Search the CDLI collection

Search Guide
Search parameters
Simple search Search settings
Showing 4 entries of 4 results found in 0.117 s

Filters

Artifact

Textual

Publication

Credits

Data

No image available

RINAP 4 Esarhaddon 078, ex. 001 (P429079)

Witness

Witness to composite(s): Q003307

Primary Publication: Leichty, Erle V. (2011) RINAP 4 Esarhaddon 078, ex. 001

Collection: National Museum of Iraq, Baghdad, Iraq

Museum no.: BM — (+) IM 075889

Provenience: Kalhu (mod. Nimrud/ Tawfiqiyah)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: cylinder

Material: clay

Date: Esarhaddon.05.06.10

Transliteration:
 atf: lang akk
object cylinder
surface a
1. {disz}{d}asz-szur-szesz-szum2-[na] _lugal_ [x x] _lugal_ dan-nu _lugal_ kisz-sza2-ti _lugal kur_ asz-szur{ki}
2. _szagina_ babila2#[{ki} _lugal kur_] szu-me-ri u3 uri{ki}
3. _sipa_ ki-[...]-ha-a-te u2-taq-qi-nu u2-sze-s,i-szi-na-ti nu-u2-ru
4. sza [...]-u e-pe-szu2 ud-du-szu isz-ru-ku szi-rik-tusz
5. [...] _an-szar2_ e-pisz e2-sag-il2 u3 babila2{ki}
6. [...]-ha-zi ka-li-szu2-nu mu-ud-disz [s,a]-lam# _dingir-mesz gal-mesz_
7. [...]-tu ul-tu qe2-reb _kur_ asz-szur{ki} a-na asz2-ri#-szu2-nu u2-ter-ru
8. [...]-el-ti-szu2 za-hal-la-a u2-szal-[bisz]-ma# u2-nam-me-ru _gin7_ u4-me
9. [...]-'i-i-ri {d}[x]-me {d}ku-ri-bi
10. [...] _ka2-mesz_-[x] ul-ziz
11. _lugal_ [...] sza2 nina{ki} [_{d}]1(u)-5(disz)_ sza {iri}limmu2-dingir
12. ul-tu tam-tim e-[...] i-sza2-risz it-tal-lak-[...]
13. kul-lat na-ki-re-szu2 u ma-[...]-szu2 sze-pu-usz-szu2
14. ka-szid {iri}s,i-du-nu sza2 [...] gi-mir da-ad2-me-szu2
15. sza2-lil {iri}ar-za-a [...]-su-hi-li _lugal_-szu
16. a-di ma-li-ke-e-szu2 [...] u2-ra-a
17. u3 {disz}te-usz-pa-a [...] hu-bu-usz-nu
18. a-di gi-mir [...]-na _{gesz}tukul_
19. ka-bi-is _ug3-mesz_ {kur}[...]-sa2 _dumu_ {disz}{d}marduk-a-asz
20. na-bi-i' {kur}e2-[...]-a-bi babila2{ki}
21. ka-mu-u {disz}{d}[...] hab-bi-lu
22. {iri}ha-an-da-su [...]-ra-nu {iri}qa-ta-bu-u'
23. [...]-ge-e {kur}ba-az-zi
24. [...]-szu-ud asz2-lu-la szal-lat-su-un
25. [...]
26. [...]-ti _du6_-a-szur-ri [...]
27. [...]-ir-a-nu {kur}pi-it-ta-nu i-[...]-kir-szu2
28. [...]-pi-ih _ug3-mesz_ {kur}man-na-a-a gu-tu-[x] la sa-an-qu
29. [...]-tu-usz-ar-ra na-gu-u sza i-te-e _e2-mun_ sza qe2-reb {kur}ma-da-a-a ru-qu-te
30. [x] pa-a-t,i {kur}bi-ik-ni sza i-na _lugal-mesz ad-mesz_-ia
31. mam2-ma la ik-bu-su _ki_-tim ma-a-ti-szu2-un
32. {disz}szi-dir-pa-ar-ni {disz}e-pa-ar-ni _{lu2}en-iri-mesz_ dan-nu-ti
33. sza la kit-nu-szu a-na ni-ri sza2-a-szu2-nu a-di _ug3-mesz_-szu2-nu
34. szal-lat-su-nu ka-bit-ti asz2-lu-la a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
35. _dumu_ {disz}{d}en-zu-szesz-mesz-eri-ba _lugal szu2 lugal kur_ asz-szur{ki}
36. [x] {disz}lugal-gi-na _lugal kur_ asz-szur{ki} _szagina_ babila2{ki} _lugal kur_ szu-me-ri u _kur_ uri{ki}
37. [ina u4]-me-szu-ma <ina> _ug3-mesz_ ki-szit-ti _kur-kur_ sza ina tu-kul-ti _an-szar2 en_-ia ik-szu-da qa-ta-a-a
38. _bad3 ka2-gal-mesz e2-gal-mesz_ ab-tu-ti sza qe2-reb {iri}kal-ha ma-aq-tu-<ti> ak-szir#
39. an-hu ud-disz ar-s,ip u2-szak-lil e-li sza u4-me pa-ni u2-sza2-tir
40. _mu-sar-mesz_ e-pu-usz-ma da-na-an _an-szar2 en_-ia
41. ep-sze-et e-tep-pu-szu s,e-ru-usz-szu2 u2-sza2-asz2-t,ir-ma ina qe2-reb-szu2-un asz2-kun
42. i-na ar2-kat3 u4-me i-na u4-me s,a-a-ti
43. _nun egir_-u2 ki-ma ia-a-ti-ma an-hu-us-su-nu lu-ud-disz
44. szu-mi it-ti szu-me-szu2 lisz-t,ur {d}masz _dumu_ {d}en-lil2 ik-ri-bi-szu2 i-szem-me
  single ruling
45. {iti}kin-{d}inanna _u4 1(u)-kam_ li-mu {disz}ban-ba-a _{lu2}sukkal_ 2(disz)-u2

No image available

RINAP 4 Esarhaddon 002, ex. 001 (P450401)

Witness

Witness to composite(s): Q003231

Primary Publication: Leichty, Erle V. (2011) RINAP 4 Esarhaddon 002, ex. 001

Collection: National Museum of Iraq, Baghdad, Iraq

Museum no.: IM 059046

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Esarhaddon.05.02.22

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
column 1
1. _e2-gal_ {disz}{d}asz-szur-szesz-szum2-na
2. _lugal gal_-u2 _lugal_ dan-nu
3. _lugal_ kisz-sza2-ti _lugal kur_ asz-szur{ki}
4. _szagina_ babila2{ki} _lugal kur eme-gi7_ u uri{ki}
5. _dumu_ {disz}{d}3(u)-pap-mesz-su _lugal kur_ asz-szur{ki}
6. _dumu_ {disz}lugal-gi-na _lugal kur_ asz-szur{ki}
7. _lugal_ sza2 ina tu-kul-ti {d}a-szur
8. {d}3(u) {d}utu {d}ag {d}marduk
9. _{d}1(u)-5(disz)_ sza2 nina{ki} _{d}1(u)-5(disz)_ sza2 limmu2-dingir{ki}
10. _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-szu2
11. ul-tu s,i-it {d}utu-szi
12. a-di e-reb {d}utu-szi
13. it-tal-lak-u2-ma ma-hi-ra la i-szu-u2
  single ruling
14. ka-szid {iri}s,i-du-un-ni sza2 ina _muru2_ tam-tim
15. sa-pi-nu gi-mir da-ad2-me-szu2
16. _bad3_-szu2 u3 szu-bat-su as-suh-ma
17. qe2-reb tam-tim ad-di-i-ma
18. a-szar masz-kan2-i-szu2 u2-hal-liq
19. {disz}ab-di-mi-il-ku-ut-ti _lugal_-szu
20. sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia
21. ina _muru2_ tam-tim in-nab-tu
22. ki-ma nu-u-ni ul-tu qe2-reb tam-tim
23. a-bar-szu-ma ak-ki-sa qaq-qa-su
24. nak-mu _nig2-gur11_-szu2 _ku3-sig17 ku3-babbar na4-mesz_ a-qar-tu
25. _kusz am-si zu2 am-si {gesz}esi {gesz}tug2_
26. {tug2}lu-bul-ti _gun3_ u _gada_ mim-ma szum-szu2
27. ni-s,ir-ti _e2-gal_-szu2 a-na mu-'u-de-e asz2-lu-la
28. _ug3-mesz_-szu2 _dagal-mesz_ sza2 ni-ba la i-sza2-a
29. _gu4-mesz_ u3 s,e-e-ni _ansze-mesz_
30. a-bu-ka a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
31. u2-pah-hir-ma _lugal-mesz_ {kur}hat-ti
32. u3 a-hi tam-tim ka-li-szu2-nu
33. ina asz2-ri sza2-nim-ma _iri_ u2-sze-pisz-ma
34. {iri}kar-{disz}{d}asz-szur-szesz-szum2-na at-ta-bi ni-bit-su
35. _ug3-mesz_ hu-bu-ut _{gesz}pan_-ia sza2 _kur_-i
36. u3 tam-tim s,i-it {d}utu-szi ina lib3-bi u2-sze-szib
37. {lu2}szu-ut _sag_-ia _{lu2}nam ugu_-szu2-nu asz2-kun
  single ruling
38. u3 {disz}sa-an-du-ar-ri
39. _lugal_ {iri}kun-di {iri}si-su-u2
40. _{lu2}kur2_ ak-s,u la pa-lih3 be-lu-ti-ia
41. sza _dingir-mesz_ u2-masz-szir3-u2-ma
42. a-na _kur_-i mar-s,u-ti it-ta-kil
43. u3 {disz}ab-di-mil-ku-ti _lugal_ {iri}s,i-du-un-ni
44. a-na re-s,u-ti-szu2 isz-kun-ma
45. _mu dingir-mesz gal-mesz_ a-na a-ha-mesz iz-kur-u2-ma
46. a-na e-mu-qi-szu2-un it-tak-lu
47. a-na-ku a-na {d}asz-szur _en_-ia at-ta-kil-ma
48. ki-ma is,-s,u-ri ul-tu qe2-reb _kur_-i
49. a-bar-szu-ma ak-ki-sa qaq-qa-su
50. asz2-szu2 da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
51. _ug3-mesz_ kul-lum-mi-ma
52. _sag-du-mesz_ {disz}sa-an-du-ar-ri
53. u3 {disz}ab-di-mi-il-ku-ut-ti
54. ina ki-sza2-di _{lu2}gal-mesz_-szu2-un a-lul-ma
55. it-ti _{lu2}nar-mesz_ u _{gesz}za3-mi2_
56. ina re-bet nina{ki} e-te-et-ti-iq
  single ruling
57. sza2-lil {kur}ar-za-a sza2 pa-a-t,i na-hal {kur}mu-s,ur
58. sza2 {disz}a-su-hi-li _lugal_-szu
59. a-di ma-li-ke-e-szu2 bi-re-tu2 ad-di-ma
60. a-na _kur_ asz-szur{ki} u2-ra-a
61. ina t,e-hi _ka2-gal muru2 iri_ sza2 nina{ki}
62. it-ti a-si _ur-gi7_ u3 _szah2_
63. u2-sze-szib-szu2-nu-ti ka-mi-isz
column 2
  single ruling
1. u3 {disz}te-usz-pa-a {kur}gi-mir-ra-a-a
2. _erim_-man-da sza2 a-szar-szu2 ru-u2-qu
3. ina _ki_-tim {kur}hu-bu-usz-na
4. a-di gi-mir _erin2 hi-a_-szu2 u2-ra-si-ba ina _{gesz}tukul_
  single ruling
5. ka-bi-is ki-sza2-di _ug3-mesz_ {kur}hi-lak-ki
6. szad-du-u8-a a-szi-bu-te hur-sza2-a-ni
7. sza2 t,e-hi {iri}ta-bal sza2 _ugu kur-mesz_-szu2-un
8. it-tak-lu-ma ul-tu u4-me pa-ni
9. la ik-nu-szu a-na ni-i-ri
10. 2(u) 1(disz) _iri-mesz_-szu2-un a-di _iri-mesz tur-mesz_ sza2 li-me-ti-szu2-nu
11. al-me ak-szud asz2-lu-la szal-lat-sun2
12. ap-pul aq-qur ina {d}gesz-bar aq-mu
13. si-tu-ti-szu2-nu sza hi-it,-t,u
14. u3 gul-lul-tu la i-szu-u2
15. kab-tu ni-ir be-lu-ti-ia e-mid-su-nu-ti
  single ruling
16. da-isz {kur}bar-na-ki nak-ru ak-s,i
17. a-szi-bu-te {kur}du6-a-szur-ri
18. sza2 ina pi-i _ug3-mesz_ {iri}me-eh-ra-a-nu {iri}pi-ta-a-nu
19. i-nam-bu-u2 zi-kir-szu2-un
  single ruling
20. mu-sap-pi-ih _ug3-mesz_ {kur}man-na-a-a
21. qu-tu-u2 la sa-an-qu
22. sza2 um-ma-na-a-ti {disz}isz-pa-ka-a-a {kur}asz2-gu-za-a-a
23. kit-ru la mu-sze-zi-bi-szu2 i-na-ru ina _{gesz}tukul_
  single ruling
24. t,a-rid {disz}{d}ag-numun-zi-si-sa2 _dumu_ {disz}{d}marduk-a-asz
25. sza a-na _lugal_ {kur}e-lam-ti it-tak-lu-ma
26. la u2-sze-zi-bu nap-szat-su
27. {disz}na-'i-id-{d}mar-duk _szesz_-szu2
28. asz2-szu2 e-pesz _ARAD2_-u2-ti-ia
29. ul-tu qe2-reb {kur}e-lam-ti in-nab-tam-ma
30. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
31. il-lik-am-ma u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
32. _kur_ tam-tim a-na si-hi-ir-ti-sza2
33. ri-du-ut _szesz_-szu2 u2-szad-gil pa-nu-usz-szu2
  single ruling
34. na-bi-i' {kur}e2-{disz}dak-kur-ri
35. sza qe2-reb {kur}kal-di a-a-ab babila2{ki}
36. ka-mu-u2 {disz}{d}utu-ib-ni _lugal_-szu2
37. is-hap-pu hab-bi-lu la pa-li-hu zik-ri _en en-en_
38. sza2 _a-sza3-mesz dumu-mesz_ babila2{ki} u bar2-sipa{ki}
39. ina pa-ri-ik-ti it-ba-lu-ma
40. asz2-szu2 a-na-ku pu-luh-ti {d}en u {d}ag i-du-u2
41. _a-sza3-mesz_ szi-na-a-ti u2-ter-ma
42. pa-an _dumu-mesz_ babila2{ki} u3 bar2-sipa{ki} u2-szad-gil
43. {disz}{d}ag-szal-lim _dumu_ {disz}ba-la-su
44. ina _{gesz}gu-za_-szu2 u2-sze-szi-ib-ma
45. i-sza2-t,a ab-sza2-a-ni
  single ruling
46. {iri}a-du-mu-tu _iri_ dan-nu-ti {kur}a-ri-bi
47. sza2 {disz}{d}3(u)-pap-mesz-su _man kur_ asz-szur{ki} _ad_ ba-nu-u-a
48. ik-szu-du-ma _nig2-szu_-szu2 _nig2-gur11_-szu2 _dingir-mesz_-szu2
49. a-di {munus}ap-kal-la-ti szar-rat {kur}a-ri-bi
50. isz-lu-lam-ma a-na _kur_ asz-szur{ki} il-qa-a
51. {disz}ha-za-_dingir lugal_ {kur}a-ri-bi
52. it-ti ta-mar-ti-szu2 ka-bit-ti
53. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
54. il-lik-am-ma u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
55. asz2-szu2 na-dan _dingir-mesz_-szu2 u2-s,al-la-an-ni-ma
56. re-e-mu ar-szi-szu-ma
57. _dingir-mesz_ sza2-tu-nu an-hu-su-nu ud-disz-ma
58. da-na-an {d}asz-szur _en_-ia u szi-t,ir _mu_-ia
59. _ugu_-szu2-nu u2-sza2-asz2-t,ir-ma u2-ter-ma ad-din-szu2
60. {munus}ta-bu-u-a tar-bit _e2-gal_-ia
61. a-na _lugal_-u2-ti _ugu_-szu2-nu asz2-kun-ma
62. it-ti _dingir-mesz_-sza2 a-na _kur_-sza2 u2-ter-szi
  single ruling
column 3
1. 1(gesz2) 5(disz) _{ansze}gam-mal-mesz ugu_ ma-da-at-ti _ad_-ia
2. mah-ri-ti u2-rad-di-ma u2-kin s,e-ru-usz-szu2
3. ar-ka {disz}ha-za-dingir szim-tu2 u2-bil2-szu-ma
4. {disz}ia-a'-lu-u2 _dumu_-szu2
5. ina _{gesz}gu-za_-szu2 u2-sze-szi-ib-ma
6. 1(u) _ma-na ku3-sig17_ 1(disz) _lim na4-mesz_ be2-ru-ti
7. 5(u) _{ansze}gam-mal-mesz_ 1(disz) _lim_ kun-zi _szim hi-a_
8. _ugu_ ma-da-ti _ad_-szu2 u2-rad-di-ma e-mid-su
  single ruling
9. {kur}ba-a-zu na-gu-u sza2 a-szar-szu2 ru-u-qu
10. mi-szit na-ba-li qaq-qar _mun_ a-szar s,u-ma-mi
11. 1(disz) _me_ 4(u) _danna_ qaq-qar ba-a-s,i
12. pu-qut-ti u _{na4}zu2_ s,a-bi-ti
13. 2(u) _danna_ qaq-qar _musz_ u _gir2-tab_
14. sza2 ki-ma kul-ba-bi ma-lu-u u2-ga-ru
15. 2(u) _danna_ {kur}ha-zu-u szad-di _{na4}sag-gil-mud_
16. a-na _egir_-ia u2-masz-szir-ma e-ti-iq
17. sza2 ul-tu u4-me ul-lu-ti
18. la il-li-ku _lugal_ pa-ni mah-ri-ia
19. ina qi2-bit {d}asz-szur _en_-ia
20. ina qer-bi-szu2 szal-t,a-nisz at-tal-lak
21. 8(disz) _lugal-mesz_ sza2 qe2-reb na-ge-e szu-a-tu2 a-duk
22. _dingir-mesz_-szu2-nu _nig2-szu_-szu2-nu _nig2-gur11_-szu2-nu _ug3-mesz_-szu2-nu
23. asz2-lu-la a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
24. {disz}la-a-a-le-e _lugal_ {iri}ia-di-i'
25. sza2 ul-tu la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia ip-par-szi-du
26. szal-la-at _dingir-mesz_-szu2 isz-me2-e-ma
27. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
28. a-di mah-ri-ia il-lik-am-ma
29. u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
30. re-e-mu ar-szi-szu2-ma aq-ta-bi-szu2 a-hu-lap
31. _dingir-mesz_-szu2 sza2 asz2-lu-la da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
32. _ugu_-szu2-nu asz2-t,ur-ma u2-ter-ma ad-din-szu2
33. na-ge-e {kur}ba-a-zi szu-a-tu2
34. u2-szad-gil pa-nu-usz-szu2
35. _gun_ man-da-at-tu2 be-lu-ti-ia
36. u2-kin s,e-ru-usz-szu2
  single ruling
37. {disz}en-ba-sza2 _dumu_ {disz}bu-na-ni {lu2}gam-bu-la-a-a
38. sza2 ina 1(u) 2(disz) _danna_ qaq-qa-ru ina _a-mesz_ u _gi-ambar-mesz_
39. ki-ma nu-u-ni szit-ku-nu szu-ub-tu2
40. ina qi2-bit {d}asz-szur _en_-ia hat-tu im-qut-su-ma
41. ki-i t,e3-mi ra-ma-ni-szu2 bil2-tu2 u man-da-at-tu2
42. _gu4-mah_-hi szuk-lul-u2-ti s,a-ma-da-ni
43. _{ansze}kunga-mesz babbar-mesz_ ul-tu2 {kur}e-lam-ti il-qa-a
44. a-na nina{ki} a-di mah-ri-ia
45. u2-bi-lam-ma u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
46. re-e-mu ar-szi-szu-ma
47. u2-szar-hi-is-su lib3-bu
48. {iri}sza2-pi-i-{d}en _iri_ dan-nu-ti-szu2
49. dan-na-as-su u2-dan-nin-ma
50. sza2-a-szu2 a-di _{lu2}erin2-mesz {gesz}pan_-szu2
51. ina lib3-bi u2-sze-li-szu-ma
52. _gin7 {gesz}ig_ ina _igi_ {kur}e-lam-ti e-di-il-szu2
  single ruling
53. {kur}pa-tu-usz-ar-ra na-gu-u sza2 i-te-e _e2-mun_
54. sza2 qe2-reb {kur}ma-da-a-a ru-qu-ti
55. sza2 pa-a-t,i {kur}bi-ik-ni szad-di _{na4}za-gin3_
56. sza2 ina _lugal-mesz ad-mesz_-ia mam2-ma la ik-bu-su
57. _ki_-tim _kur_-szu2-un {disz}szi-dir-pa-ar-na {disz}e-pa-ar-na
58. _{lu2}en-iri-mesz kal-mesz_ sza2 la kit-nu-szu a-na ni-i-ri
59. sza2-a-szu2-nu a-di _ug3-mesz_-szu2-nu _ansze-kur-ra-mesz_ ru-ku-bi-szu2-nu
60. _gu4-mesz_ s,e-e-ni _ansze-mesz_ {ansze}u2-du-ri
61. szal-la-sun2 ka-bi-tu2 asz2-lu-la a-na _kur_ asz-szur{ki}
column 4
1. {disz}up-pi-is _{lu2}en-iri_ sza2 {iri}pa-ri-tak-ka
2. {disz}za-na-sa-na _{lu2}en-iri_ sza2 {iri}pa-ar-tuk-ka
3. {disz}ra-ma-te-ia _{lu2}en-iri_ sza2 {iri}u2-ra-ka-za-bar-na
4. {kur}ma-da-a-a sza2 a-szar-szu2-nu ru-u2-qu
5. sza2 ina tar-s,i _lugal-mesz ad-mesz_-ia _ki_-tim _kur_ asz-szur{ki}
6. la ib-bal-ki-tu-nim-ma la ik-bu-su qaq-qar-sza2
7. pu-luh-tu2 ra-szub-bat {d}asz-szur _en_-ia is-hup-szu2-nu-ti-ma
8. {ansze}mur-ni-is-qi2 _gal-mesz {na4}za-gin3_ hi-ip _kur_-szu2
9. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
10. isz-szu-nim-ma u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
11. asz2-szu2 _{lu2}en-iri-mesz_ sza2 qa-a-tu2 id-ku-szu2-nu-ti
12. be-lu-u2-ti u2-s,al-lu-ma
13. e-ri-szu-in-ni kit-ru
14. {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia _{lu2}nam-mesz_
15. sza pa-a-t,i _kur_-szu2-un
16. it-ti-szu2-nu u2-ma-'e-er-ma
17. _ug3-mesz_ a-szi-bu-te _iri-mesz_ sza2-tu-nu
18. ik-bu-su-ma u2-szak-nisz-szu2 _giri3-min_-usz-szu2-un
19. _gun_ man-da-at-tu2 be-lu-ti-ia
20. szat-ti-szam-ma u2-kin s,e-ru-usz-szu2-un
  single ruling
21. ul-tu {d}asz-szur {d}utu {d}en u {d}ag
22. _{d}1(u)-5(disz)_ sza2 nina{ki} _{d}1(u)-5(disz)_ sza2 limmu2-dingir{ki}
23. _ugu_ na-ki-ri-ia ina li-i-ti
24. u2-sza2-zi-zu-ni-ma am-s,u-u ma-la lib3-bi-ia
25. ina ki-szit-ti na-ki-ri szad-lu-u2-ti
26. sza ina tu-kul-ti _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia
27. ik-szu-da qa-ta-a-a
28. esz-ret ma-ha-zi sza2 _kur_ asz-szur{ki}
29. u _kur_ uri{ki} u2-sze-pisz-ma
30. _ku3-babbar ku3-sig17_ u2-za-in-ma
31. u2-nam-me-ra _gin7_ u4-me
  single ruling
32. ina u4-me-szu-ma _e2-gal_ ma-szar-ti
33. sza qe2-reb {iri}ni-na-a
34. sza2 _lugal-mesz_ a-lik mah-ri _ad-mesz_-ia
35. u2-sze-pi-szu a-na szu-te-szur _karasz_
36. pa-qa-di {ansze}mur-ni-is-qi2 _{ansze}kunga-mesz_
37. _{gesz}gigir-mesz_ til-lu u2-nu-ut _me3_
38. u szal-la-at na-ki-ri gi-mir mim-ma szum-szu2
39. sza {d}a-szur _lugal dingir-mesz_
40. a-na esz-qi2 _lugal_-ti-ia isz-ru-ka
41. a-na szit-mur _ansze-kur-ra-mesz_
42. szi-tam-du-uh _{gesz}gigir-mesz_
43. asz2-ru szu-a-tu2 i-mi-s,a-an-ni-ma
44. _ug3-mesz kur-kur_ hu-bu-ut _{gesz}pan_-ia
45. al-lu tup-szik-ku u2-sza2-asz2-szi-szu2-nu-ti-ma
46. il-bi-nu _sig4 hi-a_
47. _e2-gal-tur-ra_ szu-a-tu
48. a-na si-hi-ir-ti-sza2 aq-qur-ma
49. qaq-qa-ru ma-a'-du _gin7_ a-tar-tim-ma
50. ul-tu lib3-bi _a-sza3-mesz_ ab-tuq-ma
51. e-li-sza2 u2-rad-di
52. i-na {na4}pi-i-li _na4 kur_-i dan-ni
53. tam-la-a usz-ma-al-li
  single ruling
54. ad-ke-e-ma 2(u) 2(disz) _lugal-mesz_ {kur}hat-ti
55. sza a-hi tam-tim u _muru2_ tam-tim ka-li-szu2-nu
56. u2-ma-'e-er-szu2-nu-ti-ma
57. _gesz-ur3-mesz gal-mesz_ {gesz}tim-me _mah-mesz_
column 5
1. {gesz}a-dap2-pi _{gesz}eren {gesz}szur-min3_
2. ul-tu qe2-reb {kur}si-ra-ra {kur}lab-na-na
3. _{munus}{d}lamma-mesz {munus}ab2-za-za_-a-ti
4. _{na4}kun4-mesz_ a-gur2-ri
5. sza2 _{na4}gesz-nu11-gal_ {na4}{d}asznan
6. _{na4}dur2-mi-na {na4}dur2-mi-na-banda3{da}_
7. _{na4}en-gi-sa6_ {na4}a-lal-lum
8. _{na4}girim-hi-li-ba_ ul-tu qe2-reb hur-sza2-a-ni
9. a-szar nab-ni-ti-szu2-nu
10. a-na hi-szih-ti _e2-gal_-ia
11. mar-s,i-isz pa-asz2-qi2-isz
12. a-na nina{ki} u2-szal-di-du-u-ni
  single ruling
13. ina {iti}sze-ga u4-mu mit-ga-ri
14. e-li tam-le-e szu-a-tu
15. _e2-gal-mesz_ rab-ba-a-ti
16. a-na mu-szab be-lu-ti-ia
17. ab-ta-ni s,e-ru-usz-szu2
18. _e2_ dan-ni sza 1(gesz2) 3(u) 5(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim _gid2-da_
19. 3(u) 1(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim _dagal_
20. sza ina _lugal-mesz_ a-lik mah-ri _ad-mesz_-ia
21. mam2-ma la e-pu-szu2 a-na-ku e-pu-usz
22. _gesz-ur3-mesz {gesz}eren_ s,i-ru-ti
23. u2-szat-ri-s,a e-li-sza2
24. _{gesz}ig-mesz {gesz}szur-min3_ sza2 e-re-si-na _du10-ga_
25. me-ser _ku3-babbar_ u _zabar_ u2-rak-kis-ma
26. u2-rat-ta-a _ka2-mesz_-sza2
27. _{d}alad-mesz_ u _{d}lamma-mesz_ sza2 _na4-mesz_
28. sza2 ki-i pi-i szik-ni-szu2-nu
29. ir-ti lem-ni u2-tar-ru
30. na-s,ir kib-si mu-szal-li-mu
31. tal-lak-ti _lugal_ ba-ni-szu2-nu
32. _za3_ u _gub3_ u2-sza2-as,-bi-ta _si-gar_-szi-in
33. _e2-gal_ {na4}pi-i-li u _{gesz}eren_ szu-te-mu-du-te
34. a-na mul-ta-u2-ti be-lu-ti-ia
35. nak-lisz u2-sze-pisz
36. _{munus}{d}lamma-mesz uruda_ masz-sza2-a-ti
37. sza2 a-he-en-na-a pa-na u ar-ka
38. i-na-at,-t,a-la ki-la-ta-an
39. qe2-reb-sza2 ul-zi-iz
40. {gesz}tim-me _{gesz}eren_ s,i-ru-ti
41. {gesz}a-dap2-pi ku-lul _ka2-mesz_-szi-in e-mid
42. si-hi-ir-ti _e2-gal_ sza2-a-tu
43. ne2-be2-hu pa-asz2-qu sza2 _{na4}zu2 {na4}za-gin3_
44. u2-sze-pisz-ma u2-szal-ma-a ki-li-lisz
45. se-el-lu mat-gi-qu _gin7_ {d}tir-an-na
46. u2-sza2-as-hi-ra gi-mir _ka2-mesz_
47. sik-kat3 _ku3-babbar_ eb-bi u _zabar_ nam-ri
48. u2-rat-ta-a qe2-reb-sza2
49. da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
50. sza2 ina _kur-kur_ nak-ra-a-ti
51. e-te-ep-pu-sza2
52. ina szi-pir {lu2}ur5-ra-ku-te
53. e-si-qa qe2-reb-sza2
54. _{gesz}kiri6-mah_ tam-szil {kur}ha-ma-nim
55. sza2 ka-la _szim hi-a_ u _gesz hi-a_
56. hur-ru-szu i-ta-a-sza2 e-mid
57. ki-sal-la-sza ma-gal u2-rab-bi-ma
58. tal-lak-ta-sza2 ma-a'-disz u2-rap-pisz
column 6
1. a-na masz-qit _ansze-kur-ra-mesz_ qe2-reb-sza2
2. pat-tu u2-sze-sze-ram-ma
3. u2-szah-bi-ba a-tap-pisz
4. _e2-gal_ szu-a-tu2 ul-tu _usz8_-sza2
5. a-di gaba-dib-bi-sza2 ar-s,ip u2-szak-lil-ma
6. lu-le-e u2-ma-al-li
7. esz3-gal-szid-du3-du3-a
8. _e2-gal_ pa-qi-da-at ka-la-ma
9. az-ku-ra ni-bit-sa
  single ruling
10. {d}a-szur _{d}1(u)-5(disz)_ sza2 nina{ki}
11. _dingir-mesz kur_ asz-szur{ki} ka-li-szu2-nu
12. ina qer-bi-sza2 aq-re-ma
13. _{udu}siskur-mesz_ tasz-ri-ih-ti eb-bu-ti
14. ma-har-szu2-un aq-qi2-ma
15. u2-szam-hi-ra kad3-ra-a-a
16. _dingir-mesz_ sza2-tu-nu ina ku-un lib3-bi-szu2-nu
17. ik-tar-ra-bu _lugal_-u2-ti
18. _{lu2}gal-mesz un-mesz kur_-ia ka-li-szu2-nu
19. ina ta-kul-ti u qe2-re-e-ti
20. ina _{gesz}banszur_ ta-szi-la-a-ti
21. qe2-reb-sza2 u2-sze-szi-ib-ma
22. u2-sza2-li-s,a nu-pa-ar-szu2-un
23. _gesztin-mesz_ ku-ru-un-nu am-ki-ra s,ur-ra-szu2-un
24. _i3-sag_ i3-gu-la-a muh-ha-szu2-nu u2-sza2-asz2-qi2
25. ina qi2-bit {d}a-szur _lugal dingir-mesz_
26. u3 _dingir-mesz kur_ asz-szur{ki} ka-li-szu2-nu
27. ina t,u-ub _uzu-mesz_ hu-ud lib3-bi
28. nu-um-mur ka-bat-ti sze-be2-e lit-tu-ti
29. qe2-reb-sza2 da-risz lu-ur-mi3-ma
30. lu-usz-ba-a la-la-a-sza2
31. ina za3-muk-ki _iti_ resz-ti-i
32. kul-lat {ansze}mur-ni-is-qi2 _{ansze}kunga-mesz_
33. _ansze-mesz {ansze}gam-mal-mesz_
34. til-li u2-nu-ut _me3_
35. gi-mir _erin2 hi-a_ szal-la-at na-ki-ri
36. szat-ti-szam-ma la na-par-ka-a
37. lu-up-qi-da qe2-reb-sza2
38. ina qe2-reb _e2-gal_ sza2-a-tu
39. {d}alad _saga_ la-mas-si _saga_
40. na-s,ir kib-si _lugal_-ti-ia
41. mu-ha-du-u ka-bat-ti-ia
42. da-ri-isz lisz-tab-ru-u2
43. a-a ip-par-ku-u i-da-a-sza2
  double ruling
44. {iti}gu4-si-sa2 _u4 2(u) 2(disz)-kam_
45. li-mu {disz}ban-ba-a _{lu2}sukkal kas4_

RINAP 4 Esarhaddon 078, ex. 006 (P393953)

Witness

Witness to composite(s): Q003307

Primary Publication: Leichty, Erle V. (2011) RINAP 4 Esarhaddon 078, ex. 006

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM —

Provenience: Kalhu (mod. Nimrud/ Tawfiqiyah)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: cylinder

Material: clay

Date: Esarhaddon.05.05.25

Transliteration:
 atf: lang akk
object cylinder
surface a
1. [...]-szur-szesz-szum2-na _lugal gal_-[x] _lugal_ dan-nu _lugal#_ [...]
2. _szagina#_ babila2{ki} _lugal kur_ szu-me-[ri ...]
3. _sipa_ ki-i-nu sza _ug3-mesz_ dal-ha-a-ti u2-taq-qin-nu u2#-[...]
4. sza# _dingir-mesz gal-mesz_ ba-nu#-u2 [...]
5. ba#-nu-u2 _e2_ an-szar2 e-pisz# e2-[...]
6. [x]-szak-lil ma-ha-zi ka-li-szu2-nu [...]
7. [_...]-mesz kur-kur_ szal-lu-tu ul-tu# [...]
8. [...]-ma _e2_ {d}isz-tar# [...]
  n lines broken
9'. [...] _lugal# szu2#_ [...]
10'. [x x] _lugal#_-[...] _lugal# kur_ szu-me-ri [...]
11'. [...]-szit#-ti _kur#_ [...]-szu#-da qa-[...]
12'. [...]-ti sza qe2-reb {iri}kal#-[...]
13'. [...]-li# sza u4-me pa-ni u2#-[...]
14'. [...] _en#_-[ia]
15'. [...] u2#-sza2#-asz2-t,ir#-[...]
16'. [...]-na# u4-me [...]
17'. [...] an-hu-us-su-nu [...]
18'. [...] it#-ti# [...]-t,ur {d}masz _dumu_ {d}en-lil2 ik-[...]
  single ruling
19'. [{iti}]ne-ne-gar _u4 2(u) 5(disz)-kam_ li-mu {disz}ban-ba-a {lu2#}[...]

No image available

RINAP 4 Esarhaddon 078, ex. 004 (P225252)

Witness

Witness to composite(s): Q003307

Primary Publication: Leichty, Erle V. (2011) RINAP 4 Esarhaddon 078, ex. 004

Collection: National Museum of Iraq, Baghdad, Iraq

Museum no.: IM —

Provenience: Kalhu (mod. Nimrud/ Tawfiqiyah)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: cylinder

Material: clay

Date: Esarhaddon.05.05.21

Transliteration:
 atf: lang akk
object cylinder
surface a
  (Lines 1-35 have not been photographed, copied, or transliterated, so no transliteration is available.)
36. ina# u4-me-szu-ma ina _ug3-mesz_ ki-szit-ti _kur-kur_ sza ina tu-kul-ti _an-szar2 en_-ia ik-szu-da qa-ta-a#-[a]
37. _bad3# ka2-gal-mesz e2-gal-mesz_ ab-tu-ti sza qe2-reb {iri}kal-ha ma-aq-tu-ti# ak-szir
38. an#-hu ud-disz ar-s,ip u2-szak-lil e-li sza u4-me pa-ni u2-sza2-tir
39. _mu-sar-mesz_ e-pu-usz-ma da-na-an _an-szar2 en_-ia
40. ep-sze-et e-tep-pu-szu s,e-ru-usz-szu u2-sza2-asz2-t,ir-ma ina qe2-reb-szu2-un asz2-kun
41. i#-na ar2-kat3 u4-me i-na u4-me s,a-a-ti
42. _nun# egir_-u2 ki-ma ia-a-ti-ma an-hu-us-su-nu lu-ud-[x]
43. szu#-mi3 it-ti szu-me-szu2 lisz-t,ur {d}masz _dumu_ {d}en-lil2 ik-ri-bi-szu2 i-szem#-[x]
  single ruling
45. {iti#}ne-gar _u4 2(u) 1(disz)-kam_ li-mu {disz}ban-ba-a _{lu2}sukkal_ 2(disz)-[x]

Total 4 record(s)

Results per page: 10 25 100 500 1000
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.