Update event

approved by CDLI

Atf update submitted by Englund, Robert K. on 2019-10-01 at 19:11:24 with credits to Pagé-Perron, Émilie;

Changes to inscriptions in this update

Artifact Revision Changes
RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 019 ? (P466914) 2330532
&P466914 = RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 18*
#atf: lang akk
@object block
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 057, ex. 001 (P466668) 2330533
&P466668 = RINAP 3/2 Sennacherib 057, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. dil-bat{ki} al-me _kur_-ud
2. asz2-lu-la szal-la-su
RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 002 (P373540) 2330534
s,a-la-x only appears a few times in words list
&P373540 = RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 02
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. _e2-gal_ s,a-la#-[x]
2. ki-mah tap-szu-uh-ti# [...]
3. sza2 {disz}{d}sin#-pap-mesz-su# [...]
RINAP 3/2 Sennacherib 174, ex. 007 ? (P466887) 2330535
&P466887 = RINAP 3/2 Sennacherib 174, ex. 04*
#atf: lang akk
@object blocks
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 088, ex. 025 (P368399) 2330536
&P368399 = KVM 32.1215
&P368399 = RINAP 3/2 Sennacherib 088, ex. 25
#atf: lang akk
@tablet
1. _kur_ {disz}{d}3(u)-pap-mesz-su
2. _man szu2 man kur_-szu2
@object brick
@surface a
1. _kur_ {disz}{d#}sin-pap-mesz-su#
2. _man szu2 man kur_ asz#
RINAP 3/2 Sennacherib 214, ex. 001 (P467009) 2330537
sa2-kap only appears a few times in words list
&P467009 = RINAP 3/2 Sennacherib 214, ex. 01
#atf: lang akk
@object cone
@surface a
1. [x]-na# {d}u-gur _en#_-szu2# {disz#}{d#}suen#-szesz-mesz-eri#-ba _man kur#_ [...]
2. [x]-na# _ti-la_-ia# sza2-lam _numun#_-ia# sa2-kap _{lu2}kur2-mesz_-ia _si#-[..._]
RINAP 3/2 Sennacherib 058, ex. 001 (P466669) 2330538
{iri}a-ta-un-... only appears a few times in words list
&P466669 = RINAP 3/2 Sennacherib 058, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. {iri}a-ta-un#?-[...]
2. al-me _kur_-[ud asz2-lu-la szal-la-su]
RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 020 ? (P466915) 2330539
&P466915 = RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 19*
#atf: lang akk
@object block
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 003 (P373541) 2330540
x-mah only appears a few times in words list
tap-szu-uh-... only appears a few times in words list
&P373541 = RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 03
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. [_x]-gal_ s,a-[x x]
2. [x]-mah# tap-szu#-uh#-[...]
3. [x x] {d#}sin-pap-mesz#-su# [...]
RINAP 3/2 Sennacherib 059, ex. 001 (P466670) 2330541
{iri}al-am-mu only appears a few times in words list
&P466670 = RINAP 3/2 Sennacherib 059, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. [{iri}]al-am-mu al-me [ak-szud]
2. [asz2]-lu-la szal-la-[su]
RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 021 ? (P466916) 2330542
&P466916 = RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 20*
#atf: lang akk
@object block
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 104, ex. 001 (P466808) 2330543
{disz}ka-rib-dingir only appears a few times in words list
&P466808 = RINAP 3/2 Sennacherib 104, ex. 01
#atf: lang akk
@object bead
@surface a
1. [_kur_ {disz}{d}sin-pap]-mesz#-su _man kur_ asz
2. [na-mur-tu2 sza2 {disz}]ka-rib-dingir
3. [_man_ {kur}sa-ba-a'] u2#-qar-ri-ba
4. [...]
5. [...]
6. [...] {d}utu
7. [...] {d}muati {d}urasz
8. [_mu_-szu2 _numun_-szu2 lu-hal]-li#-qu#
RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 004 (P373542) 2330544
s,a-la-x only appears a few times in words list
&P373542 = RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 04
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. [x x] s,a#-la-[x]
2. [...]-szu#-uh-ti szu-bat da#-[...]
3. [_...]-mesz#-su# man szu2 man#_ [...]
RINAP 3/2 Sennacherib 060, ex. 001 (P466671) 2330545
{iri}a-ra-an-zi-a-szu only appears a few times in words list
&P466671 = RINAP 3/2 Sennacherib 060, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. [{iri}a-ra-an?]-zi#-a-szu
2. [al-me _kur]_-ud
3. [asz2-lu-la szal]-la-su
RINAP 3/2 Sennacherib 214, ex. 002 (P467010) 2330546
...-lam only appears a few times in words list
si2-ka4-a-te only appears a few times in words list
si2 only appears a few times in signs list
ka4 only appears a few times in signs list
&P467010 = RINAP 3/2 Sennacherib 214, ex. 02
#atf: lang akk
@object cone
@surface a
1. [...] {iri}tar-bi-s,i _ta usz8_-szu2 a-di# [...]
2. [...]-lam# _kur_ asz-szur{ki#} _du3_-usz si2-ka4-a-te# [x x]
RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 022 ? (P466917) 2330547
&P466917 = RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 21*
#atf: lang akk
@object block
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 089, ex. 023 ? (P428524) 2330548
&P428524 = RINAP 3/2 Sennacherib 089, ex. 01*
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. _e2#-gal#_ [...]
2. _man gal#_ [...]
RINAP 3/2 Sennacherib 039, ex. 001 (P466641) 2330549
tar-pa-szi-i only appears a few times in words list
ne2-'i-ru-u2-ti only appears a few times in words list
{gesz}ta-ti-di only appears a few times in words list
gu-has,-s,a-te only appears a few times in words list
&P466641 = RINAP 3/2 Sennacherib 039, ex. 01
#atf: lang akk
@object lamassu
@surface a
1. _e2-gal_
2. {disz}{d}sin-pap-mesz-su
3. _lugal gal# lugal_ dan-nu
4. _lugal szu2# lugal kur_ asz-szur{ki}
5. _lugal_ kib#-rat _limmu2_-tim
6. mi-gir _dingir-mesz gal-mesz_
7. {d}asz-szur _ad# dingir-mesz_ ina kul-lat
8. ma-li-ki ke-nisz _igi-bar_-ni-ma
9. _ugu_ gi#-mir a-szib pa-rak-ki
10. u2-szar#-ba-a _{gesz}tukul-mesz_-ia#
11. i#-na [u4-me]-szu-ma _e2-gal murub4 iri#_
12. sza {iri}ni-na-a sza _lugal-mesz_-ni
13. _ad-mesz_-ia u2-sze-pi-szu-ma
14. s,u#-uh#-hu-rat szu-bat-sa {i7}te-bil-ti
15. i-ta-a-sza2 i-ba-'u-u2-ma ina _illu_-sza2
16. gap-szi u2-ri-ib#-bu tem-me-en-sza2
17. _e2-gal_ sza2-a-tu a-na si-hir-ti-sza2
18. aq#-qur sza# {i7#}te-bil-ti ma-lak-sza2
19. [usz-t,ib-ma u2]-sze-szir mu-s,u-sza2
20. qe2#-reb a-sur-rak-[ki-sza2] szap-la-a-nu
21. _gi-mesz_ e-la-nisz _esir-[ud]-a_ it#-ti#
22. {na4}pi-i-li _gal#-mesz_ [dun-nu-nisz]
23. ak-si 3(disz) _me_ 4(u)? ina _1(disz) kusz3 gid2-[da_]
24. 2(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u)? 9(disz) ina _1(disz) kusz3 dagal_
25. qaq-qa-ru ul-tu qe2-reb ma-a-<me> u2-sze-lam-ma
26. a-na tar-pa-szi-i u2-ter s,e-er me-szi-ih-ti
27. tam-li-i mah-ri-i lu u2-rad-di-ma a-na# 7(disz) _me_ ina _as4-lum_
28. _gal#_-ti _usz_ u3 4(disz) _me_ 4(u)? ina _as4-lum gal_-ti _sag-ki_ si-hir-ti tam-le-e
29. u2-ter-ma i-na 1(disz) _me_ 1(gesz2) 3(u)? ti-ib-ki ul-la-a re-szi-szu2# _e2-gal_
30. _{na4}dur2-mi-na-ban3-da {na4}gesz-nu11-gal zu2 am-si {gesz}esi {gesz}tug2 {gesz}mes-ma2-kan-na_
31. {gesz}ere-ni _{gesz}szur-min3 {szim}li_ {gesz}e-lam-ma-ku# a-na# mu-szab _lugal_-ti-ia
32. ab#-ta-ni qe2-reb-szu2 _e2_ ap-pa-a-ti tam-szil _e2-gal#_ {kur}ha-at-ti me2-eh#-ret
33. ba-ba-a-ti u2-sze-pisz _gesz-ur3-mesz_ {gesz}ere-ni _{gesz}szur-min3_ u2-szat-ri-s,a e-li#-szin
34. _[{gesz}]ig#-mesz_ {gesz}li-ia-ri _{gesz#}szur-min3_ me-ser _ku3-babbar_ u3 _uruda_ u2-rak-kis-ma
35. u2-rat-ta-a ba-bi-szin i-na ba-rak-ka-ni ap-ti bi-ir-ri u2-pat-ta-a
36. _{d}lamma-mesz {na4}gesz-nu11-gal zu2 am-si_ ina ba-bi-szin ul#-ziz sik-kat3 kar-ri kas-pi
37. u3 _uruda_ qe2-reb-szin u2#-szal-me i-na a-gur-ri _{na4}zu2 {na4}za-gin3_ us-si-ma
38. [se]-el-lum ne2-be2-hi u3 gi-mir pa#-as#-qi2-szin asz2-szu2 szip-ri _e2-gal_-ia szu-te-szu2-ri#
39. i#-na# u4-me-szu2-ma {d}asz-szur u3 {d}isz-tar ra-'i-mu _{lu2#}sanga_-ti-ia gesz-mah-hi
40. {gesz#}ere-ni sza ul-tu _u4-mesz su3-mesz_ ik#-bi-ru qe2-reb {kur}si-ra-<ra> _kur_-i
41. [na]-an-zu-<zu> u2-szak-li-mu-in-ni s,i-<i>-su#-un sza _{na4}gesz-nu11-gal_ sza ina tar-s,i#
42. [_lugal]-mesz ad-mesz_-ia a-na kar-ri nam-s,a-ri szu-qu-ru ina sa-pan {kur}am-ma-na-na#
43. u2#-szap-tu-ni pa-ni-szu u3 _{na4}dur2-mi-na-ban3-da_ ma-la {dug}bur-zi-gal-li
45. ra-ma-nu-usz ina er-s,e-et {iri}ba-la-t,a-a-a {na4}pi-i-lu pe#-s,u-u2
46. a-na mu-'u-de-e in-na-mir-ma _{d}alad-{d}lamma-mesz {munus}ab2-za-za_-a-ti
47. _{na4}gesz-nu11-gal_ u3 _kun4-mesz {na4}gesz-nu11-gal_ a-di _kun4-mesz {na4}dur2-mi-na-ban3-da#_
48. s,i-ra-a-ti ab-ni ki-lal-la-an ina szad-di-szu2-un ab-tuq-ma a-na szip-ri#
49. _e2-gal_-ia u2-szal-di-da qe2-reb nina{ki} {na4}pi-i-lu pe-s,u-[u2]
50. sza# ina er-s,e-et# {iri}ba-la-t,a-a-a in-nam-ru a-na _{d}alad#-{d}lamma-[mesz_]
51. u3 _{munus}ab2-za-za_-a-te u2-sze-pisz ki-i t,e3-em _dingir_-ma sza gesz-mah-[hi]
52. u3 a-la-mit-ta 1(u)? 2(disz) _ur-mah-mesz_ ne2-'i-ru-ti a-di
53. [1(u)? 2(disz)] _{d}alad-{d}lamma-mesz mah-mesz_ 2(u)? 2(disz) _{munus}ab2-za-za_-<a>-te zi-i'-pi
54. [t,i]-it,-t,i ab-ni-ma e-ra-a qe2-reb-szu2 asz2-tap-pa-[ka]
55. u2-szak-li-la
56. nab-nit-sun2 _{d}alad-{d}lamma-mesz_
57. _{na4}gesz-nu11-gal_ u3# _uruda_
58. sza 2(disz) ina lib3-bi za-ha#-lu-u lit-bu-szu2
59. _{d#}alad-{d}lamma-mesz_ u3# _{munus}ab2-za-za_-a-te
60. {na4}pi-i-li pe-s,e-e sza _e2-gal-mesz_-ia
61. u2-sza2-as,-bi-ta _si#-gar_-szin _{munus}ab2-za-za_-a-ti
62. _[{na4}]gesz-nu11-gal_ u3 pi-ti#-iq u2-ru-de-e
63. ih-ze-et kas-pi eb-bi# _{munus}ab2-za-za_-a-te pi-ti-iq
64. _gu#-an-na_ a-di 1(u)? 2(disz) _ur#-mah#-mesz zabar#_ ne2-'i-ru-u2-ti
65. tim-me _uruda_ s,i-ru-ti# {gesz}tim-me _{gesz#}eren gal-mesz_ a-di tim-me
66. _{gesz}esi {gesz}szur-min3_ {gesz}dup#-ra#-ni {gesz}ta-ti-di ih-ze-et# pa-szal-li
67. kas-pi u3 _uruda_ s,e-ru-usz-szu2-un ul-ziz-ma dap2-pi ku-lul _ka2-mesz_-szin#
68. e-mid _kun4-mesz {na4}dur2-mi-na-ban3#-da {na4}gesz-nu11-gal#_ u3# _kun4-mesz#_
69. {na4}pi-i-li _gal-mesz_ u2-sza2-as-hi-ra a-sur-ru-szi-in
70. asz2-szu2 u4-me-szam-ma _a-mesz_ di-lu-ti da-lum eb-li gu#-has,-s,a-te _zabar#_
71. u3# har-ha#-ri _zabar#_ u2-sze-pisz-ma ki-mu-u2 ma-ka-a-ti
72. gesz-mah-hi a-la-mit-ta s,e-er _pu2-mesz_ ul-ziz _e2-gal-mesz_
73. sza-ti-na u2-sza2-lik as-mi3-isz si-hir-ti# _e2-gal_ a-[x] tab-rat#
74. kisz#-szat _ug3-mesz_ ul-la-a re-szi-sza2 _e2-gal_ sza sza2-[x x]
75. la i-szu-u2 ni-bit-sa az-kur i-na qi2-bit {d}asz-szur _ad dingir#-[x_]
76. u3 {d}isz-tar szar-ra-ti _{d}alad_ dum-qi2 _{d}lamma_ dum-[qi2]
77. qe2#-reb-sza2 lisz#-tab#-ru-u2 a-a ip-par-ku-u2 i#-da#-[a-sza2]
RINAP 3/2 Sennacherib 088, ex. 026 (P466730) 2330550
&P466730 = RINAP 3/2 Sennacherib 088, ex. 26
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. [...]-pap#-mesz-su
2. [x x] _man kur_ asz-szur
RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 005 (P466988) 2330551
&P466988 = RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 05
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 175, ex. 001 (P466888) 2330552
a-ki-te only appears a few times in words list
&P466888 = RINAP 3/2 Sennacherib 175, ex. 01
#atf: lang akk
@object blocks
@surface a
1. {disz#}{d}sin-pap-mesz-su _man szu2 [man kur_ asz]
2. e#-pisz s,a-lam an-szar2# [{d}nin-lil2]
3. {d}sze-ru-u-a {d}sin {d}nin#-[gal] {d#}utu#
4. {d#}a-a {d}a-num an-tum#? _[{d}]iszkur_
5. [{d}]sza-la {d#}1(u)?-5(disz)# sza2 e2-kid#-mu#-ri#
6. [_dingir]-mah#_ {d}ha-ia3 {d}ku3-su3
7. [{d}lumha] {d}dunga2 {d#}e2#-gal-ki#?-ba#?
8. [u] _dingir#-mesz# gal-mesz_ [ana-ku] _e2#_ a#-ki#-[te]
9. [_edin_ ina {na4}pi-i]-li# _na4 [kur]_-i esz-szisz#
10. [u2-sze-pisz-ma] u2#-za-qir hur#-sza2-nisz#
RINAP 3/2 Sennacherib 105, ex. 001 (P466809) 2330553
{kur}sa-ba-a only appears a few times in words list
&P466809 = RINAP 3/2 Sennacherib 105, ex. 01
#atf: lang akk
@object bead
@surface a
1. [_kur_ {disz}{d}sin-pap-mesz-su _man] kur#_ asz
2. [na-mur-tu2 sza2 {disz}ka-ri-bi_-dingir man_ {kur}sa-ba]-a'
3. [...] x a
4. [... u2]-szap#-t,ar
5. [sza2 szu-mi3 szat,-ru i-pa-szi]-t,u#
6. [...]
7. [...]
8. [... {d}]urasz#
9. [_mu_-szu2 _numun_-szu2 lu-hal-li]-qu
RINAP 3/2 Sennacherib 061, ex. 001 (P466672) 2330554
{iri}sa-ah-ri-na only appears a few times in words list
&P466672 = RINAP 3/2 Sennacherib 061, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. {disz}{d}sin-pap-mesz-su _man szu2 man kur_ asz-szur
2. szal-la-at {i7}a-gam-me
3. sza {iri}sa-ah-ri-na
4. ma-ha-ar-szu e-ti-iq
RINAP 3/2 Sennacherib 215, ex. 001 (P467011) 2330555
&P467011 = RINAP 3/2 Sennacherib 215, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. {disz}{d}sin-pap-mesz-su _man gal_
2. _man_ dan-nu _man szu2 man kur_ asz
3. e2-gal-lam-mes _e2 {d}u-gur_
4. sza qe2-reb {iri}tar-bi-s,i
5. u2-sze-pisz-ma
6. _gin7_ u4-me usz-nam-mir
RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 023 ? (P466918) 2330556
&P466918 = RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 22*
#atf: lang akk
@object block
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 006 (P466989) 2330557
s,a-la-li only appears a few times in words list
tap-x-uh-ti only appears a few times in words list
&P466989 = RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 06
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. _e2#-gal_ s,a#-la#-li#
2. ki#-mah# tap#-[x]-uh#-ti
3. szu#?-bat#? da#?-ra#?-a#-ti
4. sza2# {disz#}{d#}sin#-pap#-mesz#-su# _man# szu2# man# kur#_ asz#-szur#
RINAP 3/2 Sennacherib 062, ex. 001 (P466673) 2330558
{iri}ka-su-s,i only appears a few times in words list
&P466673 = RINAP 3/2 Sennacherib 062, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. {disz}[{d}]sin-[pap-mesz]-su# _man [szu2_]
2. _man kur_ asz-szur#{ki} szal#-la#-at#
3. {iri}ka-su-s,i#
4. ma#-har-szu e#-[ti]-iq#
RINAP 3/2 Sennacherib 176, ex. 001 (P466889) 2330559
&P466889 = RINAP 3/2 Sennacherib 176, ex. 01
#atf: lang akk
@object blocks
@surface a
$ beginning broken
1'. [...] x x? [...]
2'. [...] _dingir-mah_ {d#}[...]
3'. [...] {d}ha-ia3# [...]
$ rest broken
RINAP 3/2 Sennacherib 089, ex. 024 ? (P466734) 2330560
&P466734 = RINAP 3/2 Sennacherib 089, ex. 02*
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. [...]-su#
2. [...] _man# kur_ asz#-szur#
RINAP 3/2 Sennacherib 039, ex. 002 (P466642) 2330561
kas-... only appears a few times in words list
{na4}dur2-mi-na-ban3-x only appears a few times in words list
di-lu-u2-x only appears a few times in words list
gu-has,-s,a-a-te only appears a few times in words list
u2-sze-pisz-x only appears a few times in words list
ki-mu-u only appears a few times in words list
ma-ka-a-te only appears a few times in words list
re-szi-x only appears a few times in words list
&P466642 = RINAP 3/2 Sennacherib 039, ex. 02
#atf: lang akk
@object lamassu
@surface a
$ beginning broken
1'. [...] ta#-[...]
2'. pa-szal-li kas-[...]
3'. s,e-ru-usz-szu2#-un# [...]
4'. dap2-pi ku-lul _ka2-mesz_-szin e#-[x]
5'. _kun4-mesz {na4}dur2-mi-na-ban3#-[x_]
6'. _{na4#}gesz-nu11-gal_ u3 _kun4-mesz_ {na4}[x x]-li#
7'. [_x]-mesz_ u2-sza2-as-hi-ra a-sur-ru-szin#
8'. asz2#-[x] u4-me-szam-ma _a-mesz_ di-lu-u2-[x]
9'. da#-lum# eb-li gu-has,-s,a-a-te _zabar#_
10'. u3# har-ha-ri# _zabar_ u2-sze-pisz#-[x]
11'. ki#-mu-u ma-ka-a-te gesz-mah-hi a-la-mit-ta#
12'. s,e#-er _pu2-mesz_ ul-ziz _e2-gal-mesz_ sza-ti-na#
13'. [...] si#-hir-ti _e2-gal_
14'. [...] _un#-[x_] ul-la-a re-szi-[x]
15'. [...]-u2 ni-bit-sa# [x x]
$ rest broken
RINAP 3/2 Sennacherib 088, ex. 027 (P466731) 2330562
&P466731 = RINAP 3/2 Sennacherib 088, ex. 27
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. _e2-gal_ {disz}{d}sin-pap-mesz-su#
2. _man szu2 man kur#_ asz#-szur#
RINAP 3/2 Sennacherib 106, ex. 001 (P466810) 2330563
{kur}sa-ba-a only appears a few times in words list
&P466810 = RINAP 3/2 Sennacherib 106, ex. 01
#atf: lang akk
@object bead
@surface a
1. [_kur_ {disz}{d}sin-pap-mesz-su _man] kur#_ asz
2. [na-mur-tu2 sza2 {disz}ka-ri-bi-dingir _man_ {kur}sa]-ba#-a'
3. [...] x u2-szap-t,ar#
4. [sza2 szu-mi3 szat,-ru i-pa-szi]-t,u
5. [ana dul-li sza2 _dingir lu2]_-ti# _du3_-szu2
6. [x x x? _mu_-szu2 _numun_-szu2 lu]-hal#-liq
RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 024 ? (P466919) 2330564
&P466919 = RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 23*
#atf: lang akk
@object block
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 007 (P466990) 2330565
s,a-la-li only appears a few times in words list
x-szu-uh-ti only appears a few times in words list
&P466990 = RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 07
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. [x x] s,a-la-li ki-mah
2. [x]-szu-uh-ti szu-bat da-rat
3. [x] {disz}{d}sin-pap-mesz-su _man szu2 man kur_ asz-szur
RINAP 3/2 Sennacherib 215, ex. 002 (P467012) 2330566
&P467012 = RINAP 3/2 Sennacherib 215, ex. 02
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 063, ex. 001 (P466674) 2330567
x-bu-x only appears a few times in words list
&P466674 = RINAP 3/2 Sennacherib 063, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. [{disz}]{d}[sin-pap]-mesz#-[su _man szu2_]
2. _man kur_ [asz-szur{ki} szal]-la#-[at]
3. {iri#}[x x x x?]-bu#-x#
4. [ma-har-szu e]-ti-iq
RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 025 ? (P466920) 2330568
&P466920 = RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 24*
#atf: lang akk
@object block
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 177, ex. 001 (P466890) 2330569
{disz}sin-pap-mesz-x only appears a few times in words list
{d}za-ba4-x only appears a few times in words list
&P466890 = RINAP 3/2 Sennacherib 177, ex. 01
#atf: lang akk
@object block
@surface a
1. ana-ku {disz}sin-pap-mesz#-[x]
2. _man kur_ asz-szur{ki} [x]
3. [x]-na# {d}za-ba4#-[x]
4. _du3_-usz#
RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 008 ? (P466987) 2330570
&P466987 = RINAP 3/2 Sennacherib 204, ex. 01*
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 090, ex. 001 (P427839) 2330571
&P427839 = RINAP 3/2 Sennacherib 090, ex. 01
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. _e2-gal_ {disz}{d}sin-szesz-mesz-eri-ba
2. _man gal#_-u _man_ dan-nu _man kur_ asz-szur{ki}
RINAP 3/2 Sennacherib 064, ex. 001 (P466675) 2330572
&P466675 = RINAP 3/2 Sennacherib 064, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. {disz}{d}sin-pap-[mesz-su _man szu2 man kur_ asz-szur]
2. szal-la#-[at ...]
3. {iri#}[...]
4. ma#?-[ha-ar-szu? e-ti-iq?]
RINAP 3/2 Sennacherib 107, ex. 001 (P466811) 2330573
&P466811 = RINAP 3/2 Sennacherib 107, ex. 01
#atf: lang akk
@object bead
@surface a
1. [_kur_ {disz}{d}sin-pap-mesz-su _man kur_] asz
2. [na-mur-tu2 sza2 {disz}ka-ri-bi]-dingir#
3. [_man_ {kur}sa-ba-a' u2-qar]-ri-ba
4. [sza2 ana dul]-li# sza2 _dingir_
5. [_lu2_-ti _du3_-szu2 szu-mi3] szat,#-ru
6. [i-pa-szi-t,u an-szar2 {d}a]-num# {d#}sin
$ rest broken
RINAP 3/2 Sennacherib 088, ex. 028 (P466732) 2330574
&P466732 = RINAP 3/2 Sennacherib 088, ex. 28
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. _kur#_ {disz}{d#}sin-pap-mesz-su#
2. _man# szu2 man kur_ asz
RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 026 ? (P466921) 2330575
&P466921 = RINAP 3/2 Sennacherib 181, ex. 25*
#atf: lang akk
@object block
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 215, ex. 003 (P467013) 2330576
&P467013 = RINAP 3/2 Sennacherib 215, ex. 03
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. {disz}{d}sin-pap-mesz#-su
2. _man gal# man#_ dan#-nu#
3. _man szu2 man kur#_ asz
4. e2-gal#-lam#-mes#
5. _e2#_ {d#}u#-gur# sza# qe2#-reb#?
6. {iri}[x x]-s,i#
7. u2#-[x x]-ma#
8. [...]-mir#
RINAP 3/2 Sennacherib 205, ex. 001 (P466991) 2330577
{disz}asz-szur-mu-mu only appears a few times in words list
u2-zaq-qi-ir only appears a few times in words list
&P466991 = RINAP 3/2 Sennacherib 205, ex. 01
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. {disz}{d}sin-pap-mesz#-su _man szu2 man kur_ asz-szur
2. e-pisz s,a#-lam an-szar2 u _dingir-mesz gal-mesz_ ana-ku
3. _e2_ a-na# {disz}asz-szur-mu-mu# _gal dumu_-ia
4. _du3_-ma ina {na4}pi-i-li# _na4 kur_-i
5. _usz8_-szu2 ad-di ina szi-pir {d}kulla
6. u2#-sze-pisz-ma
7. u2-zaq-qi-ir hur-sza2-nisz
RINAP 3/2 Sennacherib 065, ex. 001 (P466676) 2330578
&P466676 = RINAP 3/2 Sennacherib 065, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. [...]
2. [...]
3. szal-la-[at ...]
4. ma-ha-ar#-[szu e-ti-iq]
RINAP 3/2 Sennacherib 040, ex. 001 (P466643) 2330579
ba-rak-ka-ni-szin only appears a few times in words list
u2-szap-tu2-ni only appears a few times in words list
u2-kal-li-im only appears a few times in words list
nab-ni-ta-szu-un only appears a few times in words list
gat-ta-szu-un only appears a few times in words list
ra-mu-u2 only appears a few times in words list
na-ram-ti-ia only appears a few times in words list
nab-ni-sa only appears a few times in words list
nu-sza2-ri-ka only appears a few times in words list
ni-isz-ba-a only appears a few times in words list
bu-'a-a-ri only appears a few times in words list
i-da-a-szi-in only appears a few times in words list
&P466643 = RINAP 3/2 Sennacherib 040, ex. 01
#atf: lang akk
@object lamassu
@surface a
$ beginning broken
1'. [ul]-la-a re-szi-szu [a-na 7(disz) _me_ i-na _as4-lum gal_-ti _usz_ u3 4(disz) _me_ 4(u)? i-na _as4-lum gal_-ti _sag-ki_]
2'. szi-kit-ti _e2-gal_ u2#-[ter-ma szu-bat-sa usz-rab-bi _e2-gal {na4}dur2-mi-na-ban3-da {na4}gesz-nu11-gal_]
3'. _zu2 am-si {gesz#}esi# {gesz}tug2 {gesz}[mes-ma2-kan-na {gesz}eren {gesz}szur-min3 {szim}li_ {gesz}e-lam-ma-ku a-na mu-szab be]-lu-ti-[ia]
4'. ab-ta-ni qe2-reb-[szu2] _e2_ ap-[pa-a-ti tam-szil _e2-gal_ {kur}ha-at-ti me2-eh-ret ba-ba-a-ti] u2-sze-pisz#
5'. _gesz#-ur3-mesz_ {gesz}ere-[igi?] _{gesz}szur-min3_ u2-[szat-ri-s,a e-li-szin _{gesz}ig-mesz_ {gesz}li-ia-ri] _{gesz}szur-min3_
6'. [me]-ser _ku3-babbar_ u3 _uruda_ u2-rak-kis-[ma u2-rat-ta-a ba-bi-szin i-na ba-rak]-ka-ni-szin
7'. ap-ti bi-ir-ri u2-pat-ta-a [_{d}lamma-mesz {na4}gesz-nu11-gal zu2 am-si_]
8'. sza kit-mu-sa rit-ta-szin bal-tu [ku-uz-bu hi-it-lu-pa lu-le]-e
9'. ma-la-a i-na _ka2-mesz_-szi-in ul-ziz-ma [a-na tab-ra-a]-ti#
10'. u2-sza2-lik sik-kat3 kar-ri kas-pi u3 _uruda_ qe2-reb-szin# u2#-[szal-me ...]
$ n lines broken
11'. [asz2-szu2 szip-ri _e2]-gal_-ia
12'. [szu-te-szu2]-ri# u3 li-pit
13'. [_szu-min_-ia] szul#-lu-me i-na u4-me-szu2-ma
14'. {d}asz-szur u3 {d}isz-tar ra-'i-mu
15'. _{lu2}sanga_-ti-ia na-bu-u2 _mu_-ia gesz-mah-hi
16'. {gesz}ere_-igi_ sza ul-tu _u4-mesz_ ru-qu-u2-ti
17'. i-szi-hu-ma ik-bi-ru ma-gal <i-na> qe2-reb {kur}si-ra-ra
18'. szad-di-i i-na pu-uz-ri na-an-zu-zu
19'. u2-szak-li-mu-in-ni s,i-i#-su-un
20'. sza _{na4}gesz-nu11-gal_ sza i-na tar-s,i _lugal-mesz_
21'. _ad-mesz_-ia a-na kar-ri nam-s,a-ri szu-qu-ru
22'. <ina> sa-pan {kur}am-ma-na-na u2-szap-tu2-ni pa-ni#-[szu]
23'. u3 _{na4}[dur2-mi]-na-ban3-da_
24'. ma-la {dug}bur-zi#-gal-li
25'. sza la in-nam-ru ma-ti-ma
26'. i-na {iri}kap-ri-da-ar-gi-la-a
27'. u2-kal-li-im ra-ma-nu-usz
28'. i-te-e {iri}ni-na-a
29'. i-na er-s,e-et {iri}ba-la-t,a-a-a
30'. ki-i t,e3-em _dingir_-ma {na4}pi-i-lu
31'. pe-s,u-u2 a-na mu-'u-de-e
32'. in-na-mir-ma _{d}alad-{d}lamma-mesz_
33'. _{munus}ab2-za-za_-a-ti _{na4}gesz-nu11-gal_
34'. u3 _kun4-mesz {na4}gesz-nu11-gal_ a-di _kun4-mesz_
35'. _{na4}dur2-mi-na-ban3-da_ s,i-ra-a-ti
36'. ab-ni ki-lal-la-an i-na szad-di-szu-un
37'. ab-tuq-ma a-na szip-ri _e2-gal_-ia
38'. u2-szal-di-da qe2-reb {iri}ni-na-a
39'. {na4}pi-i-lu pe-s,u-u2 sza i-na
40'. er-s,e-et {iri}ba-la-t,a-a-a in-nam-ru a-na _{d}alad-{d}[lamma-mesz_] u3 _{munus}[ab2-za-za_-a-te]
41'. u2-sze-pisz-ma nab-ni-ta-szu-un u2-szar-ri-ih ki-i t,e3-[em] _dingir#_-ma sza gesz#-[mah-hi]
42'. u3 a-la-mit-ta 1(u)? 2(disz) _ur-mah-mesz_ ne2-'i-ru-ti a-di 1(u)? 2(disz) _{d}alad-{d}lamma-mesz [mah-mesz_]
43'. 2(u)? 2(disz) _{munus}ab2-za-za_-a-ti sza szuk-lu-lu gat-ta-szu-un i#-na [me]-resz ka-[bat-ti-ia]
44'. zi-i'-pi t,i-it,-t,i ab-ni-ma e-ra-a qe2-reb-szu asz2-tap-pa#-ka u2-szak#-[li-la]
45'. nab-ni-su-un _{d}alad-{d}lamma-mesz {na4}gesz-nu11-gal_ u3 _uruda_ sza 2(disz) i-na lib3-bi [za]-ha-lu-u2 [lit-bu-szu2]
46'. _{d}alad-{d}lamma-mesz {munus}ab2-za-za_-a-ti {na4}pi-i-li pe-s,e-e sza _e2-gal-mesz_ be-lu-ti-ia#
47'. u2-sza2-as,-bi-ta _si-gar_-szi-in _{munus}ab2-za-za_-a-ti _{na4}gesz-nu11-gal_ u3 pi-ti-iq u2-ru-de-e
48'. ih-ze-et kas-pi eb-bi _{munus}ab2-za-za_-a-ti pi-ti-iq _gu-an-na_ a-di 1(u)? 2(disz) _ur-mah-mesz zabar_
49'. ne2-'i-ru-ti sza ra-mu-u2 nam-ri-ir-ri tim-me _uruda mah-mesz_ tim-me {gesz}ere_-igi gal-mesz_ a-di
50'. tim-me _{gesz}esi {gesz}szur-min3_ {gesz}dup-ra-ni {gesz}ta-ti-du ih-ze-et pa-szal-li kas-pi u3 _uruda_ s,e-ru-usz-szu2-un
51'. ul-ziz-ma dap2-pi ku-lul _ka2-mesz_-szin e-mid _kun4-mesz {na4}dur2-mi-na-ban3-da {na4}gesz-nu11-gal_ u3 _kun4-mesz_
52'. {na4}pi-i-li _gal-mesz_ u2-sza2-as-hi-ra a-sur-ru-szin asz2-szu u4-mi-szam-ma _a-mesz_ di-lu-u2-ti da-lum
53'. eb-li gu-has,-s,a-a-ti _zabar_ u3 har-ha-ri _zabar_ u2-sze-pisz-ma ki-mu-u2 ma-ka-a-ti gesz-mah-hi u3
54'. a-la-mit-ta s,e-er _pu2-mesz_ usz-ziz u3 a-na {munus}{d}tasz-me-tum-szar-rat# _munus-e2-gal_ hi-ir-tu na-ram-ti-ia
55'. sza {d}be-let_-dingir-mesz ugu_ gi-mir _munus-mesz_ u2-szak-li-la nab-ni-sa _e2-gal_ ru-'a-a-me hi-da-a-ti
56'. u3 ri-sza2-a-ti u2-sze-pisz-ma _{munus}ab2-za-za_-a-ti {na4}pi-i-li pe-s,i-i ina _ka2-mesz_-sza2 ul-ziz
57'. i-na qi2-bit {d}asz-szur _ad dingir-mesz_ u3 {d}isz-tar szar-ra-ti i-na t,u-ub _uzu_ u3 hu-ud lib3-bi
58'. qe2-reb _e2-gal-mesz_ szi-na-a-ti ki-lal-la-an _u4-mesz_ nu-sza2-ri-ka ni-isz-ba-a
59'. bu-'a-a-ri _{d}alad_ dum-qi2 _{d}lamma_ dum-qi2 i-da-at _e2-gal-mesz_ sza2-ti-na
60'. da-a-risz lit-tas-ha-ru a-a ip-par-ku-u2 i-da-a-szi-in
RINAP 3/2 Sennacherib 177, ex. 002 (P466891) 2330580
&P466891 = RINAP 3/2 Sennacherib 177, ex. 02
#atf: lang akk
@object block
@surface a
1. [...] x x x [...]
2. _man kur_ asz _e2#_
3. [x x] {d}za-ba4-ba4
4. _du3#_
RINAP 3/2 Sennacherib 090, ex. 002 (P427840) 2330581
&P427840 = RINAP 3/2 Sennacherib 090, ex. 02
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. _e2#-gal#_ {disz#}{d#}sin#-pap#-mesz#-eri#-ba#
2. _man# gal#_-u# _man#_ dan#-nu# _man# kur#_ asz#-szur#{ki#}
RINAP 3/2 Sennacherib 182, ex. 001 (P466922) 2330582
an-nu-... only appears a few times in words list
ib-ba-nu-x only appears a few times in words list
kur-i-li only appears a few times in words list
&P466922 = RINAP 3/2 Sennacherib 182, ex. 01
#atf: lang akk
@object block
@surface a
1. ana-ku {disz}{d}sin-pap-mesz-su#
2. _man kur_ asz-szur _du3_-isz3 s,a-lam# [x x]
3. u _dingir-me gal-me e2_ an-nu-[...]
4. {disz}an-szar2-dingir-mu-ti-la-bi _dumu_-ia#
5. tar-den-nu sza2 ina _giri3-min an-szar2_ ib#?-ba#?-nu#?-[x]
6. _du3_-ma ina _kur_-i-li#
7. _na4 kur_-i _usz8_-szu2 ad-di#
RINAP 3/2 Sennacherib 207, ex. 001 (P466992) 2330583
&P466992 = RINAP 3/2 Sennacherib 207, ex. 01
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 066, ex. 001 (P466677) 2330584
{iri}la-ki-su only appears a few times in words list
&P466677 = RINAP 3/2 Sennacherib 066, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. {disz}{d}sin-pap-mesz-su _man szu2 man kur_ asz-szur
2. ina _{gesz}gu-za_ ne2-me-di u2-szib-ma
3. szal-la-at {iri}la-ki-su
4. ma-ha-ar-szu e-ti-iq
RINAP 3/2 Sennacherib 108, ex. 001 (P466812) 2330585
{disz}ka-rib-dingir only appears a few times in words list
&P466812 = RINAP 3/2 Sennacherib 108, ex. 01
#atf: lang akk
@object bead
@surface a
1. [_kur_ {disz}{d}sin-pap-mesz]-su# _man [kur_ asz]
2. [na-mur-tu2 sza2 {disz}]ka-rib_-[dingir_]
3. [_man_ {kur}sa-ba]-a'# u2-qar-[ri-ba]
4. [sza2 ana] dul-li sza2# [_dingir_]
5. [_lu2_-ti] _du3#_-[szu2 x x]
$ rest broken
RINAP 3/2 Sennacherib 088, ex. 029 (P466733) 2330586
&P466733 = RINAP 3/2 Sennacherib 088, ex. 29
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. _kur_ {disz}{d#}sin-pap#-mesz#-[x]
2. x x x
RINAP 3/2 Sennacherib 216, ex. 001 (P427846) 2330587
&P427846 = RINAP 3/2 Sennacherib 216, ex. 01
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. a#-na# {d}u-gur _en_-szu2
2. {disz}{d}sin-szesz-mesz#-eri-ba
3. _man kur_ asz-szur e2-gal#-lam-mes
4. sza2 qe2-reb {iri#}tar-bi-s,i#
5. ul-tu2 _usz8#_-szu2 a-di gaba-dib#-bi-szu2
6. _du3_-usz u2-szak#-lil
RINAP 3/2 Sennacherib 207, ex. 002 (P466993) 2330588
&P466993 = RINAP 3/2 Sennacherib 207, ex. 02
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 067, ex. 001 (P466678) 2330589
za-ra-tum only appears a few times in words list
&P466678 = RINAP 3/2 Sennacherib 067, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. za-ra-tum
2. sza2 {disz}{d}sin-pap-mesz-su
3. _lugal kur_ asz-szur
RINAP 3/2 Sennacherib 182, ex. 002 (P466923) 2330590
tar-den-x only appears a few times in words list
&P466923 = RINAP 3/2 Sennacherib 182, ex. 02
#atf: lang akk
@object block
@surface a
1. [x x] {disz#}{d}sin-pap-mesz#-[x]
2. [x x] asz-szur _du3_-isz3 s,a-lam# [x x]
3. [...] _gal-mesz e2_ an#-nu-u
4. [x x] {disz}an-szar2-dingir-mu-ti#-la#-bi#
5. [x]-ia tar-den-x sza2 ina _giri3#-min#_
6. [_x]-szar2_ ib-ba#-nu#-u _du3_-ma
7. [x] pi-i-li _na4 kur_-[x]
8. _usz8#_-szu2 ad-di
RINAP 3/2 Sennacherib 090, ex. 003 (P427982) 2330591
&P427982 = RINAP 3/2 Sennacherib 090, ex. 03
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. _e2#-gal#_ {disz#}{d#}sin#_-szesz#-mesz#_-eri-ba
2. [x] _gal#_-u# _man_ dan-nu# _man kur#_ asz#-szur#{ki#}
RINAP 3/2 Sennacherib 177, ex. 003 (P466892) 2330592
&P466892 = RINAP 3/2 Sennacherib 177, ex. 03
#atf: lang akk
@object block
@surface a
1. ana#-ku# {disz}sin-pap-mesz-su
2. _man kur_ asz _e2_ a-na
3. {d}za-ba4-ba4 _du3_
RINAP 3/2 Sennacherib 109, ex. 001 (P466813) 2330593
{disz}numun-zi-si-sa2 only appears a few times in words list
u2-qar-rib-an-ni only appears a few times in words list
&P466813 = RINAP 3/2 Sennacherib 109, ex. 01
#atf: lang akk
@object bead
@surface a
1. [_kur_ {disz}]{d}sin-pap-mesz-su _man kur#_ [asz]
2. [na]-mur#-tu2 sza2 {disz}numun-zi#-[si-sa2]
3. [_dumu {disz}]{d}marduk-a-asz#?_
4. [u2]-qar-rib-an-ni#
5. [sza2 _mu_] szat,-ru i-pa-szi-t,u#
6. [ana dul]-li# sza2 _dingir lu2_-ti _du3#_-[szu2]
7. [an-szar2] _mu#_-szu2 _numun_-szu2 lu-hal-liq#
RINAP 3/2 Sennacherib 208, ex. 001 (P466994) 2330594
&P466994 = RINAP 3/2 Sennacherib 208, ex. 01
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
$ (This text was not available for study so it was not edited in RINAP 3.)
RINAP 3/2 Sennacherib 041, ex. 001 (P466644) 2330595
alad-{d}lamma-mesz only appears a few times in words list
szar-ra-ra-ti only appears a few times in words list
&P466644 = RINAP 3/2 Sennacherib 041, ex. 01
#atf: lang akk
@object lamassu
@surface a
$ beginning broken
1'. [a-na tab]-ra-a-ti
2'. [u2-sza2-lik sik-kat3] kar-ri
3'. kas-pi [u3 _uruda_ qe2]-reb-szin
4'. u2-szal-me i-na _sig4-al-ur3-ra_
5'. _{na4}zu2 {na4}za-gin3_ us-si-ma
6'. se-el-lum ne2-be2-hi u3 gi-mir
7'. pa-as-qi2-szin asz2-szu2 szip-ri _e2-gal_-ia
8'. szu-te-szu-ri u3 li-pit _szu-min_-ia szul-lu-me
9'. i-na u4-me-szu-ma {d}asz-szur u3 {d}isz-tar
10'. ra-'i-mu _{lu2}sanga_-ti-ia na-bu-u2 _mu_-ia
11'. gesz-mah-hi {gesz}ere-ni sza ul-tu u4-me _su3-mesz_
12'. i-szi-hu-ma ik-bi-ru ma-gal i-na qe2-reb
13'. {kur}si-ra-ra szad-di-i i-na pu-uz-ri
14'. na-an-zu-zu u2-szak-li-mu-in-ni
15'. s,i-i-su-un sza _{na4}gesz-nu11-gal_ sza i-na tar-s,i
16'. _<lugal>-mesz_-ni _ad-mesz_-ia a-na kar-ri nam-s,a-ri
17'. szu-qu-ru i-na sa-pan {kur}am-ma-na-na
18'. u2-szap-tu-ni pa-ni-szu u3 _{na4}dur2-mi-na-ban3-da_
19'. ma-la {dug}bur-zi-gal-li
$ n lines broken
20'. _alad-{d}lamma-mesz_ u3 _{munus}ab2#-[za-za_-a-ti {na4}pi-i-li pe-s,e-e sza _e2-gal-mesz_-ia u2-sza2-as,-bi-ta _si-gar_-szi-in]
21'. tim-me _uruda mah-mesz_ a-di {gesz}tim#-[me {gesz}ere-ni _gal-mesz_ bi-ib-lat {kur}ha-ma-nim me-ser _uruda_ u2-rak-kis-ma s,e-er pirig-gal-le-e]
22'. ul-ziz-ma dap2-pi ku-lul _ka2-mesz_-[szin e-mid _{munus}ab2-za-za_-a-ti _{na4}gesz-nu11-gal_ a-di _{munus}ab2-za-za_-a-ti pi-ti-iq]
23'. u2-ru-de-e sza za-ha-lu-u2# [lit-bu-sza2 u3 _{munus}ab2-za-za_-a-ti pi-ti-iq _gu-an-na_ sza nu-um-mu-ru]
24'. gat-ta-szin {gesz}tim-me _{gesz}esi {gesz}szur#-[min3 {gesz}eren_ {gesz}dup-ra-ni _{szim}li_ u3 {gesz}ta-ti-du ih-ze-et pa-szal-li]
25'. u3 kas-pi s,e-ru-usz-szin ul-[ziz]-ma# [sza kum2-me mu-szab be-lu-ti-ia e-mid _{gesz}gan-du7-mesz_-szu2-un _kun4-mesz_]
26'. _{na4}dur2-mi-na-ban3-da {na4}gesz-nu11-gal_ u3# [_kun4-mesz_] {na4#}pi-[i-li _gal-mesz_ a-sur-ru-szin u2-sza2-as-hi-ra]
27'. a-na tab-ra-a-ti u2-sza2-lik asz2-szu2 u4-me-szam-ma _a-mesz_ [di-lu-u2-ti da-lum eb-li gu-has,-s,a-a-ti _zabar_]
28'. u3 har-ha-ri _zabar_ u2-sze-pisz-ma ki-mu-u2#? [ma-ka-a-ti gesz-mah-hi u3 a-la-mit-ta s,e-er]
29'. _pu2-mesz_ usz-ziz _e2-gal-mesz_ sza2-ti-na u2#-sza2#-lik# as-mi3-isz# [si]-hir#-[ti _e2-gal_ a-na tab-rat]
30'. kisz-szat _ug3-mesz_ ul-la-a re-szi-sza2 _e2-gal_ sza sza2-ni-na la# i#-szu-u2 ni-bit-sa az-kur
31'. i-na qi2-bit {d}asz-szur _ad dingir-mesz_ u3 {d}isz-tar szar-ra-<<ra>>-ti _{d}alad_ dum-qi2 _{d}lamma_ dum-qi2
32'. qe2-reb _e2-gal_ sza2-a-tu da-a-risz lisz-tab-ru-u2 a-a ip-par-ku-u2 i-da-a-sza2
RINAP 3/2 Sennacherib 089, ex. 001 (P427838) 2330596
&P427838 = RINAP 3/2 Sennacherib 089, ex. 01
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. _e2-gal_ {disz#}{d#}sin#-pap-mesz-su
2. _man gal man_ dan#-nu# _man szu2 man kur#_ asz#-szur#
RINAP 3/2 Sennacherib 068, ex. 001 (P466679) 2330597
&P466679 = RINAP 3/2 Sennacherib 068, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. usz-man-nu sza2 {disz}{d}sin-pap-mesz-su _man kur_ asz-szur
RINAP 3/2 Sennacherib 182, ex. 003 (P466924) 2330598
&P466924 = RINAP 3/2 Sennacherib 182, ex. 03
#atf: lang akk
@object block
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 216, ex. 002 (P427847) 2330599
&P427847 = RINAP 3/2 Sennacherib 216, ex. 02
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. a-na# {d}u-gur _en_-szu2
2. {disz#}{d#}sin-szesz-mesz-eri-ba
3. _man# kur_ asz-szur e2#-gal-lam-mes
4. sza2 _sza3_ {iri}tar-bi-s,i
5. ul-tu2 _usz8_-szu2 _en_ gaba-dib-bi-szu2
6. _du3_-usz u2-szak-lil
RINAP 3/2 Sennacherib 178, ex. 001 (P466893) 2330600
&P466893 = RINAP 3/2 Sennacherib 178, ex. 01
#atf: lang akk
@object block
@surface a
1. {disz}{d}sin-pap-mesz-su _man szu2 man kur_ asz
2. _du3_-isz3 s,a-lam an-szar2 u _dingir-mesz gal-mesz_ ana-ku
3. musz-la-lum _e2-gal_ sza2 qe2-reb
4. bal-til{ki} ina {na4}pi-i-lu
5. _na4 kur_-i _usz8_-szu2 ad-di
RINAP 3/2 Sennacherib 090, ex. 004 (P466748) 2330601
&P466748 = RINAP 3/2 Sennacherib 090, ex. 04
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 182, ex. 004 (P466925) 2330602
&P466925 = RINAP 3/2 Sennacherib 182, ex. 04
#atf: lang akk
@object block
@surface a
$ (not edited in RINAP 3)
RINAP 3/2 Sennacherib 110, ex. 001 (P466814) 2330603
u2-qar-ri-ban-ni only appears a few times in words list
&P466814 = RINAP 3/2 Sennacherib 110, ex. 01
#atf: lang akk
@object bead
@surface a
1. _kur_ [{disz}{d}sin-pap-mesz-su]
2. _man# [kur_ asz na-mur-tu2]
3. sza2 {disz}x-[...]
4. x x [...]
5. u2#-qar#-[ri-ban-ni]
6. man#-nu# sza2# [_mu_ szat,-ru]
7. i#-pa#-szi#-[t,u ana dul-li]
8. sza2 _dingir lu2#_-[ti _du3_-szu2]
9. an#-szar2 _mu#_-[szu2 _numun_-szu2]
10. [lu-hal-liq]
RINAP 3/2 Sennacherib 068, ex. 002 (P466680) 2330604
&P466680 = RINAP 3/2 Sennacherib 068, ex. 02
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
1. usz-man-nu sza {disz}{d}sin-[...]
RINAP 3/2 Sennacherib 209, ex. 001 (P285550) 2330605
{im}kur-ra only appears a few times in words list
ap-te9-e-ma only appears a few times in words list
u2-rap-pisz-ma only appears a few times in words list
szu-min-mesz-szu2-nu only appears a few times in words list
giri3-szu2-nu only appears a few times in words list
gis-gal-la only appears a few times in words list
u4-gal-li only appears a few times in words list
ak-si-ir only appears a few times in words list
si-dir only appears a few times in words list
mut-tal-li-ka only appears a few times in words list
at-ta-... only appears a few times in words list
s,a-al-me-szu only appears a few times in words list
&P285550 = RINAP 3/2 Sennacherib 209, ex. 01
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
$ beginning broken
1'. [...] _ku3#-sig17#_ 2(disz) _gu4# [dumu? {d}utu?_ ...]
2'. [me2-eh-ret _{im}kur-ra ka2_ esz]-szisz# ap-te9-e-ma _ka2# [lugal_-ti _mu_-szu2 am-bi]
3'. [...] _ka2#_ x x e-pu-usz-ma u2#?-[rap-pisz? ...]
4'. [_ka2?_ pa?]-pa#?-hu#? szu-a#-tu e-na#?-[ah-ma? ...]
5'. [...] _ku3#-sig17 gu4 dumu# {d#}utu# ku3#-sig17# gir2-tab-lu2-u18#-[lu_ ...]
6'. [_ka2_ pa]-pa-hu u2-rap-pisz-ma _ka2 kaskal_ szu-ut {d}en-[lil2 az-za-kar _mu_-szu2]
7'. 4(disz) _gu4 dumu {d}utu zabar husz-a_ e#-lisz _szu-min-mesz_-szu2-nu _{d}utu_-szi na#-[szu-u2 u2-kal-lu s,u-lu-lu]
8'. szap-lisz _giri3_-szu2-nu ina _ugu_ 2(disz) _bara2-mesz zabar_ sza2 _ku6-lu2-u18-lu [zabar_ sza2 _suhur-masz2{ku6} zabar_]
9'. szur-szu-du gis-gal-la _za3_ u _gub3_ sza _ka2_ [...]
10'. 2(disz) na-'i-i-ri _ku3-babbar_ 2(disz) _u4-gal_-li _ku3-babbar_ [...]
11'. _kisal_-szu2 esz-szisz ab-ni-ma as-kup-pat _ku3-babbar_ x [...]
12'. a-na tal-lak-ti an-szar2 _en_-ia ak-si-ir _kisal_ [si-dir man-za-az {d}i2-gi3-gi3 _mu_-szu2 am-bi]
13'. i-na _murub4 kisal_ sza2-a-szu2 _ki-ne zabar_ mut-tal-li#-[ka ...]
14'. a-na na-pa-ah {d}gesz-bar ma-har an-szar2# _en_-ia u2-[...]
15'. sza2 rim-ki# an-szar2 at-ta-[...]
16'. _ka2_ sza a-na s,i-it _{d#}utu#_-[szi] a-na _ugu [i7 ka2_ bu-ru-mu az-za-kar ni-bit-su]
17'. _ka2_ ne2-re-bi-szu2 a-na _kisal#_ ne2#-reb# [{d}i2-gi3-gi3 _mu_-szu2 az-kur]
@reverse
1. _ka2_ sza a-na# _[{im}u18-lu ka2_ kan-su {d}i2-gi3-gi3 _mu_-szu2 am-bi]
2. _ka2_ ne2-re-[bi-szu2 a-na _kisal ka2_ hi-s,ib _kur mu_-szu2 az-kur]
3. _ka2_ sza a-na _[{im}si-sa2 ka2 {mul}mar-gid2-da mu_-szu2 am-bi]
4. _ka2_ ne2-re-bi-[szu2 a-na _kisal ka2 bara2 nam-mesz mu_-szu2 az-kur]
5. s,a-al-me-szu [...]
6. ina _ka2-mesz#_ x [...]
7. _ka2#_ [...]
$ rest broken
RINAP 3/2 Sennacherib 089, ex. 002 (P427976) 2330606
&P427976 = RINAP 3/2 Sennacherib 089, ex. 02
#atf: lang akk
@object brick
@surface a
1. [x x] _{disz#}{d}en#-zu-szesz#-mesz#-su#_
2. [x x] _man_ dan-nu _man kisz man kur#_ asz#-szur#{ki#}
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.