RINAP 5/2, Ashurbanipal 220 ex. 001 (P394610)

Official or display tablet excavated in Nineveh (mod. Kuyunjik), dated to the Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC) period and now kept in British Museum, London, UK

Metadata / catalogue

Flat catalogue

As CSV As TSV

Expanded catalogue

As JSON

Linked catalogue

As TTL As JSON-LD As RDF/JSON As RDF/XML

Text / annotations

Text data

As ATF As JTF

Linked annotations

As TTL As JSON-LD As RDF/JSON As RDF/XML

Related publications

As CSV As BibTeX

Chemical Data

Seal Chemistry

As CSV

Museum Collection(s)

British Museum, London, UK

Museum Number

BM —

Period

Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Provenience

Nineveh (mod. Kuyunjik)

Artifact Type

Tablet

Material(s)

Clay

Genre / Subgenre(s)

Official or display (witness)

Language(s)

Akkadian

Measurements

-

Witness

tablet
obverse
column 1
1. [a-na-ku {disz}an-szar2-du3-a _lugal gal lugal_ dan-nu _lugal szu2 lugal kur_ asz-szur _lugal_ kib-rat _limmu2_-tim]
  n lines broken
2'. _[szagina] babila2#{ki} lugal# [kur eme-gi7_ u _uri{ki}]_
3'. _[dumu] dumu#_ {disz}{d}sin-pap-mesz-su _lugal# [gal lugal_ dan-nu _lugal szu2 lugal kur_ asz-szur]
4'. li#-ib-li#-bi {disz}lugal-gi-na _lugal# gal# [lugal_ dan-nu _lugal szu2 lugal kur_ asz]-szur#
5'. _[giri3]-nita2#_ babila2{ki} _lugal kur eme#-[gi7_ u uri]{ki#}
6'. _[an-szar2] ad dingir-mesz_ ina lib3-bi _ama_-ia szi-mat _lugal_-u#-ti# [i-szim? szim-ti?]
7'. [{d}]nin#-lil2 _ama gal_-tu a-na be-lut _kalam_ u _ug3-mesz_ taz-ku#-ra# [szu-mi3?]
8'. [{d}]e2#-a _dingir-mah alam-dim2_-me-e _en_-u-ti u2-s,ab-bu-u nak#-[lisz]
9'. [{d}]3(u)# _dingir#_ el#-lu asz2-szu2 e-pesz _lugal_-ti-ia usz-tak-li-ma _munus saga_ it#-tum#
10'. [{d}utu {d}iszkur] ba-ru-tu2 szi-pir la in-nen-nu-u u2-mal-lu-u _szu-min_-u-a
11'. [{d}]marduk# _abgal dingir-mesz_ uz-nu ra-pa-asz2-tu ha-si-su pal-ku-u isz-ru-ka szi-rik-te
12'. {d#}ag _dub-sar_ gim-ri ih-ze ne2-me-qi-szu2 i-qi2-sza2-an-ni a-na qisz-ti
13'. {d#}nin-urta {d}u-gur dun-ni zik-ru-te e-mu-qi2 la sza2-na-an u2-szar-szu-u gat-ti
14'. szi#-pir ap-kal-li a-da-pa3 a-hu-uz ni-s,ir-tu2 ka-tim-tu2 kul-lat t,up-szar-ru-tu2
15'. _geszkim#-mesz an_-e u _ki_-tim am-ra-ku szu-ta-da-na-ku ina _ukken_ um-ma-a-ni
16'. szu#-ta-bu-la-ku 1(disz) _ba3_-ut ma-at,-lat _an_-e it-ti _abgal i3-mesz_ le-'u#-u-ti
17'. u2-pa-t,ar3 _i-gi-a-ra2_-e et-gu-ru-ti sza2 la i-szu-u pi-it pa-ni
18'. asz2-ta-si kam-mu nak-lu sza2 _eme-gi7_ s,u-ul-lu-lu ak-ka-du-u ana szu-te-szu-ri asz2-t,u
19'. hi-t,a-ku _gu3-sum_ ab-ni sza2 la-am a-bu-bi sza2 kak-ku sa-ak-ku bal-lu
20'. it-ti il-li na-as-qi2 an-na-a sza2 ep-pu#-sza2# gi-mir u4-me-ia
21'. szi-tah-hu-t,a-ku mur-ni-is-qi2 rak-pa-ak hi-isz-sza2-me-e szit-ma-ru-ti
22'. tam#-ha-ak til-pa-na u2-s,u u2-szap-ra-asz2 si-mat qar-ra-du-ti
23'. a-szal-lu ki-ma szil-ta-hi az-ma-ra-ne2-e nu-ur-ru-t,u-u-ti
24'. s,ab#-ta-ku {kusz}a-sa-a-ti ki-ma as-sa-ri u2-sza2-as-har se-he-er {gesz}ma-gar-ri
25'. usz#-ta-na-as,-bar ki-ma kisz-kat3-te-e {gesz}a-ra-a-te {gesz}ka-ba-ba-te
26'. le#-'a-a-ku sza gi-mir um-ma-ni ka-li-szu2-nu i-nu-szu2-nu ra-bu#-u
27'. isz#-te-nisz a-lam-mad si-mat _en_-u-ti al-ka-ka-te at-ta-na-al-lak sza2 _lugal_-te
28'. u2-szu-za-ku ma-har _lugal#_ ba-ni-ia t,e3-e-me asz2-ta-nak-kan a-na _gal-mesz_
29'. ba-lu-u-a _{lu2}nam_ ul# ip-pa-qid _{lu2}gar_-nu ul isz-sza2-kan ul-la-nu-u-a
30'. it#-ta-nap-la-as _ad_ ba-nu-u-a qar-ra-du-tu2 sza2 i-szi-mu-in-ni _dingir-mesz gal-mesz_
31'. ina qi2#-bit _dingir-mesz gal-mesz ukken szesz-mesz_-ia ma#-a'#-disz# i-ra-man-ni
32'. asz2#-szu2 e-pesz _lugal_-ti-ia im-hur an-szar2 _lugal# dingir#-mesz# en_ gim-ri
  blank space
  erasures
33'. u2-s,al-li {d}nin-lil2 {d}sze-ru-u-a ru-bat i-la-a-ti be-let _gaszan-mesz_
34'. u2#-sa#-ap-pi {d}utu {d}iszkur ba-re-e sza2-ma-me qaq-qar _di-ku5_ kib-ra-a-te
35'. [usz-te-mi3]-iq# {d}ag {d}marduk na-di-nu-te _{gesz}gidri {gesz}gu-za_ mu-kin-nu _lugal#_-u#?-ti#
36'. [um-ma ina] ukken#-ni-ku-nu ib-ba-a ina _dumu#-mesz#_-ia te-nu#-[u2-a]
37'. [...] x [...]
38'. [...]
  rest broken
column 2
  beginning broken
1'. [ina _igi] dingir#-mesz# gal#-mesz#_ sza2# _an#_-e# [u _ki_-tim ...]
2'. u2-dan-nin isz-t,ur isz-kun# [a]-de#-e# [a-na u4-me s,a-a-ti]
3'. ina _{iti}gu4 iti_ {d}e2-a _en_ te-ne2-sze#-e#-ti pa-ti-qu# [nab-nit _lugal_-ti-ia]
4'. e-ru-um-ma ina _e2_ ri-du-u-ti a-szar t,e3-e-me u mil-[ki ...]
5'. ina qi2-bit an-szar2 _ad dingir-mesz {d}marduk en en-en lugal dingir#-[mesz]_
6'. u2-sza2-qa-an-ni _ugu dumu-mesz lugal_ szu-mi3 iz-kur ana _lugal_-[u-ti]
  blank space
7'. _e2-gal_ ina e-re-bi-ia i-ra-asz2 gi-mir _karasz_ ma-li ni-gu#-[tu]
8'. ha-du-u2 _nun-mesz_ {lu2}szu-ut _sag_ u2-pa-qu zi-kir szap#-[ti-ia]
9'. ma-har _lugal ad_ ba-ni-ia s,ab-tak ab-bu-su-nu <<ana>> pu-su-sak hi-t,i#-[szu2-nu?]
10'. _dingir#-mesz gal-mesz_ ep-sze-te-ia _saga-mesz_ ha-disz ip-pal-su-ma#
11'. ina qi2#-bi-ti-szu2-nu s,ir-ti u2-szib t,a-a-bisz ina _{gesz}gu-za ad du3_-ia
12'. ru#-be2#-e# {lu2#}szu#-ut _sag en_-u-ti ih-szu-hu i-ra-mu e-pesz _lugal_-ti-ia#
13'. ina zi-kir _mu_-ia kab#-ti ha#-du-u2 i-ri-szu2 kib-rat _limmu2_-tim
14'. _lugal-mesz_ sza2 ti-amti e-liti szap#-[liti] _ARAD-mesz_ da-gil2 pa-ni _ad_ ba-ni-ia#
15'. asz2-szu2 e-pesz _lugal_-ti-ia pu-su#-rat ha#-de#-e# isz#-tap-pa-ru ana a#-a#-[szi]
16'. _{gesz}tukul-mesz_ na-ki-ri ti-bu-te ir-tab-s,u rak-su# ip#-t,u-ru# ta#-ha#-za#-szu2#-[un]
17'. i-nu-hu ul-me-szu2-un sze-lu-u-ti# u2-szap-szi-hu _{gesz}pan_-szu2-un ma-la#-[ti]
18'. ir-bu-bu ak-s,u-ti sza2 a-na la# ma-gi-re-szu2-un tu-qu-un-tu2 hasz-[hu]
19'. bi-rit _iri_ u _e2_ a-me-lu mim#-mu#-u tap-pe-e-szu2 ul e-kim ina da-na#-[ni]
20'. se-he-ep _kur_ ka-la-ma et,#-lu# e#-du hi-bil-tu ul e-pu-usz#
21'. a-lik ur-hi e-disz-szi-szu2 ina szul#-[me] ib-'a har-ra#-nu ru-qe2-e-[ti]
22'. ul ib-szi szar-ra#-qu ta#-bik# da-me ul ip-pa-rik pi-rik#-[tu2]
23'. asz2-ba _kur-kur_ szub-tu ne2#-eh#-[tu2 ki]-ma u2-lu szam-ni taq-na kib-rat _limmu2_-tim#
24'. {lu2}e-la-mu-u szip#-[ra-a-ti] a#-na sza2-'a-al szul-mi3-ia isz-pu-ru-nim-ma na-szu2-u?
25'. ina qi2-bit {d}marduk# x ul# ar-szi sza2-ni-na ul ib-szi ge-ra-a-a
  blank space
  single ruling
26'. ina mah-re-e _bala_-ia sza2# {d#}marduk _lugal_ gim-ri _en_-ut u2#?-[mal]-lu#-u2# _szu-min_-u#?-a#?
27'. _{tug2}sig2 dingir_-ti-szu2 _gal#_-ti as,#-bat asz2-te-'a-a asz2-ra#-te-e-szu2
28'. sza a-lak _dingir_-ti-szu2 kak-da3-a u2-sa-al-la u2-sa-ap#-pa _gal_-tu2 _dingir_-u-su#
29'. hu-su-us babila#{ki} sza# ina ug-gat lib3-bi-ka ta-bu-tu-szu2 at-ta
30'. a-na e2-sag-gil _e2-gal en_-ti-ka ki-szad-ka ter-ra su-uh-hi-ra pa#-[an-ka]
31'. ma-s,i _iri_-ka te-e-zib a-szar la si-ma-te-ka ra-ma-ta szub-tu2#
32'. at-ta-ma# {d}en-lil2-la2 _dingir-mesz_ {d}marduk qi2-bi a-lak szu-an-na{ki#}
33'. ina pi-i-[ka el]-li# sza2 la# szu#-un#-ne2#-e# lisz#-sza2#-kin e-reb e2-sag#-[gil]
34'. man-nu# [...]
  rest broken
reverse
column 1
  beginning broken
1'. ia#-a-ti# [...]
2'. _{lu2}ka-pirig#_ x x [...]
3'. _{lu2}gala-mesz_ ina man-zi#-[i hal-hal-la-ti ...]
4'. _{lu2}nar-mesz_ ina _{gesz}za3#-mi2#_ ta#-nit#-ti _en#_-ti#-[szu2 i-za-am-mu-ru?]
5'. {disz}{d}gesz#-nu11-mu-gi-na _szesz_ ta-li-me sza2 asz2-ru#-[ku a-na {d}marduk]
6'. _szu-min dingir_-ti-szu2 _gal_-ti s,a-bit-ma i-szad-di-ha ma#-[har-szu2]
7'. ul-tu _kar_ bal-til{ki} a-di _kar_ babila{ki} a-szar i-szak#-ka-nu nu#-[bat-tu2]
8'. as-li t,u-ub-bu-hu le-e pu-ul-lu-ki ar-man-ni sur-ru-qu e-[x x?] _x-ga-mesz_
9'. mim-ma szum-szu2 nap-tan sze-e-ri li-la-a-ti u2-t,ah-hu-u ma-har#-[szu2]
10'. ab-ri nu-up-pu-hu di-pa-ri qe2-e-du a-na 1(disz) _danna-am3_ na-mir-[tu2] szak#-nat
11'. gi-mir _erin2_-ni-ia ki-ma {d}tir-an-na szu-tas-hu-ru u4-mu u _ge6_ szit-ku-nu nin-gu-tu2#
12'. {d}gaszan sza2 a-ga-de3{ki} {d}na-na-a {d}u2-s,ur-a-mat-sa {d}ha-ni-bi-ia {d}a-da-pa3#?
13'. ina# kib#-ri _i7_ szub-tu szit-ku-na-ma u2-qa-'u-u2 _lugal dingir-mesz en en-en_
14'. {d#}u-gur dan-dan-ni _dingir-mesz_ it-ta-s,a-a ul-tu e2-mes-lam szu-bat ru-bu-ti-szu2
15'. ina ul-s,i# ri-sza2-a-ti ina _kar_ babila{ki} iq-rib-ma i-t,e-ha-a ina szul-me
16'. {d}ag _ibila#_ szit-lu-t,u ul-tu qe2-reb bar2-sipa{ki} usz-te-esz-sze-ra _kaskal#_
  blank space
17'. {d}utu ul-tu si#-par{ki} i-hi-szam-ma a-na babila{ki} un-dasz2-szi-ra sza2-ru-ri
18'. _dingir-mesz kur eme-gi7#_ u# uri{ki} ki-ma mu-re-e an-hu-te pa-nu-usz-szu2 it-ta-nak-ka-ru
19'. ina s,ip-pat mu-sza2-re-e# ku-uz-bi sza2 kar-za-gin3-na asz2-ri el-li#
20'. ma-har _mul-mesz_ sza2-ma#-mi# {d#}e2-a {d}utu {d#}asal#-lu2#-hi# _dingir#-mah#_ {d#}ku3#-su3# {d}nin#-[a-ha-kud-du]
21'. ina szi-pir _abgal ka-luh#-[u3]-da# [ka-du8-u3-da_ rim-ki te-lil-te]
22'. e-ru-um-ma# [(...) qe2-reb]-szu2# ir#-ma-a pa#-[rak da-ra-a-ti]
23'. _gu4-mah#_-[hi bit-ru]-te# szu-'e#-e# ma-ru-ti aq-qa-a# ma#-[har-szu2]
24'. _ku6#_ [u _muszen] he2-gal2 zu-ab_ u2-t,ah-ha-a pa-nu-usz#-szu2#
25'. [...] _lal3# i3-mesz_ u2#-sza2-az-ni-na ki-ma ra-a-di
26'. [... _igi]-sa2#_-e szad-lu-u-ti u2-szam-hi-ra kad3-ra-a
27'. [{lu2}ra-am-ki {lu2}]pa#-szi-szu2 _{lu2}an-gub-ba-mesz_ ma-har-szu2 ul-ziz
28'. [_ka-pirig-mesz gala-mesz nar-mesz_ sza2 ga-mir] um#-ma-nu-ti ha-am#-mu# [ul-ziz ma]-har#-szu2# x x
29'. [...]-un#-nu ip#-par-di# [...]
30'. [...] x ki#-ma# x [...]
  rest broken
column 2
  beginning broken
  blank space
1'. ina# u4#-me#-szu#-ma u2#-sze#-pisz#-ma _{na4}na-ru2-a_ szi-t,ir _mu_-ia#
2'. s,a-lam _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia e-si-qa s,e-ru-usz-szu2#
3'. s,a#-lam _lugal_-ti-ia mu-sa-ap-pu-u _dingir_-ti-szu2-un ma-har-szu2-un ul-ziz
4'. ta-nit-ti {d}marduk _en_-ia ep-sze-ti-ia _saga-mesz_
5'. s,e#-ru-usz-szu2 u2-sza2-asz2-t,ir-ma a-na ar2-kat3 u4-me e-[zib]
  about 5 blank lines
6'. ia-a-[ti {disz}an-szar2-du3-a szi-mat _saga_-tim] x i-szim szim-ti
  blank space
7'. x x [...]
  blank space
8'. _ta_ e2-hur-[sag-gal-kur-kur-ra]
9'. re-ha-a-ti [...]
10'. _dingir#-mesz# kur eme-gi7_
11'. ki-sza2-di-szu2
12'. ia-a-ti# {disz}asz-du3-a
13'. ik#-ru#-ub
14'. [{disz}]{d#}gesz-nu11#-mu-gi
15'. _[szu-min] dingir#_-ti#-szu2
16'. _{lu2#}ka#-pirig_
17'. _[{lu2}]gala#-mesz_
18'. _[{lu2}]nar#-mesz_
19'. [x] x [...] _{gesz#}ma2-tusz-a#_
20'. [ul-tu _kar_] bal#-til
  rest broken

Consult previous versions and their differences
Consult sign list of Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)
Consult word list of Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

 • Artifact type: Tablet
 • Material: Clay
 • Measurements (mm):
 • Weight:
 • Artifact Preservation:
 • Condition Description:
 • Join Information:
 • Seal no.:
 • Seal information:
 • Artifact comments:


 • primary: RINAP 5/2, Ashurbanipal 220 ex. 001

  [Jeffers2023RINAP5/2] Jeffers, Joshua, and Jamie Novotny. 2023. The Royal Inscriptions of Ashurbanipal (668–631 BC), Aššur-Etel-Ilāni (630–627 BC), and Sîn-Šarra-Iškun (626–612 BC), Kings of Assyria, Part 2. Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period, vol. 5/2. Eisenbrauns.

 • history: Lehmann-Haupt, Carl F., Lehmann Shamashshumukin (1892) pl. 34-39,

  [sec102567] N.d.

 • history: Streck, Maximilian, Asb. (1916) 252-271,

  [sec102568] N.d.

 • history: Bauer, Theo, Asb. (1933) 84,

  [sec102569] N.d.

 • Composite No.:
 • Museum No.: BM —
 • Accession No.: K 02694 + K 03050

 • Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)
 • Elevation:
 • Stratigraphic Level:
 • Excavation No:
 • Findspot Square:
 • Findspot Comments:

Consult this artifact as presented on the website of collections and projects:

This artifact is a witness to the following composite(s):

Composite Score
RINAP 5/2 Ashurbanipal 220 composite (P516955) View the score

General Notes: -
CDLI Notes: -
Cite this Artifact
“RINAP 5/2, Ashurbanipal 220 Ex. 001 Artifact Entry.” (2010) 2023. Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). September 9, 2023. https://cdli.ucla.edu/P394610.
RINAP 5/2, Ashurbanipal 220 ex. 001 artifact entry (No. P394610). (2023, September 9). Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). https://cdli.ucla.edu/P394610 (Original work published 2010)
RINAP 5/2, Ashurbanipal 220 ex. 001 artifact entry (2023) Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). Available at: https://cdli.ucla.edu/P394610 (Accessed: April 15, 2024).
@misc{2023RINAP,
	note = {[Online; accessed 2024-04-15]},
	year = {2023},
	month = {sep 9},
	title = {RINAP 5/2, {Ashurbanipal} 220 ex. 001 artifact entry},
	url = {https://cdli.ucla.edu/P394610},
	howpublished = {https://cdli.ucla.edu/P394610},
}

TY - ELEC
DA - 2023/9/9/
PY - 2023
ID - P394610
LB - CDLI:P394610
M1 - 2024/4/15/
TI - RINAP 5/2, Ashurbanipal 220 ex. 001 artifact entry
UR - https://cdli.ucla.edu/P394610
ER - 
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.