Search the CDLI collection

Search Guide
Search parameters
Simple search Search settings
Showing 6 entries of 6 results found in 0.031 s

Filters

Artifact

Textual

Publication

Credits

Data

No image available

RINAP 4 Esarhaddon 077, ex. 001 (P450481)

Witness

Witness to composite(s): Q003306

Primary Publication: Leichty, Erle V. (2011) RINAP 4 Esarhaddon 077, ex. 001

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 131129

Provenience: Kalhu (mod. Nimrud/ Tawfiqiyah)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: cylinder

Material: clay

Date: Esarhaddon.09.05.05

Transliteration:
 atf: lang akk
object cylinder
surface a
1. {disz}asz-szur-szesz-szum2-na _lugal gal_-u2 _lugal_ dan-nu _lugal_ kisz-sza2-ti _lugal kur_ asz-szur{ki}
2. _szagina_ babila2{ki} _lugal kur_ szu-me-ri u3 uri{ki}
3. re-e2-um ki-i-nu sza _ug3-mesz_ dal-ha-a-ti u2-taq-qi-nu u2-sze-s,i-szi-na-ti nu-u2-ru
4. sza _dingir-mesz gal-mesz_ ba-nu-u2 e-pe-szu2 ud-du-szu isz-ru-ku szi-rik-tusz
5. ba-nu-u2 _e2_ an-szar2 e-pisz e2-sag-il2 u3 babila2{ki}
6. mu-szak-lil ma-ha-zi ka-li-szu2-nu mu-ud-disz s,a-lam _dingir-mesz gal-mesz_
7. sza2 _dingir-mesz kur-kur_ szal-lu-tu ul-tu qe2-reb _kur_ asz-szur{ki} a-na asz2-ri-szu2-nu u2-ter-ru
8. e2-gaszan-kalam-ma _e2_ {d}isz-tar {iri}limmu2-dingir be-el-ti-szu2
9. za-ha-la-a u2-szal-bisz-ma u2-nam-me#-ru ki-ma u4-me
10. _ur-mah-mesz_ an-ze-e na-'i-i-ri {d}lah3-me {d}ku-ri-bi
11. sza _ku3-babbar_ u _uruda_ u2-sze-pisz-ma ne2-reb _ka2-mesz_-sza2 ul-ziz
12. _lugal_ sza2 ina tu-kul-ti _an-szar2_ {d}3(u) {d}utu {d}ag {d}marduk _{d}1(u)-5(disz)_ sza nina{ki} _{d}1(u)-5(disz)_ sza {iri}limmu2-dingir
13. ul-tu tam-tim e-li-ti a-di tam-tim szap-li-ti i-sza2-risz it-tal-lak-u2-ma
14. kul-lat na-ki-re-e-szu2 [x x]-al-ki la kan-szu-ti-szu2 u2-szak-ni-sza2 sze-pu-usz-szu
15. ka-szid {iri}s,i-du-nu sza2 ina [x] tam-tim na-du-u2 sa-pi-in gi-mir da-ad2-me-szu
16. sza2-lil {iri}ar-za-a sza i-te-e na-hal {kur}mu-us,-ri sza {disz}a-su-hi-li _lugal_-szu
17. a-di ma-li-ke-e-szu2 bi-re-e-ti id-du-u a-na _kur_ asz-szur{ki} u2-ra-a
18. u3 {disz}te-usz-pa-a {kur}gi-mir-a-a ina _ki_-tim {kur}hu-bu-usz-nu
19. a-di gi-mir um-ma-ni-szu2 u2-ra-as-si-bu i-na _{gesz}tukul_
20. ka-bi-is _ug3-mesz_ {kur}hi-lak-ki la kan-szu-ti
21. t,a-rid {disz}{d}ag-numun-zi-si-sa2 _dumu_ {disz}{d}marduk-a-szum2-na
22. [x x]-i' {kur}e2-da-ku-ri sza qe2-reb {kur}kal-di a-a-bi babila2{ki}
23. [x x]-u2 {disz}{d}sza2-masz-ib-ni _lugal_-szu is-hap-pu hab-bi-lu
24. [x x]-an-da-su {iri}ma-ga-la-nu {iri}al-pi-ia-na {iri}di-ih-ra-nu
25. {iri}qa-ta-bu-u' {iri}pa-de-e {iri}u2-de-ri _iri-mesz_ dan-nu-ti
26. sza na-ge-e {kur}ba-az-zi a-di _iri-mesz_ s,e-he-ru-ti sza li-me-ti-szu2
27. al-me ak-szu-ud asz2-lu-la szal-lat-su-un ap-pul aq-qur ina gesz-bar aq-mu
28. da-a'-isz {kur}bar-na-ki _{lu2}kur2_ ak-s,u a-szi-bu-ti {kur}du6-a-szur-ri
29. sza ina pi-i _ug3-mesz_ {kur}mi-hi-ir-a-nu {kur}pi-it-ta-nu i-nam-bu-u zi-kir-szu2
30. mu-sap-pi-ih _ug3-mesz_ {kur}man-na-a-a gu-tu-u2 la sa-an-qu
31. {kur}pa-tu-usz-ar-ra na-gu-u2 sza i-te-e _e2-mun_
32. sza qe2-reb {kur}ma-da-a-a ru-qu-ti sza pa-a-t,i {kur}bi-ik-ni
33. sza i-na _lugal-mesz ad-mesz_-ia mam2-ma la ik-bu-su _ki_-tim ma-a-ti-szu2-un
34. {disz}szi-dir-pa-ar-ni {disz}e-pa-ar-ni _{lu2}en-iri-mesz_ dan-nu-ti
35. sza la kit-nu-usz a-na ni-ri sza2-a-szu2-nu a-di _ug3-mesz_-szu2-nu
36. szal-lat-su-nu ka-bit-tu asz2-lu-la a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
37. _dumu_ {disz}{d}en-zu-szesz-mesz-eri-ba _lugal szu2 lugal kur_ asz-szur{ki}
38. _dumu_ {disz}lugal-gi-na _lugal szu2 lugal kur_ asz-szur{ki}
39. _szagina_ babila2{ki} _lugal kur_ szu-me-ri u uri{ki}
40. ina u4-me-szu-ma ina _ug3-mesz_ ki-szit-ti _kur-kur_
41. sza ina tu-kul-ti _an-szar2 en_-ia ik-szu-da qa-ta-a-a
42. _e2-gal_ ma-szar-ti sza2 qe2-reb {iri}kal-ha sza {disz}{d}szul3-ma-nu-_masz man kur_ asz-szur
43. _dumu_ {disz}asz-szur-pap-ir-a _nun_ a-lik pa-ni-ia e-pu-szu2
44. tam-lu-sza2 ul ib-szi-ma s,u-uh-hu-rat szu-bat-sa
45. ia-a-ti {disz}asz-szur-szesz-szum2-na _man kur_ asz-szur{ki} _nun_ na-a'-du
46. szin-na-at _abgal_ a-da-pa3 sza2 isz-ru-ku ru-bu-u {d}nin-szi-ku3
47. sza tam-le-e szu-a-tu ina uz-ni-ia ib-szi-ma usz-ta-bi-la ka-bat-su
48. qaq-qa-ru ki-szub-ba-a ki-ma a-tar-tim-ma lu as,-ba-ta
49. i-na esz-qi2 _na4 kur_-e tam-la-a usz-mal-li
50. i-na 1(disz) _me_ 2(u) ti-ib-ki ul-la-a re-esz-e-szu
51. _e2-gal-mesz_ a-na mu-szab _lugal_-u-ti-ia ab-ta-ni qe2-reb-szu
52. ul-tu usz-szi-szu a-di gaba-dib-e-szu ar-s,ip u2-szak-lil
53. _gesz-ur3-mesz {gesz}eren mah-mesz_ tar-bit {kur}ha-ma-ni u2-szat-ri-s,a e-li-szin
54. _{gesz}ig-mesz {gesz}szur-min3_ sza i-ri-si-in _du10-ga_ u2-rat-ta-a _ka2-mesz_-szin
55. a-na tab-rat kisz-szat _ug3-mesz_ lu-le-e usz-mal-li
56. _mu-sar-mesz_ e-pu-usz-ma da-na-an _an-szar2 en_-ia
57. ep-sze-et e-tep-pu-szu s,e-ru-usz-szu u2-sza2-asz2-t,ir-ma ina qe2-reb-szu2-un asz2-kun
58. i-na ar2-kat3 u4-me i-na u4-me s,a-a-ti
59. _nun egir_-u2 ina _lugal-mesz dumu-mesz_-ia an-hu-su lu-ud-disz
60. _mu-sar_ szi-t,ir szu-mi3-ia li-mur-ma _{udu}siskur bal_-qi2 _i3-mesz szesz2_
61. szu-mi3 it-ti szu-me-szu lisz-t,ur a-na asz2-ri-szu lu-ter
62. {d}nin-urta _ibila_ {d}en-lil2 ik-ri-bi-szu2 i-szem-me
  single ruling
63. {iti}ne-ne-gar _u4 5(disz)-kam_ li-mu {disz}{d}ag-be-li2-u2-s,ur _{lu2}gar-kur {iri}bad3-lugal_-uk-ka

No image available

RINAP 4 Esarhaddon 001, ex. 029 (P422654)

Witness

Witness to composite(s): Q003230

Primary Publication: Leichty, Erle V. (2011) RINAP 4 Esarhaddon 001, ex. 029

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 127879

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Esarhaddon.09.01.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
  beginning broken
column 1'
  beginning broken
1'. [...] {iri#}as-du-[x]
2'. [...] _lugal_ {iri}e-di-[x x]
3'. [...]-it-ru-si
4'. [...]-da-ar _lugal_ {iri}pa-ap-pa
5'. [...] _lugal_ {iri}ku-ri-i
6'. [...]-me-si
7'. [...]-as-ti
8'. [...]-su _lugal <iri> zalag2_-ia
9'. [...] _muru2_ tam-tim
10'. [...] _muru2_ tam-tim ka-li-szu2-nu
11'. [...] {gesz}tim-me _mah-mesz_
12'. [...] _{gesz}szur-min3_
13'. [_...]-lab_-na-na
14'. [...]-szi-hu la-a-nu
15'. [_...]-{d}lamma-mesz_ {d}ab2-za-za-a-ti
16'. [_...]-{na4}sze-tir {na4}dur2-mi-na_
17'. [...] _{na4}gi-rim-hi-li-ba_
18'. [...] nab-ni-ti-szu2-nu
19'. [...] pa-asz2-qi2-isz
20'. [...]-du-ni
  single ruling
column 2'
  beginning broken
1'. na-s,ir [...]
2'. da-risz [...]
3'. a-na _egir_ [...]
4'. sza {d}asz-szur u [...]
5'. i-nam-bu-u zi-kir-szu2 e-nu-[...]
6'. i-lab-bi-ru-ma in-na-hu an-[...]
7'. ki-i sza2 ana-ku _mu-sar_-u szi-t,ir _mu lugal_ [...]
8'. it-ti _mu-sar_-e szi-t,ir _mu_-ia [...]
9'. at-ta ki-i ia-a-ti-ma _mu-sar_-[...]
10'. a-mur-ma _i3-gesz_ pu-szu-usz [...]
11'. it-ti _mu-sar_-e szi-t,ir _mu_-ka [x x]
12'. {d}asz-szur u {d}isz-tar ik-ri-bi-ka [...]
  single ruling
13'. {iti}bara2-za3-gar-ra_ lim-mu {disz}{d}ag-en-pap {lu2}[...]

No image available

RINAP 4 Esarhaddon 079, ex. 001 (P429026)

Witness

Witness to composite(s): Q003308

Primary Publication: Leichty, Erle V. (2011) RINAP 4 Esarhaddon 079, ex. 001

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM —

Provenience: Kalhu (mod. Nimrud/ Tawfiqiyah)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: cylinder

Material: clay

Date: Esarhaddon.09.--.--

No image available

RINAP 4 Esarhaddon 077, ex. 006 (P450482)

Witness

Witness to composite(s): Q003306

Primary Publication: Leichty, Erle V. (2011) RINAP 4 Esarhaddon 077, ex. 006

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM —

Provenience: Kalhu (mod. Nimrud/ Tawfiqiyah)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: cylinder

Material: clay

Date: Esarhaddon.09.02.18

Transliteration:
 atf: lang akk
object cylinder
surface a
1. {disz}asz-szur-szesz-szum2-na _lugal gal_
  (not legible on published photograph)
2. _szagina_ babila2{ki} _lugal_
  (not legible on published photograph)
  (Lines 3-34 are not legible on published photograph, so no transliteration is available.)
35. sza la kit-nu-usz a-na ni-ri sza2-a-szu2-nu a-di _ug3-mesz_-szu2-nu
36. szal-lat-su-nu ka-bit-tu asz2-lu-la a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
37. _dumu_ {disz}{d}en-zu-szesz-mesz-eri-ba _lugal szu2 lugal kur_ asz-szur{ki}
38. _dumu_ {disz}lugal-gi-na _lugal szu2 lugal kur_ asz-szur{ki}
39. _szagina_ babila2{ki} _lugal kur_ szu-me-ri u uri{ki}
40. ina u4-me-szu-ma ina _ug3-mesz_ ki-szit-ti _kur-kur_
41. sza ina tu-kul-ti _an-szar2 en_-ia ik-szu-da qa-ta-a-a
42. _e2-gal_ ma-szar-ti sza2 qe2-reb {iri}kal-ha sza {disz}{d}szul3-ma-nu-_masz man kur_ asz-szur
43. _dumu_ {disz}asz-szur-pap-ir-a _nun_ a-lik pa-ni-ia e-pu-szu2
44. tam-lu-sza2 ul ib-szi-ma s,u-uh-hu-rat szu-bat-sa
45. ia-a-ti {disz}asz-szur-szesz-szum2-na _man kur_ asz-szur{ki} _nun_ na-a'-du
46. szin-na-at _abgal_ a-da-pa3 sza2 isz-ru-ku ru-bu-u {d}nin-szi-ku3
47. sza tam-le-e szu-a-tu ina uz-ni-ia usz-ta-bi-la ka-bat-su
48. qaq-qa-ru ki-szub-ba-a ki-ma a-tar-tim-ma lu as,-ba-ta
49. i-na esz-qi _na4 kur_-e tam-la-a usz-mal-li
  (Lines 50-57 are not legible on published photograph, so no transliteration is available.)
58. i-na ar2-kat3 u4-me i-na u4-me s,a-a-ti
59. _nun egir_-u2 ina _lugal-mesz dumu-mesz_-ia an-hu-us-su lu-ud-disz
60. _mu-sar_ szi-t,ir _mu_-ia li-mur-ma _{udu}siskur bal_-qi2 _i3-gesz-mesz szesz2_
61. szu-mi3 it-ti szu-me-szu2 lisz-t,ur a-na asz2-ri-szu2 lu-ter
62. {d}nin-urta _ibila_ {d}en-lil2 ik-ri-bi-szu2 i-szem-me
  single ruling
63. {iti}gu4 _u4 1(u) 8(disz)-kam_ li-mu {disz}{d}ag-be-li2-u2-s,ur _{lu2}gar-kur {iri}bad3-lugal_-uk-ka
64. a-de-e ina _ugu_ {disz}asz-szur-du3-a _dumu-lugal gal_-u2 sza _e2_ ri-du-te szak-nu

No image available

RINAP 4 Esarhaddon 093, ex. 001 (P450495)

Witness

Witness to composite(s): Q003322

Primary Publication: Leichty, Erle V. (2011) RINAP 4 Esarhaddon 093, ex. 001

Collection: Eski Şark Eserleri Müzesi, Arkeoloji Müzeleri, Istanbul, Turkey

Museum no.: Ist EŞEM 06703

Provenience: Assur (mod. Qalat Sherqat)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: cylinder

Material: clay

Date: Esarhaddon.09.02.18

Transliteration:
 atf: lang akk
object cylinder
surface a
1. {disz}{d}asz-szur-szesz-szum2-na _lugal gal lugal_ dan-nu _lugal_ kisz-sza2-ti _lugal kur_ asz-szur{ki} _szagina_ babila2{ki} _lugal kur_ szu-me-ri u3 uri{ki}
2. _sipa_ ki-i-nu sza _ug3-mesz_ dal-ha-ti u2-taq-qi2-nu-ma u2-sze-[s,i-szi]-na-a-ti nu-u2-ru sza _dingir-mesz gal-mesz_ ba-nu-u e-pe-szu ud-du-szu isz-ru-ku szi-<<ri>>-rik-tusz
3. ba-nu-u2 _e2_ an-szar2 e-pisz e2-sag-il2 u3 babila2[{ki} mu]-szak#-lil ma-ha-zi ka-li-szu2-nu mu-ud-disz s,a-lam _dingir-mesz gal-mesz_
4. sza _dingir-mesz kur-kur_ szal-lu-ti ul-tu qe2-reb _kur_ asz-szur{ki} a-na asz2-ri-szu2#-[nu u2-ter-ru] e2#-gaszan-kalam-ma _e2_ {d}isz-tar sza {iri}limmu2-dingir be-el-ti-szu2 za-ha-la-a u2-szal-bisz-ma u2-nam-me-ru ki-ma u4-me
5. _ur-mah-mesz_ an-ze-e na-'i-i-ri {d}lah3-me {d}ku-ri-bi# [sza2 _ku3-babbar_ u _uruda_ u2-sze-pisz]-ma ne2-reb _ka2-mesz_-sza2 ul-ziz _lugal_ sza ina tu-kul-ti asz-szur {d}3(u) {d}utu {d}ag {d}marduk _{d}1(u)-5(disz)_ sza nina{ki} _{d}1(u)-5(disz)_ sza {iri}limmu2-dingir
6. ul-tu tam-tim e-li-ti a-di tam-tim szap-li-ti i-sza2-[risz it-tal-lak-u2-ma kul-lat] na#-kir3-ri-szu u3 ma-al-ki la kan-szu-ti-szu u2-szak-ni-szu sze-pu-usz-szu
7. ka-szid {iri}s,i-du-nu sza ina _muru2_ tam-tim na-du-u2# [sa-pi-in gi-mir da-ad2-me]-szu2# sza2#-lil# {iri#}ar#-za#-a# sza2# i-te-e na-hal {kur}mu-us,-ri sza2 {disz}a-su#-hi#-li# _lugal#_-szu
8. a-di ma-li-ki-szu bi-re-ti id-du-u2 [a-na _kur_ asz-szur{ki} u2-ra-a u3 {disz}]te#-usz#-pa#-a# gi#-mir#-a#-a# ina# _ki#_-tim# {kur#}hu#-bu#-usz#-[na]
9. a-di gi-mir um-ma-ni-szu u2-ra-as#-[si-bu i-na _{gesz}tukul_ ka-bi]-is _ug3-mesz_ {kur}hi-lak-ki la kan-szu-[ti]
10. t,a-rid {disz}{d}ag-numun_-kit-li-szer [_dumu_ {disz}{d}marduk-a-szum2-na na-bi-i' _e2_] dak-kur-ri sza2 qe2-reb kal-di a-a-ab babila2{ki}
11. ka#-mu-u2 {disz}{d}sza2-masz-[ib-ni _lugal_-szu] is-hap-pu ha-bi-lum
12. [{iri}]ha-an-das {iri}[ma-ga-la-nu {iri}al-pi-ia-na {iri}di]-ih#-ra-nu {iri}qa-ta-bu-u' {iri}pa-de-e {iri}u2-de-ru _iri-mesz_ dan-nu-ti
13. [sza] na#-ge-e [{kur}ba-az-zi a-di _iri-mesz_ s,e-eh-ru-ti sza li-me-ti]-szu2-nu al-me ak-szu-ud asz2-lu-la szal-lat-su-un ap-pu-ul aq-qur ina {d}gesz-bar aq-mu
14. [da-a'-isz {kur}bar-na-ki _{lu2}kur2_ ak-s,u a-szi-bu-ti {kur}du6-a]-szur-ri sza ina pi-i _ug3-mesz_ {kur}mi-ih-ra-nu {kur}pi-ta-a-nu i-nam-bu-u zi-kir-szu
15. [mu-sa]-pi#-ih _ug3-mesz_ [{kur}man-na-a-a gu-tu-u2 la sa]-an#-qu {kur}pa-tu-usz-ar-ri na-gu-u2 sza i-te-e _e2-mun_
16. [sza qe2]-reb {kur}ma-da-a-a ru#-qu#-ti# [sza pa-a]-t,i {kur}bi-ik-ni
17. [sza ina] _lugal ad-mesz_-ia mam2-ma# [la ik]-bu#-su _ki_-tim ma-ti-szu2-un
18. [{disz}szi]-dir#-pa-ar-na {disz}e-pa-ar-[na] _{lu2}en-iri-mesz_ dan-nu-ti
19. [sza la] kit-nu-szu a-na ni-ri sza2-a-szu2-nu a-di _un#-[mesz_-szu2-nu] szal-lat-su-un ka-bit-tu2 asz2-lu-la a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
20. [_dumu_ {disz}{d}]en#-zu-szesz-eri-ba _lugal szu2 lugal kur_ asz-szur{ki} _dumu_ {disz}lugal#-gi-na _lugal szu2 lugal kur_ asz-szur{ki}
21. _szagina#_ babila2{ki} _lugal kur_ szu-me-ri u3 ak-ka-de-e
22. ina# u4#-me-szu-ma e2-gal-tur-ra sza qe2-reb {iri}tar-bi-s,i sza2 s,u-uh-hu-rat szu-bat-sa
23. qaq-qa-ru at-ru ki-ma a-tar-tim-ma _ugu_ mah-ri-ti u2-rad-di-ma tam-la-a usz-<<ma>>-mal-li
24. _e2-gal_ s,i-ir-tu2 sza2 szu-bat-sa ma#-gal rap-sza2-tu
25. a-na mul-ta-'u-u2-ti {disz}asz-szur-du3-ibila _dumu man gal_ sza2 _e2_ ri-du-ti _dumu_ na-ram-ia
26. sza asz-szur {d}3(u) {d}utu {d}en {d}ag {d}u-gur _{d}1(u)-5(disz)_ sza nina{ki} _{d}1(u)-5(disz)_ sza {iri}limmu2-dingir _mu_-szu2 iz-ku-ru a-na e-pesz _lugal_-u2-ti
27. _e2-gal_ szu-a-tu ul-tu _usz8_-sza2 a-di _gaba-dib_-sza2 ar-s,ip u2-szak-lil
28. _gesz-ur3-mesz {gesz}eren-mesz mah-mesz_ tar-bit {kur}ha-ma-nim u2-szat-ri-s,a e-li-szi-in
29. _{gesz}ig-mesz {gesz}szur-min3_ sza e-re-si _du10-ga_ u2-rat-ta-a _ka2-mesz_-szin
30. a-na tab-rat kisz-szat _ug3-mesz_ lu-le-e usz-ma-al-li
31. _mu-sar_ szi-t,ir _mu_-ia u3 szi-t,ir _mu_ {disz}asz-szur-du3-ibila _dumu man gal_ sza _e2 usz_-ti _dumu_ na-ram-ia u2-sza2-asz2-t,ir-ma ina qe2-reb-sza2 asz2-kun
32. ul-tu szip-ri _e2-gal_ szu2-a-tu2 ag-mur-u2-ma u2-qa-tu-u szi-pir-sza2 {d}u-gur {d}la-as, a-szi-bu-ti {iri}tar-bi-s,i ina qer-bi-sza2 aq-re-ma
33. _{udu}siskur-mesz_ tak-bit-ti eb-bu-ti ma-har-szu-un aq-qi-ma u2-szam-hi-ra kad3-ra-<<kad3>>-a-a
34. {d}u-gur {d}la-as, ik-rib _ud-mesz su3-mesz mu-an-na-mesz_ t,u-ub _uzu-mesz_ hu-ud lib3-bi li-szi-mu-in-ni u3 a-na {disz}asz-szur-du3-ibila _dumu_ na-ram-ia lisz-ru-ku szi-rik-tusz
35. _nun egir_-u2 ina _lugal-mesz dumu-mesz_-ia sza asz-szur u {d}isz-tar a-na be-lut _ug3-mesz_ i-nam-bu-u zi-kir-szu2
36. e-nu-ma _e2-gal_ sza2-a-tu i-lab-bi-ru-ma in-na-hu an-hu-us-sa lu-ud-disz
37. _mu-sar_ szi-t,ir _mu_-ia u szi-t,ir _mu_ asz-szur-du3-ibila _dumu# [man gal_] sza _e2 usz_-ti _dumu_ na-ram-ia li-mur-ma
38. _i3-gesz_ lip-szu-usz _{udu}siskur bal_-qi2# [it-ti] _mu-sar_-e szi-t,ir _mu_-szu2 lisz-kun#
39. [{d}u]-gur# {d}la-as, ik-ri-bi#-[szu] i-szem-mu-u2
  single ruling
h1 Date
40. {iti}gu4-si-sa2 _u4 1(u) 8(disz)-kam2_ lim-mu {disz}{d}pa-en-pap {lu2}gar kur_ bad3-lugal-uk-ka ki-i a-de-e ina _ugu_ {disz}asz-szur-du3-ibila _dumu man gal_ sza2 _e2 usz_-ti szak-nu-u-ni

No image available

BRM 1, 032 (P295137)

Primary Publication: Clay, Albert T. (1912) BRM 1 32

Collection: J. Pierpont Morgan Library Collection, Yale Babylonian Collection, New Haven, Connecticut, USA

Museum no.: MLC 00332

Provenience: Dilbat (mod. Deilam)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: tablet or envelope > tablet

Material: clay

Date: Esarhaddon.09.10.19

Total 6 record(s)

Results per page: 10 25 100 500 1000
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.