Update made on 2017-01-20 at 21:16:58 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P338350 = CDLI Literary 002701.02, ex. 001
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
1. [szat]-tam-[ma] a-na ba-lat, [a-dan]-nu i-ti-iq#
>>Q002701.02 001
2. as#-[sah]-hur# le#-mun [le]-mun-[ma]
>>Q002701.02 002
3. za-pur#-[ti] u2#-ta-as,-s,a-pa# i-szar#-[ti] ul ut-tu#
>>Q002701.02 003
4. _dingir_ al#-si#-ma ul# [id]-di#-na pa-ni-szu#
>>Q002701.02 004
5. u2-[sal]-la# {d}isz#-tar#-ri ul i#-sza2-qa#-a# re-szi#-szu
>>Q002701.02 005
6. _{lu2}[hal_] ina# bi-[ir] ar#-ka-at ul ip-ru-us
>>Q002701.02 006
7. ina# [ma-asz2-szak]-ku# sza2-'-i-li ul u2-sza2-pi di-nim
>>Q002701.02 007
8. za-[qi2]-qi2# a-ba-BI-ma ul u2-pat-ti uz-ni
>>Q002701.02 008
9. masz#-masz#-szu ina _ke4-ke4_-t,e3-e ki-mil-ti ul ip#-t,ur
>>Q002701.02 009
10. a#-a#-it ep-sze-ti sza2-na-at ma-ti-tan
>>Q002701.02 010
11. a-mur ar#-ka#-te ri#-da-ta ip-pe-ru
>>Q002701.02 011
12. ki-i sza2 tam#-qi2#-ta# a-na _dingir_ la uk-tin-nu
>>Q002701.02 012
13. u3# ina ma-ka-le-e {d}isz-tar# la i-za-kar
>>Q002701.02 013
14. [ap-pi] la# e#-nu-u szu-ken#-na la am-ru
>>Q002701.02 014
15. [ina pi-i]-szu# ip#-par#-ku#-u su-pu-u tes2-le-tu2
>>Q002701.02 015
16. ib-t,i-lu# _u4# dingir#_ i-sze-t,u2 esz-sze-szu
>>Q002701.02 016
17. id-du-[u2 ah]-szu2-ma me-e-szu-nu# i-me-szu
>>Q002701.02 017
18. pa-la-ha [u3 it]-'u#-du# la u2-szal-me-du _ug3-mesz_-szu2
>>Q002701.02 018
19. _dingir_-szu2 la iz-ku-ru# i#-ku#-lu# a-kal-szu2
>>Q002701.02 019
20. iz-bu {d}isz-tar#-[ta]-szu2 [mas]-ha#-ta# la ub-la
>>Q002701.02 020
21. a-na sza im-hu-u be-la-szu [im]-szu-u
>>Q002701.02 021
22. ni-isz _dingir_-szu2 kab#-tam [qal-lisz] iz#-kur3 a-na-ku am-szal
>>Q002701.02 022
23. ah-su-us-ma ra-ma-ni [su-up]-pu#-u tes2#-le-tu2
>>Q002701.02 023
24. tes2-le-tu2 ta-szi-ma-tu2 ni#-[qu]-u sak#-ku#-u2#-a
>>Q002701.02 024
25. u4-mu pa-la-ah _dingir_ t,u#-ub lib3-bi-ia
>>Q002701.02 025
26. u4-mu ri-du-tu2 {d}isz-tar# ne2#-[me]-li# [ta]-at#-tu#-ri#?
>>Q002701.02 026
27. ik-rib _lugal#_ szi-[i] hi#-du-ti
>>Q002701.02 027
28. u2-sza2-ri ana _kur#_-ia# [_a]-mesz dingir#_ [na]-s,a#-ru
>>Q002701.02 029
29. u3 ni-gu#-ta#-szu2# [ana _saga_-ti] szum-ma
>>Q002701.02 029
30. szu-ma {d}isz-ta#-ra# szu#-quru# _ug3#-mesz#_-ia usz#-ta#-hi-iz
>>Q002701.02 030
31. ta-na-da-at _lugal_ e-lisz# u2-masz-szal
>>Q002701.02 031
32. [u3 pu]-luh-tu2 _e2-gal_ um#-ma-nu u2-szal-mid
>>Q002701.02 032
33. [lu i]-di# ki-i it-ti _dingir-mesz_ i-tam-KU-ra an-na-[tu2]
>>Q002701.02 033
34. [... ra]-ma#-nu-usz _dingir_ gul#-lul#-[tum]
>>Q002701.02 034
35. [... mu-us-su]-kat# [_ugu] dingir#_-szu dam#-qat
>>Q002701.02 035
36. [...] qe2-reb _an#_-[e i]-lam#-mad
>>Q002701.02 036
37. [...] i-ha-ak-[kim man]-nu
>>Q002701.02 037
38. [...] a-lak-tu2 _dingir#_ [a]-pa-a-ti#
>>Q002701.02 038
39. [sza2] ina am-mat ib-lu-[t,u i]-mu-u2-tu# [ud]-de#-[esz]
>>Q002701.02 039
40. sur-risz usz-ta-di-ru [za-mar] uh-ta#-[bar]
>>Q002701.02 040
41. ina s,i-bit ap-pa i-za-mu-ra [e]-le#-la#
>>Q002701.02 041
42. ina pi-it pu-ri-di# [u2-s,ar]-rap# lal-la-risz#
>>Q002701.02 042
43. ki-i pe-ti-e u ka-[ta-mi t,e3-en]-szi#-na# szit#-ni#
>>Q002701.02 043
44. im-mu-s,a-a-ma im-[ma-a sza2-li]-im-tisz2
>>Q002701.02 044
45. i-szeb-ba-a-ma i-sza2-an-na#-na# _dingir_-szi-in
>>Q002701.02 045
46. i-na t,a-a-bi i-ta-ma-a e-la-a sza2-ma-['i]
>>Q002701.02 046
47. u2-ta-sza2-sza2-[ma] i-dab#-bu-ub a-re#-du er#-[kal-la]
>>Q002701.02 047
48. ana# an-na-a-tu2 usz#-ta#-ra# qe2-reb-szi-na la al-tan#-da#
>>Q002701.02 048
49. u3#? ia-a-ti szu-nu-hu# i-na#-sak# mi-iq-ti
>>Q002701.02 049
50. _gig_ mun-ni-szu2 e-li#-ia# in#-nesz-ra
>>Q002701.02 050
51. im-hul-li# isz#-tu# i#-szid# _an_-e i-zi-qa#
>>Q002701.02 051
52. ul-te i-rat# _ki_-tim i-szi#-ha# di#-'u-[u2]
>>Q002701.02 052
53. szu#-u2#-lu lem-nu it-ta-s,a-a _abzu_-usz-szu2
>>Q002701.02 053
54. [...] la# [ne2]-'i u2-s,a-a isz#-tu# e2-kur
>>Q002701.02 054
55. [...]-da isz-tu qe2-reb _kur_-i
>>Q002701.02 055
56. [...] _illu_ szu#-ru-up-[pu-u i]-nu#-[szu]
>>Q002701.02 056
61. [...]-ni# i#-[...]
>>Q002701.02 061
62. [...] im-ha-[s,u ...]
>>Q002701.02 062
63. [s,i]-i#-ri il-pu-[tu2 ...]
>>Q002701.02 063
64. [...] re#-esz lib3-bi-ia [...]
>>Q002701.02 064
65. qer-bi#-ia id-lu-hu [...]
>>Q002701.02 065
66. szu-lum# ha#-ah-hu u2-la#-[...]
>>Q002701.02 066
67. mesz-re-te-ia u2-la-'i-bu u2-nisz-szu2 pi#-[...]
>>Q002701.02 067
68. la-a-ni zaq-ru i-bu-tu2 [...]
>>Q002701.02 068
69. gat#-ti rap-sza2-ta ur-ba-ti usz-ni-i#-[la]
>>Q002701.02 069
70. ki-i u2-lil-te# an-na-bi-ku bu-ba-ni-isz [...]
>>Q002701.02 070
71. a-lu-u zu-um#-ri i-te-di-iq s,u-ba-tu2#
>>Q002701.02 071
72. ki#-ma# szu-usz-kal-li u2-kat3-ti-man-[ni ...]
>>Q002701.02 072
@reverse
1. pal-s,a-a-ma ul i-na-t,a#-[al ...]
>>Q002701.02 073
2. pe-ta-a ul i-sze-ma#-[a] uz#-na#-[...]
>>Q002701.02 074
3. ka-la pag-ri-ia i-ta-[haz] ri-mu-tu2
>>Q002701.02 075
4. mi-szit-tu2 im-ta-[qut] e-lu _uzu-mesz_-ia
>>Q002701.02 076
5. man-gu is,-s,a-[bat] i-di-ia
>>Q002701.02 077
6. lu-'u-tu2 im-ta-[qut] e-li bir-ki-ia
>>Q002701.02 078
7. ma-sza2-a-ma nam-szi-[sza2] sze-pa-a-a
>>Q002701.02 079
8. [x]-s,u szuk-szu2-du# u2#-nap-paq ma-aq-tisz2
>>Q002701.02 080
9. [...]-ut# mu-u2-[tu] i#-te-rim pa-ni-ia
>>Q002701.02 081
10. [...] ap-pal
>>Q002701.02 082
11. [...] ul i-szi
>>Q002701.02 083
12. [...] x
>>Q002701.02 084
13. [...] szap#-ti-ia
>>Q002701.02 085
14. [...]-u2-a
>>Q002701.02 086
15. [... ur]-u2-di
>>Q002701.02 087
16. [...] szum#-ma da#-ad#-da-risz a-la-'u#-[ut]
>>Q002701.02 088
17. [...] nap-szat _ug3-mesz ugu-mu_ im#-[...]
>>Q002701.02 089
18. ap-pu-na-ma i-ti-ri-ik si-le-tum
>>Q002701.02 090
19. ina la ma-ka-le-e zi-mu-u2-[a ...]
>>Q002701.02 091
20. szi-ri isz-tah-ha da-mi i-[...]
>>Q002701.02 092
21. e-s,e-en-ti us-su-qat3# [a-ri]-mat# masz#-[...]
>>Q002701.02 093
22. szir2-a-nu-u-a nu-up-pu-[hu u2]-riq#-ta mah-[...]
>>Q002701.02 094
23. a-hu-uz er-szi me-si-ru mu#-s,e#-[e] ta-ne2-[hu]
>>Q002701.02 095
24. a-na ki-suk-ki-ia i-tu-ra bi-i-ti#
>>Q002701.02 096
25. il-lu-ur-tu2 _uzu-mesz_-ia na-da-a i-da-a#-a
>>Q002701.02 097
26. masz-kan ra-ma-ni-ia muq-qu-ta sze-pa-[a-a]
>>Q002701.02 098
27. ni-t,a#-tu-u2-a szum-ru-s,u me-hi-is,-ti dan-na-[at]
>>Q002701.02 099
28. qin#-na-zi it,-t,a-an-ni ma-lat s,el-la-a-[...]
>>Q002701.02 100
29. pa-ru-usz-szu2 u2-sah-hi-la-an-ni zi-qa-ti lab#-[...]
>>Q002701.02 101
30. kal u4-me ri-du-u i-re-da-[...]
>>Q002701.02 102
31. [...] mu#-szi ul i-nap#-[...]
>>Q002701.02 103
32. [...]-lak#-ku-ti pu#-[...]
>>Q002701.02 104
33. [...]-ha# i-ta#-ad#-da#-a# a#-ha#-ta
>>Q002701.02 105
34. [... a]-bit# ki#-[i] al#-pi#
>>Q002701.02 106
35. [...] ta#-ba#-asz2-ta-ni-ia
>>Q002701.02 107
36. [... masz]-ma#-szu
>>Q002701.02 108
37. u3# te#-re#-ti-ia [_{lu2}hal_ u2]-tesz2-szi
>>Q002701.02 109
38. ul u2-sza2-pi [a-szi-pa] szi#-kin _gig_-ia
>>Q002701.02 110
39. u a-dan-ni si-li-ti-ia _{lu2#}hal_ ul# id#-din
>>Q002701.02 111
40. ul i-ru-s,a _dingir_ qa-ti ul# [is,]-bat
>>Q002701.02 112
41. ul i-re-man-ni {d}isz#-tar-ri i-da-a-a ul il#-lik
>>Q002701.02 113
42. pe-ti _ki-mah_ er-su#-u szu-ka#-nu-u2-a
>>Q002701.02 114
43. a-di la mi-tu#-ti-ma bi-ki-ti gam#-rat#
>>Q002701.02 115
44. kal _kur_-ia ki#-i ha-bil iq-bu-[ni]
>>Q002701.02 116
45. isz-me-ma ha-du-u-a im-me-ru pa-nu-szu2
>>Q002701.02 117
46. ha-di-ti u2-ba-si-ru ka-bat-ta-sza2 ip#-per-da#
>>Q002701.02 118
47. i-t,i u4-me sza2 gi-mir kim#-ti-ia
>>Q002701.02 119
48. sza2 qer-bi mu-de-e {d}utu-su#-un i-rim
>>Q002701.02 120
$ double ruling
49. _egir_-szu2 kab-ta-at _szu_-su# ul a-le-'i na-sza2-szu
>>Q002701.03 001
50. _gin7 libir_-szu2 sar_-ma ba3-ri3 _sar_ {disz}{d}i-di-{d}mes-lam#-ta-[e3]-a
>>Q002701.02 colophon
51. _{lu2}szab-tur li-gi-mu-u sza# {disz}a-szu2-u _{lu2}sanga_
>>Q002701.02 colophon
52. sza _ir_ {d}nu-dim2-mud lit-bal-szu2 sza ina szur-qu i-sza2-ri-qi sza2 ina dan-na-nu e-kim
>>Q002701.02 colophon
53. {d}lugal#-gir3-ra dan-dan _dingir-mesz kasz-kasz dingir-mesz musz-idim dingir-mesz_
>>Q002701.02 colophon
54. ina _{gesz}tukul-mesz_-szu2# [ez]-zu#-tu lisz-gi-isz
>>Q002701.02 colophon
55. ina _la2_-si {disz}{d}sin-szesz-me-tu _man kur_ asz-szur ina {iti}apin _u4 3(disz)-kam_
>>Q002701.02 colophon
56. lim-me# [{disz}ha-na-nu] {lu2}sza2-kin3 {iri}til2#-bar-si#-pi2
>>Q002701.02 colophon
57. _nir-gal2-zu#_ [ul _na]-an-ur_ {d}tu-[tu]
>>Q002701.02 colophon

Page 1 of 1, showing 1 record(s) out of 1 total

    First Page

Page 1 of 1, showing 1 record(s) out of 1 total