Transliteration history

BAM 5, 503 (P400233)

Update made on 2020-04-22 at 07:17:37 by Johnson, J. Cale for Johnson, J. Cale
&P400233 = BAM 5, 503 (K 13329 + K 13420)
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. _na#? bi gidim_ im#? [...]
2'. _{szim}sze-li babbar {szim#}[x ...]
3'. {u2}tar-musz {gesz}si-ha# [...]
4'. ina _a szim-hi-a_ sza2-szu-nu [...]
5'. ta-lal usz-sza2 sir2-da tim#? [...]
6'. _i3 {szim}szesz_ ana _sag-ki_ [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min {gesz}erin {gesz}szur-min3 {gi#?}[du10-ga_ ...]
8'. 8(disz) _u2-hi-a szesz tesz2-bi_ ina _kasz-sag#_ [...]
9'. _pesz10-{d}id2_ ku-up-ri {d}id2#?_ [...]
10'. tu-qat-tar-szu2 hi-ib-s,a sza x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu_ [...]
12'. _{szim}{d}masz_ zap-pi _ansze-kur-ra_ ku# [...]
13'. _mud2 musz {u2}ki-se3-ge a-ri-a# [nam-lu2-u18-lu]_
14'. _szu-si-mesz_-szu2 ina _gesztu-min_-szu2 i-ret-ti-ma#? [...]
15'. a-szar tab-ba-szi-i {d}e2-a a-lik [...]
16'. _egir_-szu2 _ka_ sa-par2-ti _si gu4_ [...]
$ single ruling
17'. _DISZ na gidim dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag#-[gu-ma? ...]
18'. _gazi{sar}_ zap-pi _ansze-kur-ra#_ x [...]
$ single ruling
19'. x x [x x] ina# _mu gesztu#_ [...]
$ single ruling
20'. _DISZ na szu-gidim-ma dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _{szim}szesz_ {szim#}[x ...]
21'. _sud2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin su3 en2 gir-du8_ ib-ni _szid#_-[nu ...]
$ single ruling
22'. _en2 gir-du8_ ib-ni {d}e2-a _im-ma-an-na an-ki-a na4_ li-iz-zur-szu2 _na4_ li-is-kip#?-szu2# _na4#_ lisz#?-pi#?-[szu2 x]
23'. _na4_ li-pa-szis-su _tu6-en2 : _en2_ an-ni-tu2 3(disz)-szu2 ana _ugu_ lip2-pi _szid_-nu _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min {szim}gur2-gur2 {u2}har-har {u2}kur-kur_ {u2}ak-tam _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz _za3-hi-li sud2_
25'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma ina-esz : _DISZ ki-min gi du10_ ina _i3-gesz sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
26'. _DISZ ki-min {szim}szesz {na4}asz2-gi4-gi4 {na4}za-gin3 {na4}sig7-sig7 disz_-nisz _sud2_
27'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub uzu-min_-szu2 _szesz2_
$ single ruling
28'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _numun_ u2-ra-a-nu _numun {gesz}ma-nu_
29'. ni-kip-tu2 _nita2_ u _munus_ zap2-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
30'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _suhusz {gesz}ma-nu_ ni-kip-tu2 _{tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
31'. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}szesz {gesz}erin gi du10-ga {szim}mug gazi{sar} im-kal-gug_
32'. 8(disz) _u2-hi-a_ qu5-taru sza _gesztu-min_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
33'. {na4}mu-s,u2 _si dara4-masz giri3-pad-du nam-lu2-u18-lu ka_ tam-tim!(DI) _giri3-pad-du ugu-dul-bi_
34'. _{u2}kur-ra_ ina _de3# sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
35'. kib-ri-tu2 _{u2}ku6 suhusz {gesz}ma#-nu#_ a-za-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 {gesz}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar#
$ single ruling
36'. _si dara4-masz na4_ ga-bi-i _{u2#}[kur]-ra#_ sah-le2-e _ka_ tam-tim!(DI) kib-ri-tu2
37'. _giri3-pad-du nam-lu2-u18#-[lu]_ ina _de3 {gesz}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
38'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2#?_ [x] a#-ra-an-di _{szim}gur2-gur2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi
39'. ana _sza3 a-mesz szub_-di ina _izi szeg6#_-szal ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
40'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2 {gesz}erin# ki a {gesz}nu-ur2-ma hi-hi_-ma ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma _ti_
$ single ruling
41'. _en2# in-da-ra-ah ta-ra-ah#-ti# szu-bar in-da-ra-ah ta-ra-ah-ti_
42'. _tir#-ki-bi in-da-ra-ah# [ta?]-ra#-ah-ti tir-ki-ba su-ud tu6-en2_
@column 2
1. _en2 szu bi#-[in-du8 ...] bur#-sze bur-na bur-na-an-na su-ri-ih su-ri-ih-e-ne_
2. _su-ri-ih#_ x [x x] _su#-ri-ih ta-ah#-ta#-ah# tu6-en2_
$ single ruling
3. _min ka-inim-ma# DISZ na gesztu-min#_-[szu2] i-szag-gu-ma
$ single ruling
4. _du3-du3-bi_ {szim}x [x] x _{na4}asz2-gi4#-[gi4_ x x] ina#? _mud2 {gesz}erin hi-hi_
5. _en2_ 3(disz)-szu2 ana _sza3 szid#_ [x] _{sig2}aka3 nigin#?_-[mi] ana#? _gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
6. _en2 si in-du8_ ib#?-[ni _im-ma]-an#?-na an-ki-a_ ib#-[ni du-up-ni gu2-us2]-sa# _tu6-en2_
$ single ruling
7. _DISZ#? ka-inim#-[ma] DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma
$ single ruling
8. _du3#-du3-bi_ {szim}x [x] _{na4#}asz2-gi4-gi4_ ni-kip-tu2 ina _i3 hi-hi_ ina _mul4_ tusz-bat _en2_ 3(disz)-szu2
9. [ana] _sza3# szid_-nu _{sig2}aka3#_ [ana _gesztu-min]_-szu2 _gar_-an _en2 sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
10. _[ur]-sag#? {d}nin-urta# sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
11. _[en] {d}nin-urta sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
12. _lugal#? {d}nin-urta nam-ba-te-ga2-e-ne tu6-en2_
$ single ruling
13. [x] _ka-inim-ma DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag#-gu-ma
$ single ruling
14. _[du3-du3]-bi# {na4}esz3#-me-kan2#? {szim}szesz_ {u2}ur2-nu-u _tesz2-bi# sud2_ ina _mud2 {gesz}erin hi-hi_
15. [x] x ana _sza3 szid_-nu _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
16. _[en2_ na]-pi#-ir sze-ri-isz ri-zu-ga#?-li#? ir-ri pa-at-hal-li pa-tar-ri
17. [su-ma-asz2] pa#-at#-ri#? di ra-ta# [x x] ik#?-ki-ri-ri sza-ra-asz _tu6-en2_
$ single ruling
18. _[ka-inim-ma DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag]-gu#-ma# 3(disz)-szu2 [ana _sza3 gesztu] zag#?_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _sar_
$ single ruling
19. [...] x x [...] x [...]
$ 7 lines broken
27'. [...] _nig2#-ni2-zu mu#-un#-[szi]-in# [ga-zu]_
28'. [...] _ba#!-zu he2-en-ga2#-zu#_
29'. _[zu-an-na he2-pa3] zi# ki-a he2-pa3_
$ single ruling
30'. _[ka-inim-ma_ ...] _zag#_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _szid_
$ single ruling
31'. _[en2_ hu-hu-un-ti ib-ni-a-ti ib-ni-ir]-ra sza2-na-an
32'. [ak-ka-li-ir-ri su-gar-ri sza2-at-ri ku-uk]-ti#? hu-ma-ad-ri su-ma-asz _tu6-en2_
$ single ruling
33'. _[ka-inim-ma_ ...] _gesztu# zag_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
34'. _[en2_ a-me-ma-am-ma-an ku-um-ma-am-ma su-um-ma]-at#-ri ki-ri-ri ku-uk-ti
35'. [ra-sza2-an ku-uk-ti hu-un-di hu]-ma an _tu6-en2_
$ single ruling
36'. _[ka-inim-ma_ ... _gesztu] gub3#_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
37'. [...] {u2}kur-ka-na-a
$ 15 lines broken
53'. [...] dup#-ra#-an# _{sig2#}aka3# su3_ 1(disz)#-tu4# 2(disz)#-szu2# 3(disz)#-szu2# ana# _sza3 gesztu-min#_-szu2# _gar_-an#
$ single ruling
54'. _DISZ na# [gig_-ma _gig_-su?] ana# _sza3 gesztu-min_-szu2 i#-pu-usz-ma nesz-ma-a _dugud 1(disz) gin2 a {gesz}nu-ur2-ma#_
55'. 2(disz) _gin2# {szim#}[gig :] i3 {szim}[gig] hi-hi {sig2}aka3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz#
56'. ina? _[u4 4(disz)?]-kam2# lugud_ sza2 _sza3 [gesztu-min_-szu2] _e11_-ma ta-kap-par2 _gin7 lugud_ it-tag-ma-[ru]
57'. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _sar du10#? [x]
$ single ruling
58'. _DISZ na# kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 i-pu-usz-ma# nesz-mu-szu2 _dugud_ u3 lu _ir_ u2-kal _i3-gesz_ {gesz}dup-ra#-[ni]
59'. _i3-gesz gi du10-ga_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di _{sig2}aka3 su3_ 1(disz)-szu2 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-[an]
60'. nesz-mu-szu2 _bad_-te sah-le2-e sza2-nin ana _sza3 nu szub_ ina _ninda ziz2-an-na gu7_ [x]
$ single ruling
61'. _DISZ na_ ina si-li-'-ti-su2 _kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ip-pu-usz-ma _gesztu-min_-szu2 _dugud i3 kur-gi-<rin2>-na#_
62'. ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma nesz-mu-szu2 i-qal2-lil2 _suhusz {gesz}nam#-tar nita2_ tu-pa-as, ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma ina-[esz?]
$ single ruling
63'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _gin7_ sza2 _szu-gidim-ma gu7-mesz_-szu2# lu _sig3#?-mesz_-szu2 _i3-gesz {szim}gig i3-gesz gi du10-ga#_
64'. _i3-gesz {szim}li_ a-he-e tu-raq-qa _disz_-niš _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub sila11 mun_ eme-sal-lim
65'. _{sig2}aka# nigin#_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar dida sig5 zi3 gu2-gal zi3 gu2-tur zi3 imgaga_
66'. _zi3 gazi{sar} zi3_ {gesz}ere-ni# ina _kasz_ tara-bak [x] _ti_-ut,
$ single ruling
67'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud#_-[ma _sza3] gesztu#-min_-szu2 bi-'-isz _sig3-mesz_-su _gir2-gir2_-su# [x x] u2#-ra-nu#
68'. _gu7_-szu2-ma la _na2#?_-[al] _{szim#}li {szim}gur2-gur2 {szim}gir2 {szim}bulug2 gazi#{sar} im-kal-la_
69'. _im-kal-gug_ [x x an]-nam# ina _izi {gesz#}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_-ar2#
70'. [... _u4 x]-kam2_ an-nam _du3#_-usz#-ma ina _u4 4(disz)-kam2 sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2-ma
71'. _[gin7 lugud]_ it#-tag#-ma#-ru _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi}sag-kud_ ana _sza3# gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
72'. _[DISZ na_ ina] _gesztu-min_-szu2 _lugud du_-ak _mud2 ellag2 gu4 mud2 {gesz}erin disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
@reverse
@column 1
1. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz a_ {gesz}x [...]
2. [...] x _bi-iz a [{gesz}]nu#-ur2-ma#_ ina# [x x] _erin# hi-hi_
3. [x x] _bi#-iz_ kam-ka-ma# sza2 kim-s,i _ansze#?_ [x] x sza2 _gu2#-murgu ansze_ ina _i3 {gesz}erin hi-hi_
4. [x x] _nigin#_-mi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {szim}buluh_ x x _ze2 bil-za-za_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
5. [x x x] x-an-ni-szu2 ina _i3 kur-gi{muszen} hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
$ single ruling
6. [...] x ina _zi3-kum hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_
7. [x x] tu#-daq-qaq x [x _{gi}]sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah _gazi{sar}_ ki-ma _sze-sa-a_ ta-qal3-lu
8. [x] x _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _{gesz}ge6-par3_ tur-ar2 _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah tu-ru-'-a
9. [ta-sza2]-as#-si tap-pu-u2# [x] x tu-pa-s,a _a_-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz#_ kam-ka-ma kin3-s,i _ansze_
10. [x x] sza2 kal-bi _disz_-nisz _hi-hi_ [ana _sza3 gesztu]-min#_-szu2 _gar_-an-ma# _naga-si kug-gan nita2#?_ u _munus erin nigin_
10. [x x] sza2 kal-bi _disz_-nisz _hi-hi_ [ana _sza3 gesztu]-min#_-szu2 _gar_-an-ma# _naga si kug-gan nita2#?_ u _munus erin nigin_
11. [ana _sza3] gesztu#-min_-szu2 _gar_-an _szum2 szir-dili{sar}_ tu-ha-sa ana _sza3 gesztu#-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
12. _[DISZ na] gesztu#-min_-szu2 _lugud_ i-s,ar-ru-ur _[a {gesz}nu]-ur2-ma_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz u2# babbar sud2_
13. _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x] _{gesz}erin i3 {szim}erin i3 {szim}mug# [{u2}gamun{sar} sud2_
14. [ina _i3]-nun# hi-hi {sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3# [gesztu-min_-szu2] _gar : gamun-ge6#_ [x] _{szim}szesz i3 ku6_
15. [bah]-ra# _disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an x [x x] _zi3-kum hi-hi_ [x x] _nigin#_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
16. _[{gesz}]nu#-ur2-ma had2-a sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _erin#_ {szim}[x _ze2 bil]-za-za_ tur-ar2 _sud2_
17. [ana _sza3?] gesztu#-min_-szu2 _sar i3 {gesz}szur-min3 {sig2}aka3 su3#_ [x x _{u2}]kur-ra_ x [x x] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
18. _[kasz?]_ sza _{lu2}kurun2# u2 babbar_ ta-bi-lam ana _sza3# [gesztu-min_-szu2 x _im]-sahar#-na4-[kur-ra_ x x] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
19. [{gesz}]bi#-ni _pa {gesz}u3-suh5#_ ina _kasz#-sag#_ [...] x [...] _kur-gi{muszen}_
20. [...] _bil#-za-za_
21. [...] _gesztu#-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
22. [... _{gesz}nu]-ur2-ma_
23. [...] _gar_-an
$ single ruling
24. [...] x har
25. [...] _sar_
$ 5 lines broken
31'. ina#? [...]
32'. kam# [...]
33'. kam2 x [...]
34'. u2 [...]
$ single ruling
35'. ana _gesztu-min_ szu#? [...] x _{szim}gur2-[gur2_ ...]
36'. _a {gesz}nu-ur2#?-ma#?_ x [x] x-ar ina _de3 {gesz}szinig_ ta-sa-raq#-[ma ...]
$ single ruling
37'. _DISZ kug-gan sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-sa-[raq ...]
$ single ruling
38'. _DISZ ki-min# gazi#{sar} gin7 sze-sa-a_ ta-qal-lu _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-[sa-raq ...]
$ single ruling
39'. _DISZ# na lugud_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _du_-ak _a# {gesz}nu-ur2-ma i3-gesz bara2-ga i3-gesz erin_ x [...]
40'. _i3 {szim}buluh {szim}li ze2# bil-za-za sig7_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_ sze-mi-[tu ...]
41'. _mud2 nim disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-[min_-szu2 ...]
$ single ruling
42'. _DISZ na_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 lu _a-mesz_ lu _mud2_ lu _lugud du_-ak _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2# [...]
43'. ina _{gi}sag-kud dub sza3 gesztu-min_-szu2 _luh_-si# _min#_-ma _a-gesztin-na bil-la2_ ana _sza3 gesztu#-[min_-szu2 ...]
44'. x x _sud2_ ina _lal3 hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _dub {sig2}aka3 nigin lal3 kur-ra#?_ [...] x x [...]
$ single ruling
45'. _DISZ ki-min numun {u2}nu-luh-ha {sig2}aka3#_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
46'. _DISZ ki-min numun {szim}gur2-gur2 sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
47'. _DISZ ki-min gazi{sar}_ qa-lu-te _sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
48'. _DISZ na gesztu zag_-szu2 ina _kum2#?_ x [... asz]-rat _{d}utu : {d}3(u) kin_-ma
49'. _du11-ga_ u _gesz-tuku_ sza2 [... _mun]_ eme#-sal-lim ina _i3 {gesz}szur-min3_
50'. _i3#-gesz# {szim#}gig#_ x [...] el-lam ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
51'. [...] x _gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
52'. [...] x _na bi_ asz-rat {d}nin-urta kin_-ma
53'. [...] x _mun_ eme-sal-lim x [x x] x _{szim#}gig_
54'. [...] x el-lam ana? [x x x x] di
55'. [...] _{szim#}li_ [x x x x x] x x
56'. [...] _gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
57'. [... x]-szu2 _na bi_ asz-rat _{d}utu kin_-ma
58'. [... _{szim}]li# sud2 {sig2}aka3 nigin_-mi _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
59'. [...] ina _ninda imgaga gu7-min_
60'. [...] _gur-gur_-szu2-ma _ti_
$ single ruling
61'. [...] _kin#_-ma 7(disz) _iti sig6-ga igi_-mar
62'. [...] x-szu2 sza2 _i3 bur_ el-lam ana _sag!(SI)-du_-szu2 _szub_-di
63'. [...] _u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,
$ single ruling
64'. [...] _gig# u4-da gig na bi zi-ga_
65'. [...] x _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2
66'. [...] _i3# {gesz}szur-min3_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
67'. [... _u4 x]-kam2# gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,#
$ single ruling
68'. [x x x x x] qer#?-be2#-nu x [...]
69'. [x x x _u4] 9(disz)#-kam2 a#-esir#?_ szu2-szum# [...]
70'. [x x] _i3#-gesz# {szim}gig {sig2}aka3#_ [...]
71'. [x x] x-di bu-uh2-ra x [...]
$ single ruling
72'. _[DISZ na gesztu-min zag]_-szu2# _ir#_ ana qer-be2-nu ip-hur#-ma#? _lugud_ x-ni# x tag#? _lu2# kum2 gal2_-szu2 _na bi_
73'. [x x x] _kin#_-ma _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2 _gada_ ta-s,ap-par _i3 {gesz}szur-min3 i3 {gesz}erin su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
74'. [x x] x ana _sag-du_-szu2 _szub#_ an-nu-u x x _gu7#-min {u2}har-har_ ina _kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
75'. _[DISZ na gesztu] gub3_-szu2 _ir_ ana qer-be2-nu ip-hur-ma# _lugud szub_-ni _na bi_ asz-rat _{d}u-dar kin_-ma _sig5 igi_-mar
76'. [x x] x di#? sza-szu2 hal-qam _igi_-mar ana _ti_-szu2 _i3#-gesz {gesz#}erin i3-gesz i3-gesz {gesz}szur-min3 i3-gesz {szim}bal#_
77'. [x x] _du10-ga i3-gesz {szim}gig {seg2}he2-me-da su3_ ana _sza3 gesztu_-szu2 _gar i3-gesz {szim}gig_ ana _sag#-[du_-szu2]
78'. [x x] bu-uh2-ra _gu7-min kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-[gur_-szum-ma _ti]_
$ single ruling
79'. _[DISZ na_ x x]-szu2# _gu3-gu3_-si _tumu_ ha-sat ku#? _lugud du3_-ni asz-rat {d}[x ...]
@column 2
1. [...]
2. _a {gesz}nu-ur2-ma ku7#-ku7# ra_-su _i3-gesz su3_ x [...] _sud2#_ ana _sag-ki-mesz_-szu2 _du10 [igi_-mar?]
$ single ruling
3. _DISZ ki-min mun sud2 {sig2}aka3 nigin i3 {gesz}szur-min3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {gesz}szur-min3_ ana _sag-ki#_ [x x x]
4. bah-ra _gu7_ u _nag u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz-ma _du10 igi#?_-[mar x]
$ single ruling
5. _DISZ ki-min {szim}li sud2 {sig2}aka3 nigin_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 illu {szim}buluh_ ana _sag#_ [...]
6. sah#-le2#-e _ki kinda imgaga gu7-mesz 3(disz) u4_-mi an-nam _du3-du3_-ma x [...]
$ single ruling
7. [...] _henbur2#? {gesz}erin-na {sig2}ga-rig2-ag-a su3_ ana _sza3# [gesztu-min_-szu2? ...]
8. [x x] ana# _sag-ki-mesz_-szu2 _szub-szub_-ma x [...]
$ single ruling
9. [...] _{gesz}erin i3 {gesz}szur-min3 {sig2}ga-rig2-ag-a kur#_ [...]
10. [x ana _sag]-ki#-mesz_-szu2 _szub-mesz {u2}har-har gu7#_ [...]
$ single ruling
11. _[DISZ na] gesztu# zag_-szu2 _dugud szum2-szir-dili_ [...]
$ single ruling
12. _[{gesz}]szinig sig7_-su _sud2_ ina _zi3_ x [...]
$ single ruling
13. _[{gesz}]erin {szim}li gamun-ge6 szum2_ [...]
14. ana# _sza3 gesztu_-szu2 _gar_-an _i3-gesz_ [...]
$ single ruling
15. _{szim#}hab i3 szah {gesz}masz-husz sig2 {munus}[sila4_ ...]
$ single ruling
16. _i3-gesz_ dup-ra-na _sig2#?_ [...]
17. _mud2 {d}nin-kilim edin-na# ki#_ [...]
$ single ruling
18. _a {gesz}nu-ur2-ma an-zah-ge6_ x [...]
19. _buru5-habrud-da nita2 sag-du buru4#?_ [...]
$ single ruling
20. _DISZ na gesztu gub3_-szu2 _dugud {szim}szesz : {szim}gig sud2_ [...]
21. _lal3 kur_ ina _i3-uu ur_ x [...]
$ single ruling
22. _egir_-szu2 _dilim2 a-gar5_ [x x] _i3-gesz_ x [...]
$ single ruling
23. _i3 {gesz}erin {sze}lillan_ [...]
$ single ruling
24. si-ik-ti {gesz}szu-szum# [...]
$ single ruling
25. ha-si-sa-szu2 _dab_-bat lu# [...] ti#? szen#
26. _zi3_ bu-t,u-tu2 _la2_ [... x]-szu2#? _szub_
$ single ruling
27. _i3-gesz_ ina _du11-du11_ ana _sza3 gesztu_ [...] _dub#_-ak
28. kam2-ma sza _aszgab_ [...] _mu2_-ah
$ single ruling
29. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud 1(disz) gin2 a_ {gesz#}[x ...] _sza3 gesztu_-szu2 _gar_
30. 3(disz) _u4_-me an-na-a _du3-du3_-usz [... x]-szu2 ta-kap-par2
31. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ x [...] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
32. _gesz_ szu-ru-usz _{gesz}nam-tal nita2#?_ [...] x-szu2 _szu-ti_
33. _sig7_-su _sud2 a_-szu2 ana#? [...] x-szu2 _bad_-te
$ single ruling
34. _{szim}hab i3 szah ka a-ab-[ba_ ... _{munus}asz2]-gar3# nita nu-zu_
35. tur-ar2 _sud2_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2# _szub_
$ single ruling
36. _szum2-sikil pa {gesz}ma?_ x [...] ki#?-ma an-nam i-te-ep#-szu#
37. _za3-hi-li_ x [...] ina _kasz nag_-ma
$ single ruling
38. _{tug2}bar-si_ x [...] _{tug2}dul_-szu2
39. x x [... _u4] 3(disz)-kam2 sar-sar_-ma _ti_
$ single ruling
40. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
41. [...] x _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
$ single ruling
42. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
43. [...] hi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
44. [...] x ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
45. [...] _gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
46. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_
$ single ruling
47. [...] x un#?
Update made on 2020-04-12 at 05:20:38 by Johnson, J. Cale for Johnson, J. Cale
&P400233 = BAM 5, 503 (K 13329 + K 13420)
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. _na#? bi gidim_ im#? [...]
2'. _{szim}sze-li babbar {szim#}[x ...]
3'. {u2}tar-musz {gesz}si-ha# [...]
4'. ina _a szim-hi-a_ sza2-szu-nu [...]
5'. ta-lal usz-sza2 sir2-da tim#? [...]
6'. _i3 {szim}szesz_ ana _sag-ki_ [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min {gesz}erin {gesz}szur-min3 {gi#?}[du10-ga_ ...]
8'. 8(disz) _u2-hi-a szesz tesz2-bi_ ina _kasz-sag#_ [...]
9'. _pesz10-{d}id2_ ku-up-ri {d}id2#?_ [...]
10'. tu-qat-tar-szu2 hi-ib-s,a sza x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu_ [...]
12'. _{szim}{d}masz_ zap-pi _ansze-kur-ra_ ku# [...]
13'. _mud2 musz {u2}ki-se3-ge a-ri-a# [nam-lu2-u18-lu]_
14'. _szu-si-mesz_-szu2 ina _gesztu-min_-szu2 i-ret-ti-ma#? [...]
15'. a-szar tab-ba-szi-i {d}e2-a a-lik [...]
16'. _egir_-szu2 _ka_ sa-par2-ti _si gu4_ [...]
$ single ruling
17'. _DISZ na gidim dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag#-[gu-ma? ...]
18'. _gazi{sar}_ zap-pi _ansze-kur-ra#_ x [...]
$ single ruling
19'. x x [x x] ina# _mu gesztu#_ [...]
$ single ruling
20'. _DISZ na szu-gidim-ma dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _{szim}szesz_ {szim#}[x ...]
21'. _sud2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin su3 en2 gir-du8_ ib-ni _szid#_-[nu ...]
$ single ruling
22'. _en2 gir-du8_ ib-ni {d}e2-a _im-ma-an-na an-ki-a na4_ li-iz-zur-szu2 _na4_ li-is-kip#?-szu2# _na4#_ lisz#?-pi#?-[szu2 x]
23'. _na4_ li-pa-szis-su _tu6-en2 : _en2_ an-ni-tu2 3(disz)-szu2 ana _ugu_ lip2-pi _szid_-nu _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min {szim}gur2-gur2 {u2}har-har {u2}kur-kur_ {u2}ak-tam _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz _za3-hi-li sud2_
25'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma ina-esz : _DISZ ki-min gi du10_ ina _i3-gesz sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
26'. _DISZ ki-min {szim}szesz {na4}asz2-gi4-gi4 {na4}za-gin3 {na4}sig7-sig7 disz_-nisz _sud2_
27'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub uzu-min_-szu2 _szesz2_
$ single ruling
28'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _numun_ u2-ra-a-nu _numun {gesz}ma-nu_
29'. ni-kip-tu2 _nita2_ u _munus_ zap2-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
30'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _suhusz {gesz}ma-nu_ ni-kip-tu2 _{tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
31'. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}szesz {gesz}erin gi du10-ga {szim}mug gazi{sar} im-kal-gug_
32'. 8(disz) _u2-hi-a_ qu5-taru sza _gesztu-min_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
33'. {na4}mu-s,u2 _si dara4-masz giri3-pad-du nam-lu2-u18-lu ka_ tam-tim!(DI) _giri3-pad-du ugu-dul-bi_
34'. _{u2}kur-ra_ ina _de3# sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
35'. kib-ri-tu2 _{u2}ku6 suhusz {gesz}ma#-nu#_ a-za-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 {gesz}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar#
$ single ruling
36'. _si dara4-masz na4_ ga-bi-i _{u2#}[kur]-ra#_ sah-le2-e _ka_ tam-tim!(DI) kib-ri-tu2
37'. _giri3-pad-du nam-lu2-u18#-[lu]_ ina _de3 {gesz}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
38'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2#?_ [x] a#-ra-an-di _{szim}gur2-gur2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi
39'. ana _sza3 a-mesz szub_-di ina _izi szeg6#_-szal ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
40'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2 {gesz}erin# ki-duru5 {gesz}nu-ur2-ma hi-hi_-ma ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma _ti_
40'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2 {gesz}erin# ki a {gesz}nu-ur2-ma hi-hi_-ma ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma _ti_
$ single ruling
41'. _en2# in-da-ra-ah ta-ra-ah#-ti# szu-bar in-da-ra-ah ta-ra-ah-ti_
42'. _tir#-ki-bi in-da-ra-ah# [ta?]-ra#-ah-ti tir-ki-ba su-ud tu6-en2_
@column 2
1. _en2 szu bi#-[in-du8 ...] bur#-sze bur-na bur-na-an-na su-ri-ih su-ri-ih-e-ne_
2. _su-ri-ih#_ x [x x] _su#-ri-ih ta-ah#-ta#-ah# tu6-en2_
$ single ruling
3. _min ka-inim-ma# DISZ na gesztu-min#_-[szu2] i-szag-gu-ma
$ single ruling
4. _du3-du3-bi_ {szim}x [x] x _{na4}asz2-gi4#-[gi4_ x x] ina#? _mud2 {gesz}erin hi-hi_
5. _en2_ 3(disz)-szu2 ana _sza3 szid#_ [x] _{sig2}aka3 nigin#?_-[mi] ana#? _gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
6. _en2 si in-du8_ ib#?-[ni _im-ma]-an#?-na an-ki-a_ ib#-[ni du-up-ni gu2-us2]-sa# _tu6-en2_
$ single ruling
7. _DISZ#? ka-inim#-[ma] DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma
$ single ruling
8. _du3#-du3-bi_ {szim}x [x] _{na4#}asz2-gi4-gi4_ ni-kip-tu2 ina _i3 hi-hi_ ina _mul4_ tusz-bat _en2_ 3(disz)-szu2
9. [ana] _sza3# szid_-nu _{sig2}aka3#_ [ana _gesztu-min]_-szu2 _gar_-an _en2 sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
10. _[ur]-sag#? {d}nin-urta# sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
11. _[en] {d}nin-urta sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
12. _lugal#? {d}nin-urta nam-ba-te-ga2-e-ne tu6-en2_
$ single ruling
13. [x] _ka-inim-ma DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag#-gu-ma
$ single ruling
14. _[du3-du3]-bi# {na4}esz3#-me-kan2#? {szim}szesz_ {u2}ur2-nu-u _tesz2-bi# sud2_ ina _mud2 {gesz}erin hi-hi_
15. [x] x ana _sza3 szid_-nu _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
16. _[en2_ na]-pi#-ir sze-ri-isz ri-zu-ga#?-li#? ir-ri pa-at-hal-li pa-tar-ri
17. [su-ma-asz2] pa#-at#-ri#? di ra-ta# [x x] ik#?-ki-ri-ri sza-ra-asz _tu6-en2_
$ single ruling
18. _[ka-inim-ma DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag]-gu#-ma# 3(disz)-szu2 [ana _sza3 gesztu] zag#?_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _sar_
$ single ruling
19. [...] x x [...] x [...]
$ 7 lines broken
27'. [...] _nig2#-ni2-zu mu#-un#-[szi]-in# [ga-zu]_
28'. [...] _ba#!-zu he2-en-ga2#-zu#_
29'. _[zu-an-na he2-pa3] zi# ki-a he2-pa3_
$ single ruling
30'. _[ka-inim-ma_ ...] _zag#_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _szid_
$ single ruling
31'. _[en2_ hu-hu-un-ti ib-ni-a-ti ib-ni-ir]-ra sza2-na-an
32'. [ak-ka-li-ir-ri su-gar-ri sza2-at-ri ku-uk]-ti#? hu-ma-ad-ri su-ma-asz _tu6-en2_
$ single ruling
33'. _[ka-inim-ma_ ...] _gesztu# zag_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
34'. _[en2_ a-me-ma-am-ma-an ku-um-ma-am-ma su-um-ma]-at#-ri ki-ri-ri ku-uk-ti
35'. [ra-sza2-an ku-uk-ti hu-un-di hu]-ma an _tu6-en2_
$ single ruling
36'. _[ka-inim-ma_ ... _gesztu] gub3#_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
37'. [...] {u2}kur-ka-na-a
$ 15 lines broken
53'. [...] dup#-ra#-an# _{sig2#}aka3# su3_ 1(disz)#-tu4# 2(disz)#-szu2# 3(disz)#-szu2# ana# _sza3 gesztu-min#_-szu2# _gar_-an#
$ single ruling
54'. _DISZ na# [gig_-ma _gig_-su?] ana# _sza3 gesztu-min_-szu2 i#-pu-usz-ma nesz-ma-a _dugud 1(disz) gin2 a {gesz}nu-ur2-ma#_
55'. 2(disz) _gin2# {szim#}[gig :] i3 {szim}[gig] hi-hi {sig2}aka3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz#
56'. ina? _[u4 4(disz)?]-kam2# lugud_ sza2 _sza3 [gesztu-min_-szu2] _e11_-ma ta-kap-par2 _gin7 lugud_ it-tag-ma-[ru]
57'. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _sar du10#? [x]
$ single ruling
58'. _DISZ na# kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 i-pu-usz-ma# nesz-mu-szu2 _dugud_ u3 lu _ir_ u2-kal _i3-gesz_ {gesz}dup-ra#-[ni]
59'. _i3-gesz gi du10-ga_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di _{sig2}aka3 su3_ 1(disz)-szu2 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-[an]
60'. nesz-mu-szu2 _bad_-te sah-le2-e sza2-nin ana _sza3 nu szub_ ina _ninda ziz2-an-na gu7_ [x]
$ single ruling
61'. _DISZ na_ ina si-li-'-ti-su2 _kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ip-pu-usz-ma _gesztu-min_-szu2 _dugud i3 kur-gi-<rin2>-na#_
62'. ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma nesz-mu-szu2 i-qal2-lil2 _suhusz {gesz}nam#-tar nita2_ tu-pa-as, ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma ina-[esz?]
$ single ruling
63'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _gin7_ sza2 _szu-gidim-ma gu7-mesz_-szu2# lu _sig3#?-mesz_-szu2 _i3-gesz {szim}gig i3-gesz gi du10-ga#_
64'. _i3-gesz {szim}li_ a-he-e tu-raq-qa _disz_-niš _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub sila11 mun_ eme-sal-lim
65'. _{sig2}aka# nigin#_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar dida sig5 zi3 gu2-gal zi3 gu2-tur zi3 imgaga_
66'. _zi3 gazi{sar} zi3_ {gesz}ere-ni# ina _kasz_ tara-bak [x] _ti_-ut,
$ single ruling
67'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud#_-[ma _sza3] gesztu#-min_-szu2 bi-'-isz _sig3-mesz_-su _gir2-gir2_-su# [x x] u2#-ra-nu#
68'. _gu7_-szu2-ma la _na2#?_-[al] _{szim#}li {szim}gur2-gur2 {szim}gir2 {szim}bulug2 gazi#{sar} im-kal-la_
69'. _im-kal-gug_ [x x an]-nam# ina _izi {gesz#}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_-ar2#
70'. [... _u4 x]-kam2_ an-nam _du3#_-usz#-ma ina _u4 4(disz)-kam2 sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2-ma
71'. _[gin7 lugud]_ it#-tag#-ma#-ru _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi}sag-kud_ ana _sza3# gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
72'. _[DISZ na_ ina] _gesztu-min_-szu2 _lugud du_-ak _mud2 ellag2 gu4 mud2 {gesz}erin disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
@reverse
@column 1
1. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz a_ {gesz}x [...]
2. [...] x _bi-iz a [{gesz}]nu#-ur2-ma#_ ina# [x x] _erin# hi-hi_
3. [x x] _bi#-iz_ kam-ka-ma# sza2 kim-s,i _ansze#?_ [x] x sza2 _gu2#-murgu ansze_ ina _i3 {gesz}erin hi-hi_
4. [x x] _nigin#_-mi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {szim}buluh_ x x _ze2 bil-za-za_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
5. [x x x] x-an-ni-szu2 ina _i3 kur-gi{muszen} hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
$ single ruling
6. [...] x ina _zi3-kum hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_
7. [x x] tu#-daq-qaq x [x _{gi}]sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah _gazi{sar}_ ki-ma _sze-sa-a_ ta-qal3-lu
8. [x] x _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _{gesz}ge6-par3_ tur-ar2 _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah tu-ru-'-a
9. [ta-sza2]-as#-si tap-pu-u2# [x] x tu-pa-s,a _a_-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz#_ kam-ka-ma kin3-s,i _ansze_
10. [x x] sza2 kal-bi _disz_-nisz _hi-hi_ [ana _sza3 gesztu]-min#_-szu2 _gar_-an-ma# _naga-si kug-gan nita2#?_ u _munus erin nigin_
11. [ana _sza3] gesztu#-min_-szu2 _gar_-an _szum2 szir-dili{sar}_ tu-ha-sa ana _sza3 gesztu#-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
12. _[DISZ na] gesztu#-min_-szu2 _lugud_ i-s,ar-ru-ur _[a {gesz}nu]-ur2-ma_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz u2# babbar sud2_
13. _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x] _{gesz}erin i3 {szim}erin i3 {szim}mug# [{u2}gamun{sar} sud2_
14. [ina _i3]-nun# hi-hi {sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3# [gesztu-min_-szu2] _gar : gamun-ge6#_ [x] _{szim}szesz i3 ku6_
15. [bah]-ra# _disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an x [x x] _zi3-kum hi-hi_ [x x] _nigin#_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
16. _[{gesz}]nu#-ur2-ma had2-a sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _erin#_ {szim}[x _ze2 bil]-za-za_ tur-ar2 _sud2_
17. [ana _sza3?] gesztu#-min_-szu2 _sar i3 {gesz}szur-min3 {sig2}aka3 su3#_ [x x _{u2}]kur-ra_ x [x x] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
18. _[kasz?]_ sza _{lu2}kurun2# u2 babbar_ ta-bi-lam ana _sza3# [gesztu-min_-szu2 x _im]-sahar#-na4-[kur-ra_ x x] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
19. [{gesz}]bi#-ni _pa {gesz}u3-suh5#_ ina _kasz#-sag#_ [...] x [...] _kur-gi{muszen}_
20. [...] _bil#-za-za_
21. [...] _gesztu#-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
22. [... _{gesz}nu]-ur2-ma_
23. [...] _gar_-an
$ single ruling
24. [...] x har
25. [...] _sar_
$ 5 lines broken
31'. ina#? [...]
32'. kam# [...]
33'. kam2 x [...]
34'. u2 [...]
$ single ruling
35'. ana _gesztu-min_ szu#? [...] x _{szim}gur2-[gur2_ ...]
36'. _a {gesz}nu-ur2#?-ma#?_ x [x] x-ar ina _de3 {gesz}szinig_ ta-sa-raq#-[ma ...]
$ single ruling
37'. _DISZ kug-gan sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-sa-[raq ...]
$ single ruling
38'. _DISZ ki-min# gazi#{sar} gin7 sze-sa-a_ ta-qal-lu _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-[sa-raq ...]
$ single ruling
39'. _DISZ# na lugud_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _du_-ak _a# {gesz}nu-ur2-ma i3-gesz bara2-ga i3-gesz erin_ x [...]
40'. _i3 {szim}buluh {szim}li ze2# bil-za-za sig7_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_ sze-mi-[tu ...]
41'. _mud2 nim disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-[min_-szu2 ...]
$ single ruling
42'. _DISZ na_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 lu _a-mesz_ lu _mud2_ lu _lugud du_-ak _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2# [...]
43'. ina _{gi}sag-kud dub sza3 gesztu-min_-szu2 _luh_-si# _min#_-ma _a-gesztin-na bil-la2_ ana _sza3 gesztu#-[min_-szu2 ...]
44'. x x _sud2_ ina _lal3 hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _dub {sig2}aka3 nigin lal3 kur-ra#?_ [...] x x [...]
$ single ruling
45'. _DISZ ki-min numun {u2}nu-luh-ha {sig2}aka3#_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
46'. _DISZ ki-min numun {szim}gur2-gur2 sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
47'. _DISZ ki-min gazi{sar}_ qa-lu-te _sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
48'. _DISZ na gesztu zag_-szu2 ina _kum2#?_ x [... asz]-rat _{d}utu : {d}3(u) kin_-ma
49'. _du11-ga_ u _gesz-tuku_ sza2 [... _mun]_ eme#-sal-lim ina _i3 {gesz}szur-min3_
50'. _i3#-gesz# {szim#}gig#_ x [...] el-lam ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
51'. [...] x _gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
52'. [...] x _na bi_ asz-rat {d}nin-urta kin_-ma
53'. [...] x _mun_ eme-sal-lim x [x x] x _{szim#}gig_
54'. [...] x el-lam ana? [x x x x] di
55'. [...] _{szim#}li_ [x x x x x] x x
56'. [...] _gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
57'. [... x]-szu2 _na bi_ asz-rat _{d}utu kin_-ma
58'. [... _{szim}]li# sud2 {sig2}aka3 nigin_-mi _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
59'. [...] ina _ninda imgaga gu7-min_
60'. [...] _gur-gur_-szu2-ma _ti_
$ single ruling
61'. [...] _kin#_-ma 7(disz) _iti sig6-ga igi_-mar
62'. [...] x-szu2 sza2 _i3 bur_ el-lam ana _sag!(SI)-du_-szu2 _szub_-di
63'. [...] _u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,
$ single ruling
64'. [...] _gig# u4-da gig na bi zi-ga_
65'. [...] x _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2
66'. [...] _i3# {gesz}szur-min3_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
67'. [... _u4 x]-kam2# gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,#
$ single ruling
68'. [x x x x x] qer#?-be2#-nu x [...]
69'. [x x x _u4] 9(disz)#-kam2 a#-esir#?_ szu2-szum# [...]
70'. [x x] _i3#-gesz# {szim}gig {sig2}aka3#_ [...]
71'. [x x] x-di bu-uh2-ra x [...]
$ single ruling
72'. _[DISZ na gesztu-min zag]_-szu2# _ir#_ ana qer-be2-nu ip-hur#-ma#? _lugud_ x-ni# x tag#? _lu2# kum2 gal2_-szu2 _na bi_
73'. [x x x] _kin#_-ma _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2 _gada_ ta-s,ap-par _i3 {gesz}szur-min3 i3 {gesz}erin su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
74'. [x x] x ana _sag-du_-szu2 _szub#_ an-nu-u x x _gu7#-min {u2}har-har_ ina _kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
75'. _[DISZ na gesztu] gub3_-szu2 _ir_ ana qer-be2-nu ip-hur-ma# _lugud szub_-ni _na bi_ asz-rat _{d}u-dar kin_-ma _sig5 igi_-mar
76'. [x x] x di#? sza-szu2 hal-qam _igi_-mar ana _ti_-szu2 _i3#-gesz {gesz#}erin i3-gesz i3-gesz {gesz}szur-min3 i3-gesz {szim}bal#_
77'. [x x] _du10-ga i3-gesz {szim}gig {seg2}he2-me-da su3_ ana _sza3 gesztu_-szu2 _gar i3-gesz {szim}gig_ ana _sag#-[du_-szu2]
78'. [x x] bu-uh2-ra _gu7-min kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-[gur_-szum-ma _ti]_
$ single ruling
79'. _[DISZ na_ x x]-szu2# _gu3-gu3_-si _tumu_ ha-sat ku#? _lugud du3_-ni asz-rat {d}[x ...]
@column 2
1. [...]
2. _a {gesz}nu-ur2-ma ku7#-ku7# ra_-su _i3-gesz su3_ x [...] _sud2#_ ana _sag-ki-mesz_-szu2 _du10 [igi_-mar?]
$ single ruling
3. _DISZ ki-min mun sud2 {sig2}aka3 nigin i3 {gesz}szur-min3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {gesz}szur-min3_ ana _sag-ki#_ [x x x]
4. bah-ra _gu7_ u _nag u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz-ma _du10 igi#?_-[mar x]
$ single ruling
5. _DISZ ki-min {szim}li sud2 {sig2}aka3 nigin_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 illu {szim}buluh_ ana _sag#_ [...]
6. sah#-le2#-e _ki kinda imgaga gu7-mesz 3(disz) u4_-mi an-nam _du3-du3_-ma x [...]
$ single ruling
7. [...] _henbur2#? {gesz}erin-na {sig2}ga-rig2-ag-a su3_ ana _sza3# [gesztu-min_-szu2? ...]
8. [x x] ana# _sag-ki-mesz_-szu2 _szub-szub_-ma x [...]
$ single ruling
9. [...] _{gesz}erin i3 {gesz}szur-min3 {sig2}ga-rig2-ag-a kur#_ [...]
10. [x ana _sag]-ki#-mesz_-szu2 _szub-mesz {u2}har-har gu7#_ [...]
$ single ruling
11. _[DISZ na] gesztu# zag_-szu2 _dugud szum2-szir-dili_ [...]
$ single ruling
12. _[{gesz}]szinig sig7_-su _sud2_ ina _zi3_ x [...]
$ single ruling
13. _[{gesz}]erin {szim}li gamun-ge6 szum2_ [...]
14. ana# _sza3 gesztu_-szu2 _gar_-an _i3-gesz_ [...]
$ single ruling
15. _{szim#}hab i3 szah {gesz}masz-husz sig2 {munus}[sila4_ ...]
$ single ruling
16. _i3-gesz_ dup-ra-na _sig2#?_ [...]
17. _mud2 {d}nin-kilim edin-na# ki#_ [...]
$ single ruling
18. _a {gesz}nu-ur2-ma an-zah-ge6_ x [...]
19. _buru5-habrud-da nita2 sag-du buru4#?_ [...]
$ single ruling
20. _DISZ na gesztu gub3_-szu2 _dugud {szim}szesz : {szim}gig sud2_ [...]
21. _lal3 kur_ ina _i3-uu ur_ x [...]
$ single ruling
22. _egir_-szu2 _dilim2 a-gar5_ [x x] _i3-gesz_ x [...]
$ single ruling
23. _i3 {gesz}erin {sze}lillan_ [...]
$ single ruling
24. si-ik-ti {gesz}szu-szum# [...]
$ single ruling
25. ha-si-sa-szu2 _dab_-bat lu# [...] ti#? szen#
26. _zi3_ bu-t,u-tu2 _la2_ [... x]-szu2#? _szub_
$ single ruling
27. _i3-gesz_ ina _du11-du11_ ana _sza3 gesztu_ [...] _dub#_-ak
28. kam2-ma sza _aszgab_ [...] _mu2_-ah
$ single ruling
29. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud 1(disz) gin2 a_ {gesz#}[x ...] _sza3 gesztu_-szu2 _gar_
30. 3(disz) _u4_-me an-na-a _du3-du3_-usz [... x]-szu2 ta-kap-par2
31. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ x [...] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
32. _gesz_ szu-ru-usz _{gesz}nam-tal nita2#?_ [...] x-szu2 _szu-ti_
33. _sig7_-su _sud2 a_-szu2 ana#? [...] x-szu2 _bad_-te
$ single ruling
34. _{szim}hab i3 szah ka a-ab-[ba_ ... _{munus}asz2]-gar3# nita nu-zu_
35. tur-ar2 _sud2_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2# _szub_
$ single ruling
36. _szum2-sikil pa {gesz}ma?_ x [...] ki#?-ma an-nam i-te-ep#-szu#
37. _za3-hi-li_ x [...] ina _kasz nag_-ma
$ single ruling
38. _{tug2}bar-si_ x [...] _{tug2}dul_-szu2
39. x x [... _u4] 3(disz)-kam2 sar-sar_-ma _ti_
$ single ruling
40. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
41. [...] x _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
$ single ruling
42. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
43. [...] hi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
44. [...] x ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
45. [...] _gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
46. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_
$ single ruling
47. [...] x un#?
Update made on 2019-10-12 at 10:11:37 by Johnson, J. Cale for Johnson, J. Cale
&P400233 = BAM 5, 503 (K 13329 + K 13420)
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. _na#? bi gidim_ im#? [...]
2'. _{szim}sze-li babbar {szim#}[x ...]
3'. {u2}tar-musz {gesz}si-ha# [...]
4'. ina _a szim-hi-a_ sza2-szu-nu [...]
5'. ta-lal usz-sza2 sir2-da tim#? [...]
6'. _i3 {szim}szesz_ ana _sag-ki_ [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min {gesz}erin {gesz}szur-min3 {gi#?}[du10-ga_ ...]
8'. 8(disz) _u2-hi-a szesz tesz2-bi_ ina _kasz-sag#_ [...]
9'. _pesz10-{d}id2_ ku-up-ri {d}id2#?_ [...]
10'. tu-qat-tar-szu2 hi-ib-s,a sza x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu_ [...]
12'. _{szim}{d}masz_ zap-pi _ansze-kur-ra_ ku# [...]
13'. _mud2 musz {u2}ki-se3-ge a-ri-a# [nam-lu2-u18-lu]_
14'. _szu-si-mesz_-szu2 ina _gesztu-min_-szu2 i-ret-ti-ma#? [...]
15'. a-szar tab-ba-szi-i {d}e2-a a-lik [...]
16'. _egir_-szu2 _ka_ sa-par2-ti _si gu4_ [...]
$ single ruling
17'. _DISZ na gidim dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag#-[gu-ma? ...]
18'. _gazi{sar}_ zap-pi _ansze-kur-ra#_ x [...]
$ single ruling
19'. x x [x x] ina# _mu gesztu#_ [...]
$ single ruling
20'. _DISZ na szu-gidim-ma dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _{szim}szesz_ {szim#}[x ...]
21'. _sud2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin su3 en2 gir-du8_ ib-ni _szid#_-[nu ...]
$ single ruling
22'. _en2 gir-du8_ ib-ni {d}e2-a _im-ma-an-na an-ki-a na4_ li-iz-zur-szu2 _na4_ li-is-kip#?-szu2# _na4#_ lisz#?-pi#?-[szu2 x]
23'. _na4_ li-pa-szis-su _tu6-en2 : _en2_ an-ni-tu2 3(disz)-szu2 ana _ugu_ lip2-pi _szid_-nu _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min {szim}gur2-gur2 {u2}har-har {u2}kur-kur_ {u2}ak-tam _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz _za3-hi-li sud2_
25'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma ina-esz : _DISZ ki-min gi du10_ ina _i3-gesz sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
26'. _DISZ ki-min {szim}szesz {na4}asz2-gi4-gi4 {na4}za-gin3 {na4}sig7-sig7 disz_-nisz _sud2_
27'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub uzu-min_-szu2 _szesz2_
$ single ruling
28'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _numun_ u2-ra-a-nu _numun {gesz}ma-nu_
29'. ni-kip-tu2 _nita2_ u _munus_ zap2-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
30'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _suhusz {gesz}ma-nu_ ni-kip-tu2 _{tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
31'. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}szesz {gesz}erin gi du10-ga {szim}mug gazi{sar} im-kal-gug_
32'. 8(disz) _u2-hi-a_ qu5-taru sza _gesztu-min_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
33'. {na4}mu-s,u2 _si dara4-masz giri3-pad-du nam-lu2-u18-lu ka_ tam-tim!(DI) _giri3-pad-du ugu-dul-bi_
34'. _{u2}kur-ra_ ina _de3# sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
35'. kib-ri-tu2 _{u2}ku6 suhusz {gesz}ma#-nu#_ a-za-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 {gesz}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar#
$ single ruling
36'. _si dara4-masz na4_ ga-bi-i _{u2#}[kur]-ra#_ sah-le2-e _ka_ tam-tim!(DI) kib-ri-tu2
37'. _giri3-pad-du nam-lu2-u18#-[lu]_ ina _de3 {gesz}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
38'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2#?_ [x] a#-ra-an-di _{szim}gur2-gur2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi
39'. ana _sza3 a-mesz szub_-di ina _izi szeg6#_-szal ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
40'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2 {gesz}erin# ki-duru5 {gesz}nu-ur2-ma hi-hi_-ma ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma _ti_
$ single ruling
41'. _en2# in-da-ra-ah ta-ra-ah#-ti# szu-bar in-da-ra-ah ta-ra-ah-ti_
42'. _tir#-ki-bi in-da-ra-ah# [ta?]-ra#-ah-ti tir-ki-ba su-ud tu6-en2_
@column 2
1. _en2 szu bi#-[in-du8 ...] bur#-sze bur-na bur-na-an-na su-ri-ih su-ri-ih-e-ne_
2. _su-ri-ih#_ x [x x] _su#-ri-ih ta-ah#-ta#-ah# tu6-en2_
$ single ruling
3. _min ka-inim-ma# DISZ na gesztu-min#_-[szu2] i-szag-gu-ma
$ single ruling
4. _du3-du3-bi_ {szim}x [x] x _{na4}asz2-gi4#-[gi4_ x x] ina#? _mud2 {gesz}erin hi-hi_
5. _en2_ 3(disz)-szu2 ana _sza3 szid#_ [x] _{sig2}aka3 nigin#?_-[mi] ana#? _gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
6. _en2 si in-du8_ ib#?-[ni _im-ma]-an#?-na an-ki-a_ ib#-[ni du-up-ni gu2-us2]-sa# _tu6-en2_
$ single ruling
7. _DISZ#? ka-inim#-[ma] DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma
$ single ruling
8. _du3#-du3-bi_ {szim}x [x] _{na4#}asz2-gi4-gi4_ ni-kip-tu2 ina _i3 hi-hi_ ina _mul4_ tusz-bat _en2_ 3(disz)-szu2
9. [ana] _sza3# szid_-nu _{sig2}aka3#_ [ana _gesztu-min]_-szu2 _gar_-an _en2 sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
10. _[ur]-sag#? {d}nin-urta# sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
11. _[en] {d}nin-urta sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
12. _lugal#? {d}nin-urta nam-ba-te-ga2-e-ne tu6-en2_
$ single ruling
13. [x] _ka-inim-ma DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag#-gu-ma
$ single ruling
14. _[du3-du3]-bi# {na4}esz3#-me-kan2#? {szim}szesz_ {u2}ur2-nu-u _tesz2-bi# sud2_ ina _mud2 {gesz}erin hi-hi_
15. [x] x ana _sza3 szid_-nu _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
16. _[en2_ na]-pi#-ir sze-ri-isz ri-zu-ga#?-li#? ir-ri pa-at-hal-li pa-tar-ri
17. [su-ma-asz2] pa#-at#-ri#? di ra-ta# [x x] ik#?-ki-ri-ri sza-ra-asz _tu6-en2_
$ single ruling
18. _[ka-inim-ma DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag]-gu#-ma# 3(disz)-szu2 [ana _sza3 gesztu] zag#?_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _sar_
$ single ruling
19. [...] x x [...] x [...]
$ 7 lines broken
27'. [...] _nig2#-ni2-zu mu#-un#-[szi]-in# [ga-zu]_
28'. [...] _ba#!-zu he2-en-ga2#-zu#_
29'. _[zu-an-na he2-pa3] zi# ki-a he2-pa3_
$ single ruling
30'. _[ka-inim-ma_ ...] _zag#_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _szid_
$ single ruling
31'. _[en2_ hu-hu-un-ti ib-ni-a-ti ib-ni-ir]-ra sza2-na-an
32'. [ak-ka-li-ir-ri su-gar-ri sza2-at-ri ku-uk]-ti#? hu-ma-ad-ri su-ma-asz _tu6-en2_
$ single ruling
33'. _[ka-inim-ma_ ...] _gesztu# zag_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
34'. _[en2_ a-me-ma-am-ma-an ku-um-ma-am-ma su-um-ma]-at#-ri ki-ri-ri ku-uk-ti
35'. [ra-sza2-an ku-uk-ti hu-un-di hu]-ma an _tu6-en2_
$ single ruling
36'. _[ka-inim-ma_ ... _gesztu] gub3#_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
37'. [...] {u2}kur-ka-na-a
$ 15 lines broken
53'. [...] dup#-ra#-an# _{sig2#}aka3# su3_ 1(disz)#-tu4# 2(disz)#-szu2# 3(disz)#-szu2# ana# _sza3 gesztu-min#_-szu2# _gar_-an#
$ single ruling
54'. _DISZ na# [gig_-ma _gig_-su?] ana# _sza3 gesztu-min_-szu2 i#-pu-usz-ma nesz-ma-a _dugud 1(disz) gin2 a {gesz}nu-ur2-ma#_
55'. 2(disz) _gin2# {szim#}[gig :] i3 {szim}[gig] hi-hi {sig2}aka3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz#
56'. ina? _[u4 4(disz)?]-kam2# lugud_ sza2 _sza3 [gesztu-min_-szu2] _e11_-ma ta-kap-par2 _gin7 lugud_ it-tag-ma-[ru]
57'. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _sar du10#? [x]
$ single ruling
58'. _DISZ na# kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 i-pu-usz-ma# nesz-mu-szu2 _dugud_ u3 lu _ir_ u2-kal _i3-gesz_ {gesz}dup-ra#-[ni]
59'. _i3-gesz gi du10-ga_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di _{sig2}aka3 su3_ 1(disz)-szu2 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-[an]
60'. nesz-mu-szu2 _bad_-te sah-le2-e sza2-nin ana _sza3 nu szub_ ina _ninda ziz2-an-na gu7_ [x]
$ single ruling
61'. _DISZ na_ ina si-li-'-ti-su2 _kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ip-pu-usz-ma _gesztu-min_-szu2 _dugud i3 kur-gi-<rin2>-na#_
62'. ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma nesz-mu-szu2 i-qal2-lil2 _suhusz {gesz}nam#-tar nita2_ tu-pa-as, ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma ina-[esz?]
$ single ruling
63'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _gin7_ sza2 _szu-gidim-ma gu7-mesz_-szu2# lu _sig3#?-mesz_-szu2 _i3-gesz {szim}gig i3-gesz gi du10-ga#_
64'. _i3-gesz {szim}li_ a-he-e tu-raq-qa _disz_-niš _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub sila11 mun_ eme-sal-lim
65'. _{sig2}aka# nigin#_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar dida sig5 zi3 gu2-gal zi3 gu2-tur zi3 imgaga_
66'. _zi3 gazi{sar} zi3_ {gesz}ere-ni# ina _kasz_ tara-bak [x] _ti_-ut,
$ single ruling
67'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud#_-[ma _sza3] gesztu#-min_-szu2 bi-'-isz _sig3-mesz_-su _gir2-gir2_-su# [x x] u2#-ra-nu#
68'. _gu7_-szu2-ma la _na2#?_-[al] _{szim#}li {szim}gur2-gur2 {szim}gir2 {szim}bulug2 gazi#{sar} im-kal-la_
69'. _im-kal-gug_ [x x an]-nam# ina _izi {gesz#}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_-ar2#
70'. [... _u4 x]-kam2_ an-nam _du3#_-usz#-ma ina _u4 4(disz)-kam2 sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2-ma
71'. _[gin7 lugud]_ it#-tag#-ma#-ru _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi}sag-kud_ ana _sza3# gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
72'. _[DISZ na_ ina] _gesztu-min_-szu2 _lugud du_-ak _mud2 ellag2 gu4 mud2 {gesz}erin disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
@column 3
@reverse
@column 1
1. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz a_ {gesz}x [...]
2. [...] x _bi-iz a [{gesz}]nu#-ur2-ma#_ ina# [x x] _erin# hi-hi_
3. [x x] _bi#-iz_ kam-ka-ma# sza2 kim-s,i _ansze#?_ [x] x sza2 _gu2#-murgu ansze_ ina _i3 {gesz}erin hi-hi_
4. [x x] _nigin#_-mi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {szim}buluh_ x x _ze2 bil-za-za_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
5. [x x x] x-an-ni-szu2 ina _i3 kur-gi{muszen} hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
$ single ruling
6. [...] x ina _zi3-kum hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_
7. [x x] tu#-daq-qaq x [x _{gi}]sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah _gazi{sar}_ ki-ma _sze-sa-a_ ta-qal3-lu
8. [x] x _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _{gesz}ge6-par3_ tur-ar2 _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah tu-ru-'-a
9. [ta-sza2]-as#-si tap-pu-u2# [x] x tu-pa-s,a _a_-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz#_ kam-ka-ma kin3-s,i _ansze_
10. [x x] sza2 kal-bi _disz_-nisz _hi-hi_ [ana _sza3 gesztu]-min#_-szu2 _gar_-an-ma# _naga-si kug-gan nita2#?_ u _munus erin nigin_
11. [ana _sza3] gesztu#-min_-szu2 _gar_-an _szum2 szir-dili{sar}_ tu-ha-sa ana _sza3 gesztu#-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
12. _[DISZ na] gesztu#-min_-szu2 _lugud_ i-s,ar-ru-ur _[a {gesz}nu]-ur2-ma_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz u2# babbar sud2_
13. _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x] _{gesz}erin i3 {szim}erin i3 {szim}mug# [{u2}gamun{sar} sud2_
14. [ina _i3]-nun# hi-hi {sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3# [gesztu-min_-szu2] _gar : gamun-ge6#_ [x] _{szim}szesz i3 ku6_
15. [bah]-ra# _disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an x [x x] _zi3-kum hi-hi_ [x x] _nigin#_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
16. _[{gesz}]nu#-ur2-ma had2-a sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _erin#_ {szim}[x _ze2 bil]-za-za_ tur-ar2 _sud2_
17. [ana _sza3?] gesztu#-min_-szu2 _sar i3 {gesz}szur-min3 {sig2}aka3 su3#_ [x x _{u2}]kur-ra_ x [x x] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
18. _[kasz?]_ sza _{lu2}kurun2# u2 babbar_ ta-bi-lam ana _sza3# [gesztu-min_-szu2 x _im]-sahar#-na4-[kur-ra_ x x] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
19. [{gesz}]bi#-ni _pa {gesz}u3-suh5#_ ina _kasz#-sag#_ [...] x [...] _kur-gi{muszen}_
20. [...] _bil#-za-za_
21. [...] _gesztu#-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
22. [... _{gesz}nu]-ur2-ma_
23. [...] _gar_-an
$ single ruling
24. [...] x har
25. [...] _sar_
$ 5 lines broken
31'. ina#? [...]
32'. kam# [...]
33'. kam2 x [...]
34'. u2 [...]
$ single ruling
35'. ana _gesztu-min_ szu#? [...] x _{szim}gur2-[gur2_ ...]
36'. _a {gesz}nu-ur2#?-ma#?_ x [x] x-ar ina _de3 {gesz}szinig_ ta-sa-raq#-[ma ...]
$ single ruling
37'. _DISZ kug-gan sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-sa-[raq ...]
$ single ruling
38'. _DISZ ki-min# gazi#{sar} gin7 sze-sa-a_ ta-qal-lu _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-[sa-raq ...]
$ single ruling
39'. _DISZ# na lugud_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _du_-ak _a# {gesz}nu-ur2-ma i3-gesz bara2-ga i3-gesz erin_ x [...]
40'. _i3 {szim}buluh {szim}li ze2# bil-za-za sig7_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_ sze-mi-[tu ...]
41'. _mud2 nim disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-[min_-szu2 ...]
$ single ruling
42'. _DISZ na_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 lu _a-mesz_ lu _mud2_ lu _lugud du_-ak _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2# [...]
43'. ina _{gi}sag-kud dub sza3 gesztu-min_-szu2 _luh_-si# _min#_-ma _a-gesztin-na bil-la2_ ana _sza3 gesztu#-[min_-szu2 ...]
44'. x x _sud2_ ina _lal3 hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _dub {sig2}aka3 nigin lal3 kur-ra#?_ [...] x x [...]
$ single ruling
45'. _DISZ ki-min numun {u2}nu-luh-ha {sig2}aka3#_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
46'. _DISZ ki-min numun {szim}gur2-gur2 sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
47'. _DISZ ki-min gazi{sar}_ qa-lu-te _sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
48'. _DISZ na gesztu zag_-szu2 ina _kum2#?_ x [... asz]-rat _{d}utu : {d}3(u) kin_-ma
49'. _du11-ga_ u _gesz-tuku_ sza2 [... _mun]_ eme#-sal-lim ina _i3 {gesz}szur-min3_
50'. _i3#-gesz# {szim#}gig#_ x [...] el-lam ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
51'. [...] x _gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
52'. [...] x _na bi_ asz-rat {d}nin-urta kin_-ma
53'. [...] x _mun_ eme-sal-lim x [x x] x _{szim#}gig_
54'. [...] x el-lam ana? [x x x x] di
55'. [...] _{szim#}li_ [x x x x x] x x
56'. [...] _gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
57'. [... x]-szu2 _na bi_ asz-rat _{d}utu kin_-ma
58'. [... _{szim}]li# sud2 {sig2}aka3 nigin_-mi _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
59'. [...] ina _ninda imgaga gu7-min_
60'. [...] _gur-gur_-szu2-ma _ti_
$ single ruling
61'. [...] _kin#_-ma 7(disz) _iti sig6-ga igi_-mar
62'. [...] x-szu2 sza2 _i3 bur_ el-lam ana _sag!(SI)-du_-szu2 _szub_-di
63'. [...] _u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,
$ single ruling
64'. [...] _gig# u4-da gig na bi zi-ga_
65'. [...] x _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2
66'. [...] _i3# {gesz}szur-min3_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
67'. [... _u4 x]-kam2# gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,#
$ single ruling
68'. [x x x x x] qer#?-be2#-nu x [...]
69'. [x x x _u4] 9(disz)#-kam2 a#-esir#?_ szu2-szum# [...]
70'. [x x] _i3#-gesz# {szim}gig {sig2}aka3#_ [...]
71'. [x x] x-di bu-uh2-ra x [...]
$ single ruling
72'. _[DISZ na gesztu-min zag]_-szu2# _ir#_ ana qer-be2-nu ip-hur#-ma#? _lugud_ x-ni# x tag#? _lu2# kum2 gal2_-szu2 _na bi_
73'. [x x x] _kin#_-ma _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2 _gada_ ta-s,ap-par _i3 {gesz}szur-min3 i3 {gesz}erin su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
74'. [x x] x ana _sag-du_-szu2 _szub#_ an-nu-u x x _gu7#-min {u2}har-har_ ina _kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
75'. _[DISZ na gesztu] gub3_-szu2 _ir_ ana qer-be2-nu ip-hur-ma# _lugud szub_-ni _na bi_ asz-rat _{d}u-dar kin_-ma _sig5 igi_-mar
76'. [x x] x di#? sza-szu2 hal-qam _igi_-mar ana _ti_-szu2 _i3#-gesz {gesz#}erin i3-gesz i3-gesz {gesz}szur-min3 i3-gesz {szim}bal#_
77'. [x x] _du10-ga i3-gesz {szim}gig {seg2}he2-me-da su3_ ana _sza3 gesztu_-szu2 _gar i3-gesz {szim}gig_ ana _sag#-[du_-szu2]
78'. [x x] bu-uh2-ra _gu7-min kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-[gur_-szum-ma _ti]_
$ single ruling
79'. _[DISZ na_ x x]-szu2# _gu3-gu3_-si _tumu_ ha-sat ku#? _lugud du3_-ni asz-rat {d}[x ...]
@column 4
@column 2
1. [...]
2. _a {gesz}nu-ur2-ma ku7#-ku7# ra_-su _i3-gesz su3_ x [...] _sud2#_ ana _sag-ki-mesz_-szu2 _du10 [igi_-mar?]
$ single ruling
3. _DISZ ki-min mun sud2 {sig2}aka3 nigin i3 {gesz}szur-min3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {gesz}szur-min3_ ana _sag-ki#_ [x x x]
4. bah-ra _gu7_ u _nag u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz-ma _du10 igi#?_-[mar x]
$ single ruling
5. _DISZ ki-min {szim}li sud2 {sig2}aka3 nigin_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 illu {szim}buluh_ ana _sag#_ [...]
6. sah#-le2#-e _ki kinda imgaga gu7-mesz 3(disz) u4_-mi an-nam _du3-du3_-ma x [...]
$ single ruling
7. [...] _henbur2#? {gesz}erin-na {sig2}ga-rig2-ag-a su3_ ana _sza3# [gesztu-min_-szu2? ...]
8. [x x] ana# _sag-ki-mesz_-szu2 _szub-szub_-ma x [...]
$ single ruling
9. [...] _{gesz}erin i3 {gesz}szur-min3 {sig2}ga-rig2-ag-a kur#_ [...]
10. [x ana _sag]-ki#-mesz_-szu2 _szub-mesz {u2}har-har gu7#_ [...]
$ single ruling
11. _[DISZ na] gesztu# zag_-szu2 _dugud szum2-szir-dili_ [...]
$ single ruling
12. _[{gesz}]szinig sig7_-su _sud2_ ina _zi3_ x [...]
$ single ruling
13. _[{gesz}]erin {szim}li gamun-ge6 szum2_ [...]
14. ana# _sza3 gesztu_-szu2 _gar_-an _i3-gesz_ [...]
$ single ruling
15. _{szim#}hab i3 szah {gesz}masz-husz sig2 {munus}[sila4_ ...]
$ single ruling
16. _i3-gesz_ dup-ra-na _sig2#?_ [...]
17. _mud2 {d}nin-kilim edin-na# ki#_ [...]
$ single ruling
18. _a {gesz}nu-ur2-ma an-zah-ge6_ x [...]
19. _buru5-habrud-da nita2 sag-du buru4#?_ [...]
$ single ruling
20. _DISZ na gesztu gub3_-szu2 _dugud {szim}szesz : {szim}gig sud2_ [...]
21. _lal3 kur_ ina _i3-uu ur_ x [...]
$ single ruling
22. _egir_-szu2 _dilim2 a-gar5_ [x x] _i3-gesz_ x [...]
$ single ruling
23. _i3 {gesz}erin {sze}lillan_ [...]
$ single ruling
24. si-ik-ti {gesz}szu-szum# [...]
$ single ruling
25. ha-si-sa-szu2 _dab_-bat lu# [...] ti#? szen#
26. _zi3_ bu-t,u-tu2 _la2_ [... x]-szu2#? _szub_
$ single ruling
27. _i3-gesz_ ina _du11-du11_ ana _sza3 gesztu_ [...] _dub#_-ak
28. kam2-ma sza _aszgab_ [...] _mu2_-ah
$ single ruling
29. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud 1(disz) gin2 a_ {gesz#}[x ...] _sza3 gesztu_-szu2 _gar_
30. 3(disz) _u4_-me an-na-a _du3-du3_-usz [... x]-szu2 ta-kap-par2
31. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ x [...] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
32. _gesz_ szu-ru-usz _{gesz}nam-tal nita2#?_ [...] x-szu2 _szu-ti_
33. _sig7_-su _sud2 a_-szu2 ana#? [...] x-szu2 _bad_-te
$ single ruling
34. _{szim}hab i3 szah ka a-ab-[ba_ ... _{munus}asz2]-gar3# nita nu-zu_
35. tur-ar2 _sud2_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2# _szub_
$ single ruling
36. _szum2-sikil pa {gesz}ma?_ x [...] ki#?-ma an-nam i-te-ep#-szu#
37. _za3-hi-li_ x [...] ina _kasz nag_-ma
$ single ruling
38. _{tug2}bar-si_ x [...] _{tug2}dul_-szu2
39. x x [... _u4] 3(disz)-kam2 sar-sar_-ma _ti_
$ single ruling
40. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
41. [...] x _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
$ single ruling
42. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
43. [...] hi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
44. [...] x ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
45. [...] _gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
46. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_
$ single ruling
47. [...] x un#?
Update made on 2019-04-12 at 13:36:27 by Johnson, J. Cale for Johnson, J. Cale
&P400233 = BAM 5, 503 (K 13329 + K 13420)
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. _na#? bi gidim_ im#? [...]
2'. _{szim}sze-li babbar {szim#}[x ...]
3'. {u2}tar-musz {gesz}si-ha# [...]
4'. ina _a szim-hi-a_ sza2-szu-nu [...]
5'. ta-lal usz-sza2 sir2-da tim#? [...]
6'. _i3 {szim}szesz_ ana _sag-ki_ [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min {gesz}erin {gesz}szur-min3 {gi#?}[du10-ga_ ...]
8'. 8(disz) _u2-hi-a szesz tesz2-bi_ ina _kasz-sag#_ [...]
9'. _pesz10-{d}id2_ ku-up-ri {d}id2#?_ [...]
10'. tu-qat-tar-szu2 hi-ib-s,a sza x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu_ [...]
12'. _{szim}{d}masz_ zap-pi _ansze-kur-ra_ ku# [...]
13'. _mud2 musz {u2}ki-se3-ge a-ri-a# [nam-lu2-u18-lu]_
14'. _szu-si-mesz_-szu2 ina _gesztu-min_-szu2 i-ret-ti-ma#? [...]
15'. a-szar tab-ba-szi-i {d}e2-a a-lik [...]
16'. _egir_-szu2 _ka_ sa-par2-ti _si gu4_ [...]
$ single ruling
17'. _DISZ na gidim dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag#-[gu-ma? ...]
18'. _gazi{sar}_ zap-pi _ansze-kur-ra#_ x [...]
$ single ruling
19'. x x [x x] ina# _mu gesztu#_ [...]
$ single ruling
20'. _DISZ na szu-gidim-ma dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _{szim}szesz_ {szim#}[x ...]
21'. _sud2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin su3 en2 gir-du8_ ib-ni _szid#_-[nu ...]
$ single ruling
22'. _en2 gir-du8_ ib-ni {d}e2-a _im-ma-an-na an-ki-a na4_ li-iz-zur-szu2 _na4_ li-is-kip#?-szu2# _na4#_ lisz#?-pi#?-[szu2 x]
23'. _na4_ li-pa-szis-su _tu6-en2 : _en2_ an-ni-tu2 3(disz)-szu2 ana _ugu_ lip2-pi _szid_-nu _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min {szim}gur2-gur2 {u2}har-har {u2}kur-kur_ {u2}ak-tam _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz _za3-hi-li sud2_
25'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma ina-esz : _DISZ ki-min gi du10_ ina _i3-gesz sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
26'. _DISZ ki-min {szim}szesz {na4}asz2-gi4-gi4 {na4}za-gin3 {na4}sig7-sig7 disz_-nisz _sud2_
27'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub uzu-min_-szu2 _szesz2_
$ single ruling
28'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _numun_ u2-ra-a-nu _numun {gesz}ma-nu_
29'. ni-kip-tu2 _nita2_ u _munus_ zap2-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
30'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _suhusz {gesz}ma-nu_ ni-kip-tu2 _{tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
31'. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}szesz {gesz}erin gi du10-ga {szim}mug gazi{sar} im-kal-gug_
32'. 8(disz) _u2-hi-a_ qu5-taru sza _gesztu-min_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
33'. {na4}mu-s,u2 _si dara4-masz giri3-pad-du nam-lu2-u18-lu ka_ tam-tim!(DI) _giri3-pad-du ugu-dul-bi_
34'. _{u2}kur-ra_ ina _de3# sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
35'. kib-ri-tu2 _{u2}ku6 suhusz {gesz}ma#-nu#_ a-za-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 {gesz}{u2}gir2 sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar#
35'. kib-ri-tu2 _{u2}ku6 suhusz {gesz}ma#-nu#_ a-za-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 {gesz}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar#
$ single ruling
36'. _si dara4-masz na4_ ga-bi-i _{u2#}[kur]-ra#_ sah-le2-e _ka_ tam-tim!(DI) kib-ri-tu2
37'. _giri3-pad-du nam-lu2-u18#-[lu]_ ina _de3 {gesz}{u2}gir2 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
37'. _giri3-pad-du nam-lu2-u18#-[lu]_ ina _de3 {gesz}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
38'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2#?_ [x] a#-ra-an-di _{szim}gur2-gur2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi
39'. ana _sza3 a-mesz szub_-di ina _izi szeg6#_-szal ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
40'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2 {gesz}erin# ki-duru5 {gesz}nu-ur2-ma hi-hi_-ma ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma _ti_
$ single ruling
41'. _en2# in-da-ra-ah ta-ra-ah#-ti# szu-bar in-da-ra-ah ta-ra-ah-ti_
42'. _tir#-ki-bi in-da-ra-ah# [ta?]-ra#-ah-ti tir-ki-ba su-ud tu6-en2_
@column 2
1. _en2 szu bi#-[in-du8 ...] bur#-sze bur-na bur-na-an-na su-ri-ih su-ri-ih-e-ne_
2. _su-ri-ih#_ x [x x] _su#-ri-ih ta-ah#-ta#-ah# tu6-en2_
$ single ruling
3. _min ka-inim-ma# DISZ na gesztu-min#_-[szu2] i-szag-gu-ma
$ single ruling
4. _du3-du3-bi_ {szim}x [x] x _{na4}asz2-gi4#-[gi4_ x x] ina#? _mud2 {gesz}erin hi-hi_
5. _en2_ 3(disz)-szu2 ana _sza3 szid#_ [x] _{sig2}aka3 nigin#?_-[mi] ana#? _gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
6. _en2 si in-du8_ ib#?-[ni _im-ma]-an#?-na an-ki-a_ ib#-[ni du-up-ni gu2-us2]-sa# _tu6-en2_
$ single ruling
7. _DISZ#? ka-inim#-[ma] DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma
$ single ruling
8. _du3#-du3-bi_ {szim}x [x] _{na4#}asz2-gi4-gi4_ ni-kip-tu2 ina _i3 hi-hi_ ina _mul4_ tusz-bat _en2_ 3(disz)-szu2
9. [ana] _sza3# szid_-nu _{sig2}aka3#_ [ana _gesztu-min]_-szu2 _gar_-an _en2 sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
10. _[ur]-sag#? {d}nin-urta# sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
11. _[en] {d}nin-urta sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
12. _lugal#? {d}nin-urta nam-ba-te-ga2-e-ne tu6-en2_
$ single ruling
13. [x] _ka-inim-ma DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag#-gu-ma
$ single ruling
14. _[du3-du3]-bi# {na4}esz3#-me-kan2#? {szim}szesz_ {u2}ur2-nu-u _tesz2-bi# sud2_ ina _mud2 {gesz}erin hi-hi_
15. [x] x ana _sza3 szid_-nu _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
16. _[en2_ na]-pi#-ir sze-ri-isz ri-zu-ga#?-li#? ir-ri pa-at-hal-li pa-tar-ri
17. [su-ma-asz2] pa#-at#-ri#? di ra-ta# [x x] ik#?-ki-ri-ri sza-ra-asz _tu6-en2_
$ single ruling
18. _[ka-inim-ma DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag]-gu#-ma# 3(disz)-szu2 [ana _sza3 gesztu] zag#?_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _sar_
$ single ruling
19. [...] x x [...] x [...]
$ 7 lines broken
27'. [...] _nig2#-ni2-zu mu#-un#-[szi]-in# [ga-zu]_
28'. [...] _ba#!-zu he2-en-ga2#-zu#_
29'. _[zu-an-na he2-pa3] zi# ki-a he2-pa3_
$ single ruling
30'. _[ka-inim-ma_ ...] _zag#_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _szid_
$ single ruling
31'. _[en2_ hu-hu-un-ti ib-ni-a-ti ib-ni-ir]-ra sza2-na-an
32'. [ak-ka-li-ir-ri su-gar-ri sza2-at-ri ku-uk]-ti#? hu-ma-ad-ri su-ma-asz _tu6-en2_
$ single ruling
33'. _[ka-inim-ma_ ...] _gesztu# zag_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
34'. _[en2_ a-me-ma-am-ma-an ku-um-ma-am-ma su-um-ma]-at#-ri ki-ri-ri ku-uk-ti
35'. [ra-sza2-an ku-uk-ti hu-un-di hu]-ma an _tu6-en2_
$ single ruling
36'. _[ka-inim-ma_ ... _gesztu] gub3#_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
37'. [...] {u2}kur-ka-na-a
$ 15 lines broken
53'. [...] dup#-ra#-an# _{sig2#}aka3# su3_ 1(disz)#-tu4# 2(disz)#-szu2# 3(disz)#-szu2# ana# _sza3 gesztu-min#_-szu2# _gar_-an#
$ single ruling
54'. _DISZ na# [gig_-ma _gig_-su?] ana# _sza3 gesztu-min_-szu2 i#-pu-usz-ma nesz-ma-a _dugud 1(disz) gin2 a {gesz}nu-ur2-ma#_
55'. 2(disz) _gin2# {szim#}[gig :] i3 {szim}[gig] hi-hi {sig2}aka3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz#
56'. ina? _[u4 4(disz)?]-kam2# lugud_ sza2 _sza3 [gesztu-min_-szu2] _e11_-ma ta-kap-par2 _gin7 lugud_ it-tag-ma-[ru]
57'. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _sar du10#? [x]
$ single ruling
58'. _DISZ na# kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 i-pu-usz-ma# nesz-mu-szu2 _dugud_ u3 lu _ir_ u2-kal _i3-gesz_ {gesz}dup-ra#-[ni]
59'. _i3-gesz gi du10-ga_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di _{sig2}aka3 su3_ 1(disz)-szu2 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-[an]
60'. nesz-mu-szu2 _bad_-te sah-le2-e sza2-nin ana _sza3 nu szub_ ina _ninda ziz2-an-na gu7_ [x]
$ single ruling
61'. _DISZ na_ ina si-li-'-ti-su2 _kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ip-pu-usz-ma _gesztu-min_-szu2 _dugud i3 kur-gi-<rin2>-na#_
62'. ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma nesz-mu-szu2 i-qal2-lil2 _suhusz {gesz}nam#-tar nita2_ tu-pa-as, ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma ina-[esz?]
$ single ruling
63'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _gin7_ sza2 _szu-gidim-ma gu7-mesz_-szu2# lu _sig3#?-mesz_-szu2 _i3-gesz {szim}gig i3-gesz gi du10-ga#_
64'. _i3-gesz {szim}li_ a-he-e tu-raq-qa _disz_-niš _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub sila11 mun_ eme-sal-lim
65'. _{sig2}aka# nigin#_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar dida sig5 zi3 gu2-gal zi3 gu2-tur zi3 imgaga_
66'. _zi3 gazi{sar} zi3_ {gesz}ere-ni# ina _kasz_ tara-bak [x] _ti_-ut,
$ single ruling
67'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud#_-[ma _sza3] gesztu#-min_-szu2 bi-'-isz _sig3-mesz_-su _gir2-gir2_-su# [x x] u2#-ra-nu#
68'. _gu7_-szu2-ma la _na2#?_-[al] _{szim#}li {szim}gur2-gur2 {szim}gir2 {szim}bulug2 gazi#{sar} im-kal-la_
69'. _im-kal-gug_ [x x an]-nam# ina _izi {gesz#}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_-ar2#
70'. [... _u4 x]-kam2_ an-nam _du3#_-usz#-ma ina _u4 4(disz)-kam2 sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2-ma
71'. _[gin7 lugud]_ it#-tag#-ma#-ru _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi}sag-kud_ ana _sza3# gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
72'. _[DISZ na_ ina] _gesztu-min_-szu2 _lugud du_-ak _mud2 ellag2 gu4 mud2 {gesz}erin disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
@column 3
1. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz a_ {gesz}x [...]
2. [...] x _bi-iz a [{gesz}]nu#-ur2-ma#_ ina# [x x] _erin# hi-hi_
3. [x x] _bi#-iz_ kam-ka-ma# sza2 kim-s,i _ansze#?_ [x] x sza2 _gu2#-murgu ansze_ ina _i3 {gesz}erin hi-hi_
4. [x x] _nigin#_-mi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {szim}buluh_ x x _ze2 bil-za-za_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
5. [x x x] x-an-ni-szu2 ina _i3 kur-gi{muszen} hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
$ single ruling
6. [...] x ina _zi3-kum hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_
7. [x x] tu#-daq-qaq x [x _{gi}]sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah _gazi{sar}_ ki-ma _sze-sa-a_ ta-qal3-lu
8. [x] x _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _{gesz}ge6-par3_ tur-ar2 _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah tu-ru-'-a
9. [ta-sza2]-as#-si tap-pu-u2# [x] x tu-pa-s,a _a_-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz#_ kam-ka-ma kin3-s,i _ansze_
10. [x x] sza2 kal-bi _disz_-nisz _hi-hi_ [ana _sza3 gesztu]-min#_-szu2 _gar_-an-ma# _naga-si kug-gan nita2#?_ u _munus erin nigin_
11. [ana _sza3] gesztu#-min_-szu2 _gar_-an _szum2 szir-dili{sar}_ tu-ha-sa ana _sza3 gesztu#-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
12. _[DISZ na] gesztu#-min_-szu2 _lugud_ i-s,ar-ru-ur _[a {gesz}nu]-ur2-ma_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz u2# babbar sud2_
13. _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x] _{gesz}erin i3 {szim}erin i3 {szim}mug# [{u2}gamun{sar} sud2_
14. [ina _i3]-nun# hi-hi {sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3# [gesztu-min_-szu2] _gar : gamun-ge6#_ [x] _{szim}szesz i3 ku6_
15. [bah]-ra# _disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an x [x x] _zi3-kum hi-hi_ [x x] _nigin#_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
16. _[{gesz}]nu#-ur2-ma had2-a sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _erin#_ {szim}[x _ze2 bil]-za-za_ tur-ar2 _sud2_
17. [ana _sza3?] gesztu#-min_-szu2 _sar i3 {gesz}szur-min3 {sig2}aka3 su3#_ [x x _{u2}]kur-ra_ x [x x] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
18. _[kasz?]_ sza _{lu2}kurun2# u2 babbar_ ta-bi-lam ana _sza3# [gesztu-min_-szu2 x _im]-sahar#-na4-[kur-ra_ x x] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
19. [{gesz}]bi#-ni _pa {gesz}u3-suh5#_ ina _kasz#-sag#_ [...] x [...] _kur-gi{muszen}_
20. [...] _bil#-za-za_
21. [...] _gesztu#-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
22. [... _{gesz}nu]-ur2-ma_
23. [...] _gar_-an
$ single ruling
24. [...] x har
25. [...] _sar_
$ 5 lines broken
31'. ina#? [...]
32'. kam# [...]
33'. kam2 x [...]
34'. u2 [...]
$ single ruling
35'. ana _gesztu-min_ szu#? [...] x _{szim}gur2-[gur2_ ...]
36'. _a {gesz}nu-ur2#?-ma#?_ x [x] x-ar ina _de3 {gesz}szinig_ ta-sa-raq#-[ma ...]
$ single ruling
37'. _DISZ kug-gan sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-sa-[raq ...]
$ single ruling
38'. _DISZ ki-min# gazi#{sar} gin7 sze-sa-a_ ta-qal-lu _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-[sa-raq ...]
$ single ruling
39'. _DISZ# na lugud_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _du_-ak _a# {gesz}nu-ur2-ma i3-gesz bara2-ga i3-gesz erin_ x [...]
40'. _i3 {szim}buluh {szim}li ze2# bil-za-za sig7_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_ sze-mi-[tu ...]
41'. _mud2 nim disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-[min_-szu2 ...]
$ single ruling
42'. _DISZ na_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 lu _a-mesz_ lu _mud2_ lu _lugud du_-ak _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2# [...]
43'. ina _{gi}sag-kud dub sza3 gesztu-min_-szu2 _luh_-si# _min#_-ma _a-gesztin-na bil-la2_ ana _sza3 gesztu#-[min_-szu2 ...]
44'. x x _sud2_ ina _lal3 hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _dub {sig2}aka3 nigin lal3 kur-ra#?_ [...] x x [...]
$ single ruling
45'. _DISZ ki-min numun {u2}nu-luh-ha {sig2}aka3#_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
46'. _DISZ ki-min numun {szim}gur2-gur2 sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
47'. _DISZ ki-min gazi{sar}_ qa-lu-te _sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
48'. _DISZ na gesztu zag_-szu2 ina _kum2#?_ x [... asz]-rat _{d}utu : {d}3(u) kin_-ma
49'. _du11-ga_ u _gesz-tuku_ sza2 [... _mun]_ eme#-sal-lim ina _i3 {gesz}szur-min3_
50'. _i3#-gesz# {szim#}gig#_ x [...] el-lam ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
51'. [...] x _gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
52'. [...] x _na bi_ asz-rat {d}nin-urta kin_-ma
53'. [...] x _mun_ eme-sal-lim x [x x] x _{szim#}gig_
54'. [...] x el-lam ana? [x x x x] di
55'. [...] _{szim#}li_ [x x x x x] x x
56'. [...] _gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
57'. [... x]-szu2 _na bi_ asz-rat _{d}utu kin_-ma
58'. [... _{szim}]li# sud2 {sig2}aka3 nigin_-mi _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
59'. [...] ina _ninda imgaga gu7-min_
60'. [...] _gur-gur_-szu2-ma _ti_
$ single ruling
61'. [...] _kin#_-ma 7(disz) _iti sig6-ga igi_-mar
62'. [...] x-szu2 sza2 _i3 bur_ el-lam ana _sag!(SI)-du_-szu2 _szub_-di
63'. [...] _u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,
$ single ruling
64'. [...] _gig# u4-da gig na bi zi-ga_
65'. [...] x _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2
66'. [...] _i3# {gesz}szur-min3_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
67'. [... _u4 x]-kam2# gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,#
$ single ruling
68'. [x x x x x] qer#?-be2#-nu x [...]
69'. [x x x _u4] 9(disz)#-kam2 a#-esir#?_ szu2-szum# [...]
70'. [x x] _i3#-gesz# {szim}gig {sig2}aka3#_ [...]
71'. [x x] x-di bu-uh2-ra x [...]
$ single ruling
72'. _[DISZ na gesztu-min zag]_-szu2# _ir#_ ana qer-be2-nu ip-hur#-ma#? _lugud_ x-ni# x tag#? _lu2# kum2 gal2_-szu2 _na bi_
73'. [x x x] _kin#_-ma _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2 _gada_ ta-s,ap-par _i3 {gesz}szur-min3 i3 {gesz}erin su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
74'. [x x] x ana _sag-du_-szu2 _szub#_ an-nu-u x x _gu7#-min {u2}har-har_ ina _kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
75'. _[DISZ na gesztu] gub3_-szu2 _ir_ ana qer-be2-nu ip-hur-ma# _lugud szub_-ni _na bi_ asz-rat _{d}u-dar kin_-ma _sig5 igi_-mar
76'. [x x] x di#? sza-szu2 hal-qam _igi_-mar ana _ti_-szu2 _i3#-gesz {gesz#}erin i3-gesz i3-gesz {gesz}szur-min3 i3-gesz {szim}bal#_
77'. [x x] _du10-ga i3-gesz {szim}gig {seg2}he2-me-da su3_ ana _sza3 gesztu_-szu2 _gar i3-gesz {szim}gig_ ana _sag#-[du_-szu2]
78'. [x x] bu-uh2-ra _gu7-min kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-[gur_-szum-ma _ti]_
$ single ruling
79'. _[DISZ na_ x x]-szu2# _gu3-gu3_-si _tumu_ ha-sat ku#? _lugud du3_-ni asz-rat {d}[x ...]
@column 4
1. [...]
2. _a {gesz}nu-ur2-ma ku7#-ku7# ra_-su _i3-gesz su3_ x [...] _sud2#_ ana _sag-ki-mesz_-szu2 _du10 [igi_-mar?]
$ single ruling
3. _DISZ ki-min mun sud2 {sig2}aka3 nigin i3 {gesz}szur-min3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {gesz}szur-min3_ ana _sag-ki#_ [x x x]
4. bah-ra _gu7_ u _nag u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz-ma _du10 igi#?_-[mar x]
$ single ruling
5. _DISZ ki-min {szim}li sud2 {sig2}aka3 nigin_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 illu {szim}buluh_ ana _sag#_ [...]
6. sah#-le2#-e _ki kinda imgaga gu7-mesz 3(disz) u4_-mi an-nam _du3-du3_-ma x [...]
$ single ruling
7. [...] _henbur2#? {gesz}erin-na {sig2}ga-rig2-ag-a su3_ ana _sza3# [gesztu-min_-szu2? ...]
8. [x x] ana# _sag-ki-mesz_-szu2 _szub-szub_-ma x [...]
$ single ruling
9. [...] _{gesz}erin i3 {gesz}szur-min3 {sig2}ga-rig2-ag-a kur#_ [...]
10. [x ana _sag]-ki#-mesz_-szu2 _szub-mesz {u2}har-har gu7#_ [...]
$ single ruling
11. _[DISZ na] gesztu# zag_-szu2 _dugud szum2-szir-dili_ [...]
$ single ruling
12. _[{gesz}]szinig sig7_-su _sud2_ ina _zi3_ x [...]
$ single ruling
13. _[{gesz}]erin {szim}li gamun-ge6 szum2_ [...]
14. ana# _sza3 gesztu_-szu2 _gar_-an _i3-gesz_ [...]
$ single ruling
15. _{szim#}hab i3 szah {gesz}masz-husz sig2 {munus}[sila4_ ...]
$ single ruling
16. _i3-gesz_ dup-ra-na _sig2#?_ [...]
17. _mud2 {d}nin-kilim edin-na# ki#_ [...]
$ single ruling
18. _a {gesz}nu-ur2-ma an-zah-ge6_ x [...]
19. _buru5-habrud-da nita2 sag-du buru4#?_ [...]
$ single ruling
20. _DISZ na gesztu gub3_-szu2 _dugud {szim}szesz : {szim}gig sud2_ [...]
21. _lal3 kur_ ina _i3-uu ur_ x [...]
$ single ruling
22. _egir_-szu2 _dilim2 a-gar5_ [x x] _i3-gesz_ x [...]
$ single ruling
23. _i3 {gesz}erin {sze}lillan_ [...]
$ single ruling
24. si-ik-ti {gesz}szu-szum# [...]
$ single ruling
25. ha-si-sa-szu2 _dab_-bat lu# [...] ti#? szen#
26. _zi3_ bu-t,u-tu2 _la2_ [... x]-szu2#? _szub_
$ single ruling
27. _i3-gesz_ ina _du11-du11_ ana _sza3 gesztu_ [...] _dub#_-ak
28. kam2-ma sza _aszgab_ [...] _mu2_-ah
$ single ruling
29. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud 1(disz) gin2 a_ {gesz#}[x ...] _sza3 gesztu_-szu2 _gar_
30. 3(disz) _u4_-me an-na-a _du3-du3_-usz [... x]-szu2 ta-kap-par2
31. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ x [...] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
32. _gesz_ szu-ru-usz _{gesz}nam-tal nita2#?_ [...] x-szu2 _szu-ti_
33. _sig7_-su _sud2 a_-szu2 ana#? [...] x-szu2 _bad_-te
$ single ruling
34. _{szim}hab i3 szah ka a-ab-[ba_ ... _{munus}asz2]-gar3# nita nu-zu_
35. tur-ar2 _sud2_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2# _szub_
$ single ruling
36. _szum2-sikil pa {gesz}ma?_ x [...] ki#?-ma an-nam i-te-ep#-szu#
37. _za3-hi-li_ x [...] ina _kasz nag_-ma
$ single ruling
38. _{tug2}bar-si_ x [...] _{tug2}dul_-szu2
39. x x [... _u4] 3(disz)-kam2 sar-sar_-ma _ti_
$ single ruling
40. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
41. [...] x _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
$ single ruling
42. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
43. [...] hi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
44. [...] x ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
45. [...] _gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
46. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_
$ single ruling
47. [...] x un#?
Update made on 2019-04-04 at 04:20:33 by Johnson, J. Cale for Johnson, J. Cale
&P400233 = BAM 5, 503 (K 13329 + K 13420)
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. _na#? bi gidim_ im#? [...]
2'. _{szim}sze-li babbar {szim#}[x ...]
3'. {u2}tar-musz {gesz}si-ha# [...]
4'. ina _a szim-hi-a_ sza2-szu-nu [...]
5'. ta-lal usz-sza2 sir2-da tim#? [...]
6'. _i3 {szim}szesz_ ana _sag-ki_ [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min {gesz}erin {gesz}szur-min3 {gi#?}[du10-ga_ ...]
8'. 8(disz) _u2-hi-a szesz tesz2-bi_ ina _kasz-sag#_ [...]
9'. _pesz10-{d}id2_ ku-up-ri {d}id2#?_ [...]
10'. tu-qat-tar-szu2 hi-ib-s,a sza x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu_ [...]
12'. _{szim}{d}masz_ zap-pi _ansze-kur-ra_ ku# [...]
13'. _mud2 musz {u2}ki-se3-ge a-ri-a# [nam-lu2-u18-lu]_
14'. _szu-si-mesz_-szu2 ina _gesztu-min_-szu2 i-ret-ti-ma#? [...]
15'. a-szar tab-ba-szi-i {d}e2-a a-lik [...]
16'. _egir_-szu2 _ka_ sa-par2-ti _si gu4_ [...]
$ single ruling
17'. _DISZ na gidim dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag#-[gu-ma? ...]
18'. _gazi{sar}_ zap-pi _ansze-kur-ra#_ x [...]
$ single ruling
19'. x x [x x] ina# _mu gesztu#_ [...]
$ single ruling
20'. _DISZ na szu-gidim-ma dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _{szim}szesz_ {szim#}[x ...]
21'. _sud2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin su3 en2 gir-du8_ ib-ni _szid#_-[nu ...]
$ single ruling
22'. _en2 gir-du8_ ib-ni {d}e2-a _im-ma-an-na an-ki-a na4_ li-iz-zur-szu2 _na4_ li-is-kip#?-szu2# _na4#_ lisz#?-pi#?-[szu2 x]
23'. _na4_ li-pa-szis-su _tu6-en2 : _en2_ an-ni-tu2 3(disz)-szu2 ana _ugu_ lip2-pi _szid_-nu _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min {szim}gur2-gur2 {u2}har-har {u2}kur-kur_ {u2}ak-tam _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz _za3-hi-li sud2_
25'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma ina-esz : _DISZ ki-min gi du10_ ina _i3-gesz sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
26'. _DISZ ki-min {szim}szesz {na4}asz2-gi4-gi4 {na4}za-gin3 {na4}sig7-sig7 disz_-nisz _sud2_
27'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub uzu-min_-szu2 _szesz2_
$ single ruling
28'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _numun_ u2-ra-a-nu _numun {gesz}ma-nu_
29'. ni-kip-tu2 _nita2_ u _munus_ zap2-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
30'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _suhusz {gesz}ma-nu_ ni-kip-tu2 _{tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
31'. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}szesz {gesz}erin gi du10-ga {szim}mug gazi{sar} im-kal-gug_
32'. 8(disz) _u2-hi-a_ qu5-taru sza _gesztu-min_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
33'. {na4}mu-s,u2 _si dara4-masz giri3-pad-du nam-lu2-u18-lu ka_ tam-tim!(DI) _giri3-pad-du ugu-dul-bi_
34'. _{u2}kur-ra_ ina _de3# sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
35'. kib-ri-tu2 _{u2}ku6 suhusz {gesz}ma#-nu#_ a-za-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 {gesz}{u2}gir2 sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar#
$ single ruling
36'. _si dara4-masz na4_ ga-bi-i _{u2#}[kur]-ra#_ sah-le2-e _ka_ tam-tim!(DI) kib-ri-tu2
37'. _giri3-pad-du nam-lu2-u18#-[lu]_ ina _de3 {gesz}{u2}gir2 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
38'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2#?_ [x] a#-ra-an-di _{szim}gur2-gur2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi
39'. ana _sza3 a-mesz szub_-di ina _izi szeg6#_-szal ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
40'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2 {gesz}erin# ki-duru5 {gesz}nu-ur2-ma hi-hi_-ma ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma _ti_
$ single ruling
41'. _en2# in-da-ra-ah ta-ra-ah#-ti# szu-bar in-da-ra-ah ta-ra-ah-ti_
42'. _tir#-ki-bi in-da-ra-ah# [ta?]-ra#-ah-ti tir-ki-ba su-ud tu6-en2_
@column 2
1. _en2 szu bi#-[in-du8 ...] bur#-sze bur-na bur-na-an-na su-ri-ih su-ri-ih-e-ne_
2. _su-ri-ih#_ x [x x] _su#-ri-ih ta-ah#-ta#-ah# tu6-en2_
$ single ruling
3. _min ka-inim-ma# DISZ na gesztu-min#_-[szu2] i-szag-gu-ma
$ single ruling
4. _du3-du3-bi_ {szim}x [x] x _{na4}asz2-gi4#-[gi4_ x x] ina#? _mud2 {gesz}erin hi-hi_
5. _en2_ 3(disz)-szu2 ana _sza3 szid#_ [x] _{sig2}aka3 nigin#?_-[mi] ana#? _gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
6. _en2 si in-du8_ ib#?-[ni _im-ma]-an#?-na an-ki-a_ ib#-[ni du-up-ni gu2-us2]-sa# _tu6-en2_
$ single ruling
7. _DISZ#? ka-inim#-[ma] DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma
$ single ruling
8. _du3#-du3-bi_ {szim}x [x] _{na4#}asz2-gi4-gi4_ ni-kip-tu2 ina _i3 hi-hi_ ina _mul4_ tusz-bat _en2_ 3(disz)-szu2
9. [ana] _sza3# szid_-nu _{sig2}aka3#_ [ana _gesztu-min]_-szu2 _gar_-an _en2 sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
10. _[ur]-sag#? {d}nin-urta# sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
11. _[en] {d}nin-urta sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
12. _lugal#? {d}nin-urta nam-ba-te-ga2-e-ne tu6-en2_
$ single ruling
13. [x] _ka-inim-ma DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag#-gu-ma
$ single ruling
14. _[du3-du3]-bi# {na4}esz3#-me-kan2#? {szim}szesz_ {u2}ur2-nu-u _tesz2-bi# sud2_ ina _mud2 {gesz}erin hi-hi_
15. [x] x ana _sza3 szid_-nu _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
16. _[en2_ na]-pi#-ir sze-ri-isz ri-zu-ga#?-li#? ir-ri pa-at-hal-li pa-tar-ri
17. [su-ma-asz2] pa#-at#-ri#? di ra-ta# [x x] ik#?-ki-ri-ri sza-ra-asz _tu6-en2_
$ single ruling
18. _[ka-inim-ma DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag]-gu#-ma# 3(disz)-szu2 [ana _sza3 gesztu] zag#?_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _sar_
$ single ruling
19. [...] x x [...] x [...]
$ 7 lines broken
27'. [...] _nig2#-ni2-zu mu#-un#-[szi]-in# [ga-zu]_
28'. [...] _ba#!-zu he2-en-ga2#-zu#_
29'. _[zu-an-na he2-pa3] zi# ki-a he2-pa3_
$ single ruling
30'. _[ka-inim-ma_ ...] _zag#_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _szid_
$ single ruling
31'. _[en2_ hu-hu-un-ti ib-ni-a-ti ib-ni-ir]-ra sza2-na-an
32'. [ak-ka-li-ir-ri su-gar-ri sza2-at-ri ku-uk]-ti#? hu-ma-ad-ri su-ma-asz _tu6-en2_
$ single ruling
33'. _[ka-inim-ma_ ...] _gesztu# zag_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
34'. _[en2_ a-me-ma-am-ma-an ku-um-ma-am-ma su-um-ma]-at#-ri ki-ri-ri ku-uk-ti
35'. [ra-sza2-an ku-uk-ti hu-un-di hu]-ma an _tu6-en2_
$ single ruling
36'. _[ka-inim-ma_ ... _gesztu] gub3#_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
37'. [...] {u2}kur-ka-na-a
$ 15 lines broken
53'. [...] dup#-ra#-an# _{sig2#}aka3# su3_ 1(disz)#-tu4# 2(disz)#-szu2# 3(disz)#-szu2# ana# _sza3 gesztu-min#_-szu2# _gar_-an#
$ single ruling
54'. _DISZ na# [gig_-ma _gig_-su?] ana# _sza3 gesztu-min_-szu2 i#-pu-usz-ma nesz-ma-a _dugud 1(disz) gin2 a {gesz}nu-ur2-ma#_
55'. 2(disz) _gin2# {szim#}[gig :] i3 {szim}[gig] hi-hi {sig2}aka3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz#
56'. ina? _[u4 4(disz)?]-kam2# lugud_ sza2 _sza3 [gesztu-min_-szu2] _e11_-ma ta-kap-par2 _gin7 lugud_ it-tag-ma-[ru]
57'. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _sar du10#? [x]
$ single ruling
58'. _DISZ na# kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 i-pu-usz-ma# nesz-mu-szu2 _dugud_ u3 lu _ir_ u2-kal _i3-gesz_ {gesz}dup-ra#-[ni]
59'. _i3-gesz gi du10-ga_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di _{sig2}aka3 su3_ 1(disz)-szu2 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-[an]
60'. nesz-mu-szu2 _bad_-te sah-le2-e sza2-nin ana _sza3 nu szub_ ina _ninda ziz2-an-na gu7_ [x]
$ single ruling
61'. _DISZ na_ ina si-li-'-ti-su2 _kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ip-pu-usz-ma _gesztu-min_-szu2 _dugud i3 kur-gi-<rin2>-na#_
62'. ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma nesz-mu-szu2 i-qal2-lil2 _suhusz {gesz}nam#-tar nita2_ tu-pa-as, ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma ina-[esz?]
$ single ruling
63'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _gin7_ sza2 _szu-gidim-ma gu7-mesz_-szu2# lu _sig3#?-mesz_-szu2 _i3-gesz {szim}gig i3-gesz gi du10-ga#_
64'. _i3-gesz {szim}li_ a-he-e tu-raq-qa _disz_-niš _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub sila11 mun_ eme-sal-lim
65'. _{sig2}aka# nigin#_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar dida sig5 zi3 gu2-gal zi3 gu2-tur zi3 imgaga_
66'. _zi3 gazi{sar} zi3_ {gesz}ere-ni# ina _kasz_ tara-bak [x] _ti_-ut,
$ single ruling
67'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud#_-[ma _sza3] gesztu#-min_-szu2 bi-'-isz _sig3-mesz_-su _gir2-gir2_-su# [x x] u2#-ra-nu#
68'. _gu7_-szu2-ma la _na2#?_-[al] _{szim#}li {szim}gur2-gur2 {szim}gir2 {szim}bulug2 gazi#{sar} im-kal-la_
69'. _im-kal-gug_ [x x an]-nam# ina _izi {gesz#}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_-ar2#
70'. [... _u4 x]-kam2_ an-nam _du3#_-usz#-ma ina _u4 4(disz)-kam2 sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2-ma
71'. _[gin7 lugud]_ it#-tag#-ma#-ru _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi}sag-kud_ ana _sza3# gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
72'. _[DISZ na_ ina] _gesztu-min_-szu2 _lugud du_-ak _mud2 ellag2 gu4 mud2 {gesz}erin disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
@column 3
1. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz a_ {gesz}x [...]
2. [...] x _bi-iz a [{gesz}]nu#-ur2-ma#_ ina# [x x] _erin# hi-hi_
3. [x x] _bi#-iz_ kam-ka-ma# sza2 kim-s,i _ansze#?_ [x] x sza2 _gu2#-murgu ansze_ ina _i3 {gesz}erin hi-hi_
4. [x x] _nigin#_-mi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {szim}buluh_ x x _ze2 bil-za-za_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
5. [x x x] x-an-ni-szu2 ina _i3 kur-gi{muszen} hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
$ single ruling
6. [...] x ina _zi3-kum hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_
7. [x x] tu#-daq-qaq x [x _{gi}]sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah _gazi{sar}_ ki-ma _sze-sa-a_ ta-qal3-lu
8. [x] x _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _{gesz}ge6-par3_ tur-ar2 _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah tu-ru-'-a
9. [ta-sza2]-as#-si tap-pu-u2# [x] x tu-pa-s,a _a_-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz#_ kam-ka-ma kin3-s,i _ansze_
10. [x x] sza2 kal-bi _disz_-nisz _hi-hi_ [ana _sza3 gesztu]-min#_-szu2 _gar_-an-ma# _naga-si kug-gan nita2#?_ u _munus erin nigin_
11. [ana _sza3] gesztu#-min_-szu2 _gar_-an _szum2 szir-dili{sar}_ tu-ha-sa ana _sza3 gesztu#-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
12. _[DISZ na] gesztu#-min_-szu2 _lugud_ i-s,ar-ru-ur _[a {gesz}nu]-ur2-ma_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz u2# babbar sud2_
13. _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x] _{gesz}erin i3 {szim}erin i3 {szim}mug# [{u2}gamun{sar} sud2_
14. [ina _i3]-nun# hi-hi {sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3# [gesztu-min_-szu2] _gar : gamun-ge6#_ [x] _{szim}szesz i3 ku6_
15. [bah]-ra# _disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an x [x x] _zi3-kum hi-hi_ [x x] _nigin#_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
16. _[{gesz}]nu#-ur2-ma had2-a sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _erin#_ {szim}[x _ze2 bil]-za-za_ tur-ar2 _sud2_
17. [ana _sza3?] gesztu#-min_-szu2 _sar i3 {gesz}szur-min3 {sig2}aka3 su3#_ [x x _{u2}]kur-ra_ x [x x] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
18. _[kasz?]_ sza _{lu2}kurun2# u2 babbar_ ta-bi-lam ana _sza3# [gesztu-min_-szu2 x _im]-sahar#-na4-[kur-ra_ x x] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
19. [{gesz}]bi#-ni _pa {gesz}u3-suh5#_ ina _kasz#-sag#_ [...] x [...] _kur-gi{muszen}_
20. [...] _bil#-za-za_
21. [...] _gesztu#-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
22. [... _{gesz}nu]-ur2-ma_
23. [...] _gar_-an
$ single ruling
24. [...] x har
25. [...] _sar_
$ 5 lines broken
31'. ina#? [...]
32'. kam# [...]
33'. kam2 x [...]
34'. u2 [...]
$ single ruling
35'. ana _gesztu-min_ szu#? [...] x _{szim}gur2-[gur2_ ...]
36'. _a {gesz}nu-ur2#?-ma#?_ x [x] x-ar ina _de3 {gesz}szinig_ ta-sa-raq#-[ma ...]
$ single ruling
37'. _DISZ kug-gan sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-sa-[raq ...]
$ single ruling
38'. _DISZ ki-min# gazi#{sar} gin7 sze-sa-a_ ta-qal-lu _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-[sa-raq ...]
$ single ruling
39'. _DISZ# na lugud_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _du_-ak _a# {gesz}nu-ur2-ma i3-gesz bara2-ga i3-gesz erin_ x [...]
40'. _i3 {szim}buluh {szim}li ze2# bil-za-za sig7_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_ sze-mi-[tu ...]
41'. _mud2 nim disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-[min_-szu2 ...]
$ single ruling
42'. _DISZ na_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 lu _a-mesz_ lu _mud2_ lu _lugud du_-ak _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2# [...]
43'. ina _{gi}sag-kud dub sza3 gesztu-min_-szu2 _luh_-si# _min#_-ma _a gesztin-na bil-la2_ ana _sza3 gesztu#-[min_-szu2 ...]
43'. ina _{gi}sag-kud dub sza3 gesztu-min_-szu2 _luh_-si# _min#_-ma _a-gesztin-na bil-la2_ ana _sza3 gesztu#-[min_-szu2 ...]
44'. x x _sud2_ ina _lal3 hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _dub {sig2}aka3 nigin lal3 kur-ra#?_ [...] x x [...]
$ single ruling
45'. _DISZ ki-min numun {u2}nu-luh-ha {sig2}aka3#_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
46'. _DISZ ki-min numun {szim}gur2-gur2 sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
47'. _DISZ ki-min gazi{sar}_ qa-lu-te _sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
48'. _DISZ na gesztu zag_-szu2 ina _kum2#?_ x [... asz]-rat _{d}utu : {d}3(u) kin_-ma
49'. _du11-ga_ u _gesz-tuku_ sza2 [... _mun]_ eme#-sal-lim ina _i3 {gesz}szur-min3_
50'. _i3#-gesz# {szim#}gig#_ x [...] el-lam ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
51'. [...] x _gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
52'. [...] x _na bi_ asz-rat {d}nin-urta kin_-ma
53'. [...] x _mun_ eme-sal-lim x [x x] x _{szim#}gig_
54'. [...] x el-lam ana? [x x x x] di
55'. [...] _{szim#}li_ [x x x x x] x x
56'. [...] _gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
57'. [... x]-szu2 _na bi_ asz-rat _{d}utu kin_-ma
58'. [... _{szim}]li# sud2 {sig2}aka3 nigin_-mi _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
59'. [...] ina _ninda imgaga gu7-min_
60'. [...] _gur-gur_-szu2-ma _ti_
$ single ruling
61'. [...] _kin#_-ma 7(disz) _iti sig6-ga igi_-mar
62'. [...] x-szu2 sza2 _i3 bur_ el-lam ana _sag!(SI)-du_-szu2 _szub_-di
63'. [...] _u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,
$ single ruling
64'. [...] _gig# u4-da gig na bi zi-ga_
65'. [...] x _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2
66'. [...] _i3# {gesz}szur-min3_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
67'. [... _u4 x]-kam2# gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,#
$ single ruling
68'. [x x x x x] qer#?-be2#-nu x [...]
69'. [x x x _u4] 9(disz)#-kam2 a#-esir#?_ szu2-szum# [...]
70'. [x x] _i3#-gesz# {szim}gig {sig2}aka3#_ [...]
71'. [x x] x-di bu-uh2-ra x [...]
$ single ruling
72'. _[DISZ na gesztu-min zag]_-szu2# _ir#_ ana qer-be2-nu ip-hur#-ma#? _lugud_ x-ni# x tag#? _lu2# kum2 gal2_-szu2 _na bi_
73'. [x x x] _kin#_-ma _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2 _gada_ ta-s,ap-par _i3 {gesz}szur-min3 i3 {gesz}erin su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
74'. [x x] x ana _sag-du_-szu2 _szub#_ an-nu-u x x _gu7#-min {u2}har-har_ ina _kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
75'. _[DISZ na gesztu] gub3_-szu2 _ir_ ana qer-be2-nu ip-hur-ma# _lugud szub_-ni _na bi_ asz-rat _{d}u-dar kin_-ma _sig5 igi_-mar
76'. [x x] x di#? sza-szu2 hal-qam _igi_-mar ana _ti_-szu2 _i3#-gesz {gesz#}erin i3-gesz i3-gesz {gesz}szur-min3 i3-gesz {szim}bal#_
77'. [x x] _du10-ga i3-gesz {szim}gig {seg2}he2-me-da su3_ ana _sza3 gesztu_-szu2 _gar i3-gesz {szim}gig_ ana _sag#-[du_-szu2]
78'. [x x] bu-uh2-ra _gu7-min kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-[gur_-szum-ma _ti]_
$ single ruling
79'. _[DISZ na_ x x]-szu2# _gu3-gu3_-si _tumu_ ha-sat ku#? _lugud du3_-ni asz-rat {d}[x ...]
@column 4
1. [...]
2. _a {gesz}nu-ur2-ma ku7#-ku7# ra_-su _i3-gesz su3_ x [...] _sud2#_ ana _sag-ki-mesz_-szu2 _du10 [igi_-mar?]
$ single ruling
3. _DISZ ki-min mun sud2 {sig2}aka3 nigin i3 {gesz}szur-min3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {gesz}szur-min3_ ana _sag-ki#_ [x x x]
4. bah-ra _gu7_ u _nag u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz-ma _du10 igi#?_-[mar x]
$ single ruling
5. _DISZ ki-min {szim}li sud2 {sig2}aka3 nigin_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 illu {szim}buluh_ ana _sag#_ [...]
6. sah#-le2#-e _ki kinda imgaga gu7-mesz 3(disz) u4_-mi an-nam _du3-du3_-ma x [...]
$ single ruling
7. [...] _henbur2#? {gesz}erin-na {sig2}ga-rig2-ag-a su3_ ana _sza3# [gesztu-min_-szu2? ...]
8. [x x] ana# _sag-ki-mesz_-szu2 _szub-szub_-ma x [...]
$ single ruling
9. [...] _{gesz}erin i3 {gesz}szur-min3 {sig2}ga-rig2-ag-a kur#_ [...]
10. [x ana _sag]-ki#-mesz_-szu2 _szub-mesz {u2}har-har gu7#_ [...]
$ single ruling
11. _[DISZ na] gesztu# zag_-szu2 _dugud szum2-szir-dili_ [...]
$ single ruling
12. _[{gesz}]szinig sig7_-su _sud2_ ina _zi3_ x [...]
$ single ruling
13. _[{gesz}]erin {szim}li gamun-ge6 szum2_ [...]
14. ana# _sza3 gesztu_-szu2 _gar_-an _i3-gesz_ [...]
$ single ruling
15. _{szim#}hab i3 szah {gesz}masz-husz sig2 {munus}[sila4_ ...]
$ single ruling
16. _i3-gesz_ dup-ra-na _sig2#?_ [...]
17. _mud2 {d}nin-kilim edin-na# ki#_ [...]
$ single ruling
18. _a {gesz}nu-ur2-ma an-zah-ge6_ x [...]
19. _buru5-habrud-da nita2 sag-du buru4#?_ [...]
$ single ruling
20. _DISZ na gesztu gub3_-szu2 _dugud {szim}szesz : {szim}gig sud2_ [...]
21. _lal3 kur_ ina _i3-uu ur_ x [...]
$ single ruling
22. _egir_-szu2 _dilim2 a-gar5_ [x x] _i3-gesz_ x [...]
$ single ruling
23. _i3 {gesz}erin {sze}lillan_ [...]
$ single ruling
24. si-ik-ti {gesz}szu-szum# [...]
$ single ruling
25. ha-si-sa-szu2 _dab_-bat lu# [...] ti#? szen#
26. _zi3_ bu-t,u-tu2 _la2_ [... x]-szu2#? _szub_
$ single ruling
27. _i3-gesz_ ina _du11-du11_ ana _sza3 gesztu_ [...] _dub#_-ak
28. kam2-ma sza _aszgab_ [...] _mu2_-ah
$ single ruling
29. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud 1(disz) gin2 a_ {gesz#}[x ...] _sza3 gesztu_-szu2 _gar_
30. 3(disz) _u4_-me an-na-a _du3-du3_-usz [... x]-szu2 ta-kap-par2
31. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ x [...] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
32. _gesz_ szu-ru-usz _{gesz}nam-tal nita2#?_ [...] x-szu2 _szu-ti_
33. _sig7_-su _sud2 a_-szu2 ana#? [...] x-szu2 _bad_-te
$ single ruling
34. _{szim}hab i3 szah ka a-ab-[ba_ ... _{munus}asz2]-gar3# nita nu-zu_
35. tur-ar2 _sud2_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2# _szub_
$ single ruling
36. _szum2-sikil pa {gesz}ma?_ x [...] ki#?-ma an-nam i-te-ep#-szu#
37. _za3-hi-li_ x [...] ina _kasz nag_-ma
$ single ruling
38. _{tug2}bar-si_ x [...] _{tug2}dul_-szu2
39. x x [... _u4] 3(disz)-kam2 sar-sar_-ma _ti_
$ single ruling
40. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
41. [...] x _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
$ single ruling
42. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
43. [...] hi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
44. [...] x ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
45. [...] _gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
46. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_
$ single ruling
47. [...] x un#?
Update made on 2019-03-31 at 14:39:28 by Johnson, J. Cale for Johnson, J. Cale
&P400233 = BAM 5, 503 (K 13329 + K 13420)
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning missing
$ beginning broken
1'. _na#? bi gidim_ im#? [...]
2'. _{szim}sze-li babbar {szim#}[x ...]
3'. {u2}tar-musz {gesz}si-ha# [...]
4'. ina _a szim-hi-a_ sza2-szu-nu [...]
5'. ta-lal usz-sza2 sir2-da tim#? [...]
6'. _i3 {szim}szesz_ ana _sag-ki_ [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min {gesz}erin {gesz}szur-min3 {gi#?}[du10-ga_ ...]
8'. 8(disz) _u2-hi-a szesz tesz2-bi_ ina _kasz-sag#_ [...]
9'. _pesz10-{d}id2_ ku-up-ri {d}id2#?_ [...]
10'. tu-qat-tar-szu2 hi-ib-s,a sza x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu_ [...]
12'. _{szim}{d}masz_ zap-pi _ansze-kur-ra_ ku# [...]
13'. _mud2 musz {u2}ki-se3-ge a-ri-a# [nam-lu2-u18-lu]_
14'. _szu-si-mesz_-szu2 ina _gesztu-min_-szu2 i-ret-ti-ma#? [...]
15'. a-szar tab-ba-szi-i {d}e2-a a-lik [...]
16'. _egir_-szu2 _ka_ sa-par2-ti _si gu4_ [...]
$ single ruling
17'. _DISZ na gidim dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag#-[gu-ma? ...]
18'. _gazi{sar}_ zap-pi _ansze-kur-ra#_ x [...]
$ single ruling
19'. x x [x x] ina# _mu gesztu#_ [...]
$ single ruling
20'. _DISZ na szu-gidim-ma dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _{szim}szesz_ {szim#}[x ...]
21'. _sud2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin su3 en2 gir-du8_ ib-ni _szid#_-[nu ...]
$ single ruling
22'. _en2 gir-du8_ ib-ni {d}e2-a _im-ma-an-na an-ki-a na4_ li-iz-zur-szu2 _na4_ li-is-kip#?-szu2# _na4#_ lisz#?-pi#?-[szu2 x]
23'. _na4_ li-pa-szis-su _tu6-en2 : _en2_ an-ni-tu2 3(disz)-szu2 ana _ugu_ lip2-pi _szid_-nu _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min {szim}gur2-gur2 {u2}har-har {u2}kur-kur_ {u2}ak-tam _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz _za3-hi-li sud2_
25'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma ina-esz : _DISZ ki-min gi du10_ ina _i3-gesz sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
26'. _DISZ ki-min {szim}szesz {na4}asz2-gi4-gi4 {na4}za-gin3 {na4}sig7-sig7 disz_-nisz _sud2_
27'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub uzu-min_-szu2 _szesz2_
$ single ruling
28'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _numun_ u2-ra-a-nu _numun {gesz}ma-nu_
29'. ni-kip-tu2 _nita2_ u _munus_ zap2-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
30'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _suhusz {gesz}ma-nu_ ni-kip-tu2 _{tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
31'. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}szesz {gesz}erin gi du10-ga {szim}mug gazi{sar} im-kal-gug_
32'. 8(disz) _u2-hi-a_ qu5-taru sza _gesztu-min_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
33'. {na4}mu-s,u2 _si dara4-masz giri3-pad-du nam-lu2-u18-lu ka_ tam-tim!(DI) _giri3-pad-du ugu-dul-bi_
34'. _{u2}kur-ra_ ina _de3# sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
35'. kib-ri-tu2 _{u2}ku6 suhusz {gesz}ma#-nu#_ a-za-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 {gesz}{u2}gir2 sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar#
$ single ruling
36'. _si dara4-masz na4_ ga-bi-i _{u2#}[kur]-ra#_ sah-le2-e _ka_ tam-tim!(DI) kib-ri-tu2
37'. _giri3-pad-du nam-lu2-u18#-[lu]_ ina _de3 {gesz}{u2}gir2 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
38'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2#?_ [x] a#-ra-an-di _{szim}gur2-gur2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi
39'. ana _sza3 a-mesz szub_-di ina _izi szeg6#_-szal ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
40'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2 {gesz}erin# ki-duru5 {gesz}nu-ur2-ma hi-hi_-ma ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma _ti_
$ single ruling
41'. _en2# in-da-ra-ah ta-ra-ah#-ti# szu-bar in-da-ra-ah ta-ra-ah-ti_
42'. _tir#-ki-bi in-da-ra-ah# [ta?]-ra#-ah-ti tir-ki-ba su-ud tu6-en2_
@column 2
1. _en2 szu bi#-[in-du8 ...] bur#-sze bur-na bur-na-an-na su-ri-ih su-ri-ih-e-ne_
2. _su-ri-ih#_ x [x x] _su#-ri-ih ta-ah#-ta#-ah# tu6-en2_
$ single ruling
3. _min ka-inim-ma# DISZ na gesztu-min#_-[szu2] i-szag-gu-ma
$ single ruling
4. _du3-du3-bi_ {szim}x [x] x _{na4}asz2-gi4#-[gi4_ x x] ina#? _mud2 {gesz}erin hi-hi_
5. _en2_ 3(disz)-szu2 ana _sza3 szid#_ [x] _{sig2}aka3 nigin#?_-[mi] ana#? _gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
6. _en2 si in-du8_ ib#?-[ni _im-ma]-an#?-na an-ki-a_ ib#-[ni du-up-ni gu2-us2]-sa# _tu6-en2_
$ single ruling
7. _DISZ#? ka-inim#-[ma] DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma
$ single ruling
8. _du3#-du3-bi_ {szim}x [x] _{na4#}asz2-gi4-gi4_ ni-kip-tu2 ina _i3 hi-hi_ ina _mul4_ tusz-bat _en2_ 3(disz)-szu2
9. [ana] _sza3# szid_-nu _{sig2}aka3#_ [ana _gesztu-min]_-szu2 _gar_-an _en2 sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
10. _[ur]-sag#? {d}nin-urta# sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
11. _[en] {d}nin-urta sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
12. _lugal#? {d}nin-urta nam-ba-te-ga2-e-ne tu6-en2_
$ single ruling
13. [x] _ka-inim-ma DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag#-gu-ma
$ single ruling
14. _[du3-du3]-bi# {na4}esz3#-me-kan2#? {szim}szesz_ {u2}ur2-nu-u _tesz2-bi# sud2_ ina _mud2 {gesz}erin hi-hi_
15. [x] x ana _sza3 szid_-nu _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
16. _[en2_ na]-pi#-ir sze-ri-isz ri-zu-ga#?-li#? ir-ri pa-at-hal-li pa-tar-ri
17. [su-ma-asz2] pa#-at#-ri#? di ra-ta# [x x] ik#?-ki-ri-ri sza-ra-asz _tu6-en2_
$ single ruling
18. _[ka-inim-ma DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag]-gu#-ma# 3(disz)-szu2 [ana _sza3 gesztu] zag#?_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _sar_
$ single ruling
19. [...] x x [...] x [...]
$ 7 lines missing
$ 7 lines broken
27'. [...] _nig2#-ni2-zu mu#-un#-[szi]-in# [ga-zu]_
28'. [...] _ba#!-zu he2-en-ga2#-zu#_
29'. _[zu-an-na he2-pa3] zi# ki-a he2-pa3_
$ single ruling
30'. _[ka-inim-ma_ ...] _zag#_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _szid_
$ single ruling
31'. _[en2_ hu-hu-un-ti ib-ni-a-ti ib-ni-ir]-ra sza2-na-an
32'. [ak-ka-li-ir-ri su-gar-ri sza2-at-ri ku-uk]-ti#? hu-ma-ad-ri su-ma-asz _tu6-en2_
$ single ruling
33'. _[ka-inim-ma_ ...] _gesztu# zag_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
34'. _[en2_ a-me-ma-am-ma-an ku-um-ma-am-ma su-um-ma]-at#-ri ki-ri-ri ku-uk-ti
35'. [ra-sza2-an ku-uk-ti hu-un-di hu]-ma an _tu6-en2_
$ single ruling
36'. _[ka-inim-ma_ ... _gesztu] gub3#_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
37'. [...] {u2}kur-ka-na-a
$ 15 lines missing
$ 15 lines broken
53'. [...] dup#-ra#-an# _{sig2#}aka3# su3_ 1(disz)#-tu4# 2(disz)#-szu2# 3(disz)#-szu2# ana# _sza3 gesztu-min#_-szu2# _gar_-an#
$ single ruling
54'. _DISZ na# [gig_-ma _gig_-su?] ana# _sza3 gesztu-min_-szu2 i#-pu-usz-ma nesz-ma-a _dugud 1(disz) gin2 a {gesz}nu-ur2-ma#_
55'. 2(disz) _gin2# {szim#}[gig :] i3 {szim}[gig] hi-hi {sig2}aka3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz#
56'. ina? _[u4 4(disz)?]-kam2# lugud_ sza2 _sza3 [gesztu-min_-szu2] _e11_-ma ta-kap-par2 _gin7 lugud_ it-tag-ma-[ru]
57'. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _sar du10#? [x]
$ single ruling
58'. _DISZ na# kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 i-pu-usz-ma# nesz-mu-szu2 _dugud_ u3 lu _ir_ u2-kal _i3-gesz_ {gesz}dup-ra#-[ni]
59'. _i3-gesz gi du10-ga_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di _{sig2}aka3 su3_ 1(disz)-szu2 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-[an]
60'. nesz-mu-szu2 _bad_-te sah-le2-e sza2-nin ana _sza3 nu szub_ ina _ninda ziz2-an-na gu7_ [x]
$ single ruling
61'. _DISZ na_ ina si-li-'-ti-su2 _kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ip-pu-usz-ma _gesztu-min_-szu2 _dugud i3 kur-gi-<rin2>-na#_
62'. ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma nesz-mu-szu2 i-qal2-lil2 _suhusz {gesz}nam#-tar nita2_ tu-pa-as, ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma ina-[esz?]
$ single ruling
63'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _gin7_ sza2 _szu-gidim-ma gu7-mesz_-szu2# lu _sig3#?-mesz_-szu2 _i3-gesz {szim}gig i3-gesz gi du10-ga#_
64'. _i3-gesz {szim}li_ a-he-e tu-raq-qa _disz_-niš _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub sila11 mun_ eme-sal-lim
65'. _{sig2}aka# nigin#_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar dida sig5 zi3 gu2-gal zi3 gu2-tur zi3 imgaga_
66'. _zi3 gazi{sar} zi3_ {gesz}ere-ni# ina _kasz_ tara-bak [x] _ti_-ut,
$ single ruling
67'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud#_-[ma _sza3] gesztu#-min_-szu2 bi-'-isz _sig3-mesz_-su _gir2-gir2_-su# [x x] u2#-ra-nu#
68'. _gu7_-szu2-ma la _na2#?_-[al] _{szim#}li {szim}gur2-gur2 {szim}gir2 {szim}bulug2 gazi#{sar} im-kal-la_
69'. _im-kal-gug_ [x x an]-nam# ina _izi {gesz#}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_-ar2#
70'. [... _u4 x]-kam2_ an-nam _du3#_-usz#-ma ina _u4 4(disz)-kam2 sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2-ma
71'. _[gin7 lugud]_ it#-tag#-ma#-ru _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi}sag-kud_ ana _sza3# gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
72'. _[DISZ na_ ina] _gesztu-min_-szu2 _lugud du_-ak _mud2 ellag2 gu4 mud2 {gesz}erin disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
@column 3
1. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz a_ {gesz}x [...]
2. [...] x _bi-iz a [{gesz}]nu#-ur2-ma#_ ina# [x x] _erin# hi-hi_
3. [x x] _bi#-iz_ kam-ka-ma# sza2 kim-s,i _ansze#?_ [x] x sza2 _gu2#-murgu ansze_ ina _i3 {gesz}erin hi-hi_
4. [x x] _nigin#_-mi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {szim}buluh_ x x _ze2 bil-za-za_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
5. [x x x] x-an-ni-szu2 ina _i3 kur-gi{muszen} hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
$ single ruling
6. [...] x ina _zi3-kum hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_
7. [x x] tu#-daq-qaq x [x _{gi}]sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah _gazi{sar}_ ki-ma _sze-sa-a_ ta-qal3-lu
8. [x] x _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _{gesz}ge6-par3_ tur-ar2 _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah tu-ru-'-a
9. [ta-sza2]-as#-si tap-pu-u2# [x] x tu-pa-s,a _a_-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz#_ kam-ka-ma kin3-s,i _ansze_
10. [x x] sza2 kal-bi _disz_-nisz _hi-hi_ [ana _sza3 gesztu]-min#_-szu2 _gar_-an-ma# _naga-si kug-gan nita2#?_ u _munus erin nigin_
11. [ana _sza3] gesztu#-min_-szu2 _gar_-an _szum2 szir-dili{sar}_ tu-ha-sa ana _sza3 gesztu#-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
12. _[DISZ na] gesztu#-min_-szu2 _lugud_ i-s,ar-ru-ur _[a {gesz}nu]-ur2-ma_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz u2# babbar sud2_
13. _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x] _{gesz}erin i3 {szim}erin i3 {szim}mug# [{u2}gamun{sar} sud2_
14. [ina _i3]-nun# hi-hi {sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3# [gesztu-min_-szu2] _gar : gamun-ge6#_ [x] _{szim}szesz i3 ku6_
15. [bah]-ra# _disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an x [x x] _zi3-kum hi-hi_ [x x] _nigin#_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
16. _[{gesz}]nu#-ur2-ma had2-a sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _erin#_ {szim}[x _ze2 bil]-za-za_ tur-ar2 _sud2_
17. [ana _sza3?] gesztu#-min_-szu2 _sar i3 {gesz}szur-min3 {sig2}aka3 su3#_ [x x _{u2}]kur-ra_ x [x x] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
18. _[kasz?]_ sza _{lu2}kurun2# u2 babbar_ ta-bi-lam ana _sza3# [gesztu-min_-szu2 x _im]-sahar#-na4-[kur-ra_ x x] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
19. [{gesz}]bi#-ni _pa {gesz}u3-suh5#_ ina _kasz#-sag#_ [...] x [...] _kur-gi{muszen}_
20. [...] _bil#-za-za_
21. [...] _gesztu#-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
22. [... _{gesz}nu]-ur2-ma_
23. [...] _gar_-an
$ single ruling
24. [...] x har
25. [...] _sar_
$ 5 lines missing
$ 5 lines broken
31'. ina#? [...]
32'. kam# [...]
33'. kam2 x [...]
34'. u2 [...]
$ single ruling
35'. ana _gesztu-min_ szu#? [...] x _{szim}gur2-[gur2_ ...]
36'. _a {gesz}nu-ur2#?-ma#?_ x [x] x-ar ina _de3 {gesz}szinig_ ta-sa-raq#-[ma ...]
$ single ruling
37'. _DISZ kug-gan sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-sa-[raq ...]
$ single ruling
38'. _DISZ ki-min# gazi#{sar} gin7 sze-sa-a_ ta-qal-lu _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-[sa-raq ...]
$ single ruling
39'. _DISZ# na lugud_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _du_-ak _a# {gesz}nu-ur2-ma i3-gesz bara2-ga i3-gesz erin_ x [...]
40'. _i3 {szim}buluh {szim}li ze2# bil-za-za sig7_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_ sze-mi-[tu ...]
41'. _mud2 nim disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-[min_-szu2 ...]
$ single ruling
42'. _DISZ na_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 lu _a-mesz_ lu _mud2_ lu _lugud du_-ak _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2# [...]
43'. ina _{gi}sag-kud dub sza3 gesztu-min_-szu2 _luh_-si# _min#_-ma _a gesztin-na bil-la2_ ana _sza3 gesztu#-[min_-szu2 ...]
44'. x x _sud2_ ina _lal3 hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _dub {sig2}aka3 nigin lal3 kur-ra#?_ [...] x x [...]
$ single ruling
45'. _DISZ ki-min numun {u2}nu-luh-ha {sig2}aka3#_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
46'. _DISZ ki-min numun {szim}gur2-gur2 sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
47'. _DISZ ki-min gazi{sar}_ qa-lu-te _sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
48'. _DISZ na gesztu zag_-szu2 ina _kum2#?_ x [... asz]-rat _{d}utu : {d}3(u) kin_-ma
49'. _du11-ga_ u _gesz-tuku_ sza2 [... _mun]_ eme#-sal-lim ina _i3 {gesz}szur-min3_
50'. _i3#-gesz# {szim#}gig#_ x [...] el-lam ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
51'. [...] x _gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
52'. [...] x _na bi_ asz-rat {d}nin-urta kin_-ma
53'. [...] x _mun_ eme-sal-lim x [x x] x _{szim#}gig_
54'. [...] x el-lam ana? [x x x x] di
55'. [...] _{szim#}li_ [x x x x x] x x
56'. [...] _gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
57'. [... x]-szu2 _na bi_ asz-rat _{d}utu kin_-ma
58'. [... _{szim}]li# sud2 {sig2}aka3 nigin_-mi _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
59'. [...] ina _ninda imgaga gu7-min_
60'. [...] _gur-gur_-szu2-ma _ti_
$ single ruling
61'. [...] _kin#_-ma 7(disz) _iti sig6-ga igi_-mar
62'. [...] x-szu2 sza2 _i3 bur_ el-lam ana _sag!(SI)-du_-szu2 _szub_-di
63'. [...] _u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,
$ single ruling
64'. [...] _gig# u4-da gig na bi zi-ga_
65'. [...] x _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2
66'. [...] _i3# {gesz}szur-min3_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
67'. [... _u4 x]-kam2# gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,#
$ single ruling
68'. [x x x x x] qer#?-be2#-nu x [...]
69'. [x x x _u4] 9(disz)#-kam2 a#-esir#?_ szu2-szum# [...]
70'. [x x] _i3#-gesz# {szim}gig {sig2}aka3#_ [...]
71'. [x x] x-di bu-uh2-ra x [...]
$ single ruling
72'. _[DISZ na gesztu-min zag]_-szu2# _ir#_ ana qer-be2-nu ip-hur#-ma#? _lugud_ x-ni# x tag#? _lu2# kum2 gal2_-szu2 _na bi_
73'. [x x x] _kin#_-ma _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2 _gada_ ta-s,ap-par _i3 {gesz}szur-min3 i3 {gesz}erin su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
74'. [x x] x ana _sag-du_-szu2 _szub#_ an-nu-u x x _gu7#-min {u2}har-har_ ina _kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
75'. _[DISZ na gesztu] gub3_-szu2 _ir_ ana qer-be2-nu ip-hur-ma# _lugud szub_-ni _na bi_ asz-rat _{d}u-dar kin_-ma _sig5 igi_-mar
76'. [x x] x di#? sza-szu2 hal-qam _igi_-mar ana _ti_-szu2 _i3#-gesz {gesz#}erin i3-gesz i3-gesz {gesz}szur-min3 i3-gesz {szim}bal#_
77'. [x x] _du10-ga i3-gesz {szim}gig {seg2}he2-me-da su3_ ana _sza3 gesztu_-szu2 _gar i3-gesz {szim}gig_ ana _sag#-[du_-szu2]
78'. [x x] bu-uh2-ra _gu7-min kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-[gur_-szum-ma _ti]_
$ single ruling
79'. _[DISZ na_ x x]-szu2# _gu3-gu3_-si _tumu_ ha-sat ku#? _lugud du3_-ni asz-rat {d}[x ...]
@column 4
1. [...]
2. _a {gesz}nu-ur2-ma ku7#-ku7# ra_-su _i3-gesz su3_ x [...] _sud2#_ ana _sag-ki-mesz_-szu2 _du10 [igi_-mar?]
$ single ruling
3. _DISZ ki-min mun sud2 {sig2}aka3 nigin i3 {gesz}szur-min3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {gesz}szur-min3_ ana _sag-ki#_ [x x x]
4. bah-ra _gu7_ u _nag u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz-ma _du10 igi#?_-[mar x]
$ single ruling
5. _DISZ ki-min {szim}li sud2 {sig2}aka3 nigin_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 illu {szim}buluh_ ana _sag#_ [...]
6. sah#-le2#-e _ki kinda imgaga gu7-mesz 3(disz) u4_-mi an-nam _du3-du3_-ma x [...]
$ single ruling
7. [...] _henbur2#? {gesz}erin-na {sig2}ga-rig2-ag-a su3_ ana _sza3# [gesztu-min_-szu2? ...]
8. [x x] ana# _sag-ki-mesz_-szu2 _szub-szub_-ma x [...]
$ single ruling
9. [...] _{gesz}erin i3 {gesz}szur-min3 {sig2}ga-rig2-ag-a kur#_ [...]
10. [x ana _sag]-ki#-mesz_-szu2 _szub-mesz {u2}har-har gu7#_ [...]
$ single ruling
11. _[DISZ na] gesztu# zag_-szu2 _dugud szum2-szir-dili_ [...]
$ single ruling
12. _[{gesz}]szinig sig7_-su _sud2_ ina _zi3_ x [...]
$ single ruling
13. _[{gesz}]erin {szim}li gamun-ge6 szum2_ [...]
14. ana# _sza3 gesztu_-szu2 _gar_-an _i3-gesz_ [...]
$ single ruling
15. _{szim#}hab i3 szah {gesz}masz-husz sig2 {munus}[sila4_ ...]
$ single ruling
16. _i3-gesz_ dup-ra-na _sig2#?_ [...]
17. _mud2 {d}nin-kilim edin-na# ki#_ [...]
$ single ruling
18. _a {gesz}nu-ur2-ma an-zah-ge6_ x [...]
19. _buru5-habrud-da nita2 sag-du buru4#?_ [...]
$ single ruling
20. _DISZ na gesztu gub3_-szu2 _dugud {szim}szesz : {szim}gig sud2_ [...]
21. _lal3 kur_ ina _i3-uu ur_ x [...]
$ single ruling
22. _egir_-szu2 _dilim2 a-gar5_ [x x] _i3-gesz_ x [...]
$ single ruling
23. _i3 {gesz}erin {sze}lillan_ [...]
$ single ruling
24. si-ik-ti {gesz}szu-szum# [...]
$ single ruling
25. ha-si-sa-szu2 _dab_-bat lu# [...] ti#? szen#
26. _zi3_ bu-t,u-tu2 _la2_ [... x]-szu2#? _szub_
$ single ruling
27. _i3-gesz_ ina _du11-du11_ ana _sza3 gesztu_ [...] _dub#_-ak
28. kam2-ma sza _aszgab_ [...] _mu2_-ah
$ single ruling
29. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud 1(disz) gin2 a_ {gesz#}[x ...] _sza3 gesztu_-szu2 _gar_
30. 3(disz) _u4_-me an-na-a _du3-du3_-usz [... x]-szu2 ta-kap-par2
31. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ x [...] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
32. _gesz_ szu-ru-usz _{gesz}nam-tal nita2#?_ [...] x-szu2 _szu-ti_
33. _sig7_-su _sud2 a_-szu2 ana#? [...] x-szu2 _bad_-te
$ single ruling
34. _{szim}hab i3 szah ka a-ab-[ba_ ... _{munus}asz2]-gar3# nita nu-zu_
35. tur-ar2 _sud2_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2# _szub_
$ single ruling
36. _szum2-sikil pa {gesz}ma?_ x [...] ki#?-ma an-nam i-te-ep#-szu#
37. _za3-hi-li_ x [...] ina _kasz nag_-ma
$ single ruling
38. _{tug2}bar-si_ x [...] _{tug2}dul_-szu2
39. x x [... _u4] 3(disz)-kam2 sar-sar_-ma _ti_
$ single ruling
40. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
41. [...] x _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
$ single ruling
42. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
43. [...] hi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
44. [...] x ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
45. [...] _gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
46. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_
$ single ruling
47. [...] x un#?
Update made on 2019-03-20 at 13:38:03 by Johnson, J. Cale for Johnson, J. Cale
&P400233 = BAM 5, 503 (K 13329 + K 13420)
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning missing
1'. _na#? bi gidim_ im#? [...]
2'. _{szim}sze-li babbar {szim#}[x ...]
3'. {u2}tar-musz {gesz!(PA)}si-ha# [...]
4'. ina _a szim-hi-a gar_-szu-nu [...]
3'. {u2}tar-musz {gesz}si-ha# [...]
4'. ina _a szim-hi-a_ sza2-szu-nu [...]
5'. ta-lal usz-sza2 sir2-da tim#? [...]
6'. _i3 {szim}szesz_ ana _sag-ki_ [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min {gesz}erin {gesz}szur-min3 {gi#?}[du10-ga_ ...]
8'. 8(disz) _u2-hi-a szesz tesz2-bi_ ina _kasz-sag#_ [...]
9'. _pesz10-{d}id2_ ku-up-ri {d}id2#?_ [...]
10'. tu-qat-tar-szu2 hi-ib-s,a sza x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu_ [...]
12'. _{szim}{d}masz_ zap-pi _ansze-kur-ra_ ku# [...]
13'. _mud2 musz {u2}ki-se3-ge a-ri-a# [nam-lu2-u18-lu]_
14'. _szu-si-mesz_-szu2 ina _gesztu-min_-szu2 i-ret-ti-ma#? [...]
15'. a-szar tab-ba-szi-i {d}e2-a a-lik [...]
16'. _egir_-szu2 _ka_ sa-par2-ti _si gu4_ [...]
$ single ruling
17'. _DISZ na gidim dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag#-[gu-ma? ...]
18'. _gazi{sar}_ zap-pi _ansze-kur-ra#_ x [...]
$ single ruling
19'. x x [x x] ina# _mu gesztu#_ [...]
$ single ruling
20'. _DISZ na szu-gidim-ma dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _{szim}szesz_ {szim#}[x ...]
21'. _sud2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin su3 en2 gir-du8_ ib-ni _szid#_-[nu ...]
$ single ruling
22'. _en2 gir-du8_ ib-ni {d}e2-a _im-ma-an-na an-ki-a na4_ li-iz-zur-szu2 _na4_ li-is-kip#?-szu2# _na4#_ lisz#?-pi#?-[szu2 x]
23'. _na4_ li-pa-szis-su _tu6-en2 : _en2_ an-ni-tu2 3(disz)-szu2 ana _ugu_ lip2-pi _szid_-nu _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min {szim}gur2-gur2 {u2}har-har {u2}kur-kur_ {u2}ak-tam _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz _za3-hi-li sud2_
25'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma ina-esz : _DISZ ki-min gi du10_ ina _i3-gesz sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
26'. _DISZ ki-min {szim}szesz {na4}asz2-gi4-gi4 {na4}za-gin3 {na4}sig7-sig7 disz_-nisz _sud2_
27'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub uzu-min_-szu2 _szesz2_
$ single ruling
28'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _numun_ u2-ra-a-nu _numun {gesz}ma-nu_
29'. ni-kip-tu2 _nita2_ u _munus_ zap2-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
30'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _suhusz {gesz}ma-nu_ ni-kip-tu2 _{tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
31'. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}szesz {gesz}erin gi du10-ga {szim}mug gazi{sar} im-kal-gug_
32'. 8(disz) _u2-hi-a_ qu5-taru sza _gesztu-min_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
33'. {na4}mu-s,u2 _si dara4-masz giri3-pad-du nam-lu2-u18-lu ka_ tam-tim!(DI) _giri3-pad-du ugu-dul-bi_
34'. _{u2}kur-ra_ ina _de3# sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
35'. kib-ri-tu2 _{u2}ku6 suhusz {gesz}ma#-nu#_ a-za-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 {gesz}{u2}gir2 sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar#
$ single ruling
36'. _si dara4-masz na4_ ga-bi-i _{u2#}[kur]-ra#_ sah-le2-e _ka_ tam-tim!(DI) kib-ri-tu2
37'. _giri3-pad-du nam-lu2-u18#-[lu]_ ina _de3 {gesz}{u2}gir2 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
38'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2#?_ [x] a#-ra-an-di _{szim}gur2-gur2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi
39'. ana _sza3 a-mesz szub_-di ina _izi szeg6#_-szal ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
40'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2 {gesz}erin# ki-duru5 {gesz}nu-ur2-ma hi-hi_-ma ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma _ti_
$ single ruling
41'. _en2# in-da-ra-ah ta-ra-ah#-ti# szu-bar in-da-ra-ah ta-ra-ah-ti_
42'. _tir#-ki-bi in-da-ra-ah# [ta?]-ra#-ah-ti tir-ki-ba su-ud tu6-en2_
@column 2
1. _en2 szu bi#-[in-du8 ...] bur#-sze bur-na bur-na-an-na su-ri-ih su-ri-ih-e-ne_
2. _su-ri-ih#_ x [x x] _su#-ri-ih ta-ah#-ta#-ah# tu6-en2_
$ single ruling
3. _min ka-inim-ma# DISZ na gesztu-min#_-[szu2] i-szag-gu-ma
$ single ruling
4. _du3-du3-bi_ {szim}x [x] x _{na4}asz2-gi4#-[gi4_ x x] ina#? _mud2 {gesz}erin hi-hi_
5. _en2_ 3(disz)-szu2 ana _sza3 szid#_ [x] _{sig2}aka3 nigin#?_-[mi] ana#? _gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
6. _en2 si in-du8_ ib#?-[ni _im-ma]-an#?-na an-ki-a_ ib#-[ni du-up-ni gu2-us2]-sa# _tu6-en2_
$ single ruling
7. _DISZ#? ka-inim#-[ma] DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma
$ single ruling
8. _du3#-du3-bi_ {szim}x [x] _{na4#}asz2-gi4-gi4_ ni-kip-tu2 ina _i3 hi-hi_ ina _mul4_ tusz-bat _en2_ 3(disz)-szu2
9. [ana] _sza3# szid_-nu _{sig2}aka3#_ [ana _gesztu-min]_-szu2 _gar_-an _en2 sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
10. _[ur]-sag#? {d}nin-urta# sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
11. _[en] {d}nin-urta sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
12. _lugal#? {d}nin-urta nam-ba-te-ga2-e-ne tu6-en2_
$ single ruling
13. [x] _ka-inim-ma DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag#-gu-ma
$ single ruling
14. _[du3-du3]-bi# {na4}esz3#-me-kan2#? {szim}szesz_ {u2}ur2-nu-u _tesz2-bi# sud2_ ina _mud2 {gesz}erin hi-hi_
15. [x] x ana _sza3 szid_-nu _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
16. _[en2_ na]-pi#-ir sze-ri-isz ri-zu-ga#?-li#? ir-ri pa-at-hal-li pa-tar-ri
17. [su-ma-asz2] pa#-at#-ri#? di ra-ta# [x x] ik#?-ki-ri-ri sza-ra-asz _tu6-en2_
$ single ruling
18. _[ka-inim-ma DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag]-gu#-ma# 3(disz)-szu2 [ana _sza3 gesztu] zag#?_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _sar_
$ single ruling
19. [...] x x [...] x [...]
$ 7 lines missing
27'. [...] _nig2#-ni2-zu mu#-un#-[szi]-in# [ga-zu]_
28'. [...] _ba#!-zu he2-en-ga2#-zu#_
29'. _[zu-an-na he2-pa3] zi# ki-a he2-pa3_
$ single ruling
30'. _[ka-inim-ma_ ...] _zag#_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _szid_
$ single ruling
31'. _[en2_ hu-hu-un-ti ib-ni-a-ti ib-ni-ir]-ra sza2-na-an
32'. [ak-ka-li-ir-ri su-gar-ri sza2-at-ri ku-uk]-ti#? hu-ma-ad-ri su-ma-asz _tu6-en2_
$ single ruling
33'. _[ka-inim-ma_ ...] _gesztu# zag_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
34'. _[en2_ a-me-ma-am-ma-an ku-um-ma-am-ma su-um-ma]-at#-ri ki-ri-ri ku-uk-ti
35'. [ra-sza2-an ku-uk-ti hu-un-di hu]-ma an _tu6-en2_
$ single ruling
36'. _[ka-inim-ma_ ... _gesztu] gub3#_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
37'. [...] {u2}kur-ka-na-a
$ 15 lines missing
53'. [...] dup#-ra#-an# _{sig2#}aka3# su3_ 1(disz)#-tu4# 2(disz)#-szu2# 3(disz)#-szu2# ana# _sza3 gesztu-min#_-szu2# _gar_-an#
$ single ruling
54'. _DISZ na# [gig_-ma _gig_-su?] ana# _sza3 gesztu-min_-szu2 i#-pu-usz-ma nesz-ma-a _dugud 1(disz) gin2 a {gesz}nu-ur2-ma#_
55'. 2(disz) _gin2# {szim#}[gig :] i3 {szim}[gig] hi-hi {sig2}aka3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz#
56'. ina? _[u4 4(disz)?]-kam2# lugud_ sza2 _sza3 [gesztu-min_-szu2] _e11_-ma ta-kap-par2 _gin7 lugud_ it-tag-ma-[ru]
57'. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _sar du10#? [x]
$ single ruling
58'. _DISZ na# kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 i-pu-usz-ma# nesz-mu-szu2 _dugud_ u3 lu _ir_ u2-kal _i3-gesz_ {gesz}dup-ra#-[ni]
59'. _i3-gesz gi du10-ga_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di _{sig2}aka3 su3_ 1(disz)-szu2 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-[an]
60'. nesz-mu-szu2 _bad_-te sah-le2-e sza2-nin ana _sza3 nu szub_ ina _ninda ziz2-an-na gu7_ [x]
$ single ruling
61'. _DISZ na_ ina si-li-'-ti-su2 _kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ip-pu-usz-ma _gesztu-min_-szu2 _dugud i3 kur-gi-<rin2>-na#_
62'. ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma nesz-mu-szu2 i-qal2-lil2 _suhusz {gesz}nam#-tar nita2_ tu-pa-as, ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma ina-[esz?]
$ single ruling
63'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _gin7_ sza2 _szu-gidim-ma gu7-mesz_-szu2# lu _sig3#?-mesz_-szu2 _i3-gesz {szim}gig i3-gesz gi du10-ga#_
64'. _i3-gesz {szim}li_ a-he-e tu-raq-qa _disz_-niš _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub sila11 mun_ eme-sal-lim
65'. _{sig2}aka# nigin#_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar dida sig5 zi3 gu2-gal zi3 gu2-tur zi3 imgaga_
66'. _zi3 gazi{sar} zi3_ {gesz}ere-ni# ina _kasz_ tara-bak [x] _ti_-ut,
$ single ruling
67'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud#_-[ma _sza3] gesztu#-min_-szu2 bi-'-isz _sig3-mesz_-su _gir2-gir2_-su# [x x] u2#-ra-nu#
68'. _gu7_-szu2-ma la _na2#?_-[al] _{szim#}li {szim}gur2-gur2 {szim}gir2 {szim}bulug2 gazi#{sar} im-kal-la_
69'. _im-kal-gug_ [x x an]-nam# ina _izi {gesz#}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_-ar2#
70'. [... _u4 x]-kam2_ an-nam _du3#_-usz#-ma ina _u4 4(disz)-kam2 sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2-ma
71'. _[gin7 lugud]_ it#-tag#-ma#-ru _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi}sag-kud_ ana _sza3# gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
72'. _[DISZ na_ ina] _gesztu-min_-szu2 _lugud du_-ak _mud2 ellag2 gu4 mud2 {gesz}erin disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
@column 3
1. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz a_ {gesz}x [...]
2. [...] x _bi-iz a [{gesz}]nu#-ur2-ma#_ ina# [x x] _erin# hi-hi_
3. [x x] _bi#-iz_ kam-ka-ma# sza2 kim-s,i _ansze#?_ [x] x sza2 _gu2#-murgu ansze_ ina _i3 {gesz}erin hi-hi_
4. [x x] _nigin#_-mi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {szim}buluh_ x x _ze2 bil-za-za_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
5. [x x x] x-an-ni-szu2 ina _i3 kur-gi{muszen} hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
$ single ruling
6. [...] x ina _zi3-kum hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_
7. [x x] tu#-daq-qaq x [x _{gi}]sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah _gazi{sar}_ ki-ma _sze-sa-a_ ta-qal3-lu
8. [x] x _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _{gesz}ge6-par3_ tur-ar2 _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah tu-ru-'-a
9. [ta-sza2]-as#-si tap-pu-u2# [x] x tu-pa-s,a _a_-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz#_ kam-ka-ma kin3-s,i _ansze_
10. [x x] sza2 kal-bi _disz_-nisz _hi-hi_ [ana _sza3 gesztu]-min#_-szu2 _gar_-an-ma# _naga-si kug-gan nita2#?_ u _munus erin nigin_
11. [ana _sza3] gesztu#-min_-szu2 _gar_-an _szum2 szir-dili{sar}_ tu-ha-sa ana _sza3 gesztu#-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
12. _[DISZ na] gesztu#-min_-szu2 _lugud_ i-s,ar-ru-ur _[a {gesz}nu]-ur2-ma_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz u2# babbar sud2_
13. _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x] _{gesz}erin i3 {szim}erin i3 {szim}mug# [{u2}gamun{sar} sud2_
14. [ina _i3]-nun# hi-hi {sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3# [gesztu-min_-szu2] _gar : gamun-ge6#_ [x] _{szim}szesz i3 ku6_
15. [bah]-ra# _disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an x [x x] _zi3-kum hi-hi_ [x x] _nigin#_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
16. _[{gesz}]nu#-ur2-ma had2-a sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _erin#_ {szim}[x _ze2 bil]-za-za_ tur-ar2 _sud2_
17. [ana _sza3?] gesztu#-min_-szu2 _sar i3 {gesz}szur-min3 {sig2}aka3 su3#_ [x x _{u2}]kur-ra_ x [x x] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
18. _[kasz?]_ sza _{lu2}kurun2# u2 babbar_ ta-bi-lam ana _sza3# [gesztu-min_-szu2 x _im]-sahar#-na4-[kur-ra_ x x] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
19. [{gesz}]bi#-ni _pa {gesz}u3-suh5#_ ina _kasz#-sag#_ [...] x [...] _kur-gi{muszen}_
20. [...] _bil#-za-za_
21. [...] _gesztu#-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
22. [... _{gesz}nu]-ur2-ma_
23. [...] _gar_-an
$ single ruling
24. [...] x har
25. [...] _sar_
$ 5 lines missing
31'. ina#? [...]
32'. kam# [...]
33'. kam2 x [...]
34'. u2 [...]
$ single ruling
35'. ana _gesztu-min_ szu#? [...] x _{szim}gur2-[gur2_ ...]
36'. _a {gesz}nu-ur2#?-ma#?_ x [x] x-ar ina _de3 {gesz}szinig_ ta-sa-raq#-[ma ...]
$ single ruling
37'. _DISZ kug-gan sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-sa-[raq ...]
$ single ruling
38'. _DISZ ki-min# gazi#{sar} gin7 sze-sa-a_ ta-qal-lu _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-[sa-raq ...]
$ single ruling
39'. _DISZ# na lugud_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _du_-ak _a# {gesz}nu-ur2-ma i3-gesz bara2-ga i3-gesz erin_ x [...]
40'. _i3 {szim}buluh {szim}li ze2# bil-za-za sig7_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_ sze-mi-[tu ...]
41'. _mud2 nim disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-[min_-szu2 ...]
$ single ruling
42'. _DISZ na_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 lu _a-mesz_ lu _mud2_ lu _lugud du_-ak _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2# [...]
43'. ina _{gi}sag-kud dub sza3 gesztu-min_-szu2 _luh_-si# _min#_-ma _a gesztin-na bil-la2_ ana _sza3 gesztu#-[min_-szu2 ...]
44'. x x _sud2_ ina _lal3 hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _dub {sig2}aka3 nigin lal3 kur-ra#?_ [...] x x [...]
$ single ruling
45'. _DISZ ki-min numun {u2}nu-luh-ha {sig2}aka3#_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
46'. _DISZ ki-min numun {szim}gur2-gur2 sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
47'. _DISZ ki-min gazi{sar}_ qa-lu-te _sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
48'. _DISZ na gesztu zag_-szu2 ina _kum2#?_ x [... asz]-rat _{d}utu : {d}3(u) kin_-ma
49'. _du11-ga_ u _gesz-tuku_ sza2 [... _mun]_ eme#-sal-lim ina _i3 {gesz}szur-min3_
50'. _i3#-gesz# {szim#}gig#_ x [...] el-lam ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
51'. [...] x _gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
52'. [...] x _na bi_ asz-rat {d}nin-urta kin_-ma
53'. [...] x _mun_ eme-sal-lim x [x x] x _{szim#}gig_
54'. [...] x el-lam ana? [x x x x] di
55'. [...] _{szim#}li_ [x x x x x] x x
56'. [...] _gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
57'. [... x]-szu2 _na bi_ asz-rat _{d}utu kin_-ma
58'. [... _{szim}]li# sud2 {sig2}aka3 nigin_-mi _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
59'. [...] ina _ninda imgaga gu7-min_
60'. [...] _gur-gur_-szu2-ma _ti_
$ single ruling
61'. [...] _kin#_-ma 7(disz) _iti sig6-ga igi_-mar
62'. [...] x-szu2 sza2 _i3 bur_ el-lam ana _sag!(SI)-du_-szu2 _szub_-di
63'. [...] _u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,
$ single ruling
64'. [...] _gig# u4-da gig na bi zi-ga_
65'. [...] x _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2
66'. [...] _i3# {gesz}szur-min3_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
67'. [... _u4 x]-kam2# gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,#
$ single ruling
68'. [x x x x x] qer#?-be2#-nu x [...]
69'. [x x x _u4] 9(disz)#-kam2 a#-esir#?_ szu2-szum# [...]
70'. [x x] _i3#-gesz# {szim}gig {sig2}aka3#_ [...]
71'. [x x] x-di bu-uh2-ra x [...]
$ single ruling
72'. _[DISZ na gesztu-min zag]_-szu2# _ir#_ ana qer-be2-nu ip-hur#-ma#? _lugud_ x-ni# x tag#? _lu2# kum2 gal2_-szu2 _na bi_
73'. [x x x] _kin#_-ma _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2 _gada_ ta-s,ap-par _i3 {gesz}szur-min3 i3 {gesz}erin su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
74'. [x x] x ana _sag-du_-szu2 _szub#_ an-nu-u x x _gu7#-min {u2}har-har_ ina _kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
75'. _[DISZ na gesztu] gub3_-szu2 _ir_ ana qer-be2-nu ip-hur-ma# _lugud szub_-ni _na bi_ asz-rat _{d}u-dar kin_-ma _sig5 igi_-mar
76'. [x x] x di#? sza-szu2 hal-qam _igi_-mar ana _ti_-szu2 _i3#-gesz {gesz#}erin i3-gesz i3-gesz {gesz}szur-min3 i3-gesz {szim}bal#_
77'. [x x] _du10-ga i3-gesz {szim}gig {seg2}he2-me-da su3_ ana _sza3 gesztu_-szu2 _gar i3-gesz {szim}gig_ ana _sag#-[du_-szu2]
78'. [x x] bu-uh2-ra _gu7-min kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-[gur_-szum-ma _ti]_
$ single ruling
79'. _[DISZ na_ x x]-szu2# _gu3-gu3_-si _tumu_ ha-sat ku#? _lugud du3_-ni asz-rat {d}[x ...]
@column 4
1. [...]
2. _a {gesz}nu-ur2-ma ku7#-ku7# ra_-su _i3-gesz su3_ x [...] _sud2#_ ana _sag-ki-mesz_-szu2 _du10 [igi_-mar?]
$ single ruling
3. _DISZ ki-min mun sud2 {sig2}aka3 nigin i3 {gesz}szur-min3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {gesz}szur-min3_ ana _sag-ki#_ [x x x]
4. bah-ra _gu7_ u _nag u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz-ma _du10 igi#?_-[mar x]
$ single ruling
5. _DISZ ki-min {szim}li sud2 {sig2}aka3 nigin_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 illu {szim}buluh_ ana _sag#_ [...]
6. sah#-le2#-e _ki kinda imgaga gu7-mesz 3(disz) u4_-mi an-nam _du3-du3_-ma x [...]
$ single ruling
7. [...] _henbur2#? {gesz}erin-na {sig2}ga-rig2-ag-a su3_ ana _sza3# [gesztu-min_-szu2? ...]
8. [x x] ana# _sag-ki-mesz_-szu2 _szub-szub_-ma x [...]
$ single ruling
9. [...] _{gesz}erin i3 {gesz}szur-min3 {sig2}ga-rig2-ag-a kur#_ [...]
10. [x ana _sag]-ki#-mesz_-szu2 _szub-mesz {u2}har-har gu7#_ [...]
$ single ruling
11. _[DISZ na] gesztu# zag_-szu2 _dugud szum2-szir-dili_ [...]
$ single ruling
12. _[{gesz}]szinig sig7_-su _sud2_ ina _zi3_ x [...]
$ single ruling
13. _[{gesz}]erin {szim}li gamun-ge6 szum2_ [...]
14. ana# _sza3 gesztu_-szu2 _gar_-an _i3-gesz_ [...]
$ single ruling
15. _{szim#}hab i3 szah {gesz}masz-husz sig2 {munus}[sila4_ ...]
$ single ruling
16. _i3-gesz_ dup-ra-na _sig2#?_ [...]
17. _mud2 {d}nin-kilim edin-na# ki#_ [...]
$ single ruling
18. _a {gesz}nu-ur2-ma an-zah-ge6_ x [...]
19. _buru5-habrud-da nita2 sag-du buru4#?_ [...]
$ single ruling
20. _DISZ na gesztu gub3_-szu2 _dugud {szim}szesz : {szim}gig sud2_ [...]
21. _lal3 kur_ ina _i3-uu ur_ x [...]
$ single ruling
22. _egir_-szu2 _dilim2 a-gar5_ [x x] _i3-gesz_ x [...]
$ single ruling
23. _i3 {gesz}erin {sze}lillan_ [...]
$ single ruling
24. si-ik-ti {gesz}szu-szum# [...]
$ single ruling
25. ha-si-sa-szu2 _dab_-bat lu# [...] ti#? szen#
26. _zi3_ bu-t,u-tu2 _la2_ [... x]-szu2#? _szub_
$ single ruling
27. _i3-gesz_ ina _du11-du11_ ana _sza3 gesztu_ [...] _dub#_-ak
28. kam2-ma sza _aszgab_ [...] _mu2_-ah
$ single ruling
29. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud 1(disz) gin2 a_ {gesz#}[x ...] _sza3 gesztu_-szu2 _gar_
30. 3(disz) _u4_-me an-na-a _du3-du3_-usz [... x]-szu2 ta-kap-par2
31. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ x [...] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
32. _gesz_ szu-ru-usz _{gesz}nam-tal nita2#?_ [...] x-szu2 _szu-ti_
33. _sig7_-su _sud2 a_-szu2 ana#? [...] x-szu2 _bad_-te
$ single ruling
34. _{szim}hab i3 szah ka a-ab-[ba_ ... _{munus}asz2]-gar3# nita nu-zu_
35. tur-ar2 _sud2_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2# _szub_
$ single ruling
36. _szum2-sikil pa {gesz}ma?_ x [...] ki#?-ma an-nam i-te-ep#-szu#
37. _za3-hi-li_ x [...] ina _kasz nag_-ma
$ single ruling
38. _{tug2}bar-si_ x [...] _{tug2}dul_-szu2
39. x x [... _u4] 3(disz)-kam2 sar-sar_-ma _ti_
$ single ruling
40. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
41. [...] x _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
$ single ruling
42. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
43. [...] hi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
44. [...] x ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
45. [...] _gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
46. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_
$ single ruling
47. [...] x un#?
Update made on 2019-03-20 at 13:25:01 by Johnson, J. Cale for Johnson, J. Cale
&P400233 = BAM 5, 503 (K 13329 + K 13420)
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning missing
1'. _na#? bi gidim_ im#? [...]
2'. _{szim}sze-li babbar {szim#}[x ...]
3'. {u2}tar-musz {gesz!(PA)}si-ha# [...]
4'. ina _a szim-hi-a gar_-szu-nu [...]
5'. ta-lal usz-sza2 sir2-da tim#? [...]
6'. _i3 {szim}szesz_ ana _sag-ki_ [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min {gesz}erin {gesz}szur-min3 {gi#?}[du10-ga_ ...]
8'. 8(disz) _u2-hi-a szesz tesz2-bi_ ina _kasz-sag#_ [...]
9'. _pesz10-{d}id2_ ku-up-ri {d}id2#?_ [...]
10'. tu-qat-tar-szu2 hi-ib-s,a sza x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu_ [...]
12'. _{szim}{d}masz_ zap-pi _ansze-kur-ra_ ku# [...]
13'. _mud2 musz {u2}ki-se3-ge a-ri-a# [nam-lu2-u18-lu]_
14'. _szu-si-mesz_-szu2 ina _gesztu-min_-szu2 i-ret-ti-ma#? [...]
15'. a-szar tab-ba-szi-i {d}e2-a a-lik [...]
16'. _egir_-szu2 _ka_ sa-par2-ti _si gu4_ [...]
$ single ruling
17'. _DISZ na gidim dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag#-[gu-ma? ...]
18'. _gazi{sar}_ zap-pi _ansze-kur-ra#_ x [...]
$ single ruling
19'. x x [x x] ina# _mu gesztu#_ [...]
$ single ruling
20'. _DISZ na szu-gidim-ma dab_-su-ma _gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _{szim}szesz_ {szim#}[x ...]
21'. _sud2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin su3 en2 gir-du8_ ib-ni _szid#_-[nu ...]
$ single ruling
22'. _en2 gir-du8_ ib-ni {d}e2-a _im-ma-an-na an-ki-a na4_ li-iz-zur-szu2 _na4_ li-is-kip#?-szu2# _na4#_ lisz#?-pi#?-[szu2 x]
23'. _na4_ li-pa-szis-su _tu6-en2 : _en2_ an-ni-tu2 3(disz)-szu2 ana _ugu_ lip2-pi _szid_-nu _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min {szim}gur2-gur2 {u2}har-har {u2}kur-kur_ {u2}ak-tam _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz _za3-hi-li sud2_
25'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma ina-esz : _DISZ ki-min gi du10_ ina _i3-gesz sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
26'. _DISZ ki-min {szim}szesz {na4}asz2-gi4-gi4 {na4}za-gin3 {na4}sig7-sig7 disz_-nisz _sud2_
27'. ina _i3 {gesz}erin hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub uzu-min_-szu2 _szesz2_
$ single ruling
28'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _numun_ u2-ra-a-nu _numun {gesz}ma-nu_
29'. ni-kip-tu2 _nita2_ u _munus_ zap2-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
30'. _DISZ na_ ina _dab_-it _szu-gidim-ma gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _suhusz {gesz}ma-nu_ ni-kip-tu2 _{tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
31'. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}szesz {gesz}erin gi du10-ga {szim}mug gazi{sar} im-kal-gug_
32'. 8(disz) _u2-hi-a_ qu5-taru sza _gesztu-min_ ina _de3 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
33'. {na4}mu-s,u2 _si dara4-masz giri3-pad-du nam-lu2-u18-lu ka_ tam-tim!(DI) _giri3-pad-du ugu-dul-bi_
34'. _{u2}kur-ra_ ina _de3# sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar
$ single ruling
35'. kib-ri-tu2 _{u2}ku6 suhusz {gesz}ma#-nu#_ a-za-pi _ansze-kur-ra {tug2}nig2-dara2-szu-lal2_ ina _de3 {gesz}{u2}gir2 sza3 gesztu-min_-szu2 tu-qat-tar#
$ single ruling
36'. _si dara4-masz na4_ ga-bi-i _{u2#}[kur]-ra#_ sah-le2-e _ka_ tam-tim!(DI) kib-ri-tu2
37'. _giri3-pad-du nam-lu2-u18#-[lu]_ ina _de3 {gesz}{u2}gir2 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_
$ single ruling
38'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2#?_ [x] a#-ra-an-di _{szim}gur2-gur2_ ina _{sig2}aka3 nigin_-mi
39'. ana _sza3 a-mesz szub_-di ina _izi szeg6#_-szal ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
40'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma _mud2 {gesz}erin# ki-duru5 {gesz}nu-ur2-ma hi-hi_-ma ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma _ti_
$ single ruling
41'. _en2# in-da-ra-ah ta-ra-ah#-ti# szu-bar in-da-ra-ah ta-ra-ah-ti_
42'. _tir#-ki-bi in-da-ra-ah# [ta?]-ra#-ah-ti tir-ki-ba su-ud tu6-en2_
@column 2
1. _en2 szu bi#-[in-du8 ...] bur#-sze bur-na bur-na-an-na su-ri-ih su-ri-ih-e-ne_
2. _su-ri-ih#_ x [x x] _su#-ri-ih ta-ah#-ta#-ah# tu6-en2_
$ single ruling
3. _min ka-inim-ma# DISZ na gesztu-min#_-[szu2] i-szag-gu-ma
$ single ruling
4. _du3-du3-bi_ {szim}x [x] x _{na4}asz2-gi4#-[gi4_ x x] ina#? _mud2 {gesz}erin hi-hi_
5. _en2_ 3(disz)-szu2 ana _sza3 szid#_ [x] _{sig2}aka3 nigin#?_-[mi] ana#? _gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
6. _en2 si in-du8_ ib#?-[ni _im-ma]-an#?-na an-ki-a_ ib#-[ni du-up-ni gu2-us2]-sa# _tu6-en2_
$ single ruling
7. _DISZ#? ka-inim#-[ma] DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag-gu-ma
$ single ruling
8. _du3#-du3-bi_ {szim}x [x] _{na4#}asz2-gi4-gi4_ ni-kip-tu2 ina _i3 hi-hi_ ina _mul4_ tusz-bat _en2_ 3(disz)-szu2
9. [ana] _sza3# szid_-nu _{sig2}aka3#_ [ana _gesztu-min]_-szu2 _gar_-an _en2 sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
10. _[ur]-sag#? {d}nin-urta# sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
11. _[en] {d}nin-urta sza-ra-zu sza-ra-sa6-ga he2-a_
12. _lugal#? {d}nin-urta nam-ba-te-ga2-e-ne tu6-en2_
$ single ruling
13. [x] _ka-inim-ma DISZ gesztu-min_-szu2 i-szag#-gu-ma
$ single ruling
14. _[du3-du3]-bi# {na4}esz3#-me-kan2#? {szim}szesz_ {u2}ur2-nu-u _tesz2-bi# sud2_ ina _mud2 {gesz}erin hi-hi_
15. [x] x ana _sza3 szid_-nu _{sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
16. _[en2_ na]-pi#-ir sze-ri-isz ri-zu-ga#?-li#? ir-ri pa-at-hal-li pa-tar-ri
17. [su-ma-asz2] pa#-at#-ri#? di ra-ta# [x x] ik#?-ki-ri-ri sza-ra-asz _tu6-en2_
$ single ruling
18. _[ka-inim-ma DISZ na gesztu-min_-szu2 i-szag]-gu#-ma# 3(disz)-szu2 [ana _sza3 gesztu] zag#?_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _sar_
$ single ruling
19. [...] x x [...] x [...]
$ 7 lines missing
27'. [...] _nig2#-ni2-zu mu#-un#-[szi]-in# [ga-zu]_
28'. [...] _ba#!-zu he2-en-ga2#-zu#_
29'. _[zu-an-na he2-pa3] zi# ki-a he2-pa3_
$ single ruling
30'. _[ka-inim-ma_ ...] _zag#_-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu gub3_-szu2 _szid_
$ single ruling
31'. _[en2_ hu-hu-un-ti ib-ni-a-ti ib-ni-ir]-ra sza2-na-an
32'. [ak-ka-li-ir-ri su-gar-ri sza2-at-ri ku-uk]-ti#? hu-ma-ad-ri su-ma-asz _tu6-en2_
$ single ruling
33'. _[ka-inim-ma_ ...] _gesztu# zag_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
34'. _[en2_ a-me-ma-am-ma-an ku-um-ma-am-ma su-um-ma]-at#-ri ki-ri-ri ku-uk-ti
35'. [ra-sza2-an ku-uk-ti hu-un-di hu]-ma an _tu6-en2_
$ single ruling
36'. _[ka-inim-ma_ ... _gesztu] gub3#_-szu2 li-ih-szu2
$ single ruling
37'. [...] {u2}kur-ka-na-a
$ 15 lines missing
53'. [...] dup#-ra#-an# _{sig2#}aka3# su3_ 1(disz)#-tu4# 2(disz)#-szu2# 3(disz)#-szu2# ana# _sza3 gesztu-min#_-szu2# _gar_-an#
$ single ruling
54'. _DISZ na# [gig_-ma _gig_-su?] ana# _sza3 gesztu-min_-szu2 i#-pu-usz-ma nesz-ma-a _dugud 1(disz) gin2 a {gesz}nu-ur2-ma#_
55'. 2(disz) _gin2# {szim#}[gig :] i3 {szim}[gig] hi-hi {sig2}aka3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz#
56'. ina? _[u4 4(disz)?]-kam2# lugud_ sza2 _sza3 [gesztu-min_-szu2] _e11_-ma ta-kap-par2 _gin7 lugud_ it-tag-ma-[ru]
57'. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _sar du10#? [x]
$ single ruling
58'. _DISZ na# kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 i-pu-usz-ma# nesz-mu-szu2 _dugud_ u3 lu _ir_ u2-kal _i3-gesz_ {gesz}dup-ra#-[ni]
59'. _i3-gesz gi du10-ga_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di _{sig2}aka3 su3_ 1(disz)-szu2 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-[an]
60'. nesz-mu-szu2 _bad_-te sah-le2-e sza2-nin ana _sza3 nu szub_ ina _ninda ziz2-an-na gu7_ [x]
$ single ruling
61'. _DISZ na_ ina si-li-'-ti-su2 _kum2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ip-pu-usz-ma _gesztu-min_-szu2 _dugud i3 kur-gi-<rin2>-na#_
62'. ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma nesz-mu-szu2 i-qal2-lil2 _suhusz {gesz}nam#-tar nita2_ tu-pa-as, ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-ma ina-[esz?]
$ single ruling
63'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _gin7_ sza2 _szu-gidim-ma gu7-mesz_-szu2# lu _sig3#?-mesz_-szu2 _i3-gesz {szim}gig i3-gesz gi du10-ga#_
64'. _i3-gesz {szim}li_ a-he-e tu-raq-qa _disz_-niš _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub sila11 mun_ eme-sal-lim
65'. _{sig2}aka# nigin#_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar dida sig5 zi3 gu2-gal zi3 gu2-tur zi3 imgaga_
66'. _zi3 gazi{sar} zi3_ {gesz}ere-ni# ina _kasz_ tara-bak [x] _ti_-ut,
$ single ruling
67'. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud#_-[ma _sza3] gesztu#-min_-szu2 bi-'-isz _sig3-mesz_-su _gir2-gir2_-su# [x x] u2#-ra-nu#
68'. _gu7_-szu2-ma la _na2#?_-[al] _{szim#}li {szim}gur2-gur2 {szim}gir2 {szim}bulug2 gazi#{sar} im-kal-la_
69'. _im-kal-gug_ [x x an]-nam# ina _izi {gesz#}kiszi16 sza3 gesztu-min_-szu2 _sar_-ar2#
70'. [... _u4 x]-kam2_ an-nam _du3#_-usz#-ma ina _u4 4(disz)-kam2 sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2-ma
71'. _[gin7 lugud]_ it#-tag#-ma#-ru _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ ina _{gi}sag-kud_ ana _sza3# gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
72'. _[DISZ na_ ina] _gesztu-min_-szu2 _lugud du_-ak _mud2 ellag2 gu4 mud2 {gesz}erin disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
@column 3
1. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz a_ {gesz}x [...]
2. [...] x _bi-iz a [{gesz}]nu#-ur2-ma#_ ina# [x x] _erin# hi-hi_
3. [x x] _bi#-iz_ kam-ka-ma# sza2 kim-s,i _ansze#?_ [x] x sza2 _gu2#-murgu ansze_ ina _i3 {gesz}erin hi-hi_
4. [x x] _nigin#_-mi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {szim}buluh_ x x _ze2 bil-za-za_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
5. [x x x] x-an-ni-szu2 ina _i3 kur-gi{muszen} hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_
$ single ruling
6. [...] x ina _zi3-kum hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_
7. [x x] tu#-daq-qaq x [x _{gi}]sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah _gazi{sar}_ ki-ma _sze-sa-a_ ta-qal3-lu
8. [x] x _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _{gesz}ge6-par3_ tur-ar2 _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah tu-ru-'-a
9. [ta-sza2]-as#-si tap-pu-u2# [x] x tu-pa-s,a _a_-szu2 ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz#_ kam-ka-ma kin3-s,i _ansze_
10. [x x] sza2 kal-bi _disz_-nisz _hi-hi_ [ana _sza3 gesztu]-min#_-szu2 _gar_-an-ma# _naga-si kug-gan nita2#?_ u _munus erin nigin_
11. [ana _sza3] gesztu#-min_-szu2 _gar_-an _szum2 szir-dili{sar}_ tu-ha-sa ana _sza3 gesztu#-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
12. _[DISZ na] gesztu#-min_-szu2 _lugud_ i-s,ar-ru-ur _[a {gesz}nu]-ur2-ma_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz u2# babbar sud2_
13. _{gi#}sag-kud_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x] _{gesz}erin i3 {szim}erin i3 {szim}mug# [{u2}gamun{sar} sud2_
14. [ina _i3]-nun# hi-hi {sig2}aka3 nigin_-mi ana _sza3# [gesztu-min_-szu2] _gar : gamun-ge6#_ [x] _{szim}szesz i3 ku6_
15. [bah]-ra# _disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an x [x x] _zi3-kum hi-hi_ [x x] _nigin#_-mi ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
16. _[{gesz}]nu#-ur2-ma had2-a sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah# [x x] _erin#_ {szim}[x _ze2 bil]-za-za_ tur-ar2 _sud2_
17. [ana _sza3?] gesztu#-min_-szu2 _sar i3 {gesz}szur-min3 {sig2}aka3 su3#_ [x x _{u2}]kur-ra_ x [x x] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
18. _[kasz?]_ sza _{lu2}kurun2# u2 babbar_ ta-bi-lam ana _sza3# [gesztu-min_-szu2 x _im]-sahar#-na4-[kur-ra_ x x] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
19. [{gesz}]bi#-ni _pa {gesz}u3-suh5#_ ina _kasz#-sag#_ [...] x [...] _kur-gi{muszen}_
20. [...] _bil#-za-za_
21. [...] _gesztu#-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
22. [... _{gesz}nu]-ur2-ma_
23. [...] _gar_-an
$ single ruling
24. [...] x har
25. [...] _sar_
$ 5 lines missing
31'. ina#? [...]
32'. kam# [...]
33'. kam2 x [...]
34'. u2 [...]
$ single ruling
35'. ana _gesztu-min_ szu#? [...] x _{szim}gur2-[gur2_ ...]
36'. _a {gesz}nu-ur2#?-ma#?_ x [x] x-ar ina _de3 {gesz}szinig_ ta-sa-raq#-[ma ...]
$ single ruling
37'. _DISZ kug-gan sud2_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-sa-[raq ...]
$ single ruling
38'. _DISZ ki-min# gazi#{sar} gin7 sze-sa-a_ ta-qal-lu _sud2_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-[sa-raq ...]
$ single ruling
39'. _DISZ# na lugud_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 _du_-ak _a# {gesz}nu-ur2-ma i3-gesz bara2-ga i3-gesz erin_ x [...]
40'. _i3 {szim}buluh {szim}li ze2# bil-za-za sig7_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _bi-iz_ sze-mi-[tu ...]
41'. _mud2 nim disz_-nisz _hi-hi_ ana _sza3 gesztu-[min_-szu2 ...]
$ single ruling
42'. _DISZ na_ ina _sza3 gesztu-min_-szu2 lu _a-mesz_ lu _mud2_ lu _lugud du_-ak _sza3 gesztu-min_-szu2 ta-kap-par2# [...]
43'. ina _{gi}sag-kud dub sza3 gesztu-min_-szu2 _luh_-si# _min#_-ma _a gesztin-na bil-la2_ ana _sza3 gesztu#-[min_-szu2 ...]
44'. x x _sud2_ ina _lal3 hi-hi_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _dub {sig2}aka3 nigin lal3 kur-ra#?_ [...] x x [...]
$ single ruling
45'. _DISZ ki-min numun {u2}nu-luh-ha {sig2}aka3#_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2 _gar_-an
46'. _DISZ ki-min numun {szim}gur2-gur2 sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
47'. _DISZ ki-min gazi{sar}_ qa-lu-te _sud2_ [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
48'. _DISZ na gesztu zag_-szu2 ina _kum2#?_ x [... asz]-rat _{d}utu : {d}3(u) kin_-ma
49'. _du11-ga_ u _gesz-tuku_ sza2 [... _mun]_ eme#-sal-lim ina _i3 {gesz}szur-min3_
50'. _i3#-gesz# {szim#}gig#_ x [...] el-lam ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
51'. [...] x _gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
52'. [...] x _na bi_ asz-rat {d}nin-urta kin_-ma
53'. [...] x _mun_ eme-sal-lim x [x x] x _{szim#}gig_
54'. [...] x el-lam ana? [x x x x] di
55'. [...] _{szim#}li_ [x x x x x] x x
56'. [...] _gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
57'. [... x]-szu2 _na bi_ asz-rat _{d}utu kin_-ma
58'. [... _{szim}]li# sud2 {sig2}aka3 nigin_-mi _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
59'. [...] ina _ninda imgaga gu7-min_
60'. [...] _gur-gur_-szu2-ma _ti_
$ single ruling
61'. [...] _kin#_-ma 7(disz) _iti sig6-ga igi_-mar
62'. [...] x-szu2 sza2 _i3 bur_ el-lam ana _sag!(SI)-du_-szu2 _szub_-di
63'. [...] _u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,
$ single ruling
64'. [...] _gig# u4-da gig na bi zi-ga_
65'. [...] x _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2
66'. [...] _i3# {gesz}szur-min3_ ana _sag-du_-szu2 _szub_-di
67'. [... _u4 x]-kam2# gur-gur_-szum-ma _ti_-ut,#
$ single ruling
68'. [x x x x x] qer#?-be2#-nu x [...]
69'. [x x x _u4] 9(disz)#-kam2 a#-esir#?_ szu2-szum# [...]
70'. [x x] _i3#-gesz# {szim}gig {sig2}aka3#_ [...]
71'. [x x] x-di bu-uh2-ra x [...]
$ single ruling
72'. _[DISZ na gesztu-min zag]_-szu2# _ir#_ ana qer-be2-nu ip-hur#-ma#? _lugud_ x-ni# x tag#? _lu2# kum2 gal2_-szu2 _na bi_
73'. [x x x] _kin#_-ma _sig5 igi_-mar ana _ti_-szu2 _gada_ ta-s,ap-par _i3 {gesz}szur-min3 i3 {gesz}erin su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
74'. [x x] x ana _sag-du_-szu2 _szub#_ an-nu-u x x _gu7#-min {u2}har-har_ ina _kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-gur_-szum-ma _ti_
$ single ruling
75'. _[DISZ na gesztu] gub3_-szu2 _ir_ ana qer-be2-nu ip-hur-ma# _lugud szub_-ni _na bi_ asz-rat _{d}u-dar kin_-ma _sig5 igi_-mar
76'. [x x] x di#? sza-szu2 hal-qam _igi_-mar ana _ti_-szu2 _i3#-gesz {gesz#}erin i3-gesz i3-gesz {gesz}szur-min3 i3-gesz {szim}bal#_
77'. [x x] _du10-ga i3-gesz {szim}gig {seg2}he2-me-da su3_ ana _sza3 gesztu_-szu2 _gar i3-gesz {szim}gig_ ana _sag#-[du_-szu2]
78'. [x x] bu-uh2-ra _gu7-min kasz nag-min u4 7(disz)-kam2 gur-[gur_-szum-ma _ti]_
$ single ruling
79'. _[DISZ na_ x x]-szu2# _gu3-gu3_-si _tumu_ ha-sat ku#? _lugud du3_-ni asz-rat {d}[x ...]
@column 4
1. [...]
2. _a {gesz}nu-ur2-ma ku7#-ku7# ra_-su _i3-gesz su3_ x [...] _sud2#_ ana _sag-ki-mesz_-szu2 _du10 [igi_-mar?]
$ single ruling
3. _DISZ ki-min mun sud2 {sig2}aka3 nigin i3 {gesz}szur-min3 su3_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 {gesz}szur-min3_ ana _sag-ki#_ [x x x]
4. bah-ra _gu7_ u _nag u4 3(disz)-kam2_ an-nam _du3_-usz-ma _du10 igi#?_-[mar x]
$ single ruling
5. _DISZ ki-min {szim}li sud2 {sig2}aka3 nigin_ ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an _i3 illu {szim}buluh_ ana _sag#_ [...]
6. sah#-le2#-e _ki kinda imgaga gu7-mesz 3(disz) u4_-mi an-nam _du3-du3_-ma x [...]
$ single ruling
7. [...] _henbur2#? {gesz}erin-na {sig2}ga-rig2-ag-a su3_ ana _sza3# [gesztu-min_-szu2? ...]
8. [x x] ana# _sag-ki-mesz_-szu2 _szub-szub_-ma x [...]
$ single ruling
9. [...] _{gesz}erin i3 {gesz}szur-min3 {sig2}ga-rig2-ag-a kur#_ [...]
10. [x ana _sag]-ki#-mesz_-szu2 _szub-mesz {u2}har-har gu7#_ [...]
$ single ruling
11. _[DISZ na] gesztu# zag_-szu2 _dugud szum2-szir-dili_ [...]
$ single ruling
12. _[{gesz}]szinig sig7_-su _sud2_ ina _zi3_ x [...]
$ single ruling
13. _[{gesz}]erin {szim}li gamun-ge6 szum2_ [...]
14. ana# _sza3 gesztu_-szu2 _gar_-an _i3-gesz_ [...]
$ single ruling
15. _{szim#}hab i3 szah {gesz}masz-husz sig2 {munus}[sila4_ ...]
$ single ruling
16. _i3-gesz_ dup-ra-na _sig2#?_ [...]
17. _mud2 {d}nin-kilim edin-na# ki#_ [...]
$ single ruling
18. _a {gesz}nu-ur2-ma an-zah-ge6_ x [...]
19. _buru5-habrud-da nita2 sag-du buru4#?_ [...]
$ single ruling
20. _DISZ na gesztu gub3_-szu2 _dugud {szim}szesz : {szim}gig sud2_ [...]
21. _lal3 kur_ ina _i3-uu ur_ x [...]
$ single ruling
22. _egir_-szu2 _dilim2 a-gar5_ [x x] _i3-gesz_ x [...]
$ single ruling
23. _i3 {gesz}erin {sze}lillan_ [...]
$ single ruling
24. si-ik-ti {gesz}szu-szum# [...]
$ single ruling
25. ha-si-sa-szu2 _dab_-bat lu# [...] ti#? szen#
26. _zi3_ bu-t,u-tu2 _la2_ [... x]-szu2#? _szub_
$ single ruling
27. _i3-gesz_ ina _du11-du11_ ana _sza3 gesztu_ [...] _dub#_-ak
28. kam2-ma sza _aszgab_ [...] _mu2_-ah
$ single ruling
29. _DISZ na gesztu-min_-szu2 _dugud 1(disz) gin2 a_ {gesz#}[x ...] _sza3 gesztu_-szu2 _gar_
30. 3(disz) _u4_-me an-na-a _du3-du3_-usz [... x]-szu2 ta-kap-par2
31. _im-sahar-na4-kur-ra sud2_ x [...] _gesztu-min_-szu2 _mu2_-ah
$ single ruling
32. _gesz_ szu-ru-usz _{gesz}nam-tal nita2#?_ [...] x-szu2 _szu-ti_
33. _sig7_-su _sud2 a_-szu2 ana#? [...] x-szu2 _bad_-te
$ single ruling
34. _{szim}hab i3 szah ka a-ab-[ba_ ... _{munus}asz2]-gar3# nita nu-zu_
35. tur-ar2 _sud2_ [...] _sza3# gesztu-min_-szu2# _szub_
$ single ruling
36. _szum2-sikil pa {gesz}ma?_ x [...] ki#?-ma an-nam i-te-ep#-szu#
37. _za3-hi-li_ x [...] ina _kasz nag_-ma
$ single ruling
38. _{tug2}bar-si_ x [...] _{tug2}dul_-szu2
39. x x [... _u4] 3(disz)-kam2 sar-sar_-ma _ti_
$ single ruling
40. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
41. [...] x _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
$ single ruling
42. [...] _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_-di
43. [...] hi# ana _sza3 gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
$ single ruling
44. [...] x ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
45. [...] _gesztu-min_-szu2 tu-na-tak
46. [...] ana _sza3 gesztu-min_-szu2 _szub_
$ single ruling
47. [...] x un#?

Total 8 record(s)

This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.