Transliteration history

TS 062 (P498217)

Update made on 2019-05-23 at 09:08:09 by Foxvog, Daniel A. for Foxvog, Daniel A.
&P498217 = TS 062
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
1. 2(disz) _sar e2 ki-szub-ba_
2. _da e2_ a-na-{d}suen-e-mi-id
3. u3 _da ga2-nun_ mu-ha-du-um
4. _sag sa10 ku3_ s,i-li2-isz8-tar2
5. sza _ki_ i-din-{d}suen _dumu_ pi-ir-hu-um i-sza-mu
6. u3 _sag e-sir2_
7. _sa10 ku3_ a-na-{d}suen-e-mi-id
8. sza _ki_ mu-ha-du-um i-sza-mu
9. _ki_ a-na-{d}suen-e-mi-id
10. {disz}li-pi2-it-isz8-tar2 _dumu-ni_
11.  u3 a-wi-il-i3-li2 _dumu-ni_
12. {disz}s,i-li2-isz8-tar2 _dumu_ i3-li2-sukkal
13. u3 a-wi-il-i3-li2 _szesz-a-ni_
14. _in-szi-sa10-mesz_
15. 5(disz) _gin2 igi-6(disz)-gal2 ku3-babbar_
16. _sa10 til-la-ni-sze3 in-na-la2_
17. _u4-kur2-sze3 u4 nu-me-ak-kam_
18. _inim-gal2-ra e2 ki-szub-ba_
@reverse
1. _in-na-ab-gi4-gi4_
2. _nu-mu-un-da-bala-e_
3. _mu_ sa-am-su-i-lu-na _lugal in-pa3_
4. _igi_ mu-ha-du-um _dumu_ {d}suen-a-zu
5. _igi_ {d}suen-ia-tum _dumu_ pi-ir-hu-um
6. _igi_ ap-lum _dumu_ {d}suen-isz-me-a-ni
7. _igi_ lu-mur-gi-mil-{d}utu _dumu_ nu-ur2-{d}mar-tu
8. _igi_ i-ri-ba-{d}suen _dumu_ u-bar-{d}suen
9. _igi_ lu2-{d}en-lil2-la2 _dumu_ li-pi2-it-isz8-tar2
10. _kiszib lu2-inim-ma-bi-mesz ib2-ra_
11. _iti kin-{d}inanna u4 3(disz)-kam_
12. _mu i7_ sa-am-su-i-lu-na na-qa2-ab-nu-uh-szi _mu-un-ba-la2_
$ (seal impressions)
@envelope
@obverse
1. 2(disz) _sar [e2 ki-szub-ba_]
2. _da e2_ a-na-{d}suen-e-mi-[id]
3. u3 _da e2 ga2-nun_ mu-ha-du-um
4. _sag sa10 ku3_ s,i-li2-isz8-tar2
5. sza _ki_ i-din-{d}suen _dumu_ pi-ir-hu i-sza-mu
6. u3 _sag e-sir2_
7. _sa10 ku3_ a-na-{d}suen-e-mi#-[id]
8. sza _ki_ mu-ha-du-um i-sza-mu
9. _ki_ a-na-{d}suen-e-mi-id# li#-pi2-it-isz8-tar2 _dumu-ni_
10.  u3 a-wi-il-i3-li2 _dumu#-ni_
11. {disz}s,i-li2-isz8-tar2 _dumu_ i3-li2-sukkal
12. u3 a-wi-il-i3-li2 _szesz-a-ni_
13. _in-szi-sa10-mesz_
14. 5(disz) _gin2 igi-6(disz)-gal2 ku3-babbar sa10 til-la-ni-sze3_
15. _in-na-an-la2_
16. _u4-kur2-sze3 u4 nu-me-ak-ka_
@reverse
1. _inim-gar-ra e2 ki-szub-ba_
2. {disz}a-na-{d}suen-e-mi-id _in-na-ab-gi4-[gi4]_
3. _nu-mu-un-da-bala-e_
4. _mu_ sa-am-su-i-lu-na _lugal in-pa3_
5. _igi_ qi2-isz-ti-er3-ra ra-bi-a-nu-um
6. _igi_ a-bu-um-wa-qar _dumu_ isz-me-dingir
7. _igi_ mu-ha-du-um _dumu_ {d}suen-a-zu
8. _igi_ {d}suen-ia-tum _dumu_ pi-ir-hu
9. _igi_ ap-lum _dumu_ {d}suen-isz-me-a-ni
10. _igi_ lu-mur-gi-mil-{d}utu _dumu_ nu-ur2-{d}mar-tu
11. _igi_ lu2-{d}en-lil2-la2 _dumu_ li-pi2-it-isz8-tar2
12. _igi_ i-ri-ba-{d}suen _dumu_ u-bar-{d}suen
13. _igi_ {d}suen-mu-sza-lim _sipa_
14. _kiszib-a-ni u3 lu2-inim-ma-bi-mesz ib2-ra_
15. _iti kin-{d}inanna u4 3(disz)-kam_
16. [_mu_ ...]
$ (seal impressions)
@seal 1
1. a-na-{d}suen-e-mi-id
2. _dumu_ ni-id-na-tum
3. _ARAD_ {d}mar-tu
@seal 2
1. mu-ha-du-um
2. _dumu_ {d}suen-a-zu
3. _ARAD_ AN {d}mar-tu
@seal 3
1. si2-ia-tum
2. _dumu_ pir-hu-um
3. _ARAD_ sza AN {d}mar-tu
@seal 4
1. ap-lum
2. _dumu_ {d}suen-isz-me-ni
3. _ARAD_ {d}iszkur u3 {d}en-ki
@seal 5
1. lu-mu-ur-gi-mil-{d}utu
2. _dumu_ nu-ur2-{d}mar-tu
3. _ARAD_ {d}mar-tu
@seal 6
1. lu2-{d}en-lil2-[la2]
2. _dumu_ li-pi-it-{d}inanna
3. _ARAD_ {d}[...]
@seal 7
1. qi2-isz-ti-er3-ra
2. _dumu_ {d}suen-ub-lam
3. _ARAD_ {d}nergal
@seal 8
1. {d}nin#-[szubur]
2. _sukkal zi an#-[na]_
3. _{gesz}gidri ku3 szu#-[du7]_
@seal 9
$ (uninscribed seal impression)
1. _kiszib_ i-ri-ba-sin

Page 1 of 1, showing 1 record(s) out of 1 total

    First Page

Page 1 of 1, showing 1 record(s) out of 1 total