CDLI Literary 002727, ex. 001 (P338355)

Literary tablet excavated in Huzirina (mod. Sultantepe), dated to the Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC) period and now kept in Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Turkey

Metadata / catalogue

Flat catalogue

As CSV As TSV

Expanded catalogue

As JSON

Linked catalogue

As TTL As JSON-LD As RDF/JSON As RDF/XML

Text / annotations

Text data

As ATF As JTF

Linked annotations

As TTL As JSON-LD As RDF/JSON As RDF/XML

Related publications

As CSV As BibTeX

Chemical Data

Seal Chemistry

As CSV

Museum Collection(s)

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Turkey

Museum Number

AMM —

Period

Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

Provenience

Huzirina (mod. Sultantepe)

Artifact Type

Tablet

Material(s)

Clay

Genre / Subgenre(s)

Literary (Poor Man of Nippur)

Language(s)

Akkadian

Measurements

193.0 mm × 133.0 mm

Witness

tablet
obverse
column 1
1. et,-lu4 _dumu nibru{ki}_ ka-tu-u2 u3 la-ap-nu
2. {disz}szu-{d}masz zik-ra-szu2 lum-mu-nu a-me-lu
3. ina _iri_-szu2 nibru{ki} szu2-nu-hi-isz a-szib-ma
4. ul i#-szi kas3-pa si-mat# _ug3-mesz_-szu2
5. _ku3-sig17_ ul i-sza2-a si-mat ba-'-u2-la-a-te
6. isz-pi-ik-ku#-szu zu-um-mu-u el-li-ta! {d}nisaba
7. ana i-resz _ninda-hi-a_ ka-bat-tusz s,ar-pat#
8. ana i-resz _uzu_ u3 _kasz-sag_ lum-mu-nu zi-mu-szu2
9. u4-me-szam-ma ina la ma-ka-le#-[e] bi-risz i-s,al-lal
10. la!-bisz-ma sza la te-ne2-e# s,u-ba-tu2
11. it-ti lib-bi-szu2 lum-mu-ni szu-u2 im-tal-lik
12. lu-usz-hu-ut,-ma sza la te-ne2-e# s,u#-ba-tu2-ia
13. ina re-bit _iri-mu_ nibru{ki} _udu-nita2_ lu-sza-am
14. isz-hu-ut,-ma sza2 la te-ne2-e s,u-ba#-te#-szu2
15. ina re-bit _iri_-szu2 nibru{ki} szu#-lu#-szi-ta i#-sza2#-am _ud5_
16. it-ti lib-bi-szu2 lum-mu-ni szu-u im-tal#-lik
17. tu-sza2-am-ma ina gi-pa-ri-ia a-at,-ab-ba-ah en-za#
18. ul i-ba-asz2-szi nap-ta-nu a-le-e szi#-ik-ru
19. i-szem-mu-ma szi-i-'i _ka2_-ia i-szab-bu#-su#
20. kim-tu4 u3# sa-al-la-tu2 i-ze-en-nu-u _ki#_-ia
21. lul-qi2-ma a-na _e2_ {lu2}ha-za-an-ni lu-bil _ud5_
22. t,a-a-ba u3 dam-qa lu-s,a-am-me-ra ana kar-szi#-szu2#
  single ruling
23. {disz}szu-{d}masz it-mu-ha ki-szad _ud5_#
24. ana _ka2 nu-banda3{+da}_ nibru{ki} szu-u iq#?-[te-ru-ub?]
25. ana {disz}tukul-ti-{d}be mu-kil _ka2_ a-ma-tu2 i#-zak#-[kar]
26. qi2-bi-ma lu-ru-ub-ma lu-mu-ra {disz}ha-za#-[an-ni]
27. _{lu2}i3-du8_ ana _en_-szu2 a-ma#-tu2# i-zak-[ka-ra]
28. be-li _dumu nibru{ki}_ u2#-qa#-a#-a _ka2_-ka#
29. u3 ki szul#-man-ni kad3#-[re-e] u2#-bil-ka# _ud5_
30. _nu-banda3{+da}_ i-ze-en#-[ni _ki {lu2}i3-du8_ {disz}]tukul-ti#-{d}be
31. min3#-su# _dumu_ nibru{ki#} [u2-qa-a-a?] _ka2_
32. _{lu2#}i3-du8_ ana a-bi?-szu2? [...]-x-ma
33. {disz}szu-{d}masz ina ul-lu-us, lib3-bi#-szu2 [i-ru-ub ina ma]-har# _nu3#-banda3#{+da#}_
34. {disz}szu-{d}masz ina ma-har {disz}ha-za-an-ni# [ina] e#-re#-bi#-szu2
35. [a]-na szu-me-li-szu2 it-mu-ha ki-szad _ud5#_-szu2
36. ul#-li i-mit-ta-szu2 i-kar-ra-ba# ana ha-za-an-ni
37. {d#}en lil2 u3 nibru{ki} lik-ru-bu# ana ha-za-an-ni
38. {d#}iszkur# u3 {d}nusku li-szam-me-hu-[ka pe]-re!-e'-szu2
39. _[nu]-banda3{+da}_ ana _dumu_ nibru{ki} a-ma-tu# i#-zak#-kar#
40. [mi]-nu# hi-bil2-ta-ka-ma kad3-re-e# na-sza-ta#
41. [{disz}szu]-{d}masz a-na ha-za-an-ni nibru{ki} ur-ta#-szu2 u2-sza2-na
42. [u4-me]-szam#-ma i-na la ma-ka-le-e bi-risz s,al-ku#
43. [asz2-hu]-ut-ma sza2 la te-ne2-e s,u-ba-te-ia
44. [ina re-bit] _iri-mu_ nibru{ki} szu-u-lu-[szi]-ta asz2-sza2-am en-za
45. [_ki_ lib3]-bi-ia lum-mu-ni ki-a-am# aq#?-bi#
46. [tu-sza2-am]-ma ina gi-pa-ri-ia a-at,-ab-ba-ah _ud5_
47. [ul i-ba-asz2]-szi# nap#-ta-nu a-le szi-ik-ru
48. [i-szem-mu-ma] szi#-'i# _ka2_-ia i-szab-bu-su
49. [kim-tu4 u3 sa]-al-la-tu2 i-ze-en-nu-u _ki_-ia
50. [lul-qi2-ma a-na _nu]-banda3#{+da}_ lu-bil _ud5_
51. [ki-am? az]-ku#-ra ana lib3-bi-ia
52. [...]-x-ni _{lu2}gir2-la2_ i-szes-si# mu#-szisz
53. [...]-x-u lu-u s,ab-tu4
54. [...] x ki lu t,uh#-[hu]-ud _{gesz}banszur_
55. [...] _ansze-kur-ra_ ma? li-sa-'-lu
56. [...]-x-ni! il-si-ma
57. [...]
column 2
1. i-din-szum-ma ana _dumu_ nibru{ki#} [e]-s,e-en-tu2 u gi-du
2. szi-qi-szu-ma ina ku-uk-ku-bi-ka#? [_kasz_ sza]-lul#-te
3. t,u-ur-rid-su-ma szu-s,i-szu2 ana# [lib3]-bi# _ka2_
4. id-din-szum-ma ana _dumu_ nibru{ki} e#-[s,e-en]-tu2# gi-du
5. isz-qi2-szu-ma ina ku-uk-ku-bi-szu2# [_kasz_] sza#-lul-te
6. u2-t,ar-rid-su-ma ul-te-s,i-[szu2 ana] _ka2_
  single ruling
7. {disz}szu-{d}masz _ka2_ ina [a]-s,i-szu2
8. ana _{lu2}i3-du8_ mu-kil _ka2_ a-ma-tu2 i#-zak-kar
9. ana be-li2-ka t,uh-da-at _dingir-mesz#_ ki#-a-am qi2-ba-asz2-szu2
10. asz2-szu2 1(disz)-et bil2-tu2 sza2 te-me#-dan#-ni
11. sza2 1(disz)-en 3(disz) ri-be2-e#-tu2#? a-rab-ka
12. _nu-banda3{+da}_ isz-me-[ma] kal3 u4-me i-s,i-ih
13. {disz}szu-{d}masz ana _e2-gal_ mal-ku il-ta-kan pa-ni-szu2
14. i-na t,e#-mi [sza2] _lugal nun_ u3 szak-kan-ku i-par2-ra-su di-in kit-ti
  single ruling
15. {disz}szu-{d}masz ana ma-har mal-ku ina e-re-bi-szu2
16. usz#-kin2-ma isz-szi-iq qaq-qa-ru ma-har-szu2
17. ul-la#-ma# _szu-min-mesz_-szu2 _man_ kisz-sza2-te i-kar-rab
18. e-tel-lu# bal#-ti _ug3-mesz man_ sza2 szu-ru-hu {d}lamma
19. 1(disz)-et _{gesz#}gigir#_ ina qi2-bi-ti-ka li-di-nu-nim-ma
20. _u4 1(disz)-kam_ e-ma u2-s,a-am-ma-ru i-zi-im-tu2 lu#-uk#-szu2-ud
21. sza# u4-me-ia a-pil#-ti# _1(disz) ma-na_ ru#-usz-sza2-a _ku3#-sig17_
22. ul# i-szal-szu mal-ku i#-zi-im-ta-ka me-nu-um#-ma
23. sza2 ina 1(disz)-et _{gesz}gigir_ ta-ra#-[ka-bu] kal# u4#-me
24. _szum2#_-nu-szum-ma _{gesz}gigir_ esz-szu2 si#-mat# [ra]-bu#-tu2#
25. i-si#-hu-szu2 ne2-ba-ha-am _gibil#_ [si-mat ...]-szu2
26. ir#-tak#-ba# _{gesz}gigir_ esz#-szu2 si-mat# ra#-bu-tu2#
27. ana _iri#_-szu2# dur-an-ki il-ta-kan pa-ni-szu2
28. {disz}szu#-{d}masz# 2(disz)-ta _muszen-mesz_ i-ba-ram-ma
29. ik#-mis# ana# qup#-pi#-im-ma ik-ta-nak ki-szip-pi-isz
30. ana _ka2 nu-banda3{+da}_ nibru{ki} szu-u i-tak#-[sza]
31. {lu2}ha-za-an-ni ana mah-ri-szu2 it-ta-s,i# ka#?-[me-tusz?]
32. man-nu at-ta be-li2 sza2 tar-da#-a ba-ra#-[ri]
33. _lugal_ be-el-ka isz-pur-an-ni ana qe2#-[reb dur]-an-[ki]
34. ana _e2_-kur _e2 {d}en-lil2 _ku3-sig17_ bi#!-la-am#-[ma]
35. _nu-banda3{+da}_ ana szum#-'#-ud ma-ka-le-szu2 _szum_-uh _{udu}aslumx(SUG)#[{+lum}_]
36. _ki-min_ ina mah-ri-szu2 'u2-a an-ha-ku-ma iq!-bi#-[szu2]
37. {disz}szu-{d}masz ina resz _nu-banda3{+da}_ ana ma-s,a-rat mu-szi# i#-ta#-szib#?
  each night watch is ca. 4 hours
38. _nu-banda3{+da}_ sza2 ma-na#-ah-te#-szu#? ra-hi szit-tu#
39. {disz}szu-{d}masz ina szat mu-szi szar#-qisz# it-bi-ma
40. ip-te-ma _ka2_ qup-pi szu#-a#-tu2 is,-s,u#-ra#-te# it#-tap#-rasz# [sza2]-ma-me
41. _nu-banda3{+da}_ ti-ib sze#-e#-ri# ig#-lu#-ud u i-x-te?-x x
42. pi-te-ma _ka2_ qup-pi ta-bil2 _ku3-sig17_
43. {disz}szu#-{d}masz [ina] ni#-is#-sat lib3-bi-szu2 u2-szar-t,a lu-bu-sze-szu2
44. in-ne2-mid#-ma# ina# _ugu#_ ha-za-an#-[ni nisz] qa#-te u2-sza2-szi-szu2
45. ul-tu2 _sag-du_-szu2 a-di ki-bi-is _giri3-min_-szu2
46. mi-na-te#-szu2# u2-ra-si-ba na-za-qu e-mid-su
47. {lu2}ha-za-an-ni ina szap-li-szu2 a-di _ni2-te_-tim-ma i-szes-si
48. be#-li2 _dumu_ nibru{ki} la tu-hal-qa
49. da-am ki-din#-ni ik-kib {d}be _szu-min-mesz_-ka# la tal#-pat
50. _szum2_-nu-szum-ma# ana qisz-ti-szu2 _2(disz) ma-na_ ru-usz-sza2-a# _ku3#-sig17_
51. ku-um lu-bu-sze-szu2 sza2 u2-szar-ri-t,u sza2#-nu#-te id-din-szu2
52. {disz}szu-{d}masz _ka2_ ina a#-s,i-szu2
53. ana {disz}tukul-ti-{d#}be# mu-kil _ka2_ a-ma-tu2 i#-zak-kar#
54. ana be-li2-ka# tah-da-at _dingir-mesz#_ ki#-a-am qi2-ba-nisz#-[szu2]
reverse
column 1
1. asz2-szu2 1(disz)-en bil2-tu2 sza2 [te-me-dan-ni]
2. 1(disz) a-ri-ba-kum2-ma [ri-ha 2(disz)]
3. {lu2}ha-zan-an-ni isz-me-ma kal3# u4-me# [ib-ki]
4. {disz}szu-{d}masz ana ma-har _{lu2}szu#-gi#-na_ [e-te-ru-ub]
5. u2-gal-lib2-ma kal pe-er-ti szu#-me-lam# [...]
6. na-aq-me-e szi-kin _izi_ um-tal-[li ...]
7. ana _ka2_ {disz}ha-za-an-ni nibru{ki} szu-u# [i-tak-sza]
8. ana _{lu2}i3-du8_ mu-kil _ka2_ a-ma-tu2 [i-zak-kar]
9. qi2-bi-ma lu-ru-ub-ma lu-mu-ra [be-el-ka]
10. man-nu at-ta sza ta-mar-[u-szu2?]
11. a-su-u i-lit-ti i-szi-in{ki} ha-a-it,# [a-na-ku]
12. a-szar# mur-s,i u3 ta-ku-le-e ina pag#-ri# [...]
13. {disz}szu-[{d}]masz# ina ma-har {disz}ha-za-an-ni ina e-re-bi-szu2#
14. a-szar zu#-mur#-szu2 u2-ra-si-ba mi-hi-isz-ta-szu2 u2-kal-lam#-szu2
15. _nu-banda3{+da}_ ana szu-ut _sag-mesz_-szu a-su-u le-'u-ma _du11-ga_
16. be-li ina ek-le-ti i-szal-li-mu bul-t,u-u-a
17. _ki giri3-min ku5_-at uk-ku-lat a-lak-ta
18. u2-sze-rib-szu2-ma x [...] x _e2_ a-szar la a-ri
19. a-szar eb-ri u tap-pu-u la i-rasz-szu2-szu2 re-mu
20. na-aq-me-e it-ta-di ina lib3-bi _izi_
21. ir-t,i-ma ina dun-ni qaq-qa-ri _5(disz) {gesz}gag-mesz#_
22. _szu giri3 sag-du_ u3-pak-kir-szu
23. ul-tu3 _sag-du_ a-di ki-bi-is _giri3_-szu mi-na-te-szu3 u3-ra-si-ba na-za-qu e-me-su
24. {disz}szu-{d}masz _ka2_ ina a-s,i-szu
25. ana {disz}tukul-ti-{d}be mu-kil _inim_ i-zak-kar
26. ana be-li-ka tah-da-at _dingir-mesz_ ki-a-am-ma qi2-ba-asz2-szu2
27. asz2#-szu2 1(disz)-et bil-tu2 sza2 te-me-dan-ni
28. 2(disz)# a#-ri-ba-kum-ma ri-hat 1(disz)-et
29. {disz}szu-{d}masz usz-szu-usz ki-ma# kal#-bi-im-ma ul-li# _gesztu#-min#_-szu2#?
30. i-hat, nap-har s,al-mat _sag-du_ gi-mir# _gurusz-mesz#_ [i]-na#-t,al
31. i-bar-ram#?-ma 1(disz)-en _gurusz_ mim-ma# mu#? ha [... nibru]{ki}
32. i-qis#-su#-ma ana qisz-ti#-[szu ...] _ud5#?_-a
33. a-lik-ma ana _ka2_ [{disz}]ha#-za#-an#-ni# [nibru{ki}] szi-si-tu2 szu2-kun
34. ana szi-si#-ti#-ka# lip-hu-ru gi-mir [_gurusz]-mesz# dagal-mesz_-u
35. a-lak#-[ti ana] _ka2# nu-banda3{+da}_ u2-t,ar-ra-[ak?]-ma# ana-ku sza _ud5_
36. {disz#}[szu-{d}masz ina sza3]-pal# ti-tur-ri ir-ti#-bi-is, _gin7 ur-gi7_
37. {lu2#}ha#-za#-an#-ni ana szi-si#-it _gurusz_ it#-ta#-s,i ka-me-tusz
38. u2-sze-s,a-am-ma ten-szet# _e2_-szu2 sin-ni#-szu2 u zik-ri
39. ip-par-szu2-ma ina gi-mir#-szu2-nu u2-ba#-'-u et,-lu
40. a-di szu2-nu ina gi#-mir-szu2-nu _ki-min_
41. {disz}ha-za-nu ina ki-di it#-[ta-lak?] e#-du-szu2
42. {disz}szu-{d}masz ul-tu2 sza3-pal ti-tur-ri isz#-[hi-t,a]-am#-ma is,-bat {disz}[ha-za]-nu
43. in-ne2-mid-ma _ugu_ {disz}ha-za-an-ni ni-isz# [qa]-ti# u2#-sza2#-szi-szu2
44. ul-tu2 _sag-du_-szu2 a-di ki-bi#-is _giri3_-[szu2]
column 2
1. [mi-na-te-szu2 u2-ra-si-ba na-za-qu e]-me#-su
2. [asz2-szu2 1(disz)-en bil2-tu2 sza2 te-me]-dan-ni
3. [3(disz) ri]-be2#-e#-[tu2] a#-rib-ka
4. [e-te-zib]-szu-ma it-ta-s,i# _edin_
5. [{disz}ha-za-an]-nu# pa-sza2-la-ti e-te-ru-ub ana _iri_
  double ruling
  preceding witness colophon
6. [_gin7 libir_-szu2] sar#_-ma ba3-ri3
 ts: kīma labīrišu šaṭirma bari
 en: According to its original written and checked,
7. [_sar_ {disz}{d}]muati-ri#-ih-tu2-szesz
 ts: šaṭar nabû-riḫtu-uṣur
 en: document of Nabû-riḫtu-uṣur
8. _[{lu2}]szab-tur_-i _dumu_ mu-um-mu
 ts: šamallî mār mummu
 en: apprentice, son of the academy
9. sza {disz}{d}muati-kur2-asz _lu2-sag_
 ts: ša nabû-aḫa-iddin ša-rēši
 en: of Nabû-aḫa-iddin, the eunuch.
10. a-na _igi-du8-a_ {disz}qur-di-{d}nergal
 ts: ana tāmarti qurdi-nergal
 en: For the viewing of Qurdi-Nergal.
11. sza _ir_ {d}disz lit-bal-szu2
 ts: ša itabbalu ea litbalšu
 en: Whoever shall carry away, may Ea carry him away!
12. ina qi2-bit {d}muati a-szib e2-zi-da
 ts: ina qibīt nabû āšib ezida
 en: By the command of Nabû, inhabitant of Ezida,
13. a-a-_gal2_-szi _nunuz_-szu2 na-an-nab-szu2
 ts: ayibši per’ušu nannābšu
 en: may not exist his issue, his fruit.
14. ina {iti}sze _u4 2(u) 1(disz)-kam_ lim-mu ha-na-ni
 ts: ina adarri ūmu ešrā iltēt limmu ḫanāni
 en: In the month Adarru, day 21, eponym of Ḫanāni,
15. {lu2}sza2-kin3 {iri}til-bar-si-pi2#
 ts: šākin til-barsipi
 en: the governor of Til-Barsip.
16. t,up-pi la ta#-t,a#-pil
 ts: ṭuppī lā taṭappil
 en: My tablet do not insult!
17. _im-gu2#-[la2]_ la tu-par-ra-ru
 ts: girginakku lā tuparrarū
 en: The library do not scatter!
18. [ik]-kib# {d}disz _lugal abzu_
 ts: ikkib ea šar apšî
 en: It is an abomination of Ea, king of the Apsu.

Consult previous versions and their differences
Consult sign list of Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)
Consult word list of Neo-Assyrian (ca. 911-612 BC)

 • Artifact type: Tablet
 • Material: Clay
 • Measurements (mm): 193.0 high × 133.0 wide
 • Weight:
 • Artifact Preservation:
 • Condition Description:
 • Join Information:
 • Seal no.:
 • Seal information:
 • Artifact comments:


 • Gurney, Oliver R. 1972. “The Tale of the Poor Man of Nippur and Its Folklore Parallels.” Anatolian Studies 22: 149–58. [AnSt 22, p.149-158 p. 149-158 (Gurney1972tale)]

  citation


 • N.d. [Gurney, Oliver R., STT 1 (1957) 038 (sec84257)]

  history


 • N.d. [E. Speiser, Sultantepe Tablet 38 73 and Enima elish III 69, JCS 11 (1957) 43-44 (sec84258)]

  citation


 • N.d. [E. Reiner, JNES 19 (1960) 183+7 (ll. 86, 97) (sec84259)]

  citation


 • N.d. [J. Cooper, Structure, Humor, and Satire in the Poor Man of Nippur, JCS 27 (1975) 163-174 (commentary, translation) (sec84261)]

  citation


 • N.d. [A. L. Oppenheim, Ancient Mesopotamia 302 (sec84263)]

  citation


 • N.d. [H. Jason, The Poor Man of Nippur: An Ethnopoetic Analysis, JCS 31 (1979) 189-215 (sec84264)]

  citation


 • N.d. [W. von Soden, Der arme Mann von Nippur, TUAT III/1, 174-180 (translation) (sec84265)]

  citation


 • N.d. [B. Foster, Before the Muses, 829-834 (translation) (sec84266)]

  citation


 • N.d. [A. George, Iraq 55 (1993) 75 (sec84267)]

  citation


 • N.d. [A. George, Iraq 55 (1993) 75 (sec84268)]

  collation


 • Composite No.:
 • Museum No.: AMM —
 • Accession No.:

 • Provenience: Huzirina (mod. Sultantepe)
 • Elevation:
 • Stratigraphic Level:
 • Excavation No: SU 1951, 078
 • Findspot Square:
 • Findspot Comments:

Created Creator Type Authors Project Reviewer Status Action
2023-01-21 at 07:42:50 Pagé-Perron, Émilie artifact Földi, Zsombor; Jiménez, Enrique; Pagé-Perron, Émilie Electronic Babylonian Library Pagé-Perron, Émilie approved View
2018-03-07 at 15:00:04 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-12-04 at 15:25:18 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-11-29 at 16:38:37 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-11-29 at 16:35:50 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-11-06 at 17:24:36 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-11-02 at 17:46:17 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-11-02 at 17:44:42 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-11-02 at 17:37:25 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-11-02 at 16:07:50 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-11-02 at 15:39:42 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-11-01 at 16:49:56 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-11-01 at 15:27:49 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-11-01 at 09:34:54 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-31 at 10:14:59 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-31 at 10:14:16 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-30 at 16:55:13 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-23 at 12:55:37 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-23 at 12:48:21 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-23 at 12:43:15 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-22 at 08:50:57 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-22 at 08:30:55 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-18 at 16:52:02 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-18 at 16:50:00 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-18 at 16:42:22 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-18 at 16:41:02 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-18 at 16:17:23 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-18 at 15:32:50 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-18 at 15:28:06 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-18 at 15:11:11 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-18 at 14:41:10 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-10-17 at 18:05:17 Englund, Robert K. atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2006-09-20 at 00:00:00 CDLI artifact Price, Jason R. CDLI approved View

Consult this artifact as presented on the website of collections and projects:

This artifact is a witness to the following composite(s):

Composite Score
CDLI Literary 002727 (Poor Man of Nippur) composite (P499186) View the score

General Notes: -
CDLI Notes: -
Cite this Artifact
“CDLI Literary 002727, Ex. 001 Artifact Entry.” (2006) 2023. Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). February 1, 2023. https://cdli.ucla.edu/P338355.
CDLI Literary 002727, ex. 001 artifact entry (No. P338355). (2023, February 1). Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). https://cdli.ucla.edu/P338355 (Original work published 2006)
CDLI Literary 002727, ex. 001 artifact entry (2023) Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). Available at: https://cdli.ucla.edu/P338355 (Accessed: May 28, 2023).
@misc{2023CDLI,
	note = {[Online; accessed 2023-05-28]},
	year = {2023},
	month = {feb 1},
	title = {CDLI {Literary} 002727, ex. 001 artifact entry},
	howpublished = {https://cdli.ucla.edu/P338355},
}

TY - ELEC
DA - 2023/2/1/
ID - P338355
LB - CDLI:P338355
M1 - 2023/5/28/
TI - CDLI Literary 002727, ex. 001 artifact entry
UR - https://cdli.ucla.edu/P338355
ER - 
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.