Q000343 CDLI Literary 000343 (Inanna's Descent) composite

Q000343
1'. [... {d}]inanna# me# kur#-ra-ke4 [...]
P269767
obv.
1'. [... {d}]inanna# me# kur#-ra-ke4 [...]
P345344
rev.
3'. [...]-x-kur-ra-ke4 x-[...]-du7
Q000343
2'. [...] garza kur-ra ka-zu [...]
P269767
obv.
2'. [...] garza kur-ra ka-zu [...]
P345344
rev.
4'. [...] KA [...]-e-en
P345597
rev.
1'. {d}inanna garza kur-ra-ke4 ka-zu na-[...]
Q000343
3'. [...]-kam-ma ku4-ku4-da#-[...]
P269767
obv.
3'. [...]-kam-ma ku4-ku4-da#-[...]
P345344
rev.
5'. [...]-ku4-ku4-da-ni-ta
P345597
rev.
2'. abul 5(disz)-kam#-ma ku4-ku4-ta-[...]
P346094
obv.
1. abul# 5(disz)-kam-ma ku4-ku4-da-ni-ta#
Q000343
4'. [...] ku4? a bar ra?
P269767
obv.
4'. [...] ku4? a bar ra?
P345344
rev.
6'. [...] szu-na [...]-en#-[...]-x-an-ze2-er
P345597
rev.
3'. x x [...] x ba-da#-[...]
P346094
obv.
2. tu-di-tum lu2 ga2-nu ga2-nu lu2 ba-da-an-zi
P346463
rev.
1'. x x [...]
P346464
obv.
1'. [...] ku3#-sig17# szu#-na# x [...]
Q000343
5'. ta-am3 me
P269767
obv.
5'. ta-am3 me
P345344
rev.
7'. [...] me-[...]
P345597
rev.
4'. ta-am3 ne-e si-a {d}inanna [...]
P346094
obv.
3. a-na-am3 e-ne
P346463
rev.
2'. ta-am3 [...]
P346464
obv.
2'. ta#-am3-[...]
Q000343
6'. [...]-a {d}inanna me kur-ra-ke4 [...]
P269767
obv.
6'. [...]-a {d}inanna me kur-ra-ke4 [...]
P345344
rev.
8'. [...]-du7-du7
P346094
obv.
4. si-a {d}inanna me! kur-ra-ke4 szu al-du7-du7#
P346463
rev.
3'. si-a me! kur-ra-ke4 szu# al#-du7#-[...]
P346464
obv.
3'. si-a {d}inanna me kur-ra-[ke4 ...]
Q000343
7'. [...] garza kur-ra ka-zu na-an#-[...]
P269767
obv.
7'. [...] garza kur-ra ka-zu na-an#-[...]
P345344
rev.
9'. [...]
P345597
rev.
5'. {d}inanna garza kur-ra-ke4 ka-zu na-an#-[...]
P346094
obv.
5. [{d}]inanna# garza kur-ra-ke4 inim-zu na-be2-e
P346463
rev.
4'. {d}inanna garza kur-ra-ke4 ka-zu na-an-ba#-e#
P346464
obv.
4'. {d}inanna garza kur-ra-ke4# [...]
Q000343
8'. abul# 6(disz)-kam-ma ku4-ku4-da-ni#-[...]
P269767
obv.
8'. abul# 6(disz)-kam-ma ku4-ku4-da-ni#-[...]
P345344
rev.
0'. abul 6(disz)-kam-ma [...]
P345597
rev.
6'. KA2 6(disz)-kam-ma kur-ra-da-ni#-[...]
P346094
obv.
6. [abul] 6(disz)#-kam-ma ku4-ku4-da-ni-ta
P346463
rev.
5'. gir-gir gilim-ma#-ni ugu-ni-sze3 lu2 im#?-[...]
P346464
obv.
5'. abul# 6(disz)-kam-ma [...]
Q000343
9'. [...]-GAN ir? [...] gaba-na-[...]
P269767
obv.
9'. [...]-GAN ir? [...] gaba-na-[...]
P345344
rev.
1'. x x x [...]
P345597
rev.
7'. gi 1(disz) ninda esz2-GAN2 za-gin3 szu#-[...] lu2 x-[...]
P346094
obv.
7. [...] sag-ki-na lu2 ba-da-an-zi
P346463
rev.
6'. ze2#-ze2# x-x-ni igi#-ni-sze3 x ba-an-x-[...]
P346464
obv.
6'. {na4#!?}nunuz#-tab-ba nig2 TUR?-TUR#? [...]
Q000343
0'. [...]-am3# me
P269767
obv.
0'. [...]-am3# me
P345344
rev.
2'. ta-am3 me-[...]
P345597
rev.
8'. ta-am3 ne-e si-a {d}inanna me kur-[...]
P346094
obv.
8. [a-na]-am3# e-ne
P346463
rev.
7'. [...] x x [...]
P346464
obv.
7'. ta-am3#-[...]
Q000343
1'. [...] {d#}inanna# me kur-ra-ke4 szu al-[...]
P269767
obv.
1'. [...] {d#}inanna# me kur-ra-ke4 szu al-[...]
P345344
rev.
3'. [...]
P346094
obv.
9. [si-a {d}]inanna# me kur-ra#-ke4 szu al-du7-du7#
P346464
obv.
8'. si#-a# [...]
Q000343
2'. [...] garza# kur#-ra ka-zu na-an-[...]
P269767
obv.
2'. [...] garza# kur#-ra ka-zu na-an-[...]
P345344
rev.
4'. [...]
P346094
obv.
0. {d#}inanna# garza# kur-ra-ke4 inim-zu na-be2-e
Q000343
3'. [...] 7(disz)-kam-ma ku4-ku4-[...]
P269767
obv.
3'. [...] 7(disz)-kam-ma ku4-ku4-[...]
P345344
rev.
5'. abul# [...]
P345597
rev.
9'. abul 7(disz)-kam-ma ku4-ku4#-[...]
P346094
obv.
1. abul 7(disz)-kam-ma ku4-ku4-da-ni-ta
Q000343
4'. [...] za-gin3 szu [...]
P269767
obv.
4'. [...] za-gin3 szu [...]
P345344
rev.
6'. [...]
P346093
obv.
1. kusz sil2-sil2#?-la#?-ni lu2 ma#-[...]
P346094
obv.
2. tug2 palax(|NAM.EN.NA|) tug2 nam-eresz-a lu2 ba-da-an-zi#
Q000343
5'. [...]-am3 me#
P269767
obv.
5'. [...]-am3 me#
P274244
rev.
1'. [...]
P345344
rev.
7'. ta-am3 [...]
P346093
obv.
2. ta-am3 [...]
P346094
obv.
3. a-na-am3 e-ne
Q000343
6'. [...] me kur-ra-ke4# szu# [...]-du7
P269767
obv.
6'. [...] me kur-ra-ke4# szu# [...]-du7
P274244
rev.
2'. x {d}inanna me kur-ra
P345344
rev.
8'. [...]
P346093
obv.
3. si-a {d}inanna me kur-ra-ke4# szu#? [...]
P346094
obv.
4. si-a {d}inanna me kur-ra-ke4 szu al-du7-du7
Q000343
7'. {d#}inanna# garza [...] ka-[...]-an-[...]
P269767
obv.
7'. {d#}inanna# garza [...] ka-[...]-an-[...]
P274244
rev.
3'. {d#}inanna garza kur-[...]
P345344
rev.
9'. [...]
P346093
obv.
4. {d}inanna garza kur-ra-ke4 ka#?-[...]-ba#?-e#
P346094
obv.
5. {d}inanna garza kur-ra-ke4 inim-zu na-be2-e
P346465
obv.
1'. x x [...]
Q000343
8'. [...]-ni tug2# [...]-zil-[...]-ni-ta lu2 [...]
P269767
obv.
8'. [...]-ni tug2# [...]-zil-[...]-ni-ta lu2 [...]
P274244
rev.
4'. gam-gam-ma-ni tug2 [...]
P345344
rev.
0'. [...]
P345597
rev.
0'. gam-gam-ma-ni tug2 zil#-zil#-la#-ni-[...]
P346093
obv.
5. gurum-gurum-ma-a-ni im-ma-da-an-x-x-e
P346094
obv.
6. gir-gir-ma-ni ugu za3-ga?-sze3#
P346465
obv.
2'. sil2-sil2-la#!?-ni#? [...]
Q000343
9'. [...] gal an? szu [...] gesz? [...] za-na-[...]
P269767
obv.
9'. [...] gal an? szu [...] gesz? [...] za-na-[...]
P274244
rev.
6'. nin9-a-ni {gesz}gu-za-[...]
P345344
rev.
1'. [...] en# [...] ni-in [...]
P345597
rev.
1'. nin-a-ni {gesz}gu-za# [...]
P346093
obv.
6. nin9-a-ni {gesz}gu-za-ni-ta im-ma-da-an-zi
P346094
obv.
8. nin9-x-[...]-za#-ta im-ma-an-zi-ga
P346465
obv.
3'. nin-a-ni {gesz}[...]
Q000343
0'. [...]-na di#-ku5# 7(disz)-bi igi-ni-sze3 di mu-un
P269767
obv.
0'. [...]-na di#-ku5# 7(disz)-bi igi-ni-sze3 di mu-un
P274244
rev.
8'. {d}a-nun-na di-ku5 7(disz) [...]
P345597
rev.
3'. {d}a-nun-na di-ku5 7(disz)-bi [...]
P346093
obv.
8. {d}a-nun-na di-ku5 imin-bi di mu-na-ku5-de3
P346094
rev.
1. [...] imin#-bi di mu-un-da-ku5-ru-ne
P346465
obv.
5'. {d}a-nun-ke4-e-ne# [...]
Q000343
1'. [...] mu-szi-in-bar i-bi2 usz2-a-kam
P269767
obv.
1'. [...] mu-szi-in-bar i-bi2 usz2-a-kam
P345597
rev.
4'. igi mu-un-szi-in-bar x [...]
P346093
obv.
9. inim-ne-ne# lipisz gig-ga-am3
P346465
obv.
6'. igi mu-un#?-szi#-[...]
Q000343
2'. [...]-ne-ne inim lipisz gig-ga-am3
P269767
obv.
2'. [...]-ne-ne inim lipisz gig-ga-am3
P345597
rev.
5'. inim mu-un-x-x-[...]
P346093
obv.
0. gu3# bi2-in-x-x# lipisz gig-ga-am3
P346094
rev.
2. x [...]-in#-e3-a inim gig-ga in-e#?
P346465
obv.
7'. sag# mu#?-x-tuku4-tuku4# [...]
Q000343
3'. [...]-ra uzu nig2-sag3-sze3 ba-an-ku4
P269767
obv.
3'. [...]-ra uzu nig2-sag3-sze3 ba-an-ku4
P345597
rev.
7'. x [...]
P346093
obv.
1. [...]-ni-in-ra uzu nig2 sag3-ga-sze3 ba-an-ku4
P346094
rev.
4. nig2-lil2? dal-la2#-gin7 dal-la2 lu2#? [...]-ta#? ba-ni-in#-[...]
P346465
obv.
9'. {gesz}gag-ta [...]
Q000343
4'. [...] nig2-sag3 {gesz}gag-ta lu2 ba-an-ta-la2
P269767
obv.
4'. [...] nig2-sag3 {gesz}gag-ta lu2 ba-an-ta-la2
P345597
rev.
8'. x [...]
P346093
obv.
2. [...]-ta igi-ni lu2 mu-un-da-la2
P346094
rev.
5. iti imin-kam zal-la-ta#?
P346465
obv.
0'. mu# [...]
Q000343
5'. [...] ge6 3(disz)-am3 zal-la-ta
P269767
obv.
5'. [...] ge6 3(disz)-am3 zal-la-ta
P346093
obv.
3. mu# imin iti imin u4 imin ba-zal-la-ta
P346465
obv.
1'. [...] x [...]
Q000343
6'. [...]-a#-ni# {d}nin-szubur-ra-ke4
P269767
obv.
6'. [...]-a#-ni# {d}nin-szubur-ra-ke4
P346093
obv.
4. sukkal#-a-ni {d}nin-szubur-ra inim nin-a-na gesztu2 ba-szi-in-gub
P346094
rev.
5. iti imin-kam zal-la-ta#?
Q000343
7'. sukkal# inim sa6-sa6-ga-mu
P269767
obv.
7'. sukkal# inim sa6-sa6-ga-mu
Q000343
8'. ra-gaba inim ge-en-ge-na-mu
P269767
obv.
8'. ra-gaba inim ge-en-ge-na-mu
Q000343
9'. [na] de5-[ga]-ni szu nu-bar-re
P269767
obv.
9'. [na] de5-[ga]-ni szu nu-bar-re
Q000343
0'. [inim] du11-ga-ni gu2-ni la-ba-szi-szub
P269767
obv.
0'. [inim] du11-ga-ni gu2-ni la-ba-szi-szub
Q000343
1'. [er2] du6-dam mu-un-na-ga2-ga2
P269767
obv.
1'. [er2] du6-dam mu-un-na-ga2-ga2
P346093
obv.
6. [...] gu2#?-en-na mu-un-na-du12
P346094
rev.
7. er2 du11-du11-dam ba-gar-ra-x
Q000343
2'. [szem3] gu2#-en-na mu-un-na-du12-a
P269767
obv.
2'. [szem3] gu2#-en-na mu-un-na-du12-a
P346093
obv.
7. [...]-re#-e#-ne mu-na-nigin#
P346094
rev.
8. szem3#!? gu3-en-na ma#?-x-x
Q000343
177 @reverse 1. [...]
P269767
rev.
1. [...]
P346094
rev.
9. e2# dingir-re-e#-ne# x-x-nigin#?
Q000343
178 2. [...]
P269767
rev.
2. [...]
P346093
obv.
8. [...]-un#-hur giri17-ni mu-un-hur
P346094
rev.
0. igi mu-un-hur#? giri17#? mu#-un#-hur#
Q000343
179 3. [...] nu#-di hasz4-gal [...] x
P269767
rev.
3. [...] nu#-di hasz4-gal [...] x
P346093
obv.
9. [...] x-esz hasz4 gal-a-ni mu-un-hur
P346094
rev.
1. ki lu2-da nu-u6?-di# hasz2#? gal#? mu#?-un#?-hur#?
P346466
obv.
1'. [...] x [...]
Q000343
180 4. [...] tuku#-gin7 tug2 dili-a [...]-an-mu4
P269767
rev.
4. [...] tuku#-gin7 tug2 dili-a [...]-an-mu4
P346093
obv.
0. [...] x-ra#?-a-na#? x [...]
P346466
obv.
2'. [...] giri17-[...]
Q000343
181 5. [...] x {d}mu-ul-lil2-la2-sze3 [...] x mu-un-gub#
P269767
rev.
5. [...] x {d}mu-ul-lil2-la2-sze3 [...] x mu-un-gub#
P346466
obv.
3'. [...] giri3-ni#? [...]
Q000343
182 6. [...] x {d}mu-ul-lil2-la2-sze3 ku4-ku4-da#-ni#-ta
P269767
rev.
6. [...] x {d}mu-ul-lil2-la2-sze3 ku4-ku4-da#-ni#-ta
P346466
obv.
4'. [...] ba#-da-an#-[...]
Q000343
183 7. [...]-sze3 er2 im-ma-sze8-sze8
P269767
rev.
7. [...]-sze3 er2 im-ma-sze8-sze8
P346466
obv.
5'. [...] er2# im-ma-[...]
Q000343
184 8. [...] du5-mu-zu# mu#-lu kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
P269767
rev.
8. [...] du5-mu-zu# mu#-lu kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
P345597
rev.
1'. [...] x [...]
P346466
obv.
6'. [...]-ra#?-ke4 nam-ba-da-an#-[...]
P469280
rev.
1'. [...] x [...]
Q000343
185 9. [...]-ga#-zu sahar# [kur]-ra#-ka nam-ba-[...]-szar2#-re#?
P269767
rev.
9. [...]-ga#-zu sahar# [kur]-ra#-ka nam-ba-[...]-szar2#-re#?
P345597
rev.
2'. [...] zu# x [...]
P346466
obv.
7'. [...] nam-ba-da-[an-...]
P469280
rev.
2'. [...] sahar# kur-ra#-ke4# [...]
Q000343
186 10. [...] sa6-[...]-zu za zadim-ka nam-[...]-il-si-il
P269767
rev.
0. [...] sa6-[...]-zu za zadim-ka nam-[...]-il-si-il
P345597
rev.
3'. [...] sa6#-ga-zu za-dim# [...]
P346466
obv.
8'. [...] nam-ba-da-[an-...]
P469280
rev.
3'. [...] sa6#-ga-zu lu2-za-gin2-na-ak-de3# [...]
Q000343
187 11. [...]-x-ra-ka nam-ba-x-[...]-e
P269767
rev.
1. [...]-x-ra-ka nam-ba-x-[...]-e
P345597
rev.
4'. [...] gesz# nagar-ra-ka nam#-[...]
P346466
obv.
9'. [...] nam-ba-da-[an-...]
P469280
rev.
4'. [...] gesz#-nagar-ke4 nam-ba-x-x-[...]
Q000343
188 12. [...]-x-na kur-ra nam-ba-da#-[...]-gam-e
P269767
rev.
2. [...]-x-na kur-ra nam-ba-da#-[...]-gam-e
P345597
rev.
5'. [...] ga#-sza-an-na# kur-ra nam-[...]
P346466
obv.
0'. [...] x [...]
P469280
rev.
5'. [...]-sza-an-an-na kur-ra nam-ba-da-ab#-[...]
Q000343
189 13. [...]-szubur-ra-ke4 mu-na-ni-x-gi4-gi4
P269767
rev.
3. [...]-szubur-ra-ke4 mu-na-ni-x-gi4-gi4
P345597
rev.
6'. [...] en-lil2 lipisz bala-a-ni {d}nin-[...] mu-un#-[...]
Q000343
190 14. [...] x-in-du11 ki# gal#-la#? al bi-in-du11
P269767
rev.
4. [...] x-in-du11 ki# gal#-la#? al bi-in-du11
P345597
rev.
7'. [...] an
Q000343
191 15. [...] bi2#-in-du11 ki# gal# x al bi2-in-du11
P269767
rev.
5. [...] bi2#-in-du11 ki# gal# x al bi2-in-du11
P345597
rev.
8'. [...] an gal al bi2-in-du11 ki gal x [...]-in-du11
Q000343
192 16. me kur-ra me# ki-bi-sze3 sa2 bi2-in-du11
P269767
rev.
6. me kur-ra me# ki-bi-sze3 sa2 bi2-in-du11
P345597
rev.
9'. [...]-ra me al nu-di-da sa2 bi2-in-[...]-x he2-eb-us2
Q000343
193 17. a-ba-am3 ki#-bi# x in-na-an-du11 [...] x [...]
P269767
rev.
7. a-ba-am3 ki#-bi# x in-na-an-du11 [...] x [...]
P345344
rev.
1'. [...] bi2-in-du11
Q000343
194 18. a-a {d}en#-lil2# inim#-x [...] x uri5#{ki} [...] x x [...]
P269767
rev.
8. a-a {d}en#-lil2# inim#-x [...] x uri5#{ki} [...] x x [...]
P345344
rev.
3'. [...] du-un
P345597
rev.
0'. a-a {d}en-lil2 inim-bi nu-mu-na!-an-DU# [...] ba-gen
P469280
rev.
6'. [...] en-lil2 inim-bi nu-mu-ni-in-DU uri2{ki} x [...]
Q000343
195 19. uri5#{ki} x x [...]
P269767
rev.
9. uri5#{ki} x x [...]
P345344
rev.
4'. [...] kur#-ra-x
Q000343
196 20. e2-kisz-nu#-gal2# x [...]
P269767
rev.
0. e2-kisz-nu#-gal2# x [...]
P345344
rev.
5'. [...]-ta?
P469280
rev.
7'. [...]-x-sze3 e2 {d}suen-na-sze3 ku4-ku4-da-ni-[...]
Q000343
197 21. [...] {d#}x x a [...]
P269767
rev.
1. [...] {d#}x x a [...]
P345344
rev.
6'. [...]
P345597
rev.
1'. igi {d}suen-na-sze3 er2# [...] sze8-sze8
P469280
rev.
8'. [...] suen-sze3 er sze8-sze8#
Q000343
198 22. [...] x x x x [...]
P269767
rev.
2. [...] x x x x [...]
P345344
rev.
7'. [...] kur-ra nam?-[...]
P345597
rev.
2'. a-a {d}x mu mu-lu kur# [...]-da-an-gam-e
P469280
rev.
9'. [...]-na du5-mu-zu mu-lu kur-ra nam-ba-da-ab-gam-me#
Q000343
199 23. [...] x x x x [...]
P269767
rev.
3. [...] x x x x [...]
P345344
rev.
8'. [...]-ka nam-ba-NI-[...]
P345597
rev.
3'. ku3 sa6-ga-zu sahar kur-ra-ka nam#-[...]-szar2-re
P469280
rev.
0'. [...]-ga#-zu sahar kur-ra-ke4 nam-ba-da-ab-szar2-re#-en#
Q000343
200 24. [...]
P269767
rev.
4. [...]
P345344
rev.
9'. [...]-x-ka nam-ba-[...]
P345597
rev.
4'. {na4}za-gin3 sa6-ga-zu za-dim# [...]-si-il-si-il-le [...]
P469280
rev.
1'. [...]-zu lu2-za-gin3-na-ak-da nam-ba-da-ab-si-il-le
Q000343
201 25. [...]
P269767
rev.
5. [...]
P274244
rev.
1. [...]-x-dar-re-a
P345344
rev.
0'. [...]-da-[...]
P345597
rev.
5'. {gisz}taszkarin gisz nagar-ra-ka [...]-dar#-re
P469280
rev.
2'. [...]-zu# nagar-ra nam-ba-da-ab-dar-dar-ra#
Q000343
202 26. [...]
P269767
rev.
6. [...]
P274244
rev.
2. [...]-ba-da-gam-me
P345344
rev.
1'. [...] nam-ba-DU-[...]
P345597
rev.
6'. ki-sikil ga-sza#-an-na kur-ra [...]-gam-e
P469280
rev.
3'. [...]-an-na kur-ra nam-ba-da-ab#-[...]-me
Q000343
203 27. [...]-a {d}[...]
P269767
rev.
7. [...]-a {d}[...]
P274244
rev.
3. [...] mu-un-na-ni-ib2-gi4-gi4
P345344
rev.
2'. a!-a {d}[...]
P345597
rev.
7'. a-a {d}x [...]
Q000343
204 28. dumu#-mu an# [...]
P269767
rev.
8. dumu#-mu an# [...]
P274244
rev.
1. dumu-mu an gal al# [...]
P345344
rev.
3'. [...] al# ka# x ka
P345597
rev.
8'. dumu-mu an gal al bi2-in-du11 [...]-in#-du11
P346460
obv.
1'. [...]
Q000343
205 29. {d}inanna# [...]
P269767
rev.
9. {d}inanna# [...]
P345344
rev.
4'. {d}inanna an [...]
P345597
rev.
9'. {d}inanna an gal al bi2-in-du11# [...]-in#-du11
P346460
obv.
2'. [...]
Cite this Artifact
CDLI contributors. 2024. “Q000343 CDLI Literary 000343 (Inanna’s Descent) Composite.” Cuneiform Digital Library Initiative. May 20, 2024. https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/artifacts/composites-score/Q000343.
CDLI contributors. (2024, May 20). Q000343 CDLI Literary 000343 (Inanna’s Descent) composite. Cuneiform Digital Library Initiative. https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/artifacts/composites-score/Q000343
CDLI contributors (2024) Q000343 CDLI Literary 000343 (Inanna’s Descent) composite, Cuneiform Digital Library Initiative. Available at: https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/artifacts/composites-score/Q000343 (Accessed: May 20, 2024).
@misc{CDLI2024Q000343,
	note = {[Online; accessed 2024-05-20]},
	author = {{CDLI contributors}},
	year = {2024},
	month = {may 20},
	title = {Q000343 {CDLI} {Literary} 000343 ({Inanna}'s {Descent}) composite},
	url = {https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/artifacts/composites-score/Q000343},
	howpublished = {https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/artifacts/composites-score/Q000343},
}

TY  - ELEC
AU  - CDLI contributors
DA  - 2024/5/20/
PY  - 2024
ID  - temp_id_509068105464
M1  - 2024/5/20/
TI  - Q000343 CDLI Literary 000343 (Inanna's Descent) composite
UR  - https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/artifacts/composites-score/Q000343
ER  - 
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.