Update made on 2019-09-19 at 01:28:33 by Lafont, Bertrand for Guidi, Carlo
&P365084 = CT 02, pl. 03, Bu 1888-05-12, 043
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
1. _1(esze3) 3(iku) GAN2 a-sza3_ i-na zimbir{ki}
#tr.ts: ištēn ebel šalāšat ikû eqlam ina Sippar
#tr.it: 9 iku di terreno a Sippar,
2. i-ta pi2-lah3-{d}suen _dumu_ szar-ra-nim
#tr.ts: ita Pilaḫ-sîn mār Šarranim
#tr.ts: ita pilaḫ-sîn mār šarranim
#tr.it: adiacente a (quello di) Pilaḫ-Sin figlio di Šarranim
3. u3 i-ta ul-lu-mi-er-szi-it
#tr.ts: u ita Ullumieršit
#tr.ts: u ita ullumieršit
#tr.it: e adiacente a (quello di) Ullumieršit
4. _dumu-munus_ da-da-wa-qar
#tr.ts: mārat Dadawaqar
#tr.ts: mārat dadawaqar
#tr.it: figlia di Dadawaqar
5. _ki_ ma-ni-um _dumu_ u-bar-{d}ba-ba6
#tr.ts: itti Manium mār Ubar-baba
#tr.ts: itti manium mār ubar-baba
#tr.it: da Manium, figlio di Ubar-Baba
6. u3 ul-lu-mi-er-szi-it _nu-bar_
#tr.ts: u Ullumieršit kulmašītum
#tr.ts: u ullumieršit kulmašītum
#tr.it: e Ullumieršit, devota
7. _dumu-munus_ da-da-wa-qar _dam_
#tr.ts: mārat Dadawaqar aššatum
#tr.ts: mārat dadawaqar aššatum
#tr.it: figlia di Dadawaqar (sua) moglie,
8. {disz}nu-t,u2-ub-tum _lukur_ {d}utu
#tr.ts: Nuṭubtum nadīt Šamaš
#tr.ts: nuṭubtum nadīt šamaš
#tr.it: Nuṭubtum, naditu di Šamaš
9. _dumu-munus_ da-da-wa-qar
#tr.ts:  mārat Dadawaqar
#tr.ts:  mārat dadawaqar
#tr.it: figlia di Dadawaqar,
10. _in-szi-in-sa10_
#tr.ts: išām
#tr.it: ha comprato
11. _sa10 til-la-bi-sze3_
#tr.ts: šīmišu gamrim
#tr.it: il suo prezzo pieno
12. _ku3-babbar i3-la2-e_
#tr.ts: kašpim išaqqal
#tr.ts: kaspim išqul
#tr.it: in argento ha pagato (lit. pesato);
13. _gesz-gan-na ib2-ta-bala_
#tr.ts: bukānam šūtuq
#tr.it: la transazione è avvenuta (lit. il pestello è stato ceduto),
14. _inim-bi al-til_
#tr.ts: awassu gamrat
#tr.it: la trattativa è terminata,
15. _sza3-ga-a-ni i3-du10_
#tr.ts: libbašu ṭāb
#tr.it: il suo cuore è soddisfatto.
@reverse
1. _u4-kur2-sze3 lu2 lu2-ra_
#tr.ts: ana warkat ūmī awīlum ana awīlim
#tr.it: Nei giorni a venire, uomo contro uomo
2. _nu-mu-un-gi4-gi4-dam_
#tr.ts: la itūr
#tr.it: non torni (sulla decisione).
3. _mu_ {d}utu {d}marduk u3 sa3-bi-um
#tr.ts: niš Šamaš Marduk u Sabium
#tr.it: Nel nome di Šamaš, Marduk e Sabium
#tr.ts: niš šamaš marduk u sabium
#tr.it: (Nel) nome di Šamaš, Marduk e Sabium
4. _in-pa3-de3-esz_
#tr.ts: itmû
#tr.it: hanno giurato.
$ single ruling
5. _igi_ li-pi2-it-esz18-dar _sanga_ {d}utu
#tr.ts: maḫar Lipit-ištar šangû Šamaš
#tr.ts: maḫar lipit-ešdar šangû šamaš
#tr.it: Davanti a Lipit-ištar, capo del personale (del tempio) di Šamaš;
6. _igi_ i-szar-{d}utu _sanga_ {d}utu
#tr.ts: maḫar Išar-šamaš šangû Šamaš
#tr.it: davanti a Išar-Šamaš, capo del personale (del tempio) di Šamaš;
#tr.ts: maḫar išar-šamaš šangû šamaš
#tr.it: davanti a Išar-šamaš, capo del personale (del tempio) di Šamaš;
7. _igi_ {d}nin-szubur-ba-ni _ugula lukur_
#tr.ts: maḫar Nin-šubur-bani akil nadiātim
#tr.ts: maḫar nin-šubur-bani akil nadiātim
#tr.it: davanti a Nin-šubur-bani, supervisore delle naditu;
8. _igi_ i-da-du-um _i3-du8_
#tr.ts: maḫar Idadum atûm
#tr.ts: maḫar idadum atûm
#tr.it: davanti a Idadum, usciere;
9. _igi_ {d}iszkur-re-me-ni
#tr.ts: maḫar Adad-remeni
#tr.ts: maḫar adad-remeni
#tr.it: davanti ad Adad-remeni;
10. _igi_ bu-la-lum _igi_ ARAD2-{d}utu
#tr.ts: maḫar Bulalum maḫar Warad-šamaš
#tr.it: davanti a Bulalum, davanti a Warad-Šamaš;
#tr.ts: maḫar bulalum maḫar warad-šamaš
#tr.it: davanti a Bulalum (e) davanti a Warad-šamaš;
11. _igi_ mu-na-nu-um _dumu_ id-di-nu-um
#tr.ts: maḫar Munanum mār Iddinum
#tr.ts: maḫar munanum mār iddinum
#tr.it: davanti a Munanum, figlio di Iddinum;
12. _igi_ nu-ur2-{d}iszkur _dumu_ ba-zi-ia
#tr.ts: maḫar Nur-adad mār Bazia
#tr.it: davanti a Nur-Adad, figlio di Bazia;
#tr.ts: maḫar nur-adad mār baziya
#tr.it: davanti a Nur-Adad, figlio di Baziya;
13. _igi_ be-el-szu-nu _dumu_ na-bi-i3-li2-szu
#tr.ts: maḫar Bel-šunu mār Nabi-ilišu
#tr.ts: maḫar bēlšunu mār nabi-ilišu
#tr.it: davanti a Belšunu, figlio di Nabi-ilišu;
14. _igi_ ib-ni-{d}suen _dumu_ lu2-{d}en-lil2
#tr.ts: maḫar Ibni-sîn mār Awil-enlil
#tr.it: davanti a Ibni-sîn, figlio di Awil-Enlil;
#tr.ts: maḫar ibni-sîn mār awil-enlil
#tr.it: davanti a Ibni-sin, figlio di Awil-enlil;
15. _igi_ {d}a-a-szi-it-ti
#tr.ts: maḫar Ayya-šitti
#tr.ts: maḫar ayya-šitti
#tr.it: davanti ad Ayya-šitti;
16. _igi_ ru-ba-tum _dumu_ isz-me-e2-a
#tr.ts: maḫar Rubatum mār Išmea
#tr.ts: maḫar rubatum mār išmea
#tr.it: davanti a Rubatum, figlio di Išmea;
17. _igi_ hu-szu-tum _dumu-munus_ u-bar-{d}ba-ba6
#tr.ts: maḫar Ḫušutum mārat Ubar-baba
#tr.it: davanti a Ḫušutum, figlia di Ubar-Baba;
#tr.ts: maḫar ḫušutum mārat ubar-baba
#tr.it: davanti a Ḫušutum, figlia di Ubar-baba;
18. _igi_ geme2-{d}utu _dumu_ ma-nu-sza-nin-szu
#tr.ts: maḫar Amat-šamaš mārat Manušsaninšu
#tr.it: davanti a Amat-šamaš, figlia di Manušsaninšu;
#tr.ts: maḫar amat-šamaš mār<at> manušaninšu
#tr.it: davanti a Amat-šamaš, figlia di Manušaninšu;
19. _igi_ gi-me-ia _dumu_ sin-re-me#-[ni]
#tr.ts: maḫar Gimeia mār Sin-remeni
#tr.it: davanti a Gimeia, figlio di Sin-remeni;
#tr.ts: maḫar gimeya mār sîn-remeni
#tr.it: davanti a Gimeya, figlio di Sin-remeni;
@left
@column 1
1. _igi_ ma-ta-ni
#tr.ts: maḫar Matani
#tr.ts: maḫar matani
#tr.it: davanti a Matani,
2. _dumu-munus_ a-bu-um-wa-qar
#tr.ts: mārat Abum-waqar
#tr.ts: mārat abum-waqar
#tr.it: figlia di Abum-waqar;
@column 2
1. _igi_ wa-qar-tum
#tr.ts:  maḫar Waqartum
#tr.ts:  maḫar waqartum
#tr.it: davanti a Waqartum,
2. _dumu-munus_ sza-lim-pa-lih3-{d}utu
#tr.ts: mārat Šalim-paliḫ-šamaš
#tr.it: figlia di Šalim-paliḫ-Šamaš.
#tr.ts: mārat šalim-paliḫ-šamaš
#tr.it: figlia di Šalim-paliḫ-šamaš.
3. _iti_ ti-ru-um _mu e a-ab-ba-he2-gal2_
#tr.ts: waraḫ Tirum šattum iku A-abba-ḫegal
#tr.it: Il mese di Tirum, (del)l'anno (in cui Sabium il re) il canale A-Abba-Ḫegal (ha scavato).
#tr.ts: waraḫ tirum šattum iku tâmtu-ḫegallim
#tr.it: Il mese di Tirum, (del)l'anno (in cui Sabium il re) il canale Tamtu-ḫegallum (ha scavato).
Update made on 2019-06-05 at 09:29:25 by Lafont, Bertrand for Guidi, Carlo
&P365084 = CT 02, pl. 03, Bu 1888-05-12, 043
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
1. _1(esze3) 3(iku) GAN2 a-sza3_ i-na zimbir{ki}
#tr.ts: ištēn ebel šalāšat ikû eqlam ina Sippar
#tr.it: 9 iku di terreno a Sippar,
2. i-ta pi2-lah3-{d}suen _dumu_ szar-ra-nim
#tr.ts: ita Pilaḫ-sîn mār Šarranim
#tr.it: adiacente a (quello di) Pilaḫ-Sin figlio di Šarranim
3. u3 i-ta ul-lu-mi-er-szi-it
#tr.ts: u ita Ullumieršit
#tr.it: e adiacente a (quello di) Ullumieršit
4. _dumu-munus_ da-da-wa-qar
#tr.ts: mārat Dadawaqar
#tr.it: figlia di Dadawaqar
5. _ki_ ma-ni-um _dumu_ u-bar-{d}ba-ba6
#tr.ts: itti Manium mār Ubar-baba
#tr.it: da Manium, figlio di Ubar-Baba
6. u3 ul-lu-mi-er-szi-it _nu-bar_
#tr.ts: u Ullumieršit kulmašītum
#tr.it: e Ullumieršit, devota
7. _dumu-munus_ da-da-wa-qar _dam_
#tr.ts: mārat Dadawaqar aššatum
#tr.it: figlia di Dadawaqar (sua) moglie,
8. {disz}nu-t,u2-ub-tum _lukur_ {d}utu
#tr.ts: Nuṭubtum nadīt Šamaš
#tr.it: Nuṭubtum, naditu di Šamaš
9. _dumu-munus_ da-da-wa-qar
#tr.ts:  mārat Dadawaqar
#tr.it: figlia di Dadawaqar,
10. _in-szi-in-sa10_
#tr.ts: išām
#tr.it: ha comprato
11. _sa10 til-la-bi-sze3_
#tr.ts: šīmišu gamrim
#tr.it: il suo prezzo pieno
12. _ku3-babbar i3-la2-e_
#tr.ts: kašpim išaqqal
#tr.it: in argento ha pagato (lit. pesato);
13. _gesz-gan-na ib2-ta-bala_
#tr.ts: bukānam šūtuq
#tr.it: la transazione è avvenuta (lit. il pestello è stato ceduto),
14. _inim-bi al-til_
#tr.ts: awassu gamrat
#tr.it: la trattativa è terminata,
15. _sza3-ga-a-ni i3-du10_
#tr.ts: libbašu ṭāb
#tr.it: il suo cuore è soddisfatto.
@reverse
1. _u4-kur2-sze3 lu2 lu2-ra_
#tr.ts: ana warkat ūmī awīlum ana awīlim
#tr.it: Nei giorni a venire, uomo contro uomo
2. _nu-mu-un-gi4-gi4-dam_
#tr.ts: la itūr
#tr.it: non torni (sulla decisione).
3. _mu_ {d}utu {d}marduk u3 sa3-bi-um
#tr.ts: niš Šamaš Marduk u Sabium
#tr.it: Nel nome di Šamaš, Marduk e Sabium
4. _in-pa3-de3-esz_
#tr.ts: itmû
#tr.it: hanno giurato.
$ single ruling
5. _igi_ li-pi2-it-esz18-dar _sanga_ {d}utu
#tr.ts: maḫar Lipit-ištar šangû Šamaš
#tr.it: Davanti a Lipit-ištar, capo del personale (del tempio) di Šamaš;
6. _igi_ i-szar-{d}utu _sanga_ {d}utu
#tr.ts: maḫar Išar-šamaš šangû Šamaš
#tr.it: davanti a Išar-Šamaš, capo del personale (del tempio) di Šamaš;
7. _igi_ {d}nin-szubur-ba-ni _ugula lukur_
#tr.ts: maḫar Nin-šubur-bani akil nadiātim
#tr.it: davanti a Nin-šubur-bani, supervisore delle naditu;
8. _igi_ i-da-du-um _i3-du8_
#tr.ts: maḫar Idadum atûm
#tr.it: davanti a Idadum, usciere;
9. _igi_ {d}iszkur-re-me-ni
#tr.ts: maḫar Adad-remeni
#tr.it: davanti ad Adad-remeni;
10. _igi_ bu-la-lum _igi_ ARAD2-{d}utu
#tr.ts: maḫar Bulalum maḫar Warad-šamaš
#tr.it: davanti a Bulalum, davanti a Warad-Šamaš;
11. _igi_ mu-na-nu-um _dumu_ id-di-nu-um
#tr.ts: maḫar Munanum mār Iddinum
#tr.it: davanti a Munanum, figlio di Iddinum;
12. _igi_ nu-ur2-{d}iszkur _dumu_ ba-zi-ia
#tr.ts: maḫar Nur-adad mār Bazia
#tr.it: davanti a Nur-Adad, figlio di Bazia;
13. _igi_ be-el-szu-nu _dumu_ na-bi-i3-li2-szu
#tr.ts: maḫar Bel-šunu mār Nabi-ilišu
#tr.it: davanti a Belšunu, figlio di Nabi-ilišu;
14. _igi_ ib-ni-{d}suen _dumu_ lu2-{d}en-lil2
#tr.ts: maḫar Ibni-sîn mār Awil-enlil
#tr.it: davanti a Ibni-sîn, figlio di Awil-Enlil;
15. _igi_ {d}a-a-szi-it-ti
#tr.ts: maḫar Ayya-šitti
#tr.it: davanti ad Ayya-šitti;
16. _igi_ ru-ba-tum _dumu_ isz-me-e2-a
#tr.ts: maḫar Rubatum mār Išmea
#tr.it: davanti a Rubatum, figlio di Išmea;
17. _igi_ hu-szu-tum _dumu-munus_ u-bar-{d}ba-ba6
#tr.ts: maḫar Ḫušutum mārat Ubar-baba
#tr.it: davanti a Ḫušutum, figlia di Ubar-Baba;
18. _igi_ geme2-{d}utu _dumu_ ma-nu-sza-nin-szu
#tr.ts: maḫar Amat-šamaš mārat Manušsaninšu
#tr.it: davanti a Amat-šamaš, figlia di Manušsaninšu;
19. _igi_ gi-me-ia _dumu_ sin-re-me#-[ni]
#tr.ts: maḫar Gimeia mār Sin-remeni
#tr.it: davanti a Gimeia, figlio di Sin-remeni;
@left
@column 1
1. _igi_ ma-ta-ni
#tr.ts: maḫar Matani
#tr.it: davanti a Matani,
2. _dumu-munus_ a-bu-um-wa-qar
#tr.ts: mārat Abum-waqar
#tr.it: figlia di Abum-waqar;
@column 2
1. _igi_ wa-qar-tum
#tr.ts:  maḫar Waqartum
#tr.it: davanti a Waqartum,
2. _dumu-munus_ sza-lim-pa-lih3-{d}utu
3. _iti_ ti-ru-um _mu e a-ab-ba-he2-gal2_
#tr.ts: mārat Šalim-paliḫ-šamaš
#tr.it: figlia di Šalim-paliḫ-Šamaš.
3. _iti_ ti-ru-um _mu e a-ab-ba-he2-gal2_
#tr.ts: waraḫ Tirum šattum iku A-abba-ḫegal
#tr.it: Il mese di Tirum, (del)l'anno (in cui Sabium il re) il canale A-Abba-Ḫegal (ha scavato).
Update made on 2018-08-01 at 07:45:47 by Jagersma, Abraham H. for Woestenburg, Els
&P365084 = CT 02, pl. 03, Bu 1888-05-12, 043
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
1. _1(esze3) 3(iku) GAN2 a-sza3_ i-na zimbir{ki}
2. i-ta pi2-lah3-{d}suen _dumu_ szar-ra-nim
3. u3 i-ta ul-lu-mi-er-szi-it
4. _dumu-munus_ da-da-wa-qar
5. _ki_ ma-ni-um _dumu_ u-bar-{d}ba-ba6
6. u3 ul-lu-mi-er-szi-it _nu-bar_
7. _dumu-munus_ da-da-wa-qar _dam_
8. {disz}nu-t,u2-ub-tum _lukur_ {d}utu
9. _dumu-munus_ da-da-wa-qar
10. _in-szi-in-sa10_
11. _sa10 til-la-bi-sze3_
12. _ku3-babbar i3-la2-e_
13. _gesz-gan-na ib2-ta-bala_
14. _inim-bi al-til_
15. _sza3-ga-a-ni i3-du10_
@reverse
1. _u4-kur2-sze3 lu2 lu2-ra_
2. _nu-mu-un-gi4-gi4-dam_
3. _mu_ {d}utu {d}marduk u3 sa3-bi-um
4. _in-pa3-de3-esz_
$ single ruling
5. _igi_ li-pi2-it-esz18-dar _sanga_ {d}utu
6. _igi_ i-szar-{d}utu _sanga_ {d}utu
7. _igi_ {d}nin-szubur-ba-ni _ugula lukur_
8. _igi_ i-da-du-um _i3-du8_
9. _igi_ {d}iszkur-re-me-ni
10. _igi_ bu-la-lum _igi_ ARAD2-{d}utu
11. _igi_ mu-na-nu-um _dumu_ id-di-nu-um
12. _igi_ nu-ur2-{d}iszkur _dumu_ ba-zi-ia
13. _igi_ be-el-szu-nu _dumu_ na-bi-i3-li2-szu
14. _igi_ ib-ni-{d}suen _dumu_ lu2-{d}en-lil2
15. _igi_ {d}a-a-szi-it-ti
16. _igi_ ru-ba-tum _dumu_ isz-me-e2-a
17. _igi_ hu-szu-tum _dumu-munus_ u-bar-{d}ba-ba6
18. _igi_ geme2-{d}utu _dumu_ ma-nu-sza-nin-szu
19. _igi_ gi-me-ia _dumu_ sin-re-me#-[ni]
@left
@column 1
1. _igi_ ma-ta-ni
2. _dumu-munus_ a-bu-um-wa-qar
@column 2
1. _igi_ wa-qar-tum
2. _dumu-munus_ sza-lim-pa-lih3-{d}utu
3. _iti_ ti-ru-um _mu e a-ab-ba-he2-gal2_

Page 1 of 1, showing 3 record(s) out of 3 total

    First Page

Page 1 of 1, showing 3 record(s) out of 3 total