Transliteration

RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 015 (P394090)

Update made on 2019-10-27 at 15:20:24 by Englund, Robert K. for Jeffers, Joshua; and Novotny, Jamie
&P394090 = RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 015
#atf: lang akk
@object prism
@surface a
$ beginning broken
@column 1'
$ beginning broken
1'. [...] szu2#?-a#?-tu2#? u2#?-[...]
2'. _[...]-bar#_ ad-di-szu-[x x]
3'. [...]-na# _kur_ an-szar2{ki#}
4'. [...]-um-man _man_ {kur}elam-ma{ki}
5'. [...] an-szar2
6'. [...]-e# ak-ki-su _sag-du_-su
7'. [...]-szi-bu-ti {iri}e2-{disz}im-bi-i
8'. [...] szal#-la-tisz am-nu
9'. [...] _lugal_ {kur}elam-ma{ki}
10'. [...] {kur}elam-ma{ki} e-ru-bu isz-me-ma
11'. [...]-ti#-szu2 u2-masz-szir-ma
12'. [...] _kur_-szu2 e-li
13'. [...]-tu2# {kur}elam-ma{ki}
14'. [...]-na# {iri}bu-bi-lu in-nab-tu-u#?-ma#
15'. [...]-si# u2-szi-bu ina _{gesz}gu-za {kur}elam-ma#_ [x]
16'. [...] isz-me-e-ma#
17'. [...] _en_-ti-szu2 u2-masz-szir-ma#
18'. [...]-bat# szu-pul _a-mesz_ ru-qu-u-ti
19'. [...] in#-nab-ta is,-ba-ta _giri3-min_-ia#
20'. [...]-sza2-an u2-sze-rib asz2-kun-szu2 ana _lugal_-[x]
21'. [...]-usz# sza2# asz2#-pu-ru _a2-tah_-su im-szi#-[x]
22'. [...]-na# ka-szad _erin2-hi-a_-ia#
23'. [...] it#-ti lib3-bi-[x]
24'. [...] i#-tu-ru ina pa-an _kur_ an-[x x]
25'. [...]-ru#?-bu#?-[x]-ma#?
26'. [x]-ta#-nab-ba#-tu2# hu#-bu-ut# [x] elam#-ma{ki#}
27'. [x x] u# {d}1(u)-5(disz) sza _a2-min_-a-a# il#-li-ku#
28'. [x]-sza#-zi-<zu>-in-ni _edin#_ [x]-re-ia#
29'. [...] tam-ma-ri-tu ek-s,u# ba#-ra-nu-[x]
30'. [x x]-u2#-ma u2-ba-'u#-[x] qa-tusz-szu#
31'. [...] _gu#-za lugal_-ti-szu2 [x]-ku-nisz-szum-ma#
32'. [...]-nisz#-szu2 sza2-ni-a-nu# [x]-szak#-ni-szu2-usz a-na _giri3-min_-ia#
33'. [...] an#-na#-a#-ti [x x]-ri#-ih-ti _sza3_-ia
34'. [...]-e#-nu ih-t,a-a
35'. [...] sza2 _dingir#-mesz gal-mesz en-mesz_-ia
36'. [...] si#-hir#-ti-sza2 at-tal-lak szal-t,isz
37'. [...] szul#-lum#-me-e _szu-min_ ma-li-ti
38'. [...]-ra# a#-na# _kur#_ an-szar2{ki}
39'. [...]-ba# {iri}na-di-i'
40'. [...] {iri#}ta-ra-qu
41'. [...]-ra#-bi
42'. [...]_-{disz#}{d#}szu2-man_-a-ni
43'. [...]-u2#-bu
44'. [...]-lu#
45'. [...] x x [...] x
46'. [...]-szu#-ud ap-pul aq-qur# ina {d#}gesz#-bar# [x]-mu#
47'. [...] _u8#-udu-hi-a_-szu2-nu _nig2-szu_-szu2-nu _nig2-ga#_-[x x]
48'. _[...]-kunga-mesz_ {gesz}til-li u2-nu-ut [x]
49'. [...]-na# _kur_ an-szar2-[x]
$ single ruling
50'. _[...]-szar2_ u {d}1(u)-5(disz) ad-ke _erin2-hi-a#_-[x]
51'. [...]{ki} usz-te-esz-<sze>-ra har-ra#-[x]
52'. [...] mah#-re-e ak-szu#-[x]
53'. [...]-di# na-ge-szu2 ak-szu#-[x]
54'. [...] _man_ {kur}elam-ma{ki#}
55'. [...] pu#-luh-tu2 an-szar2 u {d}isz-tar#
56'. [...] ma#-dak-tu2 _iri man_-ti-szu2 u2-masz-szir#-ma
57'. [...] {id2#}id-id-e e-bir#-ma
58'. [...]-ta#?-ta#?-s,ar#? a#?-na# s,al#-ti-ia
59'. [...]-ud
60'. [...]-szu#-ud
61'. [...]-szu#-ud
62'. [...]-la#-mu
63'. [...]-szu#-ud
64'. [...]-ti# ak-szu-ud
65'. [...] ak#-szu-ud
66'. [...]-ti#-szu2 ak-szu-ud
67'. _[...]-szar2#_ u {d}1(u)-5(disz)
68'. [...]-ma#{ki}
69'. [...] x
$ rest broken
@column 2'
$ beginning broken
1'. {lu2#}[...]
2'. {lu2}[...]
3'. gi-mir um#-[...]
4'. _ansze-kur-ra-mesz#_ [...]
5'. sza e-li# [...]
6'. _sahar-hi#-[...]_
7'. u3# [...]
$ n lines broken
8'. _szu-min dingir#-[...]_
9'. har-ra#-[...]
10'. ta-as,#-[...]
11'. ina _{iti}gan_ [...]
12'. ina e2-hi-li#-[...]
13'. u2-szar-me#-[...]
14'. _ug3-mesz_ u3# [...]
15'. sza ina qi2-bit an-szar2# [...]
16'. {d}szar-rat-kid-mu#-[...]
17'. ah-bu-ta re-sze-e-ti# [...]
18'. _{lu2}erin2-mesz {gesz}pan_ {gesz}a-ri-ti#
19'. sza# asz2#-lu#-la# ul#-tu#? [...]
20'. e-li [x x] _lugal#_-ti-[...]
21'. si-it-tu-ti# a#-na# ma-ha#-[...]
22'. _{lu2}nam-mesz_-ia _{lu2}gal-mesz_-ia# [...]
23'. ki-ma s,e-e-ni u2-za-'i-iz {disz}um-[...]
24'. sza2 szu-usz-mur _{gesz}tukul-mesz_ an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) dan#-[...]
25'. ul-tu _kur_-e a-szar mar-qi2-ti-szu2 [...]
26'. qe2-reb {iri}ma-dak-tu2 _iri_ sza ina qi2-bit# [...]
27'. ap-pu-lu aq-qur asz2-lu-lu szal-[x x]
28'. e-ru-ub u2-szib ina si-pit-ti a-szar [...]
29'. szu-ut {disz}{d}ag-en-mu-mesz _dumu dumu_ {disz}{d}marduk#-[...]
30'. sza ina a-de-ia ih-t,u-u2 is,-lu-u2 _{gesz}szudun#_ [...]
31'. sza _lugal-mesz_ {kur}elam-ma{ki} a-na dan-nu-ti-szu2 isz-ku-[...]
32'. a-na {disz}um-man-i-gasz {disz}tam-ma-ri-tu {disz}in#-[...]
33'. {disz}um-man-al-dasz _lugal-mesz_ sza e-pu-szu2 be-lut {kur}elam#-[...]
34'. _{lu2}a kin_-ia szu-ut sze-bul {disz}{d}ag-en-mu#-[x]
35'. ina ma-le-e lib-ba-a-te u2-ma-'e#-[x]
36'. _edin_ {disz}um-man-al-dasz {disz}{d}muati-en-mu-[x]
37'. _dumu dumu {disz}{d}szu2-a-asz_ a-lak _{lu2}a kin_-ia
38'. sza2 qe2-reb {kur}elam-ma{ki} e-ru-bu isz-me-e-ma
39'. ik-ku-ud lib3-ba-szu2 ir-sza2-a na-kut-tu
40'. na#-pisz#-ta-szu2 pa-nu-usz-szu2 ul i-qir-ma
41'. [x x]-ha# mi3-tu-u2-tu
42'. [...] ra#-ma-ni-szu2 iq-bi-ma
43'. [...] _{gesz#}tukul#-mesz_
44'. [...]-szu2#-nu#
$ rest broken
@column 3'
$ beginning broken
1'. ina#? _{iti#?}sig4#?_ [...]
2'. _u4 2(u) 5(disz)-kam2_ sza-da-hu sza2 {d}be-let#-[...]
3'. _ta_ {iri}ha-da-at-ta-a at-tu-musz# [...]
4'. _e2 bad3_ sza _{na4}kiszib-mesz_ ina _ugu#_ [...]
5'. ad-di usz-man-ni _erin2-hi-a_-ia _a-mesz_ a-[...]
6'. ir-du-u il-li-ku qaq-qar# [...]
$ rest broken
Cite this Inscription
CDLI contributors. 2024. “Text of RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, Ex. 015, Revision 2332745.” Cuneiform Digital Library Initiative. June 24, 2024. https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/inscriptions/2332745.
CDLI contributors. (2024, June 24). Text of RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 015, revision 2332745. Cuneiform Digital Library Initiative. https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/inscriptions/2332745
CDLI contributors (2024) Text of RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 015, revision 2332745, Cuneiform Digital Library Initiative. Available at: https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/inscriptions/2332745 (Accessed: June 24, 2024).
@misc{CDLI2024Text,
	note = {[Online; accessed 2024-06-24]},
	author = {{CDLI contributors}},
	year = {2024},
	month = {jun 24},
	title = {Text of {RINAP} 5/1 {Ashurbanipal} 011, ex. 015, revision 2332745},
	url = {https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/inscriptions/2332745},
	howpublished = {https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/inscriptions/2332745},
}

TY  - ELEC
AU  - CDLI contributors
DA  - 2024/6/24/
PY  - 2024
ID  - temp_id_698087269264
M1  - 2024/6/24/
TI  - Text of RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 015, revision 2332745
UR  - https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/inscriptions/2332745
ER  - 
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.