Search the CDLI collection

Search Guide
Search parameters
Simple search Search settings
Showing 25 entries of 530 results found in 0.104 s

Filters

Artifact

Textual

Publication

Credits

Data

No image available

RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 132 (P422099)

Witness

Witness to composite(s): Q003710

Primary Publication: Novotny, Jamie; Jeffers, Joshua (2018) RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 132

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 099052

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Assurbanipal.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
  beginning broken
column 1'
  beginning broken
1'. [...]-ni#
2'. [...]-ia#
3'. [...]-ra#
4'. [...]-szu2#-un
5'. [...]-ti
6'. [...]-ti#-ia#
7'. [...]-ri#
  rest broken
column 2'
  beginning broken
1'. _lugal#_ [...]
2'. {d}nin#-[...]
3'. ka-dir#-[...]
4'. szit-lu-t,a-at# [...]
5'. ina _si-mesz#-[...]_
6'. {d}1(u)-5(disz) a-szi-bat limmu2-dingir{ki#} [...]
7'. mi-lam-me na-sza2-at _ugu_ {kur}a-ri#-[...]
8'. {d}er3-ra qar-du a-nun-tu# [...]
9'. u2-ras-si-ba ga#-[x x]
10'. {d}nin-urta szil-ta-hu qar-ra-du _gal_-[x]
11'. _dumu_ {d}en-lil2 ga-asz2-ru ina us,-s,i-szu2 zaq-ti#
12'. u2-par#-ri-i' _zi_-tim _{lu2}kur2-mesz_-ia#
13'. {d#}nusku# _sukkal_ na-a'-du mu-sza2-pu-u _en_-u-ti#
14'. [x] ina# qi2#-bit an-szar2 _{d}nin-lil2#_
15'. [...] be#-let#_-{iri#}limmu2-dingir a2-min_-a-a il-lik#-[x]
16'. [...] _lugal#_-[x x]
17'. [...] x [...]
  rest broken

No image available

RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 006 (P422296)

Witness

Witness to composite(s): Q003708

Primary Publication: Novotny, Jamie; Jeffers, Joshua (2018) RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 006

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 121008

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Assurbanipal.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
column 1
  beginning broken
1'. [...] _ad ad#_ [...]
2'. [...] e#-pu-szu2 ina lib3#-[x x]
3'. [...]_-asz# ad_ ba-nu-[x x]
4'. [...] ir#-bu-u e-pu-szu2 be-lut _kur_ an-szar2{ki#}
5'. [...]-du#-u kim-tu u2-rap-pi-szu2
6'. [...]-szu#-tu2 sa-la-tu2
7'. [...]_-du3#-a_ qe2-reb-szu2 a-hu-uz
8'. [...] _ag#_ kul-lat t,up-szar-ru-ti
9'. [...]-ni# ma-la ba-szu2-u ih-ze-szu2-nu a-hi-it,
10'. [...]-e _{gesz}pan_ ru-kub _ansze-kur-ra_
11'. [...] {kusz#}a-sza2-a-ti ina a-me-lu-ti
12'. [...]-me# la-ab-bu la i-szi-hu ina _igi {gesz}pan_-ia
13'. [x x] e#-pesz _muru2 me3_
14'. [...]-ku# se-de-ru mit-hu-s,u-tu
15'. [...]-du# na-ram an-szar2 u {d}isz-tar
16'. [...]-pi# _lugal_-u2-ti a-na-ku
17'. [...]-ia# ina mah-re-e ger-ri-ia
18'. [...] {kur}me-luh-ha usz-te-sze-ra har-ra-nu
19'. [...]-ne2#-e' _lugal_ {kur}mu-s,ur u {kur}ku-u-si
20'. [...]-ri#-ia isz-me-e-ma
21'. [...]-su# mi-s,ir {kur}mu-s,ur
22'. [...]-masz-szir-ma a-na szu-zu-ub _zi_-ti3-szu2
23'. [...] a-na qe2-reb {iri}ni-i'
24'. _[...]-mesz#_ {lu2}qe2-pa-a-ni sza {disz}an-szar2-pap-asz _man kur_ asz-szur{ki}
25'. [...] isz-tak-ka-nu qe2-reb {kur}mu-s,ur
26'. [...]-li#-ku-nim-ma u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
27'. [...]-ma#-ne2-e har-ra-nu as,-bat
28'. [...] {iri#}ni-i' _iri_ dan-nu-ti-szu2
29'. [...]-ni# e-mur-ma {iri}ni-i' u2-masz-szir
30'. [...] a-na {iri}ki-ip-ki-pi
31'. [...] {d#}utu {d}en {d}ag
32'. [...] limmu2#-dingir{ki} {d}masz {d}u-gur u {d}nusku#
33'. {iri#}ni#-i'# {iri#}u2#-nu# [x]-na# si#-hir#-ti#-szu2#-nu# ik#-szu#-da# _szu#-[...]_
34'. _ku3-babbar-mesz ku3-sig17-mesz#_ ni-siq-ti [x x]
35'. _nig2-szu-mesz nig2-gur11 iri_ szu-a-tu ma-la ba#-szu#-[x]
36'. lu-bul-ti bir-me _gada-mesz ansze-kur-ra-mesz gal-[x]_
37'. _ug3-mesz_ zik-ra u sin-nisz
38'. 2(disz) tim-me _mah-mesz_ pi-tiq za-ha-le-e eb-bi
39'. sza 2(disz) _lim_ 5(disz) _me gun ki-la2_-szu2-nu man-za-az _ka2_ e2-kur
40'. ul-tu man-zal-ti-szu2-nu as#-suh-ma al-qa-a a-na _kur_ asz-szur{ki}
  single ruling
41'. i-na 2(disz)-e ger-ri-ia _ugu_ {disz}ba-'a-li _lugal_ {kur}s,ur-ri
42'. a-szib _muru2_ tam-tim al-lik sza a-mat _lugal_-ti-ia la is,-s,u-ru
43'. la isz-mu-u zi-kir szap-ti-ia
44'. {iri}hal-s,u-_mesz ugu_-szu2 u2-rak-kis
45'. ina tam-tim u na-ba-li ger-re-te9-e-szu2 u2#-s,ab-bit#
46'. nap-szat-su-nu u2#-si#-iq u2#-kar-ri
47'. a-na _{gesz}szudun_-ia# [x]-szak#-ni-is-su#-nu-ti
48'. _dumu-munus_ s,i-it lib3#-[...] _dumu#-munus# szesz-mesz_-szu2
49'. a-na e-pesz _{munus}agrig#-[...]_ x x x
50'. _dumu_-szu2 sza ma-ti-[...]
51'. isz-te-nisz u2-sze-bi#-[...]
52'. _dumu-munus_-su u3 _dumu-munus szesz#-[...]_
53'. am-hur-szu2 re-[...]
54'. _dumu_ s,i-it lib3-bi-[...]
55'. {disz}ia-ki-in-lu-u _lugal_ {iri#}[...]
56'. {disz}mu-gal-lu [...]
57'. {disz}sa-an-di-szar-me [...]
58'. sza a-na _lugal-mesz_ [...]
59'. ik-nu-szu2 [...]
60'. _dumu-munus-mesz_ s,i#-it# [...]
61'. a-na e-[...]
62'. u2-bi#-[...]
63'. e#-[...]
64'. ma#-[...]
  rest broken
column 2
  beginning broken
1'. {d#}[...]
2'. qe2-ru#-[...]
3'. _iri-mesz-[...]_
4'. sza ni-[...]
5'. a-di qe2#-[...]
6'. ap-pul aq#-[...]
7'. _ug3-mesz ansze-kur#-[...]_
8'. ul-tu qe2-reb# [...]
9'. u2-sze-s,a-am-ma# [...]
10'. {disz}ah-sze-e-ri# [...]
11'. u2-masz-szir {iri#}[...]
12'. a-na {iri}at-ra-[...]
13'. in-na-bit-ma [...]
14'. na-gu-u2# [...]
15'. ma-lak 1(u) _u4-mesz_ [...]
16'. sza2-qu-um-ma#-[...]
17'. {disz}ah-sze-e-ri# [...]
18'. an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) [...]
19'. _ug3-mesz kur_-szu2 [...]
20'. ina _sila iri_-szu2 [...]
21'. _egir_-nu {disz}[...]
22'. da#-na#-an# [...]
  n lines broken
23'. _dumu#-[...]_
24'. a-na# [...]
25'. ma-da#-[...]
26'. sza ina [...]
27'. isz-szu-u-[...]
28'. 3(u) _ansze-kur-ra#-[...]_
29'. u2-rad-di#-[...]
  single ruling
30'. ina 4(disz)-e [...]
31'. usz-te-esz-[...]
32'. ina qi2-bit an-szar2# [...]
33'. {d}1(u)-5(disz) sza2 nina#[{ki} ...]
34'. ina _{iti}kin-{d#}inanna#_ [...]
35'. _ad dingir-[...]_
36'. _gin7_ ti-ib# [...]
37'. ak#-tum3 {kur}[...]
38'. [x]-kis _sag#-[...]_
  rest broken
column 3
  beginning broken
1'. [...] x x x
2'. [...] _ARAD_-ti-ia#
3'. [...] e#-pesz di-ni-szu2
4'. _[...]-szar2#_ u {d}1(u)-5(disz)
5'. [...] _en_-u2-ti
6'. [...]-zi-iz-ma
7'. _[...]-mesz#_-ia dan-nu-ti
8'. [...] re-s,u-u-ti
  single ruling
9'. [...] _{iti#}sig4 iti#_ {d}sin
10'. [...]-u2# a-sza2-re#-du# sza2 {d}en?-lil2
11'. [...]-al#-da-si _lugal_ {kur#}elam#-ma#{ki}
12'. [...] har-ra-nu
13'. [...]-ri#-tu _man_ {kur}elam-ma{ki}
14'. [...]-bi# _ARAD_-szu2 in-nab-tu2-ma
15'. [...] _giri3-min_-ia
16'. [...] {iri}pil-la-ti
17'. [...] isz-mu-u2
18'. [...] {kur#}elam-ma{ki}
19'. [...] _en#?-mesz_-ia
20'. [...]-hup#-szu2-nu-ti
21'. _[...]-udu#-hi-a_-szu2-nu
22'. [...] an#-szar2#{ki#}
  rest broken
column 4
  beginning broken
1'. ka#-szad# [...]
2'. pu-luh-[...]
3'. a-li-[...]
4'. {iri}ma-[...] x [...]
5'. in-na-[x x]-na# {iri#}[...]
6'. {i7}id-[x x] e#-[x x]
7'. _i7_ szu2-a-tu2 [x x] dan#-nu-ti-szu2 [x x]
8'. uk-ta-ta-[x] a-na s,al-ti-[x]
9'. {iri}na-di-tu2 [x x]-u2#-ti a-di na-ge-szu2 ak-szu2-ud
10'. {iri}e2-{disz}bu#-na#-[...]-u2-ti a-di na-ge-szu2 ak-szu2-ud
11'. {iri}har-tap-pa-[x x] _lugal#_-u2-ti a-di na-ge-szu2 ak-szu2-ud
12'. {iri}tu-u2#-bu a-di na-ge-szu2 ak-szu2-ud
13'. bi-rit _id2#_ ka-la-mu
14'. {iri}ma-dak-tu [x] _lugal#_-u2-ti a-di na-ge-szu2 ak-szu2-ud
15'. {iri}hal-te-ma-asz2 [x] _lugal_-u2-ti-szu2 ak-szu2-ud
16'. {iri}szu-sza2-an _iri# lugal_-u2-ti-szu2 ak-szu2#-ud#
17'. {iri}di-ni_-lugal_ {iri}su#-mu-un-tu-na-asz2 _iri man_-ti-szu2 ak#-szu2#-ud
18'. {iri}pi-di-il-ma _iri lugal_-ti-szu2 ak#-szu2#-ud
19'. {iri#}bu-bi-lu _iri lugal_-ti-szu2 ak#-szu2#-ud
20'. [x] ka#-bi-in-ak# _iri lugal_-ti-szu2 ak-szu2-ud
21'. _[...]-szar2#_ u# [x] 1(u) 5(disz) ar-de-e-ma al-lik
22'. [...]-da#-si _man_ {kur}elam-ma{ki}
23'. [...] a-na _{gesz}szudun_-ia
24'. [...] ger-ri-ia
25'. [...]-ti#-szu2 ak-szu2-ud
26'. [...]-ke#-e ul ad-gul
27'. [...]-szab# _lugal_-ti-szu2
28'. [...]-u2#
  rest broken
column 5
  beginning broken
1'. a-di {lu2#}[...]
2'. asz2-lu-la [...]
3'. 3(u) 2(disz) _alam-mesz lugal-mesz_ pi#-tiq# [...]
4'. ul-tu qe2-reb {iri}szu-sza2-an {iri}[...]
5'. a-di _alam-mesz_ {disz}um-man-i-gasz# [...]
6'. _alam_ {disz}{d}isz-tar-na-an-hu-un#-[...]
7'. u3 _alam_ {disz}tam-ma-ri-tu# [x x]
8'. sza2 ina qi2-bit an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) e-pu-szu2 _ARAD#-[...]_
9'. ad-ka-a _{d}alad-mesz {d}lamma-mesz_ [...]-szu#-u
10'. u2-na-as-si-ha _am-mesz_ na-ad#-[x x]-ti# si#-mat# _ka2#-mesz_-ni
11'. esz-re-e-ti {kur}e-lam-ti a-di [x] ba-sze-e u2-szal-pit
12'. _dingir-mesz_-szu2 _{d}1(u)-5(disz)-mesz_-szu2 am-[x]-a a-na za-qi2-qi2
13'. _{gesz}tir-mesz_-szu2-nu pa-az-ra-a-ti
14'. sza2 mam2-ma a-hu-u la u2#-szar#-ru ina lib3-bi
15'. la i-kab-ba-su i-ta-szin
16'. _erin2-mesz me3_-ia qe2#-[x]-szin# e-ru-bu
17'. e-mu-ru pu-uz-ra#-[x x]-mu#-u2 ina {d}gesz-bar
18'. ki-mah-hi _lugal-<mesz>_-szu2-nu mah-[...] _egir#-mesz_ la pa-li-hu-u-ti
19'. {d}1(u)-5(disz) _gaszan_-ia# mu-nar#-ri#-t,u# _lugal-mesz ad-mesz_-ia ap-pul aq-qur
20'. _[...]-du#-mesz_-szu2-nu al-qa-a a-na _kur_ asz-szur{ki}
21'. [...] la# s,a-la-lu e-mi3-id
22'. [...] u2-za-am-me-szu2-nu-ti
23'. [...]-ge#-e {kur}elam-ma{ki} u2-szah-rib
24'. [...] u2-sap-pi-ha _edin_-usz-szu2
25'. [...]-di# qin-ni mah-ri-ti u ar-ki-ti
26'. [...] qe2-pa-a-ni {lu2}ha-za-na-ti
27'. [...] ak#-szu2-du _{lu2}gal {gesz}pan-mesz_
28'. _[...]-mesz#_ {lu2}_3(disz)-u5-mesz_ {lu2}sza2 pet2-hal-li
29'. [...] {lu2#}kit#-kit-tu-u2
30'. [...]-nisz# _tur#_ u# _gal#_
  rest broken
column 6
  beginning broken
1'. _usz8_-szu2 ad#-di# [...]
2'. ina _kasz-sag gesztin_ ka#-lak#-ka#-szu2# ab#-lu#-[...]
3'. la-bi-in _sig4-hi-a_-szu2 za-bi-lu# tup#-[...]
4'. ina e-le-li ni-gu-tu2 ub-bal u4#-um#-szu2#
5'. ina _hul2-mesz_ ri-sza2-a-ti ul-tu _usz8_-szu2 a-di gaba-dib-be2-e-szu2 ar-s,ip
6'. e-li sza _lugal-mesz ad-mesz_-ia szu-bat-su u2-rap-pisz
7'. u2-szar-ri-ha ep-sze-ti-szu2
8'. _gesz-ur3-mesz {gesz}eren-mesz mah-mesz_ tar-bit {kur}si-ra-ra {kur}lab-na-ni
9'. u2-szat-ri-s,a _ugu_-szu2
10'. _{gesz}ig-mesz_ li-ia2-a-ri sza2 e-re-si-na _du10-ga_
11'. me-se-ri _zabar_ u2-rak-kis u2-rat-ta-a _ka2-mesz_-szu2
12'. {gesz}tim-me _mah-mesz uruda_ nam-ru u2-hal-lip2-ma
13'. hi-it-ti _ka2 e2_ hi-le-ni-szu2 e-mi3-id
14'. _e2 usz_-u-ti szu-a-tu na-s,ir _lugal_-ti-ia
15'. a-na si-hir-ti-szu2 u2-szak-lil lu-le-e u2-ma-al-li
16'. _{gesz}kiri6-mah_ sza2 gi-mir _gesz-mesz gurun nig2-sa-sa-hi-a_ ka-la-mu
17'. az-qu-pa i-ta-te-e-szu2 szi-pir ep-sze-e-ti-szu2 ag-mur-ma
18'. _{udu}siskur-mesz_ tasz-ri-ih-ti aq-qa-a a-na _dingir-mesz en-mesz_-ia
19'. ina _hul2-mesz_ ri-sza2-a-ti u2-szar-ri-szu2
20'. e-ru-ub qe2-reb-szu2 ina za-mar tak-ne2-e
21'. a-na _egir_ u4-me ina _lugal-mesz dumu-mesz_-ia sza2 an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
22'. a-na be-lut _kur_ u _ug3-mesz_ i-nam-bu-u zi-kir-szu2
23'. e-nu-ma _e2 usz_-u-ti-szu2 szu-a-tu2 i-lab-bi-ru-ma in-na-hu
24'. an-hu-us-su lu-ud-disz _mu-sar_-u szi-t,ir _mu_-ia _ad_-ia
25'. _ad ad_-ia _numun_ da-ru-u sza2 _lugal_-ti li-mur-ma
26'. _i3-mesz_ lip-szu2-usz _{udu}siskur bala_-qi2 it-ti _mu-sar_-e
27'. szi#-t,ir _mu_-szu2 lisz-kun _dingir-mesz gal-mesz_ ma-la ina _mu-sar_-e an-ne2-e szat,-ru
28'. [x]-ma# ia-a-ti-ma lisz-ru-ku-szu2 da-na-nu u li-i-tu2
29'. [x _x]-sar#_-u szi-t,ir _mu_-ia _mu ad_-ia _ad ad_-ia ib-ba-tu2
30'. [x x] _mu-sar_-ri-szu2 la i-szak-ka-nu
31'. [...]-bu#-ti _an_-e u _ki_-tim ag-gesz li-ru-ru-usz
32'. [...]-ki#-pu _mu_-szu2 _numun_-szu2 ina _kur_ li-hal-li-qu
  single ruling
33'. _[...]-x-kam_ lim#-mu# [...] x x x
34'. [...]

No image available

RINAP 5/1 Ashurbanipal 003, ex. 003 (P422304)

Witness

Witness to composite(s): Q003702

Primary Publication: Novotny, Jamie; Jeffers, Joshua (2018) RINAP 5/1 Ashurbanipal 003, ex. 003

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 121016

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Assurbanipal.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
column 1
  beginning broken
1'. sza#? [...]
2'. a#-na# na#-ra#-[...]
3'. {lu2}qe-pa-ni sza# [...]
4'. ur-ru-hi-isz ar-[...]
5'. a-di {iri}kar#-[...]
6'. {disz}tar-qu-u2 _lugal#_ [...]
7'. qe2-reb {iri}me-em-pi [...]
8'. isz-me-ma a-na e-pesz# [...] _me3#?_
9'. a-na mah-ri-ia id-ka-[...] _me3#_-szu2
10'. ina tu-kul-ti an-szar2 _{d}en {d}ag# [x]-mesz# gal-mesz_
11'. _en-mesz_-ia a-li-kut [x]-di#-ia#
12'. i#-na# _me3# edin#_ rap#-szi# asz2#-ku#-[x _x]-bad5 erin2-hi-a_-szu2
13'. {disz}tar-qu-u2 ina qe2-reb# [x] me-em-pi
14'. isz-ma-a tah-te-e _erin2-hi#-a#_-szu
15'. nam#-ri#-ri# an#-szar2# u# {d#}1(u)-5(disz)# [x]-hu#-pu#-szu-ma
16'. il#-li#-ka# mah#-hu#-tisz2#
17'. me2#-lam#-me# _lugal#_-ti-ia ik#-tu#-mu#-szu2#-ma
18'. sza# u2#-za#-'i#-i#-nu#?-ni# _dingir#-mesz_ szu-ut _an ki_
19'. {iri}me-em-pi u2-masz-szir-ma
20'. a#-na# szu#-zu#-ub _zi_-ti3#-x in#-na#-bit#
21'. [x]-na# qe2#-reb {iri}ni-i'# [x] szu-a-tu2 as,-bat
22'. [...]-ia# u2#-sze#-rib# u2#-sze-szib ina lib3-bi
23'. [...] qe2#-reb# {kur#}mu#-s,ur#
24'. [...] ba-nu-u-a
25'. [...] tar#-qu-u
26'. [...] lu#-u _edin_
27'. [...]-un
28'. [...] x
  rest broken
column 2
  beginning broken
1'. x [...]
2'. e#?-mu#?-ru#?-[...]
3'. {disz#}ia#-ki#?-in#?-lu#?-[...]
4'. {disz}mu-gal#-lu#? x x x [...]
5'. {disz}sa-an-di-szar-me# {kur#}hi#-lak#-[...]
6'. x x x [...]
7'. _dumu#-munus#-mesz#_ x x x [...]
8'. x x x a#-na e-pesz# [...]
9'. x x x u2-na-asz2-szi-[...]
10'. _ugu#?_ {disz#}mu#-gal-li _ansze-kur-ra-[...]_
11'. x x x x szat#-ti#-szam# u2#-kin# [...]
12'. ul#-tu2# {disz#}ia#-ki#-in#-lu#-u2# _lugal#_ {kur#}a#-[...]
13'. il#-li#-ku# a#-na# szim#-[x]
14'. {disz#}a#-zi#-ba#-al# {disz#}a#-bi-[x x]
15'. {disz#}a#-du#-ni-ba-al _dumu#?-mesz#?_ {disz}ia-ki#-[...]
16'. a#-szib# _muru2#_ tam#-tim# ul#-[x x] tam-tim e#-[...]
17'. it#-ti# ta#-mar#-ti#-szu2-nu ka#-bit#-ti il-lik-u-nim-ma u2#-[...]
18'. {disz}a-zi-ba#-al ha-disz ap-pa-[x x]
19'. a-na _lugal_-u-ti {kur}a-ru-ad-da [x x]
20'. {disz}a-bi-ba-al {disz}a-du-ni-[x x]
21'. lu-bul-ti bir-me u2-lab?-bisz _har-mesz#_ [...]
22'. [x] mah#-ri-ia ul-zi-is#-[...]
23'. [x x]-ug#-gu# _lugal_ {kur}lu#-[...]
24'. [...] x x? x [...]
  rest broken
column 1'
  beginning broken
1'. [...] x x? [...] u2#-szak#-lil#
2'. [x] sza2# u4-me pa-ni u2#-dan#-ni#-na# tem-me-en-szu2
3'. [x]-sza2#-ru-u szi-t,ir _mu_-ia u ta-nit-ti qar-ra-du-ti#-ia#?
4'. sza2# ina tukul-ti an-szar2 {d}sin {d}utu {d}en {d}ag
5'. [x] 1(u) 5(disz)# sza2 nina#{ki#} {d}1(u)-5(disz) sza2 {iri}limmu2-dingir {d}masz {d}nusku {d}u-gur
6'. [...] at#-tal#-la#-ku# asz2-ku-nu da-na-an u li-i-tu2
7'. [x]-t,ur#-ma a-na ah-rat u4-me e-zib
8'. [x x] _egir#_ u4-me ina _lugal-mesz dumu#-mesz#_-ia
9'. [...] 1(u) 5(disz)# a-na be-lut _kur_ u _ug3-mesz_
10'. [x x]-bu#-u zi-kir-szu2
11'. [...] szu-a-tu2# i#-lab#-bi#-ru#-ma in-na-hu
12'. [x x]-us#-su lu-ud-disz
13'. [...] _mu#_-ia li-mur#-ma _i3-mesz_ lip-szu2-usz
14'. [...] _mu-sar_-e szi-t,ir _mu_-szu2
15'. [...] _ad# ad_-ia lisz-t,ur lisz-kun
16'. [...]-e# an-ne2-e szat,-ru
17'. [...]-an# li-i-tu2
18'. [...]-tu2#?
  rest broken

No image available

RINAP 5/1 Ashurbanipal 013, ex. 001 (P422491)

Witness

Witness to composite(s): Q003712

Primary Publication: Novotny, Jamie; Jeffers, Joshua (2018) RINAP 5/1 Ashurbanipal 013, ex. 001

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 123410 +

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Assurbanipal.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
column 1
1. a-na-ku {disz}an-szar2-du3-ibila _lugal gal_ [...]
2. _lugal szu2 lugal kur_ an-szar2{ki} _lugal_ [...]
3. bi-nu-ut _szu-min_ an-szar2 {d}nin-lil2 ni-bit# [...]
4. na-ram {d}marduk {d}zar#-[...]
5. mi-gir {d}ag [x] tasz#-me-tum#
6. _nun_ na-a'-du _szagina#_ [x]-pe-szu#
7. _{lu2}sipa_ ki-i-nu mut-tar-ru-[...] _dagal#-mesz#_
8. mut-nen#-nu-u2 [...]-par#?-ku#-u#?
9. sza ta-nit-ti an-szar2 _{d}nin-[...] {d#}ag#?_
10. isz-tam-ma#-ru a-na _ud-mesz#_ [...]-u2#?-ti#
11. _dumu {disz}an-szar2-pap-asz lugal#_ [...]{ki#}
12. _dumu_ {disz}{d}sin-pap-mesz#-su _lugal#_ [...]-szar2#{ki#}
13. _sza3-bala-bala {disz}lugal-gi-na lugal#_ [...]{ki#}
14. _giri3#-nita2 babila2{ki} lugal_ [...] _uri#?{ki#?}_
15. za-nin ma-ha-zi mu-szak#-[...]-ti#
16. mu-kin sat-tuk-ki _nidba-mesz_ bat,-[...] _szu2#?_
17. pa-lih an-szar2 _{d}nin#-lil2_ {d#}_[...]-utu_
18. {d}zar-pa-ni-tum {d}ag {d#}[...]{ki#}
19. {d}1(u)-5(disz) sza e2-kid-mu-ri [... limmu2]-dingir#{ki#}
20. {d}masz {d}u-gur {d}nusku sza ul-tu s,e#-[...]
21. _egir#_-szu2-nu it-tal-lak-u2-ma ip-tal#-[...]
22. ina su-up-pe-e u3 te-me-qi2 kak-[...]
23. _dingir#-mesz# gal#-mesz_ ina _sza3 ama#_-ia a-na [...]
24. _an#-dul3#_-la-szu2-nu _du10-ga ugu-[...]_
25. [x x?] x x-u2 ih#-[...]
26. _[...]-mesz_-ia [...]
27. [...] ha-disz [...]
28. [...]-_mesz#_ [...]
29. x [...]
30. a-na [...]
31. dun-[...]
32. _lugal-mesz_ x [...]
33. mal-ki# _gal#-[...]_
34. a-na kit#-[...]
35. an-szar2 {d#}[...]
36. _gesztu-min dagal#_ [...]
37. kul-lat# [...]
  rest broken
column 2
  beginning broken
1'. 6(disz) [...]
2'. ina# _ka2#_ lu2#-[...]
3'. ina# e2#-zi#-[...]
4'. _kun4#? ku3#-sig17# husz#-[...]_
5'. a#?-na me-le#?-e#? [...]
6'. ina# e2#?-me#-szar2#-ra# szu#-[...]
7'. u2#-hum#-misz# [...]
8'. ki#-zalag2#-ga# szu#-bat# {d#}izi#-gar# [...]
9'. za#-ha#-lu#-u2# eb#-bu [...]
10'. a#-na# nu#-um#-mur _[x]-ne_ si#-[...]
11'. nak#-lisz# u2#-sze#-pisz# 2(disz) per#-ki# [...]
12'. sza#? _asz4#? gun#-ta#-am3_ [...]
13'. ina# ka2#-mah# u# ka2#-nam#-ti#-la# a#-na#? [...]
14'. hur#?-sza2#-nisz asz2#-pu#-uk# ak#?-s,ur#? _du#?_ x [...]
15'. [...] _bu#? szu#_ [x x?] _szu#?_ x x? [...]
16'. [...] x x [x] x [...]
  rest broken
  n columns broken
column 3'
  beginning broken
1'. [...] x _ku3#?_ [...]
2'. [...] x _ri#?_ [...]
3'. [...] x# _u2#?_ [...]
  rest broken
column 4'
1. [...]
2. [...] x
3. [...]-ia
4. [...] _ugu#?_-szu2-un
5. [...] pi#-i-szu2
6. [...]-zu#-ma
7. [...]-qu#-ta#-ma
8. [...]-qal#-li-szu2-nu-ti
9. [...] na#-kut-tu2 ir-szi
10. [...] x x a-na {iri}har-za-al-le-e
11. [...] isz#-szu-szu
12. [...] _kur#_-szu2 _ugu_-szu2 ib#-bal-ki-tu-ma
13. [...] na#-pisz#-tu2 isz-kun ina _ki-hul_-e u2-szib-ma
14. [...]-ti# _dingir-mesz_-ia ina _ukken erin2-hi-a_-szu2 i-dab-bu-ub
15. [...]-szu2#-un pu-luh-ti an-szar2 {d}sin {d}utu
16. [...] nina#{ki} {d}1(u)-5(disz) sza {iri}limmu2-dingir
17. [...]-ia# sza2 u2-tak-kil-<u>-in-ni is-hup-szu-ma
18. [...]-u2#-bi u3 su-lum-me-e
19. [...]-ti#-szu2 it-ti _ansze-kur-ra-mesz#_
20. [...] x _ansze-kur-ra-mesz_ ru-kub _en_-ti-szu2#
21. [...] {gesz#}til-li u2-nu-tu _me3_
22. [...] _dugud#_-tu u2-sze-bi-lam-ma u2-na-asz2-sziq _giri3-min_-ia#
23. [...]-e# mi-s,ir _kur_ an-szar2{ki} nisz _dingir-mesz gal-mesz#_
24. [...] u2#-sza2-az-kir2-szu2-ma u2-dan-nin it-ti-szu#
25. [x x]-kan# ma#-mitu szu-u2 ma-mit _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia ip-ru-us,-ma
26. [x]-ta#-szun3 e-tiq-ma#? a-na mi-s,ir _kur_ an-szar2{ki} u2-s,a-mir _munus#-hul#_
27. [...]-ib# _gada_ ih-t,i a-na mi-s,ir _kur_ an-szar2{ki} a-na sza2-ka-ni-szu
28. [...] _tukul#-mesz_ an-szar2 _en_-ia is-hup-szu-ma
29. [...]-lik#-am#-ma ina mi3-qit t,e3-e-me u2-na-asz2-szak rit-ti-szu2
30. [...] u2#-nak-kir2-ma e-mid-su sze-ret-su _gal_-tu#
31. [...]-szid#-ma# si-ih-lu isz-sza2-kin ina lib3-bi-szu2
32. [...]-ti#-szu2 la ba-sze-e _erin2-hi-a_-szu2
33. [...] im#-mar#-t,a-ma im-qut _gesz3_-szu
34. [...]-ta#-ti# na#-pisz#-tusz
35. [...] x _ki#?_
36. [...] x
  rest broken

RINAP 5/1 Ashurbanipal 010, ex. 001 (P422664)

Witness

Witness to composite(s): Q003709

Primary Publication: Novotny, Jamie; Jeffers, Joshua (2018) RINAP 5/1 Ashurbanipal 010, ex. 001

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 121006 + BM 127889

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Assurbanipal.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
column 1
1. a-na-ku {disz}an-szar2-du3-a _lugal gal_-u
2. _lugal_ dan-nu _lugal szu2 lugal kur_ an-szar2{ki#}
3. _lugal_ kib-rat _limmu2_-tim
4. _e3_ lib3-bi {disz}an-szar2-pap-asz _man kur_ an-szar2{ki}
5. _szagina_ babila2{ki}
6. _lugal kur eme-gi7_ u3 uri{ki}
7. _sza3-bala-bala_ {disz}{d}sin-pap-mesz-su
8. _lugal szu2 lugal kur_ an-szar2{ki}
9. _dingir-mesz gal-mesz_ ina _ukken_-szu2-nu
10. szi-mat _saga_-tim i-szi-mu szim-ti
11. e-li _lugal-mesz_ a-szib pa-rak-ki
12. zi-kir _mu_-ia u2-szar-ri-hu
13. u2-szar-bu-u2 be-lu#-u2-ti
14. e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra
15. _e2_ an-szar2 _en_-ia u2-szak-lil
16. _e2-gar8-mesz_-szu2 u2-szal-bi-sza2 _ku3-sig17 ku3-babbar_
17. {gesz}tim-me _mah-mesz_ me-ser _ku3-babbar_ u2-rak-kis
18. ina _ka2_ hi-s,ib _kur-kur_ az-qu-up
19. an-szar2 ina e2-hur-sag-gu-la u2-sze-rib-ma
20. u2-szar-ma-a _bara2_ da-ra-a-ti
21. e2-sag-il2 _e2-gal dingir-mesz du3_-usz
22. u2-szak-li-la _gesz-hur-mesz_-[x]
23. {d}en {d}gaszan-mu {d}be-let-babila2{ki#}
24. [x] e2-a {d#}di#-ku5 ul-tu# [...]
25. [x x] u2#-[x]-rib#
26. [...]-an#-na#{ki}
27. [...] _dingir_-ti-szu2 s,ir-ti
28. [...]-lu#-u2 eb-bu
29. [...] ap#-ti-iq-ma
30. [...] _edin_-usz-szu2
31. [...]-me a-nu _{gesz}mes-ma2-kan-na_
32. [...]-e# sza2 szit-nu-nu sza2-ma-me-esz
33. [...] _ma#-na ku3-sig17 husz-a_
34. [...] u2-szal-bisz
35. [...] rik-se-e-szu2
36. _[...]-utu en gal_-e
37. [...] at#-ru-us,-ma
38. [x]-kin# [x]-ra#-an-szu2
39. [...] ru#-kub# {d#}marduk
40. [...] _dingir-mesz en en#-en_
41. _[...]-babbar# na4-mesz_ ni-siq-ti
42. [...] nab-nit-sa
43. [... {d}]utu# lugal_ kisz-szat _an_-e u _ki_-tim
44. [...] _{lu2}kur2-mesz_-ia
45. [...]-rik#-ti asz2-ruk
46. _[...]-kan#-na_ is,-s,i da-re-e
47. [...]-lu lit-bu-szat
48. [...]-ti# za-a'-na-at
49. [...] {d#}en {d}gaszan-mu
50. [...] e#-pesz ru-'a-a-me
51. [x x] e#-pu-usz
52. [...] masz#-tak {d}zar-pa-ni-tum
53. [...]-bu# sa-al-hu
54. [x]-di
column 2
1. 4(disz) _am-mesz ku3-babbar_ ek-du-u-ti
2. na-s,i-ru ki-bi-is _lugal_-u-ti-ia
3. ina _ka2_ s,i-it _{d}utu_-szi
4. ina _ka2 {d}lamma-ra-bi_
5. ina _ka2_ e2-zi-da sza2 qe2-reb
6. bar2-sipa{ki} ul-ziz
7. e2-masz-masz e2-gaszan-lim2-ma _ku3-babbar ku3-sig17_
8. u2-za-'i-in lu-le-e u2-mal-li
9. {d}szar-rat-kid-mu-ri sza2 ina ug-gat lib3-bi-sza2
10. at-man-sza2 e-zi-bu
11. u2-szi-bu a-szar la si-ma-a-ti-sza2
12. ina _bala_-ia dam-qi2 sza2 an-szar2 isz-ru-ka
13. tar-sza2-a sa-li-mu
14. a-na szuk-lul _dingir_-ti-sza2 s,ir-ti
15. szur-ru-hu mi-se-e-sza2 szu-qu-ru-ti
16. ina _masz2-ge6_ szi-pir mah-he-e
17. isz-ta-nap-pa-ra ka-a-a-na
18. {d}utu u3 {d}iszkur asz2-al-ma
19. e-pu-lu-in-ni an-nu ke-e-nu
20. si-mat _dingir_-ti-sza2 _gal_-ti u2-szar-ri-ih
21. u2-sze-szib-szi ina _bara2-mah_-hi
22. szu-bat da-ra-a-ti#
23. par-s,e-e#-sza2 szu-qu-ru-ti u2-kin#-[x]
24. u2#-szal#-li-ma mi-se-e#-sza2#
25. {d#?}[x x]{muszen#} {gesz}szu-ri-in#-ni#
26. [x x] _ti#-la# zi#-mesz#_-ia
27. [x] _ka2_ e2-galam-mes#
28. _[...]-gur#_ sza2 {iri#}tar-bi-s,i az#-[x]-up#
29. [...]-ni# a-bi la im-ma-al#-[x]-du#
30. [...]-lit#-ti la ba-na-at ina lib3#-[x?] _ama#_-sza2#
31. a#-na# e#-pesz# e2#-hul2#-hul2 iz#-kur# ni#-bit _mu_-ia
32. {d}sin sza2# [x x]-an#-ni# a#-na# _lugal_-u-ti
33. um#-ma# [...] e2#-kur# szu2#-a-tu
34. ip#-[...]
35. u2#-[...]
36. [...]
37. [...]
38. [...]
39. [...]
40. [...] _lugal#_ pa#-ni#
41. mah-ri#-ia# [x]-pu#-szu#
42. la-ba-risz u2-sza2-lik-ma
43. u2-szad-gi-la pa-nu-u-a
44. ina a-mat {d}sin {d}nusku# an-hu-us-su
45. ad-ke e-li sza u4-me pa-ni
46. szu-bat-su u2-rap-pisz
47. ul-tu _usz8_-szu2 a-di gaba-dib-be2-e-szu2
48. ar-s,ip u2-szak-lil
49. e2-me-lam2-an-na _e2_ {d}nusku _sukkal mah_
50. sza _lugal_ pa-ni mah-ri-ia la e-pu-szu2
51. ab-na-a qe2-reb#-szu2
52. _gesz-ur3-mesz {gesz}eren-mah-mesz_
column 3
1. u2-szat-ri-s,a e-li#-[...]
2. _{gesz}ig-mesz_ {gesz}li#-ia#-[x x]
3. me-ser _ku3-babbar_ u2#-rak-[x]
4. u2-rat-ta-a _ka2-mesz#_-[x x]
5. 2(disz) _am-mesz ku3#-babbar_ mu-nak-ki#-[x]
6. ga-re-ia# ina at-man {d#}[x]
7. _en_-ia ul#-ziz 2(disz) {d}lah3#-[x]
8. esz-ma-re#-e sza2 ti-is,-[x x]
9. {gesz}szu#-ri#-in-[x]
10. mu-szal#-[x]-mu kib-si _lugal#_-ti#-ia
11. mu-sze#-[...]-s,ib# _kur_-i u tam-tim
12. ina [x x]-hul2#-hul2 ul-ziz
13. _szu-[...]_ {d}nusku# as,-bat
14. u2#-[...]-sze-szib ina _bara2#_ da-ra-a-ti
15. e2#-[...] _e2# an-gal_
16. _[...]-dingir#{ki}
17. [...]-szu2 ar#-s,ip u2-szak-lil
18. [...] {d}nin-gal# [x?] {d#}utu# {d#}a-a
19. sza# [x x] nina#{ki#} [...]-pap#-asz
20. _man# kur#_ [...]
21. il#-li#-ku la#-[...]
22. e#-na-ah-ma [...]
23. e2-kur szu-a#-[...]
24. ar#-s,ip u2#-[...]
25. _gesz-ur3-mesz#_ {gesz#}[x x] _mah#-mesz#_
26. u2-szat-ri-s,a ta-[x]-an-szu2
27. _{gesz}ig-mesz_ {gesz}li-ia-a-ri
28. sza# e-re-si-na _du10-ga_
29. u2#-rat-ta-a _ka2-mesz_-szu2
30. ul#-tu e2-kur szu2-a-tu2 u2-szak-li-lu
31. u2#-qat-tu-u ag-mu-ra szi-pir-szu2
32. [x] 3(u) {d}nin-gal {d}nusku {d#}utu u {d}a-a
33. _[x]-mesz#_ tik-le-ia ina qer-bi-szu2
34. [x]-sze#-rib-ma u2-szar#-me
35. _bara2#_ da-ra-a-ti esz#-re-e-ti
36. _kur_ an-szar2{ki#} _kur_ uri{ki} ana si#-hir#-te-szi-na
37. ar-s,ip u2-szak-lil
38. mim-ma si-mat e2-kur ma-la _gal2_-u
39. sza _ku3-babbar ku3-sig17#_ e#-pu-usz
40. e-li# sza _lugal-mesz ad#-mesz#_-ia
41. u2#-rad#-di _dingir-mesz gal-mesz_
42. tik#-le#-ia ina at-ma-na-a-te-szu2-nu
43. s,i-ra-a-te u2-sze-szib-szu2-nu#-ti
44. _{udu}siskur-mesz_ tasz-ri-ih-ti#
45. ma-har-szu-un aq-qi2
46. u2-szam-hi-ra kad3-ra#-[x]-a
47. sat-tuk-ku gi-nu-u2 e-li sza [x]-me#
48. ul-lu-ti u2-sza2-tir#-ma#
49. ar-ku-us _alam lugal_-[x]-ia#
50. sza _ku3-babbar ku3-sig17 uruda_ nam#-ri#
51. ina szi-pir {d}nin-a2-gal {d#}[...]
52. {d}nin-kur-ra nak-lisz u2-sze#-[x x]
column 4
1. a-na mu-ter-ri-szi _ti-la_-ia#
2. ma-har _dingir-mesz_ ti-ik-le-ia#
3. u2-kin na-an-za-sun2#
4. ul-tu s,e-he-ri-ia a-di ra-be2-ia
5. asz2-te-'a-a asz2-rat _dingir-mesz gal#-mesz#_
6. {lu2}sza2-an-gu-ti ih-szu-hu#
7. i-ram-mu na-dan zi-bi-ia#
8. {d}iszkur _szeg3-mesz_-szu2 u2-masz-szi-ra
9. {d}e2-a u2-pat,-t,i-ra _idim-mesz_-szu2#
10. szat-ti-szam-ma ina t,uh-di mi-sza2-ri#
11. ar-te-'a-a ba-'u-lat {d}en-lil2#
12. _dingir-mesz gal-mesz_ sza2 ap-tal-la-hu _dingir_-us-su#-[x]
13. dun-nu zik-ru-u2-[x]
14. e-mu-qi2 s,i-ra-a-ti#
15. u2-szat-<li>-mu-in-ni
16. _kur-kur_ la ma-gi-re-ia#
17. ina _szu-min_-ia im-nu-u2#
18. u2-szam-s,u-in-ni ma-la lib3-bi-[x]
19. ul-tu tam-tim e-liti#
20. a-di tam-tim szap-liti#
21. sza _lugal-mesz ad-mesz_-ia#
22. ir-te-ed-du-u2 a-na-ku lu-u ar#-de
23. ma#-lak _iti u4 2(u)-kam2#_
24. ina _muru2_ tam-tim u na-ba-[x]
25. mi-is,-ru e-li sza _lugal-mesz ad#-[x_ x]
26. u2#-rad-di-ma a-[x]
27. _ug3#-mesz_ a-szi-bu-ti _kur-kur_ sza2-a-ti-na
28. u2-szak-ni-sza2 a-na _{gesz}szudun_-ia
29. _gun#_ man-da-at-tu2 szat-ti-szam-ma
30. u2-kin# _edin_-usz-szu2-un
31. ina qi2-bit# an-szar2 {d}nin-lil2
32. _lugal-mesz#_ a-szib pa-rak-ki
33. u2-na-asz2#-sza2-qu _giri3-min_-ia
34. ma-al-ki _gal#-mesz_ sza2 s,i-tasz u szi-la-an
35. a-na kit-ri-szu2#-nu u2-pa-qu-u-ni
36. ina tukul-ti _dingir-mesz# [x]-mesz en-mesz_-ia
37. qe2-reb {kur}elam-ma#{ki#} e-ru-ub
38. _bad5-bad5_-szu2-nu ina la# mi3-ni
39. asz2-kun at-tal#-lak# szal-t,isz
40. {disz}um-man-al-da-si# ti-ib
41. _me3_-ia dan-ni e#-dur#-ma
42. me-ra-nu-usz-szu2 in-na#-bit-ma
43. is,-ba-ta sza2-da#-a
44. 1(u) 4(disz)# _iri-mesz_ dan-nu-ti mu-szab# [x]-ti#-szu2
45. u3 _iri-mesz# tur#-mesz_ sza2 ni-i-ba la# [x]-szu2#?-u
46. a-di _2(u)-am3 iri-[x]_
47. ina na-ge-e sza2 {iri}hu-un-nir#
48. ina _ugu_ mi3-is,-ri sza2 {iri}hi-da-lu
49. ak-szu-ud {iri}ba-szi-mu
50. u3 _iri-mesz_ sza2 li-me-ti-szu2
51. ap-pul aq-qur sza2 _ug3-mesz_ a-szib
52. lib3-bi-szu2-un ka-mar-szu2-nu asz2-kun#
column 5
1. u2-szab-bir _dingir-mesz_-szu2-un
2. u2-szap-szi-ih ka-bat-ti _en en-en_
3. _dingir-mesz_-szu2 _{d}1(u)-5(disz)-mesz_-szu2 _nig2-szu_-szu2 _nig2-gur11_-szu2
4. _ug3-mesz tur_ u _gal_ asz2-lu-la ana _kur_ an-szar2{ki}
5. 1(gesz2) _danna_ qaq-qa-ru
6. qe2-reb {kur}elam-ma{ki} u2-szah-rib#
7. _mun {u2}zag-hi-li{sar#}_
8. u2-sap-pi-ha _edin#_-usz#-szu2-un
9. {d}na-na-<a> sza 1(disz)# _lim_ 6(disz) _me 3(u)#-am3#_ 5(disz)
10. _mu-an-na#-mesz#_ ta-as-bu-su-ma
11. tal-li#-[x] tu-szi-bu
12. [...] elam#-ma{ki} a-szar
13. [x x]-ma#-a-te9-e-sza2
14. u3 ina u4-me-szu2-ma szi-i
15. u3 _dingir-mesz ad-mesz_-sza2
16. ib-bu-u szu-mi3 ana be-lut# _kur-kur_
17. ta-a-a-rat _en_-u-ti-sza2
18. tu-szad-gi-la pa-nu#-u-a
19. um-ma {disz}an-szar2-du3-a
20. ul-tu2 qe2-reb {kur}elam-ma{ki}
21. u2-sze-s,a-an-ni-ma
22. u2-sze-rab-an-ni
23. qe2#-reb e2-an-na
24. a#-mat qi2-bit _dingir_-ti-szu2-un
25. sza ul-tu2 _u4-mesz su3-mesz_ iq-bu#-u
26. e#-nen#-na# u2-kal#-li-mu _ug3-mesz egir#-mesz_
27. _szu-min dingir_-ti-sza2 _gal_-ti at-mu#-uh
28. har-ra-nu i-szir-tu sza2 ul-lu-us,
29. lib3-bi ta-as,-ba-ta a#-na# e2-an-na
30. ina qe2-reb unu{ki} u2-sze#-rib-szi-ma#
31. ina e2-hi-li-an-na sza2 ta#-ram-mu
32. u2-szar-me_-ud_ pa-rak da-ra#-a-ti
  single ruling
33. ina u4-me-szu2 _e2_ a2-ki-it [x] 1(u) 5(disz)# _gaszan_-ia
34. sza qe2-reb nina#{ki}
35. sza ki-ma _ama_ a-lit-ti tu-rab#-ba-an-ni
36. _{lu2}kur2-mesz_-ia i-na#-ru#
37. gi-mir ma-al-ki u2-szak-ni#-sza2
38. a-na _giri3#-min_-ia sza {disz}lugal-gi-na#
39. _ad ad ad du3_-ia
40. _sza3-bala-bala {disz}en#_-ba-ni _dumu_ {disz}a-da-si
41. sza du-ru-ug#-szu2 bal-til{ki}
42. e-pu-szu2 la#-ba#-risz il-lik
43. mi-qit-[x]-sza2 ad-ke
44. ina _iti#_ [x]-me# u4-me sze-me-e
45. at#-[x-x]-di# tem-me-en-sza2
46. [x x?] a-gur2-ri _{na4}zu2 {na4}za-gin3_
47. [x] a2#-ki-it szu2-a-tu
48. a#-na# si-hir-ti-sza2 ar-s,ip
49. u2-szak-lil lu-le-e u2-mal-li#
50. an-szar2 u {d}nin#-lil2 _dingir-mesz_ tik-le-ia
51. mu-szam-s,u-u2 ma-la lib3-bi-ia
column 6
1. qe2-reb-sza2 u2#-sze-rib-ma
2. u2-sze-pi#-sza2# i-sin-ni _e2_ a2-ki-it
3. _{udu}siskur-mesz#_ tasz-ri-ih-ti
4. ma-har-szu#-un aq-qi2
5. u2-szam-hi-ra# kad3-ra-a-a
6. an-szar2 u3 {d}nin-lil2
7. sza ul-tu s,e#-he-ri-ia
8. u2-rab-bu#-in-ni
9. is,-s,u#-ru# _lugal#_-u-ti
10. qe2-reb _e2_ a2-ki-it# szu2-a-tu2 ir-ru-bu-ma
11. ip-pu-szu2 i-sin#-ni# _hul2-mesz_
12. ina bu-un-ni-[x]-nu# nam-ru-ti
13. ina ni-isz _igi#-[x_ x?]-szu2-nu _saga-mesz_
14. sza2 i-bar-[x x] kib#-ra-a-ti
15. {disz}an-szar2-[...] mi-gir lib3-bi#-szu2#-nu
16. e-pisz# [...] szu-a-tu
17. ha-disz# [x]-tap-la-su
18. _ud-[...]_-sza2#-ri-ku
19. lu#-[...]-'a#-a-ru
20. _suhusz_ {gesz}[...]-kin#-nu
21. lu-szal-bi#-[...]-ia#
22. _{lu2}kur2-mesz_-[...]-ru#
23. li-szam-qi2-tu# [...]
24. ina tukul-ti-szu2-nu [x x x?]
25. e-ma a-qab-bu-[...]
26. a-szar u2-s,ar#-[...]
27. lik-szu-da _szu-min#_-[x x]
28. a#-na# _egir#_ u4-me _dumu-mesz#_ [...]
29. _dumu-mesz_ u3 [x x]
30. ina _lugal-mesz dumu-[x_ x]
31. sza2 an#-szar2# u {d}nin#-[...]
32. a-na be-lut _kur_ [...]
33. i-nam-bu-u2 zi#-[x x]
34. e-nu-ma# _e2_ a2-ki-it# [...]
35. i-lab-bi-ru-ma in#-[x x]
36. an#-hu-us-su lu-[x x]
37. _mu-sar_-u2 szi-t,ir _mu_-[x]
38. li-mur-ma _i3-gesz_ lip-szu#-[x]
39. _{udu}siskur bala_-[qi2]
40. a-na asz2-ri-szu2 lu-ter#
41. _dingir-mesz gal-mesz_ ma-la ina _mu-sar_-e an-ne2#-[...]
42. _lugal_-ut-ka lik-tar-ra#-[x]
43. li#-is,-s,u-ru# _bala#-[x_ x]
44. sza# _mu#?-sar#?-[...]_
45. ina mim-ma# [x x] ni#-kil-ti# [...]
46. it-ti _mu#-sar_-[x]
47. szi-t,ir _mu_-szu2 la [...]
48. _dingir-mesz gal-[x]_
49. sza _an_-e u3# [x x]
50. _lugal_-us-su lis-[x x]
51. _mu_-szu2 _numun_-szu2 ina _kur_ lu-[...]
  single ruling
52. _{iti}kin u4 2(u) 4(disz)-[x]_
53. lim-me {disz}{d}muati-man-pap-mesz-szu2 {lu2}[x]
54. {kur}sa-mir-i-[x]

No image available

RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 087 (P422675)

Witness

Witness to composite(s): Q003708

Primary Publication: Novotny, Jamie; Jeffers, Joshua (2018) RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 087

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 127900

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Assurbanipal.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
  beginning broken
column 1'
  beginning broken
1'. [...] _ad#-mesz_-ia
2'. [...] _lugal#_-ti-ia
3'. _[...]-mesz#_-ia
4'. [...]-tam#-me-eh-ma
5'. [...] mah#-ri-ia
  single ruling
6'. [...] _lugal#_ {kur}man-na-a-a
7'. [...]-ra-nu
8'. [...] {d}ag
9'. [...] _masz# {d}u#-gur#_ {d}nusku
10'. [...] at-tal-lak szal-t,isz
11'. [...] ni#-i-ba la i-szu-u
12'. [...] ak-szu-ud
13'. _[...]-bar#?_ aq-mu
14'. _[...]-mesz_ u _u8-udu-hi-a_
15'. [...] sza2-a-tu-nu
16'. [...]-tisz# am-nu
17'. [...]-ri#-ia is-me-e-ma
18'. [...] _iri# lugal_-ti-szu2
19'. [...] at#?-ra#?-[x x] _iri#_ tukul-ti#-szu2#
  rest broken
column 2'
  beginning broken
1'. sza2-a#-[...]
2'. {disz}tam-ma-ri#-[...]
3'. u2-szi-bu# [...]
4'. sza a-na re-s,u-ti [...]
5'. _szesz_ la ke-e-nu# [...]
6'. a-na mit-hu-s,i _erin2-hi-a-mesz_-ia# [...]
7'. ina su-up-pe-e sza2 an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) u2-sap#-[...]
8'. {disz}in-da-bi-bi _ARAD_-su _edin_-usz#-[...]
9'. ina _me3 edin bad5-bad5_-szu2 isz-kun# [...]
10'. {disz}tam-ma-ri-tu _szesz-mesz_-szu2 [...]
11'. it-ti 1(gesz2) 2(u) 5(disz) _nun-mesz_ [...]
12'. la-pa-an {disz}in-da-[...]
13'. mi-ra-nu-usz-szu2-un# [...]
14'. ip-szi-lu-nim-ma# [...]
15'. in-nab-tu-nim-ma# [...]
16'. {disz}tam-ma-ri-tu [...]
17'. ra-man-szu2 im-nu-ma# [...]
18'. a#-lik _a2-tah_-szu2 [...]
19'. [x]-s,al#-la#-a# [...]
  rest broken

No image available

RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 017 (P418052)

Witness

Witness to composite(s): Q003710

Primary Publication: Novotny, Jamie; Jeffers, Joshua (2018) RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 017

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM —

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Assurbanipal.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
  beginning broken
column 1'
  beginning broken
1'. [...] 1(u) 5(disz)#?
2'. [...]-ma
3'. _[...]-mesz_-szu2
4'. [...] isz#-li#-im-ma
5'. [...] isz#-szu2-u-ni# _giri3#-pad-ra2-mesz_-szu2
6'. [...] sza2#-pal#-szu2# ik-bu-su
7'. [...] _kur_-szu2
8'. [...] ina# _{gesz}gu-za_-szu2
9'. [...] _szu-min_-ia
10'. [...] u2#-szap-ri-ku
11'. [...]-ta# _giri3-min lugal_-ti-ia
12'. [...]-szu2# at-ta
13'. [...] ina# pa-ni-szu2
14'. [...]-ni#-ma
15'. [...]-an#-ka
  single ruling
16'. _[...]-hi-a_-ia
17'. [...] _man#_ {kur}man-[x]-a#-a
18'. [...] har-ra-nu#
19'. [... {d}]utu {d}iszkur {d}en {d}ag
20'. [...]{ki#} {d}szar-rat-kid-mu-ri
21'. [...] limmu2#-dingir {d}masz {d}u-gur {d}nusku
22'. [...] man#-na-a-a e-ru-ub-ma at-ta-lak szal-t,isz
23'. [...] dan-nu-ti a-di _tur-mesz_ sza ni-ba la i-szu-u
24'. [x x] qe2-reb {iri}i-zir-ti ak-szu-ud
25'. ap#-pul aq-qur ina {d}gesz-bar aq-mu
26'. _ug3-mesz ansze-kur-ra-mesz ansze-mesz gu4-mesz_ u _u8-udu-hi-a_
27'. ul#-tu qe2-reb _iri-mesz_ sza2-a-tu-nu
28'. u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu#
29'. {disz}ah-sze-e-ri a-lak ger-ri-ia isz#-[x x? x]
30'. u2-masz-szir {iri}i-zir-tu _iri lugal#_-[x x]
31'. a-na {iri}isz-ta-at-ti _iri_ [...]
32'. in-na-bit-ma e-hu-uz mar#-[x x]
33'. na#-gu-u2 szu-a-tu [x x]-ud#
34'. ma#-lak 1(u) u4-me 5(disz) u4-me u2-szah-rib-ma
35'. sza2-qu-um-ma-tu at-bu-uk
36'. {disz}ah-sze-e-ri la pa-lih _en_-ti-ia
37'. ina a-mat {d}1(u)-5(disz) a-szi-bat limmu2-dingir{ki} sza _ta_ re-e-szi taq-bu-u
38'. um-ma ana-ku mi-tu-tu {disz}ah-sze-e-ri _man_ {kur}man-na-a-a
39'. ki-i aq-bu-u2 ep-pu-usz
40'. ina _szu-min ARAD-mesz_-szu2 tam-nu-szu-u?-ma
41'. _ug3-mesz kur_-szu2 si-hu _ugu_-szu2 u2-szab-szu2-u
42'. [x] _sila iri_-szu2 {lu2}sza2-lam-ta#-szu2 id-du-u in-da-asz2-sza2-ru _adda#_-[x]
43'. _szesz#-mesz_-[...]-szu2# _numun e2 ad#_-szu2# u2#-szam-qi2#-[...]
  rest broken
column 2'
1. [...]-tam#-ma-a t,u-ub#-ba-a-ti#
2. [...]-ba-szu2 ka-s,ir ne2-er-tu#
3. [...] sza ina muh-hi _kur_ an-szar2{ki} am-ru#
4. [...]-gil2# pa-ni-ia ip-ru-us,#-[x]
5. [...] id-bu-bu it-ti-szu2-un#
6. [...] a#-na sza2-'a-al szul-mi3-ia#
7. [...]-ia# isz-pu-rasz-szu2-nu-ti
8. [...] _man# kur_ an-szar2{ki}
9. [...] szi#-mat _munus saga_ i-szi#-mu#-szu2
10. [...] ina# kit-ti mi-sza2-[x]
11. [...]{ki#} szu-nu-ti#
12. [...] ul-zis-su-nu-ti#
13. [...]-lab#-bis2-su-nu-ti
14. _har#-mesz# ku3#-sig17#_ u2#-rak-ki-sa# [x]-ti#-szu2-un
15. a-di _dumu-mesz_ babila2{ki} szu-nu-ti qe2#-[x x] an#-szar2{ki} u2-szu-zu
16. i-dag-ga-lu pa-an sza2-kan t,e3#-me-ia
17. u3 szu-u2 {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na _szesz_ [...]
18. sza la is,-s,u-ru a-de#-ia#
19. _ug3-mesz kur_ uri{ki} {kur}kal-du {kur}a-ra#-mu# _kur_ tam-tim
20. ul-tu {iri}a-qa-ba a-di {iri}ka2#-sa#-li-me-ti
21. _ARAD-mesz_ da-gil2 pa-ni-ia usz-bal#-kit ina _szu-min_-ia
22. u3 {disz}um-man-i-gasz mun-nab-tu sza# [x]-ba-tu2 _giri3-min lugal_-ti-ia
23. sza qe2-reb {kur}elam-ma{ki} asz2-ku-[x]-usz a-na _lugal_-u-ti
24. _ugu lugal-mesz_ {kur}gu-te9-e _kur_ mar#-tu{ki} {kur}me-luh-e
25. sza ina qi2-bit an-szar2 u {d}nin-lil2 isz#-tak-ka-na _szu-min_-a-a
26. nap-har-szu2-nu it-ti-ia# u2-szam-kir2-ma
27. it-ti-szu2 isz-ku-nu pi-i-szu-nu
28. _abul-mesz_ zimbir{ki} babila2#{ki} bar2-sipa{ki}
29. u2-di-il-ma ip-ru#-sa _szesz_-u-ti
30. _ugu bad3 iri-mesz_ sza-a-tu-nu mun-dah#-s,e-e-szu2 u2-sze-li-ma
31. it-ti-ia e-ta-nap#-pu#-szu2 ta-ha-zu
32. e-pesz _{udu}siskur-mesz_-ia la-pa-an {d}en _dumu# {d}en_ nu-ur2 _dingir-mesz {d}utu_
33. u3 qu-ra-du {d}er3-ra# ik-la-a-ma
34. u2-szab-t,i-la na-dan# zi-bi-ia
35. a-na e-kem ma-ha-zi# [x]-bat _dingir-mesz gal-mesz_
36. sza# esz#-re#-e-ti-szu2-nu# ud-di-szu2
37. u2-za#-'i#-i#-nu _ku3-sig17 ku3-babbar_
38. qe2-reb-szu2-nu asz2-tak#-[x x] si-ma-a-ti ik-pu-ud _munus-hul_
39. ina u4-me-szu2 [x]-en# _{lu2}gurusz#_ ina szat mu-szi
40. u2-tul-[x] i-na-at,#-t,al _masz2-ge6_
41. um-ma {d#}ag# [x]-sar# gim-ri# [x]-pir _dingir_-ti-szu2 u2-szu-uz-ma
42. isz-ta-na#-[x]-a mal-[x]-ru# ki-gal-li {d}sin
43. ma-a sza# [x x] {disz}an-[x_ x]-a# man kur_ an-szar2{ki}
44. a-hi-iz# [x x]-qi2-ia [x]-pu-szu2 s,e-e-lu-u-tu2
45. mu-u2#-[x] lem-nu [x]-szar#-rak-szu2-nu-ti
46. ina _gir2# [x]-bar#_ ha-an-t,i mi#-[x] {d}gesz-bar _su-gu7_
47. li-pit {d}er3-ra <u2>-qat2#-[x]-a# nap-szat-su-un
48. an-na-a-ti asz2-me-ma at#-[x x]-na# a-mat {d}ag _en_-ia
49. i-na 6(disz)-szi ger-ri-ia [x]-ke _erin2-hi-a_-ia
50. _edin {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na_ usz#-te#-[...] har#-ra-nu
51. qe2-reb zimbir{ki} babila2{ki} bar2#-sipa#{ki} gu2-du8-a#{ki#}
52. sza2-a-szu2 ga-du mun-dah-s,e-e#-[x x]-si#-ir-szu2-ma
53. u2-s,ab-bit [...]-szu2-un
54. qe2-reb _iri_ u _edin_ ina la# [...]-na# _bad5-bad5_-szu2
55. si-it-tu-[...] er3#-ra
56. su-un#-[...]-pisz#-tu
57. {disz}um#-[...] _szu#-min_-ia
58. [...]-szu2#?-ma
59. [...]-szu2
60. [...]-ma
61. [...] _tukul#_
62. [...]-gasz#
63. [...]
64. [...]
65. [...]_-gi#-na#_
66. [...]-ma
67. _[...]-mesz_-szu2
68. [...]-u
69. [...]-ia#
  rest broken
column 3'
1. [...]-ia
2. [...]-i#-szu2-nu
3. [...] iq#-bu-u
4. [...]-ni#? _hul_-tu
5. [...]-nu# asz2-kun
6. [...] _alad#-{d}lamma_
7. [...]-bi is-pu-nu
8. [...] ki#-is-pi-szu2
9. [...]-bi# as-pu-un
10. [...]-uk#?-ku#?-su#-[x]-ti# u2#-sza2#-kil#
11. _[x]-gi7#-mesz szah-mesz_ zi-i-[...]
12. _muszen an#_-e# _ku6-hi-[...]_
13. ul-tu# ep-sze-e-ti an-na#-[...]
14. u2#-ni#-ih-hu lib3-bi _dingir#-[...]_
15. _adda#-mesz un-mesz_ sza {d}er3-ra# [...]
16. [x] sza2# ina su-un-qi2 bu-bu-ti isz-ku-nu# [...]
17. ri#-he-et u2-kul-ti _ur-gi7-mesz szah#-[x]_
18. [x _x]-mesz_ pur-ru-ku# ma-lu-u re-ba-a-[x]
19. _gir2-[x x]-mesz#_-szu2-nu# _ta_ qe2-reb babila2[{ki}]
20. gu2-du8-a{ki#} zimbir#{ki} u2-sze-s,i-ma
21. at-ta-ad-di# a-na ka-ma-a-ti
22. ina szi-pir i-szip-pu-ti _bara2-mesz_-szu2-nu ub-bi-ib
23. ul-li-la su-le-e#-szu2-nu lu-'u-u2-ti
24. _dingir-mesz_-szu2-nu ze-nu-u2-ti _{d}1(u)-5(disz)-mesz#_-szu2#-nu szab-sa-a-ti
25. u2-ni-ih ina taq-rib-ti _er2#-sza3#-hun:ga2_
26. sat-tuk-ki-szu2-un sza i-me-s,u _gin7_ sza u4-me ul#-lu#-ti
27. ina szal-mesz u2-ter-ma u2-kin#
28. si-it-ti _dumu_ babila2#{ki} gu2-du8-a{ki} zimbir{ki}
29. sza ina szib-t,i szag-gasz-ti u ne2-eb-re-ti i!(U)-sze-tu-u-ni
30. re-e-mu ar-szi-szu2-nu-ti
31. ba-lat, _zi_-ti3-szu2-nu aq-bi
32. _ug3-mesz kur_ uri{ki} ga-du {kur}kal-du {kur}a-ra-mu _kur_ tam-tim
33. a-na {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na ik-ter-u2-ma
34. a-na 1(disz)-en pi-i u2-ter-ru
35. a-na pa-ras ra-man-i-szu2-nu ik-ki-ru it-ti-ia
36. ina qi2-bit an-szar2 _{d}nin-lil2 dingir-mesz gal-mesz_ tik-le-ia
37. a-na pat, gim-ri-szu2-nu ak-bu-usz
38. _{gesz}szudun_ an-szar2 sza is,-lu-u e-mid-su-nu-ti
39. _{lu2}gar-kur-mesz {lu2}til-gid2-mesz_ szi-kin _szu-min_-ia
40. asz2-tak-ka-na e-li-szu2-un
41. _sa2-du11-mesz_ gi-nu-u sag-mesz an-szar2 {d}nin-lil2
42. u3 _dingir-mesz kur_ an-szar2{ki} u2-kin _edin_-usz-szu2-un
43. bil-tu man-da-at-ta _en_-ti-ia
44. szat-ti-szam la na-par-ka-a e-mid-su-nu-ti
  single ruling
45. i-na 7(disz)-e ger-ri-ia ina _{iti}sig4 iti_ {d}sin _en esz-bar_
46. _dumu_ resz-tu-u a-sza2-re-du sza {d}en-lil2
47. ad-ke _erin2-hi-a_-ia {disz}um-man-al-dasz _man_ {kur}elam-ma{ki}
48. usz-te-esz-sze-ra har-ra-nu
49. u2-bil it-ti-ia {disz}tam-ma-ri-tu _man_ {kur}elam-ma{ki}
50. sza# la-pa-an {disz}in-da-bi-bi _ARAD_-szu2
51. in-nab#-tam#-ma is,-ba-tu _giri3-min_-ia
52. _ug3-mesz_ {iri}hi-il-me# {iri#}pil-la-ti {iri}du-um-mu-qu
53. {iri}su-la-a-a {iri}la-hi-ra-di-bi-ri-na
54. ti-ib _me3_-ia dan-ni isz-mu#-u2
55. sza al-la-ku a-na {kur}elam-ma{ki#}
56. nam-ri-ri an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) _en-mesz_-ia
57. pu-luh-tu2 _lugal_-ti-ia is-hup-szu2-nu-ti
58. szu-nu _ug3-mesz_-szu2-nu _gu4-mesz#_-szu2-nu _u8-udu-hi-a_-szu2-nu
59. a-na e-pesz# _ARAD#_-ti-ia a-na _kur_ an-szar2{ki}
60. im-qu-tu#-nim-ma is,-ba-tu _giri3-min lugal_-ti-ia
61. {iri}e2#-{disz}im-bi-i mah-ru-u _iri lugal_-u-ti
62. _e2#_ tuk#-la-a-ti sza {kur}elam-ma{ki}
63. sza# ki-ma _bad3 gal_-e pa-an {kur}elam-ma{ki} par-ku
64. sza# {disz#}{d}sin-pap-mesz-su _man kur_ an-szar2{ki} _ad ad du3_-ia
65. el#-la#-mu-u-a ik-szu-ud
66. u3# szu#-u2 {lu2}e-la-mu-u _iri_ me2-eh-ret
67. {iri#}[x]-{disz#}im-bi-i mah-re-e sza2-nam-ma e-pu-szu2-ma
68. _bad3#_-szu2 u2-dan-nin-u2-ma u2-zaq-qi2-ru szal-hu-u-szu2
69. {iri}e2-{disz}im-bi-i iz-ku-ru ni-bit-su
70. ina me2-ti-iq ger-ri-ia ak-szu-ud
71. _ug3-mesz_ a-szib lib3#-bi-szu2 sza la u2-s,u-nim-ma
72. la# isz-'a-a-lu# szu-lum _lugal_-ti-ia a-nir
73. [x _x]-mesz#_-szu2#-nu ak#-kis _nundum-mesz?_-szu2-nu ap-ru-u'
74. [...] _ug3#-mesz kur_-ia al-qa-a a-na _kur_ an-szar2{ki}
75. [...]-e#-pu sza {iri}e2-{disz}im-bi-i
76. [...] _man#_ {kur}elam-ma{ki}
77. [...]-tu2# u2-sze-s,a-am-ma
78. [...]-di#-szu-ma
79. [...] x
  rest broken
column 4'
1. {iri}qa-ab-ri#-na {iri}qa-ab-ri-na-ma {iri}ha-ra-a'
2. _iri-mesz_ szu-nu#-ti# ak-szu-ud ap-pul aq-qur <ina> {d}gesz-bar aq-mu
3. _dingir-mesz_-szu2-nu _[x]-mesz#_-szu2-nu _gu4-mesz_-szu2-nu _u8-udu-hi-a_-szu2-nu#
4. _nig2-szu_-szu2-nu _nig2-ga#_-[x x] {gesz#}s,u-um-bi _ansze-kur-ra-mesz ansze-kunga#-[x]_
5. {gesz}til-li# [...] _me3#_ asz2-lu-la a-na _kur_ [...]
  single ruling
6. i-na 8(disz)-e# [x x]-ia# ina qi2-bit an#-[...]
7. [...]
8. [...] har-ra-nu#
9. [...] ger#-ri-ia mah-re-e ak-szu-du
10. [...]-ma-a-nu a-di na-ge-szu2 ak-szu-du
11. [...]-dasz# _man_ {kur}elam-ma#{ki}
12. ka#-szad# {kur#}[...]-nu isz-me-ma
13. pu#-luh-ti an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)# [...] _a2#-min_-ia is-hup-szu2-ma
14. {iri}ma-dak-tu _iri_ [x x]-szu2# u2-masz#-szir#-ma
15. in-na-bit a#-na {iri}bad3-{disz}un-da-si
16. {i7}id-id-e e-bir-ma _i7_ szu-a-tu2 a-na dan-nu-ti-szu2 <isz>-kun!(AH)
17. uk-ta-ta-s,ar a-na s,al-ti#-ia
18. {iri}na-di-tu _iri lugal_-ti-szu2? a-di na-ge-szu2 ak-szu-du
19. {iri}e2-{disz}bu-na-ki _iri lugal_-ti-szu2 a-di na-ge-szu2 ak-szu-du
20. {iri}har-tap-a-nu _iri# lugal_-ti a-di <na>-ge-szu2 ak-szu-du
21. {iri}tu-u2-bu a-di <na>-ge-szu2 ak-szu-du
22. bi-rit _i7_ ka-la-mu
23. {iri}ma-dak-tu2 _iri lugal_-u-ti a-di# na-ge-szu2 ak-szu-du
24. {iri#}hal-te-ma-asz2 _iri lugal_-[x]-szu2 ak-szu-du
25. {iri#?}szu#-sza2-an _iri lugal_-ti-szu2 ak-szu-du
26. {iri#}[...] su#-mu-un-tu-na-asz2 _iri lugal_-ti-szu2 ak-szu-du
27. {iri#}[...] _iri# lugal_-ti-szu2 ak-szu-du
28. {iri#}[...] _lugal#_-ti-szu2 ak-szu-du
29. {iri#}[...] _lugal#_-ti-szu2 ak-szu-du
30. ina [...]-de#-e#-ma al-lik
31. _edin#_ [...]-nu#-szu2 a-na ni-ri-ia
32. ina me-ti#-[...]-ti#-szu2# _kur#_-ud
33. _erin2-hi-a_-ia# [...]
34. ip-la#-[...]
35. {d}1(u)-5(disz)# [...]
36. a-na _erin2#-[...]_
37. um-[...]
38. _lugal_ [...]
39. _ugu#_ [...]
40. {id2#}[...]
41. 1(u) 4(disz) _iri#-[...]_
42. a-di# [...]
43. u3# [...]
44. ap#?-[...]
45. ina# [...]
46. ina# [...]-ru#-ti
47. {disz}um#-[...] _man#_ {kur#}elam-ma{ki}
48. mi#-[...]-szu2# in#-na-bit-ma is,-ba-ta sza2-du-u
49. [...]-nu# a#-di na-ge-e sza2 {iri}ta-sa-ar-ri ka-la-mu ak-szu-ud
50. _2(u)-am3 iri-mesz_ ina na-ge-e sza {iri}hu-un-nir
51. ina _ugu_ mi-is,-ri sza {iri}hi-da-lu ak-szu-ud
52. {iri}ba-szi-mu u3 _iri-mesz_ sza li-me-ti-szu2 ap-pul aq-qur
53. sza _ug3-mesz_ a-szib lib3-bi-szu2 ka-mar-szu2-nu asz2-kun
54. u2-szab-bir _dingir-mesz_-szu2-un
55. u2-szap-szi-ih ka-bat-ti _en en-en_
56. _dingir-mesz_ u _{d}1(u)-5(disz)-mesz_-szu2 _nig2-szu_-szu2 _nig2-gur11_-szu2
57. _ug3-mesz tur_ u _gal_ asz2-lu-la a-na _kur_ an-szar2{ki}
58. 1(gesz2) _danna#_ qaq-qa-ru ina a-mat an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) sza u2-ma-'e-ru-in-ni
59. qe2-reb# {kur}elam-ma{ki} e-ru-ub at-tal-lak szal-t,isz
60. ina ta#-ia#-ar-ti sza2 an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
61. u2#-sza2#-zi-zu-in-ni _edin_ ga-re-ia
62. {iri#}szu#-sza2-an ma-ha-zu _gal_-u mu-szab _dingir-mesz_-szu2-un
63. a-szar# pi-risz-ti-szu2-nu ak-szu-ud
64. ina a#-mat# an-szar2 u an-szar2 qe2-reb _e2-gal-mesz_-szu2
65. e-ru#-ub u2-szib ina _hul2-mesz_
66. ap#-te#-e-ma _e2_ nak-kam-a-ti-szu2-nu sza _ku3-babbar ku3-sig17_
67. _nig2-szu#-mesz nig2-ga-mesz_ nu-uk-ku-mu qe2-reb-szu2-un
68. sza# _lugal-mesz_ {kur}elam-ma{ki} mah-ru-ti
69. a-di _lugal-mesz_ sza a-di lib3-bi u4-me an-ne2-e
70. u2-pah-hi-ru isz-ku-nu
71. sza _{lu2}kur2_ sza2-nam-ma e-li ia-a-szi
72. _szu-min_-su la u2-bi-la ina lib3-bi
73. u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
74. _ku3-babbar ku3-sig17 nig2-szu-mesz nig2-ga-mesz_ sza2 _kur eme-gi7_ uri{ki}
75. u3 {kur}kar2-{d}dun-ia2-asz3 ka-la-mu
76. sza# _lugal#-mesz_ {kur}elam-ma{ki} mah-ru-ti a-di# 7(disz)-szu2 isz-lu-lu
77. [x]-bi-lu qe2-reb {kur}elam-ma{ki}
78. [...] husz#-szu-u2 esz-ma-ru-u eb-bu
79. [...]-mat# _lugal#_-u-ti#
  rest broken
column 5'
  beginning broken
1'. la# pa#-li#-hu#-u2#-[...]
2'. mu-nar-ri-t,u _lugal#-mesz# ad#-[x_ x]
3'. ap-pul aq-qur u2-kal-lim [...]
4'. _giri3#-pad-ra2-mesz_-szu2-nu al-qa-a a-na _kur# an#-[x_ x]
5'. e-t,em2-me-szu2-nu la s,a-la-lu e-mi3-[x]
6'. ki-is-pu na-aq _a-mesz_ u2-za-am-<me>-szu2-nu-[x]
7'. ma-lak _iti_ 2(u) 5(disz) _ud-mesz#_
8'. na-ge-e {kur}elam{ki} u2-szah-[x]
9'. _mun {u2}zag-hi-li_ [x]
10'. u2-sap-pi-ha _edin_-usz-szu2-[x]
11'. _dumu-munus-mesz lugal-mesz nin9 lugal-[x]_
12'. a-di qin-ni mah-ri-ti u ar-ki#?-[x]
13'. sza _lugal-mesz {kur}elam-[x_ x]
14'. {lu2}qe2-pa-a-ni {lu2}ha-za-na-[x x]
15'. sza _iri-mesz_ sza2-a-tu-nu ma-la ak-szu#-[x]
16'. _{lu2}gal {gesz}pan-mesz {lu2}gar#-nu-mesz_
17'. {lu2}mu-kil _{kusz}pa-mesz_ {lu2}_[x]-u5-mesz_
18'. {lu2}sza2 pet2-hal-li _{lu2}erin2-mesz# {gesz}pan_
19'. _{lu2}sag-mesz_ {lu2}kit#-ki-tu-u
20'. gi-mir um-ma-a-ni ma-la ba-szu-u
21'. _ug3-mesz nita munus tur#_ u _gal_
22'. _ansze-kur-ra-mesz ansze#-kunga-mesz_
23'. _ansze-mesz gu4-mesz_ u _u8#-udu#-hi-a-mesz_
24'. sza _ugu buru5-hi-a_ ma-a'-du asz2-lu#-[x] a-na _kur_ an-szar2{ki}
25'. _sahar-hi-a_ {iri}szu-sza2-an ma-dak-tu2# {iri#}hal-te-ma-asz2
26'. u3 si-it-ti ma-ha-ze#-e#-szu2
27'. e-si-pa al-qa-a a#-na _kur_ an-szar2{ki}
28'. ina# _iti ud#-mesz_ {kur}elam-ma{ki} a-na# [x] gim-ri-sza2 as-pu-un
29'. [...]-me#?-lu#-ti ki#-[x]-is _gu4-mesz_ u _u8-udu-hi-a_
30'. [...]-am#?-ma#-a# _a-gar3-mesz_-szu2
31'. [...] ma#-la ba-szu2-u
32'. [...] qe2#-reb-szu2
33'. _[...]-na?-mesz?_
34'. [...]-szi-bu
35'. [...]-ti#-sza2
36'. [...]-sza2
37'. [x]-bu#-u2 szu#-[...]
38'. ta#-a-a-rat _dingir-[...]_
39'. um-ma {disz}an-szar2-du3-a [...]
40'. lem-ne2-ti [...]
41'. u2-sze-rab-an-ni [...]
42'. a-mat qi2-bit _dingir_-ti-szu2-un [...]
43'. e-nen-na u2-kal#-[x]-mu# _un#-[...]_
44'. _szu-min dingir_-ti-sza2 _gal_-ti# at-mu-uh#
45'. har-ra-nu i-szir-tu2# sza ul-lu-us, lib3-bi
46'. ta-as,-ba-ta a-na e2-an-na
47'. ina _{iti}gan u4 1(disz)-kam_ ina qe2-reb# unu!(MURU2){ki} u2-sze-rib-szi-ma
48'. ina e2-hi-li-an-na sza ta-ram-mu
49'. u2-szar-me-szi _bara2_ da-ra-a-ti
50'. _ug3-mesz_ u3 szal-lat {kur}elam-ma{ki}
51'. sza ina qi2-bit an-szar2 {d}sin {d}utu {d}iszkur {d}en {d}ag
52'. {d}1(u)-5(disz) sza nina{ki} {d#}szar-rat-kid-mu-ri
53'. {d}1(u)-5(disz) sza limmu2-dingir{ki} {d}masz# [{d}]u-gur {d}nusku ah-bu-ta
54'. re-sze-e-ti a-na [x x]-ia# asz2#-ruk
55'. _{lu2}erin2-mesz {gesz}pan_ [...]-ti#
56'. {lu2}um-ma-a-ni [...]
57'. sza asz2-lu-la ul-tu qe2#-[...]
58'. _ugu#_ ki-s,ir _lugal_-ti#-[...]
59'. si-it-tu-ti a-na ma-ha#-[...]
60'. _{lu2}nam-mesz-[...]_
61'. gi-mir _karasz_-ia [...]
62'. {disz}um-man-al-dasz [...]
63'. sza szu-usz-mur _{gesz}tukul-mesz#_ [...]
64'. ul-tu _kur_-e a-szar mar#-[...]
65'. qe2-reb {iri}ma-dak-ti _iri#_ [...]
66'. ap-pu-lu aq-qu#-[...]
67'. e-ru-ub u2-szib ina# [...]
68'. szu-ut {disz}{d}ag-en-mu-[...]
69'. sza ina a-di-ia# [...]
70'. is,-lu-u2 {gesz}[...]
71'. sza _lugal-mesz {kur}elam#-[...]_
72'. it-tak-lu a-[...]
73'. {disz}in-da-bi#-bi# [...]
74'. _lugal-mesz_ sza e-[...]
75'. _{lu2}a kin#_-ia# szu#-[...]
76'. x x [...]
  rest broken
column 6'
  beginning broken
1'. [x] x [...]
2'. [x] x x [...]
3'. x x x [...]
4'. u3 u2-mal-lu#-[...]
5'. ina? qi2-bit an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)# [...]
6'. {iri}a-za-ar_-dingir_ {iri}[...]
7'. ina {iri}u2-du-me ina ne2-reb# {iri#}[...]
8'. ina? {iri?}e2?-{disz}am-ma-na ina na-ge-e# sza2# {iri#}[...]
9'. ina {iri}mu-'a-a-ba-a? ina {iri}sa-'a#-ar#-[x]
10'. ina {iri}ha-ar-ge-e ina na-ge-e sza2 {iri}s,u-bi-ti
11'. [x x]-ta#-szu2 ma-'a-at-tu a-duk
12'. ina la# mi3#-ni# asz2-ku-na _bad5-bad5_-szu2
13'. _un-mesz#_ {kur}a-ri#-bi ma-la it-ti-szu2 it-bu-u-ni
14'. u2-ras-sib ina _{gesz}tukul-mesz_
15'. u3 szu-u2 la-pa-an _{gesz}tukul-mesz an#-szar2#_ dan-nu-ti
16'. ip-par-szid-ma in-na-bit a-na ru-[x]-e#-ti
17'. _e2 edin#_ kul-ta-ra-ti mu-sza2-[x]-szu2#-nu#
18'. _izi_ u2#-sza2-hi-zu iq-mu-u ina {d}gesz-bar#
19'. {disz}u2-a#-[x]-te#-e' ma-ru-usz-tu2 im-hur-szu2-ma
20'. e-disz-[x x] in#-na-bit a-na {iri}na-ba-a-a-ti#
21'. {disz}u2-[...]-e'# _dumu_ {disz}ha-za_-dingir_
22'. _dumu szesz#_ [x] sza# {disz}u2-a-a-te-e' _dumu_ {disz}bir-{d}[x]
23'. sza# ra-man-szu2# [x]-ku#-nu a-na _lugal_-u-ti {kur}a-ri#-[x]
24'. an#-szar2# _lugal dingir#-mesz kur#_-u2 _gal_-u t,e3-en-szu2 u2-sza2-an-ni#-[x]
25'. il-lik#?-ku a-di mah-ri-ia#
26'. a-na kul-lum ta-nit-ti an-szar2 u _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia#
27'. an-nu kab-tu e-mid-su-ma {gesz}szi-ga-ru# asz2-kun-szu2-ma#
28'. it-ti a-si _ur-gi7_ ar-ku-[x]-szu#-ma
29'. u2-sza2-an-s,ir-szu2 _ka2#-gal# muru2#_ [...]
30'. ne2-reb mas-naq-ti [...]
31'. u3 szu-u2 {disz}am-mu-la-di [x] {kur}qe2-ed#-[x]
32'. it-ba-am-ma a-na mit-hu-s,i _lugal#-mesz kur mar-tu#_
33'. sza an-szar2 [x?] {d}1(u)-5(disz) _dingir-mesz gal-mesz_ u2-szad-gi-lu pa-nu-u-[x]
34'. ina tukul-ti an#-szar2 {d}sin {d}utu {d}iszkur {d}en {d}ag#
35'. {d}1(u)-5(disz) sza# nina{ki} {d}szar-rat-kid-mu-[x]
36'. {d#}1(u)-5(disz)# [x] limmu2#-dingir{ki} {d}masz {d}u-gur {d}nusku# [x]-bad5#-szu2# asz2-kun#
37'. [...]-us#-su# it-ti {munus#}[...]
38'. [...] _lugal#_ [...]
  n lines broken
39'. [...]-s,u#-tu# [...]
40'. [...]-reb# babila2#{ki#} il#-[x x]
41'. re#-s,e-e-szu2 a-duk _bad5-bad5_-szu2# [x x]
42'. si#-it-tu-ti sza qe2-reb babila2{ki#} [...]
43'. [x] su-un-qi2 hu-szah-hi e-ku:lu _uzu#_ [...]
44'. a-na szu-zu-ub _zi_-ti3#-[x x]
45'. ul-tu qe2-reb babila2{ki#} [...]
46'. e-mu-qi2-ia sza2 ina _ugu {disz}{d}gesz-nu11#-[...]_
47'. sza2-ni-a-nu _bad5#-[x_ x] isz#-ku-nu szu#-[...]
48'. a-na szu-zu#-[x x]-ti3-szu2 is,-ba-ta# _giri3#-[x]_-ia#
49'. re-e#-[x] ar-szi-szu-ma
50'. a-de#-[x x]-isz# _dingir-mesz gal-mesz_ u2-sza2-az-kir2-szu-ma
51'. [...] u2#-a-a-te-e' _dumu_ {disz}ha-za_-dingir_
52'. [...]-u-ti {kur}a-ri-bi asz2-kun-szu2
53'. [...] it#-ti {kur}na-ba-a-a-ta-a-a pi-i-szu2 isz-kun-ma
54'. _[...]-mesz gal-mesz_ la ip-lah3-ma
55'. [...]-ta# hu-bu-ut mi3-s,ir _kur_-ia
56'. [...] {d}sin {d}utu {d}iszkur {d}en {d}ag
57'. [...] nina{ki} {d}szar-rat-kid-mu-ri
58'. [... limmu2]-dingir{ki} {d}masz {d}u-gur {d}nusku
59'. [...] {kur#}na-ba-a-a-ti sza2 a-szar-szu2 ru-u-qu
60'. [...] a#-na mah-ri-szu2 in-nab-tu2
61'. [...] an-szar2 sza u2-tak-kil-an-ni
62'. [...] _ad-mesz_-ia _{lu2}a kin_-szu2 la isz-pu-ra
63'. [...]-lum# _lugal_-ti-szu2-un
64'. [...] an#-szar2 ka-szi-du-ti
65'. [...]-lu# szu-lum _lugal_-ti-ia
66'. [...]-ri la ha-sis _mun_
67'. _[...]-mesz# gal-mesz_
68'. [...]-ia# id-bu-ub-ma
69'. [...]-a#-ti isz-kun-ma
70'. [...] a#-na mi3-s,ir-ia
71'. [...] {d}en {d}ag
72'. [...]-kid#-mu-ri
73'. [...] x
74'. [...] x
  rest broken
column 7'
1. _[...]-pan# dumu-munus_ {d}sin qa-rit-tu?
2. [...] sza# _lugal <dingir>-mesz_ {d}marduk
3. [...] at-tu#-musz#
4. [...]-tu# ka-la-sza2 ar#-[...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]-e'# _dumu_ {disz}te-e'#-[x]
8. [...] ak-szu-[x]
9. _bad5#-bad5_-szu2 asz2-kun# asz2-lu-la szal-lat-su#
10. {disz}a-bi-ia-te-e' {disz}a#-a-mu _dumu_ {disz}te-e'-ri#
11. [x] qi2-bit an-szar2 u {d#}1(u)-5(disz) _en-mesz_-ia ina _muru2_ tam-ha-ri#
12. bal#-t,u-us-su# u2-s,ab-bit ina!(HAL) _szu-min_
13. [...] _giri3#-min#_ bi#-re-tu _an-bar_ ad-di-szu2-nu-ti
14. [...] _kur#_-szu2-un al-qa-asz2-szu2-nu-ti a-na _<kur>_ an-szar2{ki}
15. [...] sza2# la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia in-nab-tu2
16. [...]-tu2# {kur#}hu#-uk-ku-ru-na _kur_-u2 mar-s,u
17. [...]-pa#-ru# {iri}te-nu-qu-ri
18. [...]-a {iri}sa-ra-te-in
19. [...] sa#-ra-a-qa
20. [...]-szu#-u
21. _en-nun#-[...]_
22. _a-mesz_ ba-lat,# [...]
23. masz-ti-tu#? [...]
24. ina s,u#-[...]
25. si#-[...]
  n lines broken
26'. [...]-ti#-[...]
27'. [x _x]-ab#-ba-[...]_
28'. u2#-par-ri#-is u2#-[...]
29'. ina qa#-bal#-ti _kur_-ia# [...]
30'. i#-szam-mu [...]
31'. [x] asz2-tam-mu ina ni#-[...]
32'. _{lu2#}nu-{gesz#}kiri6_ ina# [...]
33'. [x]-da#-na-ha-ru _ansze#-[...]_
34'. [x] u2#-a-a-te-e' [...]
35'. sza# a-de-ia [...]
36'. sza# la-pa-an _{gesz}tukul an#-[...]_
37'. in#-nab-tu ma-[...]
38'. [x]-szam#-qi2-su-nu-ti# [...]
39'. [x]-un#-qu# ina bi-ri-szu2-[...]
40'. [...]-szu2#?-nu e-ku#-[...]
41'. [...]-ti# ma-la ina [...]
42'. [...] x [...]
  n lines broken
43'. {d#}[...]
44'. ka#-[...]
45'. sza it#-[...]
46'. u2-na#-[...]
47'. {d}1(u)-5(disz) a#-[...]
48'. me-lam#-[...]
49'. _ugu#_ [...]
  rest broken
column 8'
1. ina#? [...]
2. ma#?-[...]
  n lines broken
3'. al#?-[...]
4'. u2#-[...]
5'. sza# [...]
6'. {d}[...]
  rest broken

RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 001 (P421807)

Witness

Witness to composite(s): Q003710

Primary Publication: Novotny, Jamie; Jeffers, Joshua (2018) RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 001

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 091026 (was BM 012168)

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Assurbanipal.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
column 1
1. a-na-ku {disz}an-szar2-du3-a# [...] an#-szar2 u {d}nin-lil2
2. _dumu lugal gal_-u2# [x] _e2#_ ri-du-u-ti
3. sza an-szar2 u {d}sin _en#_ [x x]-tu# _u4-mesz su3-mesz_
4. ni#-bit# _mu_-szu2 iz-ku#-[x x]-na _lugal_-u-ti
5. u3# ina _sza3 ama_-szu2 ib-nu-szu2# [x x] _sipa#_-ut _kur_ an-szar2{ki}
6. {d}utu {d}iszkur# u# {d#}1(u)-5(disz)# ina _esz#-[x]_-szu2#-nu ke-e-ni
7. iq#-bu-u2 e-pesz _lugal#_-ti-ia
8. {disz#}an-szar2-pap-szum2-na _man kur_ an-szar2{ki} _ad_ ba-nu-u-a
9. a-mat an-szar2 u {d}nin-lil2 _dingir-mesz_ ti-ik-le-e-szu2 it-ta#-id
10. sza iq-bu-u-szu2 e-pesz _lugal_-ti-ia#
11. ina _{iti#}gu4# iti_ {d}e2-a _en_ te-ne2-sze-e-ti
12. _u4 1(u) 2(disz)-kam ud sze-ga sum-nig2_ sza {d}gu-la
13. ina e#-pesz# pi-i mut-tal-li
14. sza an-szar2 {d}nin-lil2 {d}sin {d}utu {d}iszkur
15. {d#}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki}
16. {d#}szar#-rat-kid-mu-ri {d}1(u)-5(disz) sza2 limmu2-dingir{ki}
17. {d}masz {d}u#-gur# {d}nusku iq-bu-u2
18. u2-pah-hir _ug3-mesz kur_ an-szar2{ki} _tur_ u _gal_
19. sza tam-tim e-li-ti u3 szap-liti
20. a#-na# na-s,ir _dumu# lugal_-ti-ia u3 _egir_-nu
21. _lugal#_-tu# _kur#_ an-szar2{ki} e-pe-sze a-de-e _mu dingir-mesz_
22. u2#-sza2#-az#-kir2-szu2-nu-ti u2-dan-ni-na rik-sa-a-te
23. ina _hul2-mesz_ ri-sza2-a-te e-ru-ub ina _e2 usz_-u-ti
24. asz2#-ru nak#-lu mar-kas _lugal_-u-ti
25. sza {disz}{d}sin-pap-mesz-su _ad ad_ a-li-di-ia
26. _dumu# lugal_-tu2 u3 _lugal_-tu2 e-pu-szu2 ina lib3-bi-szu2
27. a-szar {disz}an-szar2-pap-asz _ad du3_-u-a qe2-reb-szu2 i'-al-du
28. ir-bu-u e-pu-szu2 be-lut _kur_ an-szar2{ki}
29. gi-mir# ma-al-ki ir-du-u kim-tu2 u2-rap-pi-szu2
30. ik-s,u-ru ni-szu-tu2 u sa-la-tu2
31. u3 a-na-ku# {disz}an-szar2-du3-a qe2-reb-szu2 a#-hu-uz ne2-me-qi2 {d}ag
32. kul-lat t,up-szar-ru-u-ti sza2 gi-mir um-ma-ni
33. ma-la ba-szu-u2 ih-ze-szu2-nu a-hi-it,
34. al-ma-ad sza2-le-e _{gesz}pan_ ru-kub _ansze-kur-ra {gesz}gigir_ s,a-bat {kusz}a-sza2-a-te
35. ina qi2#-bit _dingir-mesz gal-mesz_ sza2 az-ku-ra ni-bit-sun2
36. a-da-bu-ba ta-nit-ta-szu2-un iq-bu-u e-pesz _lugal_-ti-ia
37. za-nin esz-re-e-ti-szu2-un u2-szad-gi-lu pa-nu-u-a
38. ke-mu-u-a e-tap-pa-lu _en_ s,al-ti-ia i-na-ru ga-re-ia
39. zi-ka-ru qar-du na-ram an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
40. li-ip-li-pi _lugal_-u-ti a-na-ku
41. ul-tu an-szar2 {d}sin {d}utu {d}iszkur {d}en {d}ag
42. {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki} {d}szar-rat-kid-mu-ri
43. {d}1(u)-5(disz) sza2 limmu2-dingir{ki} {d}masz {d}u-gur {d}nusku
44. t,a-bisz u2-sze-szi-bu-in-ni ina _{gesz}gu-za ad du3_-ia
45. {d}iszkur _szeg3-mesz_-szu2 u2-masz-sze-ra {d}e2-a u2-pat,-t,i-ra _idim-mesz_-szu2
46. 5(disz) _1(disz) kusz3 sze-am_ isz-qu ina _ab-sin2_-ni-szu2
47. e-ri-ik szu-bul-tu 5/6(disz) _1(disz) kusz3_
48. _si-sa2 buru14_ na-pa-asz2 {d}nisaba
49. ka-a-a-an u2-szah-na-bu gi-pa-ru
50. s,ip-pa-a-ti szu-um-mu-ha in-bu _masz2-ansze#_ szu-te-szur ina ta-lit-ti
51. ina _bala_-ia _he2-nun_ t,uh-du ina _mu-an-na-mesz_-ia ku-um-mu-ru _he2-gal2_-lum
  single ruling
52. ina mah-re-e ger-ri-ia a-na {kur}ma2-kan u {kur}me-luh-ha lu al-lik
53. {disz}tar-qu-u2 _man_ {kur}mu-s,ur u {kur}ku-u-si
54. sza {disz}an-szar2-pap-asz _man kur_ an-szar2{ki} _ad du3_-u-a
55. _bad5-bad5_-szu2 isz-ku-nu i-be-lu _kur_-su u3 szu-u {disz}tar-qu-u
56. da-na-an an-szar2 {d}1(u)-5(disz) u _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia im-szi-ma
57. it-ta-kil a-na e-muq ra-man-i-szu2 e-li# _lugal-mesz_
58. {lu2}qe2-pa-a-ni sza2 qe2-reb {kur}mu-s,ur u2-pa-qi2-du _ad du3_-u-a
59. a-na da-a-ki ha-ba-a-te u3 e-kem {kur}mu-s,ur il-li-ka
60. _edin_-usz-szu2-un e-ru-um-ma u2-szib qe2-reb {iri}me-em-pi
61. _iri_ sza2 _ad du3_-u-a ik-szu-du a-na mi-s,ir _kur_ an-szar2{ki} u2-ter-ru
62. al-la-ku ha-an-t,u qe2-reb nina{ki} il-lik-am-ma
63. u2-sza2-an-na-a ia-a-ti _ugu_ ep-sze-e-ti an-na-a-ti
64. lib3-bi e-gug-ma is,-s,a-ru-uh ka-bit-ti
65. asz2-szi _szu-min_-ia u2-s,al-li an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) asz-szur-i-tu2
66. ad-ke-e-ma e-mu-qi2-ia s,i-ra-a-te sza2 an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
67. u2-mal-lu-u _szu-min_-u-a a-na {kur}mu-s,ur u {kur}ku-u-si
68. usz-te-esz-sze-ra har-ra-nu ina me-ti-iq ger-ri-ia
69. _2(u)-am3_ 2(disz)# _lugal-mesz_ sza2 a-hi tam-tim _muru2_ tam-tim u na-ba-li
70. _ARAD-mesz_ da#-gil2 pa-ni-ia ta-mar-ta-szu2-nu ka-bit-tu2
71. ina mah-ri-ia isz-szu-nim-ma u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
72. _lugal-mesz_ sza2-a-tu2-nu a-di e-mu-qi2-szu2-nu _{gesz}ma2-mesz_-szu2-nu
73. ina tam-tim u na-ba-li it-ti _erin2-hi-a_-ia
74. ur-hu pa-da-nu u2-sza2-as,-bit-su-nu-ti
75. a-na na-ra-ru-u-ti sza2 _lugal-mesz_ {lu2}qe2-pa-a-ni
76. sza2 qe2-reb {kur}mu-s,ur _ARAD-mesz_-ni da-gil2 pa-ni-ia
77. ur-ru-hi-isz ar-de-e-ma al-lik a-di {iri}kar-{d}du3-ti
78. {disz}tar-qu-u2 _man_ {kur}mu-s,ur u {kur}ku-u-si qe2-reb {iri}me-em-pi
79. a-lak ger-ri-ia isz-me-ma a-na e-pesz _muru2 {gesz}tukul-mesz_
80. u3 _me3_ ina mah-ri-ia id-ka-a _{lu2}erin2-mesz me3_-szu2
81. ina tukul-ti an-szar2 _{d}en {d}ag dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia
82. a-li-kut _a2-min_-ia ina _me3 edin_ rap-szi asz2-ku-na _bad5-bad5 erin2-hi-a_-szu2
83. {disz}tar-qu-u ina qe2-reb {iri}me-em-pi isz-ma-a tah-te-e _erin2-hi-a_-szu2
84. nam-ri-ri an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) is-hu-pu-szu2-ma il-li-ka mah-hu-tisz2
85. me-lam-me _lugal_-ti-ia ik-tu-mu-szu2-ma
86. sza u2-za-'i-nu-in-ni _dingir-mesz_ szu-ut _an ki_
87. {iri}me-em-pi u2-masz-szir-ma a-na szu-zu-ub _zi_-ti3-szu2
88. in-na-bit a-na qe2-reb {iri}ni-i'
89. _iri_ szu2-a-tu2 as,-bat _erin2-hi-a_-ia u2-sze-rib u2-sze-szib ina lib3-bi
90. {disz}ni-ku-u2 _lugal_ {iri}me-em-pi u {iri}sa-a-a
91. {disz}lugal-lu-da3-ri _lugal_ {iri}s,i-i'-nu
92. {disz}pi-sza2-an-hu-ru _lugal_ {iri}na-at-hu-u2
93. {disz}pa-aq-ru-ru _lugal_ {iri}pi-szap-tu2
94. {disz}bu-uk-ku-na-an-ni-i'-pi _lugal_ {iri}ha-at-hi-ri-bi
95. {disz}na-ah-ke-e _lugal_ {iri}hi-ni-in-szi
96. {disz}pu-t,u-bisz-ti _lugal_ {iri}s,a-a'-nu
97. {disz}u2-na-mu-nu _lugal_ {iri}na-at-hu-u2
98. {disz}hur-si-ia-e-szu2 _lugal_ {iri}s,ab-nu-ti
99. {disz}pu-u2-a-a-ma _lugal_ {iri}pi-in-t,i-t,i
100. {disz}su-si-in-qu _lugal_ {iri}pu-szi-ru
101. {disz}tap-na-ah-ti _lugal_ {iri}pu-nu-bu
102. {disz}bu-uk-ku-na-an-ni-i'-pi _lugal_ {iri}ah-ni
103. {disz}ep-ti-mur-t,e-e-szu2 _lugal_ {iri}pi-ha-at-ti-hu-ru-un-pi-ki
104. {disz}na-ah-ti-hu-ru-an-si-ni _lugal_ {iri}pi-szap-di-'a-a
105. {disz}bu-kur-ni-ni-ip _lugal_ {iri}pa-ah-nu-ti
106. {disz}s,i-ha-a _lugal_ {iri}szi-ia-a-u-tu2
107. {disz}la-mi3-in-tu2 _lugal_ {iri}hi-mu-ni
108. {disz}isz-pi-ma-t,u _lugal_ {iri}ta-a-a-ni
109. {disz}ma-an-ti-me-an-he-e _lugal_ {iri}ni-i'
110. _lugal-mesz_ an-nu-ti _{lu2}nam-mesz_ {lu2}qe2-pa-a-ni sza2 qe2-reb {kur}mu-s,ur
111. u2-pa-qi2-du _ad_ ba-nu-u-a sza2 la-pa-an ti-bu-ut {disz}tar-qu-u
112. pi-qit-ta-szu2-un u2-masz-sze-ru im-lu-u2 _edin_
113. u2-ter-ma a-szar# pi-qit-ti-szu2-un ina masz-kan2-i-szu2-un ap-qid-su-nu-ti
114. {kur}mu-s,ur u {kur}ku-u-su sza2 _ad du3_-u-a ik-szu-du a-na esz-szu-ti as,-bat
115. _en-nun-mesz ugu_ sza2 u4-me pa-ni u2-dan-nin-ma u2-rak-ki-sa
116. rik-sa-a-te it-ti hu-ub-ti ma-a'-di szal-la-ti
117. ka-bit-ti szal-mesz a-tu-ra a-na nina{ki}
118. _egir_-nu _lugal-mesz_ an-nu-ti ma-la ap-qi2-du ina a-de-ia ih-t,u-u
119. la is,-s,u-ru ma-mit _dingir-mesz gal-mesz mun_ e-pu-us-su-<nu>-ti im-szu2-ma
120. lib3-ba-szu2-nu ik-pu-ud _hul_-tu2 da-bab sur-ra-a-te id-bu-bu-ma
121. mi-lik la ku-sziri4 im-li-ku ra-man-szu2-un um-ma {disz}tar-qu-u
122. ul-tu2 qe2-reb {kur}mu-s,ur i-na-sah-u-ma at-tu-ni a-sza2-ba-ni mi3-i-nu
123. e-li {disz}tar-qu-u _man_ {kur}ku-u-si a-na sza2-kan a-de-e u sa-li-me
124. u2-ma-'e-e-ru {lu2}rak-be2-e-szu2-un um-ma su-lum-mu-u
125. ina bi-ri-ni lisz-sza2-kin-ma ni-in-dag-ga-ra a-ha-mesz
126. _kur_ a-he-en-na-a ni-zu-uz-ma a-a ib-ba-szi ina bi-ri-ni sza2-nu-um-ma be-lum
127. a-na _erin2-hi-a kur_ an-szar2{ki} e-muq _en_-ti-ia sza2 a-na kit-ri-szu2-nu usz-zi-zu
128. isz-te-ne2-'u-u a-mat _hul_-tim {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia a-ma-a-te an-na-a-te
129. isz-mu-u {lu2}rak-be2-e-szu2-un a-di szip-ra-a-te-szu2-nu is,-bat-u-nim-ma
130. e-mu-ru ep-szet sur-ra-a-te-szu2-un _lugal-mesz_ an-nu-te is,-bat-u-nim-ma
131. ina bi-re-ti _an-bar_ isz-qa-ti _an-bar_ u2-tam-me-hu _szu-min_ u _giri3-min_
132. ma#-mit an#-szar2 _man dingir-mesz_ ik-szu-su-nu-ti-ma sza2 ih-t,u-u ina a-de-e
133. _dingir-mesz gal-mesz mun szu-min_-szu2-un u2-ba-'i-i-ma sza2 e-pu-us-su-nu-ti
134. du#-un-qu _ug3-mesz_ {iri}sa-a-a {iri}pi-in-t,i-t,i {iri}s,i-i'-nu#
column 2
1. u3 si-it#-ti _iri#-mesz#_ ma#-[...] ik#-pu-du _hul_-tu2
2. _tur_ u _gal_ ina _{gesz}tukul-mesz_ u2-szam-qi2#-[...] e#-zi-bu ina lib3-bi
3. _adda-mesz_-szu2-nu e-lu#-[...] ga-szi-szi
4. _kusz-mesz_-szu2-nu isz-hu-t,u u2#-[x x]-pu# _bad3 iri_
5. _2(u)-am3# lugal-mesz_ an-nu-ti sza2 _hul#_-tu isz-te-ne2-'u-u
6. a-na# _erin2#-hi#-a kur_ an-szar2{ki} bal-t,u-us-su-nu
7. a-na nina{ki} a-di mah-ri-ia u2-bil-u-ni
8. a-na {disz}ni-ku-u _ta_ bi-ri-szu2-nu re-e-mu ar-szi-ma u2-bal-lit, nap-szat-su
9. a-de-e _ugu_ sza2 mah-ri u2-sza2-tir-ma it-ti-szu2 asz2-kun
10. lu-bul-tu bir-me u2-lab-bi-su al-lu _ku3-sig17_
11. si-mat _lugal_-ti-szu2 asz2-kun-szu2 _har-mesz ku3-sig17_ u2-rak-ki-sa
12. rit-te-e-szu2 _gir2 an-bar_ szib-bi sza2 ih-zu-szu2 _ku3-sig17_
13. ni-bit _mu_-ia ina muh-hi asz2-t,ur-ma ad-din-szu2
14. _{gesz}gigir-mesz ansze-kur-ra-mesz ansze-kunga-mesz_ a-na ru-kub _en_-ti-szu2 a-qis-su
15. {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia _{lu2}nam-mesz_ a-na kit-ri-szu2 it-ti-szu2 asz2-pur
16. a-szar _ad du3_-u-a ina {iri}sa-a-a a-na _lugal_-ti ip-qid-du-usz
17. a-na masz-kan2-i-szu2 u2-ter-szu2 u3 {disz}{d}muati-sze-zib-an-ni _dumu_-szu2
18. a-na {iri}ha-at-ha-ri-ba ap-qid _mun saga_-tu
19. e-li sza2 _ad du3_-ia u2-sza2-tir-ma e-pu-us-su
20. {disz}tar-qu-u2 a-szar in-nab-tu ra-szub-bat _{gesz}tukul_ an-szar2 _en_-ia
21. is-hu-up-szu2-ma il-lik nam-mu-szi-szu2
22. _egir_-nu {disz}ur-da-ma-ne2-e _dumu_ {disz}sza2-ba-ku-u u2-szib ina _{gesz}gu-za lugal_-ti-szu2
23. {iri}ni-i' {iri}u2-nu a-na dan-nu-ti-szu2 isz-kun u2-pah-hi-ra el-lat-su
24. a-na mit-hu-s,i _erin2-hi-a dumu-mesz kur_ an-szar2{ki}
25. sza qe2-reb {iri}me-em-pi id-ka-a qa-bal-szu2
26. _ug3-mesz_ sza2-a-tu-nu e-si-ir-ma is,-ba-ta mu-us,-s,a-szu2-un
27. _{lu2}a kin_ ha-an-t,u a-na nina{ki} il-lik-am-ma iq-ba-a ia-a-ti
  single ruling
28. ina 2(disz)-e ger-ri-ia a-na {kur}mu-s,ur u {kur}ku-u-si usz-te-sze-ra har-ra-nu
29. {disz}ur-da-ma-ne2-e a-lak ger-ri-ia isz-me-ma
30. sza ak-bu-su mi-s,ir {kur}mu-s,ur {iri}me-em-pi u2-masz-szir-ma
31. a-na szu-zu-ub _zi_-ti3-szu2 in-na-bit a-na qe2-reb {iri}ni-i'
32. _lugal-mesz {lu2}nam-mesz_ {lu2}qe2-pa-a-ni sza2 qe2-reb {kur}mu-s,ur asz2-ku-nu
33. ina _gaba_-ia il-li-ku-u2-nim-ma u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
34. _egir {disz}ur_-da-ma-ne2-e har-ra-nu as,-bat
35. al-lik a-di {iri}ni-i' _iri_ dan-nu-ti-szu2
36. ti-ib _me3_-ia dan-ni e-mur-ma {iri}ni-i' u2-masz-szir
37. in-na-bit a-na {iri}ki-ip-ki-pi _iri_ szu-a-tu2 a-na si-hir-ti-szu2
38. ina tukul-ti an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) ik-szu-da _szu-min_-a-a
39. _ku3-babbar ku3-sig17_ ni-siq-ti _na4-mesz nig2-szu e2-gal_-szu2 ma-la ba-szu2-u
40. lu-bul-ti bir-me _gada-mesz ansze-kur-ra-mesz gal-mesz un-mesz_ zik-ru u sin-nisz
41. 2(disz) tim-me _mah-mesz_ pi-tiq za-ha-le-e eb-bi
42. sza 2(disz) _lim_ 5(disz) _me gun ki-la2_-szu2-nu man-za-az _ka2_ e2-kur
43. ul-tu man-za-al-ti-szu2-nu as-suh-ma al-qa-a a-na _kur_ an-szar2{ki}
44. szal-la-tu2 ka-bit-tu2 ina la mi3-ni asz2-lu-la ul-tu2 qe2-reb {iri}ni-i'
45. e-li {kur}mu-s,ur u3 {kur}ku-u2-si
46. _{gesz}tukul-mesz_-ia u2-szam-ri-ir-ma asz2-ta-kan li-i-tu
47. it-ti qa-ti ma-li-ti szal-mesz a-tu-ra
48. a-na nina{ki} _iri en_-ti-ia
  single ruling
49. i-na szal-szi ger-ri-ia _ugu_ {disz}ba-'a-li _man_ {kur}s,ur-ri
50. a-szib _muru2_ tam-tim lu-u al-lik
51. sza a-mat _lugal_-ti-ia la is,-s,u-ru la-isz-mu-u zi-kir szap-te-ia
52. {iri}hal-s,u-_mesz_ e-li-szu2 u2-rak-kis
53. ina tam-tim u3 na-ba-li ger-re-e-ti-szu2 u2-s,ab-bit
54. nap-szat-su-nu u2-si-iq u2-kar-ri
55. a-na _{gesz}szudun_-ia u2-szak-ni-su-nu-ti
56. _dumu-munus_ s,i-it lib3-bi-szu u3 _dumu-munus-mesz szesz-mesz_-szu2
57. a-na e-pesz _{munus}agrig_-ti u2-bi-la a-di mah-ri-ia
58. {disz}ia-hi-mil-ki _dumu_-szu2 sza2 ma-te-ma ti-amtu la e-bi-ra
59. isz-te-nisz u2-sze-bi-la a-na e-pesz _ARAD_-ti-ia
60. _dumu-munus_-su u3 _dumu-munus-mesz szesz-mesz_-szu2
61. it-ti ter-ha-ti ma-a'-as-si am-hur-szu2
62. re-e-mu ar-szi-szu2-ma _dumu_ s,i-it _sza3_-szu2 u2-ter-ma a-din-szu2
63. {disz}ia-ki-in-lu-u _man_ {kur}a-ru-ad-da a-szib _muru2_ tam-tim
64. sza a-na _lugal-mesz ad-mesz_-ia la kan-szu2 ik-nu-sza2 a-na _{gesz}szudun_-ia
65. _dumu-munus_-su it-ti nu-dun-ne2-e ma-a'-di
66. a-na e-pesz _{munus}agrig_-u-ti a-na nina{ki}
67. u2-bil-am-ma u2-na-asz2-szi-qa _giri3-min_-ia
68. {disz}mu-gal-lu _man_ {kur}tab_-iri_ sza2 it-ti _lugal-mesz ad-mesz_-ia
69. id-bu-bu da-s,a-a-ti
70. bi-in-tu2 s,i-it lib3-bi-szu2 it-ti ter-ha-ti
71. ma-a'-as-si a-na e-pesz _{munus}agrig_-ti a-na nina{ki}
72. u2-bil-am-ma u2-na-asz2-sziq _giri3-min_-ia
73. _ugu_ {disz}mu-gal-li _ansze-kur-ra-mesz gal-mesz_
74. man-da-at-tu2 szat-ti-szam-ma u2-kin _edin_-usz-szu2
75. {disz}sa-an-da-szar-me {kur}hi-lak-ka-a-a
76. sza a-na _lugal-mesz ad-mesz_-ia la ik-nu-szu2
77. la i-szu-t,u ab-sza2-an-szu2-un
78. _dumu-munus_ s,i-it lib3-bi-szu2 it-ti nu-dun-ne2-e ma-a'-di
79. a-na e-pesz _{munus}agrig_-u-ti a-na nina{ki}
80. u2-bil-am-ma u2-na-asz2-sziq _giri3-min_-ia
81. ul-tu2 {disz}ia-ki-in-lu-u _man_ {kur}a-ru-ad-da e-mi3-du _kur_-szu2
82. {disz}a-zi-ba-al {disz}a-bi-ba-al {disz}a-du-ni-ba-a'-al
83. {disz}sa-pa-t,i-ba-al {disz}bu-di-ba-al {disz}ba-a'-al-ia-szu-pu
84. {disz}ba-a'-al-ha-nu-nu {disz}ba-al-ma-lu-ku {disz}a-bi-mil-ki {disz}pap-mil-ki
85. _dumu-mesz_ {disz}ia-ki-in-lu-u a-szib _muru2_ tam-tim
86. ul-tu2 _muru2_ tam-tim e-lu-nim-ma it-ti ta-mar-ti-szu2-nu ka-bit-ti
87. il-li-ku-u2-nim-ma u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
88. {disz}a-zi-ba-a'-al ha-disz ap-pa-lis-ma
89. a-na _lugal_-ti {kur}a-ru-ad-da asz2-kun-szu2
90. {disz}a-bi-ba-al {disz}a-du-ni-ba-al {disz}sa-pa-t,i-ba-al
91. {disz}bu-di-ba-al {disz}ba-a'-al-ia-szu-pu {disz}ba-al-ha-nu-nu
92. {disz}ba-al-ma-lu-ku {disz}a-bi-mil-ki {disz}a-hi-mil-ki
93. lu-bul-ti bir-me u2-lab-bisz _har-mesz ku3-sig17_ u2-rak-ki-sa
94. rit-te-e-szu2-un ina mah-ri-ia ul-zis-su-nu-ti
95. {disz}gu-ug-gu _man_ {kur}lu-ud-di na-gu-u sza2 ne2-ber-ti _a-ab-ba_
96. asz2-ru ru-u-qu sza2 _lugal-mesz ad-mesz_-ia la isz-mu-u zi-kir _mu_-szu2
97. ni-bit _mu_-ia ina _masz2-ge6_ u2-szab-ri-szu2-ma an-szar2 _dingir_ ba-nu-u-a
98. um-ma _giri3-min {disz}an-szar2-du3-a man kur_ an-szar2{ki} s,a-bat-ma
99. ina zi-kir _mu_-szu2 ku-szu-ud _{lu2}kur2-mesz_-ka
100. u4-mu _masz2-ge6_ an-ni-tu2 e-mu-ru {lu2}rak-bu-szu2 isz-pu-ra
101. a-na sza2-'a-al szul-mi3-ia _masz2-ge6_ an-ni-tu2 sza2 e-mu-ru
102. ina _szu-min {lu2}a kin_-szu2 isz-pur-am-ma u2-sza2-an-na-a ia-a-ti
103. ul-tu2 _sza3_ u4-me sza2 is,-ba-tu2 _giri3-min lugal_-ti-ia
104. {lu2}gi-mir-a-a mu-dal-li-pu _ug3-mesz kur_-szu2
105. sza2 la ip#-tal-la-hu _ad-mesz_-ia u3 at-tu-u-a la is,-ba-tu2
106. _giri3-min lugal#_-ti-ia ik-szu-ud
107. ina tukul-ti an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) _dingir-mesz en-mesz_-ia _ta sza3 {lu2}en-iri-mesz_
108. sza {lu2}gi-mir-a-a sza2 ik-szu-du 2(disz) _{lu2}en-iri-mesz_
109. ina {gesz}s,i-is,-s,i isz-qa-ti _an-bar_ bi-re-ti u2-tam-me-eh-ma
110. it-ti ta-mar-ti ka-bit-te u2-sze-bi-la a-di mah-ri-ia
111. {lu2}rak-bu-szu2 sza2 a-na sza2-'a-al szul#-mi3-ia ka-a-a-an isz-ta-nap-pa-ra
112. u2-szar-sza2-a ba-t,i-il-tu2 asz2#-szu2 sza2 a-mat an-szar2 _dingir du3_-ia
113. la is,-s,u-ru a-na e-muq ra-man-i-szu2 it-ta-kil-ma ig-pu-usz lib3-bu
114. e-mu-qe2-e-szu2 a-na kit-ri {disz}tu-sza2-mi3-il-ki _man_ {kur}mu-s,ur
115. sza is,-lu-u _{gesz}szudun en_-ti-ia isz-pur-ma a-na-ku asz2-me-e-ma
116. u2-s,al-li an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) um-ma pa-an _{lu2}kur2_-szu2 pa-gar-szu2 li-na-di-ma
117. lisz-szu-u-ni _giri3-pad-ra2-mesz_-szu2 ki-i sza2 a-na an-szar2 am-hu-ru isz-lim-ma
118. pa-an _{lu2}kur2_-szu2 pa-gar-szu2 in-na-di-ma isz-szu-u-ni _giri3-pad-ra2-mesz_-szu2
119. {lu2}gi-mir-a-a sza2 ina ni-bit _mu_-ia sza2-pal-szu2 ik-bu-su
120. it-bu-nim-ma is-pu-nu gi-mir _kur_-szu2 _egir_-szu2 _dumu_-szu2 u2-szib ina _{gesz}gu-za_-szu2
121. ep-szet _hul_-tim sza2 ina ni-isz _szu-min_-ia _dingir-mesz_ tik-le-ia
122. ina pa-an _ad du3_-szu2 u2-szap-ri-ku ina _szu-min {lu2}a kin_-szu2 isz-pur-am-ma
123. is,-ba-ta _giri3-min lugal_-ti-ia um-ma _lugal_ sza2 _dingir_ i-du-u-szu2 at-ta
124. _ad_-u-a ta-ru-ur-ma _munus-hul_ isz-sza2-kin ina pa-ni-szu2
125. ia-a-ti _ARAD_ pa-lih-ka kur-ban-ni-ma la-szu-t,a ab-sza2-an-ka
  single ruling
126. ina 4(disz)-e ger-ri-ia ad-ke _erin2-hi-a_-ia _ugu_ {disz}ah-sze-e-ri
127. _man_ {kur}man-na-a-a usz-te-sze-ra har-ra-nu ina qi2-bit an-szar2 {d}sin {d}utu
128. {d}iszkur {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki} {d}gaszan-kid-mu-ri {d}1(u)-5(disz) sza2 {iri}limmu2-dingir
129. {d}masz {d}u-gur {d}nusku qe2-reb {kur}man-na-a-a e-ru-ub it-ta#-lak# szal#-t,isz
130. _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti a-di _tur-mesz_ sza2 ni-i-ba la i#-szu#-u
131. a-di qe2-reb {iri}i-zir-ti _kur_-ud ap-pul aq-qur ina {d}gesz-bar# aq-mu
132. _ug3-mesz ansze-kur-ra-mesz ansze-mesz gu4-mesz_ u s,e-e-ni _ta_ qe2-reb _iri-mesz_ sza2-a-tu2-nu
133. u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu {disz}ah-sze-e-ri a-lak ger-ri-ia
134. isz-me-ma u2-masz-szir {iri}i-zir-tu _iri lugal_-ti-szu2
column 3
1. a-na {iri}isz-ta-at-ti _iri_ tukul-ti-szu2 in-na-bit-ma e-hu-uz
2. mar-qi2-tu2 na-gu-u szu-a-tu2 ak-szu-ud ma-lak 1(u) u4-me 5(disz) u4-me
3. u2-szah-rib-ma sza2-qu-um-ma-tu2 at-bu-uk
4. {disz}ah-sze-e-ri la pa-lih _en_-ti-ia ina a-mat {d}1(u)-5(disz)
5. a-szi-bat {iri}limmu2-dingir sza2 _ta_ re-e-szi taq-bu-u2
6. um-ma ana-ku mi-tu-tu {disz}ah-sze-e-ri _man_ {kur}man-na-a-a
7. ki-i sza2 aq-bu-u ep-pu-usz ina _szu-min ARAD-mesz_-szu2 tam-nu-szu-u-ma
8. _ug3-mesz kur_-szu2 si-hu _ugu_-szu2 u2-szab-szu2-u ina _sila iri_-szu2 {lu2}sza2-lam-ta-szu2
9. id-du-u in-da-asz2-sza2-ru pa-gar-szu2
10. _szesz-mesz_-szu2 qin-nu-szu2 _numun e2 ad_-szu2 u2-szam-qi2-tu2 ina _{gesz}tukul-mesz_
11. _egir_-nu {disz}u2-al-li-i _dumu_-szu2 u2-szib ina _{gesz}gu-za_-szu2
12. da-na-an an-szar2 {d}sin {d}utu {d}iszkur {d}en {d}ag
13. {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki} {d}szar-rat-kid-mu-ri
14. {d}1(u)-5(disz) sza2 limmu2-dingir{ki} {d}masz {d}u-gur {d}nusku
15. _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia e-mur-ma
16. ik-nu-sza2 a-na _{gesz}szudun_-ia
17. asz2-szu2 ba-lat, _zi_-ti3-szu2 up-na-a-szu2 ip-ta-a u2-s,al-la-a _en_-u-ti
18. {disz}e-ri-si-in-ni _dumu_ ri-du-ti-szu2
19. a-na nina{ki} isz-pur-am-ma u2-na-asz2-szi-qa _giri3-min_-ia
20. re-e-mu ar-szi-szu-u-ma
21. _{lu2}a kin_-ia sza2 szul-me u2-ma-'e-er _edin_-usz-szu2
22. _dumu-munus_ s,i-it lib3-bi-szu2 u2-sze-bi-la a-na e-pesz _{munus}agrig_-u-ti
23. ma-da-ta-szu2 mah-ri-tu2 sza2 ina ter-s,i _lugal-mesz ad-mesz_-ia
24. u2-szab-t,i-lu isz-szu-u-ni a-di mah-ri-ia
25. 3(u) _ansze-kur-ra-mesz_ e-li# ma-da-ti-szu2 mah-ri-ti
26. u2-rad-di-i-ma e-mi3-is-su
  single ruling
27. ina 5(disz)-szi ger-ri-ia a-na {kur}elam-ma{ki}
28. usz-te-esz-sze-ra har-ra-nu
29. ina qi2-bit an-szar2 {d}sin {d}utu {d}iszkur {d}en {d}ag
30. {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki} {d}szar-rat-kid-mu-ri
31. {d}1(u)-5(disz) sza2 limmu2-dingir{ki} {d}masz {d}u-gur {d}nusku
32. ina _{iti}kin_ szi-pir _{d}inanna-mesz iti lugal dingir-mesz_ an-szar2
33. _ad dingir-mesz_ {d}nun-nam-nir
34. ki-ma ti-ib me-he-e ez-zi
35. ak-tu-um {kur}elam-ma{ki} a-na si-hir-ti-sza2
36. ak-kis _sag-du_ {disz}te-um-man _lugal_-szu2-nu
37. mul-tar-hu sza2 ik-pu-da _hul_-tu
38. ina la mi3-ni a-duk qu-ra-de-e-szu2
39. ina _szu-min ti-la-mesz_ u2-s,ab-bit mun-dah-s,e-e-szu2
40. szal-ma-a-ti-szu2-nu ki-ma _{gesz}dih3_ u _{gesz}kiszi16_
41. u2-mal-la-a ta-mir-ti {iri}szu-sza2-an
42. _usz2-mesz_-szu2-nu {i7}u2-la-a-a u2-szar-di
43. _a-mesz_-sza2 as,-ru-up ki-ma na-ba-as-si
44. {disz}um-man-i-gasz _dumu_ {disz}ur-ta-ki _man_ {kur}elam-ma{ki}
45. sza la-pa-an {disz}te-um-man a-na _kur_ an-szar2{ki} in-nab-ta is,-ba-ta _giri3-min_-ia
46. it-ti-ia u2-bil-szu2 a-na {kur}elam-ma{ki}
47. u2-sze-szib-szu2 ina _{gesz}gu-za_ {disz}te-um-man
48. {disz}tam-ma-ri-tu2 _szesz_-szu2 szal-sza2-a-a sza2 it-ti-szu2 in-nab-ta
49. ina {iri}hi-da-lu asz2-kun-szu2 a-na _lugal_-u-ti
50. ul-tu2 _{gesz}tukul-mesz_ an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) _ugu_ {kur}elam-ma{ki} u2-szam-ri-ru
51. asz2-tak-ka-nu da-na-nu u li-i-tu
52. ina ta-a-a-ar-ti-ia _ugu_ {disz}du-na-ni {kur}gam-bu-la-a-a
53. sza a-na {kur}elam-ma{ki} it-tak-lu asz2-ku-na pa-ni-ia
54. {iri}sza2-pi-i-{d}en _iri_ tukul-ti {kur}gam-bu-li ak-szu-ud
55. qe2-reb _iri_ szu-a-tu2 e-ru-ub
56. _ug3-mesz_-szu2 as-lisz u2-t,ab-bi-ih
57. {disz}du-na-nu {disz}sa-am-gu-nu
58. mu-nar3-ri-t,u e-pesz _lugal_-ti-ia
59. ina {gesz}s,i-is,-s,i isz-qa-ti _an-bar_ bi-re-ti _an-bar_
60. u2-tam-me-ha _szu-min_ u _giri3-min_
61. si-it-ti _dumu-mesz {disz}en-ba_-sza2 qin-nu-szu2 _numun e2 ad_-szu2
62. ma-la ba-szu2-u {disz}{d}muati-i {disz}en-kar-ir
63. _dumu-mesz {disz}{d}muati-mu-kam_-esz _{lu2}gu2-en-na_
64. u3 _giri3-pad-ra2-mesz ad_ ba-ni-szu2-nu
65. it-ti {lu2}ur-bi {lu2}te-be2-e _ug3-mesz_ {kur}gam-bu-li
66. _gu4-mesz_ s,e-e-ni _ansze-mesz ansze-kur-ra-mesz ansze-kunga-mesz_
67. ul-tu2 qe2-reb {kur}gam-bu-li asz2-lu-la a-na _kur_ an-szar2{ki}
68. {iri}sza2-pi-i-{d}en _iri_ tukul-ti-szu2
69. ap-pul aq-qur ina _a-mesz_ usz-har-mit,
  single ruling
70. ina u4-me-szu2 {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na _szesz_ la ke-e-nu
71. sza2 _mun_ e-pu-szu-usz
72. asz2-ku-nu-usz a-na _lugal_-ut babila2{ki}
73. mim-ma par-su si-ma-a-te sza2 _lugal_-ti e-pu-usz-ma a-din-szu2
74. _{lu2}erin2-mesz ansze-kur-ra-mesz {gesz}gigir-mesz_
75. ak-s,ur-ma u2-mal-la-a qa-tusz-szu2
76. _iri-mesz a-sza3-mesz {gesz}kiri6-mesz un-mesz_ a-szib lib3-bi-szu2-un
77. u2-sza2-tir-ma _ugu_ sza2 _ad du3_-ia iq-bu-u a-din-szu2
78. u3 szu-u _munus saga_ an-ni-tu2 e-pu-szu-usz im-szi-ma
79. isz-te-ne2-'a-a le-mut-tu2
80. e-lisz ina szap-te-e-szu2 i-tam-ma-a t,u-ub-ba-a-ti
81. szap-la-nu lib3-ba-szu2 ka-s,ir ne2-er-tu
82. _dumu-mesz_ babila2{ki} sza2 ina _ugu kur_ an-szar2{ki} am-ru
83. _ARAD-mesz_ da-gil2 pa-ni-ia ip-ru-us,-ma
84. da-bab la kit-te id-bu-ba it-ti-szu2-un
85. ina szi-pir ni-kil-ti a-na sza2-'a-al szul-mi3-ia
86. a-na nina{ki} a-di mah-ri-ia isz-pu-ra-asz2-szu2-nu-ti
87. a-na-ku {disz}an-szar2-du3-a _man kur_ an-szar2{ki}
88. sza _dingir-mesz gal-mesz_ szi-mat _saga_-tim i-szi-mu-usz
89. ib-nu-u-szu2 ina kit-te u mi-sza2-ri
90. _dumu-mesz_ babila2{ki} szu-nu-ti ina _{gesz}banszur_ tak-ne2-e
91. ul-zis-su-nu-ti lu-bul-ti bir-me
92. u2-lab-bi-su-nu-ti _har-mesz ku3-sig17_ u2-rak-kis
93. rit-te-e-szu2-un a-di _dumu-mesz_ babila2{ki} szu-nu-ti
94. qe2-reb _kur_ an-szar2{ki} u2-szu-uz-zu
95. i-dag-ga-lu pa-an sza2-kan t,e3-me-ia
96. u3 szu-u {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na _szesz_ la ke-e-nu
97. sza la is,-s,u-ru a-de-ia _ug3-mesz kur_ uri{ki} {kur}kal-du
98. {kur}a-ra-mu _kur_ tam-tim ul-tu2 {iri}a-qa-ba
99. a-di _{<iri>}ka2_-sa-li-me-ti _ARAD-mesz_ da-gil2 pa-ni-ia
100. usz-bal-kit ina _szu-min_-ia u3 {disz}um-man-i-gasz
101. mun-nab-tu sza2 is,-ba-tu2 _giri3-min lugal_-ti-ia
102. sza qe2-reb {kur}elam-ma{ki} asz2-ku-nu-usz a-na _lugal_-u-ti
103. u3 _lugal-mesz_ {kur}gu-te9-e{ki} _kur_ mar-tu-e{ki} {kur}me-luh-he-e
104. sza ina qi2-bit an-szar2 u {d}nin-lil2 isz-tak-ka-na _szu-min_-a-a
105. nap-har-szu2-nu it-ti-ia u2-szam-kir2-ma
106. it-ti-szu2 isz-ku-nu pi-i-szu2-nu
107. _abul-mesz_ zimbir{ki} babila2{ki} bar2-sipa{ki}
108. u2-dil-ma ip-ru-sa _szesz_-u-tu
109. e-li _bad3 iri-mesz_ sza2-a-tu-nu
110. mun-dah-s,e-e-szu2 u2-sze-li-i-ma
111. it-ti-ia e-te-ne2-ep-pu-szu2 _me3_
112. e-pesz _{udu}siskur-mesz_-ia la-pa-an {d}en _dumu {d}en_
113. nu-ur2 _dingir-mesz {d}utu_ u qu-ra-di {d}er3-ra
114. ik-la-ma u2-szab-t,i-la na-dan zi-bi-ia
115. a-na e-kem ma-ha-zi szu-bat _dingir-mesz gal-mesz_
116. sza esz-re-e-ti-szu2-nu ud-di-szu2 u2-za-'i-i-nu _ku3-sig17 ku3-babbar_
117. qe2-reb-szu2-nu asz2-tak-ka-nu si-ma-a-te ik-pu-ud _hul_-tu2
118. ina u4-me-szu2 1(disz)-en _{lu2}gurusz_
119. ina szat mu-szi u2-tul-ma
120. i-na-at,-t,a-al _masz2-ge6_
121. um-ma ina _ugu_ ki-gal-li sza2 {d}sin sza2-t,ir-ma
122. ma-a sza2 it-ti {disz}an-szar2-du3-a _man kur_ an-szar2{ki}
123. ik-pu-du _munus-hul_ ip-pu-szu2 s,e-lu-u2-tu2
124. mu-u-tu lem-nu a-szar-rak-szu-nu-ti
125. ina _gir2 an-bar_ ha-an-t,i mi-qit {d}gesz-bar _su-gu7_
126. _tag_-it {d}er3-ra u2-qat2-ta-a nap-szat-su-un
127. an-na-a-te asz2-me-e-ma at-kil a-na a-mat {d}sin _en_-ia
128. ina 6(disz)-szi ger-ri-ia ad-ke _erin2-hi-a_-ia
129. _edin {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na_ usz-te-esz-sze-ra har-ra-nu
130. qe2-reb zimbir{ki} babila2{ki} bar2-sipa{ki} gu2-du8-a{ki}
131. sza2-a-szu2 ga-du mun-dah-s,e-e-szu2 e-si-ir-ma
132. u2-s,ab-bi-ta mu-us,-s,a-szu2-un
133. qe2-reb _iri_ u _edin_ ina la mi3-ni asz2-tak-ka-na _bad5-bad5_-szu2
134. si-it-tu-u-ti ina _tag_-it {d}er3-ra
135. su-un-qu bu-bu-ti isz-ku-nu na-pisz-tu
136. {disz}um-man-i-gasz _man_ {kur}elam-ma{ki} szi-kin _szu-min_-ia
137. sza t,a-'a-a-tu im-hu-ru-szu2-ma
138. it-ba-a a-na kit-ri-szu2
column 4
1. {disz}tam-ma-ri-tu2 _edin_-usz-szu2 ib-bal-kit-ma
2. sza2-a-szu2 ga-du kim-ti-szu2 u2-ras-sib ina _{gesz}tukul-mesz_
3. _egir_ {disz}tam-ma-ri-tu2 sza2 _egir_ {disz}um-man-i-gasz
4. u2-szi-bu ina _{gesz}gu-za_ {kur}elam-ma{ki}
5. la isz-a-lu szu-lum _lugal_-ti-ia
6. a-na re-s,u-ut {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na _szesz_ nak-ri
7. il-lik-am-ma a-na mit-hu-s,i _erin2-hi-a_-ia
8. ur-ri-ha _{gesz}tukul-mesz_-szu2
9. ina su-up-pe-e sza2 an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) u2-sap-pu-u2
10. un-nin-ni-ia il-qu-u isz-mu-u2 zi-kir _nundum-min_-ia
11. {disz}in-da-bi-bi _ARAD_-su _edin_-usz-szu2 ib-bal-kit-ma
12. ina _me3 edin_ isz-ku-na _bad5-bad5_-szu2 {disz}tam-ma-ri-tu
13. _man_ {kur}elam-ma{ki} sza2 _ugu_ ni-kis _sag-du_ {disz}te-um-man
14. me2-re-eh-tu iq-bu-u2
15. sza ik-ki-su a-hu-ur-ru-u _erin2-hi-a_-ia
16. um-ma i-nak-ki-su-u _sag-du man_ {kur}elam-ma{ki}
17. qe2-reb _kur_-szu2 ina _ukken erin2-hi-a_-szu2
18. sza2-ni-ia-a-nu iq-bi u3 {disz}um-man-i-gasz
19. ke-e u2-na-asz2-sziq qaq-qa-ru
20. ina pa-an _{lu2}a kin_ sza2 {disz}an-szar2-du3-a _man kur_ an-szar2{ki}
21. _ugu_ a-ma-a-ti an-na-a-te sza2 il-zi-nu
22. an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) e-ri-hu-szu2-ma
23. {disz}tam-ma-ri-tu2 _szesz-mesz_-szu2 qin-nu-szu2 _numun e2 ad_-szu2
24. it-ti 1(gesz2) 2(u) 5(disz) _nun-mesz_ a-li-kut i-di-szu2
25. la-pa-an {disz}in-da-bi-bi in-nab-tu2-nim-ma
26. mi-ra-nu-usz-szu2-un ina _ugu sza3-mesz_-szu2-nu
27. ip-szi-lu-nim-ma il-lik-u-ni a-di nina{ki}
28. {disz}tam-ma-ri-tu _giri3-min lugal_-ti-ia u2-na-asz2-sziq-ma
29. qaq-qa-ru u2-sze-szir ina ziq-ni-szu2
30. man-za-az {gesz}ma-gar-ri-ia is,-bat-ma
31. a-na e-pesz _ARAD_-ti-ia ra-man-szu2 im-nu-ma
32. asz2-szu2 e-pesz di-ni-szu2 a-lak re-s,u-ti-szu2
33. ina qi2-bit an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) u2-s,al-la-a _en_-u-ti
34. ina mah-ri-ia i-zi-zu-u-ma
35. i-dal-la-lu qur-di _dingir-mesz_-ia dan-nu-ti
36. sza il-li-ku re-s,u-u2-ti
37. a-na-ku {disz}an-szar2-du3-a lib3-bu rap-szu2
38. la ka-s,ir ik-ki mu-pa-si-su hi-t,a-a-te
39. a-na {disz}tam-ma#-ri-tu2 re-e-mu ar-szi-szu2-ma
40. sza2-a-szu2 ga-du _numun e2 ad_-szu2 ina qe2-reb _e2-gal_-ia
41. ul-zis-su-nu-ti ina u4-me-szu2 _ug3-mesz kur_ uri{ki}
42. sza it-ti {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na isz-szak-nu
43. ik-pu-du _hul_-tu2 ne2-eb-re-e-tu2 is,-bat-su-nu-ti
44. a-na bu-ri-szu2-nu _uzu dumu-mesz_-szu2-nu _dumu-munus-mesz_-szu2-nu
45. e-ku-lu ik-su-su ku-ru-us-su
46. an-szar2 {d}sin {d}utu {d}iszkur {d}en {d}ag
47. {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki} {d}szar-rat-kid-mu-ri
48. {d}1(u)-5(disz) sza2 {iri}limmu2-dingir {d}masz {d}u-gur {d}nusku
49. sza ina mah-ri-ia il-li-ku i-na-ru ga-re-ia
50. {disz}{d}gesz-nu11-mu#-gi-na _szesz_ nak-ri sza2 i-gi-ra-an-ni
51. ina mi-qit {d}gesz-bar a-ri-ri id-du-szu2-ma
52. u2-hal-li-qu# nap-szat-su
53. u3 _ug3-mesz_ sza2 a-na {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na
54. _szesz_ nak-ri u2-szak-pi-du
55. ep-sze-e-tu2 an-ni-tu2 _hul_-tu2 e-pu-szu2
56. sza mi-tu-tu ip-la-hu nap-szat-su-nu pa-nu-usz-szu2-un
57. te-qir-u-ma it-ti {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na
58. _en_-szu2-nu la im-qu-tu2 ina {d}gesz-bar
59. sza la-pa-an ni-kis _gir2 an-bar_ su-un-qi2 bu-bu-ti
60. {d}gesz-bar a-ri-ri i-sze-tu-u-ni e-hu-zu mar-qi2-i-tu2
61. sa-par _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia sza2 la na-par-szu-di
62. is-hu-up-szu2-nu-ti e-du ul ip-par-szid
63. mul-tah-t,u ul u2-s,i ina _szu-min_-ia im-nu-u _szu-min_-u-a
64. _{gesz}gigir-mesz_ {gesz}sza2 sza2-da-di {gesz}sza2 s,il-li {munus}sek-re-e-ti-szu2
65. nig2-gur11 _e2-gal_-szu2 u2-bil-u-ni a-di mah-ri-ia
66. _{lu2}erin2-mesz_ sza2-a-tu2-nu szil-la-tu2 pi-i-szu2-nu
67. sza2 ina _ugu an-szar2 dingir_-ia szil-la-tu2 iq-bu-u
68. u3 ia-a-ti _nun_ pa-lih-szu2 ik-pu-du-u-ni _hul_-tu2
69. pi-i-szu2-nu asz2-lu-uq _bad5-bad5_-szu2-nu asz2-kun
70. si-it-ti _ug3-mesz_ bal-t,u-sun2 ina _{d}alad-{d}lamma_
71. sza {disz}{d}sin-pap-mesz-su _ad ad du3_-ia ina lib3-bi is-pu-nu
72. e-nen-na a-na-ku ina ki-is-pi-szu2
73. _ug3-mesz_ sza2-a-tu-nu ina lib3-bi as-pu-un
74. _uzu-mesz_-szu2-nu nu-uk-ku-su-u-ti _din_
75. u2-sza2-kil _ur-gi7-mesz szah-mesz_ zi-i-bi
76. _ti8{muszen}-mesz muszen-mesz an_-e _ku6-mesz_ ap-se-e
77. ul-tu2 ep-sze-e-ti an-na-a-ti e-te-ep-pu-szu2
78. u2-ni-ih-hu lib3-bi _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia
79. _adda-mesz un-mesz_ sza2 {d}er3-ra u2-szam-qi2-tu2
80. u3 sza2 ina su-un-qi2 bu-bu-ti isz-ku-nu na-pisz-tu2
81. ri-he-et u2-kul-ti _ur-gi7-mesz szah-mesz_
82. sza _sila-mesz_ pur-ru-ku ma-lu-u re-ba-a-te
83. _giri3-pad-ra2-mesz_-szu2-nu ul-tu2 qe2-reb babila2{ki}
84. gu2-du8-a{ki} zimbir{ki} u2-sze-s,i-ma
85. at-ta-ad-di a-na ka-ma-a-ti
86. ina szi-pir i-szip-pu-ti _bara2-mesz_-szu2-nu ub-bi-ib
87. ul-li-la su-le-e-szu2-nu lu-'u-u-ti
88. _dingir-mesz_-szu2-nu ze-nu-u-ti _{d}1(u)-5(disz)-mesz_-szu2-nu szab-sa-a-te
89. u2-ni-ih ina taq-rib-ti u _er2-sza3-hun-ga2_
90. sat-tuk-ki-szu2-un sza2 i-me-s,u ki-ma sza2 u4-me ul-lu-ti
91. ina szal-me u2-ter-ma u2-kin
92. si-it-ti _dumu-mesz_ babila2{ki} gu2-du8-a{ki} zimbir{ki}
93. sza ina szib-t,i szag-gasz-ti u3 ne2-eb-re-e-ti
94. i-sze-tu-u-ni re-e-mu ar-szi-szu2-nu-ti
95. ba-lat, na-pisz-ti-szu2-nu aq-bi
96. qe2-reb babila2{ki} u2-sze-szib-szu2-nu-ti
97. _ug3-mesz kur_ uri{ki} ga-du {kur}kal-du {kur}a-ra-mu _kur_ tam-tim
98. sza {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na ik-ter-u-ma
99. a-na 1(disz)-en pi-i u2-ter-ru
100. a-na pa-ra-as ra-ma-ni-szu2-nu ik-ki-ru it-ti-ia
101. ina qi2-bit an-szar2 u {d}nin-lil2 _dingir-mesz_ tik-le-ia
102. a-na pat, gim-ri-szu2-nu ak-bu-us
103. _{gesz#}szudun#_ an-szar2 sza2 is,-lu-u e-mid-su-nu-ti
104. _{lu2}gar-kur-mesz {lu2}til-gid2-mesz_ szi-kin _szu-min_-ia
105. asz2-tak-ka-na e-li-szu2-un
106. _sa2-du11-mesz_ gi-ne2-e _sag-mesz_ an-szar2 {d}nin-lil2
107. u3 _dingir-mesz kur_ an-szar2{ki} u2-kin _edin_-usz-szu2-un
108. bil-tu man-da-at-tu2 _en_-ti-ia
109. szat-ti-szam-ma la na-par-ka-a e-mid-su-nu-ti
  single ruling
110. ina 7(disz)-e ger-ri-ia ina _{iti}sig4 iti_ {d}sin _en esz-bar_
111. _dumu_ resz-tu-u a-sza2-re-du sza2 {d}en-lil2
112. ad-ke _erin2-hi-a_-ia _edin_ {disz}um-man-al-da-si
113. _man_ {kur}elam-ma{ki} usz-te-esz-sze-ra har-ra-nu
114. u2-bil it-ti-ia {disz}tam-ma-ri-tu2 _man_ {kur}elam-ma{ki}
115. sza la-pa-an {disz}in-da#-bi-bi _ARAD_-szu2 in-nab-tam-ma is,-ba-ta _giri3-min_-ia
116. _ug3-mesz_ {iri}hi-il-mu {iri}pil-la-ti {iri}du-mu-qu
117. {iri}su-la-a-a {iri}la-hi-ra-di-bi-ri-i-na
118. ti-ib _me3_-ia dan-ni isz-mu-u sza2 al-la-ku a-na {kur}elam-ma{ki}
119. nam-ri-ri an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) _en-mesz_-ia
120. pu-luh-ti _lugal_-ti-ia is-hu-up-szu2-nu-ti
121. szu-nu _ug3-mesz_-szu2-nu _gu4-mesz_-szu2-nu s,e-e-ni-szu2-nu
122. a-na e-pesz _ARAD_-ti-ia a-na _kur_ an-szar2{ki} im-qut-nim-ma
123. is,-ba-tu2 _giri3-min lugal_-ti-ia {iri}e2-{disz}im-bi-i mah-ru-u
124. _iri lugal_-u-ti _e2_ tuk-la-a-te sza2 {kur}elam-ma{ki}
125. sza ki-ma _bad3 gal_-e pa-an {kur}elam-ma{ki} par-ku
126. sza {disz}{d}sin-pap-mesz-su _man kur_ an-szar2{ki} _ad ad du3_-ia
127. il-la-mu-u-a ik-szu-du u3 szu-u e-la-mu-u2
128. _iri_ me2-eh-ret {iri}e2-{disz}im-bi-i mah-re-e
129. sza2-nam-ma e-pu-szu2-ma _bad3_-szu2 u2-dan-nin-u-ma
130. u2-zaq-qi2-ru szal-hu-u-szu
131. {iri}e2-{disz}im-bi-i iz-ku-ru ni-bit-su
132. ina me-ti-iq ger-ri-ia ak-szu-ud
133. _ug3-mesz_ a-szib lib3-bi-szu2 sza2 la u2-s,u-u2-nim-ma
134. la isz-a-lu szu-lum _lugal_-ti-ia a-nir
135. _sag-du-mesz_-szu2-nu ak-kis _nundum-mesz_-szu2-nu ap-ru-u'
136. a-na ta-mar-ti _ug3-mesz kur_-ia
137. al-qa-a a-na _kur_ an-szar2{ki}
column 5
1. {disz}im-ba-ap-pi {lu2}qe-e-pu {iri}e2-{disz}im-bi-i#
2. {lu2}ha-tan {disz}um-man-al-da-si _man_ {kur}elam-ma{ki}
3. bal-t,u-us-su# ul-tu2 qe2-reb _iri_ szu-a-tu2
4. u2-sze-s,a-am-ma _szu#-min_ u _giri3-min_ bi-re-tu2 _an-bar_
5. ad-di-szu2-u-ma u2-ra-a-szu2 a-na _kur_ an-szar2{ki}
6. _munus-e2-gal_ u3 _dumu-mesz_-szu2 sza2 {disz}te#-um#-man
7. _man_ {kur}elam-ma{ki} sza2 ina na-asz2-par-ti an#-szar2
8. ina ger-ri-ia mah-re-e ak-ki-su _sag-du_-su
9. it-ti si-it-ti _ug3-mesz_ a-szi-bu-ti {iri#}e2-{disz}im-bi-i
10. u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
11. {disz}um-man-al-da-si _man_ {kur}elam-ma{ki}
12. e-reb _erin2-hi-a_-ia sza2 qe2-reb {kur}elam-ma{ki} e-ru-bu isz-me-ma
13. {iri}ma-dak-tu2 _iri lugal_-ti-szu2 u2-masz-szir-ma
14. in-na-bit-ma _kur_-szu2 e-li
15. {disz}um-ba_-lagab_-u-a sza2 ul-tu2 {kur}elam-ma{ki}
16. ta-se-hu-u a-na {iri}bu-bi-lu in-nab-tu-u-ma
17. me2-eh-ret {disz}um-man-al-da-si u2-szi-bu ina _{gesz#}gu#-za#_ {kur#}elam#-ma{ki#}
18. ki-ma sza2-a-szu2-ma isz-me-ma {iri}bu-bi-lu
19. _iri_ mu-szab _en_-ti-szu2 u2-masz-szir-ma
20. ki-ma _ku6-mesz_ is,-bat szu-pul _a-mesz_ ru-qu-u-ti
21. {disz}tam-ma-ri-tu2 sza2 in-nab-ta is,-ba-ta _giri3-min_-ia
22. qe2-reb {iri}szu#-sza2#-an u2-sze#-rib asz2#-kun-szu2 a-na _lugal_-ti
23. _saga_-tu e-pu#-szu-usz sza2 asz2-pu#-ru# _a2#-tah_-su im-szi-ma#
24. isz-te-ne2-'a#-a _hul#_-[x x]-na# ka-szad _erin2-hi-a_-ia#
25. ki-a-am iq#-bi [x]-ti# lib3-bi#-szu2#
26. um-ma _un-mesz_ {kur}elam-ma{ki} a#-[...]-e# i#-tu#-ru
27. ina _igi kur_ an-szar2{ki#} szu-nu szu#-[...]-ru#-bu-nim-ma#
28. ih-ta-nab-ba#-tu2# hu-bu#-ut# {kur#}elam-ma{ki}
29. an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) sza2# _a2#-min_-[x x] il#-li-ku
30. u2-sza2-zi-zu-in#-ni# _edin#_ ga#-re#-ia
31. lib3-bi {disz}tam-ma-ri-tu2# ek#-[x] ba-ra-nu-u ib#-ru#-u-ma#
32. u2-ba-'u-u2 qa-tusz#-[x]
33. ul-tu _{gesz}gu-za lugal_-ti#-szu2 id-ku-nisz#-szum#-ma#
34. u2-ter-ru-nisz-szu2 sza2-ni-ia#-a-nu#
35. u2-szak-ni-szu-usz a#-na# _giri3#-min_-ia
36. szu-ut a-ma-a-ti an#-[x]-a-ti
37. ina s,i-ri-ih-ti [x]-bi#?-ia#
38. sza {disz}tam-ma-ri-tu2 la ke-e-nu# [x]-t,a#-a
39. ina li-i-ti u da-na-ni sza2 _dingir-mesz gal-mesz# [x]-mesz#_-ia#
40. qe2-reb {kur}elam-ma{ki} a-na si-hir#-ti#-sza2 at-ta-lak# szal-t,isz
41. ina ta-a-a-ar-ti-ia sza2 szul-me-e _szu-min_ ma-li-ti
42. pa-an _{gesz}szudun_-ia u2-ter-ra a-na _kur_ an-szar2{ki}
43. {iri}ga-tu-du {iri}ga-tu-du-ma
44. {iri}da-e-ba {iri}na-di#-i'#
45. {iri}bad3-{disz}am-na-ni {iri}bad3-{disz}am-na#-ni-ma
46. {iri}ha-ma-nu {iri}ta-ra-qu
47. {iri}ha-a-a-u2-si {iri}e2-{na4}kiszib-e2-su
48. {iri}e2-{disz}ar-ra-bi {iri}e2-{disz}im-bi-i
49. {iri}ma-dak-tu {iri}szu-sza2-an
50. {iri}bu-be2-e {iri}sze-{disz}{d}szu2-man-a-ni
51. {iri}ur-da-li-ka {iri}al-ga-ri-ga
52. {iri}tu-u2#-bu {iri}du6-tu-u2-bu
53. {iri}du-un_-lugal {iri}bad3_-{disz}un-da-si
54. {iri}bad3-{disz}un-da-si-ma {iri}bu-bi-lu
55. {iri}sa-am-u2-nu {iri}e2-{disz}bu-na-ku
56. {iri}qa-ab-ri-na {iri}qa-ab-ri-na-ma {iri}ha-ra-a'
57. _iri-mesz_ szu-nu-ti ak-szu-ud
58. ap-pul aq-qur ina {d}gesz-bar aq-mu
59. _dingir-mesz_-szu2-nu _ug3-mesz_-szu2-nu _gu4-mesz_-szu2-nu s,e-e-ni-szu2-nu
60. _nig2-szu_-szu2-nu _nig2-gur11_-szu2-nu
61. {gesz}s,u-um-bi _ansze-kur-ra-mesz ansze-kunga-mesz_
62. {gesz}til-li u2-nu-ut# _me3_ asz2-lu-la# a-na _kur_ an-szar2{ki}
  single ruling
63. i-na 8(disz)-e ger-ri-ia ina qi2-bit an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
64. ad#-ke _erin2-hi-a_-ia _edin_ {disz}um-man-al-da-si
65. _man_ {kur}elam-ma{ki} usz-te-esz-sze-ra har-ra-nu
66. {iri}e2-{disz}im-bi-i sza2 ina ger-ri-ia mah-re-e
67. ak-szu-du e-nen-na {kur}ra-a-szi
68. {iri}ha-ma-nu a-di na-ge-szu2 ak-szu-ud
69. u3 szu-u {disz}um-man-al-da-si _man#_ {kur#}elam#-ma{ki}
70. ka-szad {kur}ra-a-szi {iri}ha-ma#-[x] isz#-me-ma
71. pu-luh-ti an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) a-li-kut _a2-min_-ia
72. is-hu-up-szu2-ma {iri}ma-dak-tu2 _iri lugal_-ti-szu2
73. u2-masz-szir-ma in-na-bit a-na {iri}bad3-{disz}un-da-si
74. {i7}id-id-e e-bir-ma _i7_ szu-a-tu2
75. a-na dan-nu-ti-szu2 isz-kun
76. uk-ta-ta-s,ar a-na s,al-ti-ia
77. {iri}na-di-tu2 _iri lugal_-ti a-di na-ge-szu2 _kur_-ud
78. {iri}e2-{disz}bu-na-ku _iri lugal_-ti a-di na-ge-szu2 _kur_-ud
79. {iri}har-tap-a-nu _iri lugal_-ti a-di na-ge-szu2 _kur_-ud
80. {iri}tu-u2-bu a-di na-ge-szu2 _kur_-ud
81. bi-rit _i7_ ka-la-mu {iri}ma-dak-tu2
82. _iri lugal_-ti a-di na-ge-szu2 _kur_-ud
83. {iri}hal-te-ma-asz2 _iri lugal_-ti-szu2 ak-szu-ud
84. {iri}szu-sza2-an _iri lugal_-ti-szu2 ak-szu-ud
85. {iri}di-in_-lugal_ {iri}su-mu-un-tu#-na-asz2
86. _iri lugal_-ti-szu2 ak-szu-ud
87. {iri}pi-di-il-ma _iri lugal#_-ti-szu2 ak-szu-ud
88. {iri}bu-bi-lu _iri lugal_-ti-szu2 ak-szu-ud
89. {iri}ka-bi-in-ak _iri lugal_-ti-szu2 ak-szu-ud
90. ina tukul-ti an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) ar-de-e-ma al-lik
91. _edin_ {disz}um-man-al-da-si _man_ {kur}elam-ma{ki}
92. sza la ik-nu-sza2 a-na _{gesz}szudun_-ia
93. ina me-ti-iq ger-ri-ia
94. {iri}bad3-{disz}un-da-si _iri lugal_-ti-szu2 _kur_-ud
95. _erin2-hi-a_-ia {i7}id-id-e a-gu-u szam-ru
96. e-mu#-ru ip-la-hu a-na ne2-ba-ar-te
97. {d}1(u)-5(disz) a-szi-bat {iri}limmu2-dingir ina szat mu-szi
98. a-na _erin2-hi-a_-ia _masz2-ge6_ u2-szab-ri-ma
99. ki-a-am iq-bi-szu-nu-ti
100. um-ma a-na-ku al-lak ina ma-har {disz}an-szar2-du3-a
101. _lugal_ sza2 ib-na-a _szu-min_-a-a
102. e-li _masz2-ge6_ an-ni-ti _erin2-hi-a_-ia ir-hu-s,u
103. {i7}id-id-e e-bi-ru szal-mesz
104. 1(u) 4(disz) _iri-mesz_ mu-szab _lugal_-ti-szu2
105. a-di _iri-mesz tur-mesz_ sza2 ni-i-ba la i-szu-u
106. u3 1(u) 2(disz) na-ge-e sza2 qe2#-reb {kur}elam-ma{ki} ka-li-sza2
107. ak-szu-ud ap-pul aq-qur ina {d}gesz-bar aq-mu
108. a-na _du6!(DUL)_ u kar-me u2-ter
109. ina la mi3-ni a-duk qu-ra-de-e-szu2
110. ina _{gesz}tukul-mesz_ u2-ras-sib mun-dah-s,e-e-szu2 _mah-mesz_
111. {disz}um-man-al-da-si _man_ {kur}elam-ma{ki}
112. mi-ra-nu-usz-szu2 in-na-bit-ma is,-ba-ta _kur_-u2
113. {iri}ba-nu-nu a-di na-ge-e sza2 {iri}ta-sa-ar-ra
114. ka-la-mu ak-szu-ud
115. _2(u)-am3 iri-mesz_ ina na-ge-e sza2 {iri}hu-un-nir
116. ina _ugu_ mi3-is,-ri sza2 {iri}hi-da-lu ak-szu-ud
117. {iri}ba-szi-mu u3 _iri-mesz_ sza2 li-me-ti-szu2 ap-pul aq-qur
118. sza _ug3-mesz_ a-szib lib3-bi-szu2-un ka-mar-szu2-nu asz2-kun
119. u2-szab-bir _dingir-mesz_-szu2-un
120. u2-szap-szi-ih ka-bat-ti _en en-en_
121. _dingir-mesz_-szu2 _{d}1(u)-5(disz)-mesz_-szu2 _nig2-szu_-szu2 _nig2-gur11_-szu2
122. _ug3-mesz tur_ u _gal_ asz2-lu-la a-na _kur_ an-szar2{ki}
123. 1(gesz2) _danna_ qaq-qa-ru ina a-mat an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
124. sza u2-ma-'e-e-ru-in-ni
125. qe2-reb {kur}elam-ma{ki} e-ru-ub at-ta-lak szal-t,isz
126. ina ta-a-a-ar-ti-ia sza2 an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
127. u2-sza2-zi-zu-in-ni _edin_ ga-re-ia
128. {iri}szu-sza2-an ma-ha-zu _gal_-u2 mu-szab _dingir-mesz_-szu2-un
129. a-szar pi-risz-ti-szu2-un ak-szu-ud
130. ina a-mat an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) qe2-reb _e2-gal-mesz_-szu2
131. e-ru-ub u2-szib ina _hul2-mesz_
132. ap-te-e-ma _e2_ nak-kam-a-ti-szu2-nu
133. sza _ku3-babbar-mesz ku3-sig17-mesz nig2-szu-mesz nig2-ga-mesz_
134. nu-uk-ku-mu qe2-reb-szu2-un
column 6
1. sza _lugal-mesz_ {kur}elam-ma{ki} mah-ru-u-ti
2. a-di _lugal-mesz_ sza2 a-di _sza3_ u4-me an-ne2-e
3. u2-pah-hi-ru isz-ku-nu
4. sza# _{lu2}kur2_ sza2-nam-ma e-li ia-a-szi
5. _szu-min_-su la u2-bi-lu ina lib3-bi
6. u2#-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
7. _ku3-babbar ku3-sig17 nig2-szu-mesz nig2-ga-mesz_ sza2 _kur eme-gi7_
8. u uri{ki} {kur}kar2-{d}dun-ia2-asz3 ka-la-mu
9. sza _lugal-mesz_ {kur#}elam-ma{ki} mah-ru-u-ti
10. a-di 7(disz)-szu2 isz-lu#-lu# u2#-bi#-lu qe2-reb {kur}elam-ma{ki}
11. s,a-ri-ru husz#-[x x] esz-ma-ru-u eb-bu
12. ni-siq-ti _na4-mesz#_ szu-kut-tu2 a-qar-tu2 si#-mat _lugal_-ti
13. sza _lugal-mesz kur_ uri{ki} mah#-ru#-u-ti
14. u3 {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi#-na a#-[x] kit#-ri-szu2#-nu
15. ip-szu-ru a-na {kur#}elam#-ma{ki}
16. lu-bul-tu szu-kut-tu2 si-mat _lugal#_-u-ti
17. {gesz}til-li qa-ra-bi si-ma-nu-u2
18. mim-ma e-pesz _me3_ si-mat _szu#-min_-szu2
19. u2-nu-ut mut-tab-bil-ti _e2-gal-mesz_-szu2 ka-la-mu
20. sza2 ina muh-hi u2-szi-bu it-ti-lu
21. ina lib3-bi e-ku-lu isz-tu-u ir-mu-ku ip-pa-asz2#-szu2
22. _{gesz}gigir-mesz_ {gesz}sza sza2-da-di {gesz}s,u-um#-bi#
23. sza# ih#-zu-szi-na s,a-ri-ru za-ha#-lu#-u#
24. _ansze#-kur-ra#-mesz ansze#-kunga-mesz gal-mesz_
25. sza tal#-lul-ta#-szu2-nu _ku3-sig17 ku3#-babbar#_
26. asz2#-lu#-la a#-na# _kur_ an#-[x]{ki}
27. ziq-qur-rat# {iri#}[x x]-an
28. sza# ina a-gur2-ri _{na4}za-gin3_ szu#-pu#-szat# ub-bit
29. u2#-kap-pi-ra _si-mesz_-sza2 sza pi-tiq _uruda_ nam-ri
30. {d}musz3-szesz2 _dingir_ pi-risz-ti-szu2-un
31. sza# asz2-bu ina pu-uz-ra-a-ti
32. sza# mam-ma-an la im#-ma#-ru# ep#-szet _dingir_-ti-szu2
33. {d}szu-mu-du {d}la#-ga-ma-ru
34. {d}pa-ar-ti-ki-ra {d#}am#-man-ka-si-masz
35. {d}u2-du-ra-an {d#}sa#-pa-ag
36. sza _lugal-mesz_ {kur}elam-ma{ki}
37. ip-tal-la-hu _dingir_-us#-su-un
38. {d}ra-gi-ba {d}su-un#_-gam_-sa-ra-a
39. {d}ka-ar-sa {d}ki-ir-sa-ma-as
40. {d}szu-da-nu {d}a-a-pa-ag-si-na
41. {d}bi-la-la {d}pa-ni-in-tim-ri
42. {d}si-la-ga-ra-a {d}na-ab-sa-a
43. {d}na-bir-tu {d}ki-in-da-kar-bu
44. _dingir-mesz {d}1(u)-5(disz)-mesz_ sza2-a-tu-nu
45. it-ti szu-kut-ti-szu2-nu _nig2-gur11_-szu2-nu u2-nu-ti-szu2-nu
46. a-di {lu2}sza2-an-ge-e {lu2}bu-uh-la-le-e
47. asz2-lu-la a-na _kur_ an-szar2{ki}
48. 3(u) 2(disz) _alam-mesz lugal-mesz_
49. pi-tiq _ku3-babbar ku3-sig17 uruda {na4}gesz-nu-gal_
50. ul-tu qe2-reb {iri}szu-sza2-an
51. {iri}ma-dak-tu {iri}hu-ra-di
52. a-di _alam_ {disz}um-man-i-gasz _dumu_ {disz}um-ba-da-ra-a
53. _alam_ {disz}isz-tar-na-an-hu-un-di
54. _alam_ {disz}hal-lu-si
55. _alam_ {disz}tam-ma-ri-tu _egir_-u2
56. sza ina qi2-bit an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) e-pu-szu2 _ARAD_-u-ti
57. al-qa-a a-na _kur_ an-szar2{ki}
58. ad-ka-a _{d}alad-mesz {d}lamma-mesz_
59. _en-nun-mesz_ szu-ut e2-kur ma-la ba-szu2-u2
60. u2-na-as-si-ha _am-mesz_ na-ad-ru-u-ti
61. si-mat _ka2-mesz_-ni
62. esz-re-e-ti {kur}elam-ma{ki}
63. a-di la ba-sze-e u2-szal-pit
64. _dingir-mesz_-szu2 _{d}1(u)-5(disz)-mesz_-szu2 am-na-a a-na za-qi2-qi2
65. _{gesz}tir-mesz_-szu2-nu pa-az-ra-a-ti
66. sza mam2-ma a-hu-u la u2-szar-ru ina lib3-bi
67. la i-kab-ba-su i-ta-szi-in
68. _{lu2}erin2-mesz me3_-ia qe2-reb-szin e-ru-bu
69. e-mu-ru pu-uz-ra-szin iq-mu-u ina {d}gesz-bar
70. ki-mah-hi _lugal-mesz_-szu2-nu mah-ru-u-ti _egir-mesz_
71. la pa-li-hu-u-ti an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) _en-mesz_-ia
72. mu-nar-ri-t,u _lugal-mesz ad-mesz_-ia
73. ap-pul aq-qur u2-kal-lim _{d}utu_-szi
74. _giri3-pad-ra2-mesz_-szu2-nu al-qa-a a-na _kur_ an-szar2{ki}
75. e-t,em2-me-szu2-nu la s,a-la-lu# e-mi3-id
76. ki-is-pi na-aq _a-mesz_ u2-za-am-me-szu2-nu-ti
77. ma-lak _iti_ 2(u) 5(disz) _u4-mesz_
78. na-ge-e {kur}elam-ma{ki} u2-szah-rib
79. _mun {u2}zag-hi-li{sar}_
80. u2-sap-pi-ha _edin_-usz-szu2-un
81. _dumu-munus-mesz lugal-mesz nin9-mesz lugal-mesz_
82. a-di qi-in-ni mah-ri-ti u _egir_-ti
83. sza _lugal-mesz_ {kur}elam-ma{ki}
84. {lu2}qe2-pa-a-ni {lu2}ha-za-na-a-ti
85. sza _iri-mesz_ sza2-a-tu-nu ma-la ak-szu-du
86. _{lu2}gal {gesz}pan-mesz {lu2}gar-nu-mesz_
87. {lu2}mu-kil _{kusz}pa-mesz_ {lu2}_3(disz)-u5-mesz_
88. {lu2}sza2 pet2-hal_-li-mesz {lu2}erin2-mesz {gesz}pan_
89. _{lu2}sag-mesz_ {lu2#}kit-kit-tu-u2
90. gi-mir um-ma-ni ma-la ba-szu-u2
91. _ug3-mesz nita_ u _munus tur_ u _gal_
92. _ansze-kur-ra-mesz ansze-kunga-mesz_
93. _ansze-mesz gu4-mesz_ u _u8-udu-hi-a_
94. sza e-li _buru5-hi#-a_ ma-a'-du
95. asz2-lu-la a-na _kur_ an-szar2{ki}
96. _sahar-hi-a_ {iri}szu-sza2-an {iri}ma-dak-tu2 {iri}hal-te-ma-asz2
97. u3 si-it-ti ma-ha-zi-szu2-nu
98. e-si-pa al-qa-a a-na _kur_ an-szar2{ki}
99. ina _iti ud-mesz_ {kur}elam-ma{ki}
100. a-na pat, gim-re-e-sza2 as-pu-un
101. ri-gim a-me-lu-ti ki-bi-is _gu4-mesz_ u s,e-e-ni
102. szi-si-it a-la-la _du10-ga_
103. u2-za-am-ma-a _a-gar3-mesz_-szu2
104. _ansze-edin-na-mesz masz-da3-mesz_
105. u2-ma-am _edin_ ma-la ba-szu-u
106. par-ga-nisz u2-szar-bi-s,a qe2-reb-szu2
107. {d}na-na-a sza 1(disz) _lim_ 6(disz) _me 3(u)-am3_ 5(disz) _mu-an-na-mesz_
108. ta-as-bu-szu2 tal-li-ku tu-szi-bu
109. qe2-reb {kur}elam-ma{ki} a-szar la si-ma-te-e-sza2
110. u3 ina u4-me-szu2-ma szi-i u3 _dingir-mesz ad-mesz_-sza2
111. tab-bu-u szu-mi3 a-na be-lut _kur-kur_
112. ta-a-a-rat _dingir_-ti-sza2 tu-szad-gi-la pa-nu-u-a
113. um-ma {disz}an-szar2-du3-a ul-tu2 qe2-reb {kur}elam-ma{ki}
114. lem-ne2-ti u2-sze-s,a-an-ni-ma
115. u2-sze-rab-an-ni qe2-reb e2-an-na
116. a-mat qi2-bit _dingir_-ti-szu2-un
117. sza ul-tu2 _u4-mesz su3-mesz_ iq-bu-u
118. e-nen-na u2-kal-li-mu _ug3-mesz egir-mesz_
119. _szu-min dingir_-ti-sza2 _gal_-ti at-mu-uh
120. har-ra-nu i-szir-tu2 sza2 ul-lu-us, lib3-bi
121. ta-as,-ba-ta a-na e2-an-na
122. ina _{iti}gan u4 1(disz)-kam2_ qe2-reb unu{ki} u2-sze-rib-szi-ma
123. ina e2-hi-li-an-na sza2 ta-ram-mu
124. u2-szar-me-szi _bara2_ da-ra-a-ti
125. _ug3-mesz_ u3 szal-lat {kur}elam-ma{ki}
126. sza ina qi2-bit an-szar2 {d}sin {d}utu {d}iszkur
127. {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki} {d}gaszan-kid-mu-ri
128. {d}1(u)-5(disz) sza2 {iri}limmu2-dingir {d}masz {d}u-gur {d}nusku ah-bu-ta
column 7
1. re-sze-e-ti a-na _dingir-mesz#_-ia# asz2-ruk
2. _{lu2}erin2-mesz {gesz}pan_ {gesz}a-ri-ti
3. {lu2}um-ma-ni {lu2}kit-kit-tu-u
4. sza asz2-lu-la ul-tu2 qe2-reb {kur}elam-ma{ki}
5. e-li ki-s,ir _lugal_-ti-ia u2-rad-di
6. si-it-tu-ti a-na ma-ha-zi szu-bat _dingir-mesz gal-mesz_
7. _{lu2}nam-mesz_-ia _gal-mesz_-ia gi-mir _karasz_-ia
8. ki#-ma# s,e-e-ni u2-za-'i-iz
9. {disz#}um#-man-al-dasz _man_ {kur}elam-ma{ki}
10. sza szu-usz-mur _{gesz}tukul-mesz_ an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
11. dan-nu-u2-ti e-mu-ru
12. ul-tu2 _kur_-e a-szar# mar#-qi2-ti-szu2 i-tu-ram#-ma
13. qe2-reb {iri}ma-dak#-tu2# _iri#_ sza2# ina qi2-bit an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)#
14. ap-pu-lu# aq#?-qu#-ru# asz2-lu-lu szal-lat-su#
15. e-ru#-ub# u2#-szib ina si-pit-ti a-szar ki-hul-le-e#
16. szu-ut# {disz}{d}ag-en-mu-mesz#
17. _dumu dumu# {disz}{d}marduk#-a-sum#-na_
18. sza ina a-de-ia [x]-t,u#-u2
19. is,-lu-u2 _{gesz}szudun# en#_-ti-ia
20. sza# _lugal#-mesz_ [x x]-ma{ki}
21. a#-na# dan#-nu#-ti#-szu2# isz-ku-nu
22. it-tak-lu [...]-man-i-gasz {disz}tam-ma-ri-tu2
23. {disz}in-da#-bi#-bi {disz}um-man-al-dasz
24. _lugal-mesz_ sza2 e#-pu-szu2 be-lut {kur}elam-ma{ki}
25. _{lu2}a kin_-ia# szu-ut sze-bul {disz}{d}muati-en-mu-mesz
26. ina ma-le-e# lib-ba-a-ti
27. u2-ma-'e-er# _edin_ {disz}um-man-al-dasz
28. {disz}{d}muati-en-mu-mesz# dumu _dumu_ {disz}{d}marduk-a-asz
29. a-lak _{lu2}a kin_-ia# sza2# qe2#-reb {kur}elam-ma{ki}
30. e-ru-bu isz#-me#-e-ma
31. ik-ku-ud lib3-ba-szu2 ir-sza2-a [x]-kut#-tu
32. na-pisz-ta-szu2 pa-nu-usz#-szu2 ul e-qir#-ma
33. ih-szu-ha mi-tu#-tu
34. a-na {lu2}ki-ze-e ra#-[...] iq#-bi#-ma
35. um-ma ra-si-ban#-ni# [x] _{gesz#}tukul_
36. szu-u {lu2}ki-zu-szu2 ina _gir2 an-bar#_ szib#-bi#-szu2-nu
37. up-ta-at-te-hu a-ha-mesz
38. {disz}um-man-al-dasz ip-lah3-ma
39. _adda {disz}{d}muati-en-mu-mesz_ szu-a-tu2
40. ina _mun_ usz-ni-il-ma
41. a-di _sag-du {lu2}ki-zu_-szu2
42. sza u2-ra-si-bu-szu2 ina _{gesz}tukul#_
43. a-na _{lu2}a kin_-ia id-din-ma
44. u2-sze-bi-la#-asz2-szu2 a-di mah-ri-ia
45. _adda_-szu2 a-a-din a-na qe2-be2-ri
46. _ugu_ sza2 mah-ri mi-tu-us-su ut-tir-ma
47. _sag-du_-su ak-kis ina _gu2 {disz}{d}muati-szu-min_-s,a-bat
48. {lu2}{d}sin-ma-gir {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na
49. _szesz_ nak-ri sza2 it-ti-szu2
50. a-na szum-ku-ri {kur}elam-ma{ki} il-li-ku a-lul
51. {disz}pa-'e-e sza2 me2-eh-ret {disz}um-man-al#-dasz
52. e-pu-szu be-lut {kur}elam-ma{ki}
53. na-mur-rat _{gesz}tukul-mesz_ an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) ez-zu-ti
54. sza 1(disz)-szu2 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 it-bu-ku _ugu_ {kur}elam-ma{ki}
55. ih-su-us-ma ir-sza2-a hi-ip lib3-bi
56. ul-tu2 qe2-reb {kur}elam-ma{ki} in-nab-tam-ma
57. is,-ba-ta _giri3-min lugal_-ti-ia
58. _ug3-mesz_ mul-tah#-t,e sza {iri}e2-{disz}im-bi-i
59. {iri}ku-zur-te#-e-in {iri}bad3-lugal
60. {iri}ma-su-tu {iri}bu-be2-e
61. {iri}e2-{disz}un-za-a-a {iri}e2-{disz}ar-ra-bi
62. {iri}ib-rat {iri}an-za-gar3-sza-{disz}ta-pa-pa
63. {iri}ak-bar-i-na {iri}gur-u2-ki-ir-ra
64. {iri}du-un-nu-{d}sza2-masz {iri}ha-ma-nu
65. {iri}ka-ni-s,u {iri}ar-an-zi-a-sze
66. {iri}na-qi2-da-a-te {iri}dim-tu2-sza2-{disz}si-ma-me
67. {iri}e2-{disz}qa-ta-at-ti {iri}sza-{disz}ki-sa-a-a
68. {iri}su-ba-he-e {iri}dul-hu-um-ba
69. sza ina ger-ri-ia mah-re-e
70. sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_ an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
71. dan-nu-u2-ti in-nab-tu
72. is,-ba-tu {iri}sa-al-ad-ri _kur_-u2 mar-s,u
73. _ug3-mesz_ sza2-a-tu2-nu sza2 {iri}sa-al-ad-ri _kur_-u2
74. isz-ku-nu a-na dan-nu-ti-szu2-un
75. nam-ri-ri an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) _en-mesz_-ia
76. is-hu-up-szu-nu-ti
77. ul-tu _kur_-e a-szar mar-qi2-ti-szu2-un
78. in-nab-tu-nim-ma is,-ba-tu2 _giri3-min_-ia
79. a-na _{gesz}pan_ ak-s,ur-szu2-nu-ti
80. _ugu_ ki-s,ir _lugal_-ti-ia
81. sza u2-mal-lu-u _szu-min_-u-a u2-rad-di
  single ruling
82. ina 9(disz)-e ger-ri-ia ad-ke _erin2-hi-a_-ia
83. _edin_ {disz}u2-a-a-te-e' _man_ {kur}a-ri-bi
84. usz-te-esz-sze-ra har-ra-nu
85. sza ina a-de-ia ih-t,u-u2
86. _mun_ e-pu-szu-usz la is,-s,ur-u2-ma
87. is,-la-a _{gesz}szudun en_-ti-ia
88. sza an-szar2 e-mi3-du-usz i-szu-t,u ab-sza2-a-ni
89. a-na sza2-al szul-mi3-ia _giri3-min_-szu2 ip-ru-us-ma
90. ik-la-a ta-mar-ti man-da-ta-szu2 ka-bit-tu2
91. ki-i {kur}elam-ma{ki}-ma da-bab sur-ra-a-te
92. _kur_ uri{ki} isz-me-e-ma
93. la is,-s,u-ra a-de-ia
94. ia-a-ti {disz}an-szar2-du3-a _sanga ku3_
95. re-e-szu2 mut-nen-nu-u2
96. bi-nu-ut _szu-min_ an-szar2 u2-masz-szir-an-ni-ma
97. a-na {disz}a-bi-ia-te-e' {disz}a-a-mu _dumu_ {disz}te-e-ri
98. e-mu-qi2 id-din-szu-nu-ti
99. a-na re-s,u-tu {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na
100. _szesz_ nak-ri isz-pur-am-ma
101. isz-ta-kan pi-i-szu2
102. _ug3-mesz_ {kur}a-ri-bi it-ti-szu2 u2-szam-kir2-ma
103. ih-ta-nab-ba-ta hu-bu-ut _ug3-mesz_
104. sza an-szar2 {d}1(u)-5(disz) u _dingir-mesz gal-mesz_
105. id-din-u-ni _sipa_-si-na e-pe-szi
106. u3 u2-mal-lu-u2 _szu-min_-u-a
107. ina qi2-bit an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) _erin2-hi-a_-ia
108. ina gi-ra-a {iri}a-za-ar_-dingir_
109. {iri}hi-ra-ta-a-qa-s,a-a-a ina {iri}u2-du-me
110. ina ne2-reb {iri}ia-ab-ru-du ina {iri}e2-{disz}am-ma-ni
111. ina na-ge-e sza2 {iri}ha-u2-ri-i-na
112. ina {iri}mu-'a-a-ba ina {iri}sa-'a-ar-ri
113. ina {iri}ha-ar-ge-e ina na-ge-e
114. sza {iri}s,u-bi-ti di-ik-ta-szu2
115. ma-'a-at-tu a-duk
116. ina la mi3-ni asz2-kun _bad5-bad5_-szu2
117. _ug3-mesz_ {kur}a-ri-bi ma-la it-ti-szu2 it-bu-u-ni
118. u2-ra-as-sib ina _{gesz}tukul-mesz_
119. u3 szu-u2 la-pa-an _{gesz#}tukul_ an-szar2 dan-nu-ti
120. ip-par-szid-ma in-na-bit a-na ru-qe2-e-ti
121. _e2 edin_ kul-ta-ra-a-te mu-sza2-bi-szu2-nu
122. _izi_ u2-sza2-hi-zu iq-mu-u ina {d}gesz-bar
123. {disz}u2-a-a-te-e' ma-ru-usz-tu2 im-hur-szu2-u-ma
124. e-disz-szi-szu2 in-na-bit a-na {kur}na-ba-a-a-te
column 8
1. {disz}u2-a-a-te-e' _dumu_ {disz}ha-za_-dingir_
2. _dumu szesz ad_ sza2 {disz}u2-a-a-te-e' _dumu_ {disz}bir-{d}iszkur
3. sza ra-man-szu2 isz-ku-nu
4. a-na _lugal_-u-ti {kur}a-ri-bi
5. an-szar2 _lugal dingir-mesz kur_-u2 _gal_-u2
6. t,e3-en-szu2 u2-sza2-an-ni-ma
7. il-li-ka a-di mah-ri-ia
8. a-na kul-lum ta-nit-ti an-szar2
9. u3 _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia
10. an-nu kab-tu e-mid-su-ma
11. {gesz}szi-ga-ru asz2-kun-szu-ma
12. it-ti a-si _ur-gi7_ ar-ku-us-szu2-ma
13. u2-sza2-an-s,ir-szu2 _abul muru2_ {iri}nina{ki}
14. ne2-reb mas-naq-ti ad-na-a-ti
15. u3 szu-u {disz}am#-mu-la-di _man_ {kur}qe2-ed-ri
16. it#-ba-am-ma# a#-na mit-hu-s,i _lugal-mesz kur_ mar-tu{ki}
17. sza# an-szar2# {d}1(u)-5(disz) u _dingir-mesz gal-mesz_
18. u2#-szad-gi-lu pa-nu-u-a
19. ina tukul-ti an-szar2 {d}sin {d}utu {d}iszkur
20. {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz)# sza2 nina{ki}
21. {d}gaszan-kid-mu-ri {d}1(u)-5(disz) sza2 {iri}limmu2-dingir
22. {d}masz {d}u-gur {d}nusku
23. _bad5-bad5_-szu2 asz2-kun
24. sza2-a-szu2 bal-t,u-us-su it-ti {munus}a-di-ia-a
25. _dam_ {disz}u2-a-a-te-e' _man_ {kur}a-ri-bi
26. is,-ba-tu-nim#-ma# u2#-bil-u-ni a-di# mah#-ri-ia
27. ina qi2-bit _dingir#-mesz# gal-mesz en-mesz_-ia
28. ul-li _ur-gi7_ asz2-kun-szu2-ma
29. u2-sza2-an-s,ir-szu2 {gesz}szi-ga-ru
30. ina qi2#-bit# an-szar2 {d}1(u)-5(disz) u _dingir-mesz gal-mesz# en-mesz_-ia
31. sza# [x] a-bi-ia-te-e' {disz}a-a-mu _dumu_ {disz}te-e'-ri
32. sza# a#-na re-s,u-tu# {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na
33. a-na# e-reb babila2#{ki} il-li-ku
34. re#-s,e-e-szu2 a-duk _bad5-bad5_-szu2 asz2-kun
35. si-it-tu-ti sza2 qe2-reb babila2{ki} e#-ru#-bu#
36. ina su-un-qi2 hu-szah-hi#
37. e-ku-lu# _uzu_ a-ha-mesz
38. a-na szu-zu#-ub _zi_-ti3#-szu2-nu
39. ul-tu2 qe2-reb babila2#{ki} u2-s,u-nim-ma
40. e-mu-qi2-ia sza2 ina _ugu {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na_ szak-nu
41. sza2-ni-ia-a-nu _bad5-bad5_-szu2 isz-ku-nu-ma
42. szu-u2 e#-disz ip-par-szid-ma
43. a-na szu-zu-ub _zi#_-ti3-szu2 is,-ba-tu2 _giri3-min_-ia
44. re-e-mu ar-szi-szu-u-ma
45. a-de-e ni-isz _dingir-mesz gal-mesz_ u2-sza2-az-kir2-szu2-ma
46. ku-um {disz}u2-a-a-te-e' _dumu_ {disz}ha-za_-dingir_
47. a-na _lugal_-u-ti {kur}a-ri-bi asz2-kun-szu2
48. u3 szu-u it-ti {kur}na-ba-a-a-ta-a-a
49. pi-i-szu2 isz-kun-ma
50. ni-isz _dingir-mesz gal-mesz_ la ip-lah3-ma
51. ih-tab-ba-ta hu-bu-ut mi-s,ir _kur_-ia
52. ina tukul-ti an-szar2 {d}sin {d}utu {d}iszkur
53. {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki#}
54. {d}szar-rat-kid-mu-ri {d}1(u)-5(disz) sza2 {iri}limmu2-dingir
55. {d}masz {d}u-gur {d}nusku
56. {disz}na-at-nu _man_ {kur}na-ba-a-a-ti
57. sza a-szar-szu2 ru-u2-qu
58. sza {disz}u2-a-a-te-e' ina mah-ri-szu2 in-nab-tu
59. isz-me-ma da-na-an an-szar2 sza2 u2-tak-kil-an-ni
60. sza ma-te-e-ma a-na _lugal-mesz ad-mesz_-ia
61. _{lu2}a kin_-szu2 la isz-pu-ra
62. la isz-a-lu szu-lum _lugal_-ti-szu2-un
63. ina pu-luh-ti _{gesz}tukul-mesz_ an-szar2 ka-szi-du-u-ti
64. is-sa-an-qa-am-ma isz-a-la szu-lum _lugal_-ti-ia
65. u3 {disz}a-bi-ia-te-e' _dumu_ {disz}te-e'-ri
66. la ha-sis t,a-ab-ti
67. la na-s,ir ma-mit _dingir-mesz gal-mesz_
68. da-bab sur-ra-a-te it-ti-ia id-bu-ub-ma
69. pi-i-szu2 it-ti {disz}na-at-ni
70. _lugal_ {kur}na-ba-a-a-ti isz-kun-ma
71. e-mu-qi2-szu2-nu id-ku-u-ni
72. a-na ti-ib _hul_-tim a-na mi-s,ir-ia
73. ina qi2-bit an-szar2 {d}sin {d}utu {d}iszkur
74. {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki}
75. {d}szar-rat-kid-mu-ri {d}1(u)-5(disz) sza2 limmu2-dingir{ki}
76. {d}masz {d}u-gur {d}nusku
77. _erin2-hi-a_-ia ad-ke _edin_ {disz}a-bi-ia-te-e'
78. usz-te-esz-sze-ra har-ra-nu
79. {i7}idigna u {i7}buranun{ki}
80. ina _illu_-szi-na gap-szi szal-mesz lu-u e-bi-ru
81. ir-du-u2 ur-hi ru-qu-u-ti
82. e-tel-lu-u2 hur-sza2-a-ni sza2-qu-u-ti
83. ih-tal-lu-pu _{gesz}tir-mesz_ sza2 s,u-lul-szi-na rap-szu2
84. bi-rit _gesz-mesz gal-mesz_ gi-is,-s,i
85. _{gesz}gesztin-gir2-mesz_ har-ra-an {gesz}ed-de-ti
86. e-te-et-ti-qu szal-mi3-isz
87. mad-bar a-szar s,u-um-me lap-lap-ti
88. sza _muszen an_-e la i-sza2-'u-u qe2-reb-szu2
89. _ansze-edin-na-mesz masz-da3-mesz_
90. la ir-te-'u-u2 ina lib3-bi
91. 1(disz) _me danna_ qaq-qa-ru _ta_ nina{ki}
92. _iri_ na-ram {d}isz-tar hi-rat {d}en-lil2
93. _egir_ {disz}u2-a-a-te-e' _man_ {kur}a-ri-bi
94. u3 {disz}a-bi-ia-te-e' sza2 it-ti e-mu-qi2
95. {kur}na-ba-a-a-ti-a-a il-li#-ka
96. ir-du-u il-li-ku ina _{iti}sig4 iti_ {d}sin
97. _dumu_ resz-tu-u a-sza2-re-du sza2 {d}en-lil2
98. _u4 2(u) 5(disz)-kam_ sza2-da-hu sza2 {d}be-let-babila2{ki}
99. ka-bit-ti _dingir-mesz gal-mesz_
100. ul-tu2 {iri}ha-da-at-ta-a at-tu-musz
101. ina la-ri-ib-da _e2 bad3_ sza2 _na4-mesz_
102. ina _ugu_ gu-ub-ba-a-ni sza2 _a-mesz_
103. at-ta-ad-di usz-man-ni
104. _erin2-hi-a_-ia _a-mesz_ a-na masz-ti-ti-szu2-nu ih-bu-ma
105. ir-du-u2 il-li-ku
106. qaq-qar s,u-um-me a-szar lap-lap-ti
107. a-di {iri}hu-ra-ri-na bi-rit {iri}ia-ar-ki
108. u3 {iri}a-za-al-la ina mad-bar asz2-ru ru-u-qu
109. a-szar u2-ma-am _edin_ la ib-ba-szu-u
110. u3 _muszen an_-e la i-szak-ka-nu qin-nu
111. _bad5-bad5_ {lu2}i-sa-am-me-e'
112. _{lu2}gesz-da_ sza2 {d}a-tar-sa-ma-a-a-in
113. u3 {kur}na-ba-a-a-ta-a-a asz2-kun
114. _ug3-mesz ansze-mesz ansze-a-ab-ba-mesz_ u _u8-udu-hi-a_
115. hu-bu-us-su-nu ina la mi3-ni ah-bu-ta
116. 8(disz) _danna_ qaq-qa-ru
117. _erin2-hi-a_-ia lu it-tal-la-ku szal-t,isz
118. szal-mi3-isz lu i-tu-ru-nim-ma
119. ina {iri}a-za-al-li lu isz-tu-u _a-mesz_ nesz-be2-e
120. _ta_ lib3-bi {iri}a-za-al-la
121. a-di {iri}qu-ra-s,i-ti
122. 6(disz) _danna_ qaq-qa-ru a-szar s,u-um-me
123. lap-lap-ti ir-du-u il-li-ku
124. {lu2}a'-lu sza2 {d}a-tar-sa-ma-a-a-in
column 9
1. u3 {lu2}qid-ra-a-a sza2 {disz}u2-a-a-te-e'
2. _dumu_ {disz}bir-{d}iszkur _man_ {kur}a-ri-bi al-me
3. _dingir-mesz_-szu2 _ama_-szu2 _nin9-mesz_-szu2 _dam_-su
4. qin-nu-szu2 _ug3-mesz_ {kur}qe2-ed-ri ka-la-mu
5. _ansze-mesz ansze-a-ab-ba-mesz_ u s,e-e-ni
6. ma-la ina tukul-ti an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
7. _en-mesz_-ia ik-szu-da _szu-min_-a-a
8. har-ra-an {kur}di-masz-qa u2-sza2-asz2-ki-na sze-pu-usz-szu2-un
9. ina _{iti}ne iti mul-pan_
10. ma-rat {d}sin qa-rit-tu
11. _u4 3(disz)-kam_ nu-bat-tu2 sza2 _lugal dingir-mesz_ {d}marduk
12. ul-tu2 {iri}di-masz-qa at-tu-musz
13. 6(disz) _danna_ qaq-qa-ru mu-szi-tu ka-la-sza2
14. ar-de-e-ma al-lik a-di {iri}hul-hu-li-ti
15. ina {kur}hu-uk-ri-na _kur_-u2 mar-s,u
16. {lu2}a'-lu sza2 {disz}a-bi-ia-te-e' _dumu#_ {disz#}te#-e'#-ri
17. {kur}qid-ra-a-a ak#-szu#-ud#
18. _bad5-bad5_-szu2 asz2-kun asz2-lu-la szal#-lat#-su
19. {disz}a-bi-ia-te-e' {disz}a-a-am-mu
20. ina qi2-bit an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) _en-mesz_-ia
21. ina _muru2_ tam-ha-ri bal#-t,u-us-su-un u2-s,ab-bit <ina> _szu#-min_
22. _szu-min_ u _giri3-min_ bi-re-tu2 _an-bar_ ad-di-szu2-nu-ti#
23. it-ti szal-lat _kur_-szu2-un
24. al-qa-asz2-szu2-nu-ti a-na _kur_ an-szar2{ki}
25. mun-nab-ti# sza2 la-pa-an _{gesz}tukul#-mesz_-ia# in-nab-tu
26. ip-la-hu is,-ba-tu2 {kur}hu-uk-ku-ru-na _kur_-u2 mar-s,u
27. ina {iri}ma-an-ha-ab#-bi {iri}ap-pa-ru
28. {iri#}te-nu-qu-ri# {iri}s,a-a-a-u2-ra-an
29. [x] mar-qa#-na-a {iri}sa-ra-te-in#
30. {iri#}en-zi-kar-me# {iri#}ta-a'-na-a {iri}sa-ra-a-qa#
31. a-szar kup-pi nam-ba-'i sza2 _a#-mesz_ ma-la# ba-szu2-u
32. _en-nun-mesz_ ina muh-hi u2#-sza2-an-s,ir#-ma
33. _a-mesz ti-la zi_-ti3-szu2-nu ak-la
34. masz-ti-tu u2-sza2-qir a-na pi-i-szu2-un
35. ina s,u-um-me lap-lap-ti isz-ku-nu na-pisz-tu2
36. si-it-tu-u-ti _ansze-gam-mal-mesz_ ru-ku#-pi#-szu2-nu u2-szal#-li#-qu#
37. a-na s,u-um-me-szu2-nu isz-ta-at-tu-u _usz2-mesz#_ u _a-mesz_ par-szu2
38. sza qe2-reb _kur_-e e-lu-u2
39. e-ru-bu e-hu-zu mar-qi2-tu
40. e-du ul ip-par-szid mul-tah-t,u# ul u2-s,i# ina _szu-min_-ia#
41. a-szar mar-qi2-ti-szu2-nu _szu-min_ ik-szu-us-su#-nu-ti
42. _ug3-mesz nita_ u _munus ansze-mesz ansze-a-ab-ba-mesz gu4-mesz_ u s,e#-e-ni
43. ina la mi3-ni asz2-lu-la a-na _kur_ an-szar2#{ki#}
44. nap-har _kur_-ia sza2 an-szar2 id-di-na ka#-la#-[x]
45. a-na si-hir-ti-sza2 um-dal-lu-u a-na pat, gim-ri#-[x]
46. _ansze-a-ab-ba-mesz_ ki-ma s,e-e-ni u2-par#-ri#-[x]
47. u2-za-'i-iz a-na _ug3-mesz kur_ an-szar2 [x]
48. ina qa-bal-ti _kur_-ia _ansze-a-ab-ba-mesz_ ina 1(disz) _gin2_ 1/2(disz)# [x (x x)]
49. i-szam-mu ina _ka2_ ma-hi-ri#
50. {munus}asz2-tam-mu ina ni-id-ni _{lu2}lunga2#_ ina ha-pe-e#
51. _{lu2}nu-{gesz}kiri6_ ina ki-szi-szu2 sza2 _u2-sar#_
52. im-da-na-ha-ru _ansze-a-ab-ba-mesz_ u a#-me-lu#-tu#
53. {disz}u2-a-a-te-e' a-di _erin2-hi-a_-[x]
54. sza a-de-ia la is,-s,u#-ru#
55. sza la-pa-an _{gesz}tukul#-mesz_ an-szar2# _en#_-[x]
56. ip-par-szi-du in-nab-tu ma-har# [...]
57. u2-szam-qit-su#-nu#-ti {d}er3#-ra# qar#-du#
58. su-un-qu ina bi-ri#-szu2#-nu# isz-sza2-kin-ma#
59. a-na bu-ri-szu2-nu e-ku#-lu _uzu dumu-mesz#_-szu2#-nu
60. ar-ra-a-ti ma-la ina a-de-e-szu2-nu# szat,#-ra#
61. ina pit-ti i-szi-mu-szu2-nu-ti an-szar2 {d}sin {d}utu
62. {d}iszkur {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) sza2 nina#{ki#}
63. {d#}szar#-rat-kid-mu-ri {d}1(u)-5(disz) sza2 limmu2-dingir{ki#}
64. {d}masz {d}u-gur {d#}nusku#
65. ba-ak-ru su-hi-ru {gu4#}[x] _udu-nim#_
66. ina _ugu 7(disz)-ta#-am3#_ mu-sze-ni-qa-a-te# e#-ni#-qu#-u-ma#
67. szi-iz-bu la u2-szab-bu-u ka#-ra-sun2#
68. _ug3-mesz_ {kur}a-ri-bi 1(disz)-en a-na 1(disz)-en
69. isz-ta-'a-a-lu4 a-ha-mesz
70. ina _ugu_ mi-ne2-e ki-i ep-sze-e#-tu2# an-ni-tu2# _hul_-tu2#
71. im-hu-ru {kur}a#-ru-bu
72. um-ma asz2-szu2 a-de-e _gal-mesz_ sza2 an-szar2 la ni-is,-s,u-ru#
73. ni-ih-t,u-u2 ina _mun#_ {disz}an-szar2-du3-a
74. _lugal_ na-ram# lib3-bi {d}en#-lil2
75. {d}nin-lil2 ri-im#-tu2 _{d}en-lil2-la2_-i#-tu
76. ka-dir-ti i-la-a-ti
77. sza it-ti {d}a-num {d}en-lil2 szit-lu-t,a-at man-za-zu
78. u2-na-kip _{lu2}kur2-mesz_-ia ina _si-mesz_-sza2 gasz-ra-a-te
79. {d}1(u)-5(disz) a-szi-bat {iri}limmu2-dingir
80. {d}gesz-bar lit-bu-szat me-lam-me na#-sza2-a-ta
81. _ugu_ {kur}a-ri-bi i-za-an-nun nab#-li#
82. {d}er3-ra qar-du a-nun-tu# [...]-ma
83. u2-ra-as-si-pa ga#-[x]-ia#
84. {d}masz szil-ta-hu qar-ra-du _gal_-u _dumu#_ {d#}[...]-ru#
85. ina us,-s,i-szu2 zaq-ti u2-par-ri-i' _zi_-tim# {lu2#}[...]
86. {d}nusku _sukkal_ na#-a'-du mu-sza2-pu-u _en_-[x x]
87. sza ina qi2-bit an#-szar2 {d}nin-lil2 qa-rit-tu2 {d}be#-[...]
88. _a2-min_-a-a il-lik-ma is,#-s,u-ra _lugal_-u#-[x]
89. me2-eh-ret _erin2-hi-a_-ia iz-ziz-ma u2-szam-qi2-ta ga-re-ia#
90. ti-bu-ut _{gesz}tukul-mesz_ an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)#
91. _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia#
92. sza ina e-pesz _me3_ il-li-ku re-s,u#-ti
93. _erin2-hi-a-mesz_ sza {disz}u2-a-a-te-e'
94. isz-mu-u-ma _ugu_-szu2 ib-bal-ki-tu
95. szu-u2 ip-lah3-ma
96. ul-tu _e2_ in-nab-tu u2-s,a-am-ma
97. ina tukul-ti an-szar2 {d}sin {d}utu {d}iszkur
98. {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki}
99. {d}szar-rat-kid-mu-ri {d}1(u)-5(disz) sza2 {iri}limmu2-dingir
100. {d}masz {d}u-gur {d}nusku
101. _szu-min_ ik-szu-us-su-ma
102. u2-ra-asz2-szu2 a-na _kur_ an-szar2{ki}
103. ina ni-isz _szu-min_-ia sza2 a-na ka-szad _{lu2}kur2-mesz_-ia
104. am-da-ha-ru an-szar2 u {d#}nin#-lil2
105. ina {gesz}hu-ut-ne2-e ma-sze-ri s,i-bit _szu#-min_-ia
106. _{uzu}me-ze2_-szu2 ap-lu-usz
107. ina la-ah-szi-szu2 at-ta-di s,er-re-tu2
108. ul-li _ur-gi7_ ad-di-szu2-ma
109. ina _abul_ s,i-it _{d}utu_-szi sza2 _muru2_ {iri}nina{ki#}
110. sza ne2-reb mas-naq-ti ad-na-a-te na-bu-u zi-kir-sza2
111. u2-sza2-an-s,ir-szu2 {gesz}szi-ga-ru
112. a-na da-lal2 ta-nit-ti an-szar2 {d}1(u)-5(disz)
113. u3 _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia
114. re-e-mu ar-szi-szu2-ma u2-bal-lit, nap-szat-su
115. ina ta-a-a-ar-ti-ia {iri}u2-szu-u
116. sza ina a-hi tam-tim na-da-ta szu-bat-su ak-szu-ud
117. _ug3-mesz_ {iri}u2-szu-u sza2 a-na _{lu2}nam-mesz_-szu2-nu la sa-an#-qu
118. la i-nam-di-nu man-da-at#-tu2
119. na-dan szat-ti-szu2-un a-duk
120. ina _sza3 un-mesz_ la kan-szu-u-ti szip-t,u asz2-kun
121. _dingir-mesz_-szu2-nu _ug3-mesz_-szu2-nu asz2-lu-la a-na _kur_ an-szar2{ki}
122. _ug3-mesz_ {iri}ak-ku-u la kan-szu-ti a-nir
123. _adda-mesz_-szu2-nu ina {gesz}ga-szi-szi a-lul
124. si-hir-ti _iri_ u2-szal-mi
125. si-it-tu-ti-szu2-nu al-qa-a a-na _kur_ an-szar2{ki}
126. a-na ki-s,ir ak-s,ur-ma
127. _ugu erin2-hi-a_-ia ma-a'-da-a-ti
128. sza an-szar2 i-qi2-sza2 u2-rad-di
column 10
1. {disz}a-a-mu _dumu_ {disz}te-e-ri
2. it-ti {disz}a-bi-ia-te-e' _szesz_-szu2
3. i-zi-zu-ma it-ti _erin2-hi-a_-ia e-pu-szu2 _me3_
4. ina _muru2_ tam-ha-ri bal-t,u-us-su ina _szu-min_ as,-bat
5. ina nina{ki} _iri en_-ti-ia _kusz_-szu2 asz2-hu-ut,
  single ruling
6. {disz}um-man-al-dasz _man_ {kur}elam-ma{ki#}
7. sza ul-tu2 ul#-la an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) _en#-mesz#_-ia
8. iq-bu-u2 a-na e-pesz _ARAD_-ti-ia
9. ina qi2-bit _dingir_-ti-szu2-nu s,ir-tu sza2 la# in#-nen#-nu-u
10. _egir_-nu _kur_-su _ugu_-szu2 ib-bal-kit#-ma#
11. la-pa-an sah-masz-ti _ARAD-mesz_-szu2 sza2 u2-szab-szu2-u _ugu_-szu2
12. e-disz-szi-szu2 ip-par-szid-ma is,#-ba-ta _kur_-u2
13. ul-tu _kur_-e _e2_ mar-qi2-ti#-szu2#
14. a-szar it-ta-nap-rasz-szi#-du#
15. ki-ma _sur2-du3{muszen}_ a-bar-szu-ma
16. bal-t,u-us-su al-qa-asz2-szu2 a-na _kur_ an-szar2{ki}
17. {disz}tam-ma-ri-tu2 {disz}pa-'e-e {disz}um-man#-al#-dasz
18. sza _egir_ a-ha-mesz e-pu-szu be-lut {kur}elam#-ma{ki#}
19. sza ina e-mu-qi2 an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) _en-mesz_-ia
20. u2-szak-ni-sza2 a-na _{gesz}szudun_-ia
21. {disz}u2-a-a-te-e' _man_ {kur}a-ri#-bi#
22. sza ina qi2-bit an-szar2 u {d#}1(u)-5(disz)# _bad5-bad5_-szu2 asz2#-ku#-nu
23. ul-tu a-na na-sah _{udu}siskur#-[x_ x]-lu#-u#
24. ina e2-masz-masz szu-bat _en_-[x x]-un#
25. ma-har {d}nin-lil2 _ama# dingir-mesz_ [x x]
26. hi-ir#-tu na-ram-ti an#-[x]
27. e#-pu-szu _garza#-mesz e2_ a2#-[x x]
28. _{gesz#}szudun#_ {gesz#}sza2 sza2-da#-di u2-sza2-as,-bit-su#-nu#-ti#
29. a-di _ka2_ e2-kur isz-du-du ina _ki-ta_-ia#
30. al-bi-in ap-pi at#-ta-'i-id# _dingir_-us-su#-un#
31. u2#-[x x]-a# dan-nu-us-su-un ina _ukken# erin2#-hi-a_-ia
32. sza an-szar2 {d}sin {d}utu# {d}iszkur
33. {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) [x] nina#{ki}
34. {d}szar-rat-kid#-mu-ri {d}1(u)-5(disz)# [x] limmu2#-dingir{ki}
35. {d#}masz {d}u-gur {d}nusku sza2 la kan#-[x]-ti-ia#
36. u2#-szak-ni-szu2 a-na# _{gesz#}szudun_-ia#
37. [x] li#-i#-ti# u3 da-na-a#-ni
38. [x]-sza2-zi#-zu#-in#-ni _edin {lu2}kur2-mesz_-ia
  single ruling
39. {disz#}1(u) 5(disz)#-[x] _lugal#_ {kur}ur-ar#-t,i#
40. sza# _lugal#-mesz# ad#-mesz#_-szu2 a-na _ad-mesz_-ia#
41. isz#-ta#-nap#-par-[x]-ni# _szesz_-u2-tu2#
42. e#-nen#-na# {disz#}1(u)-5(disz)#-bad3# da-na-nu ep-sze-e-tu2
43. sza# _dingir#-[x] gal#-mesz#_ i#-szi#-mu#-in#-ni isz-me-e-ma
44. [x x] sza2# _dumu#_ [x]-na# _ad#_-szu2# isz#-ta-nap-pa-ra _en_-u-tu2
45. [x] szu#-[x] ki#-i# pi-i an-nim-ma
46. [...]-pa#?-ra# x um-ma lu-u szul-mu
47. [x x] _lugal# en_-ia
48. [...] ta#-mar-ta#-szu2 ka-bit-tu2
49. [...] a-di mah-ri-ia
  single ruling
50. [...]-szu2# _e2# usz#_-u#-ti te-ne2-e _e2-gal_ sza2 qe2-reb nina{ki}
51. [x] s,i-i-ru# na-ram {d}nin-lil2
52. [...] 3(u)-pap-mesz-su _man kur_ an#-szar2#{ki} _ad ad du3_-ia
53. [x x]-szu# a-na mu-szab _lugal_-ti-szu2
54. [x] _usz#_-u-ti szu-a-tu2 ina _hul2-mesz_ ri-sza2-a-ti
55. [x]-ba#-risz il-lik e-na-ha _e2-gar8-mesz_-szu2
56. [x x]-ku# {disz}an-szar2-du3-a _lugal gal lugal_ dan-nu
57. [x] kisz-sza2-ti _lugal kur_ an-szar2{ki} _lugal_ kib-rat _limmu2_-tim
58. [x x] qe2-reb _e2 usz_-u-ti szu-a-tu2 ar-ba-a
59. _[x]-szar2#_ {d}sin {d}utu {d}iszkur {d}en {d}ag
60. [x] 1(u) 5(disz)# sza2 nina{ki} {d}szar-rat-kid-mu-ri
61. [x x] sza2 limmu2-dingir{ki} {d}gaszan-garza-mesz {d}masz {d}u-gur {d}nusku
62. [x] _lugal#_-u2-ti is,-s,u-ru
63. [...]-nu# _du10-ga an-dul3_-la-szu2-nu sza sza2-la-me
64. it#-ru#-s,u# _ugu_-ia
65. ul#-tu ina _{gesz#}gu#-za# ad du3_-ia u2-szi-bu
66. e#-te-ne2-ep-pu-szu2 be-lut _kur-kur_ u3 _ug3-mesz dagal-mesz_
67. [x]-a#-a-an pu-us-su-rat ha-de-e
68. sza# ka-szad _{lu2}kur2-mesz_-ia u2-pa-sa-ru-in-ni qe2-reb-szu2
69. ina ma-a-a-al mu-szi du#-um#-mu-qa _masz2-ge6-mesz_-u-a
70. ina sza sze-e-ri ba-nu-u2 e-ger-ru-u-a
71. masz-ta-ku szu-a-tu2 mu-szal-li-mu _en-mesz_-szu2 szu-u2-ma
72. _dingir-mesz gal#-mesz#_ szi-mat-su i-szi-mu a-na _munus saga_
73. an-hu-us#-su ad-ke
74. asz2-szu2 ru-up-pu-usz tal#-lak-ti-szu2 a-na si-hir-ti-szu2 aq-qur
75. _5(u)-am3_ ti-ib-ki masz-kan2 szi-kit-ti-szu2
76. pi-tiq-tu ap-tiq tam-la-a usz-mal-li
77. la-pa-an esz-re-e-ti _dingir-mesz gal-mesz_
78. _en-mesz_-ia ap-lah3-ma tam-la-a szu-a-tu2
79. szi-kit-ta-szu2 ul u2-szaq-qi2 ma-a'-disz
80. ina _iti du10-ga ud sze-ga edin_ tam-le-e szu-a-tu2
81. _usz8_-szu2 ad-di u2-kin _sig4_-su
82. ina _kasz-sag_ u _gesztin_ ka-lak-ka-szu2 ab-{lu}lul
83. am#-ha-s,a szal-la-ar-szu2
84. ina# {gesz#}s,u-um_-bi-mesz_ {kur}elam-ma{ki} sza2 ina qi2-bit _dingir-mesz gal-mesz_
85. _en-mesz_-ia asz2-lu-la
86. a-na e-pesz _e2_ ri-du-u-ti szu-a-tu2
87. _ug3-mesz kur_-ia ina lib3-bi i-zab-bi-lu _sig4-hi-a_
88. _lugal-mesz_ {kur}a-ri-bi sza ina a-de-ia ih-t,u-u
89. sza ina _muru2_ tam-ha-ri bal-t,u-us-su-nu u2-s,ab-bi-tu2 ina _szu-min_
90. a-na e-pesz _e2_ ri-du-u-ti szu-a-tu2
91. {gesz}al-lu tup-szik-ku u2-sza2-asz2-szi-szu2-nu-ti
92. u2-sza2-az-bi-la ku-dur2-ri
93. la-bi-in _sig4-hi-a_-szu2 za-bi-lu tup-szik-ki-szu2
94. ina e-le-li nin-gu-u-ti ub-ba-lu u4-um-szu2-un
95. ina _hul2-mesz_ ri-sza2-a-te ul-tu2 _usz8_-szu2 a-di gaba-dib-bi-szu2 ar-s,ip
96. _ugu_ sza2 mah-ri szu-bat-su u2-rap-pisz u2-szar-ri-ha ep-sze-te-e-szu2
97. _gesz-ur3-mesz {gesz}eren-mah-mesz_ tar-bit {kur}si-ra-ra {kur}lab-na-na
98. u2-szat-ri-s,a _ugu_-szu2 _{gesz}ig-mesz_ li-ia-a-ri sza2 e-re-si-na _du10-ga_
99. me-ser _zabar_ u2-rak-kis u2-rat-ta-a _ka2-mesz_-szu2
100. {gesz}tim-me _mah-mesz uruda_ nam-ru u2-hal-lip-ma
101. hi-it-ti _ka2 e2_ hi-la-ni-szu2 e-mid
102. _e2 usz_-u-ti szu-a-tu2 mu-szab _lugal_-ti-ia a-na si-hir-ti-szu2
103. u2-szak-lil lu-le-e u2-mal-li _{gesz}kiri6-mah_ sza2 gi-mir _gesz-mesz_
104. _gurun nig2-sa-sa-hi-a_ ka-la-mu az-qu-pa i-ta-te-e-szu2
105. szi-pir ep-sze-e-te-szu2 ag-mur-ma _{udu}siskur-mesz_ tasz-ri-ih-ti
106. aq-qa-a a-na _dingir-mesz en-mesz_-ia ina _hul2-mesz_ ri-sza2-a-te u2-szar-ri-szu2
107. e-ru-ub qe2-reb-szu2 ina za-mar tak-ne2-e a-na _egir ud-mesz_ ina _lugal-mesz_
108. _dumu-mesz_-ia sza2 an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) a-na be-lut _kur_ u _ug3-mesz_ i-nam-bu-u zi-kir-szu2
109. e-nu-ma _e2 usz_-u-ti szu-a-tu2 i-lab-bi-ru-u-ma in-na-hu
110. an-hu-us-su lu-ud-disz _mu-sar_-u2 szi-t,ir _mu_-ia _ad_-ia
111. _ad ad_-ia _numun_ da-ru-u sza2 _lugal_-u-ti li-mur-ma _i3-gesz_ lip-szu-usz
112. _{udu}siskur bala_-qi2 it-ti _mu-sar_-e szi-t,ir _mu_-szu2 lisz-kun
113. _dingir-mesz gal-mesz_ ma-la ina _mu-sar_-e an-ne2-e szat,-ru
114. ki-ma ia-a-ti-ma lisz-ru-ku-usz da-na-nu u li-i-tu2
115. sza _mu-sar_-u2 szi-t,ir _mu_-ia _ad_-ia _ad ad_-ia ib-ba-tu2
116. it-ti _mu-sar_-i-szu2 la i-szak-ka-nu
117. an-szar2 {d}sin {d}utu {d}iszkur {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki}
118. {d}szar-rat-kid-mu-ri {d}1(u)-5(disz) sza2 {iri}limmu2-dingir {d}masz {d}u-gur {d}nusku
119. de-e-ni it-ti ni-bit _mu_-ia li-di-nu-usz
  double ruling
120. _{iti}gu4-si-sa2 u4 1(u) 5(disz)-kam2_
121. lim-mu {disz}{d}utu-kal-in-an-ni _{lu2}gar-kur kur_ uri{ki}

RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 137 (P421853)

Witness

Witness to composite(s): Q003710

Primary Publication: Novotny, Jamie; Jeffers, Joshua (2018) RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 137

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 098569

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Assurbanipal.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
  beginning broken
column 1'
  beginning broken
1'. [...]-mu#-ri
2'. [...] {d#}nusku#
3'. [...] ru#-u-qu
4'. [...]-nab#-ta
5'. [...]-ni#
6'. [...]-ia#
  rest broken
column 2'
  beginning broken
1'. im#-hu#-[...]
2'. um-ma# [...]
3'. sza _an-[...]_
4'. ni#-ih-[...]
5'. _lugal#?_ [...]
  rest broken

No image available

RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 002 (P422277)

Witness

Witness to composite(s): Q003708

Primary Publication: Novotny, Jamie; Jeffers, Joshua (2018) RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 002

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 105315

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Assurbanipal.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
column 1
1. a-na-ku {disz}an-szar2-du3-a bi-nu-ut an-szar2 u {d}nin-lil2
2. _dumu lugal gal_-u sza _e2 usz_-u2-ti
3. sza {d}sin ul-tu _u4-mesz su3-mesz_
4. ina _sza3 ama_-szu2 iz-ku-ru-usz a-na# _sipa_-ut
5. _kur_ an-szar2{ki} u3 {d}utu {d}iszkur ina _esz#-[...]_
6. ke-e-nu iq-bu-u e-pesz _lugal_-[x? x x]
7. {disz}an-szar2-pap-asz _man kur_ an-szar2{ki} _ad_ ba#?-nu#-u-a
8. a-mat _dingir-mesz_ ti-ik-le#-szu2# [x]-ta#-'i-id
9. sza iq-bu-u-szu2 e#-[x] _lugal#_-u-ti-ia
10. ina _{iti}gu4 iti_ [...] te#-ne2-sze-e-ti
11. _u4# 1(u) 8(disz)#-kam2#_ [...] x x x
12. u2-pa-hir# _ug3-mesz kur_ an#-szar2{ki} _tur_ u _gal_
13. sza tam-tim# e-li-ti u szap-li-ti
14. a-na na-s,ir _dumu lugal_-u-ti-ia
15. u3 [x]-nu _lugal_-u-ut _kur_ an#-szar2{ki} e-pe-sze
16. a-de#-e# ni-isz _dingir-mesz_ u2-sza2-az#-ki-ir-szu2-nu-te
17. u2#-dan#-ni-na rik-sa#-a-ti
18. ina _hul2#-mesz_ ri-sza2-a-ti e-ru#-ub
19. ina _e2# usz_-u-ti asz2-ru nak#-lu#
20. mar-kas _lugal_-u2-[x]
21. sza {disz}{d}sin-pap-mesz-su _ad ad_ a-li-di#-[x]
22. _dumu# lugal#_-u-tu2 u _lugal_-u-tu2 e-pu-szu2 ina lib3-bi#-[x]
23. a-szar# {disz}an-szar2-pap-asz _ad_ ba-nu-u-[x]
24. qe2-[x]-szu2# ib:bi-szu-u ir-bu-u e-pu-szu2 be-lut _kur_ asz-szur# [x]
25. gi#-mir mal-ki ir-du-u2#
26. kim#-tu# u2-rap-pi-szu2#
27. ik#-s,u#-ru ni#-szu-tu2# u sa-la-tu#
28. u3# a#-na-ku {disz}an-szar2-du3-a qe2-reb-szu2 a-hu-uz
29. ne2-me#-qi2 {d}ag kul-lat t,up-szar-ru-u-ti
30. sza gi#-mir um-ma-a-ni ma-la ba-szu2-u
31. ih#-ze-szu2-nu a-hi-it,
32. [x x]-ad# sza2-le-e _{gesz}pan_ ru-kub _ansze-kur-ra_
33. [x] _gigir#_ s,a-bat {kusz}a-sza2-a-ti
34. [...]-lu#-ti _lugal-mesz_ ina u2-ma-mi la-ab-bu
35. [x x]-szi-hu ina pa-an _{gesz}pan_-ia
36. [x x] e-pesz qab-li u ta-ha-zi
37. [...]-ku se-de-ru u mit-hu-s,u-u-tu
38. [x x]-ru# qar-du na-ram an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
39. [x x]-li#-pi _lugal_-u-ti a-na-ku
40. re#-esz# _lugal#_-ti#-ia ina mah-re-e ger-ri-ia
41. a-na {kur}ma2-kan# u {kur}me-luh-ha usz-te-esz-sze-ra
42. har-ra-nu {disz}[x]-da#-am-ma-ne2-e _lugal_ {kur}mu-s,ur
43. u {kur}ku-u2-si# [x]-lak# ger-ri-ia isz-me-e-ma
44. sza ak-bu-su# mi-s,ir {kur}mu-us,-ri
45. {iri}mi-in-pu u2#-masz#-szir-ma ana szu-zu-ub _zi_-ti3-szu2
46. in-na-bit ina qe2-reb {iri#}ni#-i' _lugal-mesz {lu2}nam#-mesz_
47. {lu2}qe-ba-a-ni sza {disz}asz?-szur#?-[x x] _lugal# kur#_ [...] ba#-nu-u-a
48. isz-tak-ka#-nu# qe2#-reb {iri}mu-s,ur
49. ina ir-ti-ia# il#-li#-ku#-nim-ma u2-na-szi-qu _giri3-min_-ia2
50. _egir {disz}ur#_-da-am-ma-ni#-i'# har-ra-nu as,-bat al-lik
51. a-di {iri}ni-i' _iri#_ dan-nu-ti-szu2
52. ti-ib _me3_-ia dan-nu# e#-mur-ma {iri}ni-i' u2-masz-szir
53. in-na-bit# a-na {iri}ki#-[x]-ki#-pi ina tukul-ti an-szar2 {d}sin
54. {d}utu# {d#}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) [x] nina#{ki} {d}1(u)-5(disz) sza {iri}limmu2-dingir
55. {d}masz {d#}u-gur {d}nusku {iri#}[x]-i' {iri}{d}u2-nu
56. a-na si#-hir-ti-sza2 ik#-[x]-da# _szu-min_-a-a#
57. _ku3-babbar-mesz# ku3#-sig17-mesz_ ni-siq-ti# [x x] _nig2-szu-mesz nig2-ga_
58. _iri_ szu2#-a#-tu2 ma-la ba-[...]-bul#-ti bir-me
59. _gada-mesz ansze#-kur-ra-mesz gal#-[...]_ zik#-ra u sin-nisz
60. 2(disz) tim-me# _mah#-mesz_ pi-tiq# [...]-e# eb-bi
61. sza 2(disz) _lim_ 5(disz) [x] _gun#?_ [...]-az# _ka2_ e2-kur
62. ul-tu2 man-zal-ti#-[...] a-na _kur_ asz-szur{ki}
63. i-na 2(disz)-e ger-ri#-[x] _ugu#_ {disz#}ba#-'a#-li# _man#_ {kur}s,ur-ri
64. a-szib _muru2_ tam-tim al-lik# sza# a-mat _lugal_-ti-ia la is,#-s,u-ru
65. la isz-mu-u zi-kir szap-ti-ia#
66. {iri}hal-s,u-_mesz ugu_-szu2 u2-rak-kis#
67. ina tam-tim u na-ba#-li ger-re-ti-szu2 u2-s,ab-bit#
68. nap-szat-su-nu u2-si#-iq u2-kar-ri a-na _{gesz}szudun_-ia
69. u2-szak-nis-su-nu-ti# _dumu-munus_ s,i-it lib3-bi-szu2
70. u3 _dumu-munus-mesz szesz-mesz#_-szu2 a-na e-pesz _{munus}agrig_-ti
column 2
1. u2-bi-la a-di mah-ri-ia
2. _dumu_-szu2 sza ma-ti-ma ti-amtu la e-bi-ra
3. isz-te-nisz u2-bi-la a-na e-pesz _ARAD_-ti-ia
4. _dumu-munus_-su _dumu-munus szesz-mesz_-szu2 it-ti ter-ha-ti
5. [x]-a'#-a#-si am-hur-szu2 re-e-mu ar-szi-szu2-ma
6. [...]-bi#-szu2# u2#-ter#-ma a#-din-szu2
7. {disz}ia#-[...] {kur#}ar-u-a-da
8. a-szib [...] _lugal#?_ {iri}tab_-iri_
9. {disz}sa-an#-[...]-a#-a
10. sza a-na# [...]-szu2#
11. ik-nu-szu2 a#-[...]
12. it-ti nu-dun#-[...] e#-pesz
13. _{munus}agrig_-u-ti a#-[...] u2#-bi-lu-nim-ma
14. u2-na-szi-qu _giri3#-[...]_ mu#-gal-li
15. _ansze2-kur-ra-mesz gal#-[...]_ szat-ti-szam-ma u2-kin#
16. s,e-ru-usz-szu2# [...] {disz#}ia-ki-in-lu-u
17. _lugal_ {kur}ar#-[...] il#-li-ku a-na szim#-tu2
18. {disz}a-bi-ba#-[...]-zi#-ba-a'-li {disz}a-du-nu-ba#-al#
19. _dumu-mesz_ {disz}[...]-u# a-szib _muru2_ tam-tim
20. ul-tu2 [...] e#-lu-nim-ma it-ti ta-mar#-ti-szu2-nu
21. u2#_-[...]-min#_-ia# {disz}a-zi-ba-a'-al# ha-an-t,isz
22. [...]-ma# a-na _lugal#_-u-ti {iri}ar-u-a#-da asz2-kun
23. [...]-ba#-a'-al {disz}a-du-nu-ba-a'-al lu-bul-ti
24. bir#-me u2-lab-bisz _har-mesz ku3-sig17_ asz2-kun
25. ina# mah-ri-ia ul-zi-is-su-nu-ti
26. [x] gu#-ug-gu _lugal_ {kur}lu-ud-di na-gu-u sza2 ne2-ber-ti
27. _a#-ab-ba_ asz2-ru ru-u-qu sza _lugal-mesz ad-mesz_-ia
28. la isz-mu-u zi-kir _mu_-szu2 ni-bit _lugal_-ti-ia
29. ina _masz2-ge6_ u2-szab-ri-szu2-ma an-szar2 ba-nu-u-a
30. u4-mu _masz2-ge6_ an-ni-tu2 e-mu-ra {lu2}rak-bu-szu2 isz-pu-ra
31. [x]-na sza-'a-li szul-mi3-ia {lu2}gi-mir-ra-a-a
32. [x] _kur2_ ek-s,u sza la ip-tal-la-hu _ad-mesz_-ia
33. [x] at#-tu2-u-a la is,-ba-tu2 _giri3-min lugal#_-ti-ia#
34. [...] an-szar2 {d}1(u)-5(disz) _en-mesz_-ia {gesz}s,i-is,-s,i szat qa-ti
35. [...]-ri u2-tam-me-eh-ma it-ti ta-mar-ti-szu2
36. ka-[x]-ti# u2-sze-bi-la a-di mah-ri-ia
37. a-na [x x] ger#-ri-ia _ugu_ {disz}ah-sze-e-ri
38. _lugal_ {kur}[...]-a# usz-te-sze-ra har-ra-nu#
39. ina qi2-bit# [...] {d}utu {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki}
40. {d#}1(u)-5(disz)# sza limmu2#-[...]-urta#? {d}u-gur qe2-reb {kur}man-na-a-a#
41. e-ru-ub#-[x x]-tal#-lak szal-t,isz
42. _iri-mesz_-szu2 dan#-[...]-di# _iri-mesz tur-mesz_
43. sza ni-ba [...] a#-di qe2-reb {iri}i-zir-tu2
44. ak-szu-ud# ap-pul aq#-[x x] {d#}gesz-bar aq-mu
45. _un-mesz# ansze-kur-ra-mesz ansze-mesz# gu4#-mesz_ s,e-e-ni
46. ul-tu2# qe2-reb _iri-mesz_ sza2-tu-nu u2-sze#-s,a-am-ma
47. szal-la#-tisz am-nu {disz}ah-sze-e-ri a-lak ger-ri#-ia# <isz-me-e-ma>
48. u2#-masz-szir {iri}i-zir-ti _iri lugal_-ti-szu2#
49. a-na {iri}at-ra-a-ni _iri_ tukul-ti-szu2 in-na-bit-ma
50. e-hu-uz mar-qi2-tu na-gu-u szu2-a-tu2 ak-szu2-du
51. ma-lak 1(u) u4-me 5(disz) u4-me u2-szah-rib-ma sza2-qu-ma-tu2
52. at-bu-uk {disz}ah-sze-e-ri la pa-lih _en_-ti-ia
53. an-szar2 {d}1(u)-5(disz) im-nu-szu2 ina _szu-min ARAD#-mesz#_-szu2
54. _ug3-mesz kur_-szu2 si-hu _ugu_-szu2 u2-szab#-szu#-u
55. ina _sila iri_-szu2 id-du-u _adda_-szu2 _egir_-nu# {disz}u2-<al>-li-i
56. _dumu_-szu2 u2-szib ina _{gesz}gu-za_-szu2 da-na-an an-szar2 {d}sin {d}utu
57. {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) sza {iri}nina {d}1(u)-5(disz) sza {iri}limmu2-dingir
58. {d}masz {d}u-gur u {d}nusku _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia e-mur-ma
59. ik-nu-sza2 a-na _{gesz}szudun_-ia asz2-szu2 ba-lat, _zi_-ti3#-szu2
60. up-na-szu2 ip-ta-a u2-s,al-la-a _en_-u-ti#
61. {disz}i-ri-si-in-ni _dumu_ ri-du-ti-szu2
62. a-na {iri}nina isz-pu-ra-am-ma u2-na-szi-qu _giri3-min_-ia
63. re-e-mu ar-szi-szu2-ma _{lu2}a kin_-ia sza szul-me
64. u2-ma-'e-er _edin_-usz-szu2 _dumu-munus_ s,i-it _sza3_-szu2
65. u2-sze-bi-la a-na e-pesz _{munus}agrig_-u-ti ma-da-ta-szu2
66. mah-ri-tu2 sza ina ter-s,i _lugal-mesz ad-mesz_-ia
67. u2-szab-t,i-lu isz-szu2-ni a-di mah-ri-ia
68. 3(u) _ansze-kur-ra-mesz_ e-li ma-da-ti-szu2 mah-ri-ti
69. u2-rad-di-ma e-mi3-is-su a-na 4(disz)-e ger-ri-ia
70. a-na {kur}elam-ma{ki} usz-te-esz-sze-ra har-ra-nu
71. ina qi2-bit an-szar2 {d}sin {d}utu {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz)# [...]
72. {d}1(u)-5(disz) sza limmu2-dingir{ki} {d}masz {d}u-gur u# {d}[x]
73. ina _{iti}kin-{d}inanna#_ szi#-pir# {d#}[...]
74. [...] {d#}nun-nam-nir ki-ma ti-ib# me-[...]
75. ak#-tum3# {kur}elam-ma{ki} a-na si-hir-ti-sza2 ak#-kis#
76. _sag#-du_ {disz}te-um-man _lugal#_-szu2-nu mul-tar-hu#
77. sza2# ik#-pu-da _hul_-tu2 ina la mi3-ni a-duk qu-ra#-[x x? x]
column 3
1. ina _szu-min_ bal-t,u-ti u2-s,ab-bit mun-dah-s,e-e-szu2
2. szal-ma-ti-szu2-nu ki-ma _{gesz}dih3 {gesz}kiszi16_ u2-mal-la-a
3. ta-mir-ti {iri}szu-sza2-an _usz2-mesz_-szu2-nu {i7}u2-la-a-a
4. u2-szer3-di _a-mesz_-sza2 as,-ru-up ki-ma na-ba-si
5. {disz}um-man-i-gasz _dumu_ {disz}ur-ta-ki _man_ {kur}elam-ma{ki}
6. sza la-pa-an {disz}te-um-man a-na _kur_ asz-szur{ki} in-nab-ta
7. is,-ba-tu2 _giri3-min_-ia2 it-ti-ia u2-bil2-szu2 a-na {kur}elam-ma{ki}
8. u2-sze-szib-szu2 ina _{gesz}gu-za_ {disz}te-um-man {disz}tam-ma-ri-tu2 _szesz_-szu2
9. szal-sza2-a-a sza it-ti-szu2 in-nab-ta ina {iri}hi-da-lu asz2-kun
10. a-na _lugal_-u-ti ul-tu2 _{gesz}tukul_ an-szar2 {d}1(u)-5(disz) _ugu_ {kur}elam-ma{ki}
11. u2#-szam-ri-ru asz2-tak-ka-nu da-na-nu u li#-i#-[x]
12. ina ta#-[x]-a#-ar#-ti-ia _ugu_ {disz}du-na-nu# {kur#}gam#-bu#-la#-a#-a#
13. sza a-na {kur}elam#-[ma{ki} ...]-lu#? asz2#-ku#-na pa-ni-ia
14. {iri}sza2-pi-i-{d}en# [...] {kur#}gam-bu-li ak-szu-ud
15. qe2-reb _iri_ szu2-a-tu2 e-ru#-[x _x]-mesz_-szu2 as-lisz u2-t,ab-bi-ih
16. {disz}du-na-nu {disz}sa-am-gu-nu# [x]-nar#-ri#-t,u e-pesz# _lugal#_-ti-ia
17. ina {gesz}s,i-is,-s,i isz-qa#-ti# _an#-bar#_ u bi-re-ti _an-bar_
18. u2-tam-me-ha _szu-min_ [x? x x] _un-mesz# gu4#-mesz_ u s,e-e-ni
19. _ansze-mesz ansze-kur-[...]-kunga#-[x]_ ul#-tu2 qe2#-reb
20. {kur}gam-bu-li asz2-lu#-[x] a#-na [x] an-szar2{ki}
21. {iri}sza2-pi-i_-{d}en iri#_ [x]-ti#-szu2 ap#-pul# aq-qur
22. ina _a-mesz_ usz-har-mit, {disz}[x x]-i#-gasz [x x] ma#-a'-as#-su
23. e-pu-szu2 qe2-reb {kur}elam-ma#[{ki} x]-kun-[x x]-na# _lugal_-u-ti
24. sza a-de-e la is,-s,u#-ru# it#-[x x] {d#}gesz-nu11-mu-gi-na
25. _szesz_ nak-ri isz-ku-na pi-[...]-ri#-tu2 _edin_-usz-szu2
26. ib-bal-kit-ma sza2-a-szu2 ga-du kim#-[...]-szu2#? ina _{gesz}tukul_
27. {disz}tam-ma-ri-tu2 sza _egir_ {disz}um-man-[...] _gu-za_
28. {kur}elam-ma{ki} sza a-na re-s,u-ti# _[...]-na#_
29. _szesz#_ la ke-ni il-lik-am-ma a-[...]-ia#
30. ur#-ri-ha _{gesz}tukul-mesz_-szu2 ina su-up-pe#-[...] 1(u) 5(disz)#
31. u2#-sap-pu-u isz-mu-u un-ni-[...]
32. _ARAD_-su _edin_-usz-szu2 ib-bal-kit#-[...]
33. isz-kun u2-szib ina _{gesz}gu-za_-szu2 {disz}tam#-[...]
34. qin#-nu#-szu2 _numun e2 ad_-szu2 it-ti 1(gesz2) 2(u) 5(disz) _nun#-[...]_
35. la#-pa#-an {disz}in-da-bi-bi _ARAD_-szu2 mi-ra#-[...]
36. ip#-szi-lu-nim-ma a-na _kur_ an-szar2{ki} in-[...]
37. _giri3#-min#-mesz_-ia {disz}tam-ma-ri-tu2 a-na e-pesz# [...]
38. ra#-man-szu2 im-nu-ma asz2-szu2 e-pesz di-ni#-szu2# a#-lak# _a2-tah_-szu2
39. ina qi2-bit an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) u2-s,al-la-a# _en_-u-ti
40. ina mah-ri-ia iz-zi-iz-ma i-dal-la-la# qur-di _dingir-mesz_-ia
41. dan-nu-ti sza il-li-ku re-s,u-u-ti# i#-na 5(disz)-szi
42. ger-ri-ia ina _{iti}sig4 iti_ {d}sin _en esz-bar dumu#_ [x]-tu2-u
43. a-sza2-re-du sza {d}en-lil2 ad-ke _erin2-hi-a#_-[x x]
44. {disz}um-man-al-da-si _man_ {kur}elam-ma{ki} usz-[...]
45. u2-bil it-ti-ia {disz}tam-ma-ri-tu2 _man_ {kur#}[...]
46. sza la-pa-an {disz}in-da-bi-bi _ARAD_-szu2 in-nab#-[...]
47. _giri3-min-mesz_-ia _ug3-mesz_ {iri}hi-il-me {iri}pil#-[x x]
48. ti-ib _me3_-ia dan-ni isz-mu-u sza [...]
49. a-na {kur}elam-ma{ki} nam-ri-ri an-szar2 {d}1(u)-5(disz)# [...]
50. pu-luh-ti _lugal_-ti-ia is-hup-szu2-nu-ti szu2#-[...]
51. _gu4#-mesz#_-szu2-nu s,e-ni-szu2-nu a-na e-pesz _ARAD_-ti#-[...]
52. im-qu-tu2#-nim#-ma# is,-ba-tu2 _giri3-min-mesz lugal#_-[x x]
53. a-na me-ti-iq ger-ri#-ia# {iri}e2-im#-[x x]
54. _iri lugal_-u-ti _e2_ tuk-la-a#-ti# sza {kur}elam#-ma{ki}
55. ki-ma _bad3 gal_-e pa-an {kur}elam-ma{ki#} par#-ku ak-szu-ud
56. _ug3#-mesz_ a-szib lib3-bi-szu2 sza la u2-s,u-nim-ma la#-a isz-a-lu
57. szu-lum _lugal_-ti-ia a-nir _sag-du-mesz_-szu2-nu# ak-kis
58. _eme-mesz_-szu2-nu ap-ru-u' a-na ta-mar#-ti# _ug3-mesz kur_-ia
59. al-qa-a a-na _kur_ an-szar2{ki} {disz}im-bi-ap#-pi# _{lu2#}gal {gesz}pan#_
60. sza {kur}elam-ma{ki} sza ina {iri}e2-im-bi#-[...]
61. a-na _en-nun_-u-ti bal-t,u-us-su ul#-[...]-tu# <u2-sze-s,a-am-ma>
62. _szu-min_ u _giri3-min_ bi-re-tu ad-di-szu-ma [...] asz-szur{ki}
63. _munus-e2-gal dumu-mesz_-szu2 sza {disz}te-um-man [...]-ma#{ki}
64. sza ina na-asz2-par-ti an-szar2 ina ger-ri-[x x]-ri-ti
65. ak-ki-su _sag-du_-su it-ti# [x x]-ti# _ug3-mesz_
66. a-szi-bu-ti {iri}e2-im-bi-i [...]-la-tisz am-nu
67. {disz}um-man-al!(AR)-da-si _man {kur}elam#-[...] erin2-hi-a_-ia
68. sza qe2-reb {kur}elam-ma{ki} e#-[...]-ma# {iri}ma-dak-tu2
69. _iri lugal_-ti-szu2 u2-masz-szir#-ma# in#-[...] _kur#_-szu2 e-li
70. {disz#?}um#?-ba#_-lagab#_-u#-a# sza# me2-hi-ret {disz}um-[x x]-da#-si#
71. [x]-bu# ina _{gesz}gu-za_ {kur}elam-ma{ki} ki-ma [...]
72. {iri#}bu-bi-lu _iri_ mu-szab be-lu-ti-szu2# [...]
73. ki-ma _ku6-hi-a_ is,-bat szu-pul _a-mesz#_ [...]
74. {disz}tam-ma-ri-tu sza# in#-nab-tu2 is,-ba-tu2# [...]
75. qe2#-reb {iri}szu-sza2-an u2-sze-rib asz2-kun#-[...]
76. _saga#_-tu2 e-pu-szu2-usz asz2-pur re-s,u#-[x x]
77. im#-szi-ma isz-ta-ne2-'a-a _hul#-[...]_
78. an#-szar2 {d}1(u)-5(disz) sza _a2-min#_-a#-[...]
column 4
1. u2-sza2-zi-zu-in-ni s,e#-er# ga-re-e-ia#
2. lib3-bi a-na {disz}tam-ma-ri-tu2 ek-s,u ba-ra-nu-u ib-ru-u-ma
3. u2-ba-'u-u qa-tusz-szu2 ul-tu2 _{gesz}gu-za lugal_-ti-szu2
4. id#-ku-nisz-szum-ma u2-ter-ru-nisz-szu2 sza-ni-ia-a-ni-szu2#
5. u2-szak-ni-szu2-usz a-na _giri3-min_-ia ina li-i-ti da-na-ni
6. sza _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia qe2-reb {kur}elam-ma{ki} e-ru-ub-ma
7. at-tal-lak szal-t,isz ina ta-a-a-ar-ti-ia sza szul-me-e
8. _szu-min_ ma-li-ti pa-an _{gesz}szudun_-ia u2-ter-ra a-na _kur# an#?-[x_ x]
9. {iri}ga-tu-du {iri}ga-tu#-du#-[x]
10. {iri}da-e-ba {iri#}na#-[x x]
11. {iri#}bad3#-{disz}am#-na#-ni# {iri#}[...]
12. {iri}ha-ma-nu {iri#}[...]
13. {iri}ha-a-a-u2-si {iri#}[...]
14. {iri}e2-{disz}ar-ra-bi {iri#}[...]
15. {iri}ma-dak-tu2 {iri#}[...]
16. {iri}bu-bi-i _iri#-[...]_-ni#
17. {iri}ur-da-li-ka {iri#}[...]-ga
18. {iri}tu-u2-bu {iri#}[...]-bu
19. {iri}du-un_-lugal_ {iri}[x x] un#-da#-a-si
20. {iri}bad3-{disz}un#-da-a-si-ma {iri}bu#-[x]-lu# {iri}sa-am-u-nu
21. {iri}e2-{disz}bu-na-ki {iri}qa#-ab-ri-na
22. {iri}qa-ab-ri-na-ma {iri}ha#-ra-a'
23. _iri-mesz_ szu2-nu-ti ak#-szu-ud
24. ap-pul aq-qur ina {d}gesz-bar# aq-mu
25. _dingir-mesz_-szu2-nu _ug3-mesz_-szu2-nu# _gu4-mesz_-szu2-nu
26. _u8-udu-hi-a-mesz_-szu2-nu _nig2-szu-mesz#_-szu2-nu _nig2-ga-mesz_-szu2-nu
27. {gesz}s,u-um-bi _ansze#-kur-ra-mesz ansze-kunga-mesz_
28. {gesz}til-li# [x]-nu#-ut ta-ha-zi
29. asz2-lu-[x] a-na _kur_ an-szar2{ki}
30. ina 6(disz)-szi# [x x]-ia ina qi2-bit an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
31. ad#-ke _erin2#-[...]_-er# {disz}um-man-al-da-si
32. _man# {kur}elam#-[...]_-sze#-ra har-ra-a-nu
33. {iri#}e2#-[...] ger#-ri-ia mah-re-e
34. [...]-szi# {kur}ha-ma-a-nu
35. [...] ak#-szu-du
36. [...]-da#-a-si _man_ {kur}elam-ma{ki}
37. [...]-a#-szi {kur}ha-ma#-nu isz-me-e-ma
38. [...] an#-szar2 u {d}1(u)-5(disz)# a-li-kut _a2-min-mesz_-ia
39. [...]-szu2#-ma {iri}ma-dak#-tu2 _iri lugal_-ti-szu2
40. [x x]-szir#-ma in-na-bit# a#-na# {iri#}bad3-{disz}un-da-si
41. [x x]-id#-e e-bir-ma# _id2#_ szu-a-tu2
42. [...]-ti#-szu2# isz-kun
43. [...] a#-na s,al-ti-ia
44. [...]-ti a-di na-ge-szu2 ak-szu-ud
45. [...]-ti# a#-di na-ge#-szu2# ak#-szu#-ud
46. [...]-ti a-di na-ge-szu2 ak-szu-ud
47. [x] tu#-[...] na#-ge-szu2 ak-szu-du
48. [x]-rit _<id2>_ ka-la#-[...]-dak#-tu2 _iri lugal_-u-ti
49. [x]-di# na-ge-szu2 [x]-szu-ud
50. {iri#}hal-te-ma-asz2 _iri#_ [x]-u-ti-szu2 ak-szu-ud
51. [x] szu#-sza2-an _iri lugal#_-u-ti-szu2 ak-szu-ud
52. [x] di#-in_-lugal_ {iri}su#-mu-un-tu2-na-asz2
53. [x] _lugal#_-ti-szu2 ak#-szu-ud
54. [x x]-di#-il-ma _iri lugal_-ti-szu2 ak-szu-ud
55. [x x]-bi#-lu _iri lugal_-ti-szu2 ak-szu-ud
56. [...]-in#-ak _iri lugal_-ti-szu2 ak-szu-ud
57. [x] tukul#-ti# an#-szar2# u# {d}1(u)-5(disz) ar-de-ma al-lik
58. s,e-er {disz}um-man-al#-da#-si _man_ {kur}elam-ma{ki}
59. sza la ik-nu-sza2 a#-na _{gesz}szudun#_-ia
60. ina me-ti-iq ger-ri-ia# {iri#}bad3#-{disz}un-da-si
61. _iri lugal_-ti-szu2 ak-szu-ud [x x] u4#-mu 2(disz) u4-mu ul u-qi
62. pa-an ar-ke-e ul ad-gul# [x] u4-me-szu2-ma e-bir _i7_
63. 1(u) 4(disz) _iri-mesz_ mu-szab _lugal_-ti-[...] _iri#-mesz tur-mesz_
64. sza2 ni-ba la i-szu-u [...]-ge#-e
65. sza qe2-reb {kur}elam-ma{ki} ka#-li#-sza2# ak#-szu#-ud
66. ap-pul aq-qur ina {d#}gesz#-bar aq-mu#
67. ina _du6!_ kar#-me u2-ter# ina# la mi3-ni a-duk qu-ra-de#-[x x]
  DUL with extra final vertical
68. [x] _{gesz#}tukul#_ u2-ra-as#-[x] mun#-dah-s,e-szu2 s,i-ru-[x]
69. [...]-al#-da-si# [...]-ma#{ki} mi-ra-nu-usz#-[x]
70. [...]-ta# sza2-du-[x]
71. [...] a#-di na-ge-[x]
72. [...]-la#-mu# [...]
73. _2(u)#-am3#_ [...]
74. [x x] hi-da#-[x] ak#?-szu2#?-ud 1(gesz2)# _danna#-[...]_
75. [...] an#-szar2 u {d#}[x] sza2 u2-ma-[...]
76. [...] e#?-lam#?-ti#?{ki?} at#?-[...]
77. [...]
column 5
1. s,e-er ga-re-ia {iri}szu-sza2-an ma-ha-zu _gal_-u
2. mu-szab _dingir-mesz_-szu2-un
3. a-di pi-risz-ti-szu2-nu ak-szu-ud ina a-mat an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
4. qe2-reb _e2-gal-mesz_-szu2 e-ru-ub u2-szib ina _hul2-mesz_
5. ap-te-e-ma _e2_ na-kam-a-te-szu2-nu sza _ku3-babbar-mesz ku3-sig17-mesz_
6. _nig2-szu-mesz_-szu2 _nig2-ga-mesz_ nu-uk-ku-mu qe2-reb-szu2-nu
7. sza# _lugal-mesz_ {kur}elam-ma{ki} mah-ru-ti
8. [...] sza2# a#-di u4-me an-ne2-e u2-pah-hi-ru
9. [x]-ku#-nu sza _{lu2#}kur2_ sza2#-nam#-ma# [x]-li a-a-szi qa#-a#-su#
10. la u2-bi-lu ina lib3-bi u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
11. _ku3-babbar-mesz ku3-sig17-mesz nig2-szu-mesz nig2-ga-mesz_
12. sza2 _kur eme-ki_ u uri{ki} {kur}kar2-{d}dun-ia2-asz3
13. ka-la-ma sza2 _lugal-mesz_ {kur}elam-ma{ki} mah-ru-u-te
14. a-di 7(disz)-szu2 isz-lu-lu u2-bi-lu qe2-reb {kur}e-lam-ti
15. s,a-ri-ru husz-szu-u esz-ma-ru-u eb-bu
16. ni-siq-ti _na4-mesz_ szu-kut-tu2 a-qar-tu2 si-mat _lugal_-u-ti
17. sza2 _lugal-mesz kur_ uri{ki} mah-ru-ti u {disz}{d}gesz-nu11-<<gal>>-mu-gi-na
18. a-di kit-ri-szu2-nu ip-szu-ru a-na {kur}elam-ma{ki}
19. lu-bul-tu2 szu-kut-tu2 si-mat _lugal_-u-ti {gesz}til-li
20. qa-ra-bi si-ma-nu-u mim-ma e-pesz _<me3_ si-mat> qa-ti-szu2
21. u2-nu-ut mut-tab-bil2-ti _e2-gal-mesz_-szu2 ka-la-mu
22. sza ina muh-hi u2-szi-bu it-ti-lu ina lib3-bi e-ku-lu
23. isz-tu-u ir-mu-ku ip-pa-asz2-szu asz2-lu-la a-na _kur_ an-szar2{ki}
24. ziq-qur-rat {iri}szu-sza2-an ina a-gur2-ri _{na4}za-gin3_ szu-pu-szat
25. ub-bit u2-kap!(KAD3)-pi-ra _si-mesz_-sza2 sza2 pi-tiq _uruda_ nam-ri
26. {d}musz3-szesz2 _dingir_ pi-risz-ti-szu2-un sza2 asz2-bu
27. ina pu-zur-a-te
28. sza mam-ma-an la im-ma-ru ep-szet _dingir_-ti-szu2
29. {d}szu-mu-du {d}la-ga-ma-ru {d}pa-ar-ti-ki-ra
30. {d}am-man-ka-si-masz {d}u2-<du>-ra-an
31. {d}sa-pa-ag {d}ra-gi-ba
32. {d}su-un_-gam_-sa-ra-a
33. {d}ka-ar-sa {d}ki-ir-sa-ma-as
34. {d}szu-da-nu {d}a-a-pa-ag-si-na
35. {d}bi-la-la# {d#}pa#-ni#-in-tim-ri
36. {d}si-la-ga-ra#-a# {d#}[...]-a#
37. {d}na-bir-tu2 {d}ki-in#-[...]
38. _dingir-mesz {d}1(u)-5(disz)-mesz_ sza-a#-[x x]
39. it-ti szu-kut-ti-szu2-nu _nig2-ga-[...]_
40. a-di {lu2}sza2-an-ge-e bu-[...]
41. asz2-lu-la a-na _kur_ an-szar2{ki} 3(u) 2(disz)# [...]
42. pi-tiq _ku3-babbar ku3-sig17 uruda_ {na4#}[...]
43. ul-tu2 qe2-reb {iri}szu-sza2-an [...]
44. {iri}hu-ra-a-di a-di _nu_ [x] um#-man#-[x x]
45. _dumu_ {disz}um-ba-da-ra-a _alam_ {disz}isz-tar-na-an#-hu#-[x x]
46. _alam_ {disz}hal-lu-si u3 _alam_ {disz}tam-ma-ri-tu2#
47. _egir_-u2 sza ina qi2-bit an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
48. e-pu-szu2 _ARAD_-u2-ti al-qa-a a-na _kur_ an-szar2
49. ad-ka-a _{d}alad-mesz {d#}lamma-mesz en-nun-mesz_ szu-ut e2-kur
50. ma-la ba-szu2-u u2-na-as-si-ha _am-mesz_ na-ad-ru-ti
51. si-mat _ka2-mesz_ esz-re-e-ti {kur}elam-ma{ki}
52. a-di la ba-sze-e u2-szal-pit _dingir-mesz_-szu2
53. u _{d}1(u)-5(disz)-mesz#_-szu2 am-na-a a-na za-qi2-qi2
54. _{gesz}tir#-mesz#_-szu2-nu pa-az-ra-a-te
55. sza# mam2#-[x] a-hu-u la u2-szir3 ina lib3-bi
56. [x x]-kab#-ba-sa i-ta-szi-in#
57. [...] _me3#-mesz#_-ia qe2-reb-szin e-ru-[x]
58. [...] pu-uz-ra#-[x] iq-mu-u ina {d#}[x x]
59. [...] _lugal#-mesz_-szu2-nu# [...]
60. [...] x [...]
  n lines broken
61'. [...]-na# [...]
62'. [...]-la#-lu# e-[x]
63'. [...]-e# u2-za-am-me-szu2-nu-ti
64'. [...] 2(u) 5(disz)# _u4-mesz_
column 6
1. na-ge-e {kur}elam-ma{ki} u2-szah-rib
2. _mun_ sah-le-e u2-sap-pi-ha _edin_-usz-szu2
3. _dumu-munus lugal-mesz nin9 lugal-mesz_
4. a-di qi-in-ni mah-ri-ti
5. ar-ki-ti sza2 _lugal-mesz_ {kur}e-lam-ti
6. {lu2#}qe#-pa-a-ni {lu2}ha-za-na-a-te sza _iri-mesz_
7. [...]-nu# ma#-la ak-szu2-du _{lu2}gal {gesz}pan-mesz_
8. _{lu2#}gar#_-[x x] {lu2}mu-kil _{kusz}pa-mesz_
9. {lu2}_3(disz)-u5#-mesz#_ {lu2#}sza2 pet2-hal _{lu2}erin2-mesz {gesz}pan_
10. _{lu2}sag-mesz_ {lu2#}kit#-kit#-tu2#-u
11. gi-mir um-ma-ni ma-la ba-szu2-u _ug3-mesz nita#_ u# _munus#_
12. _tur_ u _gal ansze-kur-ra-mesz ansze-kunga-mesz ansze-mesz_
13. _gu4-mesz_ u s,e-e#-ni sza2 _ugu buru5_ ma-a'-du
14. asz2-lu-la a-na _kur# an-szar2{ki} sahar-hi-a_ {iri}szu-sza2-an
15. {iri}ma-dak-tu2 {iri}hal-te-ma-asz2 si#-it#-ti ma-ha-zi
16. e-si-pa al-qa-a a-na _kur_ an-szar2{ki}
17. _ansze-edin-na masz-da3-mesz_ u2-ma-am _edin_
18. ma-la ba-szu2-u par-ga-nisz u2-szar-bi-s,a
19. qe2-reb-szu2-un# ri-gim a-me-lu-te
20. ki-bi-is _gu4#-mesz#_ u s,e-e-ni
21. szi-si-it {d}a#-la-la _du10-ga_ u2-za-am-ma#-[x]
22. _a-gar3-mesz_-szu2 {d}na-na-a sza 1(disz) _lim_ 6(disz) _me 3(u)-am3# mu#-mesz_
23. ta-as-bu-su# tal-li-ku tu-szi#-bu
24. qe2-reb {kur}e#-lam-ti a-szar la si#-ma#-ti-sza2
25. u3 ina u4-me-szu2 tab#-bu-u szu-mi3 a#-na# be#-lut _kur-kur_
26. ta-a-a-rat _en#_-[...]-la pa-nu-u-a
27. um-ma {disz}an-szar2#-[...] qe2#-reb {kur}e-lam-ti
28. lem-ne2-ti u2#-[...]-ni#-ma
29. u2-sze-reb-an#-[x x]-reb# e2-an-na
30. a-mat qi2-bit _dingir#_-[...] ul#-tu2 _u4-mesz su3-mesz_
31. taq-bu-u e#-[x]-na tu-kal-lim _ug3-mesz egir-mesz_
32. _szu-min dingir_-ti-sza2# [x]-ti# at-mu-uh har-ra-nu
33. i#-szir-tu2 sza2# ul#-lu-us, lib3-bi ta-as,-ba-ta
34. [x x] e2-an-na# [x] qe2-reb muru2{ki} u2-sze-rib-szi-ma
35. [...]-li#-an#-na sza2 ta-ram-mu
36. [...]-szi#? _bara2_ da-ra-a-te
37. [...] szal#-lat {kur}e-lam-ti
38. [...] {d}sin {d}utu {d}en u {d}muati
39. [...]{ki#} {d}1(u)-5(disz) sza2 {iri}limmu2-dingir {d}masz
40. [...] ah#-bu-ta re-sze-e-ti
41. [...]-uk# _{lu2}erin2-mesz {gesz}pan_
42. [...] {lu2#}kit-kit-tu2-u
43. [...] e#-lam#-ti#
44. e#-li# [...]
45. si-it-tu2-ti# [...]-ia#
46. _{lu2}gal-mesz_-ia# [...]-mir# _karasz#_-ia
47. ki-ma s,e-e-[x] u2#-za-'i-iz
48. ina u4-me-szu2 _e2 usz#_-[x x] te-ne2-e _e2-gal_
49. sza qe2-reb _nina#{ki} iri_ s,i-i-ru
50. na-ram# {d}nin-lil2
51. sza# {disz}{d}sin-[x]-mesz#-su _man kur_ an-szar2{ki}
52. [x] _ad_ ba-ni-ia
53. [x x] x [x]-na mu-szab _lugal_-ti-szu2
54. [...]-ti szu-a-tu2 ina _hul2-mesz_ ri-sza2-a-te
55. [x x]-risz# il-lik e-na-ha _e2-gar8-mesz_-szu2
56. [...] {disz}an-szar2-du3-a _man gal_-u _man_ dan-nu _man szu2 man kur_ an-szar2{ki}
57. [x x]-rat# _limmu2_-tim asz2-szu qe2-reb _e2 usz_-u-ti
58. [...] ar#-ba-a _{d}alad-mesz {d}lamma-mesz_-szu2
59. is,#-s,u#-ru _dumu lugal_-u-ti u {d}gaszan-garza-mesz
60. s,u-lul#-sza2 _du10-ga an-dul3_-la-sza2 sza2 sza-la-me
61. ta-at-ru-s,a _ugu_-ia ul-tu2 ina _{gesz}gu-za_
62. _ad_ ba-ni-ia u2-szi-bu e-te-ne2-pu-usz
63. be-lut _kur-kur-mesz_ u _ug3-mesz dagal-mesz_ ka-a-a-an
64. pu-us#-rat# ha#-de-e sza2 ka-szad _{lu2}kur2-mesz_-ia
column 7
1. u2-pa-si-ru-in-ni i-na lib3-bi-[x]
2. ina ma-a-a-al mu-szi du-um-mu-qa _masz2-ge6#-[x_ x]
3. ina sza2 sze-e-ri ba-nu-u ger-ru-u-a#
4. masz-ta-ku szu-a-tu2 mu-szal-li-mu _en_-szu2 szu-tu2-ma
5. _dingir-mesz gal-mesz_ szi-mat-su i-szim-mu a-na _saga_-tim
6. an-hu-us-su ad-ke asz2-szu ru-up-pu-usz
7. tal-lak-a-ti-szu2 a-na si-hir-ti-szu2 aq-qur
8. _5(u)-am3_ ti-ik-pi masz-kan2 szi-kit-ti-szu2
9. pi#-ti-iq-tu2 ap-ti-iq tam-la-a u2-mal-li
10. i-na# _iti# du10#-ga#_ u4#?-me#? sze#?-[...]-la#-a
11. szu2-a-tu2 _usz8_-szu2 ad-di u2-kin lib-na-as#-[x]
12. ina _kasz-sag gesztin-mesz_ ka-lak-ka-szu2 ab-lu-ul
13. am#-ha-as,-s,a szal-la-ar-szu2
14. la#-bi-in _sig4-hi-a_-szu2 za-bi-lu tup-szik-ki-szu2
15. ina# e-le-li ni-gu-ti u2-bal u4-um-szu2
16. ina# _hul2-mesz_ ri-sza2-a-te ul-tu2 _usz8_-szu2
17. [x]-di# gaba#-dib-e-szu2 ar-s,ip e-li sza2# _lugal-mesz_
18. _ad#-mesz#_-ia# szu-bat-su u2-rap-pisz
19. u2#-szar#-ri-ha ep-sze-te-e-szu2
20. _[x]-ur3-mesz {gesz}eren-mesz mah-mesz_ tar-bit {kur}si-ra-ra
21. {kur#?}[x]-na-na u2-szat-ri-s,a e-li-szu2
22. _{gesz}ig#-mesz#_ {gesz}li-ia-a-ri sza2 e-re-si-na _du10-ga_
23. me-se#-ri# _zabar_ u2-rak-kis
24. u2-rat#-ta-a _ka2-mesz_-szu2
25. {gesz}tim-me _mah-mesz uruda_ nam-ru u2-hal-lip2-ma
26. hi-it-ti _ka2# e2_ hi-le-ne2-e-szu e-mi3-id
27. _e2 lugal_-u-ti szu-a-tu2 na-s,ir _lugal_-u-ti-ia
28. a-na si-hir-ti-szu2 u2-szak-lil
29. lu-le-e u2#-ma-al-li
30. _{gesz}kiri6-mah_ sza2# gi#-mir _gesz-mesz gurun nig2-sa-sa-hi-a_
31. ka-la-mu az-qu#-pa i-ta-te-e#-szu2#
32. szi-pir ep-sze-te-e-szu2 ag-mur-[x]
33. _{udu}siskur-mesz_ tasz-ri-ih#-ti aq-qa-a a-na# [...]
34. ina _hul2-mesz_ ri-sza2-a-te u2-[...]
35. e-ru-ub qe2-reb-szu2 [...]
36. ina _egir ud-mesz_ ina _lugal#-[...]_
37. a-na be-lut# [...]
38. e#-nu#-[...]
39. [...]-su# lu#-ud#-disz# _mu#-sar#-[...]_
40. [x] _ad#_-ia _mu ad ad_-ia _numun_ da-ru-u
41. sza2 _lugal-mesz_ li-mur-ma
42. _i3-gesz_ lip-szu-usz _{udu}siskur_ liq-qi2 it-ti _mu-sar_-e
43. szi-t,ir _mu_-szu lisz-kun
44. _dingir-mesz gal-mesz_ ma-la <ina> _mu-sar_-e an-ne2-e szat,-ru
45. ki-ma ia-a-<<a>>-ti-ma lisz-ru-ku-szu da-na-nu u
46. li-i-tu2 sza _mu-sar_-u2 szi-t,ir _mu_-ia
47. _mu ad_-ia _ad ad_-ia ib-ba-tu2 it-ti _mu-sar_-i-szu2
48. la i-szak-ka-nu _dingir-mesz_ a-szi-bu-ti
49. _an_-e _ki_-tim ag-gesz li-ru-ru-usz
50. _lugal_-us-su lis-ki-pu
51. _mu_-szu2 _numun_-szu2 ina _kur_ li-hal-li-qu
  double ruling
52. _{iti}sig4 u4 2(u) 1(disz)-kam2_ lim-mu {disz}{d}muati-man-pap-mesz-szu2
53. _{lu2}en nam_ {iri}sa-mir-i-na

No image available

RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 070 (P422309)

Witness

Witness to composite(s): Q003708

Primary Publication: Novotny, Jamie; Jeffers, Joshua (2018) RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 070

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 121021

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Assurbanipal.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
  beginning broken
column 1'
  beginning broken
1'. [...] x x [...]
2'. [...] ar#-szi-szu2-ma# [...]
3'. [...] _edin#_-usz-szu2 _dumu#-[...]_
4'. [...]-la# a-na e#-pesz# [...]
5'. [...]-ta-szu mah#-[x x]
6'. [...]-s,i# _lugal-mesz ad-mesz_-ia u2-szab#-t,i#-lu#
7'. [...]-di mah-ri-ia 3(u) _ansze-kur-ra-mesz_
8'. [...]-da#-at-ti-szu2 mah-ri-ti u2-rad-di-ma e-mi3-is-su
  single ruling
9'. [x x x]-e ger-ri-ia
10'. [...] elam#-ma{ki} usz-te-esz-sze-ra har-ra-nu
11'. [...] an#-szar2 {d}sin {d}utu {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki}
12'. [x x] sza2# limmu2-dingir{ki} {d}masz {d}u-gur {d}nusku
13'. [...] _inanna#_ szi#-pir# {d}inanna-mesz _iti lugal dingir-mesz_ an-szar2
14'. [...]-nam#-nir _gin7_ ti-ib me-he-e ez-zi
15'. [...] elam#-ma{ki} a-na si-hir-ti-sza2
16'. [...] {disz#}te-um-man _lugal_-szu2-nu
17'. [...] ik#-pu-da _hul_-tu
18'. [...]-duk# qu-ra-a-di-szu2
19'. [...] us,#-s,ab-bit mun-dah-s,e-e-szu2
20'. [...]-ma _{gesz}dih3 {gesz}kiszi16_
21'. [...]-mir#-ti {iri}szu-sza2-an
22'. [...]-la#-a#-a# u2-szar-di
23'. [...]-as#-si
24'. [...] elam-ma{ki}
25'. [...] an#-szar2{ki}
26'. _[...]-min#_-ia
27'. [...] {disz#}te-um-man
28'. [...]-nab#-ta
29'. [...]-ti#
  rest broken
column 2'
  beginning broken
1'. {disz#}im#-ba#-ap#-pi# {lu2#}[...]
2'. sza ina {iri}e2-{disz}im-bi-i# pa#-[...]
3'. bal-t,u-us-su ul-tu qe2-reb _iri_ szu2#-a#-[...]
4'. _szu-min_ u _giri3-min_ bi-re-tu2 _an-bar_ ad-[...]
5'. u2-ra-a a-na _kur_ an#-[x x]
6'. _munus-e2-gal dumu-mesz_-szu2 sza2 {disz}te-um-man _man_ [...]
7'. sza ina na-asz2-par-ti an#-szar2# ina ger-ri-ia mah-re#-e# [...]
8'. it-ti si-it-ti# _ug3#-mesz_ a-szi-bu-ti [...]
9'. u2-sze-s,a-am-ma# szal-la-tisz [x x]
10'. {disz}um-man-al-da-si _man_ {kur}e-lam-ti e#-[...]
11'. sza qe2-reb {kur}elam-ma{ki} e#-[...]
12'. {iri}ma-dak-tu _iri lugal_-u-ti#-szu2 u2#-[...]
13'. {disz}um-ba_-lagab_-u-a sza me2#-eh#-[...]
14'. asz2-bu ina _{gesz}gu-[...]_
15'. ki-ma sza2-a-szu2-ma isz#-[...]
16'. _iri_ mu-szab _en#-[...]_
17'. ki-ma _ku6-hi-a_ is,-[...]
18'. {disz}tam-ma-ri-tu sza2# [...]
19'. qe2-reb {iri}szu-[...]
20'. a-na _lugal_-u-ti# [...]
21'. _a2-tah_-su# [...]
22'. a-na ka#-[...]
23'. u2#-[...]
  rest broken

No image available

RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 071 (P422311)

Witness

Witness to composite(s): Q003708

Primary Publication: Novotny, Jamie; Jeffers, Joshua (2018) RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 071

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 121023

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Assurbanipal.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
column 1
1. a#-na#-ku {disz}an-szar2-du3-a bi#-[...]
2. _dumu lugal gal_-u2 sza [...]
3. sza {d}sin ul-tu _ud#-[...]_
4. ina _sza3 ama_-szu2 iz-ku-ru-usz# [...]
5. u3# {d#}utu# {d}iszkur ina _esz-bar_-szu2-nu ke#-[...]
6. [x x]-szar2#-pap-asz _man kur_ an-szar2{ki#} [...]
7. [x x] _dingir#-mesz#_ ti#-ik-le#-[...]
8. [...] x [...]
  rest broken
  n columns broken
column 2'
1. [...]-szi# pa-rak da-ra-a-ti _ug3-mesz_ u szal-lat {kur}elam-ma{ki#}
2. [...] an#-szar2 {d}sin {d}utu {d}en {d}ag {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki#}
3. [...]-kid#-mu#-ri {d}1(u)-5(disz) sza2 limmu2-dingir{ki} {d}masz {d}u-gur {d}nusku
4. [...]-sze#-e-ti a-na _dingir-mesz_-ia asz2-ruk
5. [...]-ri#-tu2 um-ma-a-ni kit-kit-tu-u
6. [...]-tu2#? qe2-reb {kur}e-lam-ti _ugu_ ki-s,ir
7. [...]-di# si-it-tu-ti a-na _{lu2}nam-mesz_-ia
8. [...]-ia# ma#-ha-za#-ni#-ia#
  rest broken

No image available

RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 028 (P422500)

Witness

Witness to composite(s): Q003710

Primary Publication: Novotny, Jamie; Jeffers, Joshua (2018) RINAP 5/1 Ashurbanipal 011, ex. 028

Collection: British Museum, London, UK

Museum no.: BM 123419

Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)

Period: Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Object Type: prism

Material: clay

Date: Assurbanipal.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object prism
surface a
  beginning broken
column 1'
  beginning broken
1'. [...]-kir2#-szu#-[x]
2'. [...] ha#-za_-dingir_
3'. [...] asz2-kun-szu2
4'. [...]-a#-a-ta-a-a
5'. [...] isz#?-kun-ma
6'. [...] la ip-lah3#-ma#
7'. [...] mi#-s,ir _kur_-ia#
8'. [...] {d#}sin {d}utu
9'. [...] {d#}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki}
10'. [...] {d}1(u)-5(disz) sza2 limmu2-dingir{ki}
11'. [... {d}]u-gur {d}nusku
12'. [...] _lugal#_ {kur}na-ba-a-a-te
13'. [...] ru-u2-qu
14'. [...]-e'# a-na mah-ri-szu in-nab-tu
15'. [...] da-na-an an-szar2
16'. [x x]-tak#-kil-an-ni
17'. [...] a#-na _lugal-mesz ad-mesz_-ia
18'. [...] la# isz-pu-ra
19'. [...]-lum# _lugal_-ti-szu2-un
20'. [...] ka#-szi-du-ti
21'. [...]-'a#-a-la
22'. [...]-ia#
23'. [...]-ri#
  rest broken
column 2'
  beginning broken
1'. kas-pi# [...]
2'. {munus}asz2-tam#-[...]
3'. _{lu2}nu-{gesz}[...]_
4'. im-da-na#-[...]
5'. {disz}u2-a#-a-[...]
6'. sza [x]-de-[...]
7'. sza# [x]-pa-an# [...]
8'. [x]-nab-tu# [...]
9'. u2#-szam-[...]
10'. {d#}er3-[x] qar#-[x]
11'. su-un-qu ina# [x]-ri#-szu2-nu isz-sza2#-kin#-[x]
12'. a-na bu-ri-szu2-nu e#-[x]-lu _uzu dumu-mesz_-szu2-nu#
13'. ar-ra-a-ti ma-la# ina# a-de-e-szu2-nu szat,-ru
14'. ina pit-ti i-szi#-mu-szu2-nu-ti
15'. an-szar2 {d}sin# {d#}utu {d}iszkur
16'. {d}en {d}[x] {d#}1(u)-5(disz) sza nina{ki}
17'. {d?}[...] {d#}1(u)-5(disz) sza limmu2-dingir{ki}
18'. [... {d}]u-gur {d}nusku
19'. [x x]-ru# su-hi-ru
20'. [x x] _udu-nim_
21'. [...]-ni#-qa-a-ti e-ni-qu-ma
22'. [...]-szab#-bu-u ka-ras-sun2
23'. [...]-bi# 1(disz)-en a-na 1(disz)-en
24'. [...] a-ha-mesz
25'. [...] ki#-i ep-sze-e-tu an-nit
26'. [...] {kur#}a-ru-bu
27'. [...] _gal-mesz_
28'. [...]-ru
29'. [...]_-a#_
  rest broken
column 3'
  beginning broken
1'. la#-ba#-[...]
2'. a-na-ku {disz}an#-[...]
3'. _lugal szu2 lugal kur_ an#-[...]
4'. asz2-szu2 qe2-reb _e2 usz_-u-ti szu2#-a#-[...]
5'. an-szar2 {d}sin {d}utu {d}iszkur {d#}en# [x x]
6'. {d}1(u)-5(disz) sza nina{ki} {d}szar-rat-kid#-[x x]
7'. {d}1(u)-5(disz) sza limmu2-dingir{ki} {d}gaszan-garza {d}masz {d}u-gur {d#}[x]
8'. _dumu lugal_-u2-ti is,-s,u-[x]
9'. s,u-lul-szu2-nu _du10-ga an-dul3_-la-szu2-nu sza2 sza2?-la-me it-ru-s,u# [x x]
10'. _ta_ ina _{gesz}gu-za ad du3_-ia u2-szi-bu i-te-ne2-ep-pu-szu2 be#-[...]
11'. u3 _ug3-mesz dagal-mesz_ ka-a-a-na pu-us#-su#-rat# [...]
12'. sza ka-szad _{lu2}kur2-mesz_-ia u2-pa-sa#-[...]
13'. ina ma-a-a-al mu-szi du-um-mu#-[...]
14'. ina sza sze-e-ri ba-nu-u2# e-ger#-[...]
15'. masz-ta-ku szu-a-tu mu-szal-li#-mu# _en-mesz_-szu2 szu#-[x x]
16'. _dingir-mesz gal-mesz_ szi#-mat#-su i-szi-mu a-na _saga_-[x]
17'. an-hu-us-su# ad#-ke asz2-szu2 ru-pu-usz tal-lak-ti#-[x]
18'. a#-na# si-hir-ti-szu2 aq-qur _5(u)-am3_ ti-ib-ki masz-kan2 szi#-[...]
19'. [x]-tiq#-tu# ap-tiq tam-la-a usz-mal-[...]
20'. [...]-ti# _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia# [...]
21'. [...] ul# u2-szaq-qi2 ma#-[...]
  rest broken

No image available

RINBE 2, Nabonidus 46 composite (P519075)

Composite

Composite No.: Q005443

Primary Publication: Weiershäuser, Frauke; Novotny, Jamie (2020) RINBE 2 Nabonidus 46 composite

Collection:

Museum no.:

Provenience: Harran (mod. Harran)

Period: Neo-Babylonian (ca. 626-539 BC)

Object Type:

Material:

Date: Nabonidus.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object composite text
surface a
  beginning broken
1'. _alan_ {d}sin {d}nin-gal {d}nusku u {d}sa-dar3-nun-na
2'. sza2 it-ti _dingir-mesz_ szu-ut _{iri}kaskal_ ina qer-bi-szu2 u2-s,u-u2
3'. ud-du-usz-su-un sza2 taq-bu-u2 ep2-pu-usz-ma x [...]
4'. x x a-na qi2-bi-ti-ka s,ir-tu2 ul e-eg?-gi ul a-sze-et
5'. a-hi ul a-nam-di ki-ma s,i-it pi-i-ka _alan_ {d}sin {d}nin-gal
6'. {d}nusku {d}sa-dar3-nun-na u _dingir-mesz_ szu-ut _{iri}kaskal_ x?
7'. [...] ud-da-asz2-ma u2-szak-la-lu szi-pir-szu2-un e2-hul2-hul2
8'. ha-an-t,isz e-pu-usz-ma ina qer-bi-szu2 szu-ur2?-ma-a szu-bat-su2-un
9'. pal-hi?-isz a-ta-ma-a a-na {d}en-lil2 _dingir-mesz {d}marduk_
10'. _en en-en_ reme-nu-u2 {d}marduk um-ma _iri_ u _e2_ szu2-a-tu2
11'. sza2 e-pesz-su taq-bu-u2 isz-szak-nu ina pi-i-ka
12'. _erin2_-man-da sa-hir-szum-ma pu-ug-gu-lu e-mu-qa-a-szu2
13'. [...] x-ma sza2-ni-ni ul i-szi ki-ki-i
14'. [...] {disz}isz-tu-me-gi _lugal erin2_-man-da ip2-pu-szu2 _e2_
15'. _dingir-mesz_ szu-ut {iri}har-ra-nu u2-szesz-sze-bu qe2-reb-szu2
16'. [...] it?-ti-ia2 e-muq? [...]
17'. [...] x [...]
  n lines broken
18'. a-na si-mat _dingir_-ti-szu2 [...]
19'. ki-ma {d}utu-szi szip-ri-szu2 a-[...]
20'. el-s,i-isz ud-disz-ma [...]
21'. ina qi2-bit {d}marduk [...]
22'. re-esz mi?-im-ma-a-a dam-qa [...]
23'. ra-x [...]
24'. i-x [...]
  rest broken

No image available

RINBE 2, Nabonidus 47 composite (P519076)

Composite

Composite No.: Q005444

Primary Publication: Weiershäuser, Frauke; Novotny, Jamie (2020) RINBE 2 Nabonidus 47 composite

Collection:

Museum no.:

Provenience: Harran (mod. Harran)

Period: Neo-Babylonian (ca. 626-539 BC)

Object Type:

Material:

Date: Nabonidus.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object composite text
surface a
1. i-pisz-ti {d}sin _gal_-ti sza2 _dingir-mesz_ u3 {d}isz-tar
2. ma-am-ma-an _nu zu_-szu2 sza2 ul-tu u4-mu ru-qu-tu
3. a-na _kur_ la tu-ri-du u _ug3-mesz kur_ la ip-pal-su-ma
4. i-na t,up-pi la isz-t,u-ru-ma la isz-tak-ka-nu
5. a-na u4-mu s,a-a-ti {d}sin _en dingir-mesz_ u {d}inanna a-szi-bu-tu2
6. sza2 _an_-e sza2 ina pa-ni {disz}{d}muati-ni2-tuku _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki}
7. ul-tu _an_-e tal-li-ku a-na-ku {disz}{d}muati-i_
8. _dumu_ e-du sza2 mam-ma-an la i-szu-u2 sza2 _lugal_-u-tu2
9. ina lib3-bi-ia la tab-szu-u2 _dingir-mesz_ u {d}inanna a-na _ugu_-ia
10. u2-s,al-lu-u2 u3 {d}sin a-na _lugal_-u2-ti
11. im-ba-an-ni ina sza2-at mu-szi _masz2-ge6_ u2-szab-ra-an-ni
12. um-ma e2-hul2-hul2 _e2_ {d}sin sza2 _{iri}kaskal_ ha-an-t,isz
13. e-pu-usz _kur-kur-mesz_ ka-la-szi-na a-na _szu-min_-ka
14. lu-mal2-la _ug3-mesz dumu-mesz_ babilax(|TIN.TIR|){ki} bar2-sipa{ki}
15. nibru{ki} uri2{ki} unu{ki} larsa{ki} _{lu2}sanga-mesz_
16. _ug3-mesz_ ma-ha-zi _kur-uri{ki}_ a-na _dingir_-u2-ti-szu
17. _gal_-ti ih-t,u-'i-i-ma i-sze-ti u u2-gal-li-lu
18. la i-du-u e-ze-es-su _gal_-tu2 sza2 _lugal dingir-mesz {d}nanna_-ri
19. par-s,i-szu2-nu im-szu-'i-i-ma i-dab-bu-bu sur-ra-a-tu2
20. u la ki-na-a-tu2 ki-ma _ur-gi7_ it-ta-nak-ka-lu
21. a-ha-misz2 di-'u u _su-gu7_-u2 ina lib3-bi-szu2-nu
22. u2-szab-szu-u2 u2-s,a-ah-hi-ir _ug3-mesz kur_ u ana-ku
23. ul-tu _iri_-ia babilax(|TIN.TIR|){ki} u2-sze-ri-qa-an-ni-ma
24. u2-ru-uh {iri}te-ma-a {iri}da-da-nu {iri}pa-dak-ku
25. {iri}hi-ib-ra-a {iri}ia2-di-hu u a-di {iri}ia2-at-ri-bu
26. 1(u) _mu-an-na-mesz_ at-tal-la-ku qe2-reb-szu2-un a-na
27. _iri_-ia babilax(|TIN.TIR|){ki} la e-ru-ub ina a-mat {d}sin
28. _lugal dingir-mesz en en-en_ sza2 _dingir-mesz_ u {d}inanna a-szi-bu-ti
29. sza2 _an_-e u2-szal-lim-u qi2-bit {d}sin {d}nanna-ri
30. {d}utu {d}inanna {d}iszkur u {d}u-gur _en-nun_-ti3 szu-lum u _din_
31. ip-qi2-du it-ti-ia ina _mu_ sza2-a-szu2 ina {iti}bara2
32. u {iti}du6 ug3-mesz kur-uri{ki}_ u {kur}hat-ti hi-s,ib _kur_-i
33. u tam-tim i-leq-qu-nim-ma ina dan-na-tu2 um-ma-a-tu2
34. {iti}sig4 {iti}szu {iti}ne {iti}kin {iti}du6_ ina _iti-mesz_ an-nu-tu2
35. ina kal _mu-an-na-mesz_ an-na-a-ti la ba-t,a-a-lu
36. ina qi2-bit {d}sin {d}iszkur _gu2-gal an_-e u _ki_-tim _a-mesz_
37. _szeg3_ i-sza2-aq-qi2-szu-nu-ti _nig2-mesz?_-szu2-nu u bu-sza2-szu2-nu
38. ina szu-lum ir-ru-bu-nu a-na mah-ri-ia2 ina a-mat
39. {d}sin u {d}inanna be-let _me3_ sza2 nu-kur2-ti u su-lum-mu-u2
40. ina ba-li-szu ina _kur_ la ib-ba-asz2-szu-u u3 kak-ku
41. la in-ne2-ep-pu-szu _szu-min_-su ana3 muh-hi-szu2-nu
42. ta-ap-ri-ik-ma _lugal_ {kur}mi-s,ir {kur}ma-da-a-a
43. {kur}a-ra-bi u nap-har _lugal-mesz_ na-ki-ru-tu2 a-na
44. su-lum-mu-u2 u t,u-ub-ba-a-ti i-szap-pa-ru-nu
45. a-na mah-ri-ia _ug3-mesz_ {kur}a-ra-bi sza2 _{gesz}tukul_
46. isz gal [...] sza2 _kur_-ak-ka-di-i{ki}
47. [...] x x a-na
48. ha-ba-ti u la-qe2-e sza2 bu-sze-e iz-zi-zu-ma
49. i-na a-mat {d}sin {d}u-gur kak-ki-szu-nu
50. u2-szab-bir-ma nap-har-szu2-nu ik-nu-szu2 a-na _giri3-min_-a?
51. {d}utu _en_ ur-ti sza2 ina ba-li-szu2 pu-u2
52. la ip-pat2-tu-u2 u pu-u la uk-ta-at-ta-mu
53. mu-szal-lim qi2-bit {d}nanna-ri _ad_ ba-ni-szu2
54. _ug3-mesz kur-uri{ki}_ u {kur}hat-ti sza2 u2-mal2-lu-u
55. _szu-min_-u2-a pu-u2 u lib3-bi ki-nim it-ti-ia
56. isz-kun-szu2-nu-ti-ma i-na-as,-s,a-ru _en-nun_-ti3
57. u2-szal-la-mu qi2-bi-ti ina pi-rik _kur-i-mesz_
58. ne2-su-ti ur-hu pa-rik-tu2 sza2 at-tal-la-ku
59. 1(u) _mu-an-na-mesz_ ik-szu-dam-ma a-dan-nu
60. im-lu-u u4-mu sza2 iq-bu-u _lugal dingir_ {d}nanna-ri
61. ina {iti}du6 _u4 1(u) 7(disz)-kam_ u4-mu {d}sin im-ma-ag-gar3
62. pi-szir3-szu2 {d}sin _en_ sza2 _dingir-mesz_ sza2 ina _u4 1(disz)-kam_
63. _tukul_ {d}a-nim zi-kir-szu _an_-e ta-lap-pa-tu2
64. u _ki_-tim ta-he-ep-pu-u2 ha-mi-im _garza_
65. {d}a-nu3-u2-tu2 mu-gam-mi-ir _garza {d}en-lil2_-u2-tu2
66. le-qu-u2 pa-ra-as, {d}e2-a-u2-ti
67. sza2 nap-har gi-mi-ir pa-ra-as, _an_-e ina _szu-min_-szu2
68. tam-hu {d}en-lil2 _dingir-mesz lugal lugal-lugal en en-en_
69. sza2 a-na qi2-bi-ti-szu la i-tur-ru
70. u3 a-mat-su la ta-qab-bu-u2 2(disz)-szu2
71. sza2 pu-luh-ti _dingir_-ti-szu2 _gal_-ti _an_-e
72. u _ki_-tim ma-lu-u2 ki-ma zi-mi-szu2 _an_-e
73. u _ki_-tim sah-pu sza2 la ka-a-szu man-nu
74. mi-na-a ip-pu-usz _kur_ sza2 lib3-bi-ka a-szab-szu2
75. ub-lu pu-luh-tu2 _dingir_-ti-ka _gal_-ti ina lib3-bi-szu2
76. ta-szak-kan-ma a-na u4-mu ru-qu-ti
77. _suhusz-mesz_-szu2 i-ku-un-nu _kur_ sza2 lib3-ba-ka
78. ha-pu-szu2 ub-lu pu-luh-ta-ka ul-tu
79. lib3-bi-szu2 ta-ne2-es-se-e-mu ta-na-an-di-isz
80. a-na u4-mu _su3-mesz_ sza2 nap-har _dingir-mesz_ u {d}1(u)-5(disz)
81. a-szi-bu-ti sza2 _an_-e i-na-as,-s,a-ru
82. s,i-it pi-i-szu2 u2-szal-la-mu qi2-bi-ti
83. {d}nanna-ri _ad_ ba-ni-szu2-un mu-ga-mi-ir
84. _garza an_-e u _ki_-tim sza2 a-bal qi2-bi-ti-szu2
85. s,ir-tu2 sza2 u4-mi-szam-ma ina sza2-ma-mi
86. i-qab-bu-u _kur_ la ta-an-na-du-u
87. u nu-ur2 ina _kur_ la ib-ba-asz2-szu-u2
88. _dingir-mesz gim gi_ i-szub-bu i-na-ar-ru-t,u
89. {d}a-nun-na-ki sza2 la-pa-ni qi2-bit _dingir_-ti-szu2
90. _gal_-ti sza2 la in-nen-nu-u x x _kur_-i
91. x x x
92. x x x
93. x x x
94. x x x
95. x x x
96. x x x
97. x x x
98. x x x
99. it-ti _{lu2}hal_ u
100. _{lu2}ensi_ a-lak-tu2 ul par-sat at-til-ma
101. ina szat mu-szi _masz2-ge6_ par2-da-at a-di a-mat {d?}x x x
102. im-li _mu_ ik-szu-du a-dan-nu sza2 iq-bu-u2 {d}nanna-ri
103. ul-tu {iri}te-ma-a u2-[...]
104. babilax(|TIN.TIR|){ki} _iri_ be-lu-ti-ia x x-u2-a
105. i-mu-ru-ma x x x
106. [...] ana3 szul-ma-nu u kad2-ra-a
107. il-lu?-u a-na mah-ri-ia2 _lugal-mesz_ qer-bu-tu2
108. il-lu-nim-ma u-na-asz2-sza2-qu _giri3-min_-a
109. u ru-qu-tu2 isz-mu-u ip-la-hu _dingir_-ut-su _gal_-tu2
110. _dingir-mesz_ u {d}isz-tar sza2 ip-par-du-ma i-re-qa
111. is-sah-ru-nim-ma i-qab-bu-u2 ba-ni-ti
112. ina pi-i _{lu2}hal_ isz-sza2-kin _uzu_ dum-qi2-ia2 ina nu-uh-szu2
113. t,uh-du u _he2-gal2_-la _ug3-mesz_-ia2 ina _kur-i-mesz_ ne2-su-ti
114. ar-te-ed-dam-ma ina sza2-lim-ti as,-bat u2-ru-uh
115. ma-ti-ia a-mat _dingir_-ti-szu2 _gal_-tu2 at-tas,-s,a-ar-ma
116. la e-gi la a-szit a-hi la ad-du u2-szad-kam-ma
117. _ug3-mesz kur-uri{ki}_ u {kur}hat-ti ul-tu pa-at, {kur}mi-s,ir
118. tam-tim e-lit a-di tam-tim szap-lit sza2 {d}sin _lugal dingir_
119. u2-mal2-lu-u _szu-min_-u2-a e2-hul2-hul2 _e2_ {d}sin esz-szisz
120. e-pu-usz u2-szak-lil szi-pir-szu2 _szu-min_ {d}sin
121. {d}nin-gal {d}nusku u {d}sa-dar3-nun-na ul-tu
122. szu-an-na _iri lugal_-u2-ti-ia2 a-s,a-bat-ma ina hi-da-a-tu2
123. u ri-sza2-a-tu2 u2-sze-rib u2-sze-szib _bara2_ da-ri-a-tu2
124. ni-qu-u tasz-ri-ih-tu2 ma-har-szu2-nu aq-qi2-ma
125. u2-szar-ri-hi kad2-ra-a e2-hul2-hul2 resz-tu2
126. u2-mal2-li-ma u-sza2-li-is, lib3-bi _ug3-mesz_-szu2
127. u2-szal-lim qi2-bi-ti {d}sin _lugal dingir en en-en_
128. a-szib sza2-ma-mu sza2 _dingir_ sza2 _dingir-mesz_ ina _an_-e zi-kir-szu2 szu-tuq
129. {d}utu sza2 ni-bu-szu2 {d}nusku {d}inanna {d}iszkur u {d}u-gur
130. sza2 u2-szal-lim-u' qi2-bit {d}nanna-ri
131. szu-tuq-szu2-nu e-ma _{gesz}tukul-mesz_-ia2 an-na-di-iq-ma
132. a-na e-pesz ta-ha-zi _igi_-ia2 asz2-kun-ma
133. a-na szul-lu-mu qi2-bit {d}nanna-ri man-nu at-ta
134. sza2 {d}sin a-na _lugal_-u-ti? i-nam-bu-ka-ma
135. _dumu_-u2-ia-a-ma i-qab-bu-ka asz-rat {d}sin
136. a-szib sza2-ma-me sza2 qi2-bit-su la in-nen-nu-u2
137. u a-mat-su la ta-qab-bu-u 2(disz)-szu2
138. x x x
139. x x x
140. x x x
141. x x x
142. x x x

No image available

RINBE 2, Nabonidus 47, ex. 01 (P519077)

Witness

Witness to composite(s): Q005444

Primary Publication: Weiershäuser, Frauke; Novotny, Jamie (2020) RINBE 2 Nabonidus 47, ex. 01

Collection: Urfa Museum, Urfa, Turkey

Museum no.: unknown

Provenience: Harran (mod. Harran)

Period: Neo-Babylonian (ca. 626-539 BC)

Object Type: Display Inscription > stela

Material: stone > igneous rock > basalt

Date: Nabonidus.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object stele
surface a
column 1
1. i-pisz-ti {d}sin _gal_-ti sza2 _dingir-mesz_ u3 {d}isz-tar
2. ma-am-ma-an _nu zu_-szu2 sza2 ul-tu u4-mu ru-qu-tu
3. a-na _kur_ la tu-ri-du u _ug3-mesz kur_ <la> ip-pal-su-ma
4. i-na t,up-pi la isz-t,u-ru-ma la isz-tak-ka-nu
5. a-na u4-mu s,a-a-ti {d}sin _en dingir-mesz_ u {d}inanna a-szi-bu-tu2
6. sza2 _an_-e sza2 ina pa-ni {disz}{d}muati-ni2-tuku _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki}
7. ul-tu _an_-e tal-li-ku a-na-ku {disz}{d}muati-i_
8. _dumu_ e-du sza2 mam-ma-an la i-szu-u2 sza2 _lugal_-u-tu2
9. ina lib3-bi-ia la tab-szu-u2 _dingir-mesz_ u {d}inanna a-na _ugu_-ia#
10. u2-s,al-lu-u2 u3 {d}sin a-na _lugal_-u2-ti
11. im#-ba-an-ni ina sza2-at mu-szi _masz2-ge6_ u2-szab-ra-an-<ni>
12. um-ma e2-hul2-hul2 _e2_ {d}sin sza2 _{iri}kaskal_ ha-an-t,isz
13. e-pu-usz _kur-kur-mesz_ ka-la-szi-na a-na _szu-min_-ka
14. lu-mal2-la _ug3-mesz dumu-mesz_ babilax(|TIN.TIR|){ki} bar2-sipa{ki}
15. nibru{ki} uri2{ki} unu{ki} larsa{ki} _{lu2}sanga-mesz_
16. _ug3-mesz_ ma-ha-zi _kur uri{ki}_ a-na _dingir_-u2-ti-szu
17. _gal_-ti ih-t,u-'i-i-ma i-sze-ti u u2-gal-li-lu
18. la i-du-u e-ze-es-su <_gal_-tu2> sza2 _lugal dingir-mesz_ {d}nanna-ri
19. par-s,i-szu2-nu im-szu-'i-i-ma i-dab-bu-bu sur-ra-a-tu2
20. u la ki-na-a-tu2 ki-ma _ur-gi7_ it-ta-nak-ka-lu
21. a-ha-misz2 di-'u u _su-gu7_-u2 ina lib3-bi-szu2-nu
22. u2-szab-szu-u2 u2-s,a-ah-hi-ir _ug3-mesz kur_ u ana-ku
23. ul-tu _iri_-ia babilax(|TIN.TIR|){ki} u2-sze-ri-qa-an-ni-ma
24. u2-ru-uh {iri}te-ma-a {iri}da-da-<nu> {iri}pa-dak-ku
25. {iri}hi-ib-ra-a {iri}ia2-di-hu u a-di {iri}ia2-at-ri-bu
26. 1(u) _mu-an-na-mesz_ at#-tal#-la#-ku# qe2-reb-szu2-un a-na
27. _iri_-ia babilax(|TIN.TIR|)#{ki#} la# e-ru-ub ina a-mat {d}sin
28. _lugal dingir-mesz en en-en#_ sza2 _dingir-mesz_ u {d}inanna a-szi-bu-ti
29. sza2 _an_-e u2-szal-lim-u qi2-bit {d}sin {d}nanna-ri
30. {d}utu {d}inanna {d}iszkur u {d}u-gur _en-nun_-ti3 szu-lum u _din_
31. ip#-qi2-du it-ti-ia ina _mu_ sza2-a-szu2 ina {iti}bara2
32. u {iti}du6 _ug3-mesz kur uri{ki}_ u {kur}hat-ti hi-s,ib _kur_-i
33. u tam-tim i-leq-qu-nim-ma ina dan-na-tu2 um-ma-a-tu2
34. {iti}sig4 {iti}szu {iti}ne {iti}kin {iti}du6 ina _iti-mesz_ an-nu-tu2
35. ina kal _mu-an-na-mesz_ an-na-a-ti la ba-t,a-a-lu
36. ina qi2-bit {d}sin {d}iszkur _gu2-gal an_-e u _ki_-tim _a-mesz_
37. _szeg3_ i-sza2-aq-qi2-szu-nu-ti _nig2-mesz?_-szu2-nu u bu-sza2-szu2-nu
38. ina# szu#-lum# ir-ru-bu-nu a-na mah-ri-ia2 ina a-mat
39. {d#}sin# u {d}inanna be-let _me3_ sza2 nu-kur2-ti u su-lum-mu-u2
40. ina ba-li-szu ina _kur_ la ib-ba-asz2-szu-u u3 kak-ku
41. la in-ne2-ep-pu-szu _szu-min_-su ana3# muh#-hi-szu2-nu
42. ta-ap#-ri#-ik#-ma# _lugal_ {kur}mi-s,ir {kur#}[x]-da#-a-a
43. {kur}a-ra#-[x x] nap#-har# _lugal-mesz_ na#-ki#-ru#-tu2# a#-[x]
44. su-lum-[...]
45. a-na mah-ri#-[x] _un#-[...]_ sza2# _{gesz#}tukul#_
46. isz gal [...] sza2# _kur#_-ak#-ka#-di#-i#{ki#}
47. [...] x x a-na
48. [...] sza2 bu-sze-e iz-zi-zu#-ma#
column 2
1. i-na a-mat {d}sin {d}u-gur kak-ki-szu-nu
2. u2-szab-bir-ma nap-har-szu2-nu ik-nu-szu2 a-na _giri3-min_-a?
3. {d}utu _en_ ur-ti sza2 ina ba-li-szu2 pu-u2
4. la ip-pat2-tu-u2 u pu-u la uk-ta-at-ta-mu
5. mu-szal-lim qi2-bit {d}nanna-ri _ad_ ba#-ni#-szu2#
6. _ug3-mesz kur-uri{ki}_ u {kur}hat-ti sza2 u2-mal2-lu-u
7. _szu-min_-u2-a pu-u2 u lib3-bi ki-nim it#-ti#-ia#
8. isz-kun-szu2-nu-ti-ma i-na-as,-s,a-ru _en-[x_ x]
9. u2-szal-la-mu qi2-bi-ti ina pi-rik _kur_-[x x]
10. ne2-su-ti ur-hu pa-rik-tu2 sza2 at-tal-la-ku
11. 1(u) _mu-an-na-mesz_ ik-szu-dam-ma a-dan-nu
12. im-lu-u u4-mu sza2 iq-bu-u _lugal dingir_ {d}nanna-[x]
13. ina {iti}du6 _u4 1(u) 7(disz)-kam_ u4-mu {d}sin im-ma-ag#-gar3#
14. pi-szir3-szu2 {d}sin _en_ sza2 _dingir-mesz_ sza2 ina _u4 1(disz)-kam_
15. _tukul_ {d}a-nim zi-kir-szu _an_-e ta-lap?-pa?-tu2
16. u _ki_-tim ta-he-ep-pu-u2 ha-mi-im _garza_
17. {d}a-nu3-u2-tu2 mu-gam-mi-ir _garza {d#}en#-lil2#_-u2-tu2
18. le-qu-u2 pa-ra-as, {d}e2-a-u2-ti
19. sza2 nap-har gi-mi-ir pa-ra-as, _an_-e ina _szu-min_-szu2
20. tam-hu {d}en-lil2 _dingir-mesz lugal lugal-lugal en en-en_
21. sza2# a#-na# qi2#-bi#-ti#-szu# la# i#-tur#-ru#
22. u3# a#-mat#-su# la# ta#-qab#-bu#-u2# 2(disz)#-szu2#
23. sza2 pu-luh-ti _dingir#_-ti#-szu2# _gal#_-ti# _an#_-e#
24. u _ki_-tim ma-lu-u2 ki#-ma# zi#-mi#-szu2# _an#_-e#
25. u _ki_-tim sah-pu sza2 la ka#-a#-szu man#-nu#
26. mi-na-a ip-pu-usz _kur_ sza2 lib3-[...]-szu2
27. ub-lu pu-luh-tu2 _dingir_-ti-ka _gal_-ti ina# lib3#-bi#-szu2#
28. ta-szak-kan-ma a-na u4-mu ru-qu-ti
29. _suhusz-mesz_-szu2 i-ku-un-nu _kur_ sza2 lib3-ba-ka
30. ha-pu-szu2 ub-lu pu-luh-ta-ka ul-tu
31. lib3-bi-szu2 ta-ne2-es-se-e-mu ta-na-an-di-isz
32. a-na u4-mu _su3-mesz_ sza2 nap-har _dingir-mesz_ u {d}1(u)-5(disz)
33. a#-szi#-bu#-ti# sza2 _an_-e i-na-as,-s,a-ru
34. s,i#-it# pi#-i#-szu2# u2#-szal#-la#-mu qi2-bi-ti
35. {d#}nanna#-ri# _ad#_ ba#-ni#-szu2#-un mu-ga-mi-ir
36. _garza an#_-e# u# _ki_-tim sza2 [x]-bal# qi2-bi-ti-szu2
37. [...]-mi#-szam-ma ina sza2-ma-mi
38. i-[x]-bu-u# _kur#_ la ta-an-na-du-u
39. u [x x] ina _kur_ la ib-ba-asz2-szu-u2
40. _dingir#-mesz# gim# gi_ i-szub-bu i-na-ar-ru-t,u
41. {d#}a-[...] sza2 la-pa-ni qi2-bit _dingir_-ti-szu2
42. _gal#_-ti# [...]-nen-nu-u# x x _kur#_-i#
  8 illegible lines
column 3
1. [x] _ensi_ a-lak-tu2 ul par-sat at#-til#-[x]
2. [x x] mu-szi _masz2-ge6_ par2-da-at a-di a-mat [...]
3. im#-li _mu_ ik-szu-du a-dan-nu sza2 [...]-ri#
4. ul-tu {iri}te-ma-a u2-[...]
5. babilax(|TIN.TIR|){ki} _iri_ be-lu-[...]
6. i#-mu#-ru#-ma# x x x
7. [...] ana3# szul#-ma#-[...]
8. [...] mah#-ri#-ia2# _lugal#-mesz#_ qer#-bu#-tu2#
9. [...] u#-na#-asz2#-sza2#-qu# _giri3#-min#_-a#
10. [...] isz#-mu#-u# ip#-la#-hu# _dingir_-ut-su _gal_-
11. [...] _isz#-tar#_ sza2# ip#-par#-du#-ma# i#-re#-qa#
12. [...] i#-qab#-bu#-u2# ba-ni-ti
13. [...] isz#-sza2#-kin# _uzu#_ dum#-qi2#-ia2# ina nu-uh-szu2
14. t,uh#-du# u# _he2#-gal2#_-la _ug3-mesz_-ia2# [...] ne2-su-ti
15. ar-te-ed-dam-ma ina sza2-lim#-ti# as,#-bat# u2-ru-uh
16. ma-ti-ia a-mat _dingir_-ti-szu2 _gal_-tu2# at#-tas,-s,a-ar-ma
17. la e-gi# la a-szit a-hi la# ad#-du# u2#-szad-kam-ma
18. _ug3-mesz kur-uri{ki}_ u {kur}hat-ti [...]-at, {kur}mi-s,ir
19. tam-tim e-lit a-di tam-tim# szap#-lit# sza2# {d}sin _lugal dingir_
20. u2-mal2-lu-u _szu-min_-u2-a e2-hul2#-hul2# _e2_ {d}sin esz-szisz#
21. e-pu-usz u2-szak-lil szi#-pir-szu2 _szu#-min#_ {d#}sin#
22. [{d}]nin-gal {d}nusku u {d}sa-dar3-nun#-na# ul#-tu#
23. szu#-an#-na# _iri# lugal#_-u2-[...] hi-da-[x x]
24. [x] ri#-sza2-a#-tu2# u2#-sze#-rib# u2#-sze#-szib# _bara2#_ da#-ri#-a-[x]
25. ni-qu-u tasz-[...]-szu2-nu aq#-qi2#-[x]
26. u2-szar-ri#-[...]-hul2 resz-[x]
27. u2-mal2-li#-[...] _ug3#-mesz#_-szu2#
28. u2#-szal#-[...] _en# en#-en#_
29. a#-szib# [...] _dingir#-mesz#_ ina# _an#_-[x x]-kir-szu2 szu#-tuq#
30. {d#}utu# sza2# ni#-bu#-szu2# [...] {d#}iszkur# {d#}u#-gur#
31. sza2# u2#-[...] {d#}nanna#-ri#
32. szu-tuq-[...]-na#-di#-iq#-ma#
33. a-na e#-pesz# ta#-ha#-zi# [x]-ia# asz2-kun#-ma#
34. a-na szul-lu-mu qi2#-bit# [...] man-nu at-ta
35. sza2 {d#}sin# a#-na# _lugal#_-u#-ti#? [...]-ka-ma
36. _dumu_-u2#-ia#-a#-ma i-[...] {d}sin
37. a#-szib# sza2#-ma#-me# sza2# qi2#-[...]-nen#-nu-u2
38. u# a#-mat#-su la ta-[x x]-u# 2(disz)#-szu2
  5 illegible lines

No image available

RINBE 2, Nabonidus 47, ex. 02 (P519078)

Witness

Witness to composite(s): Q005444

Primary Publication: Weiershäuser, Frauke; Novotny, Jamie (2020) RINBE 2 Nabonidus 47, ex. 02

Collection: Urfa Museum, Urfa, Turkey

Museum no.: unknown

Provenience: Harran (mod. Harran)

Period: Neo-Babylonian (ca. 626-539 BC)

Object Type: Display Inscription > stela

Material: stone > igneous rock > basalt

Date: Nabonidus.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object stele
surface a
column 1
1. i-pisz-ti {d}sin _gal_-ti sza2 _dingir-mesz_ u3 {d}1(u)-5(disz) ma-am-ma-an
2. _nu zu_-szu2 sza2 ul-tu u4-mu ru-qu-tu a-na ma-a-tu
3. la tu-ri-du u _ug3-mesz kur_ <la> ip-pal-su-ma
4. ina t,up-pi la isz-t,u-ru-ma la isz-tak-ka-nu
5. a-na u4-mu s,a-a-ti {d}sin _en dingir-mesz_ u {d}1(u)-5(disz)
6. [...]-tu2# sza2 _an_-e sza2 ina pa-ni {disz}{d}muati-[x x]
7. [...]-e tal-li-ku a-na-ku
8. [...] la# i-szu-u
9. [...]
10. [...]
11. [...]-szi# _masz2-ge6_ u2-szab-ra-an-ni# [x x]
12. e2-hul2-hul2 _e2_ {d}sin sza2 _kaskal-min{ki}_ ha-an#-t,i#-isz#
13. e-pu-usz _kur-kur-mesz_ ka-la-szi-na a-na _szu-min_-ka
14. lu-mal2-la _ug3-mesz dumu-mesz_ babilax(|TIN.TIR|){ki} bar2-sipa{ki}
15. nibru{ki} uri2{ki} unu{ki} larsa{ki} _{lu2}sanga-mesz_
16. _ug3-mesz_ ma-ha-zu _kur-uri{ki}_ a-na _dingir_-ti-szu2 _gal_-tu2
17. ih-t,u-'i-i-ma i-sze-ti u u2-gal-li-lu-u'
18. la i-du-u e-ze-es-su2 _gal_-tu2 sza2 _lugal dingir-mesz_
19. {d}nanna-ri par-s,i-szu2-nu im-szu-'i-i-ma
20. i-dab-bu-bu sur-ra-a-tu2 u la ki-na-a-tu2
21. ki-ma _ur-gi7_ i-ta-na-kal a-ha-misz2 di-'u
22. u su-gu-u ina lib3-bi-szu2-nu u2-szab-szu-u2
23. u2-s,a-hi-ri _ug3-mesz kur_ u a-na-ku ul-tu
24. _iri_-ia2 babilax(|TIN.TIR|){ki} u2-sze-ri-qa-an-ni-ma
25. u2-ru-uh {iri}te-ma-a' {iri}da-da-nu
26. {iri}hi-bi-ra-a {iri}pa-dak-ka {iri}ia2-di-hu
27. u a-di {iri}ia2-at-ri-bu 1(u) _mu-an-na-mesz_
28. at-tal-lak qe2-reb-szu2-un a-na _iri_-ia2 babilax(|TIN.TIR|){ki}
29. la e-ru-ub ina a-mat {d}sin _lugal dingir-mesz_
30. _en en-en_ sza2 _dingir-mesz_ u {d}isz-tar
31. a-szi-bu-tu2 sza2 _an_-e u2-szal-li-mu-u'
32. qi2-bit {d}sin {d}nanna-ri {d}utu {d}1(u)-5(disz)
33. {d}iszkur u {d}u-gur _en-nun_-ti3 szu-lum u _din_
34. ip-qi2-du it-ti-ia2 ina _mu-an-na_ <sza2>-a-szu2
35. <ina> {iti}bara2 u {iti}du6 un-<mesz> kur-uri{ki}_ u {kur}hat-ti
36. hi-s,ib _kur-mesz_ u tam-tim i-leq-qu-nim-ma
37. ina dan-na-ti um-ma-a-tu2 {iti}sig4 {iti}szu_
38. {iti}ne {iti}kin {iti}du6_ ina _iti-mesz_ an-nu-tu2
39. ina kal _mu-an-na-mesz_ an-na-a-tu2 a-na
40. la ba-t,a-lu ina qi2-bit {d}sin {d}iszkur
41. _gu2-gal an_-e u _ki_-tim _a-mesz szeg3_
42. i-szaq-qi2-szu2-nu-tu2 _nig2_-szu2-nu u bu-sza2-szu2-nu
43. ina szu-lum ir-ru-bu-nu a-na _igi_-ia
44. ina# a#-mat {d}sin u {d}isz-tar be-let ta-ha-zu
45. [x x]-kur2-tu2 u su-lum-mu-u ina ba-li-szu2
46. [x] _kur_ la _gal2_-u2 u kak-ku
47. [x] in-ne2-ep-pu-szu2 _szu-min_-su a-na
48. muh#-hi-szu2-nu ta-ap-ri-ik-ma
49. [x x] mi-s,ir {iri}ma-da-a-a
column 2
1. {kur}a-ra-bi u nap-har _lugal-mesz_ na-ki-ru-tu2
2. a-na su-lum-mu-u2 u t,u-ub-ba-a-ti
3. i#-szap#-pa-ru-nu a-na mah-ri-ia# _un#-mesz_
4. {kur#}a#-ra#-bi# sza2# _{gesz#}tukul#_ x x x
5. x x sza2# _kur#-uri#{ki#}_ x x x
6. ha#-ba#-ti# u# la#-qe2#-e# sza2# bu#-sze#-e# [...]
7. ina#? a#-mat# {d#}sin# {d#}u#-gur# [...]
8. u2#-szab#-[...]
9. [...]
10. [...]
11. [...]-mu# mu-szal-lim
12. [...]-ti#?
13. sza2 u2-mal2-lu#-[...]
14. ki-i-nim it#-[...]
15. i-na-as,-s,a-ru _en-nun_-ti3# [...]
16. qi2_-e2_ ina pi-rik _kur-i-mesz_ ne2-su#-[x]
17. ur-hu pa-rik-ti sza2 at-tal-la-ku
18. 1(u) _mu-an-na-mesz_ ik-szu-dam-<ma> a-dan-nu
19. im-lu-u2 u4-mu sza2 iq-bu-u _lugal dingir_
20. {d}nanna-ri ina {iti}du6 _u4 1(u) 7(disz)-kam_
21. u4-mu {d}sin im-ma-ag-gar3 pi-szir3-szu2
22. {d}sin _en_ sza2 _dingir-<mesz>_ sza2 ina _u4 1(disz)-kam tukul_ {d}a-nim
23. zi-kir3-szu2 _an_-e ta-lap-pa-tu2 u _ki_-tim
24. ta-he-ep-pu-u ha-mi-im _garza_ {d}a-nu3-tu2
25. mu-gam-mi-ru pa-ra-as, {d}en-lil2-u2-tu2
26. le-qu-u _garza_ {d}idim-u2-tu
27. sza2 nap-har gi-mi-ir _garza an_-e
28. ina qa-ti-szu2 tam-hu {d}en-lil2 _dingir-mesz_
29. _lugal lugal-lugal en en-en_ sza2 a-na
30. qi2-bi-ti-szu la i-tur-ru u a-mat-su
31. la ta-qab-bu-u 2(disz)-szu2 sza2 pu-luh-ti _dingir_-ti-szu2
32. _gal_-ti _an_-e u _ki_-tim ma-lu-u2
33. ki-ma zi-mi-szu2 _an_-e u _ki_-tim
34. sah-pu sza2 la ka-a-szu2 man-nu mi-na-a
35. ip-pu-usz _kur_ sza2 lib3-bi-ka a-szab-szu2
36. ub-lu pu-luh-tu2 _dingir_-ti-ka _gal_-ti
37. ina lib3-bi-szu2 ta-szak-kan-ma a-na u4-mu
38. ru-qu-tu2 _suhusz-mesz_-szu2 i-ku-un-na
39. _kur_ sza2 lib3-ba-ka ha-pu-szu2 ub-la pu-luh-ta-ku
40. ul-tu lib3-bi-szu2 ta-ne2-es-se-e-mu
41. ta-na-an-di-isz a-na u4-mu _su3-mesz_
42. sza2 nap-har _dingir-mesz_ u {d}1(u)-5(disz) a-szi-bu-tu2 sza2 _an_-e
43. i-na-as,-s,a-ru s,i-it pi-i-szu2
44. u2-szal-la-mu qi2-bit {d}nanna-ru
45. _ad_ ba-ni-szu2-un mu-gam-mir _garza_
46. _an_-e u _ki_-tim sza2 a-bal qi2-bi-ti-szu2
47. s,ir-tu2 sza2 u4-mi-szam-ma ina sza2-ma-mu
48. i-qab-bu-u _kur_ la tan-na-an-du-u
49. u nu-ur2 ina ma-a-tu2 la ib-ba-szu-u
column 3
1. _dingir#-mesz gim_ [x x]-szub#-bu# i#-na#-ar#-ru#-t,u#
2. {d}a-nun-na-ki sza2 la-[x x] qi2-bit _dingir_-ti-szu2
3. _gal#_-ti# sza2 la in#-nen#-nu#-u# x x sza2#-di#-i#
  8 illegible lines
12. it#-ti# _{lu2#}hal#_ u# _{lu2#}ensi#_ a#-lak#?-ti#
13. ul par-sat at#-til-ma ina szat mu-szi _masz2-[x]_
14. [x]-da#-at# a#-di# a-mat {d?}x x x
15. [...]
16. [...]
17. x x [...]
18. ana3 szul-ma-[x] u kad2-ra-a il#-lu#?-u# a-na _igi#_-ia2#
19. _lugal-mesz_ qer-bu-tu2 il-lu-nim-ma u-na-asz2-sza2-qu#
20. sze-pi-ia2 u ru-qu-tu2 isz-mu-u ip-la-hu _dingir_-ut-su
21. _gal_-tu2 _dingir-mesz_ u {d}inanna sza2 ip-par-du-ma i-re-qa
22. is-sah-ru-nim-ma i-qab-bu-u ba-ni-ti ina pi#-i#
23. _{lu2}hal_ isz-sza2-kin _uzu_ dum-qi2-ia2 ina nu-uh-szu2 u t,uh-du
24. u _he2-gal2_-la _ug3-mesz_-ia2 ina _kur-i-mesz_ ne2-su-tu2
25. asz-te-ed-dam-ma ina sza2-lim-ti as,-bat <u2>-ru-uh
26. _kur_-ia a-mat _dingir_-ti-szu2 _gal_-ti at-tas,-s,a-ar-mu
27. la e-gi la a-szit a-hi la ad-du u-szad-kam-ma
28. _ug3-mesz kur-uri{ki}_ u {kur}hat-ti ul-tu pa-at,
29. {kur}mi-s,ir tam-tim e-lit a-di tam-tim szap-lit
30. sza2 {d}sin _lugal dingir_ u-mal2-lu-u _szu-min_-u-a e2-hul2-hul2
31. _e2_ {d}sin esz-szisz e-pu-usz u-szak-lil szi-pir-szu2
32. _szu-min_ {d}sin {d}nin-gal {d}nusku
33. u {d}sa-dar3-nun-na ul-tu szu-an-na
34. _iri lugal_-u-ti-ia2 a-s,a-bat-ma ina hi-da-a-tu2
35. u ri-sza2-a-tu2 u-sze-rib u-sze-szib _bara2_ da-ri-a-tu2
36. ni-qu-u tasz-<ri>-ih-tu2 ma-har-szu2-nu aq-qi2-ma
37. u-szar-ri-hi kad2-ra-a e2-hul2-hul2 resz-tu2#
38. u-mal2-li-ma u-sza2-li-is, lib3-bi _ug3-mesz_-szu2
39. u-szal-lim qi2-bi-ti {d}sin _lugal dingir en en_
40. a-szib sza2-ma-mu sza2 _dingir_ sza2 _dingir-mesz_ ina _an_-e
41. zi-kir-szu2 szu!(DI)? tuq {d}utu sza2 ni-bu-szu2
42. {d}nusku {d}inanna {d}iszkur u {d}u-gur
43. sza2 u-szal-lim-u' qi2-bit {d}nanna-ri szu-tuq-szu2-nu
44. e-ma _{gesz}tukul-mesz_-ia2 an-na-di-<iq>-ma a-na e-pesz
45. _me3 igi_-ia2 asz-ku-un-ma a-na szul-lu-mu
46. qi2-bit {d}nanna-ri man-nu at-ta
47. sza2 {d}sin a-na _lugal#_-u-tu2
48. i-nam-bu-ka-mu _dumu_-u-ia2-a?-ma?
49. i-qab-bu-ka asz-rat {d#}sin#
  rest broken

No image available

RINBE 2, Nabonidus 51 composite (P519085)

Composite

Composite No.: Q005448

Primary Publication: Weiershäuser, Frauke; Novotny, Jamie (2020) RINBE 2 Nabonidus 51 composite

Collection:

Museum no.:

Provenience: Harran (mod. Harran)

Period: Neo-Babylonian (ca. 626-539 BC)

Object Type:

Material:

Date: Nabonidus.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object composite text
surface a
1. {disz}{d}muati-na-'i-id _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} za-nin e2-sag-il2
 en: Nabonidus, king of Babylon, provider of Esagila
2. u e2-zi-da _dumu_ {disz}{d}muati-ba-lat-su-iq-bi _nun_ git2-ma-lum
 en: and Ezida, son of Nusku-balassu-iqbi, the perfect prince (am I);
3. e2-hul2-hul2 _e2_ {d}sin sza2 qe2-reb {iri}har-ra-na a-na {d}sin
 en: Eḫulḫul, the house of Sîn, inside Ḫarran, for Sîn,
4. {d}nin-gal {d}nusku u {d}sa-dar3-nun-na _en-mesz_-a lu _du3_-usz
 en: Ningal, Nusku, and Sadarnunna, my lords, I verily built.

No image available

RINBE 2, Nabonidus 54 composite (P519089)

Composite

Composite No.: Q005451

Primary Publication: Weiershäuser, Frauke; Novotny, Jamie (2020) RINBE 2 Nabonidus 54 composite

Collection:

Museum no.:

Provenience: uncertain (mod. Padakka/Ha'it, Saudi Arabia)

Period: Neo-Babylonian (ca. 626-539 BC)

Object Type:

Material:

Date: Nabonidus.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object composite text
surface a
1. x? _dingir-mesz_ [...]
2. _[...]-mesz_ [...]
3. x? _x-mesz_ (x x) x [...]
4. [...]
5. ina? lib3?-bi? {iri}pa?-dak?-ku?
6. x {iri?}[...]
7. lib3-bi _iri en_-u2-ti-(ia)
8. ana _du3?_ [...]
9. [...]-ti? [...]
10. {d}muati-i _lugal_ babilax(E){ki} [...]
11. _lugal gal_-u2? _lugal kur_ szu-me-ri? u? _kur-uri{ki?}_
12. x x x? x? x x? [...] x [...]
13. x x? _dingir gal?_ [...]
14. x x? x-lu?-tu2? x x? _a_ [...]
15. {d}sin _lugal dingir-mesz en dingir-mesz_ [...]
16. [...] x x x? [...]
17. x x sza? u {d}[...]
18. {d?}sin? {d}nusku {d}[...]
19. x x? _ni_ {d?}x {d}1(u)-5(disz) u {d}[...]
20. [...] x [...]
  rest broken

No image available

RINBE 2, Nabonidus x2001 composite (P519109)

Composite

Composite No.: Q005471

Primary Publication: Weiershäuser, Frauke; Novotny, Jamie (2020) RINBE 2 Nabonidus x2001 composite

Collection:

Museum no.:

Provenience: Harran (mod. Harran)

Period: Neo-Babylonian (ca. 626-539 BC)

Object Type:

Material:

Date: Nabonidus.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object composite text
surface a
1. a-na-ku _{munus}{d}iszkur_-gu-up-pi-i' _ama_
2. {disz}{d}na-bi-um-na-'i-id _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki}
3. pa-li-ih-tu {d}sin {d}nin-gal {d}nusku
4. u3 {d}sa-dar3-nun-na _dingir-mesz_-e-a
5. sza2 ul-tu me2-es,-he-ru-ti-ia asz2-te-e'-u
6. _dingir_-u2-ut-su-un sza2 ina _mu 1(u) 6(disz)-kam_ {d}muati-a-uru3
7. _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} {d}sin _lugal dingir-mesz_ it-ti _iri_-szu
8. u3 _e2_-szu2 iz-nu-u2 i-lu-u2 sza2-ma-misz2 _iri_ u3
9. _ug3-mesz_ sza2 ina lib3-bi-szu2 il-li-ku kar-mu-ti
10. ina lib3-bi sza2 asz-ra-a-tu2 {d}sin {d}nin-gal {d}nusku
11. u {d}sa-dar3-nun-na asz2-te-e'-u pal-ha-ku _dingir_-ut-su-un
12. sza2 {d}sin _lugal dingir {tug2}siki_-szu2 as,-bat-ma mu-szi u ur-ra
13. asz2-te-ne2-e'-a _dingir_-ut-su _gal_-ti u4-mi-szam la na-par-ka-a
14. sza2 {d}sin {d}utu {d}1(u)-5(disz) u {d}iszkur ma-la bal-t,a-ku
15. ina _an_-e u _ki_-tim pa-li-ha-at-su-nu ana-ku mim-mu-u-a
16. dam-qa sza2 id-di-nu-nu u4-mu u mu-szi _iti_ u _mu_ ad-din-szu2-nu-tu2
17. _{tug2}siki_ {d}sin _lugal dingir-mesz_ as,-bat-ma mu-szi u ur-ra
18. _igi-min_-ia it-ti-szu2 ba-sza2-a ina su-pe-e u la-ban ap-pi
19. ku-um-mu-sak ina mah-ri-szu2-un um-ma ta-a-a-ru-tu-ku
20. a-na _iri_-ka lib-sza2-ma ni-szi s,al-mat qaq-qa-du
21. lip-la-hu _dingir_-u2-ut-ka _gal_-ti a-na nu-uh-hu
22. _sza3 dingir_-ia u {d}1(u)-5(disz)-ia lu-bu-szu2 _siki sag_ szu-kut-ti
23. _ku3-babbar_ u _ku3-sig17_ s,u-ba-a-ti esz-szu2 _szim-hi-a_ u _i3-gesz du10-ga_
24. la u2-t,ah-ha a-na zu-um-ri-ia2 s,u-bat nak-su
25. la-ab-sza2-ku-ma mu-s,e-e-a saq-qu-um-mu a-dal-lal
26. da-li-li-szu2-un ta-nit-tu2 _iri_-ia2 u {d}isz-tar-ia2
27. ina lib3-bi-ia isz-sza2-kin-ma _en-nun_-ti3-szu2-nu as,-s,ur
28. mim-mu-u2-a dam-qa la e-zib-ma na-sza2-ku ma-har-szu2-un
29. ul-tu _mu 2(u)-kam an-szar2-du3-a _lugal kur_ asz-szur sza2 al-da-ku
30. a-di _mu 4(u) 2(disz)-kam an-szar2-du3-a mu-3(disz)-kam an-szar2_-e-tel-lu_-dingir_
31. _dumu_-szu2 _mu 2(u) 1(disz)-kam {d}muati-a-pap mu-4(u) 3(disz)-kam {d}muati-nig2-gub-pap_
32. _mu 2(disz)-kam {disz}lu2-{d}marduk mu-4(disz)-kam {disz}{d}u-gur-lugal-uru3
33. ina 1(gesz2) 3(u) 5(disz) _mu-mesz_ {d}sin _lugal dingir-mesz_ sza2 _an_-e u _ki_-tim
34. sza2 asz2-ra-a-ti _dingir_-u2-ti-szu2 _gal_-ti asz2-te-e'-u
35. ep2-sze-ti-ia2 _saga-mesz_ ha-disz ip-pal-sa-an-ni-ma
36. su-pe-e-a isz-mu-u im-gu-ru qi2-bi-ta5 ug-ga-ti
37. lib3-bi-szu2 i-nu-uh-ma a-na e2-hul2-hul2 _e2_ {d}sin
38. sza2 qe2-reb _{iri}kaskal_ szu-bat t,u-ub lib3-bi-szu2 is-li-mu ir-szu-u
39. ta-a-a-ri {d}sin _lugal dingir-mesz_ ip-pal-sa-an-ni-ma
40. {disz}{d}muati-i _dumu_ e-du s,i-it _sza3_-ia2 a-na _lugal_-u-tu2
41. im-be2-e-ma _lugal_-u2-ti _kur_ szu-me-ri u _kur-uri{ki}_
42. ul-tu pa-t,u {kur}mi-s,ir tam-tim e-lit a-di tam-tim
43. szap-li-ti nap-har _kur-kur_ u2-mal2-la-a
44. _szu-min_-usz-szu2 qa-ta-a-a asz-szi-ma a-na {d}sin _lugal dingir_
45. pal-hisz ina te-me-qa [...]
46. [...] s,i-it lib3-bi-ia2 [...]
47. at-ta a-na _lugal_-u-ti tam-bi-szu-ma taz-ku-ru zi-kir-szu2
48. ina qi2-bit _dingir_-u2-ti-ka _gal_-ti _dingir-mesz gal-mesz_
49. i-da-a-szu2 lil-li-ku li-szam-qi2-tu2 ga-ri-szu2
50. e tam-szu2 e2-hul2-hul2 u3 szuk-lu-lu-tu2 _garza_-szu2 szul-lim
51. qa-ta-a-szu2 ina _masz2-ge6_-ia ki-i isz-szak-nu {d}sin _lugal dingir-mesz_
52. i-qab-ba-a um-ma it-ti-ka ta-a-a-ra-tu2 _dingir-mesz_
53. szu-bat _{iri}kaskal_ ina _szu-min_ {disz}{d}muati-i _dumu_-ka a-szak-kan
54. e2-hul2-hul2 ip-pu-usz-ma u2-szak-lal szi-pir-szu2 _{iri}kaskal_
55. _ugu_ sza2 ma-har u2-szak-lal-ma a-na asz2-ri-szu2 u2-ta-ri
56. _szu-min_ {d}sin {d}nin-gal {d}nusku u {d}sa-dar3-nun-na
57. i-s,ab-bat-ma a-na e2-hul2-hul2 u2-sze-reb a-mat {d}sin
58. _lugal dingir-mesz_ iq-ba-a at-ta-'i-id-ma a-mur a-na-ku
59. {disz}{d}muati-ni2-tuku _dumu_ e-du s,i-it lib3-bi-ia2 par-s,i
60. ma-szu-ti sza2 {d}sin {d}nin-gal {d}nusku u3
61. {d}sa-dar3-nun-na u2-szak-lil e2-hul2-hul2
62. esz-szisz i-pu-usz-ma u2-szak-lil szi-pir-szu2 _{iri}kaskal_ e-li
63. sza2 ma-har u2-szak-lil-ma a-na asz2-ri-szu2 u2-ter qa-ti
64. {d}sin {d}nin-gal {d}nusku u {d}sa-dar3-nun-na ul-tu
65. szu-an-na _iri lugal_-u2-ti-szu2 is,-bat-ma ina qe2-reb _{iri}kaskal_
66. ina e2-hul2-hul2 szu-bat t,u-ub lib3-bi-szu2-nu ina hi-da-a-tu2
67. u ri-sza2-a-tu2 u2-sze-szib sza2 ul-tu pa-na-ma {d}sin _lugal dingir_
68. la i-pu-szu2-ma a-na mam-ma la id-di-nu ina na-ra-mi-ia
69. sza2 _dingir_-ut-su pal-ha-ku _{tug2}siki_-szu2 as,-ba-ti {d}sin _lugal dingir_
70. re-szi-ia ul-li-ma _mu du10-ga_ ina _kur_ isz-ku-na-an-ni
71. u4-me ar2-ku-ti _mu-an-na-mesz_ t,u-ub _sza3_ us,-s,i-pa-am-ma
72. ul-tu pa-ni {disz}an-szar2-du3-a _lugal kur_ asz-szur{ki} a-di _mu 9(disz)-kam_
73. {disz}{d}muati-ni2-tuku _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} _dumu_ s,i-it lib3-bi-ia
74. 1(disz) _me_ 4(disz) _mu-an-na-mesz saga-mesz_ ina pu-luh-ti sza2 {d}sin _lugal dingir-mesz_
75. ina lib3-bi-ia isz-ku-nu u2-bal-lit,-an-ni ia2-a-ti ni-t,i-il _igi_
76. na-mir-ma szu-tu-rak ha-si-si qa-ti u _giri3-min_ sza2-li-im-ma
77. nu-us-su-qa a-ma-tu-u-a ma-ka-le-e u masz-qi2-ti
78. szu-lu-ku _ugu_-ia _uzu-mesz_-u-a t,a-bu-ma ul-lu-s,i lib3-bi
79. _dumu-dumu dumu-dumu-mesz_-ia a-di 4(disz) li-pi-ia bal-t,u-ut-su-nu
80. a-mur-ma asz2-ba-a lit-tu-tu {d}sin _lugal dingir-mesz_ a-na _saga_-ti
81. tap-pa-al-sa-an-ni-ma u4-mi-ia2 tu-ri-ki {d}muati-i _lugal_ eridu{ki}
82. _dumu_-u2-a a-na {d}sin _en_-ia ap-qid a-di bal-t,u
83. la i-ha-at,-t,a-ak-ka {d}alad dum-qi2 {d}lamma dum-qi2 sza2 it-ti-ia2
84. tap-qi2-du-ma u2-szak-szi-dan-nu a-na lit-tu-tu it-ti-szu2
85. pi-qid-ma ina qa?-ti hi-t,i sza2 _dingir_-u2-ti-ka ra-bi-ti
86. e-t,ir-szu-ma _dingir_-u2-ut-ka _gal_-ti li-ip-lah3 ina 2(u) 1(disz) _mu-mesz_
87. sza2 {disz}{d}muati-a-uru3 _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} ina 4(u) 3(disz) _mu-mesz_ sza2 {disz}{d}muati-nig2-gub-pap_
88. _dumu_ {disz}{d}muati-a-uru3 u3 4(disz) _mu-mesz_ sza2 {disz}{d}u-gur-lugal-pap _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki}
89. _lugal_-u2-ti i-te-ep-pu-szu-u' 1(gesz2) 8(disz) _mu-an-na-mesz_
90. ina gab-bi lib3-bi-ia ap-lah3-szu2-nu-ti _en-nun_-ti3-szu2-nu as,-s,ur-ma
91. {disz}{d}muati-i _dumu_ s,i-it lib3-bi-ia2 ana _igi_ {disz}{d}muati-nig2-gub-u2-s,ur
92. _dumu_ {disz}{d}muati-a-uru3 u {disz}{d}u-gur-lugal-pap? _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} usz-ziz-ma
93. ur-ri u mu-szi _en-nun_-ti3-szu2-nu is,-s,ur-ma
94. sza2 e-li-szu2-nu t,a-a-bi i-te-ne2-ep-pu-szu2 ka-a-a-na
95. _mu_-a bab-ba-nu-u2 ina pa-ni-szu2-nu isz-ku-un ki-ma
96. _dumu-munus_ s,i-it lib3-bi-szu2-nu ul-lu-u2 re-szi-ia
97. ar2-ka-nisz szim-ti u2-bil-szu2-nu-ti
98. ma-na-ma ina _dumu-mesz_-szu2-nu u mam-ma ni-szi3-szu2-nu
99. u _{lu2}gal-mesz_-szu2-nu sza2 i-nu-ma re-szi-szu2-nu
100. ul-lu-u2 ina bu-szu-u2 u3 _nig2-ga_
101. u2-at-ter-szu2-nu-tu2 la isz-tak-kan-szu2-nu-tu2
102. qut-rin-nu ia-a-tu2 _iti_-szam-ma la na-par-ka-a
103. ina lu-bu-szi-ia dam-qu-u2-tu2 _gu4-mesz_
104. _udu-nita2-mesz_ ma-ru-tu2 _ninda-hi-a kasz-sag gesztin_
105. _i3-gesz lal3_ u _gurun {gesz}kiri6_ ka-la-ma ki-is-pi
106. a-kas3-sip4-szu2-nu-ti-ma sur-qin-nu
107. t,ah-du-tu2 i-ri-szi t,a-a-bi
108. a-na gi-na-a u2-kin-szu2-nu-ti-ma
109. asz2-tak-kan ina mah-ri-szu-un
110. ina _mu 9(disz)-kam {disz}{d}muati-i_
111. _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} szi-im-tu2
112. ra-man-ni-szu2 u2-bil-szu-ma
113. {disz}{d}muati-ni2-tuku _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki}
114. _dumu_ s,i-it lib3-bi-szu2 na-ra-am _ama_-szu2
115. _adda_-su u2-kam-mis-ma lu-bu-szu2
116. _saga_-ti ki-tu-u na-am-ri a-lu
117. _ku3-sig17_ x x nam-ru-tu2
118. _na4 saga_-u-ti _na4_ ni-siq-tu2
119. _na4_ szu-qu-ru-ti [...]
120. _i3-gesz du10-ga adda_-su u2-pa-szi-isz-ma
121. isz-ku-nu ina ni-s,ir-ti _gu4-mesz_
122. _udu-nita2-mesz_ ma-ru-tu2 u2-t,a-ab-bi-ih
123. ma-har-szu2 u2-pa-hir-ma _lu2_
124. babilax(|TIN.TIR|){ki} u bar-sip{ki} ma-al-ki
125. a-szib na-gi-i ne2-su-tu2 _ug3-mesz_
126. u _szagina-mesz_ ul-tu pa-at,
127. {kur}mi-s,ir tam-tim e-li-ti
128. ana tam-tim szap-li-ti u2-szat-ba-am-ma
129. si-pi-it-ti u [...]
130. bi-ki-ti s,ar-pisz isz-ku-nu-ma
131. id-du-u ri-gim-szu2-un 7(disz) ur-ri
132. u3 7(disz) mu-sza2-a-ti ma-li-ti
133. uh-tal-li-lu lu-bu-szi-szu2-nu _sahar_
134. sa-ah-pu ina 7(disz)-i u4-mu ina ka-sza2-du
135. _ug3-mesz kur_ ka-la-ma pe-re-ti
136. u2-gal-li-bu-ma [...]
137. lu-bu-szi-szu2-nu _ta_ x x
138. _is su us un_ x _bu szi_ x x x
139. u szu-ka-ni-szu2-nu isz-ku-nu-ma
140. i-ru-bu-ni a-na [...]
141. ina ma-ka-le-e [...]
142. _szim_ hal-s,a u2-kam-mir x x
143. _i3-gesz du10-ga_ a-na _sag_-szu2-nu
144. u2-szap-pi-ik lib3-ba-szu2-nu
145. u2-sza2-li-is,-ma u2-nam-mir
146. zi-mi-szu2-un u2-ru-uh _kur_-szu2-nu?
147. u2-sza2-as,-bit-szu2-nu-ti-ma
148. a-na a-szar-szu2-nu i-tu-ru man-nu
149. at-ta lu-u2 _lugal_ lu-u _nun_ x x
150. x x _ti_ x _be_ {d}sin _lugal dingir_
151. _en dingir-mesz_ sza2 _an_-e u _ki_-tim
152. _dingir_-ut-su _gal_-ti mu-szi u ur-ra
153. {d}utu {d}iszkur u {d}1(u)-5(disz) _en? an_-e u
154. _ki_-tim sza2 x ma x x x x
155. a-szib e2-sag-il2 u e2-hul2-hul2
156. pi-lah3-ma ina _an_-e u _ki_-tim
157. su-up-pi-szu2-nu-ti-ma s,i?-it
158. pi-i sza2 {d}sin _dingir_ x x x
159. x x x x x [...]
160. x x-ma _numun_-ka x x x
161. x x ri x x x x x

No image available

RINBE 2, Nabonidus x2001, ex. 01 (P519110)

Witness

Witness to composite(s): Q005471

Primary Publication: Weiershäuser, Frauke; Novotny, Jamie (2020) RINBE 2 Nabonidus x2001, ex. 01

Collection: Urfa Museum, Urfa, Turkey

Museum no.: unknown

Provenience: Harran (mod. Harran)

Period: Neo-Babylonian (ca. 626-539 BC)

Object Type: Display Inscription > stela

Material: stone

Date: Nabonidus.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object stele
surface a
column 1
1. a-na-ku _{munus}{d}iszkur_-gu-up-pi-i' _ama_
2. {disz}{d}na-bi-um-na-'i-id _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki}
3. pa-li-ih-tu {d}sin {d}nin-gal {d}nusku
4. u3 {d}sa-dar3-nun-na _dingir-mesz_-e-a
5. sza2 ul-tu me2-es,-he-ru-ti-ia asz2-te-e'-u
6. _dingir_-u2-ut-su-un sza2 ina _mu 1(u) 6(disz)-kam_ {d}muati-a-uru3
7. _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} {d}sin _lugal dingir-mesz_ it-ti _iri_-szu
8. u3 _e2_-szu2 iz-nu-u2 i-lu-u2 sza2-ma-misz2 _iri_ u3
9. _ug3-mesz_ sza2 ina lib3-bi-szu2 il-li-ku kar-mu-ti
10. ina lib3-bi sza2 asz-ra-a-tu2 {d}sin {d}nin-gal {d}nusku
11. u {d}sa-dar3-nun-na asz2-te-e'-u pal-ha-ku _dingir_-ut-su-un
12. sza2 {d}sin _lugal dingir {tug2}siki_-szu2 as,-bat-ma mu-szi u ur-ra
13. asz2-te-ne2-e'-a _dingir_-ut-su _gal_-ti u4-mi-szam la na-par-ka-a
14. sza2 {d}sin {d}utu {d}1(u)-5(disz) u {d}iszkur ma-la bal-t,a-ku
15. ina _an_-e u _ki_-tim pa-li-ha-at-su-nu ana-ku mim-mu-u-a
16. dam-qa sza2 id-di-nu-nu u4-<mu u> mu-szi _iti_ u _mu_ ad-din-szu2-nu-tu2
17. _{tug2}siki_ {d}sin _lugal dingir-mesz_ as,-bat-ma mu-szi u ur-ra
18. _igi-min_-ia it-ti-szu2 ba-sza2-a ina su-pe-e u la-ban ap-pi
19. ku-um-mu-sak ina mah-ri-szu2-un um-ma ta-a-a-ru-tu-ku
20. a-na _iri_-ka lib-sza2-ma ni-szi s,al-mat qaq-qa-du
21. lip-la-hu _dingir_-u2-ut-ka _gal_-ti a-na nu-uh-hu
22. _sza3 dingir_-ia u {d}1(u)-5(disz)-ia lu-bu-szu2 _siki sag_ szu-kut-ti
23. _ku3-babbar_ u _ku3-sig17_ s,u-ba-a-ti esz-szu2 _szim-hi-a_ u _i3-gesz du10-ga_
24. la u2-t,ah-ha a-na zu-um-ri-ia2 s,u-bat nak-su
25. la-ab-sza2-ku-ma mu-s,e#-e#-a saq-qu-um-mu a-dal-lal
26. da-li-li-szu2-un ta#-nit#-tu2 _iri_-ia2 u {d}isz-tar-ia2
27. ina lib3-bi-ia isz-sza2-kin-ma _en-nun_-ti3-szu2-nu as,-s,ur
28. mim-mu-u2-a dam-qa la e-zib-ma na-sza2-ku ma-har-szu2-un
29. ul-tu _mu 2(u)-kam_ an-szar2-du3-a _lugal kur_ asz-szur sza2 al-da-ku
30. a-di _mu 4(u) 2(disz)-kam an#-szar2#-du3-a mu-3(disz)-kam an-szar2_-e-tel-lu_-dingir_
31. _dumu_-szu2 _mu 2(u) 1(disz)-kam {d}muati-a-pap mu-4(u) 3(disz)-kam {d}muati-nig2-gub-pap_
32. _mu 2(disz)-kam {disz}lu2-{d}marduk mu-4(disz)-kam {disz}{d}u-gur-lugal-uru3
33. ina 1(gesz2) 3(u) 5(disz) _mu-mesz_ {d}sin _lugal dingir-mesz_ sza2 _an_-e u _ki_-tim
34. sza2 asz2-ra-a-ti _dingir_-u2-ti-szu2 _gal_-ti asz2-te-e'-u
35. ep2-sze-ti-ia2 _saga-mesz_ ha-disz ip-pal-sa-an-ni-ma
36. su-pe-e-a isz-mu-u im-gu-ru qi2-bi-ta5 ug-ga-ti
37. lib3-bi-szu2 i-nu-uh-ma a-na e2-hul2-hul2 _e2_ {d}sin
38. sza2 qe2-reb _{iri}kaskal_ szu-bat t,u-ub lib3-bi-szu2 is-li-mu ir-szu-u
39. ta-a-a-ri {d}sin _lugal dingir-mesz_ ip-pal-sa-an-ni-ma
40. {disz}{d}muati-i _dumu_ e-du s,i-it _sza3_-ia2 a-na _lugal_-u-tu2
41. im-be2-e-ma _lugal_-u2#-ti# _kur#_-szu#-me-ri u _kur-uri{ki}_
42. ul-tu pa#-t,u# {kur#}mi#-s,ir tam-tim e-lit a-di tam-tim
43. szap-li-ti nap#-har# _kur#-kur#_ u2-mal2-la-a
44. _szu#-min#_-usz#-szu2# qa#-ta#-a#-a# asz#-szi#-ma# a#-na# {d#}sin# _lugal# dingir#_
45. pal#-hisz# ina# te#-me#-qa# [...]
46. [...]-it [...]
column 2
1. at#-ta# a#-na# _lugal#_-u#-ti# tam#-bi#-szu#-ma# taz#-ku#-ru# zi#-kir#-szu2#
2. ina# qi2#-bit# _dingir#_-u2#-ti#-ka# _gal#_-ti# _dingir#-mesz# gal#-mesz#_
3. i#-da#-a#-szu2# lil#-li#-ku# li#-szam#-qi2#-tu2# ga#-ri#-szu2#
4. e# tam#-szu2# e2#-hul2#-hul2# u3# szuk#-lu#-lu#-tu2# _garza#_-szu2# szul-lim
5. qa#-ta#-a#-szu2# ina# _masz2#-ge6#_-ia# ki#-i# isz#-szak#-nu# {d}sin _lugal dingir#-[x]_
6. i#-qab#-ba#-a# um#-ma# it-ti-ka ta-a-a-ra-tu2 _dingir-mesz_
7. szu#-bat# _{iri#}kaskal#_ ina# _szu#-min#_ {disz#}{d#}muati#-i# _dumu_-ka a-szak-kan
8. e2#-hul2#-hul2# ip#-pu#-usz#-ma# u2#-szak#-lal# szi#-pir#-szu2# _{iri#}kaskal#_
9. _ugu#_ sza2# ma#-har# u2-szak-lal-ma a-na asz2-ri-szu2 u2-ta-ri
10. _szu#-min#_ {d#}sin# {d#}nin#-gal# {d#}nusku# u# {d#}sa#-dar3#-nun#-na#
11. i#-s,ab#-bat#-ma# a#-na# e2#-hul2#-hul2# u2#-sze#-reb# a#-mat# {d#}sin#
12. _lugal# dingir#-mesz#_ iq#-ba#-a# at#-ta#-'i#-id#-ma# a#-mur# a#-na#-ku#
13. {disz#}{d#}muati#-ni2#-tuku _dumu_ e-du s,i-it lib3-bi-ia2 par-s,i
14. ma#-szu#-ti# sza2# {d#}sin# {d#}nin#-gal# {d#}nusku# u3#
15. {d#}sa#-dar3#-nun#-na# u2#-szak#-lil# e2#-hul2#-hul2#
16. esz-szisz i-pu-usz-ma u2-szak-lil szi-pir-szu2 _{iri}kaskal_ e-li
17. sza2 ma-har u2-szak-lil-ma a-na asz2-ri-szu2 u2-ter qa-ti
18. {d}sin {d}nin-gal {d}nusku u {d}sa-dar3-nun-na ul-tu
19. szu-an-na _iri lugal_-u2-ti-szu2 is,-bat-ma ina qe2-reb _{iri}kaskal_
20. ina e2-hul2-hul2 szu-bat t,u-ub lib3-bi-szu2-nu ina hi-da-a-tu2
21. u ri-sza2-a-tu2 u2-sze-szib sza2 ul-tu pa-na-ma {d}sin _lugal dingir_
22. la i-pu-szu2-ma a-na mam-ma la id-di-nu ina na-ra-mi-ia
23. sza2 _dingir_-ut-su pal-ha-ku _{tug2}siki_-szu2 as,-ba-ti {d}sin _lugal dingir_
24. re-szi-ia ul-li-ma _mu du10-ga_ ina _kur_ isz-ku-na-an-ni
25. u4-me ar2-ku-ti _mu-an-na-mesz_ t,u-ub _sza3_ us,-s,i-pa-am-ma#
26. ul-tu pa-ni {disz}an-szar2-du3-a _lugal kur_ asz-szur{ki} a-di _mu 9(disz)-kam#_
27. {disz}{d}muati-ni2-tuku lugal babilax(|TIN.TIR|){ki} _dumu_ s,i-it lib3-bi-ia#
28. 1(disz) _me_ 4(disz) _mu-an-na-mesz saga-mesz_ ina pu-luh-ti sza2 {d}sin _lugal dingir-mesz_
29. ina lib3-bi-ia isz-ku-nu u2-bal-lit,-an-ni ia2-a-ti ni-t,i-il _igi_
30. na-mir-ma szu-tu-rak ha#-si-si qa-ti u _giri3-min_ sza2-li-im-ma
31. nu-us-su-qa a-ma-tu-u-a ma-ka-le-e u masz-qi2-ti
32. szu-lu-ku _ugu_-ia _uzu-mesz_-u-a t,a-bu-ma ul-lu-s,i lib3-bi
33. _dumu-dumu dumu-dumu-mesz_-ia!(DUMU) a-di 4(disz) li-pi-ia bal-t,u-ut-su-nu
34. a-mur-ma asz2-ba-a lit-tu-tu {d}sin _lugal dingir-mesz_ a-na _saga_-ti
35. tap-pa-al-sa-an#-ni#-ma u4-mi-ia2 tu-ri-ki {d}muati-i _lugal_ eridu{ki}
36. _dumu_-u2-a a-na {d}sin _en_-ia ap-qid a-di bal-t,u
37. la i-ha-at,-<t,a>-ak-ka {d}alad dum-qi2 {d}lamma dum-qi2 sza2 it-ti-ia2
38. tap-qi2-du-ma u2-szak-szi-dan-nu a-na lit-tu-tu it-ti-szu2
39. pi-qid-ma ina qa?-ti hi-t,i sza2 _dingir_-u2-ti-ka ra-bi-ti
40. e-t,ir-szu-ma _dingir_-u2-ut-ka _gal_-ti li-ip-lah3 ina 2(u) 1(disz) _mu-mesz_
41. sza2 {disz}{d}muati-a-uru3 _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} ina 4(u) 3(disz) _mu-mesz_ sza2 {disz}{d}muati-nig2-gub-pap_
42. _dumu_ {disz}{d}muati-a-uru3 u3 4(disz) _mu-mesz_ sza2 {disz}{d}u-gur-lugal-pap _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki}
43. _lugal_-u2-ti i-te-ep-pu-szu-u' _1(gesz2) 8(disz) mu-an-na-mesz_
44. ina gab-bi lib3-bi-ia ap-lah3-szu2-nu-ti _en-nun_-ti3-szu2-nu as,-s,ur#-[x]
45. {disz#}{d#}muati#-i# _dumu#_ s,i#-it# lib3#-bi#-ia2# ana# _igi#_ {disz#}{d#}muati#-nig2#-gub#-u2#-s,ur#
46. _dumu#_ {disz#}{d#}muati#-a#-uru3# u# {disz#}{d#}u#-gur#-lugal#-pap#? _lugal#_ babilax(|TIN.TIR|)#{ki#} usz#-ziz#-ma#
47. ur#-ri# u# mu#-szi# _en#-nun#_-ti3#-szu2#-nu# is,#-s,ur#-ma#
48. sza2 e-li-szu2-nu t,a-a-bi i-te-<ne2>-ep-pu-szu2 ka-a-a-na
49. _mu#_-a# bab#-ba#-nu#-u2# ina pa-ni-szu2-nu isz-ku-un ki-[x]
50. [...]-szu2#-nu# ul#-lu#-u2# re#-szi#-[x]
  rest broken
column 3
1. [x]-kas3-sip4-szu2-nu-ti-ma sur#-[x x]
2. [x]-du-ti i-ri-szi t,a#-[x x]
3. [x]-na# gi-na#-[...]
4. asz2#-tak-kan ina mah-ri-[x x]
5. ina _mu 9(disz)-kam_ [...]
6. _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} [...]
7. ra#-man-ni-szu2 u2-[...]
8. {disz}{d}muati-ni2-tuku lugal tin-[x_ x]
9. _dumu#_ s,i#-it# lib3#-bi#-szu2# [...]
10. _adda#_-su# u2#-kam#-mis#-[...]
11. _saga#_-ti# ki#-tu#-u# na#-[...]
12. _[x]-gi_ x x nam#-[x x]
13. _na4# saga#_-u#-ti# _na4#_ [...]
14. _na4_ szu-qu-ru-ti [...]
15. _i3-gesz du10-<ga> adda_-su u2-[...]
16. isz-ku-nu ina ni-s,ir-ti [x x]
17. _udu-nita2-mesz_ ma-ru-tu2 u2-[...]
18. ma-har-szu2 u2-pa-hir-ma _lu2#_
19. babilax(|TIN.TIR|){ki} u bar-sip{ki} ma-[x x]
20. a-szib na-gi-i ne2-su-tu2 [x x]
21. u _szagina-mesz_ ul-tu [x x]
22. {kur}mi-s,ir tam-tim e-li#-[x]
23. ana tam-tim szap-li-ti u2-[...]
24. si-pi-it-ti u [...]
25. bi-ki-ti s,ar#-pisz isz#-[...]
26. id-du-u ri-gim-szu2-un 7(disz) ur#-[x]
27. u3 7(disz) mu-sza2-a-ti ma#-[x x]
28. uh-tal-li-lu lu-bu-[...]
29. sa-ah-pu ina 7(disz)-i u4-mu [...]
30. _un#-mesz kur_ ka-la-ma pe-re#-[x]
31. u2-gal-li-bu-ma [...]
32. [x]-bu-szi-szu2-nu _ta_ x x
33. _is su us un_ x _bu szi_ x [x x]
34. u szu-ka-ni-szu2-nu isz-ku#-[x x]
35. i-ru-bu-ni a-na# [...]
36. ina ma-ka-le-e [...]
37. _szim_ hal-s,a u2-kam-mir# [x x]
38. _i3-gesz du10-ga_ a-na _sag_-szu2#-[x]
39. u2-szap-pi-ik lib3-[...]
40. u2-sza2-li-is,-ma u2-[x x]
41. zi#-mi-szu2-un u2-ru-uh _[kur]_-szu2#-nu#?
42. u2-sza2-as,-bit-szu2-nu-ti#-[x]
43. a-na a-szar-szu2-nu i-tu-[...]
44. at-ta lu-u2 _lugal_ lu-u _nun#_ [x x]
45. x x _ti_ x _be_ {d}sin _lugal#_ [x]
46. _en dingir-mesz_ sza2 _an_-e u _ki#_-[x]
47. _dingir_-ut-su _gal_-ti mu-szi u ur#-[x]
48. {d}utu {d}iszkur u {d}1(u)-5(disz) _en?_ [...]
49. _ki_-tim sza2 x ma x x [x x]
50. [x]-szib e2-sag-il2# u e2-[x x]
51. [x]-lah3-ma ina _an_-e u [x x]
52. su#-up-pi-szu2-nu-ti-ma s,i#?-[x]
53. pi#-i sza2 {d}sin _dingir_ x [x x]
54. [x x] x x x [...]
55. [x x]-ma _numun_-ka x [x x]
56. [x x] ri x x x [x x]

No image available

RINBE 2, Nabonidus x2001, ex. 02 (P519111)

Witness

Witness to composite(s): Q005471

Primary Publication: Weiershäuser, Frauke; Novotny, Jamie (2020) RINBE 2 Nabonidus x2001, ex. 02

Collection: Archaeological Museum, Anakara, Turkey

Museum no.: unknown

Provenience: Harran (mod. Harran)

Period: Neo-Babylonian (ca. 626-539 BC)

Object Type: Display Inscription > stela

Material: stone

Date: Nabonidus.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object stele
surface a
column 1
  beginning broken
1'. [...]-tim# pa#-li#-[...]
2'. a-na-ku mim-mu-u-a da-an-qa sza2 id-di-nu-nu
3'. u4-mu u mu-szi _iti_ u _mu-an-na_
4'. ad-din-[...] _{tug2}siki_ {d}sin _lugal dingir-mesz_
5'. _dab_-ma mu-szi u ur-ra _igi_-ia2 _ki_-szu2 ba-sza2-a
6'. [x] su#-pe#-e u la-ban ap-pi ku#-um-mu-sak
7'. [x] mah#-ri#-szu2-un um-ma ta-a-a-ru-tu-ka a-na
8'. _uru#_-ka# lib#-sza2-a-ma ni-szi s,al-mat _sag-du_
9'. [x]-la-hu _dingir_-ut-ka# _gal_-ti a-na nu-uh#-hi
10'. [x] _dingir_-ia2 u {d}1(u)-5(disz)-ia# lu-bu-usz _siki sag_
11'. [x x]-tu2 _ku3-babbar_
  blank space
  due to blemish on the stone
12'. [...] s,u-ba-a-tu2 esz-szu2 _szim#-hi-a i3-gesz du10-ga_
13'. [...]-ha#-a a-na zu-um-ri-ia
14'. [...] la-ab-sza2#-ku-u2-ma
15'. [...] saq-qu#-um#-mu a-dal-lal
16'. [...]-un ta#-nit#-ti _iri_-ia
17'. [...] lib3#-bi-ia2 isz-szak-<kin>-ma
18'. [...]-s,ur#-ma mim-mu-u-a dam-qa
19'. [...]-ku# ma-har#-szu2-un _ta# [x]-2(u)-[...]
20'. _lugal# kur_ asz-szur sza2 al#-[x x]
21'. [...] an-szar2-du3-a
22'. [...]-e-tel-lu-dingir-mesz _dumu_-szu2
23'. [...]-uru3 _mu-4(u) 3(disz)#-kam_ {d}muati-nig2-gub-uru3
24'. [...] _mu 4(disz)-kam_ {disz}{d}u-gur-lugal-pap
25'. _[...]-mesz#_ {d}sin _lugal dingir-mesz_
26'. [...]-tu2 _dingir_-u2-ti-szu2
27'. [...]-u ep2-sze-ti#-[x] _saga#-mesz#_
28'. [...]-ma su-pe-e-a
29'. [...] qi2-bi-ti ug-ga-ti
30'. [...]-na e2-hul2-hul2 _e2_
31'. [...] t,u-ub lib3-bi-szu2
32'. [...]-ri3# {d}sin _lugal_
33'. [...] {d}muati-i _dumu_
  rest broken
column 2
  beginning broken
1'. x x x [...]
2'. {d#}nusku# [...]
3'. a-na e2-hul2-hul2 u2-sze-[...]
4'. _lugal_ dingir-mesz_ iq-ba-a at!(LA) ta#-'i-[x x]
5'. a-mur a-na-ku {disz}{d}muati-i _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki}
6'. _dumu_ <e-du> s,i-it lib3-bi-ia2 par-s,i ma-szu-tu2
7'. sza2 {d}sin {d}nin-gal {d}nusku
8'. {d}sa-dar3-nun-na u2-szak-lil e2-hul2-hul2
9'. esz-szisz _du3_-usz-ma u2-szak-lil szi-pir-szu2
  blank space
  due to blemish on the stone
10'. {iri}har-ra-nu
11'. e-li sza2 ma-har u2-szak-lil-ma
12'. a-na asz2-ri-szu2 u2-ter qa-ti {d}sin
13'. {d}nin-gal {d}nusku# u {d}sa-dar3-nun-na
14'. ul-tu szu-an-na _iri lugal_-u2-ti-szu2
15'. is,-bat-ma ina qe2-reb# _{iri}kaskal_ ina e2-hul2-hul2
16'. szu-bat t,u-ub lib3-bi-szu2-nu ina hi-da-a-tu2
17'. u ri-sza2-a-tu2 u2-sze-szib sza2 ul-tu# pa-na-ma
18'. {d}sin _lugal dingir-mesz_ la i-pu-szu-ma
19'. a-na mam-ma la id#-di#-nu ina na-ra#-mi-ia2
20'. sza2 _dingir_-u2-ut-su!(SZU) ap-la-hu# _{tug2#}siki#_-szu2
21'. as,-ba-tu4# {d#}sin _lugal [dingir]-mesz#_ re-szi-ia
22'. ul-li-ma _mu du10-ga_ ina _kur_ isz#-ku-na-an-ni
23'. u4-mu ar2-ku#-tu2 _mu-mesz_ t,u#-ub lib3-bi
24'. us,-s,i-pa-am-ma ul-tu pa-ni
25'. {disz}an-szar2-du3-a _lugal kur_ asz-szur{ki} a-di-i
26'. _mu 9(disz)#-kam_ {disz}{d}muati-ni2-tuku _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki}
27'. _dumu_ s,i-it lib3-bi-ia2 1(disz) _me_ 4(disz) _mu-mesz_
28'. _saga-mesz_ ina pu-luh-ti sza2 {d}sin _lugal dingir-mesz_
29'. ina lib3-bi-ia isz-ku-nu-ma u2-bal-lit,-an-ni
30'. ia-a-ti ni-t,i-lu _igi-min_ na-mir-ma
31'. szu-tu-rak ha-si#-si# qa-ti u sze-e-pi
32'. sza2-li-im-mu nu#-us-su-qa a-mat-u2-a
33'. ma-ka-le-e u masz-qi2-ti szu-lu-ku _ugu_-ia2
34'. [...]-bu# ul#-lu#-s,i lib3-bi
  rest broken
column 3
  beginning broken
1'. x x x [...]
2'. x x x [...]
3'. x x x [...]
4'. x x x [...]
5'. _en#-nun_-ti3-szu2-nu is,-s,ur-ma sza2 e-[...]
6'. _du10-ga_ i#-te-ne2-ep#-pu-usz# ka-a-a-na#
7'. _mu_-a bab-ba-nu-u2 ina _igi_-szu2-nu isz#-[x x]
8'. ki-ma _dumu-munus_ s,i-it lib3-bi-szu2-[x]
  blank space
  due to blemish on the stone
9'. ul-lu-u2 re-szi#-ia#
10'. ar2-ka-nisz szim-ti u2-bil-szu2-nu-ti#
11'. ma-na-ma ina _dumu-mesz_-szu2-nu u mam-ma ni-szi3#-[x x]
12'. u _{lu2}gal-mesz_-szu2-nu sza2 i#-nu-ma re-szi-[x x]
13'. ul-lu-u2 ina bu-szu-u2 u3 _nig2-ga_
14'. u2-at-ter-szu2-nu-tu2 la isz-tak-kan#-szu2-nu-[x]
15'. qut-rin-nu ia-a-tu2 _iti#_-szam-ma la na-par-ka#-[x]
16. ina lu-bu-szi-ia dam-qu-u2-tu2 _gu4-mesz_
17'. _udu-nita2-mesz_ ma-ru-tu2 _ninda-hi-a kasz-sag gesztin#_
18'. _i3-gesz lal3_ u _gurun {gesz}kiri6_ ka#-la-ma ki-is-pi#
19'. a-kas3-sip4-szu2-nu-ti-ma sur-qin-nu
20'. t,ah-du-tu2 i-ri-szi t,a-a-bi
21'. a-na gi-na-a u2-kin-szu2-nu-ti-ma
22'. asz2-tak-kan ina mah-ri-szu-un ina _mu 9(disz)#-[kam]_
23'. {disz}{d}muati-i lugal_ babilax(E){ki} szi-im-tu2#
24'. ra-ama2-ni#-szu2 u2-bil-szu-ma#
25'. {disz}{d}muati-ni2-tuku _lugal_ babilax(E){ki} _dumu_ s,i#-[x]
26'. lib3-bi-szu2 na-ra-am# _ama_-szu2 szal-mat-[x]
27'. u2-kam-mis-ma lu-bu-szu2 _saga_-u2-tu2
28'. ki-tu-u2 na-am-ri a-lu _ku3-sig17_ x [x]
29'. nam-ru-tu2 _na4-mesz saga_-u2-tu2 _na4#-[x]_
30'. ni-siq-tu2 _na4_ szu-qu-ru-ti [...]
31'. _i3-gesz du10-ga_ szal-mat-su u2-[...]
32'. isz#-ku#-nu ina ni-s,ir-ti _gu4-mesz_
33'. _udu-nita2-<mesz>_ ma-ru-tu2 u2-t,a-ab#-bi-[x]
34'. ma-har-szu2 u2-pa-hir-ma _lu2_ szu-[...]
35'. u3 bar2-sip4{ki} ma-al#-[...]
  rest broken
column 4
  broken

No image available

RINBE 2, Nabonidus 19 composite (P518968)

Composite

Composite No.: Q005416

Primary Publication: Weiershäuser, Frauke; Novotny, Jamie (2020) RINBE 2 Nabonidus 19 composite

Collection:

Museum no.:

Provenience: uncertain (mod. uncertain)

Period: Neo-Babylonian (ca. 626-539 BC)

Object Type:

Material:

Date: Nabonidus.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object composite text
surface a
1. i3-nu-um {d}marduk {d}en-lil2 _dingir-mesz_ sza-qu-u2 _en_ gi-im-ra
2. u2-sza-pu-u2 ma-al-ku a-na e-pe2-esz e-nu-tim
3. {d}na-bi-um-na-'i-id szar-ri a-na za-ni-nu-tim im-bu-u3
4. u2-ul-lu-u2 re-e-szi-szu e-li ka-li-szu-nu _lugal-mesz_
5. qi2-bi-tu-usz-szu _dingir-dingir gal-gal_ ih-du-u2 a-na szar-ru-ti-szu
6. {d}a-num u3 {d}en-lil2 _{gesz}gu-za_ a-gu-u2 _{gesz}nig2-gidri_ u3 szi-bir-ri
7. pa-ra-as, szar-ru-tim a-na du-ur u4-mu i-qi2-szu-szum
8. {d}e2-a ba-an ka-la-mu ne2-me-qi2 u2-sza2-ag-mi-ir-szu
9. {d}be-let-i3-li2 ba-na-at gi-im-ra u2-sza2-ak-li-lu bu-na-an-ne2-e-szu
10. {d}na-bi-um pa-qid ki-isz-sza2-ti isz-ru-uk-szu szu-ka-ma
11. {d}nanna-ri _dumu_ ru-be2-e u2-s,a-ab-ba-a nab-ni-it-su
12. {d}utu-szi nu-ur2 i3-li2 ir-i-am re-e2-ut-su
13. ba-'u-la-a-ti u2-sze-szi-ib qi2-bi-tu-usz-szu
14. {d}er3-ra-gal ga-asz-ru _dingir-dingir_ isz-ru-uk-szu du-un-num
15. {d}za-ba4-ba4 mu-ut-ta-al-lum u2-ma-sza u2-sza-ag-mi-ir-szu
16. {d}nusku da-pi-nu u2-za-'i-in-szu me-lam-mi _lugal_-u2-tu
17. a-na u2-'u-ur2 t,e3-e-mu sza-ka-ni7 szi-tul-tum u3 pa-ra-as ar2-kat2 i-tur sze-du-usz-szu
18. a-na mu-er-ru-ti-szu e-pe2-szu _dingir-dingir gal-gal_ u2-sza2-li-ku re-s,u-su
19. i-nu-szu {d}na-bi-um-na-'i-id _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} ru-bu-um na-a-dam
20. re-e2-a-am it-pe-szu pa-li-ih _dingir-dingir gal-gal_
21. _szagina_ za-ni-nu sza a-na t,e3-e-mu _dingir-dingir_ pu-tuq-qu
22. sza u4-mi-sza-am-ma isz-te-ne2-e'-u2 asz-rat _dingir-mesz_ u3 {d}isz-tar
23. _dumu_ {disz}{d}na-bi-um-din-su-iq-bi _nun_ e-em-qa2 a-na-ku
24. e-nu-ma {d}marduk _en gal_-u2 a-na be-lu-ti3 ma-a-ti im-bu-u3 ni-bi-ti3
25. mar ru-be2-e {d}na-bi-um zi-ik-ru szar-ru-ti-ia u2-szar-bu-u3
26. u4-mi-sza-am-ma a-ta-mi pu-lu-uh2-ti3 i-lu-ti-szu-un
27. ka-a-a-nam asz-te-ne2-e sza e-li-szu-nu t,a-a-bu
28. a-na e2-sag-il2 u3 e2-zi-da szu-tu-ra-ku zi-in-na-a-tim
29. re-esz mi-im-ma-a-a dam-qa u2-sze-er-re-eb ma-ha-ar-szu-un
30. gi-na-a la na-par-ka-a asz-te-ne2-e'-a asz-ri-szu-un
31. ma-ha-zi-szu-nu ra-bu-tim a-na ta-na-da-a-ta asz-tak2-ka-an
32. u2-szar-bi zi-ik-ra-szu2-nu in a-pa12-ta-asz2 da-ad2-me
33. a-na {d}utu _di-ku5-gal dingir_ sza-qu-u2 _en_ zimbir{ki} e2-babbar-ra ki-is,-s,i _ku3_
34. szu-bat-sa resz-ti-ti sza ma-na-ma szar-ri mah-ri la u2-kal-li-mu te-me-en-szu2
35. e-pe2-esz-su {d}utu _en gal_-u2 u2-qa2-an-ni-ma
36. e-li te-me-en-na sza2 na-ra-am-{d}suen u2-ki-in usz-szu-szu
37. sza _bad3_ u4-gal-a-ma2-ru10 _bad3_ gu2-du8-a{ki} ul-la-a re-szi-szu
38. _bad3_ me-lem4-kur-kur-ra-dul-la _bad3_ kisz{ki} u2-za-aq-qi2-ir hur-sa-ni-isz
39. a-na {d}urasz _en_ ga-asz-ru _e2_ a2-ki-tu4 ta-ap-szu-uh-ti-szu
40. ki-ma la-bi-ri-im-ma e-esz-szi-isz e-pu2-usz
41. sza {iri}u2-ba-as-si _dal-ba-an-na_ babila2{ki} u3 bar2-sipa{ki}
42. i-na _esir-e3-a_ u3 a-gur-ru re-e-szi-szu ul-li-ma
43. {d}na-na-a {d}isz-tar szu-ur2-bi-tum u2-sze-ri-ib ki-is,-s,u-usz-szu
44. a-na {d}sin _en gal_-u2 a-szi-ib e2-kisz-nu-gal2 sza2 qe2-reb uri2{ki}
45. sa-at-tuk-ki-szu u2-t,a-ah-hi-id-ma u2-szar-ri-hu ni-id-be2-e-szu2
46. asz-te-ne2-e'-e-ma asz-ri-szu a-ba-lu be-lu-ut-su
47. a-na e-ri-isz-ti i-ri-sza-an-ni ap-lah3 at-ta-'i-id-ma
48. e-ri-isz-ta-szu la ak-la-am-ma am-gu-ru qi2-bit-su
49. _dumu-munus_ s,i-it lib3-bi-ia a-na e-nu-tim asz2-szi-ma en-nig2-al-di-{d}nanna szum-szu2 am-be2-e-ma
50. a-na e2-ge6-par3 u2-sze-ri-ib a-na ma-ha-zi _dingir-dingir gal-gal_
51. ka-li-szu-nu za-na-nu na-sza-an-ni lib3-bi
52. i-nu-szu a-na {d}lugal-mar2-da qar-ra-du mu-ut-ta-al-lum
53. et,-lu-um mu-ut-le-el2-lu-u2 sza2 da-na-num szu-uk-lu-lu
54. u4-um ez-zi sza2 la im-mah-ha-ru qa2-bal-szu
55. ra-hi-is, _kur_ nu-kur2-ti sza-lil _kur_ a-a-bi a-szi-ib e2-igi-kalam-ma
56. be-li2-ia at-ta-'i-id-ma _{gesz}gigir_ ru-ku-bu i-lu-ti-szu
57. si3-ma-at qar-ra-du-ti-szu sza-li-la-at _kur_ a-a-bi
58. sza a-na ta-ha-zi szu-lu-ka-at sza isz-tu _u4-mesz_ ru-qu-tu2
59. szar-ri mah-ri la i-pu2-szu i-na te-me-en e2-igi-kalam-ma
60. _na4-mesz_ ti-iq-ni-szu u3 u2-nu-ut-su in-na-mir-ma _{gesz}gigir_ szu-a-ti
61. e-esz-szi-isz ab-ni i-na _ku3-babbar_ eb-bi _ku3-sig17_ nam-ri u3 ni-si3-iq-tu4 _na4-mesz_
62. ra-bisz u2-za-'i-in-szu-ma a-na mah-ri-szu u2-sze-ri-ib
63. e2-igi-kalam-ma _e2_-su sza2 _lugal_ mah-ri i-pu2-szu-ma ul-lu-u2 re-e-szi-szu
64. i-ga-ri ki-di-szu2 la u2-sza2-as-hi-ru-ma la u2-dan-ni-in ma-as,-s,ar-tu-usz
65. a-szar-szu na-di-ma la ru-uk-ku-su sip-pe-e-szu e-pe-ri-szu
66. qa-a-a-pu-ti ad-ka te-me-en-szu la-bi2-ra a-hi-it, ab-re-e-ma
67. e-li te-me-en-ni-szu u2-kin usz-szu-szu _bad3_-szu ab-ni-ma
68. ma-as,-s,ar-ta-sza u2-dan-ni-in e-esz-szi-isz e-pu2-usz-ma ul-la-a re-e-szi-szu
69. {d}lugal-mar2-da _en_ szur-bu-u2 _ur-sag_ mug-da-asz-ri a-na _e2_ szu-a-ti
70. ha-di-isz i-na e-re-bi-ka mim-mu-u2 e-te-ep-pu-usz ha-disz in nap-lu-si-ka
71. in ma-ha-ar {d}marduk _lugal an_ u3 _ki_ u4-mi-szam-ma at-ma-a _saga_-ti3
72. li-ri-ku _u4-mesz din_-ia lu-usz-ba-a lit-tu-tu i-na _{gesz}tukul-mesz_-ka ez-zu-tim
73. szu-um-qi2-tu a-a-bi-ia hu-ul-li-iq gim-ra-at ga-ri-ia

No image available

RINBE 2, Nabonidus 19, ex. 01 (P518969)

Witness

Witness to composite(s): Q005416

Primary Publication: Weiershäuser, Frauke; Novotny, Jamie (2020) RINBE 2 Nabonidus 19, ex. 01

Collection: Louvre Museum, Paris, France

Museum no.: AO 06444

Provenience: uncertain (mod. uncertain)

Period: Neo-Babylonian (ca. 626-539 BC)

Object Type: cylinder

Material: clay

Date: Nabonidus.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object cylinder
surface a
column 1
1. i3-nu-um {d}marduk {d}en-lil2 _dingir-mesz_ sza-qu-u2 _en_ gi-im-ra
2. u2-sza-pu-u2 ma-al-ku a-na e-pe2-esz e-nu-tim
3. {d}na-bi-um-na-'i-id szar-ri <a-na> za-ni-nu-tim im-bu-u3
4. u2-ul-lu-u2 re-e-szi-szu e-li ka-li-szu-nu _lugal-mesz_
5. qi2-bi-tu-usz-szu _dingir-dingir gal-gal_ ih-du-u2 a-na szar-ru-ti-szu
6. {d}a-num <u3> {d}en-lil2 _{gesz}gu-za_ a-gu-u2 _{gesz}nig2-gidri_ u3 szi-bir-ri
7. pa-ra-as, szar-ru-tim a-na du-ur u4-mu i-qi2-szu-szum
8. {d}e2-a ba-an ka-la-mu ne2-me-qi2 u2-sza2-ag-mi-ir-szu
9. {d}be-let-i3-li2 ba-na-at gi-im-ra u2-sza2-ak-li-lu bu-na-an-ne2-e-szu
10. {d}na-bi-um pa-qid ki-isz-sza2-ti isz-ru-uk-sza szu-ka-ma
11. {d}nanna# _dumu_ ru-be2-e u2-s,a-ab-ba-a nab-ni-it-su
12. {d}utu-szi nu-ur2 i3-li2 ir-i-am re-e2-ut-su
13. ba-'u-la-a-ti u2-sze-szi-ib qi2-bi-tu-usz-szu
14. {d}er3-ra-gal ga-asz-ru _dingir-dingir_ isz-ru-uk-sza du-un-num
15. {d}za-ba4-ba4 mu-ut-ta-al-lum u2-ma-sza u2-sza-ag-mi-ir-szu
16. {d}nusku da-pi-nu u2-za-'i-in-szu me-lam-mi _lugal_-u2-tu
17. a-na u2-'u-ur2 t,e3-e-mu sza-ka-ni7 szi-tul-tum u3 pa-ra-as ar2-kat2 i-tur sze-du-usz-szu
18. a-na mu-er-ru-ti-szu e-pe2-szu _dingir-dingir gal-gal_ u2-sza2-li-ku re-s,u-su
19. i-nu-szu {d}na-bi-um-na-'i-id _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} ru-bu-um na-a-dam
20. re-e2-a-am it-pe-szu pa-li-ih _dingir-dingir gal-gal_
21. _szagina_ za-ni-nu sza a-na t,e3-e-mu _dingir-dingir_ pu-tuq-qu
22. sza u4-mi-sza-am-ma isz-te!(NA) ne2-e'-u2 asz-rat _dingir-mesz_ u3 {d}isz-tar
23. _dumu_ {disz}{d}na-bi-um-din-su-iq-bi _nun_ e-em-qa2 a-na-ku
24. e-nu-ma {d}marduk _en gal_-u2 a-na be-lu-ti3 ma-a-ti im-bu-u3 ni-bi-ti3
25. mar ru-be2-e {d}na-bi-um zi-ik-ru szar-ru-ti-ia u2-szar-bu-u3
26. u4-mi-sza-am-ma a-ta-mi pu-lu-uh2-ti3 i-lu-ti-szu-un
27. ka-a-a-nam asz-te-ne2-e sza e-li-szu-nu t,a-a-bu
28. a-na e2-sag-il2 u3 e2-zi-da szu-tu-ra-ku zi-in-na-a-tim
29. re-esz im-mi-ma-a-a dam-qa u2-sze-er-re-eb ma-ha-ar-szu-un
30. gi-na-a la na-par-<ka>-a asz-te-ne2-e'-a asz-ri-szu-un
31. ma-ha-zi-szu-nu ra-bu-tim a-na ta-na-da-a-ta asz-tak2-ka-an
32. u2-szar-bi zi-ik-ra-<szu2>-nu in a-pa12-ta-asz2 da-ad2-me
33. a-na {d}utu _di-ku5-gal dingir_ sza-qu-u2 _en_ zimbir{ki} e2-babbar-ra ki-is,-s,i!(AD) _ku3_
34. szu-bat-sa resz-ti-ti sza ma-na-ma szar-ri mah-ri la u2-kal-li-mu te-me-en-szu2
35. e-pe2-esz-su {d}utu _en gal_-u2 u2-qa2-an-ni-ma
36. e-li te-me-en-na sza2 na-ra-am-{d}suen u2-ki-in usz-szu!-szu!
  text has ba-ma
column 2
1. sza _bad3_ u4-gal-a-ma2-ru10 _bad3_ gu2-du8-a{ki} ul-la-a re-szi-szu
2. _bad3_ me-lem4-kur-kur-ra-dul-la _bad3_ kisz{ki} u2-za-aq-qi2-ir hur-sa-ni-isz
3. a-na {d}urasz _en_ <ga>-asz-ru _e2_ a2-ki-tu4 ta-ap-szu-uh-ti-szu
4. ki-ma la-bi-ri-im-ma e-esz-szi-isz e-pu2-usz
5. sza {iri}u2-ba-as-si _dal-ba-an-na_ babila2{ki} u3 bar2-szid{ki}
6. i-na _esir-e3-a_ u3 a-gur-ru re-e-szi-szu ul-li-ma
7. {d}na-na-a {d}isz-tar szu-ur2-bi-tum u2-sze-ri-ib ki-is,-s,u-usz-szu
8. a-na {d}sin _en gal_-u2 a-szi-ib e2-kisz-nu-gal2 sza2 qe2-reb uri2{ki}
9. sa-at-tuk-ki-szu u2-t,a-ah-hi-id-ma u2-szar-ri-hu ni-id-be2-e-szu2
10. <asz>-te-ne2-e'-e-ma asz-ri-szu a-ba-lu be-lu-ut-su
11. a-na e-ri-isz-ti i-ri-sza-an-ni ap-lah3 at-ta-'i-id-ma
12. e-ri-isz-ta-szu la ak-la-am-ma am-gu-ru qi2-bit-su
13. _dumu-munus_ s,i-it lib3-bi-ia a-na e-nu-tim asz2-szi-ma en-nig2-al-di_-{d}nanna_ szum-szu2 am-be2-e-ma
14. a-na e2-ge6-par3 u2-sze-ri-ib a-na ma-ha-zi _dingir-dingir gal-gal_
15. ka-li-szu-nu za-na-nu na-sza!(SZU) an-ni lib3-bi
16. i-nu-szu a-na {d}lugal-mar2-da qar-ra-du mu-ut-ta-al-lum
17. et,-lu-um mu-ut-le-el2-lu-u2 sza2 da-na-num szu-uk-lu-lu
18. u4-um ez-zi sza2 la im-mah-ha-ru qa2-bal-szu
19. ra-hi-is, _kur_ nu-kur2-ti sza-lil _kur_ a-a-bi a-szi-ib e2-igi-kalam-ma!(SZU)
20. be-li2-ia at-ta-'i-id-ma _{gesz}gigir_ ru-ku-bu i-lu-ti-szu
21. si3-ma-at qar-ra-du-ti-szu sza-li-la-at _kur_ a-a-bi
22. <sza> a-na ta-ha-zi szu-lu-ka-at sza isz-tu _u4-mesz_ ru-qu-tu2
23. szar-ri mah-ri la i-pu2-szu i-na <<i>> te-me-en e2-igi-kalam-ma
24. _na4-mesz_ ti-iq-ni-szu u3 u2-nu-ut-su in-na-mir-ma _{gesz}gigir_ szu-a-ti
25. e#-esz-szi-isz ab-ni i-na _ku3-babbar_ <eb>-bi _ku3-sig17_ nam-ri u3 ni-si3-iq-ti3!(IN) _na4-mesz_
26. ra-bisz u2-za-'i-in-szu-ma a-na mah-ri-szu u2-sze-ri-ib
27. e2-igi-kalam-ma _e2_-su sza2 _lugal_ mah-ri i-pu2-szu-ma ul-lu-u2 re-e-szi-szu
28. i-ga-ri ki-di-szu2 la u2-sza2-as-hi-ru-ma la u2-dan-ni-in ma-as,-s,ar-tu-usz
29. a-szar-szu na-di-ma la ru-uk-ku-su sip-pe-e-szu e-pe-ri-szu
30. qa-a-a-pu-ti ad-ka te-me-en-szu la-bi2-ra a-hi-it, ab-re-e-ma
31. e-li te-me-en-ni-szu u2-kin usz-szu-szu _bad3_-szu ab-ni-ma
32. ma-as,-s,ar-ta-sza u2-dan-ni-in e-esz-szi-isz e-pu2-usz-ma ul-la-a re-e-szi-szu
33. {d}lugal-mar2-da _en_ szur-bu-u2 _ur-sag_ mug-da-asz-ri a-na _e2_ szu-a-ti
34. ha-di-isz i-na e-re-bi-ka mim-mu-u2 e-te-ep-pu-usz ha-disz! in nap! lu-si-ka
  text has ku3-babbar, nig2
35. in ma-ha-ar {d}marduk _lugal an_ u3 _ki_ u4-mi-szam-ma at-ma-a _saga_-tim
36. li-ri-ku _u4-mesz din_-ia lu-usz-ba-a lit-tu-tu i-na _{gesz}tukul-mesz_-<ka> ez-zu-tim
37. szu-um-qi2-tu a-a-bi-ia hu-ul-li-iq gim-ra-at ga-ri-ia

No image available

RINBE 2, Nabonidus 28 composite (P518991)

Composite

Composite No.: Q005425

Primary Publication: Weiershäuser, Frauke; Novotny, Jamie (2020) RINBE 2 Nabonidus 28 composite

Collection:

Museum no.:

Provenience: Sippar-Yahrurum (mod. Tell Abu Habbah)

Period: Neo-Babylonian (ca. 626-539 BC)

Object Type:

Material:

Date: Nabonidus.00.00.00

Transliteration:
 atf: lang akk
object composite text
surface a
1. a-na-ku {d}na-bi-um-na-'i-id _lugal_ ra-bu-u2 _lugal_ dan-nu
2. _lugal_ kisz-sza2-ti _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} _lugal_ kib-ra-a-ti er-bet-ti
3. za-ni-in e2-sag-il2 u3 e2-zi-da
4. sza {d}suen u3 {d}nin-gal i-na _sza3_ um-mi-szu
5. a-na szi-ma-at _lugal_-u2-tu i-szi-mu szi-ma-at-su
6. _dumu_ {disz}{d}na3-tin-su-iq-bi _nun_ e-em-qu pa-li-ih _dingir gal-gal_ a-na-ku
7. e2-hul2-hul2 _e2 {d}suen_ sza qe2-reb {iri}har-ra-nu
8. sza ul-tu u4-mu s,a-a-ti {d}suen _en_ ra-bu-u2
9. szu-ba-at t,u-ub lib3-bi-szu ra-mu-u2 qe2-re-eb-szu2
10. e-li _iri_ u3 _e2_ sza2-a-szu lib3-bu-usz i-zu-uz-ma
11. _{lu2}erin2_-man-da u2-szat-ba-am-ma _e2_ szu-a-tim ub-bi-it-ma
12. u2-sza-lik-szu kar-mu-tu i-na pa-le-e-a ki-i-nim
13. {d}suen _en gal_-u2 i-na na-ra-am _lugal_-u2-ti-ia
14. a-na _iri_ u3 _e2_ sza2-a-szu is-li-mu ir-szu-u2 ta-a-a-ri
15. i-na re-esz _lugal_-u2-ti-ia da-ri2-ti u2-szab-ru-'i-in-ni szu-ut-ti
16. {d}marduk _en gal_ u3 {d}suen na-an-na-ri _an_-e u3 _ki_-tim
17. iz-zi-zu ki-lal-la-an {d}marduk i-ta-ma-a it-ti-ia
18. {d}na3-ni2-tuku _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} i-na _ansze-kur-ra_ ru-ku-bi-ka
19. i-szi _sig4-hi-a_ e2-hul2-hul2 e-pu-usz-ma {d}suen _en gal_-u2
20. i-na qe2-er-bi-szu szu-ur-ma-a szu-ba-at-su
21. pa-al-hi-isz a-ta-ma-a a-na {d}en-lil2 _dingir-mesz_ {d}marduk
22. _e2_ szu-a-tim sza taq-bu-u2 e-pe-szu
23. _{lu2}erin2_-man-da sa-hi-ir-szum-ma pu-ug-gu-lu e-mu-qa2-a-szu
24. {d}marduk-ma i-ta-ma-a it-ti-ia _{lu2}erin2_-man-da sza2 taq-bu-u2
25. sza-a-szu _kur_-szu u3 _lugal-mesz_ a-lik i-di-szu ul i-ba-asz2-szi
26. i-na sza-lu-ul-ti _mu-an-na_ i-na ka-sza2-du
27. u2-szat-bu-nisz-szum-ma {disz}ku-ra-asz2 _lugal_ {kur}an-za-an _ARAD_-su s,a-ah-ri
28. i-na um-ma-ni-szu i-s,u-tu _{lu2}erin2_-man-da rap-sza2-a-ti u2-sap-pi-ih
29. {disz}isz-tu-me-gu _lugal {lu2}erin2_-man-da is,-bat-ma ka-mu-ut-su a-na _kur_-szu il-qe2
30. a-mat {d}en _gal_-u2 {d}marduk u3 {d}suen na-an-na-ri _an_-e u3 _ki_-tim
31. sza2 qi2-bi-it-su-nu la in-nen-nu-u2 a-na qi2-bi-ti-szu2-nu s,ir-ti
32. ap-la-ah ak-ku-ud na-qut-ti ar-sze-e-ma dul-lu-hu pa-nu-u2-a
33. la e-gi la a-sze-et a-hi la ad-da u2-szat-ba-am-ma
34. um-ma-ni-ia rap-sza2-a-ti ul-tu {kur}ha-az-za-ti pa-at, {kur}mi-s,ir
35. tam-tim e-li-ti a-bar-ti {i7}buranun{ki} a-di tam-tim szap-li-ti
36. _lugal-mesz ug3-mesz szagina-mesz_ u3 um-ma-ni-ia rap-sza2-a-ti
37. sza {d}suen {d}utu u3 {d}isz-tar _en-mesz_-e-a ia-ti i-qi2-pu-nu
38. a-na e-pe-szu e2-hul2-hul2 _e2_ {d}suen _en_-ia a-lik i-di-ia
39. sza qe2-reb {iri}har-ra-nu sza2 {disz}an-szar2-ba-an-ibila _lugal kur_ asz-szur{ki}
40. _dumu_ {disz}an-szar2-szesz-mu _lugal kur_ asz-szur{ki} _nun_ a-lik mah-ri-ia i-pu2-szu
41. i-na _iti_ sza2-al-mu i-na u4-mu sze-mi-i sza2 i-na bi-ri u2-ad-du-ni {d}utu u3 {d}iszkur
42. i-na ne2-me-qu {d}e2-a u3 {d}asal-lu2-hi i-na ka-ku3-gal2-u2-tu
43. i-na szi-ip-ri {d}kulla _en_ usz-szu u3 _sig4-hi-a_
44. i-na _ku3-babbar ku3-sig17 na4_ ni-siq-ti szu-qu-ru-tu hi-bisz-ti _{gesz}tir_
45. _szim-hi-a {gesz}erin_ i-na hi-da-a-ti u3 ri-sza2-a-ti
46. e-li te-me-en-na sza {disz}an-szar2-ba-an-ibila _lugal kur_ asz-szur{ki}
47. sza te-me-en-na {disz}szul-man-sag-kal _dumu_ {disz}an-szar2-na-s,ir-ibila i-mu-ru
48. usz-szu-szu ad-di-ma u2-kin lib-na-at-su i-na _kasz gesztin i3-gesz lal3_
49. szal-la-ar-szu2 am-ha-as,-ma ab-lu-ul ta-ra-ah-hu-usz
50. e-li sza2 _lugal-mesz_ ab-be2-e-a ep2-sze-ti-szu u2-dan-nin-ma
51. u2-nak-ki-lu szi-pi2-ir-szu2 _e2-kur_ szu-a-tim ul-tu te-me-en-ni-szu
52. a-di gaba-dab-bi-szu2 e-esz-szi-isz ab-ni-ma u2-szak-lil szi-pir-szu
53. _gesz-ur3 {gesz}erin_ s,i-ru-tu ta-ar-bi-it {kur}ha-ma-nu
54. u2-sza-at-ri-is, s,e-ru-usz-szu _{gesz}ig-mesz {gesz}erin_
55. sza i-ri-is-si-na t,a-a-bi u2-ra-at-ta-a i-na _ka2-mesz_-szu2
56. _ku3-babbar_ u3 _ku3-sig17 e2-gar8-mesz_-szu u2-szal-bisz-ma u2-sza2-an-bi-it, sza2-asz2-sza2-ni-isz
57. ri-i-mu za-ha-le-e eb-bi mu-nak-kip ga-ri-ia
58. ka-ad-ri-isz usz-zi-iz i-na at-ma-ni-szu
59. 2(disz) {d}lah3-mu esz-ma-ru-u2 sa-pi-in a-a-bi-ia
60. i-na _ka2_ s,i-it {d}utu-szi _za3_ u3 _gub3_ u2-szar-szi-id
61. qa2-ti3 {d}sin {d}nin-gal {d}nusku u3 {d}sa-dar3-nun-na
62. _en-mesz_-e-a ul-tu szu-an-na{ki} _iri lugal_-u2-ti-ia
63. as,-ba-at-ma i-na hi-da-a-ti u3 ri-sza2-a-ti
64. szu-ba-at t,u-ub lib3-bi qe2-er-ba-szu u2-sze-szi-ib
65. _{udu}siskur2_ tasz-ri-ih-ti eb-bi ma-har-szu2-nu aq-qi2-ma
66. u2-szam-hi-ir kad2-ra-a-a e2-hul2-hul2 re-esz-tum u2-mal2-li-ma
67. {iri}har-ra-an a-na pa-at, gi-im-ri-szu
68. ki-ma s,e-et _iti_ u2-nam-mi-ir sza-ru-ru-szu
69. {d}suen _lugal dingir-mesz_ sza2 _an_-e u3 _ki_-tim sza2 ul-la-nu-usz-szu
70. _iri_ u3 _kur_ la in-nam-du-u2 la i-tur-ru asz2-ru-usz-szu
71. a-na e2-hul2-hul2 _e2_ szu-bat la-le-e-ka i-na e-re-bi-ka
72. _saga_-ti3 _iri_ u3 _e2_ sza2-a-szu lisz-sza2-ki-in szap-tu-uk-ka
73. _dingir-mesz_ a-szi-bu-tu sza _an_-e u3 _ki_-tim
74. li-ik-ta-ra-bu _e2 {d}suen_ a-bi ba-ni-szu-un
75. ia-ti {d}na3-ni2-tuku _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} mu-szak-lil _e2_ szu-a-tim
76. {d}suen _lugal dingir-mesz_ sza2 _an_-e u3 _ki_-tim i-na ni-isz i-ni-szu2 _saga-mesz_
77. ha-di-isz lip-pal-sa-an-ni-ma ar2-hi-szam-ma i-na ni-ip-hi u3 ri-ba
78. li-dam-mi-iq it-ta-tu-u2-a _u4-mesz_-ia li-sza2-ri-ik
79. _mu-an-na-mesz_-ia li-sza2-an-di-il lu-ki-in pa-lu-u2-a
80. {lu2}na-ak-ru-ti-ia lik-szu-ud {lu2}za-ma-ni-ia li-sza2-am-qit
81. li-is-pu-un ga-ri-ia {d}nin-gal _ama dingir gal-gal_
82. i-na ma-har {d}suen na-ra-mi-szu2 li-iq-ba-a ba-ni-ti
83. {d}utu u3 {d}isz-tar s,i-it _sza3_-szu2 na-am-ra
84. a-na {d}suen a-bi ba-ni-szu-nu li-iq-bu-u2 _saga_-ti3
85. {d}nusku _sukkal_ s,i-i-ri su-pe-e-a li-isz-me-e-ma
86. li-is,-ba-at a-bu-tu mu-sa-ru-u2 szi-t,i-ir szu-um
87. sza2 {disz}an-szar2-ba-an-ibila _lugal kur_ asz-szur{ki} a-mu-ur-ma
88. la u2-nak-ki-ir _i3-gesz_ ap-szu-usz _{udu}siskur2_ aq-qi2
89. it-ti mu-sa-re-e-a asz2-kun-ma u2-te-er asz2-ru-usz-szu
90. a-na {d}utu da-a-a-nu sza _an_-e u3 _ki_-tim
91. e2-babbar-ra _e2_-su sza2 qe2-reb zimbir{ki}
92. sza2 {disz}{d}na3-nig2-gub-uru3 _lugal_ mah-ri i-pu-szu-ma
93. te-me-en-szu la-bi-ri u2-ba-'u-u2 la i-mu-ru
94. _e2_ szu-a-tim i-pu-usz-ma i-na 4(u) 5(disz) _mu-an-na-mesz_
95. sza _e2_ szu-a-tim i-qu-pu i-ga-ru-szu ak-ku-ud asz2-hu-ut
96. na-qut-ti ar-sze-e-ma dul-lu-hu pa-nu-u2-a
97. a-di {d}utu ul-tu qe2-er-bi-szu u2-sze-s,u-u2
98. u2-sze-szi-bu i-na _e2_ sza2-nim-ma _e2_ szu-a-tim ad-ke-e-ma
99. te-me-en-szu la-bi-ri u2-ba-'i-ma 1(u) 8(disz) _kusz3_ qa2-qa2-ri
100. u2-szap-pi-il-ma te-me-en-na {disz}na-ram-{d}sin _dumu_ {disz}lugal-gi-na
101. sza 3(disz) _lim_ 2(disz) _me mu-an-na-mesz_ ma-na-ma _lugal_ a-lik mah-ri-ia la i-mu-ru
102. {d}utu _en gal_-u2 e2-babbar-ra _e2_ szu-bat t,u-ub _sza3_-szu2
103. u2-kal-lim-an-ni ia-a-szi i-na {iti}du6_ i-na _iti_ szal-mu i-na _u4 sze-ga_
104. sza i-na bi-ri u2-ad-du-ni {d}utu u3 {d}iszkur
105. i-na _ku3-babbar ku3-sig17 na4_ ni-siq-ti szu-qu-ru-tu hi-bisz-ti _{gesz}tir_
106. _szim-hi-a {gesz}erin_ i-na hi-da-a-ti u3 ri-sza2-a-ti
107. e-li te-me-en-na {disz}na-ra-am-{d}suen _dumu_ {disz}lugal-gi-na
108. _szu-si_ la a-s,e-e _szu-si_ la e-re-bi u2-kin lib-na-at-su
109. 5(disz) _lim {gesz}erin_ dan-nu-tu a-na s,u-lu-li-szu2 u2-szat-ri-is,
110. _{gesz}ig-mesz {gesz}erin_ s,i-ra-a-ti as-kup-pu u3 nu-ku-sze-e
111. i-na _ka2-mesz_-szu u2-ra-at-ti
112. e2-babbar-ra a-di e2-kun4-an-ku3-ga ziq-qur-ra-ti-szu2
113. esz-szi-isz e-pu-usz-ma u2-szak-lil szi-pi2-ir-szu
114. qa2-at {d}utu _en_-ia as,-bat-ma i-na hi-da-a-ti u3 ri-sza2-a-ti
115. szu-ba-at t,u-ub lib3-bi qe2-er-ba-szu u2-sze-szi-ib
116. szi-t,i-ir szu-um sza2 {disz}na-ra-am-{d}sin _dumu_ {disz}lugal-gi-na a-mu-ur-ma
117. la u2-nak-ki-ir _i3-gesz_ ap-szu-usz _{udu}siskur2_ aq-qi2
118. it-ti mu-sa-re-e-a asz2-ku-un-ma u2-te-er asz2-ru-usz-szu
119. {d}utu _en gal_-u2 sza2 _an_-e u3 _ki_-tim nu-ur2 _dingir-mesz_ ab-be2-e-szu
120. s,i-it lib3-bi sza {d}suen u3 {d}nin-gal
121. a-na e2-babbar-ra _e2_ na-ra-mi-ka i-na e-re-bi-ka
122. _bara2_-ka da-ru-u2 i-na ra-me2-e-ka
123. ia-ti {d}na3-ni2-tuku _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki} _nun_ za-ni-in-ka
124. mu-t,i-ib lib3-bi-ka e-pi2-isz ku-um-mi-ka s,i-i-ri
125. ep2-sze-tu-u2-a _saga-mesz_ ha-di-isz na-ap-li-is-ma
126. u4-mi-szam-ma i-na ni-ip-hi u3 ri-ba i-na sza2-ma-mi u3 qa2-qa2-ri
127. du-um-mi-iq it-ta-tu-u2-a un-nin-ni-ia le-qe2-e-ma
128. mu-gu-ur ta-as,-li-ti _{gesz}nig2-gidri_ u3 szi-bir-ri ki-i-nim
129. sza2 tu-szat-mi-hu qa-tu-u2-a lu-be2-el a-na du-u2-ri da-a-ri
130. a-na {d}a-nu-ni-tum _gaszan me3_ na-sza2-ta _{gesz}pan_ u3 isz-pa-ti
131. mu-szal-li-ma-at qi2-bi-it {d}en-lil2 a-bi-szu
132. sa-pi-na-at {lu2}na-ak-ru mu-hal-li-qa-at ra-ag-gu
133. a-li-ka-at mah-ri sza _dingir-dingir_
134. sza i-na _{d}utu-e3_ u3 _{d}utu-szu2-a_ u2-dam-ma-qu it-ta-tu-u2-a
135. e2-ul-masz _e2_-su sza2 i-na zimbir{ki}-{d}a-nu-ni-tum sza2 8(disz) _me mu-an-na-mesz_
136. ul-tu pa-ni {disz}sza3-ga-rak-ti-szur-ia-asz2 _lugal_ babilax(|TIN.TIR|){ki}
137. _dumu_ {disz}nig2-gub-{d}en-lil2 _lugal_ ma-na-ma la i-pu-szu
138. te-me-en-szu la-bi-ri ah-t,u-ut,-ma a-hi-it, ab-re-e-ma
139. e-li te-me-en-na {disz}sza3-ga-rak-ti-szur-ia-asz2 _dumu_ {disz}nig2-gub-{d}en-lil2_
140. usz-szu-szu ad-di-ma u2-ki-in lib-na-at-su
141. _e2_ sza2-a-szu esz-szisz e-pu-usz-ma u2-szak-lil szi-pi2-ir-szu2
142. {d}a-nu-ni-tum _gaszan me3_ mu-szal-li-mat qi2-bit {d}en-lil2 a-bi-szu
143. sa-pi-na-at {lu2}na-ak-ru mu-hal-li-qa-at rag-gu
144. a-li-ka-at mah-ri sza2 _dingir-mesz_ u2-szar-ma-a szu-ba-at-su
145. sat-tuk-ku u3 nin-da-be2-e e-li sza2 mah-ri u2-sza2-te-er-ma
146. u2-kin ma-har-szu2 at-ta {d}a-nu-ni-tum _gaszan gal_-ti
147. a-na _e2_ szu-a-tim ha-di-isz i-na e-re-bi-ka
148. ep2-sze-tu-u2-a _saga-mesz_ ha-di-isz na-ap-li-si-ma
149. ar2-hi-szam-ma i-na _{d}utu-e3_ u3 _{d}utu-szu2-a_
150. a-na {d}suen a-bi a-li-di-ka szu-uq-ri-ba _saga_-ti3
151. man-nu at-ta sza2 {d}sin u3 {d}utu a-na _lugal_-u2-tu i-nam-bu-szu-ma
152. i-na pa-le-e-szu2 _e2_ szu-a-tim in-na-hu-ma esz-szisz ip-pu-szu
153. mu-sa-ru-u2 szi-t,ir szu-mi-ia li-mur-ma la u2-nak-ka-ar
154. _i3-gesz_ lip-szu-usz _{udu}siskur2_ li-iq-qi2
155. it-ti mu-sa-ru-u2 szi-t,ir szu-mi-szu2 lisz-kun-ma lu-ter asz2-ru-usz-szu
156. {d}utu u3 {d}a-nu-ni-tum su-pu-u2-szu li-isz-mu-u2
157. li-im-gu-ra qi2-bit-su i-da-a-szu2 lil-li-ku
158. li-sza2-am-qi2-ta ga-ri-szu2 u4-mi-szam-ma a-na {d}suen
159. a-bi ba-ni-szu-un da-mi-iq-ta-szu2 li-iq-bu-u2

Page 1 of 22, showing 25 record(s) out of 530 total

Page 1 of 22, showing 25 record(s) out of 530 total

Results per page: 10 25 100 500 1000
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.