Transliteration history

CDLI Literary 000573, ex. 006 (P357239)

Update made on 2016-08-23 at 17:09:54 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P357239 = CDLI Literary 000573, ex. 006
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1-2. lugal# [gu4 igi gun3 su6 {na4}]za-gin3# la2#-mu#-ur2
>>Q000573 001
3. [...]
>>Q000573 002
4. [alan] ku3#-[sig17 u4] du10#-ga du2-[da]
>>Q000573 003
5. [...]
>>Q000573 004
6-7. en [nir]-gal2# {d}inanna-mu-[ur2] u3#-na#-de3#-[tah]
6-7. en [nir]-gal2# {d}inanna-mu-[ur2] u3#-na#-de3#-[dah]
>>Q000573 005
8-9. za-e dim2-ma-[zu] dumu# an-na-me#-en#
>>Q000573 006
10-11. du11-ga-zu inim dingir-ra-gin7# hur nu-gi4#-gi4#-dam
10-11. du11-ga-zu inim dingir-ra-gin7# ur5 nu-gi4#-gi4#-dam
>>Q000573 007
12-13. [inim]-zu# im# szeg3-ge26 szid nu-du12-du12-dam
>>Q000573 008
14. ur-sa6-ga ARAD-zu na-ab#-[be2-a]
14. ur-sa6-ga ARAD2?-zu na-ab#-[be2-a]
>>Q000573 009
15-16. lugal-mu bar-ga2 en3-li bi2-in-tar dumu uri2{ki}-ma-me-en
>>Q000573 010
17-18. tukum-bi lugal-mu u3-na-an-du10
>>Q000573 011
19. e2 ab-ba-mu lu2 nam-ba#-ab-tum3
>>Q000573 012
20. ki-ur3 ab-ba-mu lu2 nam-[mu-da-an]-kar#-re#
>>Q000573 013
21. lugal-mu he2-en-zu
>>Q000573 014
Update made on 2016-08-23 at 16:55:56 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P357239 = CDLI Literary 000573, ex. 006
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1-2. lugal# [gu4 igi gun3 su6 {na4}]za-gin3# la2#-mu#-ur2
>>Q000573 001
3. [...]
>>Q000573 002
4. [alan] ku3#-[sig17 u4] du10#-ga du2-[da]
>>Q000573 003
5. [...]
>>Q000573 004
6-7. en [nir]-gal2# {d}inanna-mu-[ur2] u3#-na#-de3#-[tah]
>>Q000573 005
8-9. za-e dim2-ma-[zu] dumu# an-na-me#-en#
>>Q000573 006
10-11. du11-ga-zu inim dingir-ra-gin7# hur nu-gi4#-gi4#-dam
>>Q000573 007
12-13. [inim]-zu# im# szeg3-ge26 szid nu-du12-du12-dam
>>Q000573 008
14. ur-sa6-ga ARAD-zu na-ab#-[be2-a]
>>Q000573 009
15-16. lugal-mu bar-ga2 en3-li bi2-in-tar dumu uri2{ki}-ma-me-en
>>Q000573 0010
>>Q000573 010
17-18. tukum-bi lugal-mu u3-na-an-du10
>>Q000573 0011
>>Q000573 011
19. e2 ab-ba-mu lu2 nam-ba#-ab-tum3
>>Q000573 0012
>>Q000573 012
20. ki-ur3 ab-ba-mu lu2 nam-[mu-da-an]-kar#-re#
>>Q000573 0013
>>Q000573 013
21. lugal-mu he2-en-zu
>>Q000573 0014
>>Q000573 014
Update made on 2016-08-23 at 16:54:30 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P357239 = CDLI Literary 000573, ex. 006
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1-2. lugal# [gu4 igi gun3 su44 {na4}]za-gin3# la2#-mu#-ur2
1-2. lugal# [gu4 igi gun3 su6 {na4}]za-gin3# la2#-mu#-ur2
>>Q000573 001
3. [...]
>>Q000573 002
4. [alan] ku3#-[sig17 u4] du10#-ga du2-[da]
>>Q000573 003
5. [...]
>>Q000573 004
6-7. en [nir]-gal2# {d}inanna-mu-[ur2] u3#-na#-de3#-[tah]
>>Q000573 005
8-9. za-e dim2-ma-[zu] dumu# an-na-me#-en#
>>Q000573 006
10-11. du11-ga-zu inim dingir-ra-gin7# hur nu-gi4#-gi4#-dam
>>Q000573 007
12-13. [inim]-zu# im# szeg3-ge26 szid nu-du12-du12-dam
>>Q000573 008
14. ur-sa6-ga ARAD-zu na-ab#-[be2-a]
>>Q000573 009
15-16. lugal-mu bar-ga2 en3-li bi2-in-tar dumu uri2{ki}-ma-me-en
>>Q000573 010
>>Q000573 0010
17-18. tukum-bi lugal-mu u3-na-an-du10
>>Q000573 011
>>Q000573 0011
19. e2 ab-ba-mu lu2 nam-ba#-ab-tum3
>>Q000573 012
>>Q000573 0012
20. ki-ur3 ab-ba-mu lu2 nam-[mu-da-an]-kar#-re#
>>Q000573 013
>>Q000573 0013
21. lugal-mu he2-en-zu
>>Q000573 014
>>Q000573 0014
Update made on 2016-08-23 at 16:54:07 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P357239 = CDLI Literary 000573, ex. 006
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1-2. lugal# [gu4 igi gun3 su44 {na4}]za-gin3# la2#-mu#-ur2
>>Q000573 001
3. [...]
>>Q000573 002
4. [alan] ku3#-[sig17 u4] du10#-ga du2-[da]
>>Q000573 003
5. [...]
>>Q000573 004
6-7. en [nir]-gal2# {d}inanna-mu-[ur2] u3#-na#-de3#-[tah]
>>Q000573 005
8-9. za-e dim2-ma-[zu] dumu# an-na-me#-en#
>>Q000573 006
10-11. du11-ga-zu inim dingir-ra-gin7# hur nu-gi4#-gi4#-dam
>>Q000573 007
12-13. [inim]-zu# im# szeg3-ge26 szid nu-du12-du12-dam
>>Q000573 008
14. ur-sa6-ga ARAD-zu na-ab#-[be2-a]
>>Q000573 009
15-16. lugal-mu bar-ga2 en3-li bi2-in-tar dumu uri2{ki}-ma-me-en
>>Q000573 0010
>>Q000573 010
17-18. tukum-bi lugal-mu u3-na-an-du10
>>Q000573 0011
>>Q000573 011
19. e2 ab-ba-mu lu2 nam-ba#-ab-tum3
>>Q000573 0012
>>Q000573 012
20. ki-ur3 ab-ba-mu lu2 nam-[mu-da-an]-kar#-re#
>>Q000573 0013
>>Q000573 013
21. lugal-mu he2-en-zu
>>Q000573 0014
>>Q000573 014
Update made on 2016-08-23 at 08:30:49 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P357239 = IM —
#link: def A = Q000573
&P357239 = CDLI Literary 000573, ex. 006
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1. lugal# [gu4 igi gun3]
>>A 1
2. [sum4 {na4}]za-gin3# la2#-mu#-ur2#
>>A 1
3. [x x]
>>A 2
1-2. lugal# [gu4 igi gun3 su44 {na4}]za-gin3# la2#-mu#-ur2
>>Q000573 001
3. [...]
>>Q000573 002
4. [alan] ku3#-[sig17 u4] du10#-ga du2-[da]
>>A 3
>>Q000573 003
5. [...]
>>A 4
6. en [nir]-gal2# {d}inanna-mu-[ur2]
>>A 5
7. u3#-na#-de3#-[tah]
>>A 5
8. za-e dim2-ma-[zu]
>>A 6
9. dumu# an-na-me#-en#
>>A 6
10. du11-ga-zu
>>A 7
11. inim dingir-ra-gin7# hur nu-gi4#-gi4#-dam
>>A 7
12. [inim]-zu# im# szeg3-ge26
>>A 8
13. szid nu-du12-du12-dam
>>A 8
14. ur-sa6-ga arad-zu na-ab#-[be2-a]
>>A 9
15. lugal-mu bar-ga2 en3-li bi2-in-tar
>>A 10
16. dumu uri2{ki}-ma-me-en
>>A 10
17. tukum-bi lugal-mu
>>A 11
18. u3-na-an-du10
>>A 11
>>Q000573 004
6-7. en [nir]-gal2# {d}inanna-mu-[ur2] u3#-na#-de3#-[tah]
>>Q000573 005
8-9. za-e dim2-ma-[zu] dumu# an-na-me#-en#
>>Q000573 006
10-11. du11-ga-zu inim dingir-ra-gin7# hur nu-gi4#-gi4#-dam
>>Q000573 007
12-13. [inim]-zu# im# szeg3-ge26 szid nu-du12-du12-dam
>>Q000573 008
14. ur-sa6-ga ARAD-zu na-ab#-[be2-a]
>>Q000573 009
15-16. lugal-mu bar-ga2 en3-li bi2-in-tar dumu uri2{ki}-ma-me-en
>>Q000573 0010
17-18. tukum-bi lugal-mu u3-na-an-du10
>>Q000573 0011
19. e2 ab-ba-mu lu2 nam-ba#-ab-tum3
>>A 12
>>Q000573 0012
20. ki-ur3 ab-ba-mu lu2 nam-[mu-da-an]-kar#-re#
>>A 13
>>Q000573 0013
21. lugal-mu he2-en-zu
>>A 14
>>Q000573 0014
Update made on 2011-07-19 at 12:11:18 by Dahl, Jacob L. for Dahl, Jacob L.
&P357239 = IM —
#link: def A = Q000573
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1. lugal# [gu4 igi gun3]
>>A 1
2. [sum4 {na4}]za-gin3# la2#-mu#-ur2#
>>A 1
3. [x x]
>>A 2
4. [alan] ku3#-[sig17 u4] du10#-ga du2-[da]
>>A 3
5. [...]
>>A 4
6. en [nir]-gal2# {d}inanna-mu-[ur2]
>>A 5
7. u3#-na#-de3#-[tah]
>>A 5
8. za-e dim2-ma-[zu]
>>A 6
9. dumu# an-na-me#-en#
>>A 6
10. du11-ga-zu
>>A 7
11. inim dingir-ra-gin7# hur nu-gi4#-gi4#-dam
>>A 7
12. [inim]-zu# im# szeg3-ge26
>>A 8
13. szid nu-du12-du12-dam
>>A 8
14. ur-sa6-ga arad-zu na-ab#-[be2-a]
>>A 9
15. lugal-mu bar-ga2 en3-li bi2-in-tar
>>A 10
16. dumu uri2{ki}-ma-me-en
>>A 10
17. tukum-bi lugal-mu
>>A 11
18. u3-na-an-du10
>>A 11
19. e2 ab-ba-mu lu2 nam-ba#-ab-tum3
>>A 12
20. ki-ur3 ab-ba-mu lu2 nam-[mu-da-an]-kar#-re#
>>A 13
21. lugal-mu he2-en-zu
>>A 14

Page 1 of 1, showing 6 record(s) out of 6 total

    First Page

Page 1 of 1, showing 6 record(s) out of 6 total