Transliteration

RINAP 5/1 Ashurbanipal 008 composite (P514717)

Update made on 2019-10-27 at 15:20:24 by Englund, Robert K. for Jeffers, Joshua; and Novotny, Jamie
&P514717 = RINAP 5/1 Ashurbanipal 008 composite
#atf: lang akk
@object composite text
@surface a
$ beginning broken
1'. _szu-min_ {d}sin {d}nusku as,-bat u2-sze-rib u2-sze-szib ina _bara2_
2'. da-ra-a-ti esz-re-e-ti _kur_ asz-szur{ki} u? _kur_ uri{ki}
3'. a-na si-hir-ti-szi-na u2-szak-lil
4'. mim-ma si-mat e2-kur ma-la ba-szu2-u sza2 _ku3-babbar ku3-sig17_ e-pu-usz
5'. e-li sza _lugal-mesz ad-mesz_-ia u2-rad-di
6'. _dingir-mesz gal-mesz_ ti-ik-le-ia
7'. ina at-ma-ni-szu2-nu s,i-i-ri u2-sze-szib-szu2-nu-ti
8'. _{udu}siskur-mesz_ tasz-ri-ih-ti ma-har-szu2-un aq-qi2
9'. u2-szam-hi-ra kad3-ra-a-a
10'. sat-tuk-ku gi-nu-u2 _ugu_ sza2 u4-me ul-lu-ti
11'. u2-sza2-tir-ma ar-ku-us
12'. _alam-mesz lugal_-ti-ia sza2 _ku3-babbar ku3-sig17 uruda_ nam-ri
13'. ina szi-pir {d}nin-a2-gal {d}ku3-si22-banda3{+da}
14'. {d}nin-kur-ra nak-lisz u2-sze-pisz-ma?
15'. a-na mu-ter-ri-szi _ti-la_-ia
16'. ma-har _dingir-mesz_ ti-ik-le-ia u2-kin na-an-za-sun2
17'. ul-tu s,e-he-ri-ia a-di ru-be2-ia
18'. asz2-te-'a-a asz2-rat _dingir-mesz gal-mesz_
19'. {lu2}sza2-an-gu-ti ih-szu-hu
20'. i-ram-mu na-dan zi-bi-ia
21'. {d}iszkur _szeg3-mesz_-szu2 u2-masz-sze-ra
22'. {d}e2-a u2-pat,-t,i-ra _idim-mesz_-szu2
23'. 5(disz) _kusz3 sze-am_ isz-qu ina _ab-sin2_-ni-sza2
24'. e-ri-ik szu-bul-tu2 5/6(disz) _kusz3_
25'. _si-sa2 buru14_ na-pa-asz2 {d}nisaba
26'. ka-a-a-an u2-szah-na-bu gi-pa-ru
27'. s,ip-pa-a-ti szu-um-mu-ha in-bu
28'. _masz2-ansze_ szu-te-szur ina ta-lit-ti
29'. ina _bala-mesz_-ia _he2-nun_ t,uh-du
30'. ina _mu-an-na-mesz_-ia ku-um-mu-ru _he2-gal2_-lum
31'. 1(u) 2(disz) _ansze sze-pad-mesz_ 3(disz) _ansze gesztin-mesz_
32'. _2(ban2) i3-mesz gun sig2-mesz_
33'. ina nap-har _kur_-ia _ki-lam_ nap-szu2
34'. i-szam-mu ina 1(disz) _gin2_ kas-pi
$ n lines broken
35'. sza la-pa-an ti-bu-ut {disz}tar-qu-u
36'. pi-qit-ta-szu2-un u2-masz-sze-ru im-lu-u2 _edin_
37'. u2-ter-ma a-szar pi-qit-ti-szu2-un
38'. ina masz-kan2-i-szu2-nu ul-zi-is-su-nu-ti?
39'. {kur}mu-s,ur u {kur}ku-u-si sza2 _ad_ ba-nu-u-a
40'. ik-szu-du a-na esz-szu-ti as,-bat
41'. _en-nun-mesz_-szu2 _ugu_ sza2 u4-me pa-ni u2-dan-nin
42'. u2-rak-ki-sa rik-se-szu2
43'. it-ti hu-ub-ti ma-a'-di
44'. szal-la-ti ka-bit-ti
45'. pa-an _{gesz}szudun_-ia u2-ter-ra-am-ma
46'. szal-mesz a-tu-ra a-na _kur_ asz-szur{ki}
47'. _egir_-nu {disz}ni-ku-u2? {disz}lugal-lu-da3-ri
48'. {disz}pa-aq-ru-ru ina a-de-ia ih-t,u-u
49'. la is,-s,u-ru ma-mit _dingir-mesz gal-mesz_
50'. t,a-ab-ti im-szu-ma lib3-ba-szu2-nu ik-pu-ud _hul_-tu2
51'. da-bab sur-ra-a-ti id-bu-bu-ma
52'. mi3-lik la ku-sziri4 im-li-ku ra-man-szu2-un
53'. um-ma {disz}tar-qu-u ul-tu qe2-reb {kur}mu-s,ur
54'. i-na-sah-u2-ma at-tu-ni a-sza2-ba-ni mi-i-nu
55'. e-li {disz}tar-qu-u _man_ {kur}ku-u-si
56'. a-na sza2-kan a-de-e u sa-li-me
57'. u2-ma-'e-e-ru {lu2}rak-be2-szu2-un
58'. um-ma su-lum-mu-u ina bi-ri-ni lisz-sza2-kin-ma
59'. ni-in-dag-ga-ra a-ha-mesz
60'. _kur_ a-he-en-na-a ni-zu-uz-ma
61'. a-a ib-ba-szi ina bi-ri-ni
62'. sza2-nu-um-ma be-lum
63'. a-na _erin2-hi-a kur_ asz-szur{ki} e-muq _en_-ti-ia
64'. sza2 na-kas _zi_-tim isz-te-ne2-'u-u2 a-mat _hul_-tim
65'. {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia a-ma-a-ti an-na-a-ti isz-mu-u-ma
66'. {lu2}rak-be2-szu2-un a-di szip-ra-ti-szu2-un
67'. ($ blank space $) is,-ba-tu-nim-ma
$ n lines broken
68'. a-na e-pesz _{munus}agrig_-u2-ti u2-bi-la a-di? mah?-ri-ia
69'. _dumu_-szu2 ma-ti-ma ti-amtu? la e-bi-ra
70'. isz-sza2-a a-na e-pesz _ARAD_-ti-ia
71'. _dumu-munus_-su u3 _dumu-munus szesz-mesz_-szu2
72'. it-ti ter-ha-ti ma-a'-as-si am-hur-szu2
73'. re-e-mu ar-szi-szu2-ma
74'. _dumu_ s,i-it lib3-bi-szu2 u2-ter-ma a-din-szu2
75'. {iri}hal-s,u-_mesz_ sza2 _ugu_ {disz}ba-'a-li
76'. _lugal_ {kur}s,ur-ri u2-rak-ki-su ap-t,ur
77'. ina tam-tim u na-ba-li ger-re-te-e-szu2
78'. ma-la u2-s,ab-bi-tu ap-ti
79'. ma-da-at-ta-szu2 ka-bit-tu am-hur-szu2
80'. pa-an _{gesz}szudun_-ia u2-ter-ram-ma
81'. szal-mesz a-tu-ra a-na _kur_ asz-szur{ki}
82'. ma-al-ki _muru2_ tam-tim u
83'. _lugal-mesz_ a-szib szad-de-e sza2-qu-u-ti
84'. da-na-an ep-sze-ti-ia an-na-a-ti
85'. e-mu-ru-ma ip-la-hu _en_-u-ti
86'. {disz}ia-ki-in-lu-u _lugal_ {kur}ar-u2-a-da
87'. {disz}mu-gal-lu _lugal_ {kur}tab-a-la
88'. {disz}sa-an-di-szar-me {kur}hi-lak-ka-a-a
89'. sza a-na _lugal-mesz ad-mesz_-ia la kan-szu2
90'. ik-nu-szu2 a-na _{gesz}szudun_-ia
91'. _dumu-munus-mesz_ s,i-it lib3-bi-szu2-nu
92'. it-ti nu-dun-ne2-e ma-a'-di
93'. u3 ter-ha-ti ma-a'-as-si
94'. a-na e-pesz _{munus}agrig_-u2-ti
95'. a-na nina{ki} u2-bi-lu-nim-ma
96'. u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
97'. e-li {disz}mu-gal-lu _ansze-kur-ra-mesz gal-mesz_
98'. ma-da-at-tu szat-ti-szam-ma u2-kin _edin_-usz-szu2
99'. ul-tu {disz}ia-ki-in-lu-u _lugal_ {kur}ar-u2-a-da
100'. il-li-ku a-na szim-ti
101'. {disz}a-zi-ba-a'-al {disz}a-bi-ba-a'-al
102'. {disz}a-du-ni-ba-a'-al
103'. _dumu-mesz_ {disz}ia-ki-in-lu-u a-szib _muru2_ tam-tim
104'. ul-tu _muru2_ tam-tim e-lu-nim-ma
105'. it-ti ta-mar-ti-szu2-nu ka-bit-ti
106'. il-lik-u2-nim-ma u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
107'. {disz}a-zi-ba-a'-al ha-disz ap-pa-lis-ma
108'. a-na _lugal_-ti {kur}a-ru-ad-da asz2-kun
109'. {disz}a-bi-ba-a'-al {disz}a-du-ni-ba-a'-al
110'. lu-bul-tu bir-me u2-lab-bisz-ma
111'. _har-mesz ku3-sig17_ asz-kun
112'. ina mah-ri-ia ul-zis-su-nu-ti
$ n lines broken
113'. sza ina ter-s,i _lugal-mesz ad-mesz_-ia e-ki-mu {kur}man-na-a-a
114'. da-ad2-me sza2-a-tu-nu ak-szu-ud
115'. {kur}man-na-a-a ul-tu lib3-bi as-suh
116'. _ansze-kur-ra-mesz_ {gesz}til-li u2-nu-ut _me3_-szu2-nu
$ n lines broken
117'. u2-szib ina _{gesz}gu-za_-szu2
118'. da-na-an an-szar2 {d}sin {d}utu {d}en {d}ag
119'. {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki} {d}1(u)-5(disz) sza2 limmu2-dingir{ki} {d}masz {d}nusku {d}u-gur
120'. _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia e-mur-ma
121'. ik-nu-sza2 a-na _{gesz}szudun_-ia
122'. asz2-szu2 ba-lat, _zi_-ti3-szu2 up-na-a-szu2 ip-ta-a
123'. u2-s,al-la-a _en_-u2-ti
124'. {disz}e-ri-si-in-ni _dumu usz_-ti-szu2
125'. a-na nina{ki} isz-pur-am-ma
126'. u2-na-asz2-szi-qa _giri3-min-mesz_-ia
127'. re-e-mu ar-szi-szu2
128'. _{lu2}a_ szip-ri-ia sza szul-me
129'. u2-ma-'e-er _edin_-usz-szu2
130'. _dumu-munus_ s,i-it lib3-bi-szu2 u2-sze-bi-la
131'. a-na e-pesz _{munus}agrig_-u2-ti
132'. ma-da-ta-szu2 mah-ri-tu2
133'. sza ina ter-s,i _lugal-mesz ad-mesz_-ia
134'. u2-szab-t,i-lu isz-szu-u-ni a-di _igi_-ia
135'. 3(u) _ansze-kur-ra-mesz_
136'. _ugu_ ma-da-at-ti-szu2 mah-ri-ti
137'. u2-rad-di-ma e-mi3-is-su
138'. ina u4-me-szu2 {disz}bi-ri-is-ha-at-ri _{lu2}en-iri_ sza mad-a-a
$ n lines broken
139'. {disz?}te-um-man le-mut-tu isz-te-ne2-'i-i
140'. {d}sin isz-te-ne2-'a-szu2 _geszkim-mesz_ le-mut-ti
141'. ina _{iti}szu an-mi_ szat ur-ri _en zalag2_ usz-ta-ni-ih-ma
142'. {d}utu _igi_-szu2-ma ki-ma szu-a-tu-ma
143'. kal u4-me usz-ta-ni-ih
144'. a-na qi2-it _bala-mesz_ {disz}te-um-man _lugal_ {kur}elam-ma{ki}
145'. _zah2 kur_-szu2 u2-kal-lim-an-ni
146'. _gurun esz-bar_-szu2 sza2 la in-nen-nu-u2
147'. ina u4-me-szu2 mi-ih-ru im-hur-szu2-ma
148'. _nundum_-su uk-tam-bil-ma _igi-min_-szu2 is-hur-ma
149'. it-ti ep-sze-e-ti an-na-a-ti
150'. sza2 {d}sin u {d}1(u)-5(disz) e-pu-szu-usz
$ n lines broken
151'. {disz}tam-ma-ri-tu _szesz_-szu2 szal-sza2-a-a
152'. ina {iri}hi-da-lu a-na _lugal_-u2-ti asz2-kun?
153'. _{gesz}gigir-mesz_ {gesz}s,u-um-bi _ansze-kur-ra-mesz ansze-kunga-mesz_
154'. s,i-mit-ti ni-i-ri {gesz}til-li si-mat _me3_
155'. sza ina tu-kul-ti an-szar2 {d}1(u)-5(disz) _dingir-mesz gal-mesz_
156'. bi-rit {iri}szu-sza2-an u {i7}u2-la-a-a
157'. ik-szu-da _szu-min_-a-a
158'. ina qi2-bit an-szar2 u _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia ul-tu qe2-reb
159'. {kur}elam-ma{ki} ha-disz u2-s,a-am-ma
160'. a-na gi-mir _erin2-hi-a_-ia sza2-lim-tu szak-na-at
161'. ina 8(disz)-e ger-ri-ia
162'. _ugu_ {disz}du-na-nu _dumu {disz}{d}en-ba_-sza2
163'. a-na {kur}gam-bu-li? lu-u al-lik
164'. sza a-na _lugal_ {kur}elam-ma{ki} it-tak-lu?
165'. la-a ik-nu-szu2 ana _{gesz}szudun_-ia
166'. ta-ha-zi dan-nu
167'. {kur}gam-bu-lu a-na si-hir-ti?-szu2
168'. _gin7 muru9_ ak-tum3?
169'. {iri}sza2-pi-i-{d}en _iri_ dan-nu-ti-szu2
170'. sza qe2-reb _id2-mesz_ na-da-at szu-bat-su ak-szu?-ud
171'. {disz}du-na-nu _szesz-mesz_-szu2 ul-tu qe2-reb _iri_ szu2-a-tu
172'. bal-t,u-us-su-un u2-sze-s,a-a
173'. _dam_-su _dumu-mesz_-szu2 _dumu-munus-mesz_-szu2
174'. {munus}sek-re-ti-szu2 _{lu2}nar-mesz {munus}nar-mesz_
175'. u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
176'. _ku3-babbar ku3-sig17 nig2-szu_ na-kam2-ti _e2-gal_-szu2
177'. u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
178'. {lu2}szu-ut _sag-mesz_ {lu2}man-za-az pa-ni-szu2?
179'. {lu2}kit-ki-tu-u2 mu-sza2-ki-le-e-szu2
180'. u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
181'. gi-mir um-ma-a-ni ma-la ba-szu-u
182'. mar-kas _iri_ u _edin_
183'. u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
184'. _gu4-mesz_ s,e-e-ni _ansze-kur-ra-mesz ansze-kunga-mesz_
185'. sza ni-ba la i-szu?-u
186'. u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
187'. _ug3-mesz kur_-szu2 zik-ra u sin-nisz _tur_ u? _gal_
188'. e-du ul e-zib
189'. u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz? am-nu
190'. {disz}mas-si-ra-a _{lu2}gal {gesz}pan_
191'. sza2 {disz}te-um-man _lugal_ {kur}elam-ma{ki}
192'. sza2 a-na kit-ri {kur}gam-bu-li
193'. ma-s,ar-tu {disz}du-na-nu asz2-bu
194'. qe2-reb {iri}sza2-pi-i-{d}en
195'. bal-t,u-us-su ina qa-ti as,-bat
196'. _sag-du_-su ak-kis2 it-ti pa-ni {disz}du-na-nu
197'. kit-ri la mu-sze-zib-i-szu2 ar?-pi-is
198'. _iri_ szu-a-tu ap-pul aq-qur
199'. ina _a-mesz_ usz-har-mit, a-di la ba-sze-e u2-sza2-lik
200'. na-gu-u szu-a-tu u2-szah-rib
201'. ri-gim a-me-lu-ti ap-ru-sa _edin_-usz-szu2
202'. ina tu-kul-ti _dingir-mesz gal-mesz {lu2}kur2-mesz_-ia a-ni?-ir?
203'. szal-mesz a-tu-ra a-na _kur_ asz-szur
204'. _sag-du_ {disz}te-um-man _man_ {kur}elam-ma{ki}
$ n lines broken
205'. [...] iq-bu-u
206'. [...] la? t,a-a-bu
207'. qe2-reb {iri}limmu2-dingir _eme_-szu2-un asz2-lu-up
208'. asz2-hu-t,a _kusz_-szu2-un
209'. {disz}du-na-nu [...] hi-ri-is, _gal5-la2-mesz_
210'. [...] la? e-pesz _ARAD_-ti-ia2
211'. [...] mesz-re-ti-szu2? u2-par-ri-is
212'. [...] _lugal-mesz_ a-szib pa-rak-ki
213'. [...] u2-sze-bil
214'. si-it-ti _szesz-mesz_-szu2 sza2 {disz}du-na-nu
215'. u3 {disz}ibila-a-a? a-ni-ir
216'. _uzu-mesz_-szu2-nu u2-nak-kis u2-sze-bil a-na ta-mar-ti ma-ti-tan
217'. {disz}{d}ag-i {disz}{d}en-kar-ir _dumu-mesz_ {disz}{d}ag-mu-kam-esz _{lu2}gu2-en-na_
218'. sza _ad_ ba-nu-szu2-un {disz}ur-ta-ki id-ka-a
219'. a-na mit-hu-s,i _kur_ uri{ki}
220'. _giri3-pad-ra2-mesz {disz}{d}ag-mu-kam_-esz
221'. sza ul-tu qe2-reb {kur}gam-bu-li il-qu-u-ni a-na _kur_ asz-szur{ki}
$ n lines broken
222'. ter-ra tuk-te-e _ad_ ba-ni-ka
223'. {disz}un-da-su {disz}za-za-az {disz}pa-ru-u
224'. {disz}at-ta-me-tu {disz}ne2-e-szu2
225'. it-ti _{lu2}a kin-mesz_ sza2 {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na
226'. _szesz_ nak?-ri ur-hu is,-ba-tu-nim-ma
227'. usz-te-esz-szer-u-ni har-ra-nu
228'. _erin2-mesz me3_-ia sza2 ina {kur}man-gi-si
229'. sza? qe2-reb {iri}su-man-dir
$ n lines broken
230'. u2-ma?-'e-er s,e-er {disz}um-man-i-gasz
231'. {lu2?}szu-ut _sag_-ia sza2
232'. asz2-pu?-ra ik-la-ma
233'. la u2?-ter-ra tur-tu2 a-mat-ia
234'. an-szar2 {d}sin {d}utu {d}en {d}ag {d}u-gur
235'. _dingir-mesz_ tik-le-ia
236'. di-in kit-ti it-ti {disz}um-man-i-gasz i-di-nu-in-ni
237'. {disz}tam-ma-ri-tu _edin_-usz-szu2 ib-bal-kit-ma
238'. sza2-a-szu2 ga-du kim-ti-szu2 u2-ra-sib-szu2 ina _{gesz}tukul-mesz_
239'. {disz}tam-ma-ri-tu sza2 e-la {disz}um-man-i-gasz ek-s,u
240'. u2-szib ina _{gesz}gu-za_ {kur}elam-ma{ki}
241'. ki-ma sza2-a-szu2-ma ul-tu _szu-min {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na_
242'. t,a-'a-a-tu2 im-hur ul isz-al szu-lum _lugal_-ti-ia
243'. a-na kit-ri {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na
244'. _szesz_ la ke-e-nu il-lik-am-ma
245'. a-na mit-hu-s,i _erin2-hi-a_-ia
246'. ina su-up-pe-e sza an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) u2-sap-pu-u
247'. un-ni-ni-ia il-qu-u2?
248'. isz-mu-u zi-kir _nundum_-ia
249'. _ARAD-mesz_-szu2 _edin_-usz-szu2 ib-bal-ki-tu-ma
250'. a-ha-mesz u2-ra-si-bu _en munus-hul_-ia
251'. {disz}in-da-bi-bi _ARAD_-su sza si-hu _ugu_-szu2 u2-szab-szu2-u
252'. u2-szib ina _{gesz}gu-za_-szu2 {disz}tam-ma-ri-tu _man_ {kur}elam-ma{ki}
253'. sza _ugu_ ni-kis _sag-du_ {disz}te-um-man me-re-eh-tu
254'. iq-bu-u sza2 ik-ki-su a-hu-ru-u2 _erin2-hi-a_-ia2
255'. um-ma i-nak-ki-su-u _sag-du man_ {kur}elam-ma{ki}
256'. ina qe2-reb _kur_-szu2 ina _ukken erin2-hi-a_-szu2 sza2-ni-ia-a-nu iq-bi u3 {disz}um-man-i-gasz
257'. ke-e u2-na-asz2-sziq qaq-qa-ru ina pa-an _{lu2}a kin-mesz_
258'. sza {disz}asz-szur-du3-a _man kur_ an-szar2{ki} bi-nu-ut an-szar2 u? {d}nin-lil2
259'. _ugu_ a-ma-a-ti an-na-a-ti sza2 il-zi-nu an-szar2 u {d}nin-lil2? e-ri-hu-szu2-ma
260'. {disz}tam-ma-ri-tu2 _szesz-mesz_-szu2 qin-nu-szu2 _numun e2 ad_-szu2
261'. it-ti 1(gesz2) 2(u) 5(disz) _nun-mesz_ a-li-kut i-di-szu2
262'. [...] x x
263'. [...] x
$ n lines broken
264'. [...] x x x x?
265'. [...] x u x x?
266'. [...] x u x
267'. [...] a-na a-ki-li?
268'. ina un-s,i ne2-eb-re-ti la ig-mi3-lu
269'. e-ku-lu _ur-gi7-mesz {d}nin-kilim-mesz_
270'. _nig2-gig_-szu2-nu ra-bu-u
271'. ina szam-mu pi-i-szu2-nu ig-mu-ru
272'. _musz-mesz gir2-tab-mesz_ nam-masz-ti qaq-qa-ri ma-la ba-szu2-u
273'. zer-man-du iq-ti-szu2-nu-ti
274'. ik-su-su gi-il-du ku-ru-us-su
275'. _{kusz}da-e-sir-mesz_ u _{kusz}e-sir2-mesz_
276'. a-na bu-ri-szu2-nu u2-t,a-ba-bi-hu
277'. _dumu-mesz dumu-munus-mesz szesz-mesz nin9-mesz [...]-me du3_-szu2-un
278'. _uzu-mesz dumu-mesz_-szu2-nu e-ku-lu ku-um _ninda-mesz_
279'. _usz2-mesz dumu-munus-mesz_-szu2-nu isz-ta-at-tu-u ku-um szi-ka-ri
280'. ina la ma-ka-le-e iq-ta-a i-zu-ba
281'. mesz-re-ti-szu2-nu e-mu-u sza2-lam-tisz2
282'. zi-i-me _ug3-mesz_ ina ku-u2-ri u ni-is-sa-ti
283'. iq-t,u-ru ki-ma qut-ri
284'. et,-lu sza2 ar-da-ti ar-da-tu sza2 et,-li
285'. ina re-bet _iri_ i-na-at,-t,a-lu pu-zur-szun3
$ n lines broken
286'. _ad_ e-te-zib _dumu_ na-ram lib3-bi-szu2
287'. szu-ut mi3-tu-tu a-ha-mesz la na-t,a-li?
288'. a-na _{lu2}kur2_ da-a-a-ki-szu2 it-ta-din pi-i-szu2
289'. szib-t,u _nam-usz2-mesz gig_ szu-ru-up-pu-u
290'. u2-s,a-hir _ug3-mesz kur uri{ki} du3_-szu2-un
291'. bi-rit _iri_ u _edin_ ig-mur-szu2-nu-ti _gir2 an-bar_ ha-an-t,u
292'. _szagina sipa_-szu2-nu ina lib3-bi-szu2-nu iz-zi-iz-ma
293'. u2-szam-qit si-it-tu2
294'. _adda-mesz un-mesz sila_ u su-lu-u pur-ru-ku
295'. pu-uh-hu-u2 _ka2-mesz_
296'. _ugu iri_ u _nun_ sza2-qu-um-ma-tu na-da-at
297'. sza2-hur-ra-tu tab-kat3
298'. ga-nun-szu2-un szu-uh-ru-bu
299'. _a-gar3-mesz_-szu2-un ba-ku-u sa-ap-du
300'. _id2-mesz_-szu2-un sza2 u2-szah-bi-ba _a-mesz he2-nun_
301'. im-la-a sa-ki-ka {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na _szesz_ nak-ri
302'. sza a-na _kur_ asz-szur{ki} ik-pu-du ne2-er-tu2
303'. u3 e-li an-szar2 _dingir_ ba-ni-ia iq-bu-u2 szil-la-tu _gal_-tu
304'. mu-u-tu2 lem-nu i-szim-szu2-u-ma ina mi-qit {d}gibil6 i-di-szu-ma
305'. u2-hal-li-qa nap-szat-su
306'. _{lu2}erin2-mesz_ e-pisz si-hi bar-ti
307'. ma-la it-ti-szu2 szak-nu e-du ul ip-par-szid
308'. mul-tah-t,u ul u2-s,i ina _szu-min_-ia
309'. lu-bul-tu szu-kut-tu a-qar-tu mim-ma si-mat _lugal_-ti
310'. hi-szih-ti _e2-gal_-szu2 ma-la ba-szu2-u
311'. {munus}sek-re-ti-szu2 _gal-mesz_-szu2 {lu2}szu-ut _sag-mesz_-szu2
312'. u3 _ug3-mesz_ li-me-et _e2-gal_-szu2 _ku3-babbar ku3-sig17 nig2-szu nig2-ga_
313'. _{gesz}gigir-mesz_ {gesz}sza2 sza2-da-di ru-kub be-lu-u2-ti-szu2
314'. _ansze-kur-ra-mesz_ s,i-mit-ti ni-i-ri-szu2
315'. _ug3-mesz_ zi-kir u sin-nisz _tur_ u _gal_
316'. sza2 la-pa-an mit-hu-s,i _{gesz}tukul-mesz_
317'. di-'u szib-t,u _nam-usz2-mesz_ u ne2-eb-re-tu2 i-sze-tu-u-ni
318'. ik-szu-da _szu-min_-a-a asz2-lu-la a-na _kur_ asz-szur{ki}
319'. _ug3-mesz en_ hi-it,-t,i an-nu kab-tu e-mid-su-nu-ti
320'. bu-un-na-an-ni-szu2-nu at-bal _kusz-mesz_-szu2-nu asz2-hu-ut,
321'. u2-nak-ki-sa _uzu-mesz_-szu2-un
322'. {disz}in-da-bi-bi sza2 _egir_ {disz}tam-ma-ri-tu2
323'. u2-szi-bu ina _{gesz}gu-za_ {kur}elam-ma{ki}
324'. da-na-an _{gesz}tukul-mesz_-ia e-mur-ma
325'. sza2 ul-tu re-e-szi u2-szam-ri-ru _ugu_ {kur}elam{ki}
326'. _dumu-mesz kur_ asz-szur{ki} sza2
$ n lines broken
327'. {disz}in?-da-bi-bi _lugal_ {kur}elam-ma{ki}
328'. ul-tu _e2_ s,i-bit-ti u2-sze-s,a-asz2-szu2-nu-ti
329'. ki-i s,a-bat a-bu-ut-ti qa-be2-e _munus saga_-szu2
330'. la ha-t,e-e mi-s,ir _kur_-szu2
331'. ina _szu-min {lu2}a kin_-szu2 u2-sze-bi-la a-di _igi_-ia
332'. e-li {disz}{d}ag-en-mu-mesz _dumu_ {disz}{d}marduk-a-asz
333'. _ARAD_ da-gil2 pa-ni-ia
334'. sza2 in-nab-tu il-li-ku a-na {kur}elam-ma{ki}
335'. u3 si-it-ti _dumu-mesz kur_ asz-szur{ki}
336'. sza {disz}{d}ag?-en-mu-mesz ina pi-ir-s,a-a-ti
337'. u2-s,ab-bi-tu u2-bi-lu it-ti-szu2
338'. ina _szu-min {lu2}a kin_-szu2 a-na {disz}in-da-bi-bi
339'. ki-a-am asz2-pur-szu-ma
340'. asz2-szu2 _ug3-mesz_ an-nu-u-ti la tu-sze-bi-la
341'. um-ma al-la-kam-ma _iri-mesz_-ka a-na-qar
342'. _ug3-mesz_ {iri}szu-sza2-an
343'. {iri}ma-dak-tu2 {iri}hi-da-lu a-szal-lal
344'. ul-tu _{gesz}gu-za lugal_-ti-ka a-dak-ke-ka-ma
345'. sza2-nam-ma ina _{gesz}gu-za_-ka u2-sze-szab
346'. ep-szet ina _igi_ {disz}te-um-man u2-szap-ri-ku
347'. u2-szam-har-ka ka-a-ta
348'. a-di _{lu2}a kin_-szu2 ma-har-szu2 la i-kasz-sza2-du
349'. la u2-sza2-an-nu-szu2 szi-kin t,e3-e-me-ia
350'. ina tukul-ti an-szar2 {d}sin {d}utu {d}en {d}ag
351'. {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki} {d}1(u)-5(disz) sza2 {iri}limmu2-dingir {d}masz {d}nusku {d}u-gur
352'. sza it-tal-la-ku _a2-min_-a-a
353'. i-na-ar-ru ga-re-ia
354'. a-lak? _{lu2}a kin_-ia sza a-na {iri}de-ri asz2-pu-ru
355'. isz-mu-u qe2-reb {kur}elam-ma{ki} pu-luh-ti _lugal_-ti-ia
356'. sza2 u2-za-'i-nu-in-ni _dingir-mesz gal-mesz_
357'. {kur}elam-ma{ki} is-hu-up-ma
358'. _un-mesz_ {kur}elam-ma{ki}
359'. s,e-er {disz}in-da-bi-bi
360'. ib-bal-ki-tu
361'. i-na-ru-usz i-na _{gesz}tukul-mesz_
362'. {disz}um-man-al-da-si _dumu_ {disz}at-ta-me-tu
363'. u2-sze-szi-bu ina _{gesz}gu-za_-szu2
364'. {disz}ia-u-ta-a' _dumu_ {disz}ha-za-a_-dingir_
365'. _lugal_ {kur}qa-ad-ri e-pisz _ARAD_-ti-ia
366'. asz2-szu2 _dingir-mesz_-szu2 im-hur-an-ni-ma
$ n lines broken
367'. {munus}a-di-ia-a szar-rat {kur}a-ri-bi
368'. di-ik-ta-sza2 ma-a'-as-su a-duk
369'. kul-ta-re-e-sza2 ina {d}gesz-bar aq-mu
370'. sza2-a-sza2 bal-t,u-us-sa ina _szu-min_ as,-bat
371'. it-ti hu-bu-ut _kur_-sza2?
372'. al-qa-asz2-szi a-na _kur_ asz-szur{ki}
373'. {disz}na-at-nu _lugal_ {kur}na-ba-a-a-ti sza a-szar-szu2 ru-u2-qu
374'. isz-ma-a da-na-an an-szar2 {d}marduk sza u2-tak-kil-u2-in-ni
375'. sza2 ma-te9-e-ma a-na _lugal-mesz ad-mesz_-ia
376'. _{lu2}a kin_-szu2 la isz-pu-ra
377'. la isz-'a-a-lu4 szu-lum _lugal_-ti-ia
378'. ul-tu {disz}ia-u-ta-a' _lugal_ {kur}a-ri-bi
379'. _ARAD_ da-gil2 pa-ni-ia
380'. a-na {kur}na-ba-a-a-te in-nab-tu-ma
381'. il-li-ku ma-har {disz}na-at-nu
382'. {disz}na-at-nu a-na {disz}ia-u-ta-a'
383'. ki-a-am iq-bi-szu2-ma
384'. um-ma a-na-ku la _szu-min kur_ asz-szur{ki} ul-te-zi-i-bi
385'. u3 at-ta tasz-kun-an-ni a-na dan-nu-ti-ka
386'. {disz}na-at-nu ip-lah3-ma ir-sza2-a na-kut-tu
387'. _{lu2}a kin-mesz_-szu2 a-na sza2-'a-al szul-mi3-ia
388'. isz-pur-am-ma u2-na-asz2-szi-qa _giri3-min_-ia
389'. a-na sza2-kan a-de-e su-lum-me-e
390'. e-pesz _ARAD_-ti-ia u2-s,a-na-al-la-a be-lu-u-ti
391'. a-na-ku ha-disz ap-pa-lis-szu-ma
392'. pa-ni-ia _saga-mesz ugu_-szu2 asz2-kun
393'. _gun_ man-da-at-tu
394'. szat-ti-szam-ma u2-kin s,e-ru-usz-szu2
395'. i-na 1(u) 1(disz)-e ger-ri-ia a-na {kur}elam-ma{ki} lu al-lik ina me-ti-iq ger-ri-ia
396'. {iri}e2-{disz}im-bi-i _iri_ tukul-ti {kur}elam-ma{ki} ak-szu-ud
397'. _ug3-mesz_ a-szib lib3-bi-szu2 sza2 la u2-s,u-nim-ma
398'. la isz-'a-a-lu4 szu-lum _lugal_-ti-ia a-nir
399'. _sag-du-mesz_-szu2-nu ak-kis _nundum-mesz_-szu2-nu ap-ru-u'
400'. a-na ta-mar-ti _ug3-mesz kur_-ia al-qa-a a-na _kur_ asz-szur{ki}
401'. {disz}im-ba-ap-pi _{lu2}gal {gesz}pan_ sza2 {kur}elam-ma{ki}
402'. sza2 ina {iri}e2-{disz}im-bi-i pa-aq-du a-na _en-nun_-u-ti
403'. bal-t,u-us-su [...] x x [...]
$ n lines broken
404'. _munus-e2-gal dumu-mesz_-szu2 sza2 {disz}te-um-man _man_ {kur}elam-ma{ki}
405'. sza2 ina na-asz2-par-ti an-szar2 {d}en {d}ag
406'. i-na ger-ri-ia mah-re-e ak-ki-su _sag-du_-su
407'. it-ti si-it-ti _ug3-mesz_ a-szi-bu-ti {iri}e2-{disz}im-bi-i
408'. u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
409'. [...] {lu2}_3(disz)-u5-mesz_
410'. [...] _{lu2}nar-mesz {munus}nar-mesz_
411'. [...]-e-szu2
$ n lines broken
412'. [...] a-na {kur}e-lam-ti {disz?}bar?-bu-ru _dumu_-szu2 ul-tu {iri}e2-{disz}im-bi-i
413'. u2-sze-s,a-am-ma _kusz_-szu2 asz2-hu-ut, {disz}tam-ma-ri-tu _man_ {kur}elam-ma{ki} mun-nab-tu
414'. sza ul-tu2 qe2-reb _kur_ an-szar2{ki} it-bu-u2 il-li-ku ana {kur}elam-ma{ki}
415'. ti-ib _me3_-ia dan-ni x _ta_ [...] _{gesz}tukul-mesz_-ia sza2 _ugu? {kur}elam-ma{ki?}_
416'. u2-szam-ri-ru e-mur-ma x [...]
417'. hi-il-li-mu-u2-tu e-re-[...]
418'. qe2-reb x [...] x-ia
419'. ru-ku-bi-szu2? [...] ip-pal-si-ih-ma
420'. {lu2}szu-ut _sag_-[...] x-szu2
421'. {disz}um-man-al-da-si _man_ {kur}elam-ma{ki}
422'. e-reb _{lu2}erin2_-ia sza qe2-reb {kur}elam-ma{ki}
423'. e-ru-bu isz-me-e-ma
424'. {iri}ma-dak-tu _iri? lugal_-ti-szu u2-masz-szir-ma in-na-bit-ma _kur_-szu2 e-li
425'. {disz}um-ba_-lagab_-u-a sza2 me2-eh-ret {disz}um-man-al-da-si
426'. asz2-bu ina _{gesz}gu-za_ {kur}elam-ma{ki} ki-ma sza2-a-szu2-ma isz-me-e-ma
427'. {iri}bu-bi-lu _iri_ mu-szab _en_-ti-szu2 u2-masz-szir-ma [...]
$ n lines broken
428'. {d}[...]
429'. ina _kur-kur_ at-tal-la-ku asz2-ku-nu da-na-nu u li-i-tu2
430'. asz2-t,ur-ma a-na ah-rat u4-me e-zib
431'. a-na _egir_ u4-me _dumu-dumu dumu dumu-dumu_
432'. u _dumu-mesz lugal-mesz dumu-mesz_-ia
433'. sza asz-szur u {d}1(u)-5(disz) a-na be-lut _kur_ u _ug3-mesz_
434'. i-nam-bu-u2 zi-kir-szu2
435'. e-nu-ma _bad3_ szu-a-tu i-lab-bi-ru-ma in-na-hu
436'. an-hu-us-su lu-ud-disz
437'. _mu-sar_-u2 szi-t,ir _mu_-ia li-mur-ma
438'. _i3-mesz_ lip-szu-usz _{udu}siskur bala_-qi2
439'. a-na asz2-ri-szu2 lu-ter
440'. ki-i sza a-na-ku _mu-sar_-u
441'. szi-t,ir szu-me {disz}{d}sin-pap?-mesz?-su _ad ad du3_-ia
442'. a-mu-ru _i3-mesz_ ap-szu-szu2 _{udu}siskur_ aq-qu-u
443'. it-ti _mu-sar_-e szi-t,ir _mu_-ia asz2-ku-nu
444'. at-ta ki-i ia-a-ti-ma _mu-sar_-e
445'. szi-t,ir _mu_-ia a-mur-ma _i3-mesz_ pu-szu-usz
446'. _{udu}siskur bala_-qi2 it-ti _mu-sar_-e
447'. szi-t,ir _mu_-ka szu-kun
$ n lines broken
448'. ib-ba-tu ina mim-ma szi-pir ni-kil-ti u2-hal-la-qu
449'. it-ti _mu-sar_-e szi-t,ir _mu_-szu2
450'. la i-szak-ka-nu
451'. _dingir-mesz gal-mesz_ sza2 _an_-e u _ki_-tim
452'. _lugal_-us-su lis-ki-pu
453'. _mu_-szu2 _numun_-szu2 ina _kur_ lu?-hal-li-qu
Cite this Inscription
CDLI contributors. 2024. “Text of RINAP 5/1 Ashurbanipal 008 Composite, Revision 2332830.” Cuneiform Digital Library Initiative. June 17, 2024. https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/inscriptions/2332830.
CDLI contributors. (2024, June 17). Text of RINAP 5/1 Ashurbanipal 008 composite, revision 2332830. Cuneiform Digital Library Initiative. https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/inscriptions/2332830
CDLI contributors (2024) Text of RINAP 5/1 Ashurbanipal 008 composite, revision 2332830, Cuneiform Digital Library Initiative. Available at: https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/inscriptions/2332830 (Accessed: June 17, 2024).
@misc{CDLI2024Text,
	note = {[Online; accessed 2024-06-17]},
	author = {{CDLI contributors}},
	year = {2024},
	month = {jun 17},
	title = {Text of {RINAP} 5/1 {Ashurbanipal} 008 composite, revision 2332830},
	url = {https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/inscriptions/2332830},
	howpublished = {https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/inscriptions/2332830},
}

TY  - ELEC
AU  - CDLI contributors
DA  - 2024/6/17/
PY  - 2024
ID  - temp_id_945369273286
M1  - 2024/6/17/
TI  - Text of RINAP 5/1 Ashurbanipal 008 composite, revision 2332830
UR  - https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/inscriptions/2332830
ER  - 
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.