Search the CDLI collection

Search Guide
Search parameters
Simple search Search settings
Showing 1 entries of 1 results found in 0.032 s

Filters

Artifact

Textual

Publication

Data

CT 02, pl. 07, Bu 1888-05-12, 175 (P365088)

Primary Publication: Pinches, Theophilus G. (1896) CT 02, pl. 07, Bu 1888-05-12, 175

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 092533

Provenience: Sippar-Yahrurum (mod. Tell Abu Habbah)

Period: Old Babylonian (ca. 1900-1600 BC)

Object Type: tablet or envelope > tablet

Material: clay

Date: Hammurapi.09.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
tablet
obverse
1. _2(iku) GAN2 a-sza3_ i-na _a-gar3_ nu-x-x-ki?
 ts: šinā ikû eqlam ina ugār nu...ki(?)
 it: 2 iku di campo nel terreno di Nu...ki(?)
2. u3 _an-za-gar3_ ma-la ma-s,i2-a-at KA x
 ts: u dimtam mala maṣiat ...
 it: e l'area fortificata fin dove è estesa ka ...
3. i-ta _a-sza3_ su-mu-hu-um _dumu_ am-ri-i3-li2-szu
 ts: ita eqel summuḫum mār amrilišu
 it: adiacente al campo di Summuḫum, figlio di Amrilišu,
4. u3 i-ta _a-sza3_ ma-ri-be-li-szu
 ts: u ita eqel mari-bēlišu
 it: e adiacente al campo di Mari-belišu;
5. _sag-bi 1(disz)-kam_ har-har-ri-tum
 ts: rēšušu ištēn ḫarḫarrītum
 it: il fronte 1 è (il canale) l'Ḫarharrītum,
6. _sag-bi 2(disz)-kam _a-sza3_ in-ba-tum
 ts: rēšušu šinā eqel inbatum
 it: il fronte 2 è campo di Inbatum
7. _dumu-munus_ mu-da-du-um
 ts: mārat mudadum
 it: figlia di Mudadum,
8. ka-ar-ba-nam a-na har-har-ri-tum
 ts: karbānam ana ḫarḫarrītum
 it: una zolla nell'Ḫarharrītum
9. is-su2-uk
 ts: issuk
 it: ha gettato (= il confine si è eroso),
10. _ki_ ip-qu2-sza _dumu_ <<ARAD2>> ARAD2-ha-zi-ir
 ts: itti ipquša mār warad-ḫazir
 it: da Ipquša, figlio di Warad-ḫazir,
11. {disz}be-el-ta-ni _lukur_ {d}utu
 ts: bēltāni nadīt šamaš
 it: Bēltāni, nadītu di Šamaš
12. _dumu-munus_ dingir-pi4-sin
 ts: mārat ilu-pī-sîn
 it: figlia di Ilu-pī-sin,
13. i-na _har ku3-babbar in-szi-sa10_
 ts: ina šewir kaspim išām
 it: con anelli d'argento ha comprato (e)
14. _1(u) 5(disz) gin2 ku3-babbar_
 ts: ḫamiššeret šiqil kaspam
 it: quindici sicli d'argento
reverse
1. _in-na-an-[la2_]
 ts: išqul
 it: ha pesato (= pagato).
2. _gesz-gan-na ib2-ta-bala_
 ts: bukānam šūtuq
 it: Il pestello è stato ceduto (= la transazione è avvenuta),
3. _inim-bi al-til sza3-ga-a-ni al-du10_
 ts: awassu gamrat libbašu ṭāb
 it: la trattativa è terminata, il suo cuore è soddisfatto.
4. _u4-kur2-sze3 lu2 lu2-ra_
 ts: ana warkat ūmī awīlum ana awīlim
 it: In futuro, uomo contro uomo
5. [_inim] nu-ga2-ga2-a-a_
 ts: ul iraggum
 it: non reclami.
6. _mu#_ {d}utu {d}a-a {d}marduk
 ts: niš šamaš ayya marduk
 it: Nel nome di Šamaš, Ayya, Marduk
7. u3 ha-am-mu-ra-pi2 _in-pa3-de3-mesz_
 ts: u ḫammurapi itmû
 it: e Ḫammurapi hanno giurato.
  single ruling
8. _igi_ sin-ra-bi _dumu_ u2-qa2-pi4-{d}utu
 ts: maḫar sîn-rabi mār uqa-awat-šamaš
 it: Dinnanzi a Sin-rabi, figlio di Uqa-awat-Šamaš;
9. _igi_ x-x-um _dumu_ szu-{d}mar-tu
 ts: maḫar ...um mār gimil-amurru
 it: dinnanzi a ...um, figlio di Gimil-amurru;
10. _igi_ sin-i-din-nam _dumu_ sze-le-bu-um
 ts: maḫar sîn-i(d)dinam mār šelēbum
 it: dinnanzi a Sin-iddinam, figlio di Šelēbum;
11. _igi_ inim-{d}nanna-x-gin7_
 ts: maḫar awat-nanna
 it: dinnanzi ad Awat-nanna,
12. _dumu_ s,i2-li-lum
 ts: mār ṣililum
 it: figlio di Ṣililum;
13. _igi_ dumu-esz18-dar? _dumu_ szu-mu-hu-um
 ts: maḫar mār-ešdar(?) mār šumuḫum
 it: dinnanzi a Mār-Ištar, figlio di Šumuḫum;
14. _igi_ akszak{ki}-[...] x
 ts: maḫar Akšak...
 it: dinnanzi ad Akšak...;
15. _igi#_ qi2-isz-tum _dumu_ dingir-x-[...]
 ts: maḫar qištum mār ilu-...
 it: dinnanzi a Qištum, figlio di Ilu-...;
16. _igi#_ {d}utu-i-in-ma-tim
 ts: maḫar šamaš-īn-matim
 it: dinnanzi a Šamaš-īn-matim,
17. _dumu_ sa-bi-bu-bu
 ts: mār sabibubu
 it: figlio di Sabibubu.
left
column 1
1. _mu i7_ ha-am-mu#-ra#-pi2
 ts: šattum nār ḫammurapi
 it: L'anno (in cui) Il canale "Ḫammurapi (è abbondanza)” (fu scavato);
column 2
1. _igi_ puzur4-{d}utu
 ts: maḫar puzur-šamaš
 it: Dinnanzi a Puzur-Šamaš.

Page 1 of 1, showing 1 record(s) out of 1 total

    First Page

Page 1 of 1, showing 1 record(s) out of 1 total

Results per page: 10 25 100 500 1000