Update made on 2019-10-20 at 10:52:35 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
'&P394715 = RINAP 4 Esarhaddon 033, ex. 02
&P394715 = RINAP 4 Esarhaddon 033, ex. 02
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1. szu-u2 na-asz2-par-ti _lugal_-ti-ia sza2 ki-ma nab-li i-qam-mu-u a-a-bi isz-me-ma
2. qa-bal-szu2 im-qut-su-ma lib3-ba-szu2 s,a-bit-ma i-tar-ru-ra isz-da-a-szu2
3. lu-bul-ti _man_-ti-szu2 isz-hu-ut,-ma ba-sza2-mu s,u-bat _en_ ar-ni e-di-qa zu-mur-szu2
4. zi-mu-szu2 u2-lam-mi3-in-ma re-e-szisz e-me-ma it-ti _ARAD2-mesz_-szu2 im-nu-u ra-man-usz
5. ina te-me-qi2 s,u-ul-le-e la-ban ap-pi ka-mi3-is e-li _bad3 iri_-szu2
6. u8-a a-a s,ar-pisz i-bak-ki-ma pe-ta-a up-na-a-szu2 u2-s,al-la-a be-lu-ti
7. qur-di {d}asz-szur _en_-ia2 u ta-nit-ti qar-ra-du-ti-ia2 iq-t,a-nab-ba-a a-hu-lap
8. ki-a-am isz-pur-am-ma um-ma _lugal_ sza2 an-zil-li la kit-tu2 ha-ba-lu sza2-ga-szu2 ik#-kib#-[szu2]
9. re-'u-u tak-lu mu-szal-lim _karasz_-szu2 e-mu-qi2 _erin2 hi-a_-szu2 sza2 ti-bu-szu2 la im-da-[ha-ru]
10. mu-ud-du-u qab-li sza2-asz2-me ta-ha-zi le-'u-u ep-szet ka-[la-ma]
11. sza {d}asz-szur _{gesz}tukul-mesz_-szu2 u2-dan-nin-ni-ma _ugu lugal-mesz ad-mesz_-szu2 u2-sza2-ti-[ru]
12. um-ma {kur}szub-ri-a _kur_ ih-t,u-ka ana si-hi-ir-ti-sza2 lid-gu-la pa-nu-ka
13. {lu2}szu-ut _sag_-ka _ugu_-szu2-nu szu-kun-ma li-szu-t,u ab-sza2-an-ka
14. _gun_ man-da-at-tu2 szat-ti-szam-ma la na-par-ka-a ki-in s,e-ru-usz-szu2-un
15. szar-ra-qa-ku-ma ina hi-t,i ah-t,u-u _5(u)-am3_ im-be2-e lu-mal-li
16. asz2-szu2 1(disz)-en hal-qu mun-nab-tu2 _dumu kur_ asz-szur 1(disz) _me_-a-a ri-bi-szu2 lu-ri-ib
17. a-na nap-sza2-a-ti musz-szir-an-ni-ma ta-nit-ti _an-szar2_ lu-sza2-pa-a lad-lu-la qur-di-ka
18. sza2 a-na {d}asz-szur _man dingir-mesz_ e-gu-u a-mat {disz}asz-szur-pap-asz _man szu2 en_-szu2 la i-szem-mu-u
19. hal-qu mun-nab-tu2 sza2 _kur_ asz-szur a-na _en_-szu2 la u2-ta-ru ina _szu-min_-ia le-e-mur
20. um-ma ru-be2-e ma-li-ki-ia sur-ra-a-ti la szal-ma-a-ti id-bu-bu it-ti-ia
21. hi-it,-t,u dan-nu a-na {d}asz-szur ah-t,i-ma a-mat _lugal en_-ia ul asz2-me
22. _dumu-mesz kur_ asz-szur _ARAD2-mesz_-ka ul u2-ter-ra-kam-ma _mun_ ana rama-ni-ia2 ul e-pu-usz
23. ma-mit _dingir-mesz gal-mesz_ sza2 e-ti-qu a-mat _lugal_-ti-ka sza2 a-me-szu2 ik-szu-dan-ni ia-a-ti
24. ag-gu lib3-ba-ka li-nu-ha-am-ma re-e-mu ri-sza2-an-ni-ma pu-t,ur en-nit-ti
25. ana-ku {disz}asz-szur-pap-asz _man_ dan-nu sza2 qi2-bit-su la _bal_-u la usz-tam-sa-ku a-mat ru-bu-ti-szu2
26. [sza2 ma]-har _{gesz}tukul-mesz_ pe-tu-ti u3 ti-ib _me3_ dan-ni a-na _egir_-szu2 la i-tu-ru
27. sza2 ma-ti-ma ina _lugal-mesz_ kul-lat na-ki-ri la is-hu-ru la isz-nu-u qa-bal-szu2 mam-ma-an
28. [la] iz-zi-zu mah-ru-usz-szu2 a-a-um-ma mal-ku ga-ab-ra-szu2 a-szar ta-ha-zi
29. [ki]-a-am aq-bi-szu2-ma um-ma im-ma-te-ma-a tal-te-me a-mat _lugal_ dan-ni a-di 2(disz)-szu2
30. u3 a-na-ku _lugal_ dan-dan-nu a-di 3(disz)-szu2 asz2-pur-kam-ma la tasz-ma-a zi-kir szap-ti-ia2
31. [ana] pi-i-gi na-pisz-ti-ia2 la tap-lah3-u-ma a-na szi-pir-ti-ia la ta-da-a le-et-ka
32. _muru2_ u _me3_ tu-sza2-ra-an-ni-ma _{gesz}tukul-mesz an-szar2_ ez-zu-ti ta-ad-ka-a ina szub-ti-szu2-un
33. s,u-ul-le-e-szu2 ul asz2-me un-ni-ni-szu2 ul al-qe2 ul am-hu-ra su-up-pi-szu2
34. szab-su ki-sza2-di ul u2-ter-rasz-szum-ma ul ip-szah-szu2 ez-ze-tu2 ka-bat-ti
35. ag-gu lib3-bi ul i-nu-uh-ma re-e-mu ul ar-szi-szu2-ma ul aq-bi-szu2 a-hu-lap
$ single ruling
36. u3 {iri}up-pu-me _iri man_-ti-szu2 sza2 s,e-er _kur_-i dan-ni _gin7 dungu_ szit-ku-na-at [szu-bat-su]
37. a-ram-mu ina szi-pik ep-ri _gesz-mesz_ u _na4-mesz_ mar-s,i-isz pa-asz2-qi2-isz [...]
38. e#-li# _bad3 iri_-szu2 a-na ik-ki-be2-e-szu2 asz2-kun [...]
$ rest broken
@column 2
1. a-di a-na-ku ina qe2-reb na-ge-e szu2-a-tu2 at-ta-al-la-ku szal-t,a-nisz
2. a-ram-mu sza2 _ugu_ {iri}up-pu-me _iri man_-ti-szu2 u2-szak-bi-su
3. ina {iti}kin _u4 2(u) 1(disz)-kam u4-hul-gal2-e_ u4-mu lem-nu i-lit-ti a-sak-ki
4. ina qul-ti mu-szi a-ram-mu [szu2]-a-tu2 nap-t,u is-luh-u-ma id-du-u _izi_
5. ina qi2-bit {d}marduk _man dingir-mesz_ i-zi-qam-ma _{im}si-sa2_ ma-nit _en dingir-mesz_ t,a-a-bu
6. _eme_ {d}gesz-bar mun-na-ah-zi a-na {iri}up-pu-me u2-sa-hir-ma
7. a-ram-mu ul is,-[bat ...] _bad3_-szu2 iq-mu-ma u2-sze-me di-tal-lisz
8. [...] e-pesz _muru2_ u _me3_ da-a-a-i-qu ib-bal-kit-u-ni
9. [...]-isz it-bu-szu2-nu-ma isz-ku-nu tah-ta-szu2-un
10. [...] x-szu2-nu-ma gul-gul-li-szu2-nu ir-s,i-pu di-ma-ti-isz
11. [...]-nu e-lu-lu-ma il-mu-u si-hi-ir-ti _iri_-szu2-un
12. [ul-tu er]-ni-it-ti-ia ak-szu-du-ma am-s,u-u mal _sza3_-ia
13. [...] al-qam-ma _ugu_ {iri}up-pu-me asz2-ta-kan usz-man-ni
14. ki [...] a-ram-mu sza2 _ugu_-szu2 u2-szak-bi-su e-mur-ma
15. sza2 mi-lik# [la ku-_uzu?_] im#-li-ku-ma u2-hal-li-qu nap-szat-su
16. a-na a-[...]-szu2 i-tu-ru-ma u2-szah-ri-bu da-ad-me-szu2
17. u3 [...] x-ma u2-par-ri-ru ka-s,ir-tu2 el-lat-su
18. s,a-lam [... u2]-sze-pisz-ma u2-hal-li-pa ba-sza2-a-mu
19. bi-re-[ti ...] id-di-szu-ma si-mat _ARAD2_-u-ti
20. e-ru-u [...]-szu2 u2-sza2-as,-bit-ma sza2 e-pesz _har_-x-x-x
21. tam-szil ma-szak [...] ma-szak _ku3-sig17 husz-a_ isz-hu-ut-ma
22. ina _szu-min_ {disz}sze-er-x [...] x-gi-te-szu-up _dumu-mesz_-szu2 isz-kun-ma
23. asz2-szu2 ra-sze-e re-[e-me szu-zu]-ub# na-pisz-ti-szu2 u2-sze-s,u-ni ina mah-ri-[ia]
24. ki-a-am iq-bu-nim-[ma um-ma ...] x hi-bil-ti la a-ma-ta ana _gaba_ a-sak-ki szu-uk-[na]
25. a-na da-li-li-[ka ...] lu-tal-lak e-da-[nu-a]
26. ia-a-ti li-[...] x kul-lat na-ki-ri mul-tar-[hi]
27. la kan-szu-ti x [...] la pa-li-hu-ti lip-la-hu be-lut-ka
28. ki-a-am asz2-pur-szu2 [um-ma ...] an-nu-ti lu ina mah-ri-ma _udu-siskur_ ina kit x# x#
29. ki-i lil-[li ...]-a _egir udu-siskur-mesz_-ka ta-ra-muk _a-mesz_
30. _ki ta#_ [...]-szu2 ar-ki za-na-an _an_-e ta-sza2-kan na-an-s,a-bu
31. um-ma [...] qa-bi a-mat {d}a-nu-ti a-di 2(disz)-szu2
32. _u4-mesz_-[ka im-lu-u ...]-ka ik-szu-dam-ma uk-ki-ba a-dan-ka
33. x [...] lib-sza2-a ina pi-i _dingir-mesz_ szu-ut _an ki_
34. [...] x it-ta-s,a-a sa-pa-ah _kur_-ka
35. [...]-ak-ka-ru iq-qa-bi sza2-lal _ug3-mesz_-ka
36. [...]-e kun-nat-ma a-szar-sza2 ul en-ni
37. [...] mu-ni-ih lib3-bi {d}[x]
38. [...] x ul i-tu-ra ar-ka-nu
39. [...] x s,i-it _ka_-szu2-un
40. [...] ul aq-bi-szu2 a-hu-lap
41. [... ez-ze]-tu2 ka-bat-ti
$ rest broken
@reverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...] _gar_
2'. [...]
3'. [...] _lu_ [x]
4'. [...] ih#-bu-ta hu-bu-us-su
5'. [...] a-di mah-ri-ia2 u2-bil-u-ni
$ blank space
$ single ruling
6'. [...] sza2 _ugu_ e-ri-bi ma-a-du
7'. [...] ul-tu qe2-reb {kur}szub-ri-a ana _kur_ asz-szur asz2-lu-la
8'. [...] x a-na {d}asz-szur {d}nin-lil2 {d}sze-ru-u-a
9'. [...] {d}masz {d}gu-la {d}u-gur {d}inanna sza2 nina{ki} {d}inanna sza2 _limmu2#-dingir_ {d}nusku
10'. [... _a2]-min#_-a-a it-tal-lak-u-ma i-na-a-ru ga-ri-ia2
11'. na-[...]-ia2 mu-szam-s,u-u mal lib3-bi-ia2 ana szi-rik-ti asz2-ruk
12'. ra-[...]-ti mun-dah-s,i e-pisz _muru2_ u ta-ha-zi
13'. ul-tu [... a-hi]-it, a-bir-ma ana ki-s,ir _man_-ti-ia2 ak-s,ur
14'. ina _ugu_ {lu2#}[...] _{gesz}gigir_ qur-ub-te {lu2}pet2-hal qur-ub-te _{lu2}gar_-nu-te ma-'a-si
15'. _{lu2}sag-mesz_ [{lu2}kit]-kit-tu-u {lu2}um-ma-ni {lu2}kal-la-pu
16'. {lu2}a-ri-ti {lu2}da-a-a-lu _{lu2}engar {lu2}sipa {lu2}nu-{gesz}kiri6_
17'. e-li e-mu#-qi2# {d}asz-szur gap-sza2-a-te u ki-s,ir _man-mesz ad-mesz_-ia2 mah-ru-te
18'. ma-a'-disz [u2-rad]-di#-ma _kur_ asz-szur a-na si-hir-ti-sza2 _gin7_ isz-pa-ti u2-mal-li
19'. si-it-[tu-ti-szu2-nu] a-na _e2-gal-mesz_-ia2 _{lu2}gal-mesz_-ia2 li-bit _e2-gal_-ia2
20'. u3 [_dumu-mesz_] nina#{ki} {iri}kal-ha {iri}kal3-zu {iri}limmu2-dingir _gin7_ s,e-e-ni u2-za-'i-iz
21'. hal-qu# [mun-nab-tu ma]-la# _en-mesz_-szu2-nu u2-masz-szir3-u-ma ana {kur}szub-ri-a in-nab-tu2
22'. ik-[... _szu-min_-szu]-nu u2-kar-rit ap-pu e-nu uz-nu e-kim-szu2-nu-ti
23'. [...] ana _kur_ sza2-ni-tim-ma la in-na-bi-tu3 e-mid-su-nu-ti hi-t,u
24'. [...]-tu-nu man-nu-me-e ana _kur_-szu2 u _en-mesz_-szu2-nu u2-ter-szu2-nu-ti
25'. [...]-ma ih-du-u i-ri-szu2 ik-tar-ra-bu _lugal_-u-ti
26'. [_...]-mesz_-te ina _ugu_ {kur}uri-a-a sza2 ul-tu2 qe2-reb {kur}uri ana {kur}szub-ri-a in-nab-tu2
27'. [{disz}ur]-sa-a-a _man_ {kur}uri ina muh-hi isz-pur-u-ma la isz-mu-u qi2-bit-su
28'. [a]-na na-da-ni ul im-gur2 ek-s,i-isz isz-pur-szu2-ma e-tap-pa-lu ze-ra-a-te
29'. [ul]-tu {kur}szub-ri-a ina tukul-ti {d}asz-szur _en_-ia2 ak-szu-du-ma _ug3-mesz_-szu2 am-nu-u szal-la-tisz
30'. [asz]-szu2 a-de-e na-s,a-rim-ma ki-tu2 u mi-sza2-ri isz-ruk-in-ni _dingir-mesz gal-mesz_
31'. [ina] muh-hi _ug3-mesz_ szu2-a-tu-nu asz2-al u2-s,i-is, a-hi-it, a-bi-ir-ma
32'. [x] mun-nab-tu2 {kur}uri-a-a 1(disz)-en ul ak-la e-du ul e-zib ana _kur_-szu2-nu u2-ter-szu2-nu-ti
33'. [_us5]-udu#-hi-a gu4-mesz udu-mesz_ ana _{udu}siskur-mesz en-mesz_-ia2 u nap-tan _man_-ti-ia2 ina _kur_ asz-szur ri-i-tu2 t,a-ab-tu2
33'. [_u8]-udu#-hi-a gu4-mesz udu-mesz_ ana _{udu}siskur-mesz en-mesz_-ia2 u nap-tan _man_-ti-ia2 ina _kur_ asz-szur ri-i-tu2 t,a-ab-tu2
34'. u2-sza2-as,-bit
$ single ruling
@column 2
$ beginning broken
1'. bu-un-nu-u du-um-[mu-qu ...]
2'. _iri-mesz_ szu-a-tu-nu sza2 ina e-muq {d}asz-[szur _en_-ia2 ...]
3'. ap-pu-lu aq-qu-ru ina {d}gesz-bar aq-[mu ...]
4'. ki-i qi2-bit _an-szar2 en_-ia2 u2-ter-ma na-x [...]
5'. _iri-mesz_ sza2-tu-nu ul-tu _usz8-mesz_-szu2-nu a-di gaba-dib-bi-[szu2-nu ar-s,ip u2-szak-lil]
6'. sza {iri}kul-im-me-ri {iri}mar-ku-ha {iri}kal3-zu {iri}[...]
$ 3 blank lines
7'. _mu_-szu2-nu mah-ra-a u2-nak-kir2-ma a-na esz-szu-ti az-ku-ra ni-bit-[su-un]
8'. _ug3-mesz_ hu-bu-ut _{gesz}pan_-ia2 sza2 tam-tim e-li-ti szap-li-ti ina lib3-bi u2-sza2-as,-[bit]
9'. ma-a-tu sza2-a-szu2 a-na si-hir-ti-sza2 a-na 2(disz)-szu2 a-zu-uz-ma
10'. 2(disz) {lu2}szu-ut _sag_-ia a-na _{lu2}nam_-u2-te _ugu_-szu2-nu asz2-kun
$ blank space
$ single ruling
11'. li-sza2-a-nu re-sze-e-ti {disz}nenni
12'. a-na {d}asz-szur _en_-ia2 ul-te-bi-la
13'. 1(disz)-en _{lu2}en {gesz}gigir_ 2(disz) {lu2}sza2 pet2-hal 3(disz) _{lu2}kal-lap-mesz_ de-e-ku
14'. hi-is-sa-a-te-szi-na
$ blank space
15'. {iri}asz-szur-_kur_-su-_gur_ {iri}man-nu-sza2-nin-asz-szur {iri}asz-szur-man-nu-i-sza2-na-an
16'. {iri}a-bat-asz-szur-la-te-ni {iri}a-bat-_man_-la-te-ni {iri}man-nu-li-szi-su
17'. {iri}ku-nu-usz-la-kan-szu2 {iri}li-ter-a-a-im-t,i {iri}a-mir-szu2-li-ig-lud
18'. {iri}mu-szak-szid-na-ki-ri {iri}ka-szid-su-lil-bur {iri}s,a-bit-su-li-kun
19'. {iri}lil-bur-mu-ni-ih-_sza3-an-szar2 {iri}bad3_-{disz}asz-szur-pap-asz {iri}sza2-ni-ni-a-a-ir-szi
20'. {iri}szi-a#-szu-ul-mi-a-mat-_man_-szu2 {iri}pi-lah3-ma-mat-ka-szal-lim
21'. {iri}la-ip-lah3-_kur_-su-ih-pi {iri}asz-szur-i-nar-ga-ru-u-a
22'. [{iri}]asz-szur-ni-ir-szu2-u2-rap-pisz {iri}asz-szur-ni-ir-ka-rap-pisz
@left
1. [...] ina su-qe2-e-szu2 ha-du-u2 ul i-ba-a' e-pisz ni-gu-te ul ip-pa-rik
2. [...] ul-tu _ukken-na iri_ dan-na-ta a-lak _giri3-min_-szu2 ap-ru-us
3. [...] i-na _iri#-mesz_-szu2-nu pal-hu-u-ti sze-la-bu u bu-s,u iq-nu-nu qi2-in-nu
4. [...] si#-hi# e-sza x x-te at-ta-rad t,a-a-bi x-lu?-uk-ku-szu2 _szab#_ x [...]
5. [...] _masz2-szu-gid2-gid2_ sza2-a-ti u2-pa-har _ne_ [...]
6. [...] x x x x x x x nisz-szin x _ri_ u2-sza2-par?-szu2-nu-ti
'
6. [...] x x x x x x x nisz-szin x _ri_ u2-sza2-par?-szu2-nu-ti
Update made on 2013-09-11 at 17:40:16 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
'&P394715 = RINAP 4 Esarhaddon 033, ex. 02
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1o
@column 1
1. szu-u2 na-asz2-par-ti _lugal_-ti-ia sza2 ki-ma nab-li i-qam-mu-u a-a-bi isz-me-ma
2. qa-bal-szu2 im-qut-su-ma lib3-ba-szu2 s,a-bit-ma i-tar-ru-ra isz-da-a-szu2
3. lu-bul-ti _man_-ti-szu2 isz-hu-ut,-ma ba-sza2-mu s,u-bat _en_ ar-ni e-di-qa zu-mur-szu2
4. zi-mu-szu2 u2-lam-mi3-in-ma re-e-szisz e-me-ma it-ti _ARAD2-mesz_-szu2 im-nu-u ra-man-usz
5. ina te-me-qi2 s,u-ul-le-e la-ban ap-pi ka-mi3-is e-li _bad3 iri_-szu2
6. u8-a a-a s,ar-pisz i-bak-ki-ma pe-ta-a up-na-a-szu2 u2-s,al-la-a be-lu-ti
7. qur-di {d}asz-szur _en_-ia2 u ta-nit-ti qar-ra-du-ti-ia2 iq-t,a-nab-ba-a a-hu-lap
8. ki-a-am isz-pur-am-ma um-ma _lugal_ sza2 an-zil-li la kit-tu2 ha-ba-lu sza2-ga-szu2 ik#-kib#-[szu2]
9. re-'u-u tak-lu mu-szal-lim _karasz_-szu2 e-mu-qi2 _erin2 hi-a_-szu2 sza2 ti-bu-szu2 la im-da-[ha-ru]
10. mu-ud-du-u qab-li sza2-asz2-me ta-ha-zi le-'u-u ep-szet ka-[la-ma]
11. sza {d}asz-szur _{gesz}tukul-mesz_-szu2 u2-dan-nin-ni-ma _ugu lugal-mesz ad-mesz_-szu2 u2-sza2-ti-[ru]
12. um-ma {kur}szub-ri-a _kur_ ih-t,u-ka ana si-hi-ir-ti-sza2 lid-gu-la pa-nu-ka
13. {lu2}szu-ut _sag_-ka _ugu_-szu2-nu szu-kun-ma li-szu-t,u ab-sza2-an-ka
14. _gun_ man-da-at-tu2 szat-ti-szam-ma la na-par-ka-a ki-in s,e-ru-usz-szu2-un
15. szar-ra-qa-ku-ma ina hi-t,i ah-t,u-u _5(u)-am3_ im-be2-e lu-mal-li
16. asz2-szu2 1(disz)-en hal-qu mun-nab-tu2 _dumu kur_ asz-szur 1(disz) _me_-a-a ri-bi-szu2 lu-ri-ib
17. a-na nap-sza2-a-ti musz-szir-an-ni-ma ta-nit-ti _an-szar2_ lu-sza2-pa-a lad-lu-la qur-di-ka
18. sza2 a-na {d}asz-szur _man dingir-mesz_ e-gu-u a-mat {disz}asz-szur-pap-asz _man szu2 en_-szu2 la i-szem-mu-u
19. hal-qu mun-nab-tu2 sza2 _kur_ asz-szur a-na _en_-szu2 la u2-ta-ru ina _szu-min_-ia le-e-mur
20. um-ma ru-be2-e ma-li-ki-ia sur-ra-a-ti la szal-ma-a-ti id-bu-bu it-ti-ia
21. hi-it,-t,u dan-nu a-na {d}asz-szur ah-t,i-ma a-mat _lugal en_-ia ul asz2-me
22. _dumu-mesz kur_ asz-szur _ARAD2-mesz_-ka ul u2-ter-ra-kam-ma _mun_ ana rama-ni-ia2 ul e-pu-usz
23. ma-mit _dingir-mesz gal-mesz_ sza2 e-ti-qu a-mat _lugal_-ti-ka sza2 a-me-szu2 ik-szu-dan-ni ia-a-ti
24. ag-gu lib3-ba-ka li-nu-ha-am-ma re-e-mu ri-sza2-an-ni-ma pu-t,ur en-nit-ti
25. ana-ku {disz}asz-szur-pap-asz _man_ dan-nu sza2 qi2-bit-su la _bal_-u la usz-tam-sa-ku a-mat ru-bu-ti-szu2
26. [sza2 ma]-har _{gesz}tukul-mesz_ pe-tu-ti u3 ti-ib _me3_ dan-ni a-na _egir_-szu2 la i-tu-ru
27. sza2 ma-ti-ma ina _lugal-mesz_ kul-lat na-ki-ri la is-hu-ru la isz-nu-u qa-bal-szu2 mam-ma-an
28. [la] iz-zi-zu mah-ru-usz-szu2 a-a-um-ma mal-ku ga-ab-ra-szu2 a-szar ta-ha-zi
29. [ki]-a-am aq-bi-szu2-ma um-ma im-ma-te-ma-a tal-te-me a-mat _lugal_ dan-ni a-di 2(disz)-szu2
30. u3 a-na-ku _lugal_ dan-dan-nu a-di 3(disz)-szu2 asz2-pur-kam-ma la tasz-ma-a zi-kir szap-ti-ia2
31. [ana] pi-i-gi na-pisz-ti-ia2 la tap-lah3-u-ma a-na szi-pir-ti-ia la ta-da-a le-et-ka
32. _muru2_ u _me3_ tu-sza2-ra-an-ni-ma _{gesz}tukul-mesz an-szar2_ ez-zu-ti ta-ad-ka-a ina szub-ti-szu2-un
33. s,u-ul-le-e-szu2 ul asz2-me un-ni-ni-szu2 ul al-qe2 ul am-hu-ra su-up-pi-szu2
34. szab-su ki-sza2-di ul u2-ter-rasz-szum-ma ul ip-szah-szu2 ez-ze-tu2 ka-bat-ti
35. ag-gu lib3-bi ul i-nu-uh-ma re-e-mu ul ar-szi-szu2-ma ul aq-bi-szu2 a-hu-lap
$ single ruling
36. u3 {iri}up-pu-me _iri man_-ti-szu2 sza2 s,e-er _kur_-i dan-ni _gin7 dungu_ szit-ku-na-at [szu-bat-su]
37. a-ram-mu ina szi-pik ep-ri _gesz-mesz_ u _na4-mesz_ mar-s,i-isz pa-asz2-qi2-isz [...]
38. e#-li# _bad3 iri_-szu2 a-na ik-ki-be2-e-szu2 asz2-kun [...]
$ (Lacuna of about 40 lines)
@column 2o
$ rest broken
@column 2
1. a-di a-na-ku ina qe2-reb na-ge-e szu2-a-tu2 at-ta-al-la-ku szal-t,a-nisz
2. a-ram-mu sza2 _ugu_ {iri}up-pu-me _iri man_-ti-szu2 u2-szak-bi-su
3. ina {iti}kin _u4 2(u) 1(disz)-kam u4-hul-gal2-e_ u4-mu lem-nu i-lit-ti a-sak-ki
4. ina qul-ti mu-szi a-ram-mu [szu2]-a-tu2 nap-t,u is-luh-u-ma id-du-u _izi_
5. ina qi2-bit {d}marduk _man dingir-mesz_ i-zi-qam-ma _{im}si-sa2_ ma-nit _en dingir-mesz_ t,a-a-bu
6. _eme_ {d}gesz-bar mun-na-ah-zi a-na {iri}up-pu-me u2-sa-hir-ma
7. a-ram-mu ul is,-[bat ...] _bad3_-szu2 iq-mu-ma u2-sze-me di-tal-lisz
8. [...] e-pesz _muru2_ u _me3_ da-a-a-i-qu ib-bal-kit-u-ni
9. [...]-isz it-bu-szu2-nu-ma isz-ku-nu tah-ta-szu2-un
10. [...] x-szu2-nu-ma gul-gul-li-szu2-nu ir-s,i-pu di-ma-ti-isz
11. [...]-nu e-lu-lu-ma il-mu-u si-hi-ir-ti _iri_-szu2-un
12. [ul-tu er]-ni-it-ti-ia ak-szu-du-ma am-s,u-u mal _sza3_-ia
13. [...] al-qam-ma _ugu_ {iri}up-pu-me asz2-ta-kan usz-man-ni
14. ki [...] a-ram-mu sza2 _ugu_-szu2 u2-szak-bi-su e-mur-ma
15. sza2 mi-lik# [la ku-_uzu?_] im#-li-ku-ma u2-hal-li-qu nap-szat-su
16. a-na a-[...]-szu2 i-tu-ru-ma u2-szah-ri-bu da-ad-me-szu2
17. u3 [...] x-ma u2-par-ri-ru ka-s,ir-tu2 el-lat-su
18. s,a-lam [... u2]-sze-pisz-ma u2-hal-li-pa ba-sza2-a-mu
19. bi-re-[ti ...] id-di-szu-ma si-mat _ARAD2_-u-ti
20. e-ru-u [...]-szu2 u2-sza2-as,-bit-ma sza2 e-pesz _har_-x-x-x
21. tam-szil ma-szak [...] ma-szak _ku3-sig17 husz-a_ isz-hu-ut-ma
22. ina _szu-min_ {disz}sze-er-x [...] x-gi-te-szu-up _dumu-mesz_-szu2 isz-kun-ma
23. asz2-szu2 ra-sze-e re-[e-me szu-zu]-ub# na-pisz-ti-szu2 u2-sze-s,u-ni ina mah-ri-[ia]
24. ki-a-am iq-bu-nim-[ma um-ma ...] x hi-bil-ti la a-ma-ta ana _gaba_ a-sak-ki szu-uk-[na]
25. a-na da-li-li-[ka ...] lu-tal-lak e-da-[nu-a]
26. ia-a-ti li-[...] x kul-lat na-ki-ri mul-tar-[hi]
27. la kan-szu-ti x [...] la pa-li-hu-ti lip-la-hu be-lut-ka
28. ki-a-am asz2-pur-szu2 [um-ma ...] an-nu-ti lu ina mah-ri-ma _udu-siskur_ ina kit x# x#
29. ki-i lil-[li ...]-a _egir udu-siskur-mesz_-ka ta-ra-muk _a-mesz_
30. _ki ta#_ [...]-szu2 ar-ki za-na-an _an_-e ta-sza2-kan na-an-s,a-bu
31. um-ma [...] qa-bi a-mat {d}a-nu-ti a-di 2(disz)-szu2
32. _u4-mesz_-[ka im-lu-u ...]-ka ik-szu-dam-ma uk-ki-ba a-dan-ka
33. x [...] lib-sza2-a ina pi-i _dingir-mesz_ szu-ut _an ki_
34. [...] x it-ta-s,a-a sa-pa-ah _kur_-ka
35. [...]-ak-ka-ru iq-qa-bi sza2-lal _ug3-mesz_-ka
36. [...]-e kun-nat-ma a-szar-sza2 ul en-ni
37. [...] mu-ni-ih lib3-bi {d}[x]
38. [...] x ul i-tu-ra ar-ka-nu
39. [...] x s,i-it _ka_-szu2-un
40. [...] ul aq-bi-szu2 a-hu-lap
41. [... ez-ze]-tu2 ka-bat-ti
$ broken
$ rest broken
@reverse
@column 3r
@column 1
$ beginning broken
1'. [...] _gar_
2'. [...]
3'. [...] _lu_ [x]
4'. [...] ih#-bu-ta hu-bu-us-su
5'. [...] a-di mah-ri-ia2 u2-bil-u-ni
$ blank space
$ single ruling
6'. [...] sza2 _ugu_ e-ri-bi ma-a-du
7'. [...] ul-tu qe2-reb {kur}szub-ri-a ana _kur_ asz-szur asz2-lu-la
8'. [...] x a-na {d}asz-szur {d}nin-lil2 {d}sze-ru-u-a
9'. [...] {d}masz {d}gu-la {d}u-gur {d}inanna sza2 nina{ki} {d}inanna sza2 _limmu2#-dingir_ {d}nusku
10'. [... _a2]-min#_-a-a it-tal-lak-u-ma i-na-a-ru ga-ri-ia2
11'. na-[...]-ia2 mu-szam-s,u-u mal lib3-bi-ia2 ana szi-rik-ti asz2-ruk
12'. ra-[...]-ti mun-dah-s,i e-pisz _muru2_ u ta-ha-zi
13'. ul-tu [... a-hi]-it, a-bir-ma ana ki-s,ir _man_-ti-ia2 ak-s,ur
14'. ina _ugu_ {lu2#}[...] _{gesz}gigir_ qur-ub-te {lu2}pet2-hal qur-ub-te _{lu2}gar_-nu-te ma-'a-si
15'. _{lu2}sag-mesz_ [{lu2}kit]-kit-tu-u {lu2}um-ma-ni {lu2}kal-la-pu
16'. {lu2}a-ri-ti {lu2}da-a-a-lu _{lu2}engar {lu2}sipa {lu2}nu-{gesz}kiri6_
17'. e-li e-mu#-qi2# {d}asz-szur gap-sza2-a-te u ki-s,ir _man-mesz ad-mesz_-ia2 mah-ru-te
18'. ma-a'-disz [u2-rad]-di#-ma _kur_ asz-szur a-na si-hir-ti-sza2 _gin7_ isz-pa-ti u2-mal-li
19'. si-it-[tu-ti-szu2-nu] a-na _e2-gal-mesz_-ia2 _{lu2}gal-mesz_-ia2 li-bit _e2-gal_-ia2
20'. u3 [_dumu-mesz_] nina#{ki} {iri}kal-ha {iri}kal3-zu {iri}limmu2-dingir _gin7_ s,e-e-ni u2-za-'i-iz
21'. hal-qu# [mun-nab-tu ma]-la# _en-mesz_-szu2-nu u2-masz-szir3-u-ma ana {kur}szub-ri-a in-nab-tu2
22'. ik-[... _szu-min_-szu]-nu u2-kar-rit ap-pu e-nu uz-nu e-kim-szu2-nu-ti
23'. [...] ana _kur_ sza2-ni-tim-ma la in-na-bi-tu3 e-mid-su-nu-ti hi-t,u
24'. [...]-tu-nu man-nu-me-e ana _kur_-szu2 u _en-mesz_-szu2-nu u2-ter-szu2-nu-ti
25'. [...]-ma ih-du-u i-ri-szu2 ik-tar-ra-bu _lugal_-u-ti
26'. [_...]-mesz_-te ina _ugu_ {kur}uri-a-a sza2 ul-tu2 qe2-reb {kur}uri ana {kur}szub-ri-a in-nab-tu2
27'. [{disz}ur]-sa-a-a _man_ {kur}uri ina muh-hi isz-pur-u-ma la isz-mu-u qi2-bit-su
28'. [a]-na na-da-ni ul im-gur2 ek-s,i-isz isz-pur-szu2-ma e-tap-pa-lu ze-ra-a-te
29'. [ul]-tu {kur}szub-ri-a ina tukul-ti {d}asz-szur _en_-ia2 ak-szu-du-ma _ug3-mesz_-szu2 am-nu-u szal-la-tisz
30'. [asz]-szu2 a-de-e na-s,a-rim-ma ki-tu2 u mi-sza2-ri isz-ruk-in-ni _dingir-mesz gal-mesz_
31'. [ina] muh-hi _ug3-mesz_ szu2-a-tu-nu asz2-al u2-s,i-is, a-hi-it, a-bi-ir-ma
32'. [x] mun-nab-tu2 {kur}uri-a-a 1(disz)-en ul ak-la e-du ul e-zib ana _kur_-szu2-nu u2-ter-szu2-nu-ti
33'. [_us5]-udu#-hi-a gu4-mesz udu-mesz_ ana _{udu}siskur-mesz en-mesz_-ia2 u nap-tan _man_-ti-ia2 ina _kur_ asz-szur ri-i-tu2 t,a-ab-tu2
34'. u2-sza2-as,-bit
$ single ruling
@column 4
@column 2
$ beginning broken
1'. bu-un-nu-u du-um-[mu-qu ...]
2'. _iri-mesz_ szu-a-tu-nu sza2 ina e-muq {d}asz-[szur _en_-ia2 ...]
3'. ap-pu-lu aq-qu-ru ina {d}gesz-bar aq-[mu ...]
4'. ki-i qi2-bit _an-szar2 en_-ia2 u2-ter-ma na-x [...]
5'. _iri-mesz_ sza2-tu-nu ul-tu _usz8-mesz_-szu2-nu a-di gaba-dib-bi-[szu2-nu ar-s,ip u2-szak-lil]
6'. sza {iri}kul-im-me-ri {iri}mar-ku-ha {iri}kal3-zu {iri}[...]
$ 3 blank lines
7'. _mu_-szu2-nu mah-ra-a u2-nak-kir2-ma a-na esz-szu-ti az-ku-ra ni-bit-[su-un]
8'. _ug3-mesz_ hu-bu-ut _{gesz}pan_-ia2 sza2 tam-tim e-li-ti szap-li-ti ina lib3-bi u2-sza2-as,-[bit]
9'. ma-a-tu sza2-a-szu2 a-na si-hir-ti-sza2 a-na 2(disz)-szu2 a-zu-uz-ma
10'. 2(disz) {lu2}szu-ut _sag_-ia a-na _{lu2}nam_-u2-te _ugu_-szu2-nu asz2-kun
$ blank space
$ single ruling
11'. li-sza2-a-nu re-sze-e-ti {disz}nenni
12'. a-na {d}asz-szur _en_-ia2 ul-te-bi-la
13'. 1(disz)-en _{lu2}en {gesz}gigir_ 2(disz) {lu2}sza2 pet2-hal 3(disz) _{lu2}kal-lap-mesz_ de-e-ku
14'. hi-is-sa-a-te-szi-na
$ (One line blank)
$ blank space
15'. {iri}asz-szur-_kur_-su-_gur_ {iri}man-nu-sza2-nin-asz-szur {iri}asz-szur-man-nu-i-sza2-na-an
16'. {iri}a-bat-asz-szur-la-te-ni {iri}a-bat-_man_-la-te-ni {iri}man-nu-li-szi-su
17'. {iri}ku-nu-usz-la-kan-szu2 {iri}li-ter-a-a-im-t,i {iri}a-mir-szu2-li-ig-lud
18'. {iri}mu-szak-szid-na-ki-ri {iri}ka-szid-su-lil-bur {iri}s,a-bit-su-li-kun
19'. {iri}lil-bur-mu-ni-ih-_sza3-an-szar2 {iri}bad3_-{disz}asz-szur-pap-asz {iri}sza2-ni-ni-a-a-ir-szi
20'. {iri}szi-a#-szu-ul-mi-a-mat-_man_-szu2 {iri}pi-lah3-ma-mat-ka-szal-lim
21'. {iri}la-ip-lah3-_kur_-su-ih-pi {iri}asz-szur-i-nar-ga-ru-u-a
22'. [{iri}]asz-szur-ni-ir-szu2-u2-rap-pisz {iri}asz-szur-ni-ir-ka-rap-pisz
@left
1. [...] ina su-qe2-e-szu2 ha-du-u2 ul i-ba-a' e-pisz ni-gu-te ul ip-pa-rik
2. [...] ul-tu _ukken-na iri_ dan-na-ta a-lak _giri3-min_-szu2 ap-ru-us
3. [...] i-na _iri#-mesz_-szu2-nu pal-hu-u-ti sze-la-bu u bu-s,u iq-nu-nu qi2-in-nu
4. [...] si#-hi# e-sza x x-te at-ta-rad t,a-a-bi x-lu?-uk-ku-szu2 _szab#_ x [...]
5. [...] _masz2-szu-gid2-gid2_ sza2-a-ti u2-pa-har _ne_ [...]
6. [...] x x x x x x x nisz-szin x _ri_ u2-sza2-par?-szu2-nu-ti
'
Update made on 2013-09-11 at 17:23:09 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
'&P394715 = RINAP 4 Esarhaddon 033, ex. 02
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1o
1. szu-u2 na-asz2-par-ti _lugal_-ti-ia sza2 ki-ma nab-li i-qam-mu-u a-a-bi isz-me-ma
2. qa-bal-szu2 im-qut-su-ma lib3-ba-szu2 s,a-bit-ma i-tar-ru-ra isz-da-a-szu2
3. lu-bul-ti _man_-ti-szu2 isz-hu-ut,-ma ba-sza2-mu s,u-bat _en_ ar-ni e-di-qa zu-mur-szu2
4. zi-mu-szu2 u2-lam-mi3-in-ma re-e-szisz e-me-ma it-ti _ARAD2-mesz_-szu2 im-nu-u ra-man-usz
5. ina te-me-qi2 s,u-ul-le-e la-ban ap-pi ka-mi3-is e-li _bad3 iri_-szu2
6. u8-a a-a s,ar-pisz i-bak-ki-ma pe-ta-a up-na-a-szu2 u2-s,al-la-a be-lu-ti
7. qur-di {d}asz-szur _en_-ia2 u ta-nit-ti qar-ra-du-ti-ia2 iq-t,a-nab-ba-a a-hu-lap
8. ki-a-am isz-pur-am-ma um-ma _lugal_ sza2 an-zil-li la kit-tu2 ha-ba-lu sza2-ga-szu2 ik#-kib#-[szu2]
9. re-'u-u tak-lu mu-szal-lim _karasz_-szu2 e-mu-qi2 _erin2 hi-a_-szu2 sza2 ti-bu-szu2 la im-da-[ha-ru]
10. mu-ud-du-u qab-li sza2-asz2-me ta-ha-zi le-'u-u ep-szet ka-[la-ma]
11. sza {d}asz-szur _{gesz}tukul-mesz_-szu2 u2-dan-nin-ni-ma _ugu lugal-mesz ad-mesz_-szu2 u2-sza2-ti-[ru]
12. um-ma {kur}szub-ri-a _kur_ ih-t,u-ka ana si-hi-ir-ti-sza2 lid-gu-la pa-nu-ka
13. {lu2}szu-ut _sag_-ka _ugu_-szu2-nu szu-kun-ma li-szu-t,u ab-sza2-an-ka
14. _gun_ man-da-at-tu2 szat-ti-szam-ma la na-par-ka-a ki-in s,e-ru-usz-szu2-un
15. szar-ra-qa-ku-ma ina hi-t,i ah-t,u-u _5(u)-am3_ im-be2-e lu-mal-li
16. asz2-szu2 1(disz)-en hal-qu mun-nab-tu2 _dumu kur_ asz-szur 1(disz) _me_-a-a ri-bi-szu2 lu-ri-ib
17. a-na nap-sza2-a-ti musz-szir-an-ni-ma ta-nit-ti _an-szar2_ lu-sza2-pa-a lad-lu-la qur-di-ka
18. sza2 a-na {d}asz-szur _man dingir-mesz_ e-gu-u a-mat {disz}asz-szur-pap-asz _man szu2 en_-szu2 la i-szem-mu-u
19. hal-qu mun-nab-tu2 sza2 _kur_ asz-szur a-na _en_-szu2 la u2-ta-ru ina _szu-min_-ia le-e-mur
20. um-ma ru-be2-e ma-li-ki-ia sur-ra-a-ti la szal-ma-a-ti id-bu-bu it-ti-ia
21. hi-it,-t,u dan-nu a-na {d}asz-szur ah-t,i-ma a-mat _lugal en_-ia ul asz2-me
22. _dumu-mesz kur_ asz-szur _ARAD2-mesz_-ka ul u2-ter-ra-kam-ma _mun_ ana rama-ni-ia2 ul e-pu-usz
23. ma-mit _dingir-mesz gal-mesz_ sza2 e-ti-qu a-mat _lugal_-ti-ka sza2 a-me-szu2 ik-szu-dan-ni ia-a-ti
24. ag-gu lib3-ba-ka li-nu-ha-am-ma re-e-mu ri-sza2-an-ni-ma pu-t,ur en-nit-ti
25. ana-ku {disz}asz-szur-pap-asz _man_ dan-nu sza2 qi2-bit-su la _bal_-u la usz-tam-sa-ku a-mat ru-bu-ti-szu2
26. [sza2 ma]-har _{gesz}tukul-mesz_ pe-tu-ti u3 ti-ib _me3_ dan-ni a-na _egir_-szu2 la i-tu-ru
27. sza2 ma-ti-ma ina _lugal-mesz_ kul-lat na-ki-ri la is-hu-ru la isz-nu-u qa-bal-szu2 mam-ma-an
28. [la] iz-zi-zu mah-ru-usz-szu2 a-a-um-ma mal-ku ga-ab-ra-szu2 a-szar ta-ha-zi
29. [ki]-a-am aq-bi-szu2-ma um-ma im-ma-te-ma-a tal-te-me a-mat _lugal_ dan-ni a-di 2(disz)-szu2
30. u3 a-na-ku _lugal_ dan-dan-nu a-di 3(disz)-szu2 asz2-pur-kam-ma la tasz-ma-a zi-kir szap-ti-ia2
31. [ana] pi-i-gi na-pisz-ti-ia2 la tap-lah3-u-ma a-na szi-pir-ti-ia la ta-da-a le-et-ka
32. _muru2_ u _me3_ tu-sza2-ra-an-ni-ma _{gesz}tukul-mesz an-szar2_ ez-zu-ti ta-ad-ka-a ina szub-ti-szu2-un
33. s,u-ul-le-e-szu2 ul asz2-me un-ni-ni-szu2 ul al-qe2 ul am-hu-ra su-up-pi-szu2
34. szab-su ki-sza2-di ul u2-ter-rasz-szum-ma ul ip-szah-szu2 ez-ze-tu2 ka-bat-ti
35. ag-gu lib3-bi ul i-nu-uh-ma re-e-mu ul ar-szi-szu2-ma ul aq-bi-szu2 a-hu-lap
$ single ruling
36. u3 {iri}up-pu-me _iri man_-ti-szu2 sza2 s,e-er _kur_-i dan-ni _gin7 dungu_ szit-ku-na-at [szu-bat-su]
37. a-ram-mu ina szi-pik ep-ri _gesz-mesz_ u _na4-mesz_ mar-s,i-isz pa-asz2-qi2-isz [...]
38. e#-li# _bad3 iri_-szu2 a-na ik-ki-be2-e-szu2 asz2-kun [...]
$ (Lacuna of about 40 lines)
@column 2o
1. a-di a-na-ku ina qe2-reb na-ge-e szu2-a-tu2 at-ta-al-la-ku szal-t,a-nisz
2. a-ram-mu sza2 _ugu_ {iri}up-pu-me _iri man_-ti-szu2 u2-szak-bi-su
3. ina {iti}kin _u4 2(u) 1(disz)-kam u4-hul-gal2-e_ u4-mu lem-nu i-lit-ti a-sak-ki
4. ina qul-ti mu-szi a-ram-mu [szu2]-a-tu2 nap-t,u is-luh-u-ma id-du-u _izi_
5. ina qi2-bit {d}marduk _man dingir-mesz_ i-zi-qam-ma _{im}si-sa2_ ma-nit _en dingir-mesz_ t,a-a-bu
6. _eme_ {d}gesz-bar mun-na-ah-zi a-na {iri}up-pu-me u2-sa-hir-ma
7. a-ram-mu ul is,-[bat ...] _bad3_-szu2 iq-mu-ma u2-sze-me di-tal-lisz
8. [...] e-pesz _muru2_ u _me3_ da-a-a-i-qu ib-bal-kit-u-ni
9. [...]-isz it-bu-szu2-nu-ma isz-ku-nu tah-ta-szu2-un
10. [...] x-szu2-nu-ma gul-gul-li-szu2-nu ir-s,i-pu di-ma-ti-isz
11. [...]-nu e-lu-lu-ma il-mu-u si-hi-ir-ti _iri_-szu2-un
12. [ul-tu er]-ni-it-ti-ia ak-szu-du-ma am-s,u-u mal _sza3_-ia
13. [...] al-qam-ma _ugu_ {iri}up-pu-me asz2-ta-kan usz-man-ni
14. ki [...] a-ram-mu sza2 _ugu_-szu2 u2-szak-bi-su e-mur-ma
15. sza2 mi-lik# [la ku-_uzu?_] im#-li-ku-ma u2-hal-li-qu nap-szat-su
16. a-na a-[...]-szu2 i-tu-ru-ma u2-szah-ri-bu da-ad-me-szu2
17. u3 [...] x-ma u2-par-ri-ru ka-s,ir-tu2 el-lat-su
18. s,a-lam [... u2]-sze-pisz-ma u2-hal-li-pa ba-sza2-a-mu
19. bi-re-[ti ...] id-di-szu-ma si-mat _ARAD2_-u-ti
20. e-ru-u [...]-szu2 u2-sza2-as,-bit-ma sza2 e-pesz _har_-x-x-x
21. tam-szil ma-szak [...] ma-szak _ku3-sig17 husz-a_ isz-hu-ut-ma
22. ina _szu-min_ {disz}sze-er-x [...] x-gi-te-szu-up _dumu-mesz_-szu2 isz-kun-ma
23. asz2-szu2 ra-sze-e re-[e-me szu-zu]-ub# na-pisz-ti-szu2 u2-sze-s,u-ni ina mah-ri-[ia]
24. ki-a-am iq-bu-nim-[ma um-ma ...] x hi-bil-ti la a-ma-ta ana _gaba_ a-sak-ki szu-uk-[na]
25. a-na da-li-li-[ka ...] lu-tal-lak e-da-[nu-a]
26. ia-a-ti li-[...] x kul-lat na-ki-ri mul-tar-[hi]
27. la kan-szu-ti x [...] la pa-li-hu-ti lip-la-hu be-lut-ka
28. ki-a-am asz2-pur-szu2 [um-ma ...] an-nu-ti lu ina mah-ri-ma _udu-siskur_ ina kit x# x#
29. ki-i lil-[li ...]-a _egir udu-siskur-mesz_-ka ta-ra-muk _a-mesz_
30. _ki ta#_ [...]-szu2 ar-ki za-na-an _an_-e ta-sza2-kan na-an-s,a-bu
31. um-ma [...] qa-bi a-mat {d}a-nu-ti a-di 2(disz)-szu2
32. _u4-mesz_-[ka im-lu-u ...]-ka ik-szu-dam-ma uk-ki-ba a-dan-ka
33. x [...] lib-sza2-a ina pi-i _dingir-mesz_ szu-ut _an ki_
34. [...] x it-ta-s,a-a sa-pa-ah _kur_-ka
35. [...]-ak-ka-ru iq-qa-bi sza2-lal _ug3-mesz_-ka
36. [...]-e kun-nat-ma a-szar-sza2 ul en-ni
37. [...] mu-ni-ih lib3-bi {d}[x]
38. [...] x ul i-tu-ra ar-ka-nu
39. [...] x s,i-it _ka_-szu2-un
40. [...] ul aq-bi-szu2 a-hu-lap
41. [... ez-ze]-tu2 ka-bat-ti
$ broken
@reverse
@column 3r
$ beginning broken
1'. [...] _gar_
2'. [...]
3'. [...] _lu_ [x]
4'. [...] ih#-bu-ta hu-bu-us-su
5'. [...] a-di mah-ri-ia2 u2-bil-u-ni
$ blank space
$ single ruling
6'. [...] sza2 _ugu_ e-ri-bi ma-a-du
7'. [...] ul-tu qe2-reb {kur}szub-ri-a ana _kur_ asz-szur asz2-lu-la
8'. [...] x a-na {d}asz-szur {d}nin-lil2 {d}sze-ru-u-a
9'. [...] {d}masz {d}gu-la {d}u-gur {d}inanna sza2 nina{ki} {d}inanna sza2 _limmu2#-dingir_ {d}nusku
10'. [... _a2]-min#_-a-a it-tal-lak-u-ma i-na-a-ru ga-ri-ia2
11'. na-[...]-ia2 mu-szam-s,u-u mal lib3-bi-ia2 ana szi-rik-ti asz2-ruk
12'. ra-[...]-ti mun-dah-s,i e-pisz _muru2_ u ta-ha-zi
13'. ul-tu [... a-hi]-it, a-bir-ma ana ki-s,ir _man_-ti-ia2 ak-s,ur
14'. ina _ugu_ {lu2#}[...] _{gesz}gigir_ qur-ub-te {lu2}pet2-hal qur-ub-te _{lu2}gar_-nu-te ma-'a-si
15'. _{lu2}sag-mesz_ [{lu2}kit]-kit-tu-u {lu2}um-ma-ni {lu2}kal-la-pu
16'. {lu2}a-ri-ti {lu2}da-a-a-lu _{lu2}engar {lu2}sipa {lu2}nu-{gesz}kiri6_
17'. e-li e-mu#-qi2# {d}asz-szur gap-sza2-a-te u ki-s,ir _man-mesz ad-mesz_-ia2 mah-ru-te
18'. ma-a'-disz [u2-rad]-di#-ma _kur_ asz-szur a-na si-hir-ti-sza2 _gin7_ isz-pa-ti u2-mal-li
19'. si-it-[tu-ti-szu2-nu] a-na _e2-gal-mesz_-ia2 _{lu2}gal-mesz_-ia2 li-bit _e2-gal_-ia2
20'. u3 [_dumu-mesz_] nina#{ki} {iri}kal-ha {iri}kal3-zu {iri}limmu2-dingir _gin7_ s,e-e-ni u2-za-'i-iz
21'. hal-qu# [mun-nab-tu ma]-la# _en-mesz_-szu2-nu u2-masz-szir3-u-ma ana {kur}szub-ri-a in-nab-tu2
22'. ik-[... _szu-min_-szu]-nu u2-kar-rit ap-pu e-nu uz-nu e-kim-szu2-nu-ti
23'. [...] ana _kur_ sza2-ni-tim-ma la in-na-bi-tu3 e-mid-su-nu-ti hi-t,u
24'. [...]-tu-nu man-nu-me-e ana _kur_-szu2 u _en-mesz_-szu2-nu u2-ter-szu2-nu-ti
25'. [...]-ma ih-du-u i-ri-szu2 ik-tar-ra-bu _lugal_-u-ti
26'. [_...]-mesz_-te ina _ugu_ {kur}uri-a-a sza2 ul-tu2 qe2-reb {kur}uri ana {kur}szub-ri-a in-nab-tu2
27'. [{disz}ur]-sa-a-a _man_ {kur}uri ina muh-hi isz-pur-u-ma la isz-mu-u qi2-bit-su
28'. [a]-na na-da-ni ul im-gur2 ek-s,i-isz isz-pur-szu2-ma e-tap-pa-lu ze-ra-a-te
29'. [ul]-tu {kur}szub-ri-a ina tukul-ti {d}asz-szur _en_-ia2 ak-szu-du-ma _ug3-mesz_-szu2 am-nu-u szal-la-tisz
30'. [asz]-szu2 a-de-e na-s,a-rim-ma ki-tu2 u mi-sza2-ri isz-ruk-in-ni _dingir-mesz gal-mesz_
31'. [ina] muh-hi _ug3-mesz_ szu2-a-tu-nu asz2-al u2-s,i-is, a-hi-it, a-bi-ir-ma
32'. [x] mun-nab-tu2 {kur}uri-a-a 1(disz)-en ul ak-la e-du ul e-zib ana _kur_-szu2-nu u2-ter-szu2-nu-ti
33'. [_us5]-udu#-hi-a gu4-mesz udu-mesz_ ana _{udu}siskur-mesz en-mesz_-ia2 u nap-tan _man_-ti-ia2 ina _kur_ asz-szur ri-i-tu2 t,a-ab-tu2
34'. u2-sza2-as,-bit
$ single ruling
@column 4
$ beginning broken
1'. bu-un-nu-u du-um-[mu-qu ...]
2'. _iri-mesz_ szu-a-tu-nu sza2 ina e-muq {d}asz-[szur _en_-ia2 ...]
3'. ap-pu-lu aq-qu-ru ina {d}gesz-bar aq-[mu ...]
4'. ki-i qi2-bit _an-szar2 en_-ia2 u2-ter-ma na-x [...]
5'. _iri-mesz_ sza2-tu-nu ul-tu _usz8-mesz_-szu2-nu a-di gaba-dib-bi-[szu2-nu ar-s,ip u2-szak-lil]
6'. sza {iri}kul-im-me-ri {iri}mar-ku-ha {iri}kal3-zu {iri}[...]
$ 3 blank lines
7'. _mu_-szu2-nu mah-ra-a u2-nak-kir2-ma a-na esz-szu-ti az-ku-ra ni-bit-[su-un]
8'. _ug3-mesz_ hu-bu-ut _{gesz}pan_-ia2 sza2 tam-tim e-li-ti szap-li-ti ina lib3-bi u2-sza2-as,-[bit]
9'. ma-a-tu sza2-a-szu2 a-na si-hir-ti-sza2 a-na 2(disz)-szu2 a-zu-uz-ma
10'. 2(disz) {lu2}szu-ut _sag_-ia a-na _{lu2}nam_-u2-te _ugu_-szu2-nu asz2-kun
$ blank space
$ single ruling
11'. li-sza2-a-nu re-sze-e-ti {disz}nenni
12'. a-na {d}asz-szur _en_-ia2 ul-te-bi-la
13'. 1(disz)-en _{lu2}en {gesz}gigir_ 2(disz) {lu2}sza2 pet2-hal 3(disz) _{lu2}kal-lap-mesz_ de-e-ku
14'. hi-is-sa-a-te-szi-na
$ (One line blank)
15'. {iri}asz-szur-_kur_-su-_gur_ {iri}man-nu-sza2-nin-asz-szur {iri}asz-szur-man-nu-i-sza2-na-an
16'. {iri}a-bat-asz-szur-la-te-ni {iri}a-bat-_man_-la-te-ni {iri}man-nu-li-szi-su
17'. {iri}ku-nu-usz-la-kan-szu2 {iri}li-ter-a-a-im-t,i {iri}a-mir-szu2-li-ig-lud
18'. {iri}mu-szak-szid-na-ki-ri {iri}ka-szid-su-lil-bur {iri}s,a-bit-su-li-kun
19'. {iri}lil-bur-mu-ni-ih-_sza3-an-szar2 {iri}bad3_-{disz}asz-szur-pap-asz {iri}sza2-ni-ni-a-a-ir-szi
20'. {iri}szi-a#-szu-ul-mi-a-mat-_man_-szu2 {iri}pi-lah3-ma-mat-ka-szal-lim
21'. {iri}la-ip-lah3-_kur_-su-ih-pi {iri}asz-szur-i-nar-ga-ru-u-a
22'. [{iri}]asz-szur-ni-ir-szu2-u2-rap-pisz {iri}asz-szur-ni-ir-ka-rap-pisz
@left
1. [...] ina su-qe2-e-szu2 ha-du-u2 ul i-ba-a' e-pisz ni-gu-te ul ip-pa-rik
2. [...] ul-tu _ukken-na iri_ dan-na-ta a-lak _giri3-min_-szu2 ap-ru-us
3. [...] i-na _iri#-mesz_-szu2-nu pal-hu-u-ti sze-la-bu u bu-s,u iq-nu-nu qi2-in-nu
4. [...] si#-hi# e-sza x x-te at-ta-rad t,a-a-bi x-lu?-uk-ku-szu2 _szab#_ x [...]
5. [...] _masz2-szu-gid2-gid2_ sza2-a-ti u2-pa-har _ne_ [...]
6. [...] x x x x x x x nisz-szin x _ri_ u2-sza2-par?-szu2-nu-ti
'

Page 1 of 1, showing 3 record(s) out of 3 total

    First Page

Page 1 of 1, showing 3 record(s) out of 3 total