RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 175 (P392276)

Official or display prism excavated in Nineveh (mod. Kuyunjik), dated to the Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC) period and now kept in Institute for the Study of Ancient Cultures West Asia & North Africa Museum (formerly Oriental Institute), Chicago, Illinois, USA

Metadata / catalogue

Flat catalogue

As CSV As TSV

Expanded catalogue

As JSON

Linked catalogue

As TTL As JSON-LD As RDF/JSON As RDF/XML

Text / annotations

Text data

As ATF As JTF

Linked annotations

As TTL As JSON-LD As RDF/JSON As RDF/XML

Related publications

As CSV As BibTeX

Chemical Data

Seal Chemistry

As CSV

Museum Collection(s)

Institute for the Study of Ancient Cultures West Asia & North Africa Museum (formerly Oriental Institute), Chicago, Illinois, USA

Museum Number

OIM A08053

Period

Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Provenience

Nineveh (mod. Kuyunjik)

Artifact Type

Prism

Material(s)

Clay

Genre / Subgenre(s)

Official or display (witness)

Language(s)

Akkadian

Measurements

-

Witness

object prism
surface a
  beginning broken
column 1'
  beginning broken
1'. [...] _tukul#?-[x]_
2'. [...]-pu-u2
3'. [...]-ni-ia
4'. [...]-usz#-szu2
5'. [...] isz-kun
6'. [...] _gu-za_-szu2
7'. [...] _numun# e2 ad_-szu2
8'. [...]-kut# _a2-min_-szu2
9'. [...]-bi# _ARAD_-szu2
10'. [...] lib3#-bi-szu2-nu
11'. [...] _kur#_ an-szar2{ki}
12'. [...]-tu2 _giri3-min_-ia
13'. [...] _ARAD_-ti-ia
14'. [...]-pesz# di-ni-szu2
15'. [...] an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
16'. [...] _en_-u2-ti
17'. [...]-iz-ma
18'. _[...]-mesz_-ia dan-nu-ti
19'. [...] re#-s,u-u2-ti
20'. [...]-ia# ina _{iti}sig4 iti_ {d}sin
21'. [...]-sza2#-re-du sza2 {d}en-lil2
22'. [...]-er {disz}um-man-al-da-si
23'. [...]-esz-sze-ra har-ra-nu
24'. [...] tam#-ma-ri-tu2 _lugal_ {kur}elam-ma{ki}
25'. [...]-da-bi-bi _ARAD_-szu2
26'. [...] is,-ba-tu _giri3-min_-ia
27'. [...]-me {iri}pil-la-ti
28'. [...]-ia# dan-ni isz-mu-u
29'. [...]-ku# a-na {kur}elam-ma{ki}
30'. [...] u# {d}1(u)-5(disz) _en-mesz_-ia
31'. [...]-ti#-ia is-hup-szu2-nu-ti
32'. [...] _gu4#-mesz_-szu2-nu _ug3-mesz_-szu2-nu s,e-ni-szu2-nu
33'. [...]-ti-ia a-na _kur_ an-szar2#{ki}
34'. [...] is,-ba-tu _giri3-min lugal_-ti-ia
35'. [...]-ri#-ia a-na {iri}e2-{disz}im-bi-i
36'. [...] _e2_ tuk-la-te sza2 {kur}elam-ma{ki}
37'. [...] _bad3# gal_-e pa-an {kur}elam-ma{ki}
38'. [...] _ug3#-mesz_ a-szib lib3-bi-szu2
39'. [...]-ma# la isz-'a-a#-lu4#
40'. [...] a-[x]
  rest broken
column 2'
  beginning broken
1'. [...]-u2#-[...]
2'. [...]-ma# _kur#-[...]_
3'. [...]-u-a sza2 me2-eh-[...]
4'. [...] _gu#-za_ {kur}elam-ma{ki} ki#-[...]
5'. [...]-ma# {iri}bu-bi-lu _iri_ [...]
6'. [x x]-szir#-ma ki-ma _ku6-hi#-a#_ [x x]
7'. [x x] _a-mesz_ ru-qu-[x? x]
8'. [...]-ri-tu2 sza2 in-nab-tu2 is,-ba-tu2# [...]
9'. [x]-reb# {iri}szu-sza2-an u2-sze#-[x]
10'. [x]-kun# a-na _lugal_-u2#-[x]
11'. [x]-tu# e-pu-szu2-usz sza2 asz2-pu-ru re-s,u-us#-[x]
12'. [x]-szi#-ma isz-te-ne2-'a-a _hul_-tu2#
13'. [x]-na# ka-szad _erin2-hi-a_-ia#
14'. _[x]-szar2#_ u {d}1(u)-5(disz) sza2 _a2-min_-a-a il-li-ku#
15'. u2#-sza2-zi-zu-in-ni _edin_ ga-re-ia#
16'. [x]-bi {disz}tam-ma-ri-tu ek#-s,u# ba-ra-nu-u
17'. ib#-ru-u2-ma u2#-[x]-'u#-u2 qa-tusz-szu2
18'. ul#-tu2# _{gesz}gu-za lugal_-ti#-[x x]-ku#-nisz#-szum#-[x]
19'. [x]-ter#-ru-nisz-szu2 sza2#-[...]
20'. _[...]-min#_-ia ina li-i#-[...]
21'. [x _x]-mesz# gal-[...]_
22'. [...]-ma#{ki} e-ru-ub-ma at#-tal#-lak# szal#-t,isz#
23'. [...]-ti#-ia sza2 szul-me _szu-min_ ma-li-ti
24'. [...]-ia# u2-ter-ra ana _kur_ an-szar2{ki}
25'. [...] {iri}ga-tu-du-ma
26'. [...] {iri}na-di-i'
27'. [...] {iri#}bad3-{disz}am-na:ni-ma
28'. [...] {iri#}ta-ra-qu
29'. [...] _e2#-{na4}kiszib-e2_-su
30'. [...]-bi# {iri#}e2#-{disz}im-bi-i
31'. [...] {iri#}szu-sza2-an
32'. [...]-e# {iri}sze-{disz}{d#}szu2-man-a-ni
33'. [...]-li#-ka {iri}al-ga#-ri-ga
34'. [...]-bu {iri}du6-{disz}tu#-u2-bu
35'. {iri}du#-un#_-lugal {iri}bad3_-{disz}un-da-si
36'. {iri}bad3-{disz}un-da-si-ma {iri}bu-bi#-lu
37'. {iri}sa-am-u-nu {iri}e2-{disz}bu-na#-ki
38'. {iri}qa-ab-ri-na {iri}qa-ab-ri-na-[x]
39'. {iri}ha-ra-a' _iri-mesz_-ni szu2-nu-ti ak-szu-ud#
40'. ap-pul aq-qur ina {d}gesz-bar aq-mu#
41'. _dingir-mesz_-szu2-nu _ug3-mesz_-szu2-nu _gu4-mesz_-szu2-nu
42'. _u8:udu-hi-a_-szu2-nu _nig2-szu-mesz_-szu2-nu _nig2-ga-mesz_-szu2-nu
43'. {gesz}s,u-um-bi _ansze-kur-ra-mesz ansze-kunga-mesz#_
44'. {gesz}til-li u2-nu-ut ta-ha-zi#
45'. asz2-lu-la a-na _kur_ an-szar2{ki#}
46'. ina 6(disz)#-szi ger-ri-ia ina qi2-bit an-szar2 u {d}1(u)-5(disz)
47'. ad-ke _erin2-hi-a_-ia s,e-er {disz}um-man-al-da-si#
48'. _lugal_ {kur}elam-ma{ki} usz-te-esz-sze-ra har-ra-nu#
49'. {iri}e2-{disz}im-bi-i sza2 ina ger-ri-ia mah-re#-[x]
50'. ak-szu2-du e-nen-na {kur}ra-a-szi {kur}ha-[x x]
51'. a#-di na-ge-szu2 ak-szu2#-[x]
52'. u3 szu-u2 {disz}um-man-al-da-si _man {kur}elam#-[x_ x]
53'. ka-szad {kur}ra-a-szi {kur}ha-ma-nu# isz#-[x x? x]
54'. pu-luh-ti an-szar2 u {d}1(u)-5(disz) a-li-kut# [...]
55'. is-hu-up-szu-ma {iri}ma-dak#-tu2# [...]
56'. u2-masz#-szir#-ma# in#-na#-[...]
57'. {i7}id#-[...]
58'. a-na# [...]
59'. x [...]
  rest broken
column 3'
  beginning broken
1'. x x [...]
2'. a#-szar# pi#-[...]
3'. ina a-mat an-szar2# u# {d}1(u)-5(disz) qe2#-[...]
4'. u2-szib ina _hul2-mesz_ ap-te-e#-ma# _e2#_ nak#-[...]
5'. sza2 _ku3-babbar-mesz ku3-sig17-mesz nig2-szu-mesz nig2-ga-mesz_ nu-uk-ku#-[...]
6'. sza _lugal#-mesz_ {kur}elam-ma{ki} mah-ru-ti a-di# [x x]
7'. sza a-di lib3-bi u4-me an-ni-i u2-pah-<hi>-ru isz#-[x x]
8'. sza _{lu2}kur2_ sza2-nam-ma e-li a-a-szi _szu#-[x_ x]
9'. la u2-bi-lu ina lib3-bi u2-sze-s,a-am-ma szal-la#-[...]
10'. _ku2-babbar-mesz ku3-sig17-mesz nig2-szu-mesz nig2-ga-mesz_ sza2 _kur eme-gi7_ u? _uri#?_ [x]
11'. {kur}kar2-{d}dun-ia2-asz3 ka-la-mu sza _lugal-mesz_ {kur}elam-ma#{ki#}
12'. mah-ru-ti a-di 7(disz)-szu2 isz-lu-lu u2-bi-lu
13'. qe2-reb {kur}e-lam-ti s,a-ri-qu husz-szu-u esz-ma-ru-u eb-bu#
14'. ni-siq-ti _na4-mesz_ szu-kut-tu2 a-qar-tu2 si-mat _lugal_-u-ti
15'. sza2 _lugal-mesz kur_ uri{ki} mah-ru-ti u3 {disz}{d}gesz-nu11-mu-gi-na#
16'. a-na kit-ri-szu2-nu ip-szu-ru a-na {kur}elam-ma{ki}
17'. lu-bul-tu szu-kut-tu2 si-mat _lugal_-u-ti {gesz}til-li#
18'. qa-ra-bi si-ma-nu-u!(DISZ) mim-ma e-pesz _me3_ si-mat qa-ti-szu2
19'. u2-nu-tu2 mut-tab-bil-tu2 _e2#-gal_-szu2 ka-la-mu
20'. sza ina muh-hi u2-szi-bu it-ti-lu
21'. ina lib3-bi i-ku-lu
22'. isz-tu-<u2> ir-mu-ku ip-pa-asz2-szu#
23'. asz2#-lu-la a-na _kur_ an-szar2#{ki#}
24'. ziq#-qur-rat {iri}szu-sza2-an sza2# ina# a#-gur2#-ri# _{na4#}za#-gin3#_ szu#-up#-szat#
25'. ub#-bit u2-kap-pi-ra _si-mesz_-sza2 sza2 pi#-tiq# _uruda#_ nam-ri
26'. {d#}musz3#-szesz2 _dingir_ pi-risz-ti-szu2-un# sza2# asz2#-bu# ina# pu#-uz#-ra#-a#-ti#
27'. [x x]-ma#-an# la# im#-ma#-ru# ep#-[x] _dingir#_-ti#-szu2#
28'. [x x]-mu#-du# {d#}la#-ga#-ma#-ru# {d#}pa#-ar#-ti#-ki#-ra#
29'. [x x]-man#-ka#-si#-masz# {d}u2-du#-ra#-an {d}sa#-pa#-ag#
30'. [x x]-gi#-ba# {d#}su#-un#_-gam_-sa-ra-a
31'. [x x]-ar#-sa# {d}ki#-ir-sa-ma-as
32'. [x x]-da#-nu {d}a-a-pa-ag-si-na
33'. [x x]-la#-la {d}pa-ni-in-tim-ri
34'. [...]-ga-ra-a {d}na-ab-sa-a
35'. [...]-tu# {d}ki-in-da-kar-bu
36'. [...] x-a#-tu#-ni
  rest broken
column 4'
  beginning broken
1'. _ansze#-[...]_
2'. sza# _ugu#_ [...]-du#
3'. asz2-lu#-[...]{ki#}
4'. _sahar-hi-a_ [...]-an
5'. {iri}ma-dak#-[...]-te#-ma-asz2
6'. u3 si#-[...]-e-szu2
7'. e-si-[...] _kur_ an-szar2{ki}
8'. _ansze-edin#-[x x]-da3#-mesz#_
9'. u2-ma-[...]-la#? ba?-[x x]
10'. par-ga-nisz# [...] qe2-reb#-[x x]
11'. ri-gim a#-[...] _gu4-mesz_ u# [...]
12'. szi-si-it# [...]-la# [x x]
13'. u2-za-am#_-[...]-gar3#-mesz_-[x]
14'. {d}na-na-a [...] _me# 3(u)-am3# mu#-[...]_
15'. ta-as#-bu-[x]
16'. tal-li#-[x] tu#-szi-[x]
17'. qe2-reb {kur}elam-[...] a#-szar la si-ma-a-ti-sza2#
18'. u3 ina u4-me-[x] tab-bu-u szu-mi3
19'. a-na be-lut _kur-kur_
20'. ta-a-a-rat _en_-ti-sza2
21'. tu-szad-gi-la# pa-nu-u-a
22'. um-ma {disz}an-szar2-du3-a ul#-tu qe2-reb {kur}elam#-ma{ki}
23'. u2#-sze-s,a#-an-ni-ma
24'. u2#-sze-rab-a-ni qe2-reb e2-an-na
25'. a#-mat# qi2-bit _dingir#_-ti-sza2 sza ul-tu _u4-mesz su3-mesz_
26'. taq#-bu-u e-nen-na tu-kal-lim
27'. _ug3#-mesz# egir-mesz_
28'. _szu#-min# dingir#_-ti-sza2 _gal#_-ti at-mu-uh
29'. har#-ra#-nu# i#-szir#-tu2# sza2# ul#-lu-us, lib3-bi
30'. ta#-as,#-ba#-ta a-na e2#-an-na
31'. ina# qe2#-reb# unu#{ki} u2#-[x x]-szi#-ma
32'. ina# e2#-hi#-li-an-na# [x] ta#-ram-mu
33'. u2#-szar#-mi3#-isz _bara2_ da#-ra-a-ti
34'. _ug3#-mesz#_ u3 szal-lat {kur}e-lam-ti
35'. sza# ina# qi2#-bit# an-szar2 {d}sin {d}utu {d}en {d}ag
36'. [...] nina{ki} {d}1(u)-5(disz) sza2 {iri}limmu2-dingir {d}masz
37'. [...] {d}nusku ah-bu-ta re-sze-e-ta
38'. _[...]-mesz#_-ia asz2-ruk _{lu2}erin2-mesz {gesz}pan_
39'. [...] {lu2#}um-ma-a-ni {lu2}kit-kit-tu-u
40'. [...]-la ul-tu qe2-reb {kur}elam-ma{ki}
41'. [x x] ki#-s,ir _lugal_-ti-ia u2-rad-di
42'. [x x]-tu#-ti a-na _{lu2}nam-mesz_-ia
43'. [...]-ia# ma-ha-za-ni-ia
44'. [x x] _karasz#_-ia ki-ma _u8-udu-hi-a_
45'. [x x]-'i-iz
46'. [...] _usz#?_-u-ti te-ne2-e _e2-gal_
47'. [...] nina{ki}
48'. [...] na#-ram {d}nin-lil2
49'. [...] _lugal# kur_ an-szar2{ki}
50'. [...] ud#-di-szu2
51'. [...]-ti#-szu2
52'. [...] ri#-sza2-a-ti
  rest broken
column 5'
  beginning broken
1'. x [...]
2'. x [...]
3'. ina# _hul2#-[...]_
4'. ar#-sip# [...]
5'. u2#-rap#-pisz# [...]
6'. _gesz#-ur3#-mesz#_ {gesz#}[...]
7'. {kur#}lab#-na#-na# u2#-[...]
8'. _{gesz#}ig#-mesz#_ li#-[...]
9'. x x [...]
  n lines broken
10'. {udu#}[...]
11'. aq#-qa#-a# [...]
12'. ina# _hul2#-mesz#_ ri#-sza2#-a#-ti# [...]
13'. e#-ru#-ub qe2#-[x x]
14'. i#-na# za#-mar tak-[x x]
15'. a#-na# _egir# ud#-mesz#_ ina# _lugal#-mesz_-ni# _dumu#-[x_ x]
16'. sza2# an#-szar2# u# {d#}1(u)-5(disz)# a#-na# be#-lut# _kur#_ u# [x x]
17'. i#-nam#-bu#-x [...]
18'. e#-nu#-ma# _e2# usz#_-u#-ti# [...]
19'. i-lab-bi-ru-ma e#-[x x]
20'. an-hu#-us#-su# lu#-ud-disz _mu-sar_-u2 szi#-[...]
21'. _mu ad#_-[x] _ad# ad#_-ia# _numun#_ da-ru#-[x]
22'. sza# [x x? x] li#-mur#-ma _i3-gesz_ lip#-[x x]
23'. {udu#}[...]-ti# _mu-sar#_-[x]
24'. szi#-[x x]-szu2# lisz-[...]
25'. _gal#?-[...]_-e# an-ne2-e#? [x x]
26'. ki#?-[...]-ma# lisz-ru-[x x]
27'. da#-[...] li-i#-[x]
28'. sza# [...]-t,ir# _mu_-ia#? [x]
29'. _ad#_-[...] x [x x]
30'. [...]-ka#?-[x]
31'. _dingir#-mesz#_ a#-szi#-[...] _ki#_-[x]
32'. ag#-[...]
33'. _lugal#-[...]_
34'. _mu#_-szu2# _numun#_-szu2# ina _kur_ li#-[...]
  single ruling
35'. _{iti#}szu#-[...]_
36'. [...]

Consult previous versions and their differences
Consult sign list of Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)
Consult word list of Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

 • Artifact type: Prism
 • Material: Clay
 • Measurements (mm):
 • Weight:
 • Artifact Preservation:
 • Condition Description:
 • Join Information:
 • Seal no.:
 • Seal information:
 • Artifact comments:


 • primary: RINAP 5/1, Ashurbanipal 009, ex. 175

  [Novotny2018RINAP5/1] Novotny, Jamie, and Joshua Jeffers. 2018. The Royal Inscriptions of Ashurbanipal (668-631 BC), Assur-Etal-Ilani (630-627 BC), and Sin-Sarra-Iskun (626-612 BC), Kings of Assyria. Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period, vol. 5/1. Eisenbrauns.

 • history: AS 05, 3,

  [sec101664] N.d.

 • Composite No.:
 • Museum No.: OIM A08053
 • Accession No.:

 • Provenience: Nineveh (mod. Kuyunjik)
 • Elevation:
 • Stratigraphic Level:
 • Excavation No:
 • Findspot Square:
 • Findspot Comments:

Created Creator Type Authors Project Reviewer Status Action
2023-06-15 at 20:38:30 Rattenborg, Rune Artifact Rattenborg, Rune Geomapping Landscapes of Writing Rattenborg, Rune approved View
2019-10-27 at 15:20:25 Englund, Robert K. Atf Jeffers, Joshua; Novotny, Jamie CDLI approved View
2009-11-15 at 00:00:00 CDLI Artifact Dahl, Jacob L. CDLI approved View

Consult this artifact as presented on the website of collections and projects:

This artifact is a witness to the following composite(s):

Composite Score
RINAP 5/1 Ashurbanipal 009 composite (P514718) View the score

General Notes: -
CDLI Notes: -
Cite this Artifact
“RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, Ex. 175 Artifact Entry.” (2009) 2023. Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). June 15, 2023. https://cdli.ucla.edu/P392276.
RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 175 artifact entry (No. P392276). (2023, June 15). Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). https://cdli.ucla.edu/P392276 (Original work published 2009)
RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 175 artifact entry (2023) Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). Available at: https://cdli.ucla.edu/P392276 (Accessed: April 23, 2024).
@misc{2023RINAP,
	note = {[Online; accessed 2024-04-23]},
	year = {2023},
	month = {jun 15},
	title = {RINAP 5/1 {Ashurbanipal} 009, ex. 175 artifact entry},
	url = {https://cdli.ucla.edu/P392276},
	howpublished = {https://cdli.ucla.edu/P392276},
}

TY - ELEC
DA - 2023/6/15/
PY - 2023
ID - P392276
LB - CDLI:P392276
M1 - 2024/4/23/
TI - RINAP 5/1 Ashurbanipal 009, ex. 175 artifact entry
UR - https://cdli.ucla.edu/P392276
ER - 
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.