Search the CDLI collection

Search Guide
Search parameters
Simple search Search settings
Showing 1 entries of 1 results found in 0.018 s

Filters

Artifact

Textual

Publication

Data

CT 02, pl. 34, Bu 1891-05-09, 367 (P365115)

Primary Publication: Pinches, Theophilus G. (1896) CT 02 pl. 34, 1891-05-09, 367

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 092622

Provenience: Sippar-Yahrurum (mod. Tell Abu Habbah)

Period: Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC)

Object Type: tablet or envelope > tablet

Material: clay

Date: Sumu-la-El.00.00.00

Transliteration:
tablet
obverse
1. _4(iku) GAN2 2(u) 5(disz) sar a-sza3_
 ts: erbet ikû ešrā ḫamšat mūšar eqlam
 it: 4 iku (e) 25 sar di terreno
2. i-na ta-wi-ir-tim
 ts: ina tawirtim
 it: nel distretto
3. sza a-mu-ru-um
 ts: ša amurrum
 it: di Amurru,
4. _da_ be-li-ia
 ts: ṭēḫi bēliya
 it: adiacente (alle proprietà di) Beliya
5. u3 qa-ra-su-mi-ia
 ts: u qarasumiya
 it: e Qarasumiya,
6. _ha-la_ a-sa-li-ia
 ts: zitti asaliya
 it: porzione (dell'eredità) di Asaliya,
7. i-ti dingir-szu-i-bi-szu
 ts: i(t)ti ilšu-i(b)bišu
 it: da Ilšu-ibbišu,
8. _dumu_ be-li-ia
 ts: mār bēliya
 it: figlio di Beliya,
9. {disz}ku-ia-tum
 ts: kuiatum
 it: Kuiatum,
10. _dumu-munus_ a-sa-li-ia
 ts: mārat asaliya
 it: figlia di Asaliya,
11. u3-sze-s,i
 ts: ušēṣi
 it: ha ottenuto.
12. u3-la i-ta-ar
 ts: ula itār
 it: (Che) nuovamente (lit. non ritornerà)
13. dingir-szu-i-bi-szu
 ts: ilšu-i(b)bišu
 it: Ilšu-ibbišu
14. a-na ku-ia-tum
 ts: ana kuiatum
 it: Kuiatum
15. u3-la e-ra-ga-am
 ts: ula era(g)gam
 it: non citerà in giudizio,
16. _mu_ {d}utu {d}a-a
 ts: niš šamaš ayya
 it: nel nome di Šamaš, Ayya,
reverse
1. {d}marduk u3 su-mu-la-dingir it-ma
 ts: marduk u sumula-ilu itma
 it: Marduk e Sumula-ilu, ha giurato.
2. _igi_ li-pi2-it-esz18-dar
 ts: maḫar lipit-ištar
 it: Dinnanzi a Lipit-ištar,
3. _igi_ bur-nu-nu
 ts: maḫar burnunu
 it: dinnanzi a Burnunu,
4. _igi_ {d}mar-tu-ba-ni
 ts: maḫar amurru-bani
 it: dinnanzi ad Amurru-bani,
5. _igi_ {d}iszkur-re-me-ni
 ts: maḫar adad-remeni
 it: dinnanzi ad Adad-remeni,
6. _igi_ i-da-du-um
 ts: maḫar idadum
 it: dinnanzi a Idadum,
7. _igi_ na-ap-sa-nu-um
 ts: maḫar napsanum
 it: dinnanzi a Napsanum,
8. _igi_ ta-ku-um-ma-tum
 ts: maḫar takummatum
 it: dinnanzi a Takummatum,
9. _igi_ be-le-su2-nu
 ts: maḫar bēle(s)sunu
 it: dinnanzi a Belessunu,
10. _igi_ da-szu-ru-um
 ts: maḫar dašurum
 it: dinnanzi a Dašurum,
11. _igi_ sin-re-me-ni
 ts: maḫar sîn-remeni
 it: dinnanzi a Sin-remeni,
12. _igi_ be-le-su2-nu
 ts: maḫar bēle(s)sunu
 it: dinnanzi a Belessunu,
13. _igi_ la-ma-si2
 ts: maḫar lama(s)si
 it: dinnanzi a Lamassi,
14. _igi_ {d}a-a-szi-ti
 ts: maḫar ayya-šiti
 it: dinnanzi ad Ayya-šiti,
15. _igi_ hu-szu-tum
 ts: maḫar ḫušutum
 it: dinnanzi a Ḫušutum,
16. _igi_ {d}inanna-ama-mu
 ts: maḫar inanna-amamu
 it: dinnanzi a Inanna-amamu.

Page 1 of 1, showing 1 record(s) out of 1 total

    First Page

Page 1 of 1, showing 1 record(s) out of 1 total

Results per page: 10 25 100 500 1000