BAM 6, 523 (P394418)

Medical tablet excavated in Nineveh (mod. Kuyunjik), dated to the Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC) period and now kept in British Museum, London, UK

Open image

Transliteration

tablet
obverse
column 1
1. _[DISZ na]_ mi-szit-ti pa-ni ma-szid-ma ta-lam-ma-szu2 i-szam-ma-am-szu2 _kin_ [mi]-szit#-ti
2. _[DISZ na]_ mi-szit-tu im-szid-su-ma lu _zag_ lu _gub3 sig3_-is, _mud# [a2_-szu2] _nu_ pa-t,ir
3. _[szu]-si-mesz_-szu2 _nir-nir_-as, _szu_-su u2-szaq-qa2 u _nir_-as, _giri3_-[szu2 i]-qan#-na-an
4. u3 _nir_-as, _ninda_ u _kasz nu tar_-us _dab gidim7!_ ana#? _edin#? ud#? [3(disz)-kam2]_ ni-szi
5. _DISZ_ ka-bit-ma lu _szu_-su lu _giri3_-szu2 iq!-ta-na-an [mi-szit-ti im-szid]-su# _din_
6. _DISZ zag_-szu2 tab-kat3 mi-szit-ti _maszkim# din_
7. _DISZ zag adda_-szu2 ka-lu-szu-ma tab#-kat2# mi-szit-ti _maszkim# egir#_-tu2 _sig3_-is,
8. _DISZ gub3_-szu2 tab-kat2! _szu# [{d}]szu-lak#
9. _DISZ gub3 adda_-szu2 ka-lu-szu-ma [tab-kat2] _gaba#-ri! sig3_-is, _[szu_ {d}szu]-lak#
10. _maszkim_ mu-sa-a-ti _masz#-masz_ ana _ti_-szu2 _me#-[a nu gar_-an]
  single ruling
11. _DISZ kin_ mi-szit-ti sza2 _egir tag 1/2(disz) sila3 numun gada ara3_-en ina# _a#_ [...]
12. ba-ah-ru-su ina _kusz sur_-ri _ta mud a2#_ [...]
  single ruling
13. _DISZ kimin henbur2 {gesz}dih3 henbur2 {gesz}kiszi16_ [...]
14. ina szer2-ti _a-mesz_ szu-nu-ti [...]
  single ruling
15. _DISZ kimin numun_ {gesz}szu-szi {u2}szakira#_ [...]
16. ina _mul4_ tusz-bat ina szer2#-[ti ...]
  single ruling
17. _DISZ kimin {na4}an-zah {na4}igi-zag#-[ga2_ ..]
18. u2-sze-li _<a>-gub2-ba_ ina#? [...]
  single ruling
19. szum-ma tu ba [...]
20. 1/2(disz) _sila3 duh-sze-gesz-[i3_ ...]
  single ruling
21. _DISZ_ szim du3 x [...]
22. x x _{u2}sikil#_ [...]
23. [...]
24. [x x] _{u2}ku6_ [...]
  approximately 30 missing lines
55'. x [...]
56'. _DISZ lu2 maszkim2_ x [...]
57'. sza2# 1(u) 5(disz) na-szal-lul e-nu-ma# x [...]
58'. _u4_ u# _ge6_ la mu u _u4 7(disz)-kam2_ la sze [...]
59'. _u4 7(disz)-kam2#_ ina qul-ti _ge6_ ki-is-sa-[at? ...]
60'. _en2 he2#-zi-iz dingir e2 he2-zi-iz_ [...]
61'. _DISZ kin_ mi-szit#-ti sza2 _gaba-ri tag {u2}in6-usz2#_ {u2#}x [...]
62'. _{gesz}szur-min3 numun {gesz}ma#-nu disz_-nisz _gaz sim 1/2(disz) sila3 zi3_ {gesz}dup#-ra#-ni# [...]
63'. 1/2(disz) _sila3 dabin sig5 1/2(disz)# sila3# zi3 sze-munu6 1/2(disz) sila3 zi3 bappir2 gaz sim_ [...]
64'. szum4-ma ina _a-gesztin-na bil#-la2 gin7_ rib-ki tara-bak ina _kusz sur_ [...]
65'. _en_ ap-pat _szu#-si#-mesz#_-szu2 _la2_ ina _gaba_-szu2 _gib_-ma ina _dur2_-[szu2? ...]
66'. ina t,up-pi-szu2 _du8#_-ma#? _i3-gesz_ tu-masz-sza2-a'-szu# [...]
67'. _DISZ min_ {gesz}bi-nu {u2}tuh-lam _gi szul-hi_ {gesz}szu-szum _{gesz}haszhur {gesz}lag a-sza3#_ [...]
68'. _{gesz#}nu-ur2-ma {gesz}ildag2 gurun {gesz}kiri6_ u2# me sa me sa _henbur2_ gesz x [...]
69'. _gurun# {gesz}kiri6_ an-na-a ana _sza3 szub_-di ina _nindu usz2#_-er ina szer2-ti _e11#_ [...]
70'. ina# _sza3_-bi _a-me_ szu2-nu-ti _ra_-su _e11_ szum-ma# _giri3-min_-szu2 ina _ki#_ [...]
71'. _numun# {gesz}ma-nu gaz sim a_ pi-i#! _id2 disz_-nisz _hi-hi#_ x ma x [...]
72'. _igi# suhur_ sza2 1(u) 5(disz) _im-babbar_ sza _sza3 {na4}ad-bar#_ [...]
73'. _[DISZ] min_ sza _gaba-ri tag {na4}ar2-zal-la_ {na4}mu-s,a# [...]
74'. _[DISZ] kin_ mi-szit-ti sza2 _gaba-ri tag 1(disz) sila3 zi3_ sah#?-[le2-e ...]
75'. _[1(disz)] sila3# zi3 {szim}gig 1(disz) sila3 zi3 {szim}man-du_ [...]
76'. [tu]-lam-ma tu-kas,3-s,a ba-ah-ru#?-[us?-su? ...]
column 2
1. _DISZ min {u2}za-ba-lam {u2}sikil u2# [...]
2. _gazi{sar}_ ina _kasz-bir8_ pu-ut# [...]
3. ina szer2-ti _e11_-ma _i3-gesz esz_-su# [...]
4. _DISZ min numun {gesz}szinig numun {u2}in6-usz2 u2# [...]
5. ina _mul4_ tusz-bat ina szer2-ti _a-mesz#_ [...]
6. _DISZ min_ {u2}tar-musz {u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ u2 [...]
7. [...] x _{gesz#}gesztin ka5-a_ ina _i3 {gesz}erin_ [...]
8. [...] 1/2(disz)# _sila3 zi3 {u2}kur-ra 1/2(disz) sila3_ x [...]
9. [...] _gazi#{sar#}_ x [...]
10. [...] x [...]
  approximately 55 missing lines
66'. [...] ka? ka? [...]
67'. _[DISZ] min# eme ka_ asz pad#? [...]
68'. _DISZ min eme zu2 ka musz#_ x x x [...]
69'. _DISZ min umbin ara3-bu{muszen} ze2_ x [...]
70'. _DISZ min sag-du eme-dir nita uzu_ x [...]
71'. _DISZ min a-ri-a nam-lu2-u18-lu mud2 nig2-gig munus_ x [...]
72'. _DISZ min sag nim sag nim a sag#_ [...]
73'. _DISZ na_ mi-szit#-tum#-ma _szu_-su u _giri3_-szu2 [...]
74'. _gi szul-hi# geszimmar#-tur-ra had2-ra2 gaz sim_ x [...]
75'. {gesz}si-ha {gesz}ar2#-ga#-nu {gesz}ba-ri-ra-ta5 _had2-a gaz sim#_ [...]
76'. _tesz2#-bi hi-hi_ ina _gesztin sur-ra sila11_-asz ina _{uruda}szen-tur gin7_ rib-ki# [...]
77'. up#-pi2 a-hi _{lu2}gig_ ina kim-si sza2-ha-su ta-pa-di# [...]
78'. [...]
reverse
column 1
1. _[DISZ na]_ mi#-szit-tu2-ma _igi suhur{ku6} nita ti_-qe2# [...]
2. tusz#-na-al ina 4(disz) _u4-me e11_-szu2 it-ti x [...]
3. _{sig2}he2-me-da {sig2}za-gin3-na nigin_-mi ina _kusz du3-du3#_ [...]
4. _DISZ na_ mi-szit-tu2-ma _szu_-su u _giri3_-szu2 ta-bi-ik# [...]
5. _henbur2 {gesz}kiszi16 henbur2 gi szul-hi sig5_ ina _a gazi{sar}_ x [...]
6. ina _a szub_-di ina _izi szeg6_-szal ina _a-mesz_ szu2-nu-ti# [...]
7. ana _lu2_ szi-pir3 mi-szit-ti szup-szu-hi u ri-mu-te [...]
8. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}sze-li babbar_ ina szur-szum-me x [...]
9. ana _kimin_ sah-le2-e _sze-sa-a_ la na-pa-a-ti# [...]
10. _ki zi3 ziz2-a-an hi-hi_ ina _kasz_ tu#-[szab-szal ...]
11. ana _kimin_ sah-le2-e bu-t,u3-um-ta ina _dida#_ [...]
12. {u2}ba-ri-ra-ta5 ina _kasz_ ina _{dug}utul2 gin7#_ [...]
13. ana _kimin_ szu-ru-szu-mi _kasz {szim}gam-ma_ u2 [...]
14. ina _{dug}utul2 gin7_ rib-ki tu-ra-ab-ba#-[ak ...]
15. ana _kimin_ sah-le2-e t,e4-ne2-ti _{szim}li#_ [...]
16. ina# _{dug}utul2 gin7_ rib-ki tu#-[ra-ab-ba-ak ...]
17.[ana] _kimin# {gesz#}szinig# {u2#}in6#-usz2# {gesz#}sza3# geszimmar# {szim#}gur2-gur2_ {szim#}[x ...]
18. ina# _zi3 gig_ ina szur-szum-me _kasz_ ina _{dug}utul2 gin7_ rib-ki# [...]
19. _DISZ# na ka_-szu2 _nundum_-su ana _zag_ kub-bu-ul-ma da-ba-ba la i#-[le-'-e ...]
20. [ana?] da#-ba-ab-ta-szu2 tu-ur-ri _u4 6(disz)-kam2 masz-masz_-su _du3_-usz ina _u4# 7(disz)#-kam2#_ x [...]
21. [...] _sze10# tu{muszen}-me duh-lal3 i3-udu {szim}gig_ sza2 _i3-gesz_ u2-kal _zi3_ [...]
22. [...] u5#?-ra-nu _i3-udu_ e-risz-ti sza2 _szurim uz3_ [...]
23. [ina] _kusz# uz3 [du3-du3]_-pi2#? _sag-du_-su# _igi_-szu2 u3 _ka_-szu2 [...]
24. ina _iti u4 1(disz)-kam2 u4# [2(disz)?]-kam2 u4# 3(disz)#-kam2#_ a-szi-pu# x [...]
25. _[DISZ] na# ka_-szu2 _nundum_-su ana _gub3#_ kub#-bu#-ul-ma da-ba-ba [...]
26. [ana? da]-ba#-ab-ta-szu2 tu-ur-ri# _{gesz}geszimmar-tur_ {gesz}bi#?-[nu? ...]
27. [...] _gi# szul-hi {szim}li {szim#}sze-li babbar_ [...]
28. [...] _gig#?_ ana#? _igi#?_ [...] x _sila11_-asz ina _a#?_ [...]
29. [...] x _ka_-szu2 [...]
  approximately 5 missing lines
35'. _ka-inim#-ma#_ x [...]
36'. a-na _a pu2 szub_-di [...]
37'. _DISZ kimin_ sah-le2-e _{u2}kur-ra_ x [...]
38'. _ka_-szu2 ka-a-a-nam lik-tap-par2# [...] x [...] x x [...]
39'. _DISZ kin_ mi-szit-tu2 sza2 _ka_-szu2 _dab_ [x x x] _sahar# sila-limmu2_ ana _a pu2 szub_ ka-a-a-nam ir-ta-na#-[muk x x]
40'. _DISZ kin_ mi-szit-tu2 sza2 _ka_-szu2 _dab_ [x x x _igi] gu4#-ud{ku6}_ sza2 _zag igi suhur{ku6}_ sza2 _gub3_ [x] x [x]
41'. 3(disz) _u4-me_ ina _mun_ tusz-na-al# [x x x _e11]_-ma# _igi# gu4#-ud#{ku6#}_ sza2 _zag_ ana _zag igi suhur{ku6}_ sza2# _gub3#_ [x x]
42'. _ki igi-mesz_-szi-na-te _{u2}[nu-luh-ha] {szim}{d}masz {u2}ku6 sig2 {munus}sila4 gesz3-nu-zu#_ [x x]
43'. _sig2 {munus}asz2-gar3 gesz3-nu-zu babbar_ u _ge6#_ [x x ina] _kusz# {munus}asz2-gar3 gesz3-nu-zu_ ta-szap-pi ina _gu2_-szu2 _gar_-ma _ti#_ [x]
44'. _DISZ na ka_-szu2 _ka-dab-be2-da tuku#_-[szi? x sah]-le2#-e ina _a pu2 sud2 mun al-us2-sa a-gesztin-na_ ana _sza3#_
45'. _szika szub_ ina _mul4_ tusz-bat ina sze-ri3 _szu-si_-szu2# _[gal_-ti? i]-kar-rik ba-lu pa-tan _ka_-szu2 ik-ta-na-par [x x]
46'. _DISZ kimin {u2}har-har {u2}kur-kur {u2}igi_-lim# _[{u2}]igi#-nisz {szim}gur2-gur2 {szim}li_ {gesz}bi-nu _{u2}in6-usz2#_
47'. _{u2}nu-luh-ha_ saḫ-le2-e {u2}ur2-ne2-[e] _{u2#}kur-ra# disz#_-nisz _ara3_-en ta-bi-la
48'. ba-lu pa-tan _ka_-szu2 ik#-ta#-pa-ar#-ma _ti_
49'. _DISZ kimin_ sah-le2-e _{u2}kur-ra {u2}har-har na4#_ ga-bi-i {u2}ur2-nu-u
50'. _ka_-szu2 u _eme_-szu2 lik-tap-par2 u _a pu2_ lim-te-si
51'. _DISZ kimin_ sah-le2-e ina _a sud2 mun al-us2-sa# a-gesztin-na_ la tu-qar-rab#
52'. la szu-ku-lu _ka_-szu2 ik-ta-na-par-ma _ti_-ut,#
53'. _DISZ kimin {gesz}haszhur gesz-gi {u2}kur-ra {u2}har-har# [gazi]{sar#} ka_-szu2 i-ka-par2 u3# ina _kasz-sag nag_-ma _ti#_
54'. _DISZ kimin_ {u2}nu-s,a-bu _{u2}igi_-lim ina# _kasz-sag nag#_-ma _ti#_
55'. _DISZ kimin_ {u2}nu-s,a-bu _suhusz {u2}eme ur#-[gi7_ ina] _kasz#-sag nag_-ma _[ti]_
56'. 3(disz) masz-qa2-a-tu4# _gaba-ri_ eri-du10# la#-at#-[ka-a-tu4?]
57'. _{u2}har-har {u2#}kur#-[kur_ ...] {u2#}ur2-nu-[u ...]
58'. sah-le2-e _{szim}li# [...] x [...]
59'. _{u2}har-har {u2#}kur#-[ra_ ...]
60'. _{u2}har-har gurun {u2}kur-ra# {gesz#}[haszhur ...]
61'. ana _ka-dab-be2-da bur2_-ri _{szim#}li#?_ [x] x x x [...]
62'. _DISZ ka-dab-be2-da tuku-tuku {szim}li {szim}gur2-gur2_ ina# [...]
63'. _DISZ ka-dab-be2-da tuku-mesz_ sah-le2-e _{u2}guru5-usz {na4}pesz4 ansze_ {na4}mu-s,a ina _kusz#_ [x x] x [...]
64'. _{u2}kur-ra_ sah-le2-e _naga si na4_ ga-bi-i : _{u2#}[har-har] sahar sila# lim2#-ma#_ [...] ud#? ka i la#? [...]
65'. ana _ka-dab-be2-da_ ana _lu2 nu te_-e [...] x _had2-ra2_ [...]
66'. ina _i3 {szim}szesz hi-hi_ ka-a-a-nam# [... ka-dab]-be2#-da nu te_-szu2 a-ra-an#-szu2# _du8#_ [x]
67'. _DISZ min sag-u ara4-bu{muszen} u2 [... ta]-pa#-as, ina _i3 gi du10_ : ina _i3 bara2-ga hi-hi_
column 2
1. [...]
2. [...] x [...]
3. [...] x [... x]-du#
4. [...] a
5. ku#? ku#? nam# gi# [...] si
6. pa bi nam gi si# si# [...] an#?
7. na asz2 ka tab ba x [... _tu6]-enuru#?_
8. _ka-inim-ma DISZ na_ mi-szit-ti _te tuku du3-du3-bi_ sah-le2-e# [... _{u2}kur]-ra#?_
9. ina _a pu2_ sza2 _e2 {d}amar-utu sud2 sahar sila-limmu2_ ana _igi_ ta-szab-[bah ...] x
10. 7(disz)-szu2 u 7(disz)-szu2 _ka_-szu2 ta-kap-par ina _a pu2_ sza2 _e2 {d}amar-utu ka_-szu2 _luh#_ [...] _ti#?_-ut,
11. _DISZ kimin {szim}gur2-gur2 {szim}li_ {u2}ak-tam _gazi{sar} {szim}man-du {szim}gam-ma_ {u2}ap#-[ru-szu2 ... _tu]{muszen#}
12. _u2-me szesz_ ina szur-szum-me _kasz_ u _kasz kal-ga sila11_-asz ina _{uruda}szen-tur szeg6_-szal ina _tug2#_ [...] _ti#_
13. _DISZ na_ mi-szit-ti _te gig {szim}gur2-gur2 {szim}li_ {gesz!}bi-nu [...] x
14. _tesz2-bi gaz sim_ ina _ga_ u _kasz_ ina _{uruda}szen-tur_ tara-bak ina _kusz# sur#_-ri# [x] _lal2#_-ma# _ti#_
15. _DISZ na_ mi-szit-ti pa-ni i-szu _igi_-szu2 i-s,ap#-par# ur#-ra u _ge6_ ur-ta-na-at-ti#?
16. la it-ta-na-a-a-al ina _lal3 i3-nun#-na# igi-mesz_-szu2 ka-a-a-nam-ma musz-szu#-[du?]
17. la i-kal-la _{u2}in6-usz2_ ba-lu pa-tan# _nag-mesz_-ma _ti_ [x]
18. _en2 esz3 abzu nig2-nam mu2-a {d}en-ki lugal abzu#-ke4 {d}asal-lu2-hi ka-dab-be2-da ku5-ru-da#_
19. _lugal he2-gal2 ka-dab-be2-da ku5-ru-da : ka#-[dab]-be2#-da hul-gal2 zi-ku5-ru-da_
20. _[{d}]asal#-lu2-hi mu7-mu7 abzu#-ke4# ka#-keszda#-[bi du8]-u3#-da ka-dab-be2-da ku5-ru-da tu6#-[enuru]_
21. _en2#_ [...] dab# ka# dab#-dab#-be2# ka# dab#-dab#-be2# ka# [bad] ka# bad ka# bad#_ [...] x
22. ka tar# ka# tar ka tar-tar ka# [igi?-du8?] _tu6#-enuru#_
23. _en2 ud-da-ta ḫe2-en-du8-a lal3 i3-nun-na ka-ba a#-ra-an-be2_
24. _nig2#-sa6-ga a-ra-ab-szum2-ma-ta nam-tag-ga asz2# du8-a tu6-enuru_
25. i-na _lal3 i3-nun-na ka_-szu2 ta-kap-par2 _en2#_ 3(disz)-szu2 _szid_-nu
26. _DISZ na_ mi-szit-ti _te tuku_-szi _{szim}gur2-gur2 {szim}li_ {u2}ak-tam _gazi{sar#} {szim}man-du {szim}gam-ma_
27. {u2}ap2-ru-szu _zi3 gig sze10 tu{muszen}-me u2-hi-a_ an-nu-ti3 ina# szur-szum-ma _kasz_
28. u _kasz kal-ga sila11_-asz ina _{uruda}szen-tur szeg6_-szal ina _tug2 sur_-ri _ka_-szu2# u _te_-su _la2_
29. _DISZ na_ mi-szit-ti _gu2 gig {szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}man-du zi3 munu6# duh-sze-gesz-i3 sud2_
30. _disz_-nisz _hi-hi_ ina _i3-nun-na_ u _kasz-sag_ ina _{uruda}szen-tur_ tara-bak ina _tug2 sur#_-ri _la2_-ma _ti_
31. _DISZ na_ mi-szit-ti _murub5 gig_ a-tal2-lu-kam2 _nu zu murub4-mesz_-szu2 ki-is,#-ra# ik-s,u-ra
32. {gesz}bi-nu _{u2}in6-usz2 gi szul-hi {gesz}geszimmar-tur had2-a gaz sim ki# [zi3]-kum# hi-hi_ ina _gesztin sur_
33. ina _{uruda}szen-tur_ tara#-bak ina _kusz sur#_-ri# _la2_-ma _u4 3(disz)-kam2 nu du8_ ina _u4 4(disz)#_ [...] x x _gaz#_
34. _sim zi3_ ha-ru-bi# _im-gu2-en-na_ ina _zi3-kum hi-hi_ ina _kasz-sag_ [...]
35. ina _a {gesz}sze-nu2-a#_ sek-ru-ti tu-masz-sza2-a'-szu2 ina _i3-nun_ [...]
36. ina _kusz sur_-ri ba-ah-ru-us-su [...]
37. _DISZ na_ mi-szit-ti _adda gig {u2#}in6-usz2_ {u2}ir-re-e _numun_ x [...]
38. _zu2-lum-ma duh-sze-gesz-i3# {szim#}gur2#-gur2# {szim#}li zi3 munu6# [...]
39. _disz_-nisz _sud2_ ina _kasz#_ ina# _{uruda#}szen-tur_ tara-bak ina# [...] _ti#_
40. _ta_ an-na-a _la2_-usz _egir_-szu2 {gesz}si-hu {gesz}ar2-ga-nu _{gesz}lum-ha disz_-nisz _sud2#_ [... {uruda}]szen#-tur#? kimin_
41. _[DISZ] na#_ mi-szit-ti a-hi _gig giri3 uga!{muszen}_ sza2# 7(disz) _sag-du-me_-szu2 [...] kam2#-ka#-du
42. _{u2#}ab2#-duh disz_-nisz _had2-a gaz sim ki zi3-kum hi-hi_ ina _a#?_ [ba?-ah?]-ra#-a-ti
43. ina _{uruda}szen#-[tur]_ tara#-bak ina _kusz sur_-ri _ne_-su# [...] _lal2#?_-ma _ti_
44. _DISZ na_ mi-szit-ti _giri3# gig# {szim}im-du_ ku-un-gi# _[{u2}]ku6#? {u2}numun2#_
45. _u2 {gesz}kiri6 had2-a gaz# sim# ki zi3 sze-sa-a hi-hi#_ [...] x _nita i3# ku6#_
46. ina _{uruda}szen#-tur_ tara-bak ina# _kusz# sur#_-ri [...] _lal2#_-ma _ti_-ut,#
47. _ta_ an-na-a _la2_-usz _numun_ {gesz}bi-ni x [...] _gi# szul-hi_
48. _{gesz}geszimmar-tur_ {gesz}si-hu {gesz}ar2-ga-nu# [...] _{gesz}dih3_
49. _tesz2-bi had2-ra2 gaz sim_ ina _kasz#_ [...] tara#-bak _min_
50. an-ni-a-tu 8(disz) na-as,-ma-da-a-tu x ka? x [...] x ti-amat
51. _DISZ na_ ina _masz2-ge6_-szu2 _usz2#-[mesz igi]-igi#_-mar
52. _e2-gal {m}an-szar2-du3-ibila#_ [...] ra#-pa-asz2-tu4 isz-ru-ku-usz
53. e-hu-uz#-[zu ...] t,up#-szar#-ru#-ti
54. sza# ina _lugal#-[mesz_-ni ... szu-a]-tu#? la i-hu-uz-zu
55. bul-t,i# [...] nak-la
56. [a]-zu#-gal#-lu#-[ut ...] ba-asz2-mu
57. [ina t,up-pa]-a#-ni asz2#-[t,ur ...] _igi-kar2_-ma
58. [ana ta-mar]-ti# szi-ta-as#-si#-ia# qe2-reb _e2#-[gal]_-ia# u2#-kin
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.