Update made on 2014-01-26 at 12:34:45 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P285665 = TCL 3, 5372
'&P285665 = TCL 3, 5372
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1. a-na {d}a-szur a-bu _dingir-mesz en gal_-e a-szib e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra _e2-kur_-szu2 _gal_-i a-dan-nisz a-dan-nisz lu szul-mu
$ single ruling
2. a-na _dingir-mesz_-ni _dingir-nam-mesz {d}inanna-mesz_ a-szi-bu-ut e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra _e2-kur_-szu2-nu _gal_-i a-dan-nisz a-dan-nisz lu szul-mu
$ single ruling
3. a-na _dingir-mesz_-ni _dingir-nam-mesz {d}inanna-mesz_ a-szi-bu-ut _iri_ {d}a-szur4 _e2-kur_-szu2-nu _gal_-i a-dan-nisz a-dan-nisz lu szul-mu
$ single ruling
4. a-na _iri_ u3 _ug3-mesz_-szu2 lu szul-mu a-na _e2-gal_-li3 a-szib lib3-bi-sza2 lu szul-mu
$ single ruling
5. a-na {disz}lugal-gi-na _sanga ku3 ir3_ pa-lih _dingir_-ti-ka _gal_-ti u3 _karasz_-szu a-dan-nisz a-dan-nisz szul-mu
$ single ruling
6. i-na _{iti}szu-gar-numun-na_ mu-kin t,e3-em ad-na-a-ti _iti_ gasz-ri _ibila_ a-sza2-red-di sza {d}en-lil2 kasz-kasz _dingir-mesz_ {d}nin-urta
7. sza a-na pu-uh-hur um-ma-ni szul-lu-um ka-ra-szi i-na t,up-pi mah-ri isz-t,u-ru-szu _en_ ne2-qi {d}nin-szi-ku3
8. ul-tu _iri_ kal-ha _iri lugal_-ti-ia am-musz-ma _i7_ za-ban _an-ta_-u2 i-na kisz-sza2-ti-szu szam-risz e-bir
9. _u4 3(disz)-kam_ asz2-szu ha-t,a-am pi-i musz-tar-hi ka-as pu-rid-di qar-dam-mi a-na {d}en-lil2 {d}nin-lil2 pal-hisz usz-kin-ma
10. 1(u) _i7_ za-ban _ki-ta_-u2 sza ne2-ber-ta-szu2 pa-asz2-qa-at um-ma-na-at {d}utu {d}marduk pal-gi-isz u2-sza2-asz2-hi-it,
11. i-na ne2-re-bi sza _kur_ kul-la-ar _kur_-i zaq-ri sza _kur_ lu-lu-mi-i sza _kur_ za-mu-a i-qab-bu-szu-ni e-tar-ba
12. i-na _kur_ su-um-bi na-gi-i pi-qit-ti um-ma-ni-ia asz2-kun-ma sza _ansze-kur-ra-mesz_ u3 _{gesz}gigir_ a-mu-ra mi-na-a-szu-un
13. i-na tu-kul-ti-szu2-nu _gal_-ti sza _an-szar_ {d}utu {d}ag {d}marduk u2-szal-lisz-ma a-na qe2-reb hur-sza2-a-ni as-di-ra ta-lu-ku
14. a-na _kur_ zi-kir-te u3 _kur_ an-di-a sza {d}uri3-gal {d}iszkur u2-ri3-gal-li a-li-kut mah-ri-ia u2-szat-ri-s,a ni-ir-szu-un
15. i-na bi-rit _kur_ ni-kip-pa _kur_ u2-pa-a _kur-mesz an-ta-mesz_ sza gi-mir _gesz-mesz_ hi-it-lu-pu-ma qer-bi-szun3 e-szi-tum3-ma pit-lu-hu ne2-reb-szu2-un
16. ki-ma _{gesz}tir_ ere-_igi ugu_ ta-mir-ti-nu s,il-lu tar-s,u-ma a-lik ur-hi-szu-nu la im-ma-ru sza2-ru-ur {d}utu-szi e-tiq-ma
17. _i7_ bu-u2-ia _i7_-tu4 bi-ri-szu-nu a-di _2(u) 6(disz)-am3_ e-bir-ma um-ma-ni i-na gi-ip-szi-sza2 la ig-lud-du _a-mesz_ mi-li
18. _kur_ si-mir-ri-a _szu-si kur_-i _gal_-tu sza ki-ma sze-lu-ut szu-kur-ri zaq-pat-ma _ugu_ hur-sza2-a-ni szu-bat {d}be-let-dingir-mesz sza2-qa-at re-e-szi
19. sza e-lisz re-sza2-a-sza2 sza2-ma-mi en-da-ma szap-la-nu szur-szu-sza3 szuk-szud-du qe2-reb a-ra-al-li
20. 1(u) u3 ki-ma _edin_ nu-u2-ni i-di me-te-qa la i-sza2-at-ma pa-nisz u3 ar-kisz szum-ru-s,u mu-lu-u2-sza2
21. i-na a-hi-sza2 hur-ri na-at-ba-ak _kur-mesz_-e hu-du-du-u2-ma a-na i-tap-lu-us ni-t,il _igi-2(disz)_ szit-pu-rat pu-luh-tu
22. a-na me-le-e _{gesz}gigir_ szit-mur _ansze-kur-ra-mesz_ la t,a-bat-ma a-na me-te-eq _lu2_ zu-uk _giri3-min_ szup-szu-qu ma-lak-sza2
23. i-na pi-it ha-sis-si u3 sza2-dal kar-sze sza {d}e2-a u3 {d}be-let-dingir-mesz i-szi-mu-ni-ma a-na sa-pan _kur_ a-a-bi ip-tu-u2 pu-rid-di
24. ak-kul-li e-re-e dan-nu-ti sag-bu-u2-ia u2-sza2-asz2-szi-ma pu-lu-uk _kur_-i zaq-ri pi-la-nisz u2-par-ri-ru-ma u2-t,i-ib-bu gir-ru
25. mih-rit um-ma-ni-ia as,-bat-ma _{gesz}gigir_ pit-hal-lu4 s,a-ab ta-ha-zi a-li-kut i-di-ia ki-ma _te8{muszen}-mesz_ qar-du-ti s,e!(AD)-ru-usz-sza2 u2-szap-risz
26. s,a-ab hup-szi kal-la-bu _egir_-szu2-nu u2-sza2-as,-bit-ma _ansze-a-ab-ba-mesz ansze-mesz_ bil-ti ki-ma tu-ra-hi tar-bit _kur_-i isz-tah-hi-t,u zuq-ti-sza2
27. um-ma-na-at {d}a-szur gap-sza-ti me-li-sza2 pa-asz2-qu-ti t,a-bisz u2-sze-li-ma el-en _kur_-i szu-a-tu ak-s,u-ra usz-man-ni
28. _kur_ si-na-hul-zi _kur_ bi-ru-at-ti _kur-mesz_ be2-e-ru-te sza ur-qit-su-nu _u2_ kar-szu
29. _kur_ tu-ur-ta-ni _kur_ si-na-bi-ir _kur_ ah-szu-u2-ru u3 _kur_ su-u2-ia _kur-mesz_ si-bit-ti-szu2-nu nam-ra-s,i-isz at-ta-bal-kat3
30. 1(u) _i7_ rap-pa-a _i7_ a-rat-ta-a _i7-mesz_ ti-ib-ki-szu-nu i-na mi-li-szi-na i-ki-isz e-ti-iq
31. a-na _kur_ su-ri-ka-asz2 na-gi-i sza _kur_ man-na-a-a sza pat-ti _kur_ kar-al-li u3 _kur_ al-lab-ri-a at-ta-rad
32. {disz}ul-lu-su-nu _kur_ ma-an-na-a-a asz2-szu a-na tu-ur-ri gi-mil-li-szu sza _mu-an-na_-szam la-pa-rak-ku-u2 a-lak ger-ri-ia isz-me-ma
33. szu-u2 a-di _lu2 gal-mesz_ szi-i-bi ma-li-ki _numun e2 ad_-szu2 szak-ka-nak-ki u3 re-de-e mu-ma-'i-ru-ut _kur_-szu
34. i-na ul-lu-us, lib3-bi u3 hi-du-ut pa-ni ul-tu qe2-reb _kur_-szu2 ba-lu li-i-t,i hi-it-mu-t,i-isz u3-s,a-am-ma
35. ul-tu _iri_ i-zi-ir-ti _iri lugal_-ti-szu2 a-na _iri_ si-ni-hi-ni bir-ti pu-lu-uk _kur_-szu a-di mah-ri-ia il-li-ka
36. ma-da-at-ta-szu _ansze-kur-ra-mesz_ s,i-in-da-at ni-i-ri a-di til-li-szu2-nu _gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_ ub-lam-ma isz-sziq2 _giri3-min_-ia
37. a-na _iri_ la-ta-sze-e _bad3_ sza i-na _ugu i7_-ti sza _kur_ la-a-ru-e-te na-gi-i sza _kur_ al-la-lab-ri-a aq-t,e-rib
38. sza {disz}en-ibila-sum-na _kur_ al-lab-ri-a-a ma-da-ta-szu _ansze-kur-ra-mesz gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_ am-hur a-na _kur_ par-su-asz2 at-ta-rad
39. _lu2 en-iri-mesz_-ni sza _kur_ nam-ri _kur_ sa-an-gi-bu-ti _kur_ e2-ab-da-da-ni u3 _kur_ ma-da-a-a dan-nu-ti a-lak ger-ri-ia isz-mu-ma
40. 1(u) szu-uh-ru-ub ma-ta-a-ti-szu2-nu sza i-na _mu-an-na_-ia mah-ri-ti i-na uz-ni-szu2-nu ib-szi-ma sza2-hur-ra-tu2 it-ta-bi-ik _ugu_-szu2-un
41. ma-da-ta-szu-nu ka-bit-tu ul-tu qe2-reb ma-ta-a-ti-szu-nu isz-szu-nim-ma i-na _kur_ par-su-asz2 u2-szad-gi-lu pa-ni-ia
42. sza {disz}ta-al-ta-a _kur_ el-li-pa-a-a {disz}uk-sa-tar {disz}du-ri-si {disz}sa-tar-e-szu2 _lu2 en-iri-mesz_-ni sza _i7_-ti
43. {disz}an-zi-i sza _iri_ hal-hu-bar-ra {disz}pa-a-a-uk-ku sza _iri_ ki-lam-ba-te {disz}u2-zi-i sza _iri_ ma-a-li
44. {disz}u2-a-ki-ir-tu sza _iri_ na-ap-pi {disz}ma-ki-ir-tu sza _iri_ e2-sa-ag-bat {disz}ki-ta-ak-ki sza _iri_ u2-ri-an-gi
45. {disz}ma-asz2-da-a-a uk-ku sza _iri_ ki-in-ga-ra-ku {disz}u2-zi-tar sza _iri_ qa-an-ta-a-u2 {disz}pa-a-uk-ku sza _iri e2_-kab-szi
46. {disz}hu-um-be2-e sza _iri_ e2-zu-al-za-asz2 {disz}u2-zu-ma-an-da _iri_ ki-si-lah-ha {disz}bur-bu-ra-zu sza _iri_ e2-{d}1(u)-5(disz)
47. {disz}ba-ag-par2-ar-na sza _iri_ zak-ru-te {disz}da-ri-i sza _kur_ sza2-par2-da {disz}usz-ra-a sza _iri_ ka-an-za-ba-ka-ni
48. {disz}szar-ru-ti sza _iri_ kar-zi-nu-u2 {disz}ma-asz2-dak-ku sza _iri_ an-dir-pa-ti-a-ni {disz}ak-ku-us-su sza _iri_ u2-si-gur {disz}bir-ta-tu sza _iri_ s,i-bur-a-a
49. {disz}za-ar-du-uk-ku sza _iri_ ha-ar-zi-a-nu {disz}ma-asz2-dak-ka sza _iri_ a-rat-is-ti {disz}sa-tar-pa-nu sza _iri_ ba-ri-ka-nu {disz}kar-ak-ku sza _kur_ u2-ri-ka-a-a
50. 1(u) _ansze-kur-ra-mesz_ pe-tan bir-ki _ansze_ pa-re-e s,ar-hu-ti _ansze_ ud-ri i-lit-ti _kur_-szu-nu _gu4-mesz_ u2 s,e-e-ni am-hur
$ single ruling
51. _ta kur_ par-su-asz2 at-tu-musz a-na _kur_ mi-is-si na-gi-i sza _kur_ ma-an-na-a-a aq-t,e-rib
52. {disz}ul-lu-su-nu a-di _ug3-mesz kur_-szu i-na tag-mir-ti lib3-bi sza e-pesz ar-du-ti i-na _iri_ si-ir-da-ak-ka bir-ti-szu2 u2-qa-'i ger-ri
53. ki-ma _lu2_ szu-ut-_sag-mesz_-ia _lu2 en-nam-mesz_-sza _kur_ asz-szur{ki} _zi3-da-mesz gesztin-mesz_ a-na ta-kul-ti um-ma-ni-ia ka-re-e isz-pu-uk-ma
54. _dumu_-szu2 _gal_-u2 it-ti _igi-sa2_-e szul-ma-ni u2-szat-li-man-ni-ma a-na kun-ni szar-ru-ti-szu2 ip-qid-da na-ra-a-szu
55. _ansze-kur-ra-mesz gal-mesz la2_-at ni-i-ri _gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_ ma-da-ta-szu2 am-hur-szu-ma asz2-szu2 tur-ri gi-mil-li-szu il-bi-na ap-pu
56. _giri3-min kur_ ka-ak-mi-I _lu2 kur2_ lem-ni _ta_ qe2-reb _kur_-szu pa-ra-si-im-ma sza {disz}ur-sa-a i-na dab2-de-e _edin_ suh-hur-ta-szu2 sza2-ka-ni
57. _kur_ ma-an-na-a-a sap-hu a-na asz2-ri-szu tur-ri _ugu lu2 kur2_-szu2 i-na li-ti uz-zu-zi-im-ma ma-s,e-e mal lib3-bi
58. szu-u2 a-di _lu2_ ra-ban-ni _lu2_ sza2-kin2 t,e3-em _kur_-szu2 u2-s,al-lu-ni-ma i-na pa-ni-ia _ugu_ er-be2 rit-ti-szu2-nu ip-tasz-szi-lu ki-ma kal-bi
59. re-e-ma ar-<szi>-szu-nu-ti-ma ut-nen-ni-szu-nu al-qe at-mu-szu-nu sza te-nin-ti asz2-me2-ma aq-bi-szu-nu a-hu-lap
60. 1(u) asz2-szu da-na-ni szu-tu-ri sza {d}a-szur {d}marduk isz-ru-ku-ni-ma _ugu_ kul-lat mal-ki sza kisz-sza2-ti u2-szar-bu-u2 _{gesz}tukul-mesz_-ia
61. sa-kap _kur_ ur-ar-t,i tur-ri mi-is,-ri-szu-un _ug3-mesz kur_ man-na-a-a dal-pa-a-te szup-szu-hi aq-bi-szu-nu-ti-ma ir-hi-s,u lib-bu
62. sza {disz}ul-lu-su-nu _lugal_ be-li2-szu-nu _{gesz}banszur_ tak-bit-ti ma-har-szu ar-ku-su-ma _ugu_ sza {disz}ir-an-zi a-bi a-lid-di-szu2 u2-szaq-qi2 _{gesz}gu-za_-szu2
63. sza2-a-szu-nu it-ti _ug3-mesz kur_ asz-szur{ki} i-na _{gesz}banszur_ hi-da-a-ti u2-sze-szib-szu-nu-ti-ma ma-har _an-szar_ u3 _dingir-mesz kur_-szu2-nu ik-ru-bu _lugal_-ti
64. {disz}zi-i-zi-i sza _iri_ ap-pa-tar {disz}za-la-a-a sza _iri_ ki-it-pat-a-a _lu2 en iri-mesz_-ni sza _kur_ gi-zi-il-bu-un-di na-gi-i
65. sza i-na _kur-mesz_-e ni-su-ti a-szar ru-uq-te usz-bu-ma i-na szid-<di> _kur_ man-na-a-a u3 _kur_ ma-da-a-a ki-ma {gesz}ri par-ku
66. u3 _ug3-mesz_ a-<szi>-bu-ut _iri-mesz_-ni szu-a-tu-nu a-na e-mu-qi ra-ma-ni-szu2-nu tak-lu-ma la i-du-u2 be-lu-tu
67. sza i-na _lugal-mesz_-ni a-li-kut mah-ri-ia a-a-um-ma szu-bat-su-un la e-mu-ru-ma _mu_-szu2-nu la isz-mu-u2 la im-hu-ru bi-lat-su-un
68. [i-na] zi#-kir-szu2 _gal_-i sza {d}a-szur _en_-ia sza szuk-nu-usz mal-ki sza _kur-mesz_-e u3 ma-har _igi-sa2_-e-szu2-nu isz-ru-ku szi-rik-ti
69. [me-te]-eq# ger#-ri-ia isz-mu-ma pu-luh-ti me-lam-me-ia ik-tum3-szu-nu-ti i-na qe2-reb _kur_-szu-nu im-qut-su-nu hat-tu
70. [1(u)] ma#-da-ta-szu-nu _ansze-kur-ra-mesz_ s,i-in-da-<at> ni-i-ri a-na la ma-ni _gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_
71. _ta# iri_ ap-pa-tar u3 _iri_ ki-it-pat isz-szu-nim-ma i-na _iri_ zi-ir-di-ak-ka sza _kur_ man-na-a-a a-di mah-<ri>-ia ub-lu-ni
72. asz2#-szu e-t,er na-pisz-ti-szu-un i-ba-lu-ni-ma a-na la na-qar _bad3-mesz_-szu2-nu u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
73. u3 a-na sza2-lam _kur_-szu-un _lu2_ qe-e-pu _ugu_-szu-nu ap-qid-ma i-na _szu-2(disz) lu2_ szu-ut-_sag-mesz_-ia _lu2 nig2-kur kur_ par-su-asz2 am-nu-szu2-nu-ti
$ single ruling
74. _ta iri_ zi-ir-di-ak-ka _iri_ bir-ti sza _kur_ ma-an-na-a-a at-tu-musz
75. 3(u) _danna_ qaq-qa-ru i-na bi-rit _kur_ ma-an-na-a-a _kur_ e2-kab-si u3 _kur_ ma-da-a dan-nu-ti szit-mu-risz! al-lik-ma
76. a#-na _iri_ pa-an-zi-isz bir-ti-szu2 _gal_-ti sza _ugu# kur#_ zi-kir-te u3 _kur_ an-di-a a-na ka-a-di na-da-at
77. sza# a-na la a-s,e-e mul-tah-t,i ka-le-e _giri3-min lu2# kur2# ugu_ na-ge-e# ki#-lal#-la#-an rak-sa-tu aq-t,e-rib
78. sza# _iri_ bir-ti szu-a-ti rik-si-sza2 u2-dan-nin-ma _sze-pad-mesz i3#?-[mesz gesztin?]-mesz#_ u3#-[nu-ut ta]-ha-zi i-na lib3-bi u2-sze-li
$ single ruling
79. _ta iri_ pa-an-zi-isz at-tu-musz _i7_ isz-tar-a-u2-ra-a _i7#?_-tu4#? e-te-bir a-na _kur_ a-u2-ka-ne2-e na#-gi-i# sza# _kur#_ zi-kir-te aq-t,e-rib
80. 1(u) {disz}me-ta-at-<<ta>>-ti _kur_ zi-kir-ta-a-a sza ni-ir <{d}a-szur> is,-lu-ma# sze-t,u-tu {disz#}ul#-lu-su-nu _lugal_ be-li2-szu2 il-qu-u2 i-mi-szu _ARAD2_-su
81. a-na {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-a sza ki-i sza2-szu-ma ta-szim-tu la i-du-u2 ne2-ra-ri la e-t,ir _zi_-szu2 it-ta-kil-ma
82. _ugu kur_ u2-asz2-di-rik-ka _kur_-i mar-s,i pal-hisz e-li-ma ma-lak ger-ri-ia a-na ru-qe-e-te it,-t,ul2-ma ir-ru-t,u _uzu-mesz_-szu2
83. kul-lat _ug3-mesz kur_-szu2 u2-pah-hir-ma a-na _kur-mesz_-e ru-qu-u2-te nam-ra-s,i-isz u2-sze-li-ma la in-na-mir a-szar-szu-un
84. u3 szu-u2 _iri_ pa-ar-da _iri lugal_-ti-szu2 pa-nu-usz-szu la i-qer-ma bu-sze-e _e2-gal_-szu2 e-zib-ma u2-s,i ka-ma-ti-isz
85. _ansze-kur-ra-mesz_-szu2 u3 s,a-ab ta-ha-zi#-szu u2-zak-ki-ma a-na re-s,u-ut {disz}ur-sa-a ne2-ra-ri-szu u2-bil2 ki-it-ru
86. _lu2 erin2-mesz_ ti-du-ki-szu ek-du-ti sza i-na ne2-re-bi sza _kur_ u2-asz2-di-rik-ka a-na ka-a-di usz-bu a-duk-ma
87. _iri_ isz#-ta-ip-pa _iri_ sak-ta-tu-usz _iri_ na-an-zu _iri_ a-u2-ka-ne2-e _iri_ ka-a-ba-ni _iri_ gur-ru-su-pa _iri_ ra-ak-si
88. _iri_ gim-da-ak-rik-ka _iri_ ba-ru-nak-ka _iri_ u2-ba-ba-ra _iri_ si-te-ra _iri_ ta-asz2-ta-mi _iri_ te-sa-am-mi-a
89. 1(u) 2(disz) _iri-mesz_-szu2-nu dan-nu-ti _e2-bad3-mesz_-ni a-di 1(gesz2) 2(u) 4(disz) _iri-mesz_-ni sza se-eh-ri-szu2-nu gi-mir-tu ak-szu-ud
90. 1(u) _bad3-mesz_-szu2-nu ap-pu-ul _e2-mesz_ qer-bi-szu2-nu {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma ki-ma sza a-bu-bu u2-ab-bi-tu _dul_-nisz u2-kam2-mir
$ single ruling
91. _ta kur_ a-u2-ka-ne2-e at-tu-mus <a-na> _kur_ u2-isz-di-isz na-gi-i-sza _kur_ man-na-a-a sza {disz}ur-sa-a e-ki-mu-usz aq-t,e-rib
92. el-la-mu-u'3-a {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-a la na-s,ir zi-kir {d}a-szur {d}marduk la pa-li-hu ma-mit _en en-en_
93. _lu2_ szad-du-u'3-a _numun_ ne2-er-ti sza ta-szim-tu la i-du-u <a-na> da-ba-ab tusz-szi nu-ul-la-ti ti-is,-bu-ra szap-ta-a-szu2
94. sza {d}utu _di-ku5 gal dingir-mesz_ zi-kir-szu2 kab-tu la na-as,-ru-ma _mu-an-na_-szam a-na la e-ge-e e-te-ti-<qu> _gesz-hur_-szu2
95. _egir_ hi-t,a-a-te-szu2 mah-ra-a-te gul-lul-tu _gal_-tu sza he-pe-e _kur_-szu u3 szum-qut# _ug3-mesz_-szu2 e-pu-usz-ma
96. i-na _kur_ u2-a-usz _kur_-I _gal_-i sza it-ti szi-kin2 _im-dir_ i-na qe2-reb _an_-e um#-mu-da# re-sza2-a-szu
97. sza isz-tu _u4_-um s,a-a-ti _numun_ szik-nat _zi_-tim a-szar-szu la e-ti-qu-ma# a-lik ur#-hi# la# e-mu-ru du-rug-szu2
98. u3 is,-s,ur _an_-e mu-up-par-szu s,e-ru-usz la i-ba-a'-u2-ma a-na szu-us,-bu-ub kap-pi _tur-mesz_-szu2#? [la iq]-nu#?-nu# qin-nam
99. _kur_-u2 zaq-ru sza ki-ma sze-el2-ti pat-ri zaq-pu-ma hur-ri na-at-bak _kur-mesz_-e ru-qu-[u2-te ...] _u2#_ s,ur#-ru#-usz#-szu#
100. 1(u) i-na um-sze _gal-mesz_ u3 dan-na-at _en-te-na_ sza qa-asz2-tu szu-kud-du <i-na> sze-rim li-la2-a-ti usz#?-[ta?-ba?-ru?]-u2 ni-pi-ih-szu-un
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
@column 2
1. 1(u)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 1(u)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 1(u)
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. 1(u)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. 1(u)
42. ki-ma _munus_ ha-risz-ti i-na _{gesz}nu2_ in-na-di-ma ak-lu u2 _a-mesz_ i-na pi-i-szu ip-ru-us-ma mu-ru-us, la _zi_-e e-mid ra-man-szu2
43. li-i-ti {d}a-szur be-li2-ia a-na _u4_-mi s,a-a-ti _ugu kur_ ur-ar-t,i asz2-kun-ma pul-hat-su a-na la ma-sze-e e-zi-ba ah-ra-tasz
44. da-na-an kisz-szu-ti-ia szu-tur-tu u3 ti-bu-ut _{gesz}tukul-mesz_-ia szur-bu-ti sza <i-na> kib-rat 4(disz)-i la im-mah-ha-ru-ma la i-ne2-e'-u2 ar-kisz#
45. i-na qe2-reb tam-ha-ri da-ap-ni _ugu kur_ ur-ar-t,i u2-szam-ri-ru _ug3-mesz kur_ zi-kir-te u3 _kur_ an-di-a as-hu-pa i-mat mu-u2-ti
46. _giri3-min lu2 kur2_ lem-na _ta_ qe2-reb _kur_ man-na-a-a ap-ru-us-ma lib3-bi {disz}ul-lu-su-nu be-li2-szu-nu u2-t,ib-ma a-na _ug3-mesz_-szu2 dal-pa-a-te u2-sze-s,i nu-u-ru#
47. a-na-ku {disz}lugal-gi-na na-s,ir kit-ti la e-ti-iq i-te-e {d}a-szur {d}utu szah-tu mu-up-par-ku-u2 pa-lih {d}ag {d}marduk
48. i-na an-ni-szu-nu ke-e-ni ta-as,-mir-ti _sza3_-ia ak-szud-ma _ugu_ szar-hi mu-s,a-li-ia az-zi-za i-na li-it-ti
49. _ugu_ kul-lat _kur-mesz_-e ka-la-a-szu-<nu> szah-ra-ar-tu at-bu-uk-ma qu-u2-lu u3 di-im-ma-tu e-mid-da _ug3-mesz_ nak-ra-ti
50. i-na hu-ud lib3-bi u3 ri-sza2-a-ti it-ti _lu2 nar-mesz {gesz}za3-mi2-mesz_ u3 ta-ba-li a-na qe2-reb usz-man-ni-ia e-ru-ub
51. 1(u) a-na {d}uri3-gal {d}iszkur u3 {d}isz-tar be-li2 ta-ha-zi _dingir-mesz_ a-szi-bu-ut _an_-e _ki_-tim u3 _dingir-mesz_ a-szi-bu-ut _kur_ asz-szur{ki}
52. _udu siskur2-mesz_-e tasz-ri-ih-ti eb-bu-ti aq-qi-ma i-na la-ban ap-pi u3 ut-nen-ni ma-har-szu-un az-ziz-ma u2-szar-ba-a _dingir_-su-un
53. a-na _kur_ an-di-a u3 _kur_ zi-kir-te a-szar pa-nu-ia szak-nu ger-ri u2-szab-t,il-ma a-na _kur_ ur-ar-t,i asz2-ku-na pa-ni-ia
54. _kur_ u2-isz-di-isz na-gu-u2 sza _kur_ man-na-a-a sza {disz}ur-sa-a e-ki-mu-ma ra-ma-nu-usz u2-ter-ru
55. _iri-mesz_-szu2 ma-a'-du-ti sza ki-i _mul-mesz an_-e mi-i-na i-szu-u2 gi-mir-tu ak-szu-ud
56. _bad3-mesz_-ni-szu-nu du-un-nu-nu-ti a-di szi-pi-ik usz-szi-szu-nu has,-ba-ti-isz u2-daq-qi-iq-ma qaq-qa-risz am-nu
57. qi-ra-a-te-szu-nu ma-a'-da-a-ti la-a mi-na u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_ la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
$ single ruling
58. _ta kur_ u2-isz-di-isz at-tu-musz a-na _iri_ usz-qa-ia bir-ti _gal_-ti re-esz mi-is,-ri sza _kur_ ur-ar-t,i aq-t,e-rib
59. sza i-na ne2-re-bi sza _kur_ za-ra-an-da na-gi-i ki-ma _{gesz}ig_ ed-lat-ma ka-la-at _lu2 dumu_ szip-ri
60. u3 i-na _kur_ ma-al-la-u2 _kur {szim}li_ pul-uk-kisz a-s,a-at-ma _ugu_ ta-mir-ti _kur_ su-u2-bi szu-tal#-bu-szat sza2-ru-risz
61. 1(u) _ug3-mesz_ a-szi-bu-ut na-gi-i szu-a-tu i-na _kur_ ur-ar-t,i mal ba-szu-u2 le-'u-ut
62. mu-re-e mur ni-is-qi s,i-ih-hi-ru-ti i-lit-ti _kur_-szu _dagal_-tim sza a-na ki-s,ir _lugal_-ti-szu2 u2-rab-bu-u2 i-s,ab-ba-tu _mu-an-na_-szam
63. a-di a-na _kur_ su-u2-bi na-gi-i sza _ug3-mesz kur_ ur-ar-t,i _kur_ ma-na-a-a i-qab-bu-szu-ni la il-leq-qu-ma la in-nam-ma-ru li-ti-ik-szu2-un
64. s,e-ru-usz-szu-un hal-la la ip-tu-ma a-s,u-u2 se-eh-ru u3 ta-a-ru si-mat ta-ha-zi la kul-lu-mu szup-t,u-ur# s,i-mit-tu
65. _lu2 eren2-mesz_ szu-nu-ti sza bir-ti u3 na-gi-i a-bi-ik-ti {disz}ur-sa-a _en_-szu2-nu e-mu-ru-ma ki-ma szur-usz kib-ri _i7_ ir-bu-ba _suhusz_-szu2-un#
66. a-lik pa-ni-szu-nu mu-du-ut qab-li sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_ ip-par-szid-du i-mat mu-u2-te sah-pu-ma iq-ru-bu s,e-ru-usz-szu-un
67. da-lil {d}a-szur be-li2-ia sza i-na pu-hur _lu2_ mun-dah-s,i-szu-nu mul-tah-t,u la i-szi-tu-ma u2-sza2-an-nu-szu-nu-ti-ma ik-szud-du mi-tu-ti-isz#
68. _iri_ usz-qa-ia tu-kul-ti _kur_-szu a-di si-hir _iri-mesz_-ni-sza2 har-be2-esz u2-sze-mu-u2 bu-sze-e-szu2-nu e-zi-bu-ma is,-bu-tu2 a-rah la ta-a-ri
69. i-na ti-bu-ut _{gesz}tukul-mesz_-ia dan-nu-ti a-na bir-ti szu-a-ti e-li-ma bu-sze-e-sza2 szad-lu-ti asz2-lu-lam-ma a-na qe2-reb usz-man-ni-ia u2-sze-rib
70. _bad3_-sza2 dan-nu sza tem-min3-szu _ugu_ ki-s,ir _kur_-i szur-szu-du-ma u3 8(disz) ina 1(disz) _kusz3_ ma-szi-ih ku-bur-szu
71. 1(u) ul-tu gaba-dib-bi-szu as,-bat-am-ma a-di usz-szu zaq-ru-te ak-szud-du isz-te-nisz ap-pu-ul-ma qaq-qa-risz u2-szam-hi-ir
72. _e2-mesz_ qer-be2-e-sza2 {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma _{gesz}ur3-mesz_-szi-na szi-hu-ti di-tal-li-isz u2-sze-mi
73. 1(disz) me 1(u) 5(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-sza2 ki-ma ab-ri a-qu-ud-ma qu-tur-szu-un ki-ma a-szam-sza2-ti pa-an _an_-e u2-szak-tim
74. ki-ma sza a-bu-bu u2-ab-bi-tu qer-bi-sa u2-sze-pisz-ma ki-ma kam-ri asz2-pu-ka _iri-mesz_-ni-sza2 asz2-bu-ti
75. _iri_ a-ni-asz2-ta-ni-a _e2_ su-gul-la-te-szu i-na mi-s,ir _kur_ sa-an-gi-bu-te bi-rit _iri_ usz-qa-ia u3 _iri_ tar-ma-ki-sa ep-szu-u
76. a-di 1(u) 7(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu2 ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu sze-hu-ti i-na {d}bil-gi aq-mu
77. _buru14-mesz_-szu-nu _u2_ pu-e-szu-nu asz2-ru-up qi-ra-te na-kam-a-te u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_ la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
78. ki-ma e-ri-bi di-ku-ti bu-ul _karasz_-ia i-na u2-szal-li-szu2 ad-di-ma _u2-hi-a_ tuk-la-ti-szu2 is-su-hu-ma u2-szah-ri-bu _a-gar3_-szu2
$ single ruling
79. _ta iri_ usz-qa-ia at-tu-musz a-na _kur_ ba-ri tu-kul-ti bu-li-szu sza _kur_ sa-an-gi-bu-tu i-qab-bu-szu-ni aq-te-rib
80. _iri_ tar-u2-i _iri_ tar-ma-ki-sa _e2 bad3-mesz_-ni dan-nu-ti sza i-na _kur_ da-la-a-a ta-mir-ti _e2 sze-PAD-mesz_-szu2 ma-at-ti ep-szu
81. 1(u) _bad3-mesz_-ni-szu-nu dun-nu-nu-ma szal-hu-szu-nu kas,3-ru hi-ri-is,-s,a-ni-szu-nu szup-pu-lu-ma szu-tas-hu-ru li-mi-is-sun2
82. sza i-na qer-bi-szu-nu _ansze kur-ra-mesz_ na-kam-ti ki-s,ir _lugal_-ti-szu2 i-na u2-re-e szu-zu-zu-u2-ma u2-szam-ru-u2 _mu-an-na_-szam
83. _ug3-mesz_ a-szi-bu-tu na-gi-i szu-a-tu ep-szet be-lu-ti-ia sza i-na _iri-mesz_-ni li-me-ti-szu-nu e-tep-pu-szu e-mu-ru-ma ir-szu-u2 gi-lit-tu2
84. _iri-mesz_-ni-szu-nu u2-masz-sze-ru-ma i-na na-ba-li a-szar s,u-ma-mi mad-ba-re-esz in-nab-tu-ma nap-sza2-ta i-sze-e'-u2
85. na-gu-u2# szu#-a-tu# hu-ha-risz as-hu-up-ma i#-na# bi#-rit _iri-mesz_-szu-nu dan-nu-ti u2-szak-di-ra a-nu-un-tu
86. _bad3-mesz_-ni-szu-nu# [dan]-nu#-ti# ul#-tu# [gaba-dib-bi-szu-nu as,-bat a]-di# tem-min3-ni-szu-nu ak-szu-ud ap-pul-ma qaq-qa-risz u2-szam-hi-ir
87. _e2-mesz_ qer-bi-szu#-nu {d}bil-gi# [u2-sza-as,-bit-ma _{gesz}ur3]-mesz#_-szi-na sze-hu-u2-ti di-tal-li-isz u2-sze-mi
88. _buru14_-szu-nu ma-a'-du asz2-ru-up# [qi-ra-te na-kam-a-te u2]-pat#-ti#-ma# _sze#-PAD#-mesz#_ la# ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
89. 3(u) _iri-mesz_-ni li-mi-ti-szu-nu [ki-ma ab-ri a-qu-ud-ma qu-tur-szu-un ki-ma a-szam-sza2-ti] pa#-an _an_-e u2-szak-tim
$ single ruling
90. _ta iri_ tar-ma-ki-sa at-tu-musz# [...] aq#-t,e-rib
91. 1(u) _iri_ ul-hu _iri_ dan-nu-ti sza i-na _giri3-min# [kur_ kisz?-pal?] [...] x-si#?-[x?]
92. u3 _ug3-mesz_-szu2 ki-ma nu-u2-ni a-na [s,u-um-me-szu-nu _a-mesz_ ...] i#-szat-tu-u2 la i-szab-bu-u2#
93. {disz}ur-sa-a _lugal_ ma-lik-szu-nu i-na bi-ib-lat# [lib3-bi-szu ... mu]-s,e#-e ma-a-mi u2-szak-lim
94. pa-gu ba-bil2 _a-mesz_ szu-du-ti ih-[ri-ma ... _a-mesz] he2#-nun_ ki-ma pu-rat-ti u2-szar-di
95. a-tap-pi la mi-i-na s,ur-ru-usz-sza2 u2-sze-s,a-am#-[ma ...] lu-u2 u2-szam-ki-ra qar-ba-a-te
96. _a-gar3_-szu2 ar-bu sza ul-tu _u4_-um ul-lu-ti# [...] x-du-ma _girin_ u3 _gesztin_ ki-ma zu-un-ni u2-sza2-az-nin
97. _gesz_ dul-bu _gesz_ szu-rat-hu ba-ti _e2-gal_-li3-[szu2 ...] x ki-ma _gesz-tir ugu_ ta-mir-ti-szu2 ta-ra-nu u2-sza2-asz2-szi
98. u3 i-na qer-bi-ti-szu na-di-ti a-ra-ah#-[hi ...] x ... ri#-gim {d}a-la-la _du10-ga_ u2-szal-sa-a _ug3-mesz_-szu
99. 3(disz) me _ansze sze-numun3?-mesz_ ku-pat {d}nisaba i-na _ab#-[sin2-mesz_-szu2] u2#-szah-[ni]-ib-ma sze-am i-na pa-szir3-te us,-s,a-bu te-li-tu
100. _a-sza3 a-gar3_-szu2 ar-bu-ti sah-hi-isz u2-sze-mi# x-[x-x] x-ma di-isz pa-an szat-ti# szam#-mu u3 ri-i-tu la ip-pa-rak-ku-u2 ku-s,u har-pu
101. 1(u) a-na tar-ba-as, _ansze-kur-ra-mesz_ u3 su-gul#-li u2-ter-szu-ma _ansze-a-ab#-[ba_] gi#-mir _kur_-szu kut-tum-te u2-szal-mid-ma i-szap-pa-ku er-re-tu
102. _e2-gal_ szu-bat# _lugal_-ti a-na mul-ta-'u-ti-szu2 i-na a-hi _i7_-ti ib#-[ni] _gesz-ur3-mesz szim-li_ u2-s,al-lil-szi-ma i-ri-sa u2-t,ib
103. _iri_ sar-du-ri-hu-ur-da bir-tu a-na ka-a-di-szu2 i-na _kur_ kisz-te-er [_du3_-ma ... _kur_ ...]-ti#-na-a-a tu-kul-ti _kur_-szu i-na lib3-bi u2-sze-rib
104. _ug3-mesz_ na-gi-i szu-a-ti a-mat ma-ru-usz-ti sza i-na pa-an {disz}ur-sa-[a _lugal_-szu2-nu] u2#-szap-ri-ku isz-mu-ma u'3-a iq-bu-u2 im-ha-s,u sza2-par2-szu-un
105. _iri_ ul-hu _iri_ dan-nu-ti-szu-nu a-di _iri_ sar-du-ri-hu-ur-da bir-ti tuk-[la-ti-szu2-nu u2]-masz-sze-ru-ma a-na sza2-hat _kur_-e pa-asz2-qa-te ip-par-szid-du mu-szi-tasz
106. i-na szu-hu-ut, lib3-bi-ia li-mi-it na-gi-i szu-a-ti ki-ma im-ba-ri# [as-hu-up]-szu#?-ma szid-du u3 pu-u2-tu ak-s,u-ra szu-ri-pisz
107. a-na _iri_ ul-hi _iri_ tar-ma-a-te-szu2 sza {disz}ur-sa-a e-tel-le-lisz e-ru-ub#-[ma a-na qe2-reb] _e2#-gal_-li3 szu-bat _lugal_-ti-szu2 szal-t,isz at-tal-lak
108. _bad3_-szu dan-nu sza i-na _na4 kur_-i zaq-ri ep-szu i-na qul-mi-i _an-[bar_ u mar]-ri# _an-bar_ has-ba-ti-isz u2-daq-qi-iq-ma qaq-qa-risz am-nu
109. _gesz-ur3-mesz szim-li_ sze-hu-ti ta-as,-lil-ti _e2-gal_-li3-szu2 as-suh# [i-na ka]-la#-pi
110. qi-ra-a-te-szu2 na-kam-a-te u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_-su ma-at-tu la# [ni-i]-bi# um-ma-ni u2-sza2-kil
111. 1(u) _e2 gesztin-mesz_-szu2 sza ni-s,ir-te e-ru-ub-ma um-ma-nat {d}a-szur _dagal-mesz#_ [ki-ma _a]-mesz i7_ i-na _kusz_ na-a-de _kusz_ masz-le-e ih-bu-u2 _gesztin du10-ga_
112. _i7_ hi-ri-tu _i7_ tuk-la-te-szu a-ru-ur-sza2 as-kir6!-ma _a-mesz_ du-[usz]-szu#-ti a-na ru-szum-di u2-ter
113. a-da-ap-pi ha-li-li si-lit-te s,ur-ri-sza2 u2-ha-t,i-im-ma sza2 x-[x-x]-szu# isz-qi-la-si-na u2-ka-lim {d}utu-szu
114. a-na _{gesz}kiri6-mesz_-szu2 as-ma-a-ti bu-un-na-ne2-e _iri_-szu2 sza _girin_ u3# _gesztin#-mesz_ za-a'-na-a-ma ki-ma ti-ik _an_-e i-na-tu2#-ka
@reverse
@column 1
1. _lu2_ qu-ra-di-ia ek-du-ti u2-sze-ri-ib-ma x ki-ma {d}iszkur u2-sza2-asz2-gi-mu ri-gim ka-la-bi _an-bar_
2. _girin_-szu2 ma-a'-du sza mi-ni-tu la i-szu-u2# iq-t,u-pu-ma a-na an-hu-ti lib3-bi la e-zi-bu da-re-esz szat-ti s,u-uh-hu
3. _gesz-mesz_-szu _gal-mesz_ si-mat _e2-gal_-li3-szu2 ki-ma _munu5_ asz2-t,i-ma _iri_ ta-nit-ti-szu u2-ma-si-ik-ma u2-szat,-pi-la na-gu-szu
4. _gesz#_ gu#-up#-ni szu-a-tu-<nu> is,-s,a mal ak-szit,-t,u u2-pah-hir-ma a-na gu-ru-un-ni ag-ru-un-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
5. _buru14_-szu-nu ma-a'-du sza ki _gi#_ a-pi ni-i#-ba la i-szu-u2 szur-szisz as-suh-ma a-na musz-szi-e te-s,i-ti la e-zi-ba szu-bul#-tu2
6. _a-gar3_-szu as-mu sza ki-i za-gin3-du-re-e s,er#-pa szak-nu-ma i-na di-sze u3 hab-bu-ri szu-ru-szat ta-mir-tu
7. 1(u) i-na _{gesz}gigir_ pit-hal-li3 me-te-eq ki-mar-ri#-ia ki-ma {d}iszkur ar-hi-is-ma sah-hu tu-kul-ti _ansze-kur-<ra>-mesz_-szu2 ki#-szub-ba-nisz um-mi
8. _iri_ sar-du-ri-hu-ur-da dan-na-su-nu _gal_-tu a-di 5(u) 7(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-sza2 sza _kur_ sa-an-gi-bu-tu na-gi-i
9. si-hir-szu-nu ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _gesz-ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu i-na {d}bil-gi aq-mu-ma di-tal-li-isz u2-sze-mi
$ single ruling
10. _ta iri_ ul-hi at-tu-musz a-na a-tur# un-na-te re-esz _iri-mesz_-ni dan-nu-ti sza _kur_ sa-an-gi-bu-te na-gi-i aq-t,e-rib
11. na-gu-u2 asz2-bu s,i-bit _kur_-szu sza ul#-tu ul-la-a a-na ru-up-pu-usz _kur_-szu-nu is-ki-lu _lugal_ pa-ni a-li-kut mah-re-e-szu
12. _iri#_ hu#-ur-nu-ku _iri_ ha-ar-da-ni-a _iri_ gi-zu-ar-zu _iri_ sza2-asz2-zi-is-sa _iri_ hu-un-du-ur-na _an-ta_-u2
13. _iri#_ x-[x]-x-si# _iri#_ u3#-at-zu#-un-za _iri_ a-ra-zu _iri_ sza-{disz}s,i-ni-a _iri_ hu-un-du-ur-na _ki-ta_-u2
14. _iri_ el-[... _iri_ ...]-x-nak _iri_ s,i-it-tu-ar-zu _iri_ zi-ir-ma _iri_ sur-zi-i _iri_ e-li-ia-di-ni-a
15. _iri_ da-ag#-[... _iri_ ...] _iri#_ s,ur#-zi-al-di-u2 _iri_ ar-mu-na _iri_ ki-in-asz2-ta-ni-a
16. 2(u) 1(disz) _iri-mesz_-ni dan#-nu#-[ti ... sza ki-ma] _gesz#_ gap-ni tar-bit _kur_-i _ugu szu-si-mesz kur_ ar-za-bi-a a-s,u-ni
17. _bad3-mesz_-ni dun-nu-nu-[ti ... sza ...] x 2(disz) _usz-ta-am3_ ti-ib-ki gaba-dib-u2 la-ni-szu-nu la-mu-ma
18. a-na man-za-az mun-dah-s,i#-[szu-nu ...] x-ri-szu-s,u-u2 a-na e-pesz ta-ha-zi szu-tal! bu-szu pul-ha-a-ti
19. hi-ri-is,-s,i szup-pu-lu-te a-na tu#-[kul-ti ...] ne2#-reb _abul-mesz_-szu-nu ru-uk-ku-sa di-ma-a-ti
20. _i7-mesz_ ba-bi-lat _a-mesz_ mi-li i-na x [...] x i-na ta-mir-ti-szu-nu la i-szu-u2 ba-t,il-tu
21. _ug3-mesz_-szu-nu i-na t,uh-di u3 mesz-re#-[e ...]-re#-di mal ba-szu-u2 rit-pu-szu si-kil-tu
22. _e2-gal-mesz_ rab-ba-a-te szin-na-at x-[...] _gesz_ ne2-me-du szu-ut-ru-s,u si-mat _lugal_-ti
23. _gesz-ur3-mesz szim-li_ e-ri-szu _du10-ga ta#_ [...] x ha#-x-ma sza e-ri#-bi#-szi#-na#-ki#-ma ha-szur-ri i-za-qa lib3-bu-usz
24. _ug3-mesz kur_ sa-an-gi-bu-te na-gi-i a-szi#-[bu-ut kur] u3# a-szi-bu-ut _iri-mesz_-ni szu-a-tu-nu gi-mir-tu
25. a-ka-ma ger-ri-ia sza a-na 1(disz) _danna-[ta-am3_ x]-x-tu _ugu kur_ ur-ar-t,i a-na pat, gim-ri-szu2 szit-ku-na#-at# e#-szi#-tu
26. sza ma-ad-gi-li-szu-nu sza# na-gu-u2 a-na na-ak#-[ri] _ugu# szu-si-mesz kur_-e di-ma-a-te ru-uk-ku-sa-ma szu-zu-uz-za a-x-[...]
27. qi-da-at ab-ri sza _giri3-min_ nak-ri ul-lu-[x-x]-ti-ma di-par sze-rim li-la2-a-te e-mu-ru-ma u2-ad-du-u2# [...]
28. ti-ib a-nun-ti-ia szam-ru sza la isz-sza2-na#-[nu] isz#-hu-tu-ma szu-har-ra-tu it-ta-bi-ik-szu-nu-ti-ma ig-[...]-zi
29. a-na bu-szi-i-szu-nu ma-a'-di pa-na la isz-szu-[u2] _bad3-mesz_-szu-nu dan-nu-ti u2-masz-szi-ru-ma e-mid-du sza2-[ha]-tu
30. ki-ma ur-pat li-la2-a-te sza-pi-ti na-gu-u2 szu-a-tu#-ak#-tum3-ma gi-mir _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti ki-ma a-kal mit-hur-ti as#-hu-up
31. i-na bi-rit kur ar-za-bi-a kur ir-ti-a _kur-mesz_-e sza2-[qu]-ti 1(u) 2(disz) danna qaq-qa-ru ma-la-ku asz2-kun-ma u2-ka-s,i-ra#-usz#-man-ni
32. i-na sza2-ha-te nar3-qit lib3-bi szu-nu qu-ra-di-ia ek#-du-te ki-ma bi-ib-bi usz-bi-i'-ma a-na sze-me-e ur-ti-szu2-nu la [e]-zi#-bu ha-a-t,u
33. um-ma-na-at {d}a-szur rap-sza2-a-te gi-mir _iri-mesz_-[ni]-szu-nu e-re-bisz u2-szak-tim-ma sza2-lil-ia er-hu#-ti# u2-sze-ri-ba ur-szi-szu-un
34. bu-su-u2 ma-ak-ku-ru# ni#-s,ir#-te _lugal#_-ti#-[...] ub#-lu-nim-ma i-szit-ta-szu-nu kit-mur-tu ik#-szud#-du qa-ta-a-a
35. s,a-ab hub-szi kal-la-bu na#-[asz2 _{gesz}pan_ as-ma-re-e a-na] _bad3-mesz_-szu-nu u2 sze-li-ma it-ti pa-asz2-qi [u3] a-s,i-te na-qi-ri u2-sza2-as,-bit2#
36. _{gesz}ur3-mesz sim-li_ ta-[as,]-lil-ti _e2-gal_-mesz u2-[na]-si-ih-ma [_ug3]-mesz kur_ ma#-na#-[a-a] _kur#_ na#?-'i#?-ri#? li#?-[x-x] a#? x x _u2#_ rag? x x [...]
37. kir#-hi-szu-nu e-lu-ti-sza ki-ma _kur-mesz_-e szur-szud-bu-du a-di tem-mim-ni-szu-nu ba-s,i-isz# u2#-x-[...] x x
38. i-na _e2-mesz_-szu-nu nak-la-a-te {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma qu-tur-szu-nu u2-szat-bi-ma pa-an _an_-e ki-ma im-ba-ri u2-sza2#-as,-bit
39. tab-ka-a-ni _gal-mesz_ sza _sze-PAD-mesz sze-gig-mesz_ sza i-na _u4_-me ma-a'-du-ti a-na ba-lat, _kur_ u3 _ug3-mesz_ isz-pu-ku qi-ra-a-te
40. nap-har um-ma-ni-ia i-na _ansze-kur-ra-mesz ansze_ pa-re-e _ansze-a-ab-ba ansze-mesz_ u2-sza2-az-bil2-ma i-na qe2-reb usz-man-ni-ia ki-ma _dul-mesz_ u2-szap2-pik
41. a-kul t,uh-di u3 nisz-be2-e _ug3-mesz_-ia u2 sza2-kil-ma s,u-ud-de-e tak-bit sza ta-a-a-ar-ti _kur_ asz-szur{ki} e-pu-szu i-na hi-du-ti
42. _{gesz}kiri6-mesz_-szu la-la-a-na-ti ak-szit,-ma u2-szab-t,i-la mal-ti-su
43. _{gesz}tir-mesz_-szu rab-ba-a-ti sza ki-ma a-pi ed-lu-ti hi-it-lu-pu is,-s,u-szi-in ak-kisz-ma u2-nam-ma-a ta-mir-tu-usz
44. kul-lat _gesz_ gup-ni-szu nak-su-ti ki-ma hi-im-ma-at a-szam-szu-ti u2-pah-hir-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
45. 1(disz) me 4(u)# 6(disz)#? _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu ki-ma ab-ri a-qu-ud-ma qu-tur-szu-un ki-ma a-szam-sza2-ti pa-an _an_-e u2-szak-tim
46. _ta iri-mesz_-ni dan-nu-ti sza _kur_ sa-an-gi-bu-te at-tu-musz a-na _kur_ ar-ma-ri-li-i na-gi-i aq-t,e-rib
47. _iri_ bu-bu-ti bir-tu _iri_ hu-un-du-ur sza 2(disz) _bad3-mesz_-ni la-mu-u2 pi-i di-im-ti tu-bal-e ma-hi-ri ru-uk-ku-su
48. _iri_ a-a-le-e _iri_ s,i-ni-isz pa-la-a _iri_ s,i-ni-u2-nak _iri_ ar-na _iri_ szar-ni-i
49. 7(disz)# _iri-mesz_-ni dan-nu-ti a-di 3(u) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu sza i-na _giri3-min kur_ u2-bi-an-da _kur_-e na-du-u2
50. si-hir-szu-nu ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu i-na {d}bil-gi aq-mu-ma di-tal-li-isz u2-sze-mi
51. qi-ra-a-te-szu-nu na-kam-a-ti u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_-su-nu ma-'a-at-tu sza la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza-a-kil
52. _buru14_ tuk-lat _ug3-mesz_-szu2 u3 _u2_ pu-e nap-szat bu-li-szu ab-ri-isz a-qu-ud-ma ar-bu-ti-isz u2-sza2-li-ka ta-mir-tu-usz
53. _{gesz}kiri6-mesz_-szu2-nu a-kis-ma _{gesz}tir-mesz_-szu2-nu ak-szit, nap-har _gesz_ gup-ni-szu-nu a-na gu-ru-un-ni ag-ru-un-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
54. i-na me-taq-[ti]-ia a-na _iri_ ar-bu _iri_ e2-ad-szu sza {disz}ur-sa-a u3 _iri_ ri-ia-ar _iri_-szu sza {disz}{d}1(u)-5(disz)-bad3 a-lik
54. i-na me-taq-[ti]-ia a-na _iri_ ar-bu _iri_ e2-ad-szu sza {disz}ur-sa-a u3 _iri_ ri-ia-ar _iri_-szu sza {disz}{d}1(u)-5(disz)-bad3 a-lik
55. 7(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu sza _szesz-mesz_-szu2 _numun lugal_-ti-szu2 i-na lib3-bi-szu-nu szu-szu-bu-ma# dun-nu-nu ma-s,ar-tu
56. _iri-mesz_-ni szu-a-tu#-nu ap-pul qaq-qa-risz am-nu _e2_ {d}hal-di-a _dingir_-szu ab-re-esz a-qu-ud-ma u2-szal-pi-ta sa-a-gi-szu
$ single ruling
57. _ta kur_ ar-ma-ri-ia#-li-i at-tu-musz _kur_ u2-i-zu-ku _kur szim-li_ sza szi-pik-szu
58. _iri_ an-za-li-a _iri_ ku#-a-ia-in# _iri_ qa-al-la-ni-a _iri_ bi-it-a-a _iri_ a-lu-ar-za _iri_ qi-u2-na _iri_ al-li#-i
59. _iri_ ar-zu-gu _iri_ szik2#-ka-nu _iri_ ar-di-u2-nak _iri_ da-ia-zu-na _iri_ ge-e-ta _iri_ ba-a-ni-u2
60. _iri_ bir-hi-lu-za _iri_ de#-e-zi-zu _iri_ di-li-zi-a _iri_ a-ba-in-di _iri_ du-a-in _iri_ ha-as,-ra-na
61. _iri_ pa-ar-ra _iri_ a-ia-s,u-un _iri_ a-ni-asz2-ta-ni-a _iri_ bal-du-ar-za _iri_ sar-u2-ar-di-i
62. _iri_ szu-ma-at-tar _iri_ sza2-al-zi-i _iri_ al-bu-u2-ri _iri_ s,i-qar-ra _iri_ u2-a-ia-is la-bi-ru
58. _iri_ an-za-li-a _iri_ ku#-a-ia-in# _iri_ qa-al-la-ni-a _iri_ bi-it-a-a _iri_ a-lu-ar-za _iri_ qi-u2-na _iri_ al-li#-i
59. _iri_ ar-zu-gu _iri_ szik2#-ka-nu _iri_ ar-di-u2-nak _iri_ da-ia-zu-na _iri_ ge-e-ta _iri_ ba-a-ni-u2
60. _iri_ bir-hi-lu-za _iri_ de#-e-zi-zu _iri_ di-li-zi-a _iri_ a-ba-in-di _iri_ du-a-in _iri_ ha-as,-ra-na
61. _iri_ pa-ar-ra _iri_ a-ia-s,u-un _iri_ a-ni-asz2-ta-ni-a _iri_ bal-du-ar-za _iri_ sar-u2-ar-di-i
62. _iri_ szu-ma-at-tar _iri_ sza2-al-zi-i _iri_ al-bu-u2-ri _iri_ s,i-qar-ra _iri_ u2-a-ia-is la-bi-ru
63. 3(u) _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti sza i-na a-hi a-ab-ba gal-la-ti ti-bi-ik _kur-mesz gal-mesz_ sa-ad-ru-ma szu-us,-bu-tu2 ki-ma us-si
64. _iri_ ar-gisz-ti-u2-na _iri_ qa-al-la-ni-a bi-ra-ti-szu dan-na-a-te ru-uk-ku-sa bi-ru-usz-szu#-un
65. el-en _iri_ ar-s,i-du u3 _iri_ mah-un-ni-a kak-ka-bisz a-s,a-ma a-na 4(disz) _usz-ta-am3_ in-na-at,-t,a-lu szur-us#-sin#
64. _iri_ ar-gisz-ti-u2-na _iri_ qa-al-la-ni-a bi-ra-ti-szu dan-na-a-te ru-uk-ku-sa bi-ru-usz-szu#-un
65. el-en _iri_ ar-s,i-du u3 _iri_ mah-un-ni-a kak-ka-bisz a-s,a-ma a-na 4(disz) _usz-ta-am3_ in-na-at,-t,a-lu szur-us#-sin#
66. _lu2_ qu-ra-di-szu a-sza-ri-tu2 um-ma-ni-szu le-'u-tu ta-ha-zi na-asz2 ka-ba-bi as-ma-ri-i tu-kul-ti kut-szu2 szu-lu-u2 qe2-reb-szin#
67. ki-szit-ti _iri_ ar-ma-ri-ia-li-i na-ge-e i-te-e-szu-nu e-mu-ru-ma it-ru-ra isz-da-a-szu-un
67. ki-szit-ti _iri_ ar-ma-ri-ia-li-i na-ge-e i-te-e-szu-nu e-mu-ru-ma it-ru-ra isz-da-a-szu-un
68. _iri-mesz_-ni-szu-nu it-ti mar-szi-ti-szu-nu u2-masz-sze-ru-ma a-na qe2-reb bi-ra-a-ti szu-a#-ti#-na# ki-ma is,-s,u-ri ip#-par#-szu
69. um-ma-ni ma-'a-at-ta-tu a-na _iri-mesz_-ni-szu-nu u2-sze-li-ma _nig2-szu_-szu2-nu a-na mu-u'-de-e isz-lu-lu _nig2-gur11_-szu-un
70. _bad3-mesz_-ni-szu-nu dan-nu-ti a-di 1(gesz2) 2(u) 7(disz)
71. i-na _e2-mesz_ qer-bi-szu-nu {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu di-tal-li-isz u2-sze-mi
72. qi-ra-te-szu-nu na-kam-a-te u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_ la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
73. _{gesz}kiri6-mesz_-szu-nu ak-kis-ma _{gesz}tir-mesz_-szu-nu ak-szit, kul-lat _gesz_ gup-ni-szu-nu u2-pah-hir-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
$ single ruling
74. _ta kur_ a-ia-di at-tu-musz _i7_ qa-al-la-ni-a _i7_ in-na-a-a _i7-mesz_ e-te-bir
75. a-na _iri_ u2-a-ia-is na-gi-i tuk-la-te-szu sze-pit mi-is,-ri sza _kur_ ur-ar-t,i sza pat-ti _kur_ na-'i-ri aq-t,e-rib
76. _iri_ u2-a-ia-is _iri_ dan-nu-ti-szu bir-tu-szu _gal_-tu sza _ugu_ kul-lat bi-ra-a-te-szu dun-nu-na-at-ma nu-uk-ku-lat ep-sze-es-sa
74. _ta kur_ a-ia-di at-tu-musz _i7_ qa-al-la-ni-a _i7_ in-na-a-a _i7-mesz_ e-te-bir
75. a-na _iri_ u2-a-ia-is na-gi-i tuk-la-te-szu sze-pit mi-is,-ri sza _kur_ ur-ar-t,i sza pat-ti _kur_ na-'i-ri aq-t,e-rib
76. _iri_ u2-a-ia-is _iri_ dan-nu-ti-szu bir-tu-szu _gal_-tu sza _ugu_ kul-lat bi-ra-a-te-szu dun-nu-na-at-ma nu-uk-ku-lat ep-sze-es-sa
77. _lu2 erin2-mesz_ ti-du-ki-szu ek-du-ti _lu2_ da-a-a-li mu-sze-ri-bu t,e3-em _kur-kur-mesz_ li-mi-ti-szu2 szu-szu-bu qer-bu-usz-szu
78. _lu2 en-nam-mesz_-szu a-di ki-is,-ri-szu-nu i-na lib3-bi u2-sze-li-ma it-ti _bad3_-szu dan-ni mun-dah-s,i u2-szal-mi
79. sza _iri_ bir-ti szu-a ti ku-tal-la-sza2 ak-szu-ud _lu2_ qu-ra-di-szu i-na _igi abul_-szu2 ki-ma as-li u2-nap-pi-is,
80. _{gesz#}kiri6-mesz_-szu2 ak-szit,-ma _{gesz}tir-mesz_-szu2 ak-kis kul-lat _gesz_ gup-ni-szu nak-su-ti u2-pah-hir-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
81. _iri_ bar-zu-ri-a-ni _iri_ u2-al-t,u-qu-ia _iri_ qu-ut-ta _iri_ qi-ip-pa _iri_ a-sa-pa-a
82. 5(disz) _e2 bad3-mesz_-ni dan-nu-ti a-di 4(u) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu8 i-na {d}bil-gi aq-mu
$ single ruling
83. ul-tu _iri_ u2-a-ia-is at-tu-musz a-na na-gi-I sza {disz}ia-an-zu-u2 _lugal kur_ na-'i-ri aq-t,e-rib
84. {disz}ia-an-zu-u2 _lugal kur_ na-'i-ri 4(disz) _danna_ qaq-qa-ru _ta iri_ hu-bu-usz-ki-a _iri lugal_-ti-szu2 a-na _gaba_-ia il-li-kam-ma isz-sziq2 _giri3-min_-ia
84. {disz}ia-an-zu-u2 _lugal kur_ na-'i-ri 4(disz) _danna_ qaq-qa-ru _ta iri_ hu-bu-usz-ki-a _iri lugal_-ti-szu2 a-na _gaba_-ia il-li-kam-ma isz-sziq2 _giri3-min_-ia
85. ma-da-ta-szu _ansze-kur-ra-mesz la2_-at ni-i-ri _gu4-mez_ u3 _u8-udu hi-a_ i-na qe2-reb _iri_ hu-bu-usz-ki-a _iri_-szu2 am-hur-szu
$ single ruling
86. i-na ta-a-a-ar-ti-ia {disz}ur-za-na _iri_ mu-s,a-s,ir-a-a e-pisz an-ni u3 gil-la-ti e-ti-iq ma-mit _dingir-mesz_ la ka-ni-szu be-lu-ti
87. ek-s,u _lu2_ szad-da-a 'u3-u2 sza i-na a-de-e {d}a-szur {d}utu {d}ag {d}amar-utu ih-t,u-ma ib-bal-ki-tu it-ti-ia
87. ek-s,u _lu2_ szad-da-a 'u3-u2 sza i-na a-de-e {d}a-szur {d}utu {d}ag {d}marduk ih-t,u-ma ib-bal-ki-tu it-ti-ia
88. a-lak mah-ri-ia sza ta-a-a-ar-ti gir-ri u2-szab-t,il-ma it-ti ta-mar-ti-szu ka-bit-te la isz-szi-qa _giri3-min_-ia
89. bil2-tu ma-da-at-tu ta-mar-ta-szu ik-la-ma a-na sza2-'a-al szul-mi-ia e-de-nu-u2 la isz-pu-ra _lu2_ rak-ba-szu
90. i-na szu-hu-ut, lib3-bi-ia kul-lat _{gesz}gigir-mesz_-ia _ansze-kur-ra-mesz_ ma-a'-du-ti gi-mir _karasz_-ia har-ra-an _kur_ asz-szur{ki} u2-sza3-as,-bit
91. i-na tu-kul-ti-szu _gal_-ti sza {d}a-szur a-bu _dingir-mesz_ be-el ma-ta-ti _lugal_ kisz-szat _an_-e _ki_-tim a-lid <gim-ri> _en en-en_
92. sza ul-tu u4-um s,a-a-t,i _dingir-mesz kur_ u3 _kur_-i sza kib-rat _limmu2_-i a-na szu-tuq-qu-ri-szu la na-par-szu-di ma-na-ma
93. it-ti i-szit-ti-szu-nu kit-mur-ti a-na szu-ru-ub e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra isz-ru-ku-usz {d}en-lil2-la2 _dingir-mesz {d}amar-utu_
94. i-na qi2-bi-ti s,ir-te sza _{d}ag {d}amar-utu_ sza i-na man-za-az _mul-mesz_ sza szu-ut-be2-e _{gesz}tukul-mesz_-ia is,-ba-tu ta-lu-ku
95. u3 i-da-at dum-qi2 sza le-qe-e kisz-szu-ti _{d}ma2-gur8 en_ a-ge-e a-na szul-pu-ut _kur_ gu-ti{ki} u2-sza2-ni-ha _en-nun_
96. i-na an-ni szu-qu-ri sza _{d}utu_ qu-ra-di sza _uzu-mesz_ ti-kil-ti sza a-lak i-di-ia u2-sza2-asz2-t,i-ra a-mu-ti
93. it-ti i-szit-ti-szu-nu kit-mur-ti a-na szu-ru-ub e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra isz-ru-ku-usz {d}en-lil2-la2 _dingir-mesz {d}marduk_
94. i-na qi2-bi-ti s,ir-te sza {d}ag {d}marduk sza i-na man-za-az _mul-mesz_ sza szu-ut-be2-e _{gesz}tukul-mesz_-ia is,-ba-tu ta-lu-ku
95. u3 i-da-at dum-qi2 sza le-qe-e kisz-szu-ti {d}ma2-gur8 _en_ a-ge-e a-na szul-pu-ut _kur_ gu-ti{ki} u2-sza2-ni-ha _en-nun_
96. i-na an-ni szu-qu-ri sza {d}utu qu-ra-di sza _uzu-mesz_ ti-kil-ti sza a-lak i-di-ia u2-sza2-asz2-t,i-ra a-mu-ti
97. it-ti 1(disz)-et _{gesz}gigir giri3-min_-ia e-de-ni-ti u3 1(disz) _lim_ pit-hal-li3-ia szit-mur-ti s,a-ab _gesz-pan_ ka-ba-bi as-ma-ri-i
98. _lu2_ qu-ra-di-ia ek-du-ti mu-du-ut ta-ha-zi u2-zak-ki-ma har-ra-an _iri_ mu-s,a-s,ir ur-hu mar-s,a-ti as,-bat-ma
99. _kur_ ar-si-u2 _kur_-u2 dan-nu sza mu-lu-szu ki-i me2-le-e sim-mil-ti mu-la-a la i-szu-u2 um-ma-ni u2-sze-li
100. _id2_ za-ban _an-ta_-u3 sza _ug3-mesz kur_ na-'i-ri u3 _kur_ hab-hi _id2_ e-la-mu-ni-a i-qab-bu-szu-ni e-te-bir
101. i-na bi-rit _kur_ sze-i-ak _kur_ ar-di-ik-szi _kur_ u2-la-a-ia-u2 _kur_ al-lu-ri-u2 _kur-mesz_-e e-lu-ti
102. hur-sza2-a-ni sza2-qu-ti sim-mil-at _kur-mesz_-e pa-asz2-qa-te sza ni-ba-ed-ku-ma i-na bi-ri-szu2-nu a-na me-te-eq zu-uk _giri3-min_ la _tuku_-u2 da-rag-gu
103. na-at-ba-kat3 _a-mesz_ dan-nu-ti i-na lib3-bi-szu-nu szu-ut-tu-qa-a-ma szi-it ti-ib-ki-szu2-nu a-na 1(disz) _danna-a-an_ i-szag-gu-mu ki-ma {d}ad-di
104. kul-lat _gesz-mesz_ hi-szih-ti _gurun!(DUG)_ u3 _gesztin-mesz_ a-pi-isz hi-it-lu-pu-ma a-na sa-naq ne2-re-bi-szu-nu ma-lu-u2 pul-ha-a-te
105. sza _lugal_ a-a-um-ma a-szar-szu-nu la e-ti-qu-ma u3 _nun_-u2 a-lik pa-ni-ia la e-mu-ru du-rug-szu-un
106. _gisz_ gup-ni-szu-nu _gal-mesz_ u2-kap-pi-ir-ma pa-asz2-qa-a-te sim-mil-a-te-szu2-nu i-na ak-kul-li _zabar_ lu ah-si
107. gir-ra qa-at-na me-te-qa su-u2-qa sza zu-uk _giri3-min_ s,e-la-nisz e-ti-qu-ma a-na me-te-eq um-ma-ni-ia i-na bi-ri-szu-nu u2-t,ib#
108. _{gesz}gigir giri3-min_-ia i-na ti-ka-a-ti e-mid-ma u3 a-na-ku i-na tar-kub-ti _ansze-kur-ra-mesz_ mih-rit um-ma-ni-ia as,-bat-ma
109. _lu2_ qu-ra-di-ia a-di _ansze-kur-ra-mesz_ a-li-kut i-di-ia il-ten2-nu-u2 u2-qa-tin-ma i-na pu-usz-qi-szu-nu u2-sze-tiq
110. asz2-szu la na-par-szu-di-szu _lu2#_ szu-ut _sag-mesz_-ia _lu2-en-nam-mesz_ a-di kis-is,-ri-szu-nu ur-tu u2-ma-ir-ma hi-it-mu-t,i-isz asz2-pur
@column 2
1. [... a]-ka-ma gir-ri-ia e-mur#-ma# [x x x] pi#? ub x x [...]
2. [...] x x na-bu-szu2-ma#? _un#-mesz#_ [x x] u2#-dan-ni-nu [...]
3. [... _kur_ ur]-ar-t,i-ma a-na _iri_ [x x] x lugal-ti-szu szu-bat {d}hal-di#-[a _dingir?_-szu x]
4. [... _kur_] ur-ar-t,i a-na pat, gim-ri-szu sza el sza2-a-szu2 i-na sza2-ma-mi u qaq-aq-ri la i-du-u2 (x) [x x]
5. [...] szum#?-szu#? [...] x sza# ul-la-nu-usz-szu _{gesz}gidru_ u3 a-gu-u2 la in-na-asz2-szu-u2 si-mat re-e2#-u2#?-[ti?]
6. [x] x x ma#-ku _sipa ug3-mesz kur_ ur#-ar#?-[t,i ...] x ub-ba-lu-szu-ma a-a-um-ma i-na lib3-bi _dumu-mesz_-szu2 s,a-bi-tu _{gesz}gu-za_-szu2
7. [a]-di# _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_-li-szu2 i-na _iri_ mu-s,a-s,ir ma-har {d}hal-di-a u2-sze-ri-bu-ma i-qi-szu qi-sza2-as-su
8. [_gu4]-mesz#_ kab-ru-ti _udu.mesz_ ma-ru#-ti a-na la ma-ni ma-har-szu2 i-naq#-qu#-u2# a-na gi-mir _iri_-szu i-szak-ka-nu ta-kul#-tu
9. [igi] {d}hal-di-a _dingir_-szu _aga_ be-lu-ti ip-piru-szu-ma u2-sza2-asz2-szu-szu _{gesz}gidru lugal#_-ti _kur_ ur#-ar#-t,i u3 _ug3-mesz_-szu2 i-x-u2# _numun_-szu
10. _ugu# iri_ szu-a-ti ri-gim um-ma-ni-ia gal-tu ki-ma _{d}iszkur_ u2-asz2-gi-im-ma a-szi-bu-ut# lib3#?-[bi-sza? ...] x _be ha [...] x mi_
10. _ugu# iri_ szu-a-ti ri-gim um-ma-ni-ia gal-tu ki-ma {d}iszkur u2-asz2-gi-im-ma a-szi-bu-ut# lib3#?-[bi-sza? ...] x _be ha [...] x mi_
11. _ug3-mesz_-szu2 _lu2_ szi-i-bu _munus_ szi-ib-tu _ugu ur3-mesz e2-mesz_-szu-nu e-lu-ma s,ar-pisz i-ba-ku-[u2 ...] x
12. asz2-szu e-t,er na-pisz-ti-szu-nu _ugu_ er-bi rit-ti-szu-nu ip-tasz-szi-lu-ma qa-ti-szu-nu x [...] _u2_ x x x [(x)]
13. asz2-szu sza {disz}ur-za-na _lugal_ ma-lik-szu-nu a-na zi-kir {d}a-szur la isz-hu-tu-ma ni-ir be-lu-ti-ia# is-lu-ma i-mi-szu ar-du-ti
14. sza _ug3-mesz iri_ szu-a-ti sza2-lal-szu-nu ak-pid-ma sza {d}hal-di-a tu-kul-ti _kur_ ur-ar-t,i aq-ta-bi szu-s,a-a-szu
15. mih-rit _ka2-gal_-szu szal-t,isz u2-sze-szi-ib-ma _dam_-su _dumu-mesz_-szu2 _dumu-munus-mesz_-szu2 _ug3-mesz_-szu2 _numun e2# ad_-szu asz2-lu-la
16. it#-ti 6(disz) _lim_ 1(disz) _me_ 1(u) _ug3-mesz_ 1(u) 2(disz) _ansze_ ku-dini 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) _ansze-mesz_ 5(disz) _me_ 2(u) 5(disz) _gu4-mesz_ 1(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 3(u) 5(disz) _udu-nita2-mesz_ am#-nu-ma a-na _bad3 karasz_-ia u2-sze-x
17. [ana _iri_] mu#-s,a-s,ir szu-bat {d}hal-di-a szal-t,isz e-ru-ub-ma i-na _e2-gal_ mu-szab {disz}ur-za-na e-tel-lisz u2-szi-ib
18. [...] nak#-mu-ti sza i-szit-tu kit-mur-tu du-usz-szu-u2 ki-in-gi ni-s,ir-te-szu-nu u2-pat-ti-ma
19. [3(u) 4(disz) _gun_ 1(u) 8(disz)] _ma#-na ku3-sig17_ 1(disz) _me_ 1(gesz2) 7(disz) _gun_ 2(disz) 1/2(disz) _ma-na ku3-babbar uruda hi-a babbar_-u2 _an-na {na4}gug {na4}za-gin3 {na4}babbar-dili_ ni-siq-ti _na4-mesz_ a-na mu-u'-de-e
20. [x _{gesz}szibir-mesz] zu am-si {gesz}esi {gesz}taskarin_ a-di _{gesz}na5-mesz_ sza ih-zu-szi-na szu-pu-szu _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
21. [x _{gesz}]banszur#?-mesz zu2 am-zi {gesz}esi {gesz}taskarin gal-mesz_ si-mat _lugal_-ti sza ih-zu-szi-na szu-pu-szu _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
22. 8(disz) _gesz_ mah#-ri#-s,i# dan-nu-ti u3 _gesz_ sa-al-li _u2_ ur-qi _zu2 am-si {gesz}esi {gesz}taskarin_ sza ih-zu-<<szi>>-szu-nu _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
23. 6(disz) _gesz_ kan-ni _gesz_ kan#-kan#-ni _gesz_ tah2-KAL _{gesz}gu-za-mesz {gesz}gan bi-lul zu2 am-si# {gesz#}esi {gesz}taskarin_ sza ih-zu-szu#-nu <<szu>> _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
$ single ruling
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
$ single ruling
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
97.
'
Update made on 2011-02-27 at 13:02:16 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P285665 = TCL 03, AO 05372
&P285665 = TCL 3, 5372
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1. a-na {d}a-szur a-bu _dingir-mesz en gal_-e a-szib e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra _e2-kur_-szu2 _gal_-i a-dan-nisz a-dan-nisz lu szul-mu
$(dividing line)
$ single ruling
2. a-na _dingir-mesz_-ni _dingir-nam-mesz {d}inanna-mesz_ a-szi-bu-ut e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra _e2-kur_-szu2-nu _gal_-i a-dan-nisz a-dan-nisz lu szul-mu
$(dividing line)
$ single ruling
3. a-na _dingir-mesz_-ni _dingir-nam-mesz {d}inanna-mesz_ a-szi-bu-ut _iri_ {d}a-szur4 _e2-kur_-szu2-nu _gal_-i a-dan-nisz a-dan-nisz lu szul-mu
$(dividing line)
$ single ruling
4. a-na _iri_ u3 _ug3-mesz_-szu2 lu szul-mu a-na _e2-gal_-li3 a-szib lib3-bi-sza2 lu szul-mu
$(dividing line)
$ single ruling
5. a-na {disz}lugal-gi-na _sanga ku3 ir3_ pa-lih _dingir_-ti-ka _gal_-ti u3 _karasz_-szu a-dan-nisz a-dan-nisz szul-mu
$(dividing line)
$ single ruling
6. i-na _{iti}szu-gar-numun-na_ mu-kin t,e3-em ad-na-a-ti _iti_ gasz-ri _ibila_ a-sza2-red-di sza {d}en-lil2 kasz-kasz _dingir-mesz_ {d}nin-urta
7. sza a-na pu-uh-hur um-ma-ni szul-lu-um ka-ra-szi i-na t,up-pi mah-ri isz-t,u-ru-szu _en_ ne2-qi {d}nin-szi-ku3
8. ul-tu _iri_ kal-ha _iri lugal_-ti-ia am-musz-ma _i7_ za-ban _an-ta_-u2 i-na kisz-sza2-ti-szu szam-risz e-bir
9. _u4 3(disz)-kam_ asz2-szu ha-t,a-am pi-i musz-tar-hi ka-as pu-rid-di qar-dam-mi a-na {d}en-lil2 {d}nin-lil2 pal-hisz usz-kin-ma
10. 1(u) _i7_ za-ban _ki-ta_-u2 sza ne2-ber-ta-szu2 pa-asz2-qa-at um-ma-na-at {d}utu {d}marduk pal-gi-isz u2-sza2-asz2-hi-it,
11. i-na ne2-re-bi sza _kur_ kul-la-ar _kur_-i zaq-ri sza _kur_ lu-lu-mi-i sza _kur_ za-mu-a i-qab-bu-szu-ni e-tar-ba
12. i-na _kur_ su-um-bi na-gi-i pi-qit-ti um-ma-ni-ia asz2-kun-ma sza _ansze-kur-ra-mesz_ u3 _{gesz}gigir_ a-mu-ra mi-na-a-szu-un
13. i-na tu-kul-ti-szu2-nu _gal_-ti sza _an-szar_ {d}utu {d}ag {d}marduk u2-szal-lisz-ma a-na qe2-reb hur-sza2-a-ni as-di-ra ta-lu-ku
14. a-na _kur_ zi-kir-te u3 _kur_ an-di-a sza {d}uri3-gal {d}iszkur u2-ri3-gal-li a-li-kut mah-ri-ia u2-szat-ri-s,a ni-ir-szu-un
15. i-na bi-rit _kur_ ni-kip-pa _kur_ u2-pa-a _kur-mesz an-ta-mesz_ sza gi-mir _gesz-mesz_ hi-it-lu-pu-ma qer-bi-szun3 e-szi-tum3-ma pit-lu-hu ne2-reb-szu2-un
16. ki-ma _{gesz}tir_ ere-_igi ugu_ ta-mir-ti-nu s,il-lu tar-s,u-ma a-lik ur-hi-szu-nu la im-ma-ru sza2-ru-ur {d}utu-szi e-tiq-ma
17. _i7_ bu-u2-ia _i7_-tu4 bi-ri-szu-nu a-di _2(u) 6(disz)-am3_ e-bir-ma um-ma-ni i-na gi-ip-szi-sza2 la ig-lud-du _a-mesz_ mi-li
18. _kur_ si-mir-ri-a _szu-si kur_-i _gal_-tu sza ki-ma sze-lu-ut szu-kur-ri zaq-pat-ma _ugu_ hur-sza2-a-ni szu-bat {d}be-let-dingir-mesz sza2-qa-at re-e-szi
19. sza e-lisz re-sza2-a-sza2 sza2-ma-mi en-da-ma szap-la-nu szur-szu-sza3 szuk-szud-du qe2-reb a-ra-al-li
20. 1(u) u3 ki-ma _edin_ nu-u2-ni i-di me-te-qa la i-sza2-at-ma pa-nisz u3 ar-kisz szum-ru-s,u mu-lu-u2-sza2
21. i-na a-hi-sza2 hur-ri na-at-ba-ak _kur-mesz_-e hu-du-du-u2-ma a-na i-tap-lu-us ni-t,il _igi-min_ szit-pu-rat pu-luh-tu
21. i-na a-hi-sza2 hur-ri na-at-ba-ak _kur-mesz_-e hu-du-du-u2-ma a-na i-tap-lu-us ni-t,il _igi-2(disz)_ szit-pu-rat pu-luh-tu
22. a-na me-le-e _{gesz}gigir_ szit-mur _ansze-kur-ra-mesz_ la t,a-bat-ma a-na me-te-eq _lu2_ zu-uk _giri3-min_ szup-szu-qu ma-lak-sza2
23. i-na pi-it ha-sis-si u3 sza2-dal kar-sze sza {d}e2-a u3 {d}be-let-_dingir-mesz_ i-szi-mu-ni-ma a-na sa-pan _kur_ a-a-bi ip-tu-u2 pu-rid-di
23. i-na pi-it ha-sis-si u3 sza2-dal kar-sze sza {d}e2-a u3 {d}be-let-dingir-mesz i-szi-mu-ni-ma a-na sa-pan _kur_ a-a-bi ip-tu-u2 pu-rid-di
24. ak-kul-li e-re-e dan-nu-ti sag-bu-u2-ia u2-sza2-asz2-szi-ma pu-lu-uk _kur_-i zaq-ri pi-la-nisz u2-par-ri-ru-ma u2-t,i-ib-bu gir-ru
25. mih-rit um-ma-ni-ia as,-bat-ma _{gesz}gigir_ pit-hal-lu4 s,a-ab ta-ha-zi a-li-kut i-di-ia ki-ma _te8{muszen}-mesz_ qar-du-ti s,e!(AD)-ru-usz-sza2 u2-szap-risz
26. s,a-ab hup-szi kal-la-bu _egir_-szu2-nu u2-sza2-as,-bit-ma _ansze-a-ab-ba-mesz ansze-mesz_ bil-ti ki-ma tu-ra-hi tar-bit _kur_-i isz-tah-hi-t,u zuq-ti-sza2
27. um-ma-na-at {d}a-szur gap-sza-ti me-li-sza2 pa-asz2-qu-ti t,a-bisz u2-sze-li-ma el-en _kur_-i szu-a-tu ak-s,u-ra usz-man-ni
28. _kur_ si-na-hul-zi _kur_ bi-ru-at-ti _kur-mesz_ be2-e-ru-te sza ur-qit-su-nu _u2_ kar-szu
29. _kur_ tu-ur-ta-ni _kur_ si-na-bi-ir _kur_ ah-szu-u2-ru u3 _kur_ su-u2-ia _kur-mesz_ si-bit-ti-szu2-nu nam-ra-s,i-isz at-ta-bal-kat3
30. 1(u) _i7_ rap-pa-a _i7_ a-rat-ta-a _i7-mesz_ ti-ib-ki-szu-nu i-na mi-li-szi-na i-ki-isz e-ti-iq
31. a-na _kur_ su-ri-ka-asz2 na-gi-i sza _kur_ man-na-a-a sza pat-ti _kur_ kar-al-li u3 _kur_ al-lab-ri-a at-ta-rad
32. {disz}ul-lu-su-nu _kur_ ma-an-na-a-a asz2-szu a-na tu-ur-ri gi-mil-li-szu sza _mu-an-na_-szam la-pa-rak-ku-u2 a-lak ger-ri-ia isz-me-ma
33. szu-u2 a-di _lu2 gal-mesz_ szi-i-bi ma-li-ki _numun e2 ad_-szu2 szak-ka-nak-ki u3 re-de-e mu-ma-'i-ru-ut _kur_-szu
34. i-na ul-lu-us, lib3-bi u3 hi-du-ut pa-ni ul-tu qe2-reb _kur_-szu2 ba-lu li-i-t,i hi-it-mu-t,i-isz u3-s,a-am-ma
35. ul-tu _iri_ i-zi-ir-ti _iri lugal_-ti-szu2 a-na _iri_ si-ni-hi-ni bir-ti pu-lu-uk _kur_-szu a-di mah-ri-ia il-li-ka
36. ma-da-at-ta-szu _ansze-kur-ra-mesz_ s,i-in-da-at ni-i-ri a-di til-li-szu2-nu _gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_ ub-lam-ma isz-sziq2 _giri3-min_-ia
37. a-na _iri_ la-ta-sze-e _bad3_ sza i-na _ugu i7_-ti sza _kur_ la-a-ru-e-te na-gi-i sza _kur_ al-la-lab-ri-a aq-t,e-rib
38. sza {disz}en-ibila-sum-na _kur_ al-lab-ri-a-a ma-da-ta-szu _ansze-kur-ra-mesz gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_ am-hur a-na _kur_ par-su-asz2 at-ta-rad
39. _lu2 en-iri-mesz_-ni sza _kur_ nam-ri _kur_ sa-an-gi-bu-ti _kur_ e2-ab-da-da-ni u3 _kur_ ma-da-a-a dan-nu-ti a-lak ger-ri-ia isz-mu-ma
40. 1(u) szu-uh-ru-ub ma-ta-a-ti-szu2-nu sza i-na _mu-an-na_-ia mah-ri-ti i-na uz-ni-szu2-nu ib-szi-ma sza2-hur-ra-tu2 it-ta-bi-ik _ugu_-szu2-un
41. ma-da-ta-szu-nu ka-bit-tu ul-tu qe2-reb ma-ta-a-ti-szu-nu isz-szu-nim-ma i-na _kur_ par-su-asz2 u2-szad-gi-lu pa-ni-ia
42. sza {disz}ta-al-ta-a _kur_ el-li-pa-a-a {disz}uk-sa-tar {disz}du-ri-si {disz}sa-tar-e-szu2 _lu2 en-iri-mesz_-ni sza _i7_-ti
43. {disz}an-zi-i sza _iri_ hal-hu-bar-ra {disz}pa-a-a-uk-ku sza _iri_ ki-lam-ba-te {disz}u2-zi-i sza _iri_ ma-a-li
44. {disz}u2-a-ki-ir-tu sza _iri_ na-ap-pi {disz}ma-ki-ir-tu sza _iri_ e2-sa-ag-bat {disz}ki-ta-ak-ki sza _iri_ u2-ri-an-gi
45. {disz}ma-asz2-da-a-a uk-ku sza _iri_ ki-in-ga-ra-ku {disz}u2-zi-tar sza _iri_ qa-an-ta-a-u2 {disz}pa-a-uk-ku sza _iri e2_-kab-szi
46. {disz}hu-um-be2-e sza _iri_ e2-zu-al-za-asz2 {disz}u2-zu-ma-an-da _iri_ ki-si-lah-ha {disz}bur-bu-ra-zu sza _iri_ e2-{d}1(u)-5(disz)
47. {disz}ba-ag-par2-ar-na sza _iri_ zak-ru-te {disz}da-ri-i sza _kur_ sza2-par2-da {disz}usz-ra-a sza _iri_ ka-an-za-ba-ka-ni
48. {disz}szar-ru-ti sza _iri_ kar-zi-nu-u2 {disz}ma-asz2-dak-ku sza _iri_ an-dir-pa-ti-a-ni {disz}ak-ku-us-su sza _iri_ u2-si-gur {disz}bir-ta-tu sza _iri_ s,i-bur-a-a
49. {disz}za-ar-du-uk-ku sza _iri_ ha-ar-zi-a-nu {disz}ma-asz2-dak-ka sza _iri_ a-rat-is-ti {disz}sa-tar-pa-nu sza _iri_ ba-ri-ka-nu {disz}kar-ak-ku sza _kur_ u2-ri-ka-a-a
50. 1(u) _ansze-kur-ra-mesz_ pe-tan bir-ki _ansze_ pa-re-e s,ar-hu-ti _ansze_ ud-ri i-lit-ti _kur_-szu-nu _gu4-mesz_ u2 s,e-e-ni am-hur
$(dividing line)
$ single ruling
51. _ta kur_ par-su-asz2 at-tu-musz a-na _kur_ mi-is-si na-gi-i sza _kur_ ma-an-na-a-a aq-t,e-rib
52. {disz}ul-lu-su-nu a-di _ug3-mesz kur_-szu i-na tag-mir-ti lib3-bi sza e-pesz ar-du-ti i-na _iri_ si-ir-da-ak-ka bir-ti-szu2 u2-qa-'i ger-ri
53. ki-ma _lu2_ szu-ut-_sag-mesz_-ia _lu2 en-nam-mesz_-sza _kur_ asz-szur{ki} _zi3-da-mesz gesztin-mesz_ a-na ta-kul-ti um-ma-ni-ia ka-re-e isz-pu-uk-ma
54. _dumu_-szu2 _gal_-u2 it-ti _igi-sa2_-e szul-ma-ni u2-szat-li-man-ni-ma a-na kun-ni szar-ru-ti-szu2 ip-qid-da na-ra-a-szu
55. _ansze-kur-ra-mesz gal-mesz la2_-at ni-i-ri _gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_ ma-da-ta-szu2 am-hur-szu-ma asz2-szu2 tur-ri gi-mil-li-szu il-bi-na ap-pu
56. _giri3-min kur_ ka-ak-mi-I _lu2 kur2_ lem-ni _ta_ qe2-reb _kur_-szu pa-ra-si-im-ma sza {disz}ur-sa-a i-na dab2-de-e _edin_ suh-hur-ta-szu2 sza2-ka-ni
57. _kur_ ma-an-na-a-a sap-hu a-na asz2-ri-szu tur-ri _ugu lu2 kur2_-szu2 i-na li-ti uz-zu-zi-im-ma ma-s,e-e mal lib3-bi
58. szu-u2 a-di _lu2_ ra-ban-ni _lu2_ sza2-kin2 t,e3-em _kur_-szu2 u2-s,al-lu-ni-ma i-na pa-ni-ia _ugu_ er-be2 rit-ti-szu2-nu ip-tasz-szi-lu ki-ma kal-bi
59. re-e-ma ar-<szi>-szu-nu-ti-ma ut-nen-ni-szu-nu al-qe at-mu-szu-nu sza te-nin-ti asz2-me2-ma aq-bi-szu-nu a-hu-lap
60. 1(u) asz2-szu da-na-ni szu-tu-ri sza {d}a-szur {d}marduk isz-ru-ku-ni-ma _ugu_ kul-lat mal-ki sza kisz-sza2-ti u2-szar-bu-u2 _{gesz}tukul-mesz_-ia
61. sa-kap _kur_ ur-ar-t,i tur-ri mi-is,-ri-szu-un _ug3-mesz kur_ man-na-a-a dal-pa-a-te szup-szu-hi aq-bi-szu-nu-ti-ma ir-hi-s,u lib-bu
62. sza {disz}ul-lu-su-nu _lugal_ be-li2-szu-nu _{gesz}banszur_ tak-bit-ti ma-har-szu ar-ku-su-ma _ugu_ sza {disz}ir-an-zi a-bi a-lid-di-szu2 u2-szaq-qi2 _{gesz}gu-za_-szu2
63. sza2-a-szu-nu it-ti _ug3-mesz kur_ asz-szur{ki} i-na _{gesz}banszur_ hi-da-a-ti u2-sze-szib-szu-nu-ti-ma ma-har _an-szar_ u3 _dinger-mesz kur_-szu2-nu ik-ru-bu _lugal_-ti
63. sza2-a-szu-nu it-ti _ug3-mesz kur_ asz-szur{ki} i-na _{gesz}banszur_ hi-da-a-ti u2-sze-szib-szu-nu-ti-ma ma-har _an-szar_ u3 _dingir-mesz kur_-szu2-nu ik-ru-bu _lugal_-ti
64. {disz}zi-i-zi-i sza _iri_ ap-pa-tar {disz}za-la-a-a sza _iri_ ki-it-pat-a-a _lu2 en iri-mesz_-ni sza _kur_ gi-zi-il-bu-un-di na-gi-i
65. sza i-na _kur-mesz_-e ni-su-ti a-szar ru-uq-te usz-bu-ma i-na szid-<di> _kur_ man-na-a-a u3 _kur_ ma-da-a-a ki-ma {gesz}ri par-ku
66. u3 _ug3-mesz_ a-<szi>-bu-ut _iri-mesz_-ni szu-a-tu-nu a-na e-mu-qi ra-ma-ni-szu2-nu tak-lu-ma la i-du-u2 be-lu-tu
67. sza i-na _lugal-mesz_-ni a-li-kut mah-ri-ia a-a-um-ma szu-bat-su-un la e-mu-ru-ma _mu_-szu2-nu la isz-mu-u2 la im-hu-ru bi-lat-su-un
68. [i-na] zi#-kir-szu2 _gal_-i sza {d}a-szur _en_-ia sza szuk-nu-usz mal-ki sza _kur-mesz_-e u3 ma-har _igi-sa2_-e-szu2-nu isz-ru-ku szi-rik-ti
69. [me-te]-eq# ger#-ri-ia isz-mu-ma pu-luh-ti me-lam-me-ia ik-tum3-szu-nu-ti i-na qe2-reb _kur_-szu-nu im-qut-su-nu hat-tu
70. [1(u)] ma#-da-ta-szu-nu _ansze-kur-ra-mesz_ s,i-in-da-<at> ni-i-ri a-na la ma-ni _gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_
71. _ta# iri_ ap-pa-tar u3 _iri_ ki-it-pat isz-szu-nim-ma i-na _iri_ zi-ir-di-ak-ka sza _kur_ man-na-a-a a-di mah-<ri>-ia ub-lu-ni
72. asz2#-szu e-t,er na-pisz-ti-szu-un i-ba-lu-ni-ma a-na la na-qar _bad3-mesz_-szu2-nu u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
73. u3 a-na sza2-lam _kur_-szu-un _lu2_ qe-e-pu _ugu_-szu-nu ap-qid-ma i-na _szu-min lu2_ szu-ut-_sag-mesz_-ia _lu2 nig2-kur kur_ par-su-asz2 am-nu-szu2-nu-ti
$(dividing line)
73. u3 a-na sza2-lam _kur_-szu-un _lu2_ qe-e-pu _ugu_-szu-nu ap-qid-ma i-na _szu-2(disz) lu2_ szu-ut-_sag-mesz_-ia _lu2 nig2-kur kur_ par-su-asz2 am-nu-szu2-nu-ti
$ single ruling
74. _ta iri_ zi-ir-di-ak-ka _iri_ bir-ti sza _kur_ ma-an-na-a-a at-tu-musz
75. 3(u) _danna_ qaq-qa-ru i-na bi-rit _kur_ ma-an-na-a-a _kur_ e2-kab-si u3 _kur_ ma-da-a dan-nu-ti szit-mu-risz! al-lik-ma
76. a#-na _iri_ pa-an-zi-isz bir-ti-szu2 _gal_-ti sza _ugu# kur#_ zi-kir-te u3 _kur_ an-di-a a-na ka-a-di na-da-at
77. sza# a-na la a-s,e-e mul-tah-t,i ka-le-e _giri3-min lu2# kur2# ugu_ na-ge-e# ki#-lal#-la#-an rak-sa-tu aq-t,e-rib
78. sza# _iri_ bir-ti szu-a-ti rik-si-sza2 u2-dan-nin-ma _sze-pad-mesz i3#?-[mesz gesztin?]-mesz#_ u3#-[nu-ut ta]-ha-zi i-na lib3-bi u2-sze-li
$(dividing line)
$ single ruling
79. _ta iri_ pa-an-zi-isz at-tu-musz _i7_ isz-tar-a-u2-ra-a _i7#?_-tu4#? e-te-bir a-na _kur_ a-u2-ka-ne2-e na#-gi-i# sza# _kur#_ zi-kir-te aq-t,e-rib
80. 1(u) 1(disz) me-ta-at-<<ta>>-ti _kur_ zi-kir-ta-a-a sza ni-ir <{d}a-szur> is,-lu-ma# sze-t,u-tu {disz#}ul#-lu-su-nu _lugal_ be-li2-szu2 il-qu-u2 i-mi-szu _ARAD2_-su
80. 1(u) {disz}me-ta-at-<<ta>>-ti _kur_ zi-kir-ta-a-a sza ni-ir <{d}a-szur> is,-lu-ma# sze-t,u-tu {disz#}ul#-lu-su-nu _lugal_ be-li2-szu2 il-qu-u2 i-mi-szu _ARAD2_-su
81. a-na {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-a sza ki-i sza2-szu-ma ta-szim-tu la i-du-u2 ne2-ra-ri la e-t,ir _zi_-szu2 it-ta-kil-ma
82. _ugu kur_ u2-asz2-di-rik-ka _kur_-i mar-s,i pal-hisz e-li-ma ma-lak ger-ri-ia a-na ru-qe-e-te it,-t,ul2-ma ir-ru-t,u _uzu-mesz_-szu2
83. kul-lat _ug3-mesz kur_-szu2 u2-pah-hir-ma a-na _kur-mesz_-e ru-qu-u2-te nam-ra-s,i-isz u2-sze-li-ma la in-na-mir a-szar-szu-un
84. u3 szu-u2 _iri_ pa-ar-da _iri lugal_-ti-szu2 pa-nu-usz-szu la i-qer-ma bu-sze-e _e2-gal_-szu2 e-zib-ma u2-s,i ka-ma-ti-isz
85. _ansze-kur-ra-mesz_-szu2 u3 s,a-ab ta-ha-zi#-szu u2-zak-ki-ma a-na re-s,u-ut {disz}ur-sa-a ne2-ra-ri-szu u2-bil2 ki-it-ru
86. _lu2 erin2-mesz_ ti-du-ki-szu ek-du-ti sza i-na ne2-re-bi sza _kur_ u2-asz2-di-rik-ka a-na ka-a-di usz-bu a-duk-ma
87. _iri_ isz#-ta-ip-pa _iri_ sak-ta-tu-usz _iri_ na-an-zu _iri_ a-u2-ka-ne2-e _iri_ ka-a-ba-ni _iri_ gur-ru-su-pa _iri_ ra-ak-si
88. _iri_ gim-da-ak-rik-ka _iri_ ba-ru-nak-ka _iri_ u2-ba-ba-ra _iri_ si-te-ra _iri_ ta-asz2-ta-mi _iri_ te-sa-am-mi-a
89. 1(u) 2(disz) _iri-mesz_-szu2-nu dan-nu-ti _e2-bad3-mesz_-ni a-di 1(gesz2) 2(u) 4(disz) _iri-mesz_-ni sza se-eh-ri-szu2-nu gi-mir-tu ak-szu-ud
90. 1(u) _bad3-mesz_-szu2-nu ap-pu-ul _e2-mesz_ qer-bi-szu2-nu {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma ki-ma sza a-bu-bu u2-ab-bi-tu _dul_-nisz u2-kam2-mir
$(dividing line)
$ single ruling
91. _ta kur_ a-u2-ka-ne2-e at-tu-mus <a-na> _kur_ u2-isz-di-isz na-gi-i-sza _kur_ man-na-a-a sza {disz}ur-sa-a e-ki-mu-usz aq-t,e-rib
92. el-la-mu-u'3-a {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-a la na-s,ir zi-kir {d}a-szur {d}marduk la pa-li-hu ma-mit _en en-en_
93. _lu2_ szad-du-u'3-a _numun_ ne2-er-ti sza ta-szim-tu la i-du-u <a-na> da-ba-ab tusz-szi nu-ul-la-ti ti-is,-bu-ra szap-ta-a-szu2
94. sza {d}utu _di-ku5 gal dingir-mesz_ zi-kir-szu2 kab-tu la na-as,-ru-ma _mu-an-na_-szam a-na la e-ge-e e-te-ti-<qu> _gesz-hur_-szu2
95. _egir_ hi-t,a-a-te-szu2 mah-ra-a-te gul-lul-tu _gal_-tu sza he-pe-e _kur_-szu u3 szum-qut# _ug3-mesz_-szu2 e-pu-usz-ma
96. i-na _kur_ u2-a-usz _kur_-I _gal_-i sza it-ti szi-kin2 _im-dir_ i-na qe2-reb _an_-e um#-mu-da# re-sza2-a-szu
97. sza isz-tu _u4_-um s,a-a-ti _numun_ szik-nat _zi_-tim a-szar-szu la e-ti-qu-ma# a-lik ur#-hi# la# e-mu-ru du-rug-szu2
98. u3 is,-s,ur _an_-e mu-up-par-szu s,e-ru-usz la i-ba-a'-u2-ma a-na szu-us,-bu-ub kap-pi _tur-mesz_-szu2#? [la iq]-nu#?-nu# qin-nam
99. _kur_-u2 zaq-ru sza ki-ma sze-el2-ti pat-ri zaq-pu-ma hur-ri na-at-bak _kur-mesz_-e ru-qu-[u2-te ...] _u2#_ s,ur#-ru#-usz#-szu#
100. 1(u) i-na um-sze _gal-mesz_ u3 dan-na-at _en-te-na_ sza qa-asz2-tu szu-kud-du <i-na> sze-rim li-la2-a-ti usz#?-[ta?-ba?-ru?]-u2 ni-pi-ih-szu-un
101. szal-gu ur-ru u3 mu-szu s,e-ru-usz-szu2 kit-mu-ru-ma gi-mir la-a-ni-szu lit-bu#?-[szu hal-pu-u2] u3 szu-ri-pu
102. e-ti-iq i-te-e-szu i-na szi-bit, im-hul-li-zu-mur#-szu i-szab-bi-t,u-ma i-na da#-[na-an e-ri-ia-a]-ti# uq-t,am-mu-u2 _uzu-mesz_-szu2
103. um-ma-an-szu ma-a'-du a-di-re-s,e-e-szu2 id-kam-ma a-na#-[tur]-ri# gi-mil-li sza [{disz}me-ta-at-ti _kur_ zi]-kir#-ta-a-<a> isz-ku-na pu-hur
104. _lu2_ mun-dah-s,i-szu le-'u-ut ta-ha-zi tu-kul-ti um-ma#-[ni-szu ...-szu]-nu u2-zak-ki-ma
105. _ansze-kur-ra-mesz_ ru-kub-i-szu-nu pe-tan bir-ki _gesz_ [... u2 sza]-asz2-szi-szu-nu-ti _{gesz}tukul-mesz_
106. {disz}me-ta-at-ti _kur_ zi-kir-ta-a-a sza is-tu [...]-ti isz-sza2-kin re-s,u-su
107. sza _lugal-mesz_-ni li-mi-ti-szu2 sza _kur-mesz_-e ka-la-szu2#-[nu ... i-tu]-ram-ma ir-ta-szi ne2-ra-ra
108. a-na gi-pisz _erin2-hi-a_-szu2 ma-a'-di u3 kit-ri [...] il-qa-a sze-t,u-sun2
109. ta-nit-ti le-'u-ti ta-ha-zi-szu2 [...] _ki_ sza2-nin e-muq-ia
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
@column 2
1. 1(u) it-ti-ia a-na mit-hu-us, tu-sza2-ri lib3-ba-szu2 ih-szu-uh-ma suh-hur-ti um-[...] {d}en-lil2 asz-szur-ki i-ka-pid la ta-a-a-ar
2. i-na na-kap _kur_-i-szu-a-tu si-dir-tu isz-kun-ma sza taq-ru-ub-ti u3 szu-te-lu-up a-na-an-ti isz-pu-ra _lu2-a_ szip-ri
3. a-na-ku {disz}_lugal-gi-na lugal_ kib-rat _limmu2_-i-re-'i _kur_ asz-szur-_ki_ na-s,ir sa-am-ni {d}en-lil2 {d}marduk mu-pi-iq de-en {d}sza2-masz
4. _numun_ bal-til-_ki uru_ ne2-me-qi pi-it ha-sis-si sza a-mat _dinger-mesz gal-mesz_ pal-hisz u2-taq-qu-ma la i-sa-an-ni-qu _gesz-hur_-szu-un
5. _lugal_ ki-i-nu da-bi-ib dam-qa-a-te sza ik-kib-szu2 a-mat tasz-gir-ti e-pesz _hul_-tim ha-ba-lu la us,-s,u-u2 i-na pi-i-szu
6. _igi-gal2_ mal-ki sza kisz-sza2-ti sza i-na mil-ki u3 t,e3-e-mi ib-ba-nu-u2 pa-lah _dinger-mesz_ u3 {d}isz-ta-ri u2-kal-lu rit-tu-usz-szu2
7. a-na {d}a-szur _lugal_ kul-lat _dinger-mesz_ be-el ma-ta-a-te a-lid gim-ri _lugal_ gim-rat _dingir-mesz gal-mesz_ la-i-t,u kib-ra-a-ti
8. be-el bal-til-_ki_ dan-dan-nu sza i-na uz-za-at te-gim-ti-szu _gal_-ti mal-ki sza kisz-sza2-ti e-t,en#-nu-ma usz-ta-szi la-la-na-a-te
9. kab-tu qar-ra-du sza i-na gisz-par-ri-szu2 e-pisz le-mut-ti la ip-par-szid-du-ma la pa-lih ma-miti-szu in-na-sa-hu-szur-us-su
10. a-na la pa-lih zik-ri-szu sza a-na e-muq-qi ra-ma-ni-szu2 tak-lu nar3-bi _dingir_-ti-szu me2-e-szu-ma i-da-bu-ba tasz-ri-ih-tu
11. 1(u) i-na szit-nu-un asz2-ga-gi ag-gi-isz ir-ri-hu-szu-ma _{gesz}tukul-mesz_-szu2 u2-szab-ba-ru-ma el-lat-su ka-s,ir-tu u2-tar-ru a-na sza2-a-ri
12. u3 a-na na-s,ir szip-t,i2 _dingir-mesz_ sza a-na dam-qi de-en {d}utu tak-lu-ma sza {d}a-szur {d}en-lil2-la2 _dingir-mesz_ pit-lu-hu _dingir_-us-su
13. ul-mi-szu sze-e-ru-ti i-du-usz-szu u2-szal-lak _ugu_ a-a-bi u3 za-ma-ne2-e usz-za-a-su i-na _nig2-e3_
14. asz2-szu i-te-e {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-a pat-ti _kur_-szu _dagal_-tim la e-ti-qu i-na _edin_ la aq-qu-u2 _usz2-mesz_ qu-ra-de-e-szu2
15. i-na qe2-reb tam-ha-ri si-kip-ta-szu <a-na> sza2-ka-ni u3 i-ri-ih pi-i-szu _ugu_-szu tu-ur-rim-ma an-na-szu szu-usz-szi-i qa-ti asz2-szi-szu
16. {d}a-szur be-li2 at-ma-a-a sza mi-sza2-ri isz-me2-ma _ugu_-szu i-t,i-ib a-na tas-pi-ti-ia kit-ti is-sah-ram-ma im-gu-ra tes2-li-ti
17. _{gesz}tukul-mesz_-su2 ez-zu-ti sza i-na a-s,i-szu-nu isz-tu s,i-it {d}utu-szi a-di e-reb {d}utu-szi la ma-gi-ri i-mesz3-szu i-du-u'3-a u2-ma-ir-ma
18. um-ma-na-at {d}a-szur dal-pa-a-ti sza har-ra-an ru-uq-ti il-li-ka-nim-ma szu-nu-ha u3 mu-uq-qa
19. _kur-mesz_-e be2-e-ru-te sza mu-lu-u2 mu-rad-du szup-szu-qu la mi-na e-ta-at-ti-qa-a-ma ik-ki-ra zi-mu-szi-in
20. an-hu-us-si-in ul u2-szap-szi-ih-ma _a-mesz_ s,u-mi ul asz2-qi usz-man-ni ul asz2-kun-ma _bad3 karasz_ ul ak-s,ur
21. 1(u) _lu2_ qu-ra-di-ia ul u2-ma 'i-ir la u2-pah-hi-ra ki-is,-ri-ia sza 1(u) 5(disz) u 2(gesz2) 3(u) a-na i-di-ia la <u2>-te-ram _egir_-u2 la uq-qi
22. ul a-du-ur gi-pisz _erin2-hi-a_-szu _ansze-kur-ra-mesz_-szu2 a-sze-et,-ma a-na <a-na> mu-u'-de-e qu-ra-di-szu sza tah-lu-up-ti ni-isz _igi-2(disz)_ ul ar-szi
23. it-ti _{gesz}gigir giri3-2(disz)_-ia e-de-ni-ti u3 _ansze-kur-ra-mesz_ a-li-kut i-di-ia sza a-szar nak-ri u3 sa-al-mi la ip-pa-rak-ku-u2 ki-tul-lu4 pi-ir-ra {disz}3(u)-_pap-pab_ [...]
24. ki-i _gesz_ szil-ta-hi ez-zi i-na lib-bi-szu am-qut-ma _bad5-bad5_-szu2 am-ha-as,-ma u2-sah-hi-ra ti-ba-a-szu
25. di-ik-ta-szu ma-'a-at-tu a-du-uk-ma _lu2-usz2-mesz_ qu-ra-di-szu ki-ma _munu7#_ asz2-t,i-ma sa-pan-ni _kur_-e u2-mal-li
26. _usz2-mesz_-szu2-nu hur-ri na-at-ba-ki _id2_-esz u2-szar-di-ma s,e-e-ri ki-i-di ba-ma-a-te as,-ru-ba il-lu-risz
27. _lu2_ mun-dah-s,i-szu tu#-kul-ti um-ma-ni-szu na-asz2 _{gesz}pan_ as-ma-re-e pa-an _giri3-ii_-szu ki-ma as-li u2-t,a-bi-ih-ma _sag-du-mesz_-szu2-nu u2-nak-kis
28. <sza2> _sag-kal-mesz_-szu2 ma-li-ki man-za-az pa-ni-szu i-na qe2-reb tu-sza2-ri _{gesz}tukul-mesz_-szu2-nu u2-sab-bir-ma a-di _ansze-kur-ra-mesz_-szu2-nu al-qa-szu-nu-ti
29. 2(disz) me 1(gesz2) _numun lugal_-ti-szu2 _lu2_ szu-ut _sag-mesz lu2-en-nam-mesz_-szu2 _lu2_ sza2 pit-hal-li3-szu2 i-na szu-2(disz) u2-s,ab-bit-ma u2-szap-t,i-ra ta-ha-zu
30. u3 sza2-a-szu i-na pu-hur _karasz_-szu e-sir2-szu-ma _ansze-kur-ra-mesz lal_-at ni-ri-szu i-na us,-s,i mul-mul-li u2-szaq-qi2-ra szap-lu-usz-szu2
31. 1(u) a-na szu-zu-ub _zi-mesz_-szu2 _{gesz}gigir_-szu e-zib-ma i-na _munus-ansze-kur-ra-mesz_ ir-kab-ma mih-rit um-ma-ni-szu in-na-bit
32. {disz}me-ta-at-ti _kur_ zi-kir-ta-a-a a-di _lugal-mesz_-ni sza li-me-ti-szu2 pu-hur-szu-un u2-szam-qit-ma u2-par-ri-ra ki-is,-ri-szu-un
33. sza um-ma-na-at _kur_ ur-ar-t,i _lu2-kur2_ lem-ni a-di kit-ri-szu suh-hur-ta-szu asz2-kun-ma i-na qe2-reb kur u2-a-usz _kur_-i i-ne2-e' ir-tu
34. _ansze-kur-ra-mesz_-szu-nu hur-ri na-at-bak _kur_-e im-lu-ma u3 szu-nu ki kul-ba-bi i-na pu-usz-qi-szu u2-pat-tu u2-ru-uh pa-asz2-qa-a-ti
35. i-na szit-mur _{gesz}tukul-mesz_-ia dan-nu-ti _egir_-szu-nu e-li-ma mu-lu-u2 u3 mu-rad-du u2-mal-la-a _lu2-usz2-mesz_ muq-tab-li
36. 6(disz) _danna_ qaq-qa-ru _ta kur_ u2-a-usz a-di _kur_ zi-mur _kur na4_ asz-pe-e i-na zi-qi-it mul-mul-li ar-du-su
37. si-ta-at _un-mesz_ sza a-na szu-s,u-u2 na-pisz-ti ip-par-szi-du li-i-ti {d}a-szur _en_-ia a-na da-la-li u2-masz-sze-ru-szu-nu-ti
38. {d}iszkur gasz-ru _dumu_ {d}a-nim qar-du ri-gim-szu gal-tu _ugu_-szu-nu id-di-ma i-na ur-pat ri-ih-s,i u3 _na4 an_-e u2-qat-ti re-e-ha
39. {disz}ur-sa-a ma-lik szu-nu sza i-te-e {d}utu {d}marduk e-ti-qu-ma sza {d}a-szur _lugal dingir-mesz_ la u2-kab-bi-du ma-mit-su
40. ri-gim _{gesz}tukul-mesz_-ia dan-nu-ti ip-lah-ma ki-ma is,-s,ur hur-ri sza la-pa-an _a2-munus_ ip-par-szid-du it-ru-ku lib-bu-szu
41. 1(u) ki-i ta-bi-ik da-mi _uru_ t,u-ru-usz-pa-a _uru lugal_-ti-szu u2-masz-szir-ma ki-i mun-nab-ti s,a-a-a-di e-mid-da sza2-ha-at kur-szu2
1. 1(u)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 1(u)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 1(u)
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. 1(u)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. 1(u)
42. ki-ma _munus_ ha-risz-ti i-na _{gesz}nu2_ in-na-di-ma ak-lu u2 _a-mesz_ i-na pi-i-szu ip-ru-us-ma mu-ru-us, la _zi_-e e-mid ra-man-szu2
43. li-i-ti {d}a-szur be-li2-ia a-na _u4_-mi s,a-a-ti _ugu kur_ ur-ar-t,i asz2-kun-ma pul-hat-su a-na la ma-sze-e e-zi-ba ah-ra-tasz
44. da-na-an kisz-szu-ti-ia szu-tur-tu u3 ti-bu-ut _{gesz}tukul-mesz_-ia szur-bu-ti sza <i-na> kib-rat 4(disz)-i la im-mah-ha-ru-ma la i-ne2-e'-u2 ar-kisz#
45. i-na qe2-reb tam-ha-ri da-ap-ni _ugu kur_ ur-ar-t,i u2-szam-ri-ru _ug3-mesz kur_ zi-kir-te u3 _kur_ an-di-a as-hu-pa i-mat mu-u2-ti
46. _giri3-min lu2 kur2_ lem-na _ta_ qe2-reb _kur_ man-na-a-a ap-ru-us-ma lib3-bi {disz}ul-lu-su-nu be-li2-szu-nu u2-t,ib-ma a-na _ug3-mesz_-szu2 dal-pa-a-te u2-sze-s,i nu-u-ru#
47. a-na-ku {disz}lugal-gi-na na-s,ir kit-ti la e-ti-iq i-te-e {d}a-szur {d}utu szah-tu mu-up-par-ku-u2 pa-lih {d}ag {d}marduk
48. i-na an-ni-szu-nu ke-e-ni ta-as,-mir-ti _sza3_-ia ak-szud-ma _ugu_ szar-hi mu-s,a-li-ia az-zi-za i-na li-it-ti
49. _ugu_ kul-lat _kur-mesz_-e ka-la-a-szu-<nu> szah-ra-ar-tu at-bu-uk-ma qu-u2-lu u3 di-im-ma-tu e-mid-da _ug3-mesz_ nak-ra-ti
50. i-na hu-ud lib3-bi u3 ri-sza2-a-ti it-ti _lu2 nar-mesz {gesz}za3-mi2-mesz_ u3 ta-ba-li a-na qe2-reb usz-man-ni-ia e-ru-ub
51. 1(u) a-na {d}uri3-gal {d}iszkur u3 {d}isz-tar be-li2 ta-ha-zi _dingir-mesz_ a-szi-bu-ut _an_-e _ki_-tim u3 _dingir-mesz_ a-szi-bu-ut _kur_ asz-szur{ki}
52. _udu siskur2-mesz_-e tasz-ri-ih-ti eb-bu-ti aq-qi-ma i-na la-ban ap-pi u3 ut-nen-ni ma-har-szu-un az-ziz-ma u2-szar-ba-a _dingir_-su-un
53. a-na _kur_ an-di-a u3 _kur_ zi-kir-te a-szar pa-nu-ia szak-nu ger-ri u2-szab-t,il-ma a-na _kur_ ur-ar-t,i asz2-ku-na pa-ni-ia
54. _kur_ u2-isz-di-isz na-gu-u2 sza _kur_ man-na-a-a sza {disz}ur-sa-a e-ki-mu-ma ra-ma-nu-usz u2-ter-ru
55. _iri-mesz_-szu2 ma-a'-du-ti sza ki-i _mul-mesz an_-e mi-i-na i-szu-u2 gi-mir-tu ak-szu-ud
56. _bad3-mesz_-ni-szu-nu du-un-nu-nu-ti a-di szi-pi-ik usz-szi-szu-nu has,-ba-ti-isz u2-daq-qi-iq-ma qaq-qa-risz am-nu
57. qi-ra-a-te-szu-nu ma-a'-da-a-ti la-a mi-na u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_ la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
$(dividing line)
$ single ruling
58. _ta kur_ u2-isz-di-isz at-tu-musz a-na _iri_ usz-qa-ia bir-ti _gal_-ti re-esz mi-is,-ri sza _kur_ ur-ar-t,i aq-t,e-rib
59. sza i-na ne2-re-bi sza _kur_ za-ra-an-da na-gi-i ki-ma _{gesz}ig_ ed-lat-ma ka-la-at _lu2 dumu_ szip-ri
60. u3 i-na _kur_ ma-al-la-u2 _kur {szim}li_ pul-uk-kisz a-s,a-at-ma _ugu_ ta-mir-ti _kur_ su-u2-bi szu-tal#-bu-szat sza2-ru-risz
61. 1(u) _ug3-mesz_ a-szi-bu-ut na-gi-i szu-a-tu i-na _kur_ ur-ar-t,i mal ba-szu-u2 le-'u-ut
62. mu-re-e mur ni-is-qi s,i-ih-hi-ru-ti i-lit-ti _kur_-szu _dagal_-tim sza a-na ki-s,ir _lugal_-ti-szu2 u2-rab-bu-u2 i-s,ab-ba-tu _mu-an-na_-szam
63. a-di a-na _kur_ su-u2-bi na-gi-i sza _ug3-mesz kur_ ur-ar-t,i _kur_ ma-na-a-a i-qab-bu-szu-ni la il-leq-qu-ma la in-nam-ma-ru li-ti-ik-szu2-un
64. s,e-ru-usz-szu-un hal-la la ip-tu-ma a-s,u-u2 se-eh-ru u3 ta-a-ru si-mat ta-ha-zi la kul-lu-mu szup-t,u-ur# s,i-mit-tu
65. _lu2 eren2-mesz_ szu-nu-ti sza bir-ti u3 na-gi-i a-bi-ik-ti {disz}ur-sa-a _en_-szu2-nu e-mu-ru-ma ki-ma szur-usz kib-ri _i7_ ir-bu-ba _suhusz_-szu2-un#
66. a-lik pa-ni-szu-nu mu-du-ut qab-li sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_ ip-par-szid-du i-mat mu-u2-te sah-pu-ma iq-ru-bu s,e-ru-usz-szu-un
67. da-lil {d}a-szur be-li2-ia sza i-na pu-hur _lu2_ mun-dah-s,i-szu-nu mul-tah-t,u la i-szi-tu-ma u2-sza2-an-nu-szu-nu-ti-ma ik-szud-du mi-tu-ti-isz#
68. _iri_ usz-qa-ia tu-kul-ti _kur_-szu a-di si-hir _iri-mesz_-ni-sza2 har-be2-esz u2-sze-mu-u2 bu-sze-e-szu2-nu e-zi-bu-ma is,-bu-tu2 a-rah la ta-a-ri
69. i-na ti-bu-ut _{gesz}tukul-mesz_-ia dan-nu-ti a-na bir-ti szu-a-ti e-li-ma bu-sze-e-sza2 szad-lu-ti asz2-lu-lam-ma a-na qe2-reb usz-man-ni-ia u2-sze-rib
70. _bad3_-sza2 dan-nu sza tem-min3-szu _ugu_ ki-s,ir _kur_-i szur-szu-du-ma u3 8(disz) ina 1(disz) _kusz3_ ma-szi-ih ku-bur-szu
71. 1(u) ul-tu gaba-dib-bi-szu as,-bat-am-ma a-di usz-szu zaq-ru-te ak-szud-du isz-te-nisz ap-pu-ul-ma qaq-qa-risz u2-szam-hi-ir
72. _e2-mesz_ qer-be2-e-sza2 {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma _{gesz}ur3-mesz_-szi-na szi-hu-ti di-tal-li-isz u2-sze-mi
73. 1(disz) me 1(u) 5(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-sza2 ki-ma ab-ri a-qu-ud-ma qu-tur-szu-un ki-ma a-szam-sza2-ti pa-an _an_-e u2-szak-tim
74. ki-ma sza a-bu-bu u2-ab-bi-tu qer-bi-sa u2-sze-pisz-ma ki-ma kam-ri asz2-pu-ka _iri-mesz_-ni-sza2 asz2-bu-ti
75. _iri_ a-ni-asz2-ta-ni-a _e2_ su-gul-la-te-szu i-na mi-s,ir _kur_ sa-an-gi-bu-te bi-rit _iri_ usz-qa-ia u3 _iri_ tar-ma-ki-sa ep-szu-u
76. a-di 1(u) 7(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu2 ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu sze-hu-ti i-na {d}bil-gi aq-mu
77. _buru14-mesz_-szu-nu _u2_ pu-e-szu-nu asz2-ru-up qi-ra-te na-kam-a-te u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_ la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
78. ki-ma e-ri-bi di-ku-ti bu-ul _karasz_-ia i-na u2-szal-li-szu2 ad-di-ma _u2-hi-a_ tuk-la-ti-szu2 is-su-hu-ma u2-szah-ri-bu _a-gar3_-szu2
$(dividing line)
$ single ruling
79. _ta iri_ usz-qa-ia at-tu-musz a-na _kur_ ba-ri tu-kul-ti bu-li-szu sza _kur_ sa-an-gi-bu-tu i-qab-bu-szu-ni aq-te-rib
80. _iri_ tar-u2-i _iri_ tar-ma-ki-sa _e2 bad3-mesz_-ni dan-nu-ti sza i-na _kur_ da-la-a-a ta-mir-ti _e2 sze-PAD-mesz_-szu2 ma-at-ti ep-szu
81. 1(u) _bad3-mesz_-ni-szu-nu dun-nu-nu-ma szal-hu-szu-nu kas,3-ru hi-ri-is,-s,a-ni-szu-nu szup-pu-lu-ma szu-tas-hu-ru li-mi-is-sun2
82. sza i-na qer-bi-szu-nu _ansze kur-ra-mesz_ na-kam-ti ki-s,ir _lugal_-ti-szu2 i-na u2-re-e szu-zu-zu-u2-ma u2-szam-ru-u2 _mu-an-na_-szam
83. _ug3-mesz_ a-szi-bu-tu na-gi-i szu-a-tu ep-szet be-lu-ti-ia sza i-na _iri-mesz_-ni li-me-ti-szu-nu e-tep-pu-szu e-mu-ru-ma ir-szu-u2 gi-lit-tu2
84. _iri-mesz_-ni-szu-nu u2-masz-sze-ru-ma i-na na-ba-li a-szar s,u-ma-mi mad-ba-re-esz in-nab-tu-ma nap-sza2-ta i-sze-e'-u2
85. na-gu-u2# szu#-a-tu# hu-ha-risz as-hu-up-ma i#-na# bi#-rit _iri-mesz_-szu-nu dan-nu-ti u2-szak-di-ra a-nu-un-tu
86. _bad3-mesz_-ni-szu-nu# [dan]-nu#-ti# ul#-tu# [gaba-dib-bi-szu-nu as,-bat a]-di# tem-min3-ni-szu-nu ak-szu-ud ap-pul-ma qaq-qa-risz u2-szam-hi-ir
87. _e2-mesz_ qer-bi-szu#-nu {d}bil-gi# [u2-sza-as,-bit-ma _{gesz}ur3]-mesz#_-szi-na sze-hu-u2-ti di-tal-li-isz u2-sze-mi
88. _buru14_-szu-nu ma-a'-du asz2-ru-up# [qi-ra-te na-kam-a-te u2]-pat#-ti#-ma# _sze#-PAD#-mesz#_ la# ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
89. 3(u) _iri-mesz_-ni li-mi-ti-szu-nu [ki-ma ab-ri a-qu-ud-ma qu-tur-szu-un ki-ma a-szam-sza2-ti] pa#-an _an_-e u2-szak-tim
$(dividing line)
$ single ruling
90. _ta iri_ tar-ma-ki-sa at-tu-musz# [...] aq#-t,e-rib
91. 1(u) _iri_ ul-hu _iri_ dan-nu-ti sza i-na _giri3-min# [kur_ kisz?-pal?] [...] x-si#?-[x?]
92. u3 _ug3-mesz_-szu2 ki-ma nu-u2-ni a-na [s,u-um-me-szu-nu _a-mesz_ ...] i#-szat-tu-u2 la i-szab-bu-u2#
93. {disz}ur-sa-a _lugal_ ma-lik-szu-nu i-na bi-ib-lat# [lib3-bi-szu ... mu]-s,e#-e ma-a-mi u2-szak-lim
94. pa-gu ba-bil2 _a-mesz_ szu-du-ti ih-[ri-ma ... _a-mesz] he2#-nun_ ki-ma pu-rat-ti u2-szar-di
95. a-tap-pi la mi-i-na s,ur-ru-usz-sza2 u2-sze-s,a-am#-[ma ...] lu-u2 u2-szam-ki-ra qar-ba-a-te
96. _a-gar3_-szu2 ar-bu sza ul-tu _u4_-um ul-lu-ti# [...] x-du-ma _girin_ u3 _gesztin_ ki-ma zu-un-ni u2-sza2-az-nin
97. _gesz_ dul-bu _gesz_ szu-rat-hu ba-ti _e2-gal_-li3-[szu2 ...] x ki-ma _{gesz}tir ugu_ ta-mir-ti-szu2 ta-ra-nu u2-sza2-asz2-szi
97. _gesz_ dul-bu _gesz_ szu-rat-hu ba-ti _e2-gal_-li3-[szu2 ...] x ki-ma _gesz-tir ugu_ ta-mir-ti-szu2 ta-ra-nu u2-sza2-asz2-szi
98. u3 i-na qer-bi-ti-szu na-di-ti a-ra-ah#-[hi ...] x ... ri#-gim {d}a-la-la _du10-ga_ u2-szal-sa-a _ug3-mesz_-szu
99. 3(disz) me _ansze sze-numun-mesz_ ku-pat {d}nisaba i-na _ab#-[sin2-mesz_-szu2] u2#-szah-[ni]-ib-ma sze-am i-na pa-szir3-te us,-s,a-bu te-li-tu
99. 3(disz) me _ansze sze-numun3?-mesz_ ku-pat {d}nisaba i-na _ab#-[sin2-mesz_-szu2] u2#-szah-[ni]-ib-ma sze-am i-na pa-szir3-te us,-s,a-bu te-li-tu
100. _a-sza3 a-gar3_-szu2 ar-bu-ti sah-hi-isz u2-sze-mi# x-[x-x] x-ma di-isz pa-an szat-ti# szam#-mu u3 ri-i-tu la ip-pa-rak-ku-u2 ku-s,u har-pu
101. 1(u) a-na tar-ba-as, _ansze-kur-ra-mesz_ u3 su-gul#-li u2-ter-szu-ma _ansze-a-ab#-[ba_] gi#-mir _kur_-szu kut-tum-te u2-szal-mid-ma i-szap-pa-ku er-re-tu
102. _e2-gal_ szu-bat# _lugal_-ti a-na mul-ta-'u-ti-szu2 i-na a-hi _i7_-ti ib#-[ni] _{gesz}ur3-mesz szim-li_ u2-s,al-lil-szi-ma i-ri-sa u2-t,ib
102. _e2-gal_ szu-bat# _lugal_-ti a-na mul-ta-'u-ti-szu2 i-na a-hi _i7_-ti ib#-[ni] _gesz-ur3-mesz szim-li_ u2-s,al-lil-szi-ma i-ri-sa u2-t,ib
103. _iri_ sar-du-ri-hu-ur-da bir-tu a-na ka-a-di-szu2 i-na _kur_ kisz-te-er [_du3_-ma ... _kur_ ...]-ti#-na-a-a tu-kul-ti _kur_-szu i-na lib3-bi u2-sze-rib
104. _ug3-mesz_ na-gi-i szu-a-ti a-mat ma-ru-usz-ti sza i-na pa-an {disz}ur-sa-[a _lugal_-szu2-nu] u2#-szap-ri-ku isz-mu-ma u'3-a iq-bu-u2 im-ha-s,u sza2-par2-szu-un
105. _iri_ ul-hu _iri_ dan-nu-ti-szu-nu a-di _iri_ sar-du-ri-hu-ur-da bir-ti tuk-[la-ti-szu2-nu u2]-masz-sze-ru-ma a-na sza2-hat _kur_-e pa-asz2-qa-te ip-par-szid-du mu-szi-tasz
106. i-na szu-hu-ut, lib3-bi-ia li-mi-it na-gi-i szu-a-ti ki-ma im-ba-ri# [as-hu-up]-szu#?-ma szid-du u3 pu-u2-tu ak-s,u-ra szu-ri-pisz
107. a-na _iri_ ul-hi _iri_ tar-ma-a-te-szu2 sza {disz}ur-sa-a e-tel-le-lisz e-ru-ub#-[ma a-na qe2-reb] _e2#-gal_-li3 szu-bat _lugal_-ti-szu2 szal-t,isz at-tal-lak
108. _bad3_-szu dan-nu sza i-na _na4 kur_-i zaq-ri ep-szu i-na qul-mi-i _an-[bar_ u mar]-ri# _an-bar_ has-ba-ti-isz u2-daq-qi-iq-ma qaq-qa-risz am-nu
109. _{gesz}ur3-mesz szim-li_ sze-hu-ti ta-as,-lil-ti _e2-gal_-li3-szu2 as-suh# [i-na ka]-la#-pi
109. _gesz-ur3-mesz szim-li_ sze-hu-ti ta-as,-lil-ti _e2-gal_-li3-szu2 as-suh# [i-na ka]-la#-pi
110. qi-ra-a-te-szu2 na-kam-a-te u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_-su ma-at-tu la# [ni-i]-bi# um-ma-ni u2-sza2-kil
111. 1(u) _e2 gesztin-mesz_-szu2 sza ni-s,ir-te e-ru-ub-ma um-ma-nat {d}a-szur _dagal-mesz#_ [ki-ma _a]-mesz i7_ i-na _kusz_ na-a-de _kusz_ masz-le-e ih-bu-u2 _gesztin du10-ga_
112. _i7_ hi-ri-tu _i7_ tuk-la-te-szu a-ru-ur-sza2 as-kir6!-ma _a-mesz_ du-[usz]-szu#-ti a-na ru-szum-di u2-ter
113. a-da-ap-pi ha-li-li si-lit-te s,ur-ri-sza2 u2-ha-t,i-im-ma sza2 x-[x-x]-szu# isz-qi-la-si-na u2-ka-lim {d}utu-szu
114. a-na _{gesz}kiri6-mesz_-szu2 as-ma-a-ti bu-un-na-ne2-e _iri_-szu2 sza _girin_ u3# _gesztin#-mesz_ za-a'-na-a-ma ki-ma ti-ik _an_-e i-na-tu2#-ka
@reverse
@column 1
1. _lu2_ qu-ra-di-ia ek-du-ti u2-sze-ri-ib-ma x ki-ma {d}iszkur u2-sza2-asz2-gi-mu ri-gim ka-la-bi _an-bar_
2. _girin_-szu2 ma-a'-du sza mi-ni-tu la i-szu-u2# iq-t,u-pu-ma a-na an-hu-ti lib3-bi la e-zi-bu da-re-esz szat-ti s,u-uh-hu
3. _gesz-mesz_-szu _gal-mesz_ si-mat _e2-gal_-li3-szu2 ki-ma _munu5_ asz2-t,i-ma _iri_ ta-nit-ti-szu u2-ma-si-ik-ma u2-szat,-pi-la na-gu-szu
4. _gesz#_ gu#-up#-ni szu-a-tu-<nu> is,-s,a mal ak-szit,-t,u u2-pah-hir-ma a-na gu-ru-un-ni ag-ru-un-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
5. _buru14_-szu-nu ma-a'-du sza ki _gi#_ a-pi ni-i#-ba la i-szu-u2 szur-szisz as-suh-ma a-na musz-szi-e te-s,i-ti la e-zi-ba szu-bul#-tu2
6. _a-gar3_-szu as-mu sza ki-i za-gin3-du-re-e s,er#-pa szak-nu-ma i-na di-sze u3 hab-bu-ri szu-ru-szat ta-mir-tu
7. 1(u) i-na _{gesz}gigir_ pit-hal-li3 me-te-eq ki-mar-ri#-ia ki-ma {d}iszkur ar-hi-is-ma sah-hu tu-kul-ti _ansze-kur-<ra>-mesz_-szu2 ki#-szub-ba-nisz um-mi
8. _iri_ sar-du-ri-hu-ur-da dan-na-su-nu _gal_-tu a-di 5(u) 7(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-sza2 sza _kur_ sa-an-gi-bu-tu na-gi-i
9. si-hir-szu-nu ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu i-na {d}bil-gi aq-mu-ma di-tal-li-isz u2-sze-mi
$(dividing line)
9. si-hir-szu-nu ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _gesz-ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu i-na {d}bil-gi aq-mu-ma di-tal-li-isz u2-sze-mi
$ single ruling
10. _ta iri_ ul-hi at-tu-musz a-na a-tur# un-na-te re-esz _iri-mesz_-ni dan-nu-ti sza _kur_ sa-an-gi-bu-te na-gi-i aq-t,e-rib
11. na-gu-u2 asz2-bu s,i-bit _kur_-szu sza ul#-tu ul-la-a a-na ru-up-pu-usz _kur_-szu-nu is-ki-lu _lugal_ pa-ni a-li-kut mah-re-e-szu
12. _iri#_ hu#-ur-nu-ku _iri_ ha-ar-da-ni-a _iri_ gi-zu-ar-zu _iri_ sza2-asz2-zi-is-sa _iri_ hu-un-du-ur-na _an-ta_-u2
13. _iri#_ x-[x]-x-si# _iri#_ u3#-at-zu#-un-za _iri_ a-ra-zu _iri_ sza-{disz}s,i-ni-a _iri_ hu-un-du-ur-na _ki-ta_-u2
14. _iri_ el-[... _iri_ ...]-x-nak _iri_ s,i-it-tu-ar-zu _iri_ zi-ir-ma _iri_ sur-zi-i _iri_ e-li-ia-di-ni-a
15. _iri_ da-ag#-[... _iri_ ...] _iri#_ s,ur#-zi-al-di-u2 _iri_ ar-mu-na _iri_ ki-in-asz2-ta-ni-a
16. 2(u) 1(disz) _iri-mesz_-ni dan#-nu#-[ti ... sza ki-ma] _gesz#_ gap-ni tar-bit _kur_-i _ugu szu-si-mesz kur_ ar-za-bi-a a-s,u-ni
17. _bad3-mesz_-ni dun-nu-nu-[ti ... sza ...] x 2(disz) _usz-ta-am3_ ti-ib-ki gaba-dib-u2 la-ni-szu-nu la-mu-ma
18. a-na man-za-az mun-dah-s,i#-[szu-nu ...] x-ri-szu-s,u-u2 a-na e-pesz ta-ha-zi szu-tal! bu-szu pul-ha-a-ti
19. hi-ri-is,-s,i szup-pu-lu-te a-na tu#-[kul-ti ...] ne2#-reb _abul-mesz_-szu-nu ru-uk-ku-sa di-ma-a-ti
20. _i7-mesz_ ba-bi-lat _a-mesz_ mi-li i-na x [...] x i-na ta-mir-ti-szu-nu la i-szu-u2 ba-t,il-tu
21. _ug3-mesz_-szu-nu i-na t,uh-di u3 mesz-re#-[e ...]-re#-di mal ba-szu-u2 rit-pu-szu si-kil-tu
22. _e2-gal-mesz_ rab-ba-a-te szin-na-at x-[...] _gesz_ ne2-me-du szu-ut-ru-s,u si-mat _lugal_-ti
23. _{gesz}ur3-mesz szim-li_ e-ri-szu _du10-ga ta#_ [...] x ha#-x-ma sza e-ri#-bi#-szi#-na#-ki#-ma ha-szur-ri i-za-qa lib3-bu-usz
23. _gesz-ur3-mesz szim-li_ e-ri-szu _du10-ga ta#_ [...] x ha#-x-ma sza e-ri#-bi#-szi#-na#-ki#-ma ha-szur-ri i-za-qa lib3-bu-usz
24. _ug3-mesz kur_ sa-an-gi-bu-te na-gi-i a-szi#-[bu-ut kur] u3# a-szi-bu-ut _iri-mesz_-ni szu-a-tu-nu gi-mir-tu
25. a-ka-ma ger-ri-ia sza a-na 1(disz) _danna-[ta-am3_ x]-x-tu _ugu kur_ ur-ar-t,i a-na pat, gim-ri-szu2 szit-ku-na#-at# e#-szi#-tu
26. sza ma-ad-gi-li-szu-nu sza# na-gu-u2 a-na na-ak#-[ri] _ugu# szu-si-mesz kur_-e di-ma-a-te ru-uk-ku-sa-ma szu-zu-uz-za a-x-[...]
27. qi-da-at ab-ri sza _giri3-min_ nak-ri ul-lu-[x-x]-ti-ma di-par sze-rim li-la2-a-te e-mu-ru-ma u2-ad-du-u2# [...]
28. ti-ib a-nun-ti-ia szam-ru sza la isz-sza2-na#-[nu] isz#-hu-tu-ma szu-har-ra-tu it-ta-bi-ik-szu-nu-ti-ma ig-[...]-zi
29. a-na bu-szi-i-szu-nu ma-a'-di pa-na la isz-szu-[u2] _bad3-mesz_-szu-nu dan-nu-ti u2-masz-szi-ru-ma e-mid-du sza2-[ha]-tu
30. ki-ma ur-pat li-la2-a-te sza-pi-ti na-gu-u2 szu-a-tu#-ak#-tum3-ma gi-mir _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti ki-ma a-kal mit-hur-ti as#-hu-up
31. i-na bi-rit kur ar-za-bi-a kur ir-ti-a _kur-mesz_-e sza2-[qu]-ti 1(u) 2(disz) danna qaq-qa-ru ma-la-ku asz2-kun-ma u2-ka-s,i-ra#-usz#-man-ni
32. i-na sza2-ha-te nar3-qit lib3-bi szu-nu qu-ra-di-ia ek#-du-te ki-ma bi-ib-bi usz-bi-i'-ma a-na sze-me-e ur-ti-szu2-nu la [e]-zi#-bu ha-a-t,u
33. um-ma-na-at {d}a-szur rap-sza2-a-te gi-mir _iri-mesz_-[ni]-szu-nu e-re-bisz u2-szak-tim-ma sza2-lil-ia er-hu#-ti# u2-sze-ri-ba ur-szi-szu-un
34. bu-su-u2 ma-ak-ku-ru# ni#-s,ir#-te _lugal#_-ti#-[...] ub#-lu-nim-ma i-szit-ta-szu-nu kit-mur-tu ik#-szud#-du qa-ta-a-a
35. s,a-ab hub-szi kal-la-bu na#-[asz2 _{gesz}pan_ as-ma-re-e a-na] _bad3-mesz_-szu-nu u2 sze-li-ma it-ti pa-asz2-qi [u3] a-s,i-te na-qi-ri u2-sza2-as,-bit2#
36. _{gesz}ur3-mesz sim-li_ ta-[as,]-lil-ti _e2-gal_-mesz u2-[na]-si-ih-ma [_ug3]-mesz kur_ ma#-na#-[a-a] _kur#_ na#?-'i#?-ri#? li#?-[x-x] a#? x x _u2#_ rag? x x [...]
37. kir#-hi-szu-nu e-lu-ti-sza ki-ma _kur-mesz_-e szur-szud-bu-du a-di tem-mim-ni-szu-nu ba-s,i-isz# u2#-x-[...] x x
38. i-na _e2-mesz_-szu-nu nak-la-a-te {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma qu-tur-szu-nu u2-szat-bi-ma pa-an _an_-e ki-ma im-ba-ri u2-sza2#-as,-bit
39. tab-ka-a-ni _gal-mesz_ sza _sze-PAD-mesz sze-gig-mesz_ sza i-na _u4_-me ma-a'-du-ti a-na ba-lat, _kur_ u3 _ug3-mesz_ isz-pu-ku qi-ra-a-te
40. nap-har um-ma-ni-ia i-na _ansze-kur-ra-mesz ansze_ pa-re-e _ansze-a-ab-ba ansze-mesz_ u2-sza2-az-bil2-ma i-na qe2-reb usz-man-ni-ia ki-ma _dul-mesz_ u2-szap2-pik
41. a-kul t,uh-di u3 nisz-be2-e _ug3-mesz_-ia u2 sza2-kil-ma s,u-ud-de-e tak-bit sza ta-a-a-ar-ti _kur_ asz-szur{ki} e-pu-szu i-na hi-du-ti
42. _{gesz}kiri6-mesz_-szu la-la-a-na-ti ak-szit,-ma u2-szab-t,i-la mal-ti-su
43. _{gesz}tir-mesz_-szu rab-ba-a-ti sza ki-ma a-pi ed-lu-ti hi-it-lu-pu is,-s,u-szi-in ak-kisz-ma u2-nam-ma-a ta-mir-tu-usz
44. kul-lat _gesz_ gup-ni-szu nak-su-ti ki-ma hi-im-ma-at a-szam-szu-ti u2-pah-hir-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
45. 1(disz) me 4(u)# 6(disz)#? _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu ki-ma ab-ri a-qu-ud-ma qu-tur-szu-un ki-ma a-szam-sza2-ti pa-an _an_-e u2-szak-tim
46. _ta iri-mesz_-ni dan-nu-ti sza _kur_ sa-an-gi-bu-te at-tu-musz a-na _kur_ ar-ma-ri-li-i na-gi-i aq-t,e-rib
47. _iri_ bu-bu-ti bir-tu _iri_ hu-un-du-ur sza 2(disz) _bad3-mesz_-ni la-mu-u2 pi-i di-im-ti tu-bal-e ma-hi-ri ru-uk-ku-su
48. _iri_ a-a-le-e _iri_ s,i-ni-isz pa-la-a _iri_ s,i-ni-u2-nak _iri_ ar-na _iri_ szar-ni-i
49. 7(disz)# _iri-mesz_-ni dan-nu-ti a-di 3(u) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu sza i-na _giri3-min kur_ u2-bi-an-da _kur_-e na-du-u2
50. si-hir-szu-nu ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu i-na {d}bil-gi aq-mu-ma di-tal-li-isz u2-sze-mi
51. qi-ra-a-te-szu-nu na-kam-a-ti u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_-su-nu ma-'a-at-tu sza la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza-a-kil
52. _buru14_ tuk-lat _ug3-mesz_-szu2 u3 _u2_ pu-e nap-szat bu-li-szu ab-ri-isz a-qu-ud-ma ar-bu-ti-isz u2-sza2-li-ka ta-mir-tu-usz
53. _{gesz}kiri6-mesz_-szu2-nu a-kis-ma _{gesz}tir-mesz_-szu2-nu ak-szit, nap-har _gesz_ gup-ni-szu-nu a-na gu-ru-un-ni ag-ru-un-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
54. i-na me-taq-[ti]-ia a-na _iri_ ar-bu _iri_ e2-ad-szu sza {disz}ur-sa-a u3 _iri_ ri-ia-ar _iri_-szu sza {disz}{d}1(u)-5(disz)-bad3 a-lik
55. 7(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu sza _szesz-mesz_-szu2 _numun lugal_-ti-szu2 i-na lib3-bi-szu-nu szu-szu-bu-ma# dun-nu-nu ma-s,ar-tu
56. _iri-mesz_-ni szu-a-tu#-nu ap-pul qaq-qa-risz am-nu _e2_ {d}hal-di-a _dingir_-szu ab-re-esz a-qu-ud-ma u2-szal-pi-ta sa-a-gi-szu
$(dividing line)
$ single ruling
57. _ta kur_ ar-ma-ri-ia#-li-i at-tu-musz _kur_ u2-i-zu-ku _kur szim-li_ sza szi-pik-szu
58. _iri_ an-za-li-a _iri_ ku#-a-ia-in# _iri_ qa-al-la-ni-a _iri_ bi-it-a-a _iri_ a-lu-ar-za _iri_ qi-u2-na  _iri_ al-li#-i
58. _iri_ an-za-li-a _iri_ ku#-a-ia-in# _iri_ qa-al-la-ni-a _iri_ bi-it-a-a _iri_ a-lu-ar-za _iri_ qi-u2-na _iri_ al-li#-i
59. _iri_ ar-zu-gu _iri_ szik2#-ka-nu _iri_ ar-di-u2-nak _iri_ da-ia-zu-na _iri_ ge-e-ta _iri_ ba-a-ni-u2
60. _iri_ bir-hi-lu-za _iri_ de#-e-zi-zu _iri_ di-li-zi-a _iri_ a-ba-in-di _iri_ du-a-in _iri_ ha-as,-ra-na
61. _iri_ pa-ar-ra _iri_ a-ia-s,u-un _iri_ a-ni-asz2-ta-ni-a _iri_ bal-du-ar-za _iri_ sar-u2-ar-di-i
62. _iri_ szu-ma-at-tar _iri_ sza2-al-zi-i _iri_ al-bu-u2-ri _iri_ s,i-qar-ra _iri_ u2-a-ia-is la-bi-ru
63. 3(u) _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti sza i-na a-hi a-ab-ba gal-la-ti ti-bi-ik _kur-mesz gal-mesz_ sa-ad-ru-ma szu-us,-bu-tu2 ki-ma us-si
64. _iri_ ar-gisz-ti-u2-na _iri_ qa-al-la-ni-a bi-ra-ti-szu dan-na-a-te ru-uk-ku-sa bi-ru-usz-szu#-un
65. el-en _iri_ ar-s,i-du u3 _iri_ mah-un-ni-a kak-ka-bisz a-s,a-ma a-na 4(disz) _usz-ta-am3_ in-na-at,-t,a-lu szur-us#-sin#
66. _lu2_ qu-ra-di-szu a-sza-ri-tu2 um-ma-ni-szu le-'u-tu ta-ha-zi na-asz2 ka-ba-bi as-ma-ri-i tu-kul-ti kut-szu2 szu-lu-u2 qe2-reb-szin#
67. ki-szit-ti _iri_ ar-ma-ri-ia-li-i na-ge-e i-te-e-szu-nu e-mu-ru-ma it-ru-ra isz-da-a-szu-un
68. _iri-mesz_-ni-szu-nu it-ti mar-szi-ti-szu-nu u2-masz-sze-ru-ma a-na qe2-reb bi-ra-a-ti szu-a#-ti#-na# ki-ma is,-s,u-ri ip#-par#-szu
69. um-ma-ni ma-'a-at-ta-tu a-na _iri-mesz_-ni-szu-nu u2-sze-li-ma _nig2-szu_-szu2-nu a-na mu-u'-de-e isz-lu-lu _nig2-gur11_-szu-un
70. _bad3-mesz_-ni-szu-nu dan-nu-ti a-di 1(gesz2) 2(u) 7(disz)
71. i-na _e2-mesz_ qer-bi-szu-nu {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu di-tal-li-isz u2-sze-mi
72. qi-ra-te-szu-nu na-kam-a-te u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_ la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
73. _{gesz}kiri6-mesz_-szu-nu ak-kis-ma _{gesz}tir-mesz_-szu-nu ak-szit, kul-lat _gesz_ gup-ni-szu-nu u2-pah-hir-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
$(dividing line)
$ single ruling
74. _ta kur_ a-ia-di at-tu-musz _i7_ qa-al-la-ni-a _i7_ in-na-a-a _i7-mesz_ e-te-bir
75. a-na _iri_ u2-a-ia-is na-gi-i tuk-la-te-szu sze-pit mi-is,-ri sza _kur_ ur-ar-t,i sza pat-ti _kur_ na-'i-ri aq-t,e-rib
76. _iri_ u2-a-ia-is _iri_ dan-nu-ti-szu bir-tu-szu _gal_-tu sza _ugu_ kul-lat bi-ra-a-te-szu dun-nu-na-at-ma nu-uk-ku-lat ep-sze-es-sa
77. _lu2 erin2-mesz_ ti-du-ki-szu ek-du-ti _lu2_ da-a-a-li mu-sze-ri-bu t,e3-em _kur-kur-mesz_ li-mi-ti-szu2 szu-szu-bu qer-bu-usz-szu
78. _lu2 en-nam-mesz_-szu a-di ki-is,-ri-szu-nu i-na lib3-bi u2-sze-li-ma it-ti _bad3_-szu dan-ni mun-dah-s,i u2-szal-mi
79. sza _iri_ bir-ti szu-a ti ku-tal-la-sza2 ak-szu-ud _lu2_ qu-ra-di-szu i-na _igi abul_-szu2 ki-ma as-li u2-nap-pi-is,
80. _{gesz#}kiri6-mesz_-szu2 ak-szit,-ma _{gesz}tir-mesz_-szu2 ak-kis kul-lat _gesz_ gup-ni-szu nak-su-ti u2-pah-hir-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
81. _iri_ bar-zu-ri-a-ni _iri_ u2-al-t,u-qu-ia _iri_ qu-ut-ta _iri_ qi-ip-pa _iri_ a-sa-pa-a
82. 5(disz) _e2 bad3-mesz_-ni dan-nu-ti a-di 4(u) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu8 i-na {d}bil-gi aq-mu
$(dividing line)
83. _ta iri_ u2-a-ia-is at-tu-musz a-na na-gi-I sza {disz}ia-an-zu-u2 _lugal kur_ na-'i-ri aq-t,e-rib
$ single ruling
83. ul-tu _iri_ u2-a-ia-is at-tu-musz a-na na-gi-I sza {disz}ia-an-zu-u2 _lugal kur_ na-'i-ri aq-t,e-rib
84. {disz}ia-an-zu-u2 _lugal kur_ na-'i-ri 4(disz) _danna_ qaq-qa-ru _ta iri_ hu-bu-usz-ki-a _iri lugal_-ti-szu2 a-na _gaba_-ia il-li-kam-ma isz-sziq2 _giri3-min_-ia
85. ma-da-ta-szu _ansze-kur-ra-mesz la2_-at ni-i-ri _gu4-mez_ u3 _u8-udu-hi-a_ i-na qe2-reb _iri_ hu-bu-usz-ki-a _iri_-szu2 am-hur-szu
$(dividing line)
85. ma-da-ta-szu _ansze-kur-ra-mesz la2_-at ni-i-ri _gu4-mez_ u3 _u8-udu hi-a_ i-na qe2-reb _iri_ hu-bu-usz-ki-a _iri_-szu2 am-hur-szu
$ single ruling
86. i-na ta-a-a-ar-ti-ia {disz}ur-za-na _iri_ mu-s,a-s,ir-a-a e-pisz an-ni u3 gil-la-ti e-ti-iq ma-mit _dingir-mesz_ la ka-ni-szu be-lu-ti
87. ek-s,u _lu2_ szad-da-a 'u3-u2 sza i-na a-de-e {d}a-szur _{d}utu {d}ag {d}amar-utu_ ih-t,u-ma ib-bal-ki-tu it-ti-ia
87. ek-s,u _lu2_ szad-da-a 'u3-u2 sza i-na a-de-e {d}a-szur {d}utu {d}ag {d}amar-utu ih-t,u-ma ib-bal-ki-tu it-ti-ia
88. a-lak mah-ri-ia sza ta-a-a-ar-ti gir-ri u2-szab-t,il-ma it-ti ta-mar-ti-szu ka-bit-te la isz-szi-qa _giri3-min_-ia
89. bil2-tu ma-da-at-tu ta-mar-ta-szu ik-la-ma a-na sza2-'a-al szul-mi-ia e-de-nu-u2 la isz-pu-ra _lu2_ rak-ba-szu
90. i-na szu-hu-ut, lib3-bi-ia kul-lat _{gesz}gigir-mesz_-ia _ansze-kur-ra-mesz_ ma-a'-du-ti gi-mir _karasz_-ia har-ra-an _kur_ asz-szur{ki} u2-sza3-as,-bit
91. i-na tu-kul-ti-szu _gal_-ti sza {d}a-szur a-bu _dingir-mesz_ be-el ma-ta-ti _lugal_ kisz-szat _an_-e _ki_-tim a-lid <gim-ri> _en en-en_
92. sza ul-tu u4-um s,a-a-t,i _dingir-mesz kur_ u3 _kur_-i sza kib-rat _limmu2_-i a-na szu-tuq-qu-ri-szu la na-par-szu-di ma-na-ma
93. it-ti i-szit-ti-szu-nu kit-mur-ti a-na szu-ru-ub e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra isz-ru-ku-usz {d}en-lil2-la2 _dingir-mesz {d}amar-utu_
94. i-na qi2-bi-ti s,ir-te sza _{d}ag {d}amar-utu_ sza i-na man-za-az _mul-mesz_ sza szu-ut-be2-e _{gesz}tukul-mesz_-ia is,-ba-tu ta-lu-ku
95. u3 i-da-at dum-qi2 sza le-qe-e kisz-szu-ti _{d}ma2-gur8 en_ a-ge-e a-na szul-pu-ut _kur_ gu-ti{ki} u2-sza2-ni-ha _en-nun_
96. i-na an-ni szu-qu-ri sza _{d}utu_ qu-ra-di sza _uzu-mesz_ ti-kil-ti sza a-lak i-di-ia u2-sza2-asz2-t,i-ra a-mu-ti
97. it-ti 1(disz)-et _{gesz}gigir giri3-min_-ia e-de-ni-ti u3 1(disz) _lim_ pit-hal-li3-ia szit-mur-ti s,a-ab _{gesz}pan_ ka-ba-bi as-ma-ri-i
97. it-ti 1(disz)-et _{gesz}gigir giri3-min_-ia e-de-ni-ti u3 1(disz) _lim_ pit-hal-li3-ia szit-mur-ti s,a-ab _gesz-pan_ ka-ba-bi as-ma-ri-i
98. _lu2_ qu-ra-di-ia ek-du-ti mu-du-ut ta-ha-zi u2-zak-ki-ma har-ra-an _iri_ mu-s,a-s,ir ur-hu mar-s,a-ti as,-bat-ma
99. _kur_ ar-si-u2 _kur_-u2 dan-nu sza mu-lu-szu ki-i me2-le-e sim-mil-ti mu-la-a la i-szu-u2 um-ma-ni u2-sze-li
100. _id2_ za-ban _an-ta_-u3 sza _ug3-mesz kur_ na-'i-ri u3 _kur_ hab-hi _id2_ e-la-mu-ni-a i-qab-bu-szu-ni e-te-bir
101. i-na bi-rit _kur_ sze-i-ak _kur_ ar-di-ik-szi _kur_ u2-la-a-ia-u2 _kur_ al-lu-ri-u2 _kur-mesz_-e e-lu-ti
102. hur-sza2-a-ni sza2-qu-ti sim-mil-at _kur-mesz_-e pa-asz2-qa-te sza ni-ba- ed-ku-ma i-na bi-ri-szu2-nu a-na me-te-eq zu-uk _giri3-min_ la _tuk_-u2 da-rag-gu
102. hur-sza2-a-ni sza2-qu-ti sim-mil-at _kur-mesz_-e pa-asz2-qa-te sza ni-ba-ed-ku-ma i-na bi-ri-szu2-nu a-na me-te-eq zu-uk _giri3-min_ la _tuku_-u2 da-rag-gu
103. na-at-ba-kat3 _a-mesz_ dan-nu-ti i-na lib3-bi-szu-nu szu-ut-tu-qa-a-ma szi-it ti-ib-ki-szu2-nu a-na 1(disz) _danna-a-an_ i-szag-gu-mu ki-ma {d}ad-di
104. kul-lat _gesz-mesz_ hi-szih-ti _gurun!(DUG)_ u3 _gesztin-mesz_ a-pi-isz hi-it-lu-pu-ma a-na sa-naq ne2-re-bi-szu-nu ma-lu-u2 pul-ha-a-te
105. sza _lugal_ a-a-um-ma a-szar-szu-nu la e-ti-qu-ma u3 _nun_-u2 a-lik pa-ni-ia la e-mu-ru du-rug-szu-un
106. _gesz_ gup-ni-szu-nu _gal-mesz_ u2-kap-pi-ir-ma pa-asz2-qa-a-te sim-mil-a-te-szu2-nu i-na ak-kul-li _zabar_ lu ah-si
106. _gisz_ gup-ni-szu-nu _gal-mesz_ u2-kap-pi-ir-ma pa-asz2-qa-a-te sim-mil-a-te-szu2-nu i-na ak-kul-li _zabar_ lu ah-si
107. gir-ra qa-at-na me-te-qa su-u2-qa sza zu-uk _giri3-min_ s,e-la-nisz e-ti-qu-ma a-na me-te-eq um-ma-ni-ia i-na bi-ri-szu-nu u2-t,ib#
108. _{gesz}gigir giri3-min_-ia i-na ti-ka-a-ti e-mid-ma u3 a-na-ku i-na tar-kub-ti _ansze-kur-ra-mesz_ mih-rit um-ma-ni-ia as,-bat-ma
109. _lu2_ qu-ra-di-ia a-di _ansze-kur-ra-mesz_ a-li-kut i-di-ia il-ten2-nu-u2 u2-qa-tin-ma i-na pu-usz-qi-szu-nu u2-sze-tiq
110. asz2-szu la na-par-szu-di-szu _lu2#_ szu-ut _sag-mesz_-ia _lu2 en-nam-mesz_ a-di kis-is,-ri-szu-nu ur-tu u2-ma-ir-ma hi-it-mu-t,i-isz asz2-pur
110. asz2-szu la na-par-szu-di-szu _lu2#_ szu-ut _sag-mesz_-ia _lu2-en-nam-mesz_ a-di kis-is,-ri-szu-nu ur-tu u2-ma-ir-ma hi-it-mu-t,i-isz asz2-pur
@column 2
1. [... a]-ka-ma gir-ri-ia e-mur#-ma# [...] pi#? ub x x [...]
2. [...] x x na-bu-szu2-ma#? _un#-mesz#_ [...] u2#-dan-ni-nu [...]
3. [... _kur_ ur]-ar-t,i-ma a-na _iri_ [...] x lugal-ti-szu szu-bat {d}hal-di#-[a _dingir?_-szu x]
4. [... _kur_] ur#-ar-t,i a-na pat, gim-ri-szu sza el sza2-a-szu2 i-na sza2-ma-mi u qaq-aq-ri la i-du-u2 (x) [x x]
1. [... a]-ka-ma gir-ri-ia e-mur#-ma# [x x x] pi#? ub x x [...]
2. [...] x x na-bu-szu2-ma#? _un#-mesz#_ [x x] u2#-dan-ni-nu [...]
3. [... _kur_ ur]-ar-t,i-ma a-na _iri_ [x x] x lugal-ti-szu szu-bat {d}hal-di#-[a _dingir?_-szu x]
4. [... _kur_] ur-ar-t,i a-na pat, gim-ri-szu sza el sza2-a-szu2 i-na sza2-ma-mi u qaq-aq-ri la i-du-u2 (x) [x x]
5. [...] szum#?-szu#? [...] x sza# ul-la-nu-usz-szu _{gesz}gidru_ u3 a-gu-u2 la in-na-asz2-szu-u2 si-mat re-e2#-u2#?-[ti?]
6. [x] x x mal#-ku _sipa ug3-mesz kur_ ur#-ar#?-[t,i ...] x ub-ba-lu-szu-ma a-a-um-ma i-na lib3-bi _dumu-mesz_-szu2 s,a-bi-tu _{gesz}gu-za_-szu2
6. [x] x x ma#-ku _sipa ug3-mesz kur_ ur#-ar#?-[t,i ...] x ub-ba-lu-szu-ma a-a-um-ma i-na lib3-bi _dumu-mesz_-szu2 s,a-bi-tu _{gesz}gu-za_-szu2
7. [a]-di# _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_-li-szu2 i-na _iri_ mu-s,a-s,ir ma-har {d}hal-di-a u2-sze-ri-bu-ma i-qi-szu qi-sza2-as-su
8. [_gu4]-mesz#_ kab-ru-ti _udu-mesz_ ma-ru#-ti a-na la ma-ni ma-har-szu2 i-naq#-qu#-u2# a-na gi-mir _iri_-szu i-szak-ka-nu ta-kul#-tu
9. [igi] {d}hal-di-a _dingir_-szu _aga_ be-lu-ti ip-pi-ru-szu-ma u2-sza2-asz2-szu-szu _{gesz}gidru lugal#_-ti _kur_ ur#-ar#-t,i u3 _un-mesz_-szu2 i-x-u2# _numun_-szu
8. [_gu4]-mesz#_ kab-ru-ti _udu.mesz_ ma-ru#-ti a-na la ma-ni ma-har-szu2 i-naq#-qu#-u2# a-na gi-mir _iri_-szu i-szak-ka-nu ta-kul#-tu
9. [igi] {d}hal-di-a _dingir_-szu _aga_ be-lu-ti ip-piru-szu-ma u2-sza2-asz2-szu-szu _{gesz}gidru lugal#_-ti _kur_ ur#-ar#-t,i u3 _ug3-mesz_-szu2 i-x-u2# _numun_-szu
10. _ugu# iri_ szu-a-ti ri-gim um-ma-ni-ia gal-tu ki-ma _{d}iszkur_ u2-asz2-gi-im-ma a-szi-bu-ut# lib3#?-[bi-sza? ...] x _be ha [...] x mi_
11. _un-mesz_-szu2 _lu2_ szi-i-bu _munus_ szi-ib-tu _ugu ur3-mesz e2-mesz_-szu-nu e-lu-ma s,ar-pisz i-ba-ku-[u2 ...] x
12. asz2-szu e-t,er na-pisz-ti-szu-nu _ugu_ er-bi rit-ti-szu-nu ip-tasz-szi-lu-ma qa-ti-szu-nu x [...] _u2_ x x [x?]
11. _ug3-mesz_-szu2 _lu2_ szi-i-bu _munus_ szi-ib-tu _ugu ur3-mesz e2-mesz_-szu-nu e-lu-ma s,ar-pisz i-ba-ku-[u2 ...] x
12. asz2-szu e-t,er na-pisz-ti-szu-nu _ugu_ er-bi rit-ti-szu-nu ip-tasz-szi-lu-ma qa-ti-szu-nu x [...] _u2_ x x x [(x)]
13. asz2-szu sza {disz}ur-za-na _lugal_ ma-lik-szu-nu a-na zi-kir {d}a-szur la isz-hu-tu-ma ni-ir be-lu-ti-ia# is-lu-ma i-mi-szu ar-du-ti
14. sza _un-mesz iri_ szu-a-ti sza2-lal-szu-nu ak-pid-ma sza {d}hal-di-a tu-kul-ti _kur_ ur-ar-t,i aq-ta-bi szu-s,a-a-szu
15. mih-rit _ka2-gal_-szu szal-t,isz u2-sze-szi-ib-ma _dam_-su _dumu-mesz_-szu2 _dumu-munus-mesz_-szu2 _un-mesz_-szu2 _numun e2# ad_-szu asz2-lu-la
16. it#-ti 6(disz) _lim_ 1(disz) _me_ 1(u) _ug3-mesz_ 1(u) 2(disz) _ansze_ ku-dini 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) _ansze-mesz_ 5(disz) _me_ 2(u) 5(disz) _gu4-mesz_ 1(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 3(u) 5(disz) _udu-nita2-mesz_ am#-nu-ma a-na _bad3 karasz_-ia u2-sze-rib
17. [ana iri] mu#-s,a-s,ir szu-bat {d}hal-di-a szal-t,isz e-ru-ub-ma i-na _e2-gal_ mu-szab {disz}ur-za-na e-tel-lisz u2-szi-ib
14. sza _ug3-mesz iri_ szu-a-ti sza2-lal-szu-nu ak-pid-ma sza {d}hal-di-a tu-kul-ti _kur_ ur-ar-t,i aq-ta-bi szu-s,a-a-szu
15. mih-rit _ka2-gal_-szu szal-t,isz u2-sze-szi-ib-ma _dam_-su _dumu-mesz_-szu2 _dumu-munus-mesz_-szu2 _ug3-mesz_-szu2 _numun e2# ad_-szu asz2-lu-la
16. it#-ti 6(disz) _lim_ 1(disz) _me_ 1(u) _ug3-mesz_ 1(u) 2(disz) _ansze_ ku-dini 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) _ansze-mesz_ 5(disz) _me_ 2(u) 5(disz) _gu4-mesz_ 1(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 3(u) 5(disz) _udu-nita2-mesz_ am#-nu-ma a-na _bad3 karasz_-ia u2-sze-x
17. [ana _iri_] mu#-s,a-s,ir szu-bat {d}hal-di-a szal-t,isz e-ru-ub-ma i-na _e2-gal_ mu-szab {disz}ur-za-na e-tel-lisz u2-szi-ib
18. [...] nak#-mu-ti sza i-szit-tu kit-mur-tu du-usz-szu-u2 ki-in-gi ni-s,ir-te-szu-nu u2-pat-ti-ma
19. [3(u) 4(disz) _gun_ 1(u) 8(disz)] _ma#-na ku3-sig17_ 1(disz) _me_ 1(gesz2) 7(disz) _gun_ 2(disz) 1/2(disz) _ma-na ku3-babbar urudu-hi-a babbar_-u2 _an-na {na4}gug {na4}za-gin3 {na4}babbar-dili_ ni-siq-ti _na4-mesz_ a-na mu-u'-de-e
19. [3(u) 4(disz) _gun_ 1(u) 8(disz)] _ma#-na ku3-sig17_ 1(disz) _me_ 1(gesz2) 7(disz) _gun_ 2(disz) 1/2(disz) _ma-na ku3-babbar uruda hi-a babbar_-u2 _an-na {na4}gug {na4}za-gin3 {na4}babbar-dili_ ni-siq-ti _na4-mesz_ a-na mu-u'-de-e
20. [x _{gesz}szibir-mesz] zu am-si {gesz}esi {gesz}taskarin_ a-di _{gesz}na5-mesz_ sza ih-zu-szi-na szu-pu-szu _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
21. [x _{gesz}]banszur#?-mesz zu2 am-zi {gesz}esi {gesz}taskarin gal-mesz_ si-mat _lugal_-ti sza ih-zu-szi-na szu-pu-szu _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
22. 8(disz) _gesz_ mah#-ri#-s,i# dan-nu-ti u3 _gesz_ sa-al-li _u2_ ur-qi _zu2 am-si {gesz}esi {gesz}taskarin_ sza ih-zu-<<szi>>-szu-nu _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
23. 6(disz) _gesz_ kan-ni _gesz_ kan#-kan#-ni _gesz_ tah2-KAL _{gesz}gu-za-mesz {gesz}gan bi-lul zu2 am-si# {gesz#}esi {gesz}taskarin_ sza ih-zu-szu#-nu <<szu>> _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
24. 6(disz) _gir2-mesz ku3-sig17#_ te#-[rin]-nat _ku3-sig17 gir2-tur ku3-sig17_ sza _nim#-[ku3]-gi# na4_ pur-si-it _{na4-gesz}nu11-gal_ tam-lit _na4-mesz ku3-sig17_
25. 1(u) 1(disz) kap-pi _ku3-babbar_ {disz}ur-sa-[a]-di# nak-ta-mi-szu kap#-[pi sza]-_kur#_ ta-ba-li _gesztu-ii-mesz ku-gi_ qur-pi-si _ku3-babbar_ szil-ta-hi _ku3-babbar_ ni-ih-su _ku3-sig17_
26. 3(u) 4(disz) kap-pi _ku3-babbar szu-si-mesz_ dan-na-[at-te] qa#-al-la-a-[te qa-ta]-na-a-te lut,-t,i u3 su-sa-ni _ku3-babbar_
27. 5(u) 4(disz) kap-pi _ku3-babbar_ s,u-pu-ti <a-di> nak-te-[mi-szu-nu] _gu2#-zi-mesz_ s,ip-ra-a-te _u4-sakar-mesz har-mesz ku3-babbar_
28. 5(disz) a-za-na-at _ku3-babbar_ qa-bu-a-te mu-kar-ri-[si nab]-li _nig2-na-mesz kur_ ta-ba-li u3 mu-qa-te-rat _ku3-babbar_
29. 1(u) 3(disz) ki-u2-ri _urudu_ tap-ha-a-ni _urudu_ nar3-ma-ka-a-[te] _urudu#_ a-sa-al-la-te _urudu utul2-mesz urudu_ qu-li-a-te _urudu_
30. [2(u) 4(disz)] kan-ni _urudu_ ki-u2-ri _urudu_ hu-ru-pa-a-te _urudu_ kur#-[ku]-ri _urudu_ qu-ul-li _urudu_ na-as-ri _urudu e2_ bu-s,i-ni _urudu_
31. [1(disz)] _me_ 2(u) u2-de-e _urudu_ dan-nu-<ti> qa-lu-ti e pisz-ti _kur_-szu2-nu sza ni-bit _mu_-szu2-nu a-na sza2-t,a-a-ri la t,a-a-bu
32. [...] ka-nu-nu _an-bar_ ne2-se-pi2 _an-bar_ na-as-ri _an-bar_ a-ru-ut-hi _an-bar e2_ bu-s,i-ni _an-bar_
33. [1(disz)] _me_ 3(u) lu-bul-ti bir-me _gada_ ta-kil-tu u3 _sik2-mesz_ lu-bul-ti ta-bar-ri sza _kur_ ur-ar-t,i u3 _kur_ hab-hi
34. [a]-di bu-szi-e _e2-gal_-li3-szu2-asz2-lu-lam-ma ak-mu-ra _nig2-ga_-szu2 _lu2_ szu-ut _sag-mesz_-ia _lu2_ re-di-ia <a>-na _e2_ {d}hal-di-a asz2-pur-ma
35. {d}hal-di-a _dingir_-szu u3 {d}ba-ag-bar-tu {d}1(u)-5(disz)-szu a-di _nig2-ga e2-kur_-szu ma-'a-at-ti mal ba-szu-u2
36. [...] 4(disz)# _gun_ 3(disz) _ma-na ku3-sig17_ 1(disz) _me_ 1(gesz2) 2(disz) _gun_ 2(u) _ma-na_ 6(disz)-szu _lal ku3-babbar_ 3(disz) _lim_ 6(disz) _me gun zabar_ szi-bir-tu
37. [6(disz) a]-ri at _ku3-sig17_ sza i-na at-ma-ni-szu2 im-nu u3 szu-me-lu it-'u-la-a-ma ih-tal-la-a sza2-ru-risz
38. [u3 _sag]-du_ lab-bi na-ad-ru-te s,ur-ru-szi-in a-s,u-nim-ma 5(disz) _gun_ 1(u) 2(disz) _ma-[na]_ sa-a-mu ru-usz-szu-u2 ti-is,-bu-tu _ki-la2_
39. [1(disz) ... qar]-ni sze-[la-la-te] asz2-kut-ti _ka2-mesz_-szu2 sza2 2(disz) _gun ku3-sig17_ sa-gi-ru# [i]-na [szu-qu]-ul-ti szap-ku
40. 1(disz) _sag-kul ku3-sig17_ rit-te a-me-lu-ti ri-kis mu-tir-te sza a-bu-bu mu-up-par-szu [szur-bu-s,u] s,e-ru-usz-[szu]
41. 1(disz) sik-kat3 _ku3-sig17_ ka-la-at sik-ku-ri mu-dan-ni-na-at ri-kis _e2-kur_ na-s,i-rat bu-sze-e nak-mi u3 ma-ak-ku-[ri]
42. 2(disz) nam-za-qi _ku3-sig17 {d}lamma_-at a-ge-e na-szat _gesz_ mit,-t,i u3 kip-pa-te sza szi-_har giri3-ii_-szi-na szuk-bu-sa lab-bi na-ad-ru-te
43. er-bet ta-szu-nu mar-kas ba-a-bi u2-su-um pa-pa-hi sza 2(disz) _gun_ 1(u) 2(disz) _ma-na ku3-sig17#_ szu#-qul-tu s,ab-tu-ma mu-kil-lu _{gesz}ig_
44. 1(disz) _gir2 ku3-sig17 gal_-u2 nam-s,a-ar i-di-szu sza 2(u) 6(disz) _ma-na_ 3(disz)-su _ku3-sig17_ szit#-ku-nu _ki-la2_
45. 1(disz) _gir2 ku3-sig17 gal_-u2 nam-s,ar i-di-szu sza 2(u) 6(disz) _ma-na_ 3(disz)-su _ku3-sig17_ szit#-ku-nu _ki-la2_
46. 1(gesz2) 3(u) 6(disz) szu-kur-ri _ku3-babbar_ qur-pi-si _ku3-babbar {gesz}pan ku3-babbar_ szil-ta-hi _ku3-babbar_ sza-ni#-ih#-si2 u3 ih-zi _ku3-sig17_
47. 1(u) 2(disz) a-ri-at _ku3-babbar_ dan-na-a-te sza _sag-du_ a-bu-bi _ur-mah_ u3 _am#_ bu#-un-nu-u2 ni-ip-hi-szi-in
48. 1(gesz2) 7(disz) ki-u2-ri _ku3-babbar_ kan-ni _ku3-babbar_ ka-nu-ni _ku3-babbar_ sa-al-li ur-qi _ku3-babbar_ sza ih-zi u3 ni-ih-si _ku3-sig17_
49. 1(gesz2) 2(disz) mu-s,a-ri-ir-te _ku3-babbar_ lu-rin-te _ku3-babbar_ u2-de-e _ku3-babbar_ la mit-ha-ru-ti sza ni-ih-si u3 ih-zi _ku3-sig17_
50. 3(u) 3(disz) _{gesz}gigir-mesz ku3-babbar {gesz}pan ku3-babbar_ isz-pat _ku3-babbar_ mit,-t,i _ku3-babbar {gesz}gidru ku3-babbar_ ma-an-zi-a-sze _ku3-babbar_ a-ri-at _ku3-babbar_ s,ip-rat _ku3-babbar_ pur-di-i <_ku3-babbar_> szu-ri-ni _ku3-babbar_
51. 3(disz) _me_ 1(gesz2) 3(u) 3(disz) kap-pi _ku3-babbar_ dan-nu-ti qa-al-lu-ti ni-pisz-ti _kur_ asz-szur{ki} _kur_ u2-ar-t,i u3 _kur_ hab-hi
52. 2(disz) qar-na-at _am gal-mesz_ sza ih-zu-szi-na u3 nik-ka-su-szi-na <_ku3-babbar_> u3 kam-mat _ku3-sig17_ szu-tas-hu-ra ih-zi-szi-in
53. 1(disz) tim-bu-ut-te _ku3-sig17_ sza a-na szul-lu-um par-s,i sza {d}ba-ag-bar-ti al-ti {d}hal-di-a szu-tam-lu u2 ni-siq-ti _na4#-mesz_
54. 9(disz) lu-ba#-re-e <ta>-al-bul-ti _dingir_-ti-szu sza ni-ip-hi _ku3-sig17_ ia-ar _ku3-sig17_ szi-bit-su-nu i-na mu-ur-de-e s,u-ub-bu-tu
55. 7(disz)-szu2 _kusz-da-e-sir_ sza _mul-mesz ku3-sig17_ mul-lu-ma it-ti isz-tuh-hi ku3-babbar sza kip-lu u3 ih-zi _ku3-sig17_
56. 1(disz) _{gesz}na2 zu2_ ma-a-a-al-ti _ku3-babbar_ tap-szu-uh-ti _dingir_-ti ma tam-lit _na4-mesz ku3-sig17_
57. 1(disz) _me_ 3(u) 9(disz) _{gesz}szibir-mesz zu2 {gesz}banszur-mesz zu2_ sa-al-li ur-qi _zu2 gir2 zu2 gir2-tur-mesz zu2 {gesz}esi_ sza ih-zu-szi-na _ku3-sig17_
58. 1(u) _{gesz}banszur-mesz {gesz}taskarin_ mah-ri-s,i _{gesz}taskarin_ ne2-me-di _{gesz}esi {gesz}taskarin_ sza ih-zu-szu-nu _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
59. 2(disz) _gi-du8_ 1(u) 4(disz) _na4-mesz_ sa-ma-hu-te ti-iq-ni _dingir_-ti szu-ka-ni {d}hal-di-a u3 {d}ba-ag-bar-ti _dam_-szu2
60. 2(u) 5(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 1(u) 2(disz) a-ri-at _urudu_ dan-na-a-te qa-al-la-a-te s,ip-rat _urudu_ qur-pi-si _urudu_ u3 gul-gul-lat _urudu_
61. 1(disz) _lim_ 5(disz) _me_ 1(u) 4(disz) szu-kur-ri _urudu_ dan-nu-ti qa-al-lu-te sze-la-at szu-kur-ri _urudu_ dan-na-a-te pur-di-i _urudu_ ku-ta-hi _urudu_ a-di _ki-ta-mesz_-szu2-nu _urudu_
62. 3(disz) _me_ 5(disz) _lim_ 4(disz) _me_ 1(u) 2(disz) _gir2-mesz urudu_ dan-nu-ti qa-al-lu-te _{gesz}pan-mesz urudu_ a-za-na-te _urudu_ u3 szil-ta-hi _urudu_
63. 6(disz) _me_ 7(disz) ki-u2-ri _urudu_ dan-nu-ti qa-al-lu-te nar3-ma-ka-a-ti _urudu_ a-sa-la-a-te _urudu utul2-mesz urudu_ qu-li-a-te _urudu_
64. 3(disz) ki-u2-ri _urudu_ dan-nu-ti sza 5(u)-a-a i-<na> min3-da-at _a-mesz_ lib3-ba-szu2-nu s,ab-tu a-di kan-ni-szu-nu dan-nu-ti _urudu_
65. 1(disz) ha-ru-u2 _urudu gal_-tu sza 1(gesz2) 2(u) i-na min3-da-at _a-mesz_ lib3-ba-sza2 s,ab-tu a-di kan-ni-sza2 _gal_-i _urudu_
66. sza _lugal-mesz_-ni sza _kur_ ur-ar-t,i a-na e-pesz _udu-siskur-mesz_ ma-har {d}hal-di-a u2-mal-lu-u2 _gesztin-mesz_ ma-qi-te
67. 4(disz) {d}s,a-lam _urudu ni-gab-gal_-li ma-s,ar _ka2-mesz_-szu sza 4(disz) kusz3 mu-la-a-szu2-nu a-di _ki-tusz-mesz_-szu2-nu _urudu-hi-a_ szap-ku
68. 1(disz) s,a-lam ut-nen-ni man-za-az _lugal_-ti sza {disz}{d}1(u)-5(disz)-_bad3 dumu_ {disz}isz-pu-e-ni _lugal kur_ ur-ar-t,i _ki-tusz_-szu _zabar_ szi-ip-ku
69. 1(disz) _gu4 1(disz) gu4-ab2_ a-di _gu4-amar_-sza2 sza {disz}<{d}>1(u)-5(disz)-_bad3 dumu_ {disz}isz-pu-e-ni _urudu-hi-<a>-e2_ {d}hal-di-a a-na e-qi u2-ter-ru-ma isz-t,uru# s,e-ru-usz-szu2-un
70. 1(disz) s,a-lam {disz}ar-gisz-ti _lugal kur_ ur-ar-t,i sza _aga mul_-ti _dingir_-ti ap-ru-ma _szu-ii_ 1(u)-5(disz)-szu2 ka-ri-bat a-di _e2_-szu 1(gesz2) _gun urudu-hi-a ki-la2_
71. 1(disz) s,a-lam {disz}ur-sa-a it-ti 2(disz) _ansze-kur-ra-mesz_ pit2-hal-li3-szu2 _lu2-{gesz}gigir_-szu2 a-di _ki-tusz_-szu2-nu _urudu-hi-a_ szap-ku
72. sza tasz-ri-ih-ti ra-ma-ni-szu ma-a i-na 2(disz) _ansze-kur-<ra>-mesz_-ia u3 1(disz)-en _lu2-{gesz}gigir_-ia _lugal_-ut _kur_ ur-ar-t,i ik-szu-du qa-ti ba-rim _edin_-szu2-un
73. a-di _nig2-ga_-szu2 ma-at-ti sza ni-i-ba la i-szu-u2 asz2-lu-la
74. e-zib u2-de-e _ku2-gi ku3-babbar an-na zabar an-bar zu2 {gesz}esi {gesz}taskarin_ u3 gi-mir _gesz-hi-a_ ka-la-a-ma
75. sza ul-tu2 _uru e2-gal_-li3 u3 _e2-dingir_ um-ma-na-at {d}a-szur {d}marduk a-na la ma-ni isz-lu-lu-ni
76. _nig2-szu-mesz e2-gal_-li3 {disz}ur-za-na u3 {d}hal-di-a a-di _nig-ga_-szu3 ma-a'-di sza _ta_ qe2-reb _uru_ mu-s,a-s,ir asz2-lu-la
77. um-ma-na-te-ia rap-sza2-a-te i-na gi-ip-szi-szi-na e-mid-ma a-na qe2-reb _kur_ asz-szur-_ki_ u2-szal-di-id
78. _un-mesz_ na-gi-i sza _uru_ mu-s,a-s,ir it-ti _un-mesz kur_ asz-szur-_ki_ am-nu-ma il-ku tup-szik-ku ki-i sza asz3-szu-ri e-mid-su-nu-te
79. isz-me2-ma {disz}ur-sa-a qaq-qa-risz ip-pal-si-ih na-ah-lap-a-te-szu2 u2-szar-rit,-ma usz-sze-ra i-de-e-szu
80. isz-hu-ut, ku-bu-us-su pi-rat-su ih-si-ip-ma u2-rep-pi-is lib3-ba-szu i-na ki-lal-li-szu2 bu-up-pa-nisz is-sa-hi-ip
81. iz-ziz-ma s,ur-ru-szu ih-mu-t,a ka-bat-tusz i-na pi-i-szu it-tasz-ku-nu qu-ub-be2-e mar-s,u-u2-te
82. i-na _kur_ ur-ar-t,i a-na pat, gim-ri-szu2 si-pit-tu u2-sza2-as,-rih-ma gir-ra-nu sza du-ur u4-me i-na _kur_ na-'i-ri u2-sza2-asz2-kin2
$(dividing line)
83. i-na e-mu-qi s,i-ra-a-te sza {d}a-szur _en_-ia i-na li-i-te da-na-ni sza {d}en {d}ag _dingir-mesz_ tik-li-ia
84. i-na an-ni ke-e-ni sza {d}utu _di-ku5-gal dingir-mesz_ sza t,u-u2-de ip-tu-ma s,u-lu-lu isz-ku-nu _ugu_ um-ma-ni-ia
85. i-na nar3-bi sza {d}nergal dan-dan dingir-mesz a-lik i-di-ia na-s,ir _karasz_-ia
86. _ta kur_ su-um-bi na-gi-i i-na bi-rit _kur_ ni-kip-pa _kur_ u2-pa-a _kur-mesz_-e mar-s,u-ti a-na _kur_ ur-ar-t,a e-tar-ba
87. i-na _kur_ ur-ar-t,i _kur_ zi-kir-ti _kur_ ma-an-na-a-a _kur_ na-'i-i-ri u3 _kur_ mu-s,a-s,i-ri
88. ki-ma lab-bi na-ad-ri sza pu-luh-tu ra-mu-u2 e-el-lisz at-tal-lak-ma la a-mu-ra mu-ni-ih-hu
89. sza {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-a {disz}me-ta-at-ti _kur_ zi-kir-ta-a-a i-na da-ab-de-e s,e-e-ri _erin2-hi-a_-szu2-nu ma-at-tu u2-szam-qit
90. 4(disz) _me_ 3(u) _uru-mesz_-ni sza 7(disz) na-ge-e sza {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-[a] gi-mir-tu ak-szud-ma u2-szah-rib _kur_-su
91. sza {disz}ur-za-na _uru_ mu-s,a-s,ir-a-a {d}hal-di-a _dingir_-szu {d}ba-ag-bar-tu {d}isz-tar-szu2 a-di bu-sze-e _e2#-kur#_-szu2 ma-a'-di
92. it-ti 6(disz) _lim_ 1(disz) _me_ 1(u) _un-mesz_ 1(u) 2(disz) _ansze_ ku-dini 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) _ansze-mesz_ 5(disz) _me_ 2(u) 5(disz) _gu4-mesz_ 1(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) 5(disz) _udu-mesz [dam_-su] _dumu-mesz_-szu2 _dumu-munus-mesz_-szu2 asz2-lu-la
93. i-na ne2-re-bi sza _kur_ an-da-ru-ut-ta _kur_-i mar-s,i _sag uru_ hi-ip-par-na at-tu-s,i-a szal-misz# a-na# _kur_-ia a-tu-ra
$(dividing line)
94. 1(disz)-en _lu2-en {gesz}gigir 2(disz) lu2_ sza-pit-hal-li3 3(disz) _lu2_ kal-la-ba-a-ni de-e-ku
95. _lu2-eme-sag-mesz {disz}dug3-ga-im_-{d}a-szur _lu2-agrig gal_-u2 i-na _ugu_ {d}a-szur be-li2-ia ul-te-bi-la
96. t,up-pi {disz}{d}ag-szal-lim-szu-nu _lu2-dub-sar_ szar-ri _gal_-u2 _lu2-gal-gi#-bur3 lu2_ um-ma-an _{disz}lugal-gi-na lugal kur_ asz-szur-_ki_
97. bu-uk-ru {disz}har-ma-ak-ki _lu2-dub-sar lugal bal-til-ki_-u2
98. i-na li-i-mi _{disz}{d}innin-bad3 lu2-gar-kur uru-limmu2_-ha na-s,u
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
$ single ruling
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
$ single ruling
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Update made on 2007-09-20 at 02:00:26 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P285665 = TCL 03, AO 05372
@obverse
@column 1
1. a-na {d}a-szur a-bu _dingir-mesz en gal_-e a-szib e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra _e2-kur_-szu2 _gal_-i a-dan-nisz a-dan-nisz lu szul-mu
$(dividing line)
2. a-na _dingir-mesz_-ni _dingir-nam-mesz {d}inanna-mesz_ a-szi-bu-ut e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra _e2-kur_-szu2-nu _gal_-i a-dan-nisz a-dan-nisz lu szul-mu
$(dividing line)
3. a-na _dingir-mesz_-ni _dingir-nam-mesz {d}inanna-mesz_ a-szi-bu-ut _iri_ {d}a-szur4 _e2-kur_-szu2-nu _gal_-i a-dan-nisz a-dan-nisz lu szul-mu
$(dividing line)
4. a-na _iri_ u3 _ug3-mesz_-szu2 lu szul-mu a-na _e2-gal_-li3 a-szib lib3-bi-sza2 lu szul-mu
$(dividing line)
5. a-na {disz}lugal-gi-na _sanga ku3 ir3_ pa-lih _dingir_-ti-ka _gal_-ti u3 _karasz_-szu a-dan-nisz a-dan-nisz szul-mu
$(dividing line)
6. i-na _{iti}szu-gar-numun-na_ mu-kin t,e3-em ad-na-a-ti _iti_ gasz-ri _ibila_ a-sza2-red-di sza {d}en-lil2 kasz-kasz _dingir-mesz_ {d}nin-urta
7. sza a-na pu-uh-hur um-ma-ni szul-lu-um ka-ra-szi i-na t,up-pi mah-ri isz-t,u-ru-szu _en_ ne2-qi {d}nin-szi-ku3
8. ul-tu _iri_ kal-ha _iri lugal_-ti-ia am-musz-ma _i7_ za-ban _an-ta_-u2 i-na kisz-sza2-ti-szu szam-risz e-bir
9. _u4 3(disz)-kam_ asz2-szu ha-t,a-am pi-i musz-tar-hi ka-as pu-rid-di qar-dam-mi a-na {d}en-lil2 {d}nin-lil2 pal-hisz usz-kin-ma
10. 1(u) _i7_ za-ban _ki-ta_-u2 sza ne2-ber-ta-szu2 pa-asz2-qa-at um-ma-na-at {d}utu {d}marduk pal-gi-isz u2-sza2-asz2-hi-it,
11. i-na ne2-re-bi sza _kur_ kul-la-ar _kur_-i zaq-ri sza _kur_ lu-lu-mi-i sza _kur_ za-mu-a i-qab-bu-szu-ni e-tar-ba
12. i-na _kur_ su-um-bi na-gi-i pi-qit-ti um-ma-ni-ia asz2-kun-ma sza _ansze-kur-ra-mesz_ u3 _{gesz}gigir_ a-mu-ra mi-na-a-szu-un
13. i-na tu-kul-ti-szu2-nu _gal_-ti sza _an-szar_ {d}utu {d}ag {d}marduk u2-szal-lisz-ma a-na qe2-reb hur-sza2-a-ni as-di-ra ta-lu-ku
14. a-na _kur_ zi-kir-te u3 _kur_ an-di-a sza {d}uri3-gal {d}iszkur u2-ri3-gal-li a-li-kut mah-ri-ia u2-szat-ri-s,a ni-ir-szu-un
15. i-na bi-rit _kur_ ni-kip-pa _kur_ u2-pa-a _kur-mesz an-ta-mesz_ sza gi-mir _gesz-mesz_ hi-it-lu-pu-ma qer-bi-szun3 e-szi-tum3-ma pit-lu-hu ne2-reb-szu2-un
16. ki-ma _{gesz}tir_ ere-_igi ugu_ ta-mir-ti-nu s,il-lu tar-s,u-ma a-lik ur-hi-szu-nu la im-ma-ru sza2-ru-ur {d}utu-szi e-tiq-ma
17. _i7_ bu-u2-ia _i7_-tu4 bi-ri-szu-nu a-di _2(u) 6(disz)-am3_ e-bir-ma um-ma-ni i-na gi-ip-szi-sza2 la ig-lud-du _a-mesz_ mi-li
18. _kur_ si-mir-ri-a _szu-si kur_-i _gal_-tu sza ki-ma sze-lu-ut szu-kur-ri zaq-pat-ma _ugu_ hur-sza2-a-ni szu-bat {d}be-let-dingir-mesz sza2-qa-at re-e-szi
19. sza e-lisz re-sza2-a-sza2 sza2-ma-mi en-da-ma szap-la-nu szur-szu-sza3 szuk-szud-du qe2-reb a-ra-al-li
20. 1(u) u3 ki-ma _edin_ nu-u2-ni i-di me-te-qa la i-sza2-at-ma pa-nisz u3 ar-kisz szum-ru-s,u mu-lu-u2-sza2
21. i-na a-hi-sza2 hur-ri na-at-ba-ak _kur-mesz_-e hu-du-du-u2-ma a-na i-tap-lu-us ni-t,il _igi-min_ szit-pu-rat pu-luh-tu
22. a-na me-le-e _{gesz}gigir_ szit-mur _ansze-kur-ra-mesz_ la t,a-bat-ma a-na me-te-eq _lu2_ zu-uk _giri3-min_ szup-szu-qu ma-lak-sza2
23. i-na pi-it ha-sis-si u3 sza2-dal kar-sze sza {d}e2-a u3 {d}be-let-dingir-mesz i-szi-mu-ni-ma a-na sa-pan _kur_ a-a-bi ip-tu-u2 pu-rid-di
23. i-na pi-it ha-sis-si u3 sza2-dal kar-sze sza {d}e2-a u3 {d}be-let-_dingir-mesz_ i-szi-mu-ni-ma a-na sa-pan _kur_ a-a-bi ip-tu-u2 pu-rid-di
24. ak-kul-li e-re-e dan-nu-ti sag-bu-u2-ia u2-sza2-asz2-szi-ma pu-lu-uk _kur_-i zaq-ri pi-la-nisz u2-par-ri-ru-ma u2-t,i-ib-bu gir-ru
25. mih-rit um-ma-ni-ia as,-bat-ma _{gesz}gigir_ pit-hal-lu4 s,a-ab ta-ha-zi a-li-kut i-di-ia ki-ma _te8{muszen}-mesz_ qar-du-ti s,e!(AD)-ru-usz-sza2 u2-szap-risz
26. s,a-ab hup-szi kal-la-bu _egir_-szu2-nu u2-sza2-as,-bit-ma _ansze-a-ab-ba-mesz ansze-mesz_ bil-ti ki-ma tu-ra-hi tar-bit _kur_-i isz-tah-hi-t,u zuq-ti-sza2
27. um-ma-na-at {d}a-szur gap-sza-ti me-li-sza2 pa-asz2-qu-ti t,a-bisz u2-sze-li-ma el-en _kur_-i szu-a-tu ak-s,u-ra usz-man-ni
28. _kur_ si-na-hul-zi _kur_ bi-ru-at-ti _kur-mesz_ be2-e-ru-te sza ur-qit-su-nu _u2_ kar-szu
29. _kur_ tu-ur-ta-ni _kur_ si-na-bi-ir _kur_ ah-szu-u2-ru u3 _kur_ su-u2-ia _kur-mesz_ si-bit-ti-szu2-nu nam-ra-s,i-isz at-ta-bal-kat3
30. 1(u) _i7_ rap-pa-a _i7_ a-rat-ta-a _i7-mesz_ ti-ib-ki-szu-nu i-na mi-li-szi-na i-ki-isz e-ti-iq
31. a-na _kur_ su-ri-ka-asz2 na-gi-i sza _kur_ man-na-a-a sza pat-ti _kur_ kar-al-li u3 _kur_ al-lab-ri-a at-ta-rad
32. {disz}ul-lu-su-nu _kur_ ma-an-na-a-a asz2-szu a-na tu-ur-ri gi-mil-li-szu sza _mu-an-na_-szam la-pa-rak-ku-u2 a-lak ger-ri-ia isz-me-ma
33. szu-u2 a-di _lu2 gal-mesz_ szi-i-bi ma-li-ki _numun e2 ad_-szu2 szak-ka-nak-ki u3 re-de-e mu-ma-'i-ru-ut _kur_-szu
34. i-na ul-lu-us, lib3-bi u3 hi-du-ut pa-ni ul-tu qe2-reb _kur_-szu2 ba-lu li-i-t,i hi-it-mu-t,i-isz u3-s,a-am-ma
35. ul-tu _iri_ i-zi-ir-ti _iri lugal_-ti-szu2 a-na _iri_ si-ni-hi-ni bir-ti pu-lu-uk _kur_-szu a-di mah-ri-ia il-li-ka
36. ma-da-at-ta-szu _ansze-kur-ra-mesz_ s,i-in-da-at ni-i-ri a-di til-li-szu2-nu _gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_ ub-lam-ma isz-sziq2 _giri3-min_-ia
37. a-na _iri_ la-ta-sze-e _bad3_ sza i-na _ugu i7_-ti sza _kur_ la-a-ru-e-te na-gi-i sza _kur_ al-la-lab-ri-a aq-t,e-rib
38. sza {disz}en-ibila-sum-na _kur_ al-lab-ri-a-a ma-da-ta-szu _ansze-kur-ra-mesz gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_ am-hur a-na _kur_ par-su-asz2 at-ta-rad
39. _lu2 en-iri-mesz_-ni sza _kur_ nam-ri _kur_ sa-an-gi-bu-ti _kur_ e2-ab-da-da-ni u3 _kur_ ma-da-a-a dan-nu-ti a-lak ger-ri-ia isz-mu-ma
40. 1(u) szu-uh-ru-ub ma-ta-a-ti-szu2-nu sza i-na _mu-an-na_-ia mah-ri-ti i-na uz-ni-szu2-nu ib-szi-ma sza2-hur-ra-tu2 it-ta-bi-ik _ugu_-szu2-un
41. ma-da-ta-szu-nu ka-bit-tu ul-tu qe2-reb ma-ta-a-ti-szu-nu isz-szu-nim-ma i-na _kur_ par-su-asz2 u2-szad-gi-lu pa-ni-ia
42. sza {disz}ta-al-ta-a _kur_ el-li-pa-a-a {disz}uk-sa-tar {disz}du-ri-si {disz}sa-tar-e-szu2 _lu2 en-iri-mesz_-ni sza _i7_-ti
43. {disz}an-zi-i sza _iri_ hal-hu-bar-ra {disz}pa-a-a-uk-ku sza _iri_ ki-lam-ba-te {disz}u2-zi-i sza _iri_ ma-a-li
44. {disz}u2-a-ki-ir-tu sza _iri_ na-ap-pi {disz}ma-ki-ir-tu sza _iri_ e2-sa-ag-bat {disz}ki-ta-ak-ki sza _iri_ u2-ri-an-gi
45. {disz}ma-asz2-da-a-a uk-ku sza _iri_ ki-in-ga-ra-ku {disz}u2-zi-tar sza _iri_ qa-an-ta-a-u2 {disz}pa-a-uk-ku sza _iri e2_-kab-szi
46. {disz}hu-um-be2-e sza _iri_ e2-zu-al-za-asz2 {disz}u2-zu-ma-an-da _iri_ ki-si-lah-ha {disz}bur-bu-ra-zu sza _iri_ e2-{d}1(u)-5(disz)
47. {disz}ba-ag-par2-ar-na sza _iri_ zak-ru-te {disz}da-ri-i sza _kur_ sza2-par2-da {disz}usz-ra-a sza _iri_ ka-an-za-ba-ka-ni
48. {disz}szar-ru-ti sza _iri_ kar-zi-nu-u2 {disz}ma-asz2-dak-ku sza _iri_ an-dir-pa-ti-a-ni {disz}ak-ku-us-su sza _iri_ u2-si-gur {disz}bir-ta-tu sza _iri_ s,i-bur-a-a
49. {disz}za-ar-du-uk-ku sza _iri_ ha-ar-zi-a-nu {disz}ma-asz2-dak-ka sza _iri_ a-rat-is-ti {disz}sa-tar-pa-nu sza _iri_ ba-ri-ka-nu {disz}kar-ak-ku sza _kur_ u2-ri-ka-a-a
50. 1(u) _ansze-kur-ra-mesz_ pe-tan bir-ki _ansze_ pa-re-e s,ar-hu-ti _ansze_ ud-ri i-lit-ti _kur_-szu-nu _gu4-mesz_ u2 s,e-e-ni am-hur
$(dividing line)
51. _ta kur_ par-su-asz2 at-tu-musz a-na _kur_ mi-is-si na-gi-i sza _kur_ ma-an-na-a-a aq-t,e-rib
52. {disz}ul-lu-su-nu a-di _ug3-mesz kur_-szu i-na tag-mir-ti lib3-bi sza e-pesz ar-du-ti i-na _iri_ si-ir-da-ak-ka bir-ti-szu2 u2-qa-'i ger-ri
53. ki-ma _lu2_ szu-ut-_sag-mesz_-ia _lu2 en-nam-mesz_-sza _kur_ asz-szur{ki} _zi3-da-mesz gesztin-mesz_ a-na ta-kul-ti um-ma-ni-ia ka-re-e isz-pu-uk-ma
54. _dumu_-szu2 _gal_-u2 it-ti _igi-sa2_-e szul-ma-ni u2-szat-li-man-ni-ma a-na kun-ni szar-ru-ti-szu2 ip-qid-da na-ra-a-szu
55. _ansze-kur-ra-mesz gal-mesz la2_-at ni-i-ri _gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_ ma-da-ta-szu2 am-hur-szu-ma asz2-szu2 tur-ri gi-mil-li-szu il-bi-na ap-pu
56. _giri3-min kur_ ka-ak-mi-I _lu2 kur2_ lem-ni _ta_ qe2-reb _kur_-szu pa-ra-si-im-ma sza {disz}ur-sa-a i-na dab2-de-e _edin_ suh-hur-ta-szu2 sza2-ka-ni
57. _kur_ ma-an-na-a-a sap-hu a-na asz2-ri-szu tur-ri _ugu lu2 kur2_-szu2 i-na li-ti uz-zu-zi-im-ma ma-s,e-e mal lib3-bi
58. szu-u2 a-di _lu2_ ra-ban-ni _lu2_ sza2-kin2 t,e3-em _kur_-szu2 u2-s,al-lu-ni-ma i-na pa-ni-ia _ugu_ er-be2 rit-ti-szu2-nu ip-tasz-szi-lu ki-ma kal-bi
59. re-e-ma ar-<szi>-szu-nu-ti-ma ut-nen-ni-szu-nu al-qe at-mu-szu-nu sza te-nin-ti asz2-me2-ma aq-bi-szu-nu a-hu-lap
60. 1(u) asz2-szu da-na-ni szu-tu-ri sza {d}a-szur {d}marduk isz-ru-ku-ni-ma _ugu_ kul-lat mal-ki sza kisz-sza2-ti u2-szar-bu-u2 _{gesz}tukul-mesz_-ia
61. sa-kap _kur_ ur-ar-t,i tur-ri mi-is,-ri-szu-un _ug3-mesz kur_ man-na-a-a dal-pa-a-te szup-szu-hi aq-bi-szu-nu-ti-ma ir-hi-s,u lib-bu
62. sza {disz}ul-lu-su-nu _lugal_ be-li2-szu-nu _{gesz}banszur_ tak-bit-ti ma-har-szu ar-ku-su-ma _ugu_ sza {disz}ir-an-zi a-bi a-lid-di-szu2 u2-szaq-qi2 _{gesz}gu-za_-szu2
63. sza2-a-szu-nu it-ti _ug3-mesz kur_ asz-szur{ki} i-na _{gesz}banszur_ hi-da-a-ti u2-sze-szib-szu-nu-ti-ma ma-har _an-szar_ u3 _dinger-mesz kur_-szu2-nu ik-ru-bu _lugal_-ti
64. {disz}zi-i-zi-i sza _iri_ ap-pa-tar {disz}za-la-a-a sza _iri_ ki-it-pat-a-a _lu2 en iri-mesz_-ni sza _kur_ gi-zi-il-bu-un-di na-gi-i
65. sza i-na _kur-mesz_-e ni-su-ti a-szar ru-uq-te usz-bu-ma i-na szid-<di> _kur_ man-na-a-a u3 _kur_ ma-da-a-a ki-ma {gesz}ri par-ku
66. u3 _ug3-mesz_ a-<szi>-bu-ut _iri-mesz_-ni szu-a-tu-nu a-na e-mu-qi ra-ma-ni-szu2-nu tak-lu-ma la i-du-u2 be-lu-tu
67. sza i-na _lugal-mesz_-ni a-li-kut mah-ri-ia a-a-um-ma szu-bat-su-un la e-mu-ru-ma _mu_-szu2-nu la isz-mu-u2 la im-hu-ru bi-lat-su-un
68. [i-na] zi#-kir-szu2 _gal_-i sza {d}a-szur _en_-ia sza szuk-nu-usz mal-ki sza _kur-mesz_-e u3 ma-har _igi-sa2_-e-szu2-nu isz-ru-ku szi-rik-ti
69. [me-te]-eq# ger#-ri-ia isz-mu-ma pu-luh-ti me-lam-me-ia ik-tum3-szu-nu-ti i-na qe2-reb _kur_-szu-nu im-qut-su-nu hat-tu
70. [1(u)] ma#-da-ta-szu-nu _ansze-kur-ra-mesz_ s,i-in-da-<at> ni-i-ri a-na la ma-ni _gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_
71. _ta# iri_ ap-pa-tar u3 _iri_ ki-it-pat isz-szu-nim-ma i-na _iri_ zi-ir-di-ak-ka sza _kur_ man-na-a-a a-di mah-<ri>-ia ub-lu-ni
72. asz2#-szu e-t,er na-pisz-ti-szu-un i-ba-lu-ni-ma a-na la na-qar _bad3-mesz_-szu2-nu u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
73. u3 a-na sza2-lam _kur_-szu-un _lu2_ qe-e-pu _ugu_-szu-nu ap-qid-ma i-na _szu-min lu2_ szu-ut-_sag-mesz_-ia _lu2 nig2-kur kur_ par-su-asz2 am-nu-szu2-nu-ti
$(dividing line)
74. _ta iri_ zi-ir-di-ak-ka _iri_ bir-ti sza _kur_ ma-an-na-a-a at-tu-musz
75. 3(u) _danna_ qaq-qa-ru i-na bi-rit _kur_ ma-an-na-a-a _kur_ e2-kab-si u3 _kur_ ma-da-a dan-nu-ti szit-mu-risz! al-lik-ma
76. a#-na _iri_ pa-an-zi-isz bir-ti-szu2 _gal_-ti sza _ugu# kur#_ zi-kir-te u3 _kur_ an-di-a a-na ka-a-di na-da-at
77. sza# a-na la a-s,e-e mul-tah-t,i ka-le-e _giri3-min lu2# kur2# ugu_ na-ge-e# ki#-lal#-la#-an rak-sa-tu aq-t,e-rib
78. sza# _iri_ bir-ti szu-a-ti rik-si-sza2 u2-dan-nin-ma _sze-pad-mesz i3#?-[mesz gesztin?]-mesz#_ u3#-[nu-ut ta]-ha-zi i-na lib3-bi u2-sze-li
$(dividing line)
79. _ta iri_ pa-an-zi-isz at-tu-musz _i7_ isz-tar-a-u2-ra-a _i7#?_-tu4#? e-te-bir a-na _kur_ a-u2-ka-ne2-e na#-gi-i# sza# _kur#_ zi-kir-te aq-t,e-rib
80. 1(u) 1(disz) me-ta-at-<<ta>>-ti _kur_ zi-kir-ta-a-a sza ni-ir <{d}a-szur> is,-lu-ma# sze-t,u-tu {disz#}ul#-lu-su-nu _lugal_ be-li2-szu2 il-qu-u2 i-mi-szu _ARAD2_-su
81. a-na {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-a sza ki-i sza2-szu-ma ta-szim-tu la i-du-u2 ne2-ra-ri la e-t,ir _zi_-szu2 it-ta-kil-ma
82. _ugu kur_ u2-asz2-di-rik-ka _kur_-i mar-s,i pal-hisz e-li-ma ma-lak ger-ri-ia a-na ru-qe-e-te it,-t,ul2-ma ir-ru-t,u _uzu-mesz_-szu2
83. kul-lat _ug3-mesz kur_-szu2 u2-pah-hir-ma a-na _kur-mesz_-e ru-qu-u2-te nam-ra-s,i-isz u2-sze-li-ma la in-na-mir a-szar-szu-un
84. u3 szu-u2 _iri_ pa-ar-da _iri lugal_-ti-szu2 pa-nu-usz-szu la i-qer-ma bu-sze-e _e2-gal_-szu2 e-zib-ma u2-s,i ka-ma-ti-isz
85. _ansze-kur-ra-mesz_-szu2 u3 s,a-ab ta-ha-zi#-szu u2-zak-ki-ma a-na re-s,u-ut {disz}ur-sa-a ne2-ra-ri-szu u2-bil2 ki-it-ru
86. _lu2 erin2-mesz_ ti-du-ki-szu ek-du-ti sza i-na ne2-re-bi sza _kur_ u2-asz2-di-rik-ka a-na ka-a-di usz-bu a-duk-ma
87. _iri_ isz#-ta-ip-pa _iri_ sak-ta-tu-usz _iri_ na-an-zu _iri_ a-u2-ka-ne2-e _iri_ ka-a-ba-ni _iri_ gur-ru-su-pa _iri_ ra-ak-si
88. _iri_ gim-da-ak-rik-ka _iri_ ba-ru-nak-ka _iri_ u2-ba-ba-ra _iri_ si-te-ra _iri_ ta-asz2-ta-mi _iri_ te-sa-am-mi-a
89. 1(u) 2(disz) _iri-mesz_-szu2-nu dan-nu-ti _e2-bad3-mesz_-ni a-di 1(gesz2) 2(u) 4(disz) _iri-mesz_-ni sza se-eh-ri-szu2-nu gi-mir-tu ak-szu-ud
90. 1(u) _bad3-mesz_-szu2-nu ap-pu-ul _e2-mesz_ qer-bi-szu2-nu {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma ki-ma sza a-bu-bu u2-ab-bi-tu _dul_-nisz u2-kam2-mir
$(dividing line)
91. _ta kur_ a-u2-ka-ne2-e at-tu-mus <a-na> _kur_ u2-isz-di-isz na-gi-i-sza _kur_ man-na-a-a sza {disz}ur-sa-a e-ki-mu-usz aq-t,e-rib
92. el-la-mu-u'3-a {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-a la na-s,ir zi-kir {d}a-szur {d}marduk la pa-li-hu ma-mit _en en-en_
93. _lu2_ szad-du-u'3-a _numun_ ne2-er-ti sza ta-szim-tu la i-du-u <a-na> da-ba-ab tusz-szi nu-ul-la-ti ti-is,-bu-ra szap-ta-a-szu2
94. sza {d}utu _di-ku5 gal dingir-mesz_ zi-kir-szu2 kab-tu la na-as,-ru-ma _mu-an-na_-szam a-na la e-ge-e e-te-ti-<qu> _gesz-hur_-szu2
95. _egir_ hi-t,a-a-te-szu2 mah-ra-a-te gul-lul-tu _gal_-tu sza he-pe-e _kur_-szu u3 szum-qut# _ug3-mesz_-szu2 e-pu-usz-ma
96. i-na _kur_ u2-a-usz _kur_-I _gal_-i sza it-ti szi-kin2 _im-dir_ i-na qe2-reb _an_-e um#-mu-da# re-sza2-a-szu
97. sza isz-tu _u4_-um s,a-a-ti _numun_ szik-nat _zi_-tim a-szar-szu la e-ti-qu-ma# a-lik ur#-hi# la# e-mu-ru du-rug-szu2
98. u3 is,-s,ur _an_-e mu-up-par-szu s,e-ru-usz la i-ba-a'-u2-ma a-na szu-us,-bu-ub kap-pi _tur-mesz_-szu2#? [la iq]-nu#?-nu# qin-nam
99. _kur_-u2 zaq-ru sza ki-ma sze-el2-ti pat-ri zaq-pu-ma hur-ri na-at-bak _kur-mesz_-e ru-qu-[u2-te ...] _u2#_ s,ur#-ru#-usz#-szu#
100. 1(u) i-na um-sze _gal-mesz_ u3 dan-na-at _en-te-na_ sza qa-asz2-tu szu-kud-du <i-na> sze-rim li-la2-a-ti usz#?-[ta?-ba?-ru?]-u2 ni-pi-ih-szu-un
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
101. szal-gu ur-ru u3 mu-szu s,e-ru-usz-szu2 kit-mu-ru-ma gi-mir la-a-ni-szu lit-bu#?-[szu hal-pu-u2] u3 szu-ri-pu
102. e-ti-iq i-te-e-szu i-na szi-bit, im-hul-li-zu-mur#-szu i-szab-bi-t,u-ma i-na da#-[na-an e-ri-ia-a]-ti# uq-t,am-mu-u2 _uzu-mesz_-szu2
103. um-ma-an-szu ma-a'-du a-di-re-s,e-e-szu2 id-kam-ma a-na#-[tur]-ri# gi-mil-li sza [{disz}me-ta-at-ti _kur_ zi]-kir#-ta-a-<a> isz-ku-na pu-hur
104. _lu2_ mun-dah-s,i-szu le-'u-ut ta-ha-zi tu-kul-ti um-ma#-[ni-szu ...-szu]-nu u2-zak-ki-ma
105. _ansze-kur-ra-mesz_ ru-kub-i-szu-nu pe-tan bir-ki _gesz_ [... u2 sza]-asz2-szi-szu-nu-ti _{gesz}tukul-mesz_
106. {disz}me-ta-at-ti _kur_ zi-kir-ta-a-a sza is-tu [...]-ti isz-sza2-kin re-s,u-su
107. sza _lugal-mesz_-ni li-mi-ti-szu2 sza _kur-mesz_-e ka-la-szu2#-[nu ... i-tu]-ram-ma ir-ta-szi ne2-ra-ra
108. a-na gi-pisz _erin2-hi-a_-szu2 ma-a'-di u3 kit-ri [...] il-qa-a sze-t,u-sun2
109. ta-nit-ti le-'u-ti ta-ha-zi-szu2 [...] _ki_ sza2-nin e-muq-ia
@column 2
1. 1(u)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 1(u)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 1(u)
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. 1(u)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. 1(u)
1. 1(u) it-ti-ia a-na mit-hu-us, tu-sza2-ri lib3-ba-szu2 ih-szu-uh-ma suh-hur-ti um-[...] {d}en-lil2 asz-szur-ki i-ka-pid la ta-a-a-ar
2. i-na na-kap _kur_-i-szu-a-tu si-dir-tu isz-kun-ma sza taq-ru-ub-ti u3 szu-te-lu-up a-na-an-ti isz-pu-ra _lu2-a_ szip-ri
3. a-na-ku {disz}_lugal-gi-na lugal_ kib-rat _limmu2_-i-re-'i _kur_ asz-szur-_ki_ na-s,ir sa-am-ni {d}en-lil2 {d}marduk mu-pi-iq de-en {d}sza2-masz
4. _numun_ bal-til-_ki uru_ ne2-me-qi pi-it ha-sis-si sza a-mat _dinger-mesz gal-mesz_ pal-hisz u2-taq-qu-ma la i-sa-an-ni-qu _gesz-hur_-szu-un
5. _lugal_ ki-i-nu da-bi-ib dam-qa-a-te sza ik-kib-szu2 a-mat tasz-gir-ti e-pesz _hul_-tim ha-ba-lu la us,-s,u-u2 i-na pi-i-szu
6. _igi-gal2_ mal-ki sza kisz-sza2-ti sza i-na mil-ki u3 t,e3-e-mi ib-ba-nu-u2 pa-lah _dinger-mesz_ u3 {d}isz-ta-ri u2-kal-lu rit-tu-usz-szu2
7. a-na {d}a-szur _lugal_ kul-lat _dinger-mesz_ be-el ma-ta-a-te a-lid gim-ri _lugal_ gim-rat _dingir-mesz gal-mesz_ la-i-t,u kib-ra-a-ti
8. be-el bal-til-_ki_ dan-dan-nu sza i-na uz-za-at te-gim-ti-szu _gal_-ti mal-ki sza kisz-sza2-ti e-t,en#-nu-ma usz-ta-szi la-la-na-a-te
9. kab-tu qar-ra-du sza i-na gisz-par-ri-szu2 e-pisz le-mut-ti la ip-par-szid-du-ma la pa-lih ma-miti-szu in-na-sa-hu-szur-us-su
10. a-na la pa-lih zik-ri-szu sza a-na e-muq-qi ra-ma-ni-szu2 tak-lu nar3-bi _dingir_-ti-szu me2-e-szu-ma i-da-bu-ba tasz-ri-ih-tu
11. 1(u) i-na szit-nu-un asz2-ga-gi ag-gi-isz ir-ri-hu-szu-ma _{gesz}tukul-mesz_-szu2 u2-szab-ba-ru-ma el-lat-su ka-s,ir-tu u2-tar-ru a-na sza2-a-ri
12. u3 a-na na-s,ir szip-t,i2 _dingir-mesz_ sza a-na dam-qi de-en {d}utu tak-lu-ma sza {d}a-szur {d}en-lil2-la2 _dingir-mesz_ pit-lu-hu _dingir_-us-su
13. ul-mi-szu sze-e-ru-ti i-du-usz-szu u2-szal-lak _ugu_ a-a-bi u3 za-ma-ne2-e usz-za-a-su i-na _nig2-e3_
14. asz2-szu i-te-e {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-a pat-ti _kur_-szu _dagal_-tim la e-ti-qu i-na _edin_ la aq-qu-u2 _usz2-mesz_ qu-ra-de-e-szu2
15. i-na qe2-reb tam-ha-ri si-kip-ta-szu <a-na> sza2-ka-ni u3 i-ri-ih pi-i-szu _ugu_-szu tu-ur-rim-ma an-na-szu szu-usz-szi-i qa-ti asz2-szi-szu
16. {d}a-szur be-li2 at-ma-a-a sza mi-sza2-ri isz-me2-ma _ugu_-szu i-t,i-ib a-na tas-pi-ti-ia kit-ti is-sah-ram-ma im-gu-ra tes2-li-ti
17. _{gesz}tukul-mesz_-su2 ez-zu-ti sza i-na a-s,i-szu-nu isz-tu s,i-it {d}utu-szi a-di e-reb {d}utu-szi la ma-gi-ri i-mesz3-szu i-du-u'3-a u2-ma-ir-ma
18. um-ma-na-at {d}a-szur dal-pa-a-ti sza har-ra-an ru-uq-ti il-li-ka-nim-ma szu-nu-ha u3 mu-uq-qa
19. _kur-mesz_-e be2-e-ru-te sza mu-lu-u2 mu-rad-du szup-szu-qu la mi-na e-ta-at-ti-qa-a-ma ik-ki-ra zi-mu-szi-in
20. an-hu-us-si-in ul u2-szap-szi-ih-ma _a-mesz_ s,u-mi ul asz2-qi usz-man-ni ul asz2-kun-ma _bad3 karasz_ ul ak-s,ur
21. 1(u) _lu2_ qu-ra-di-ia ul u2-ma 'i-ir la u2-pah-hi-ra ki-is,-ri-ia sza 1(u) 5(disz) u 2(gesz2) 3(u) a-na i-di-ia la <u2>-te-ram _egir_-u2 la uq-qi
22. ul a-du-ur gi-pisz _erin2-hi-a_-szu _ansze-kur-ra-mesz_-szu2 a-sze-et,-ma a-na <a-na> mu-u'-de-e qu-ra-di-szu sza tah-lu-up-ti ni-isz _igi-2(disz)_ ul ar-szi
23. it-ti _{gesz}gigir giri3-2(disz)_-ia e-de-ni-ti u3 _ansze-kur-ra-mesz_ a-li-kut i-di-ia sza a-szar nak-ri u3 sa-al-mi la ip-pa-rak-ku-u2 ki-tul-lu4 pi-ir-ra {disz}3(u)-_pap-pab_ [...]
24. ki-i _gesz_ szil-ta-hi ez-zi i-na lib-bi-szu am-qut-ma _bad5-bad5_-szu2 am-ha-as,-ma u2-sah-hi-ra ti-ba-a-szu
25. di-ik-ta-szu ma-'a-at-tu a-du-uk-ma _lu2-usz2-mesz_ qu-ra-di-szu ki-ma _munu7#_ asz2-t,i-ma sa-pan-ni _kur_-e u2-mal-li
26. _usz2-mesz_-szu2-nu hur-ri na-at-ba-ki _id2_-esz u2-szar-di-ma s,e-e-ri ki-i-di ba-ma-a-te as,-ru-ba il-lu-risz
27. _lu2_ mun-dah-s,i-szu tu#-kul-ti um-ma-ni-szu na-asz2 _{gesz}pan_ as-ma-re-e pa-an _giri3-ii_-szu ki-ma as-li u2-t,a-bi-ih-ma _sag-du-mesz_-szu2-nu u2-nak-kis
28. <sza2> _sag-kal-mesz_-szu2 ma-li-ki man-za-az pa-ni-szu i-na qe2-reb tu-sza2-ri _{gesz}tukul-mesz_-szu2-nu u2-sab-bir-ma a-di _ansze-kur-ra-mesz_-szu2-nu al-qa-szu-nu-ti
29. 2(disz) me 1(gesz2) _numun lugal_-ti-szu2 _lu2_ szu-ut _sag-mesz lu2-en-nam-mesz_-szu2 _lu2_ sza2 pit-hal-li3-szu2 i-na szu-2(disz) u2-s,ab-bit-ma u2-szap-t,i-ra ta-ha-zu
30. u3 sza2-a-szu i-na pu-hur _karasz_-szu e-sir2-szu-ma _ansze-kur-ra-mesz lal_-at ni-ri-szu i-na us,-s,i mul-mul-li u2-szaq-qi2-ra szap-lu-usz-szu2
31. 1(u) a-na szu-zu-ub _zi-mesz_-szu2 _{gesz}gigir_-szu e-zib-ma i-na _munus-ansze-kur-ra-mesz_ ir-kab-ma mih-rit um-ma-ni-szu in-na-bit
32. {disz}me-ta-at-ti _kur_ zi-kir-ta-a-a a-di _lugal-mesz_-ni sza li-me-ti-szu2 pu-hur-szu-un u2-szam-qit-ma u2-par-ri-ra ki-is,-ri-szu-un
33. sza um-ma-na-at _kur_ ur-ar-t,i _lu2-kur2_ lem-ni a-di kit-ri-szu suh-hur-ta-szu asz2-kun-ma i-na qe2-reb kur u2-a-usz _kur_-i i-ne2-e' ir-tu
34. _ansze-kur-ra-mesz_-szu-nu hur-ri na-at-bak _kur_-e im-lu-ma u3 szu-nu ki kul-ba-bi i-na pu-usz-qi-szu u2-pat-tu u2-ru-uh pa-asz2-qa-a-ti
35. i-na szit-mur _{gesz}tukul-mesz_-ia dan-nu-ti _egir_-szu-nu e-li-ma mu-lu-u2 u3 mu-rad-du u2-mal-la-a _lu2-usz2-mesz_ muq-tab-li
36. 6(disz) _danna_ qaq-qa-ru _ta kur_ u2-a-usz a-di _kur_ zi-mur _kur na4_ asz-pe-e i-na zi-qi-it mul-mul-li ar-du-su
37. si-ta-at _un-mesz_ sza a-na szu-s,u-u2 na-pisz-ti ip-par-szi-du li-i-ti {d}a-szur _en_-ia a-na da-la-li u2-masz-sze-ru-szu-nu-ti
38. {d}iszkur gasz-ru _dumu_ {d}a-nim qar-du ri-gim-szu gal-tu _ugu_-szu-nu id-di-ma i-na ur-pat ri-ih-s,i u3 _na4 an_-e u2-qat-ti re-e-ha
39. {disz}ur-sa-a ma-lik szu-nu sza i-te-e {d}utu {d}marduk e-ti-qu-ma sza {d}a-szur _lugal dingir-mesz_ la u2-kab-bi-du ma-mit-su
40. ri-gim _{gesz}tukul-mesz_-ia dan-nu-ti ip-lah-ma ki-ma is,-s,ur hur-ri sza la-pa-an _a2-munus_ ip-par-szid-du it-ru-ku lib-bu-szu
41. 1(u) ki-i ta-bi-ik da-mi _uru_ t,u-ru-usz-pa-a _uru lugal_-ti-szu u2-masz-szir-ma ki-i mun-nab-ti s,a-a-a-di e-mid-da sza2-ha-at kur-szu2
42. ki-ma _munus_ ha-risz-ti i-na _{gesz}nu2_ in-na-di-ma ak-lu u2 _a-mesz_ i-na pi-i-szu ip-ru-us-ma mu-ru-us, la _zi_-e e-mid ra-man-szu2
43. li-i-ti {d}a-szur be-li2-ia a-na _u4_-mi s,a-a-ti _ugu kur_ ur-ar-t,i asz2-kun-ma pul-hat-su a-na la ma-sze-e e-zi-ba ah-ra-tasz
44. da-na-an kisz-szu-ti-ia szu-tur-tu u3 ti-bu-ut _{gesz}tukul-mesz_-ia szur-bu-ti sza <i-na> kib-rat 4(disz)-i la im-mah-ha-ru-ma la i-ne2-e'-u2 ar-kisz#
45. i-na qe2-reb tam-ha-ri da-ap-ni _ugu kur_ ur-ar-t,i u2-szam-ri-ru _ug3-mesz kur_ zi-kir-te u3 _kur_ an-di-a as-hu-pa i-mat mu-u2-ti
46. _giri3-min lu2 kur2_ lem-na _ta_ qe2-reb _kur_ man-na-a-a ap-ru-us-ma lib3-bi {disz}ul-lu-su-nu be-li2-szu-nu u2-t,ib-ma a-na _ug3-mesz_-szu2 dal-pa-a-te u2-sze-s,i nu-u-ru#
47. a-na-ku {disz}lugal-gi-na na-s,ir kit-ti la e-ti-iq i-te-e {d}a-szur {d}utu szah-tu mu-up-par-ku-u2 pa-lih {d}ag {d}marduk
48. i-na an-ni-szu-nu ke-e-ni ta-as,-mir-ti _sza3_-ia ak-szud-ma _ugu_ szar-hi mu-s,a-li-ia az-zi-za i-na li-it-ti
49. _ugu_ kul-lat _kur-mesz_-e ka-la-a-szu-<nu> szah-ra-ar-tu at-bu-uk-ma qu-u2-lu u3 di-im-ma-tu e-mid-da _ug3-mesz_ nak-ra-ti
50. i-na hu-ud lib3-bi u3 ri-sza2-a-ti it-ti _lu2 nar-mesz {gesz}za3-mi2-mesz_ u3 ta-ba-li a-na qe2-reb usz-man-ni-ia e-ru-ub
51. 1(u) a-na {d}uri3-gal {d}iszkur u3 {d}isz-tar be-li2 ta-ha-zi _dingir-mesz_ a-szi-bu-ut _an_-e _ki_-tim u3 _dingir-mesz_ a-szi-bu-ut _kur_ asz-szur{ki}
52. _udu siskur2-mesz_-e tasz-ri-ih-ti eb-bu-ti aq-qi-ma i-na la-ban ap-pi u3 ut-nen-ni ma-har-szu-un az-ziz-ma u2-szar-ba-a _dingir_-su-un
53. a-na _kur_ an-di-a u3 _kur_ zi-kir-te a-szar pa-nu-ia szak-nu ger-ri u2-szab-t,il-ma a-na _kur_ ur-ar-t,i asz2-ku-na pa-ni-ia
54. _kur_ u2-isz-di-isz na-gu-u2 sza _kur_ man-na-a-a sza {disz}ur-sa-a e-ki-mu-ma ra-ma-nu-usz u2-ter-ru
55. _iri-mesz_-szu2 ma-a'-du-ti sza ki-i _mul-mesz an_-e mi-i-na i-szu-u2 gi-mir-tu ak-szu-ud
56. _bad3-mesz_-ni-szu-nu du-un-nu-nu-ti a-di szi-pi-ik usz-szi-szu-nu has,-ba-ti-isz u2-daq-qi-iq-ma qaq-qa-risz am-nu
57. qi-ra-a-te-szu-nu ma-a'-da-a-ti la-a mi-na u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_ la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
$(dividing line)
58. _ta kur_ u2-isz-di-isz at-tu-musz a-na _iri_ usz-qa-ia bir-ti _gal_-ti re-esz mi-is,-ri sza _kur_ ur-ar-t,i aq-t,e-rib
59. sza i-na ne2-re-bi sza _kur_ za-ra-an-da na-gi-i ki-ma _{gesz}ig_ ed-lat-ma ka-la-at _lu2 dumu_ szip-ri
60. u3 i-na _kur_ ma-al-la-u2 _kur {szim}li_ pul-uk-kisz a-s,a-at-ma _ugu_ ta-mir-ti _kur_ su-u2-bi szu-tal#-bu-szat sza2-ru-risz
61. 1(u) _ug3-mesz_ a-szi-bu-ut na-gi-i szu-a-tu i-na _kur_ ur-ar-t,i mal ba-szu-u2 le-'u-ut
62. mu-re-e mur ni-is-qi s,i-ih-hi-ru-ti i-lit-ti _kur_-szu _dagal_-tim sza a-na ki-s,ir _lugal_-ti-szu2 u2-rab-bu-u2 i-s,ab-ba-tu _mu-an-na_-szam
63. a-di a-na _kur_ su-u2-bi na-gi-i sza _ug3-mesz kur_ ur-ar-t,i _kur_ ma-na-a-a i-qab-bu-szu-ni la il-leq-qu-ma la in-nam-ma-ru li-ti-ik-szu2-un
64. s,e-ru-usz-szu-un hal-la la ip-tu-ma a-s,u-u2 se-eh-ru u3 ta-a-ru si-mat ta-ha-zi la kul-lu-mu szup-t,u-ur# s,i-mit-tu
65. _lu2 eren2-mesz_ szu-nu-ti sza bir-ti u3 na-gi-i a-bi-ik-ti {disz}ur-sa-a _en_-szu2-nu e-mu-ru-ma ki-ma szur-usz kib-ri _i7_ ir-bu-ba _suhusz_-szu2-un#
66. a-lik pa-ni-szu-nu mu-du-ut qab-li sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_ ip-par-szid-du i-mat mu-u2-te sah-pu-ma iq-ru-bu s,e-ru-usz-szu-un
67. da-lil {d}a-szur be-li2-ia sza i-na pu-hur _lu2_ mun-dah-s,i-szu-nu mul-tah-t,u la i-szi-tu-ma u2-sza2-an-nu-szu-nu-ti-ma ik-szud-du mi-tu-ti-isz#
68. _iri_ usz-qa-ia tu-kul-ti _kur_-szu a-di si-hir _iri-mesz_-ni-sza2 har-be2-esz u2-sze-mu-u2 bu-sze-e-szu2-nu e-zi-bu-ma is,-bu-tu2 a-rah la ta-a-ri
69. i-na ti-bu-ut _{gesz}tukul-mesz_-ia dan-nu-ti a-na bir-ti szu-a-ti e-li-ma bu-sze-e-sza2 szad-lu-ti asz2-lu-lam-ma a-na qe2-reb usz-man-ni-ia u2-sze-rib
70. _bad3_-sza2 dan-nu sza tem-min3-szu _ugu_ ki-s,ir _kur_-i szur-szu-du-ma u3 8(disz) ina 1(disz) _kusz3_ ma-szi-ih ku-bur-szu
71. 1(u) ul-tu gaba-dib-bi-szu as,-bat-am-ma a-di usz-szu zaq-ru-te ak-szud-du isz-te-nisz ap-pu-ul-ma qaq-qa-risz u2-szam-hi-ir
72. _e2-mesz_ qer-be2-e-sza2 {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma _{gesz}ur3-mesz_-szi-na szi-hu-ti di-tal-li-isz u2-sze-mi
73. 1(disz) me 1(u) 5(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-sza2 ki-ma ab-ri a-qu-ud-ma qu-tur-szu-un ki-ma a-szam-sza2-ti pa-an _an_-e u2-szak-tim
74. ki-ma sza a-bu-bu u2-ab-bi-tu qer-bi-sa u2-sze-pisz-ma ki-ma kam-ri asz2-pu-ka _iri-mesz_-ni-sza2 asz2-bu-ti
75. _iri_ a-ni-asz2-ta-ni-a _e2_ su-gul-la-te-szu i-na mi-s,ir _kur_ sa-an-gi-bu-te bi-rit _iri_ usz-qa-ia u3 _iri_ tar-ma-ki-sa ep-szu-u
76. a-di 1(u) 7(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu2 ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu sze-hu-ti i-na {d}bil-gi aq-mu
77. _buru14-mesz_-szu-nu _u2_ pu-e-szu-nu asz2-ru-up qi-ra-te na-kam-a-te u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_ la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
78. ki-ma e-ri-bi di-ku-ti bu-ul _karasz_-ia i-na u2-szal-li-szu2 ad-di-ma _u2-hi-a_ tuk-la-ti-szu2 is-su-hu-ma u2-szah-ri-bu _a-gar3_-szu2
$(dividing line)
79. _ta iri_ usz-qa-ia at-tu-musz a-na _kur_ ba-ri tu-kul-ti bu-li-szu sza _kur_ sa-an-gi-bu-tu i-qab-bu-szu-ni aq-te-rib
80. _iri_ tar-u2-i _iri_ tar-ma-ki-sa _e2 bad3-mesz_-ni dan-nu-ti sza i-na _kur_ da-la-a-a ta-mir-ti _e2 sze-PAD-mesz_-szu2 ma-at-ti ep-szu
81. 1(u) _bad3-mesz_-ni-szu-nu dun-nu-nu-ma szal-hu-szu-nu kas,3-ru hi-ri-is,-s,a-ni-szu-nu szup-pu-lu-ma szu-tas-hu-ru li-mi-is-sun2
82. sza i-na qer-bi-szu-nu _ansze kur-ra-mesz_ na-kam-ti ki-s,ir _lugal_-ti-szu2 i-na u2-re-e szu-zu-zu-u2-ma u2-szam-ru-u2 _mu-an-na_-szam
83. _ug3-mesz_ a-szi-bu-tu na-gi-i szu-a-tu ep-szet be-lu-ti-ia sza i-na _iri-mesz_-ni li-me-ti-szu-nu e-tep-pu-szu e-mu-ru-ma ir-szu-u2 gi-lit-tu2
84. _iri-mesz_-ni-szu-nu u2-masz-sze-ru-ma i-na na-ba-li a-szar s,u-ma-mi mad-ba-re-esz in-nab-tu-ma nap-sza2-ta i-sze-e'-u2
85. na-gu-u2# szu#-a-tu# hu-ha-risz as-hu-up-ma i#-na# bi#-rit _iri-mesz_-szu-nu dan-nu-ti u2-szak-di-ra a-nu-un-tu
86. _bad3-mesz_-ni-szu-nu# [dan]-nu#-ti# ul#-tu# [gaba-dib-bi-szu-nu as,-bat a]-di# tem-min3-ni-szu-nu ak-szu-ud ap-pul-ma qaq-qa-risz u2-szam-hi-ir
87. _e2-mesz_ qer-bi-szu#-nu {d}bil-gi# [u2-sza-as,-bit-ma _{gesz}ur3]-mesz#_-szi-na sze-hu-u2-ti di-tal-li-isz u2-sze-mi
88. _buru14_-szu-nu ma-a'-du asz2-ru-up# [qi-ra-te na-kam-a-te u2]-pat#-ti#-ma# _sze#-PAD#-mesz#_ la# ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
89. 3(u) _iri-mesz_-ni li-mi-ti-szu-nu [ki-ma ab-ri a-qu-ud-ma qu-tur-szu-un ki-ma a-szam-sza2-ti] pa#-an _an_-e u2-szak-tim
$(dividing line)
90. _ta iri_ tar-ma-ki-sa at-tu-musz# [...] aq#-t,e-rib
91. 1(u) _iri_ ul-hu _iri_ dan-nu-ti sza i-na _giri3-min# [kur_ kisz?-pal?] [...] x-si#?-[x?]
92. u3 _ug3-mesz_-szu2 ki-ma nu-u2-ni a-na [s,u-um-me-szu-nu _a-mesz_ ...] i#-szat-tu-u2 la i-szab-bu-u2#
93. {disz}ur-sa-a _lugal_ ma-lik-szu-nu i-na bi-ib-lat# [lib3-bi-szu ... mu]-s,e#-e ma-a-mi u2-szak-lim
94. pa-gu ba-bil2 _a-mesz_ szu-du-ti ih-[ri-ma ... _a-mesz] he2#-nun_ ki-ma pu-rat-ti u2-szar-di
95. a-tap-pi la mi-i-na s,ur-ru-usz-sza2 u2-sze-s,a-am#-[ma ...] lu-u2 u2-szam-ki-ra qar-ba-a-te
96. _a-gar3_-szu2 ar-bu sza ul-tu _u4_-um ul-lu-ti# [...] x-du-ma _girin_ u3 _gesztin_ ki-ma zu-un-ni u2-sza2-az-nin
97. _gesz_ dul-bu _gesz_ szu-rat-hu ba-ti _e2-gal_-li3-[szu2 ...] x ki-ma _gesz-tir ugu_ ta-mir-ti-szu2 ta-ra-nu u2-sza2-asz2-szi
97. _gesz_ dul-bu _gesz_ szu-rat-hu ba-ti _e2-gal_-li3-[szu2 ...] x ki-ma _{gesz}tir ugu_ ta-mir-ti-szu2 ta-ra-nu u2-sza2-asz2-szi
98. u3 i-na qer-bi-ti-szu na-di-ti a-ra-ah#-[hi ...] x ... ri#-gim {d}a-la-la _du10-ga_ u2-szal-sa-a _ug3-mesz_-szu
99. 3(disz) me _ansze sze-numun-mesz_ ku-pat {d}nisaba i-na _ab#-[sin2-mesz_-szu2] u2#-szah-[ni]-ib-ma sze-am i-na pa-szir3-te us,-s,a-bu te-li-tu
100. _a-sza3 a-gar3_-szu2 ar-bu-ti sah-hi-isz u2-sze-mi# x-[x-x] x-ma di-isz pa-an szat-ti# szam#-mu u3 ri-i-tu la ip-pa-rak-ku-u2 ku-s,u har-pu
101. 1(u) a-na tar-ba-as, _ansze-kur-ra-mesz_ u3 su-gul#-li u2-ter-szu-ma _ansze-a-ab#-[ba_] gi#-mir _kur_-szu kut-tum-te u2-szal-mid-ma i-szap-pa-ku er-re-tu
102. _e2-gal_ szu-bat# _lugal_-ti a-na mul-ta-'u-ti-szu2 i-na a-hi _i7_-ti ib#-[ni] _gesz-ur3-mesz szim-li_ u2-s,al-lil-szi-ma i-ri-sa u2-t,ib
102. _e2-gal_ szu-bat# _lugal_-ti a-na mul-ta-'u-ti-szu2 i-na a-hi _i7_-ti ib#-[ni] _{gesz}ur3-mesz szim-li_ u2-s,al-lil-szi-ma i-ri-sa u2-t,ib
103. _iri_ sar-du-ri-hu-ur-da bir-tu a-na ka-a-di-szu2 i-na _kur_ kisz-te-er [_du3_-ma ... _kur_ ...]-ti#-na-a-a tu-kul-ti _kur_-szu i-na lib3-bi u2-sze-rib
104. _ug3-mesz_ na-gi-i szu-a-ti a-mat ma-ru-usz-ti sza i-na pa-an {disz}ur-sa-[a _lugal_-szu2-nu] u2#-szap-ri-ku isz-mu-ma u'3-a iq-bu-u2 im-ha-s,u sza2-par2-szu-un
105. _iri_ ul-hu _iri_ dan-nu-ti-szu-nu a-di _iri_ sar-du-ri-hu-ur-da bir-ti tuk-[la-ti-szu2-nu u2]-masz-sze-ru-ma a-na sza2-hat _kur_-e pa-asz2-qa-te ip-par-szid-du mu-szi-tasz
106. i-na szu-hu-ut, lib3-bi-ia li-mi-it na-gi-i szu-a-ti ki-ma im-ba-ri# [as-hu-up]-szu#?-ma szid-du u3 pu-u2-tu ak-s,u-ra szu-ri-pisz
107. a-na _iri_ ul-hi _iri_ tar-ma-a-te-szu2 sza {disz}ur-sa-a e-tel-le-lisz e-ru-ub#-[ma a-na qe2-reb] _e2#-gal_-li3 szu-bat _lugal_-ti-szu2 szal-t,isz at-tal-lak
108. _bad3_-szu dan-nu sza i-na _na4 kur_-i zaq-ri ep-szu i-na qul-mi-i _an-[bar_ u mar]-ri# _an-bar_ has-ba-ti-isz u2-daq-qi-iq-ma qaq-qa-risz am-nu
109. _gesz-ur3-mesz szim-li_ sze-hu-ti ta-as,-lil-ti _e2-gal_-li3-szu2 as-suh# [i-na ka]-la#-pi
109. _{gesz}ur3-mesz szim-li_ sze-hu-ti ta-as,-lil-ti _e2-gal_-li3-szu2 as-suh# [i-na ka]-la#-pi
110. qi-ra-a-te-szu2 na-kam-a-te u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_-su ma-at-tu la# [ni-i]-bi# um-ma-ni u2-sza2-kil
111. 1(u) _e2 gesztin-mesz_-szu2 sza ni-s,ir-te e-ru-ub-ma um-ma-nat {d}a-szur _dagal-mesz#_ [ki-ma _a]-mesz i7_ i-na _kusz_ na-a-de _kusz_ masz-le-e ih-bu-u2 _gesztin du10-ga_
112. _i7_ hi-ri-tu _i7_ tuk-la-te-szu a-ru-ur-sza2 as-kir6!-ma _a-mesz_ du-[usz]-szu#-ti a-na ru-szum-di u2-ter
113. a-da-ap-pi ha-li-li si-lit-te s,ur-ri-sza2 u2-ha-t,i-im-ma sza2 x-[x-x]-szu# isz-qi-la-si-na u2-ka-lim {d}utu-szu
114. a-na _{gesz}kiri6-mesz_-szu2 as-ma-a-ti bu-un-na-ne2-e _iri_-szu2 sza _girin_ u3# _gesztin#-mesz_ za-a'-na-a-ma ki-ma ti-ik _an_-e i-na-tu2#-ka
@reverse
@column 1
1. _lu2_ qu-ra-di-ia ek-du-ti u2-sze-ri-ib-ma x ki-ma {d}iszkur u2-sza2-asz2-gi-mu ri-gim ka-la-bi _an-bar_
2. _girin_-szu2 ma-a'-du sza mi-ni-tu la i-szu-u2# iq-t,u-pu-ma a-na an-hu-ti lib3-bi la e-zi-bu da-re-esz szat-ti s,u-uh-hu
3. _gesz-mesz_-szu _gal-mesz_ si-mat _e2-gal_-li3-szu2 ki-ma _munu5_ asz2-t,i-ma _iri_ ta-nit-ti-szu u2-ma-si-ik-ma u2-szat,-pi-la na-gu-szu
4. _gesz#_ gu#-up#-ni szu-a-tu-<nu> is,-s,a mal ak-szit,-t,u u2-pah-hir-ma a-na gu-ru-un-ni ag-ru-un-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
5. _buru14_-szu-nu ma-a'-du sza ki _gi#_ a-pi ni-i#-ba la i-szu-u2 szur-szisz as-suh-ma a-na musz-szi-e te-s,i-ti la e-zi-ba szu-bul#-tu2
6. _a-gar3_-szu as-mu sza ki-i za-gin3-du-re-e s,er#-pa szak-nu-ma i-na di-sze u3 hab-bu-ri szu-ru-szat ta-mir-tu
7. 1(u) i-na _{gesz}gigir_ pit-hal-li3 me-te-eq ki-mar-ri#-ia ki-ma {d}iszkur ar-hi-is-ma sah-hu tu-kul-ti _ansze-kur-<ra>-mesz_-szu2 ki#-szub-ba-nisz um-mi
8. _iri_ sar-du-ri-hu-ur-da dan-na-su-nu _gal_-tu a-di 5(u) 7(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-sza2 sza _kur_ sa-an-gi-bu-tu na-gi-i
9. si-hir-szu-nu ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _gesz-ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu i-na {d}bil-gi aq-mu-ma di-tal-li-isz u2-sze-mi
9. si-hir-szu-nu ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu i-na {d}bil-gi aq-mu-ma di-tal-li-isz u2-sze-mi
$(dividing line)
10. _ta iri_ ul-hi at-tu-musz a-na a-tur# un-na-te re-esz _iri-mesz_-ni dan-nu-ti sza _kur_ sa-an-gi-bu-te na-gi-i aq-t,e-rib
11. na-gu-u2 asz2-bu s,i-bit _kur_-szu sza ul#-tu ul-la-a a-na ru-up-pu-usz _kur_-szu-nu is-ki-lu _lugal_ pa-ni a-li-kut mah-re-e-szu
12. _iri#_ hu#-ur-nu-ku _iri_ ha-ar-da-ni-a _iri_ gi-zu-ar-zu _iri_ sza2-asz2-zi-is-sa _iri_ hu-un-du-ur-na _an-ta_-u2
13. _iri#_ x-[x]-x-si# _iri#_ u3#-at-zu#-un-za _iri_ a-ra-zu _iri_ sza-{disz}s,i-ni-a _iri_ hu-un-du-ur-na _ki-ta_-u2
14. _iri_ el-[... _iri_ ...]-x-nak _iri_ s,i-it-tu-ar-zu _iri_ zi-ir-ma _iri_ sur-zi-i _iri_ e-li-ia-di-ni-a
15. _iri_ da-ag#-[... _iri_ ...] _iri#_ s,ur#-zi-al-di-u2 _iri_ ar-mu-na _iri_ ki-in-asz2-ta-ni-a
16. 2(u) 1(disz) _iri-mesz_-ni dan#-nu#-[ti ... sza ki-ma] _gesz#_ gap-ni tar-bit _kur_-i _ugu szu-si-mesz kur_ ar-za-bi-a a-s,u-ni
17. _bad3-mesz_-ni dun-nu-nu-[ti ... sza ...] x 2(disz) _usz-ta-am3_ ti-ib-ki gaba-dib-u2 la-ni-szu-nu la-mu-ma
18. a-na man-za-az mun-dah-s,i#-[szu-nu ...] x-ri-szu-s,u-u2 a-na e-pesz ta-ha-zi szu-tal! bu-szu pul-ha-a-ti
19. hi-ri-is,-s,i szup-pu-lu-te a-na tu#-[kul-ti ...] ne2#-reb _abul-mesz_-szu-nu ru-uk-ku-sa di-ma-a-ti
20. _i7-mesz_ ba-bi-lat _a-mesz_ mi-li i-na x [...] x i-na ta-mir-ti-szu-nu la i-szu-u2 ba-t,il-tu
21. _ug3-mesz_-szu-nu i-na t,uh-di u3 mesz-re#-[e ...]-re#-di mal ba-szu-u2 rit-pu-szu si-kil-tu
22. _e2-gal-mesz_ rab-ba-a-te szin-na-at x-[...] _gesz_ ne2-me-du szu-ut-ru-s,u si-mat _lugal_-ti
23. _gesz-ur3-mesz szim-li_ e-ri-szu _du10-ga ta#_ [...] x ha#-x-ma sza e-ri#-bi#-szi#-na#-ki#-ma ha-szur-ri i-za-qa lib3-bu-usz
23. _{gesz}ur3-mesz szim-li_ e-ri-szu _du10-ga ta#_ [...] x ha#-x-ma sza e-ri#-bi#-szi#-na#-ki#-ma ha-szur-ri i-za-qa lib3-bu-usz
24. _ug3-mesz kur_ sa-an-gi-bu-te na-gi-i a-szi#-[bu-ut kur] u3# a-szi-bu-ut _iri-mesz_-ni szu-a-tu-nu gi-mir-tu
25. a-ka-ma ger-ri-ia sza a-na 1{disz} _danna-[ta-am3_ x]-x-tu _ugu kur_ ur-ar-t,i a-na pat, gim-ri-szu2 szit-ku-na#-at# e#-szi#-tu
25. a-ka-ma ger-ri-ia sza a-na 1(disz) _danna-[ta-am3_ x]-x-tu _ugu kur_ ur-ar-t,i a-na pat, gim-ri-szu2 szit-ku-na#-at# e#-szi#-tu
26. sza ma-ad-gi-li-szu-nu sza# na-gu-u2 a-na na-ak#-[ri] _ugu# szu-si-mesz kur_-e di-ma-a-te ru-uk-ku-sa-ma szu-zu-uz-za a-x-[...]
27. qi-da-at ab-ri sza _giri3-min_ nak-ri ul-lu-[x-x]-ti-ma di-par sze-rim li-la2-a-te e-mu-ru-ma u2-ad-du-u2# [...]
28. ti-ib a-nun-ti-ia szam-ru sza la isz-sza2-na#-[nu] isz#-hu-tu-ma szu-har-ra-tu it-ta-bi-ik-szu-nu-ti-ma ig-[...]-zi
29. a-na bu-szi-i-szu-nu ma-a'-di pa-na la isz-szu-[u2] _bad3-mesz_-szu-nu dan-nu-ti u2-masz-szi-ru-ma e-mid-du sza2-[ha]-tu
30. ki-ma ur-pat li-la2-a-te sza-pi-ti na-gu-u2 szu-a-tu#-ak#-tum3-ma gi-mir _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti ki-ma a-kal mit-hur-ti as#-hu-up
31. i-na bi-rit kur ar-za-bi-a kur ir-ti-a _kur-mesz_-e sza2-[qu]-ti 1(u) 2(disz) danna qaq-qa-ru ma-la-ku asz2-kun-ma u2-ka-s,i-ra#-usz#-man-ni
32. i-na sza2-ha-te nar3-qit lib3-bi szu-nu qu-ra-di-ia ek#-du-te ki-ma bi-ib-bi usz-bi-i'-ma a-na sze-me-e ur-ti-szu2-nu la [e]-zi#-bu ha-a-t,u
33. um-ma-na-at {d}a-szur rap-sza2-a-te gi-mir _iri-mesz_-[ni]-szu-nu e-re-bisz u2-szak-tim-ma sza2-lil-ia er-hu#-ti# u2-sze-ri-ba ur-szi-szu-un
34. bu-su-u2 ma-ak-ku-ru# ni#-s,ir#-te _lugal#_-ti#-[...] ub#-lu-nim-ma i-szit-ta-szu-nu kit-mur-tu ik#-szud#-du qa-ta-a-a
35. s,a-ab hub-szi kal-la-bu na#-[asz2 _{gesz}pan_ as-ma-re-e a-na] _bad3-mesz_-szu-nu u2 sze-li-ma it-ti pa-asz2-qi [u3] a-s,i-te na-qi-ri u2-sza2-as,-bit2#
36. _{gesz}ur3-mesz sim-li_ ta-[as,]-lil-ti _e2-gal_-mesz u2-[na]-si-ih-ma [_ug3]-mesz kur_ ma#-na#-[a-a] _kur#_ na#?-'i#?-ri#? li#?-[x-x] a#? x x _u2#_ rag? x x [...]
37. kir#-hi-szu-nu e-lu-ti-sza ki-ma _kur-mesz_-e szur-szud-bu-du a-di tem-mim-ni-szu-nu ba-s,i-isz# u2#-x-[...] x x
38. i-na _e2-mesz_-szu-nu nak-la-a-te {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma qu-tur-szu-nu u2-szat-bi-ma pa-an _an_-e ki-ma im-ba-ri u2-sza2#-as,-bit
39. tab-ka-a-ni _gal-mesz_ sza _sze-PAD-mesz sze-gig-mesz_ sza i-na _u4_-me ma-a'-du-ti a-na ba-lat, _kur_ u3 _ug3-mesz_ isz-pu-ku qi-ra-a-te
40. nap-har um-ma-ni-ia i-na _ansze-kur-ra-mesz ansze_ pa-re-e _ansze-a-ab-ba ansze-mesz_ u2-sza2-az-bil2-ma i-na qe2-reb usz-man-ni-ia ki-ma _dul-mesz_ u2-szap2-pik
41. a-kul t,uh-di u3 nisz-be2-e _ug3-mesz_-ia u2 sza2-kil-ma s,u-ud-de-e tak-bit sza ta-a-a-ar-ti _kur_ asz-szur{ki} e-pu-szu i-na hi-du-ti
42. _{gesz}kiri6-mesz_-szu la-la-a-na-ti ak-szit,-ma u2-szab-t,i-la mal-ti-su
43. _{gesz}tir-mesz_-szu rab-ba-a-ti sza ki-ma a-pi ed-lu-ti hi-it-lu-pu is,-s,u-szi-in ak-kisz-ma u2-nam-ma-a ta-mir-tu-usz
44. kul-lat _gesz_ gup-ni-szu nak-su-ti ki-ma hi-im-ma-at a-szam-szu-ti u2-pah-hir-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
45. 1(disz) me 4(u)# 6(disz)#? _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu ki-ma ab-ri a-qu-ud-ma qu-tur-szu-un ki-ma a-szam-sza2-ti pa-an _an_-e u2-szak-tim
46. _ta iri-mesz_-ni dan-nu-ti sza _kur_ sa-an-gi-bu-te at-tu-musz a-na _kur_ ar-ma-ri-li-i na-gi-i aq-t,e-rib
47. _iri_ bu-bu-ti bir-tu _iri_ hu-un-du-ur sza 2(disz) _bad3-mesz_-ni la-mu-u2 pi-i di-im-ti tu-bal-e ma-hi-ri ru-uk-ku-su
48. _iri_ a-a-le-e _iri_ s,i-ni-isz pa-la-a _iri_ s,i-ni-u2-nak _iri_ ar-na _iri_ szar-ni-i
49. 7(disz)# _iri-mesz_-ni dan-nu-ti a-di 3(u) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu sza i-na _giri3-min kur_ u2-bi-an-da _kur_-e na-du-u2
50. si-hir-szu-nu ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu i-na {d}bil-gi aq-mu-ma di-tal-li-isz u2-sze-mi
51. qi-ra-a-te-szu-nu na-kam-a-ti u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_-su-nu ma-'a-at-tu sza la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza-a-kil
52. _buru14_ tuk-lat _ug3-mesz_-szu2 u3 _u2_ pu-e nap-szat bu-li-szu ab-ri-isz a-qu-ud-ma ar-bu-ti-isz u2-sza2-li-ka ta-mir-tu-usz
53. _{gesz}kiri6-mesz_-szu2-nu a-kis-ma _{gesz}tir-mesz_-szu2-nu ak-szit, nap-har _gesz_ gup-ni-szu-nu a-na gu-ru-un-ni ag-ru-un-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
54. i-na me-taq-[ti]-ia a-na _iri_ ar-bu _iri_ e2-ad-szu sza {disz}ur-sa-a u3 _iri_ ri-ia-ar _iri_-szu sza {disz}{d}1(u)-5(disz)-bad3 a-lik
55. 7(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu sza _szesz-mesz_-szu2 _numun lugal_-ti-szu2 i-na lib3-bi-szu-nu szu-szu-bu-ma# dun-nu-nu ma-s,ar-tu
56. _iri-mesz_-ni szu-a-tu#-nu ap-pul qaq-qa-risz am-nu _e2_ {d}hal-di-a _dingir_-szu ab-re-esz a-qu-ud-ma u2-szal-pi-ta sa-a-gi-szu
$(dividing line)
57. _ta kur_ ar-ma-ri-ia#-li-i at-tu-musz _kur_ u2-i-zu-ku _kur szim-li_ sza szi-pik-szu
58. _iri_ an-za-li-a _iri_ ku#-a-ia-in# _iri_ qa-al-la-ni-a _iri_ bi-it-a-a _iri_ a-lu-ar-za _iri_ qi-u2-na _iri_ al-li#-i
58. _iri_ an-za-li-a _iri_ ku#-a-ia-in# _iri_ qa-al-la-ni-a _iri_ bi-it-a-a _iri_ a-lu-ar-za _iri_ qi-u2-na  _iri_ al-li#-i
59. _iri_ ar-zu-gu _iri_ szik2#-ka-nu _iri_ ar-di-u2-nak _iri_ da-ia-zu-na _iri_ ge-e-ta _iri_ ba-a-ni-u2
60. _iri_ bir-hi-lu-za _iri_ de#-e-zi-zu _iri_ di-li-zi-a _iri_ a-ba-in-di _iri_ du-a-in _iri_ ha-as,-ra-na
61. _iri_ pa-ar-ra _iri_ a-ia-s,u-un _iri_ a-ni-asz2-ta-ni-a _iri_ bal-du-ar-za _iri_ sar-u2-ar-di-i
62. _iri_ szu-ma-at-tar _iri_ sza2-al-zi-i _iri_ al-bu-u2-ri _iri_ s,i-qar-ra _iri_ u2-a-ia-is la-bi-ru
63. 3(u) _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti sza i-na a-hi a-ab-ba gal-la-ti ti-bi-ik _kur-mesz gal-mesz_ sa-ad-ru-ma szu-us,-bu-tu2 ki-ma us-si
64. _iri_ ar-gisz-ti-u2-na _iri_ qa-al-la-ni-a bi-ra-ti-szu dan-na-a-te ru-uk-ku-sa bi-ru-usz-szu#-un
65. el-en _iri_ ar-s,i-du u3 _iri_ mah-un-ni-a kak-ka-bisz a-s,a-ma a-na 4(disz) _usz-ta-am3_ in-na-at,-t,a-lu szur-us#-sin#
66. _lu2_ qu-ra-di-szu a-sza-ri-tu2 um-ma-ni-szu le-'u-tu ta-ha-zi na-asz2 ka-ba-bi as-ma-ri-i tu-kul-ti kut-szu2 szu-lu-u2 qe2-reb-szin#
67. ki-szit-ti _iri_ ar-ma-ri-ia-li-i na-ge-e i-te-e-szu-nu e-mu-ru-ma it-ru-ra isz-da-a-szu-un
68. _iri-mesz_-ni-szu-nu it-ti mar-szi-ti-szu-nu u2-masz-sze-ru-ma a-na qe2-reb bi-ra-a-ti szu-a#-ti#-na# ki-ma is,-s,u-ri ip#-par#-szu
69. um-ma-ni ma-'a-at-ta-tu a-na _iri-mesz_-ni-szu-nu u2-sze-li-ma _nig2-szu_-szu2-nu a-na mu-u'-de-e isz-lu-lu _nig2-gur11_-szu-un
70. _bad3-mesz_-ni-szu-nu dan-nu-ti a-di 1(gesz2) 2(u) 7(disz)
71. i-na _e2-mesz_ qer-bi-szu-nu {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu di-tal-li-isz u2-sze-mi
72. qi-ra-te-szu-nu na-kam-a-te u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_ la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
73. _{gesz}kiri6-mesz_-szu-nu ak-kis-ma _{gesz}tir-mesz_-szu-nu ak-szit, kul-lat _gesz_ gup-ni-szu-nu u2-pah-hir-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
$(dividing line)
74. _ta kur_ a-ia-di at-tu-musz _i7_ qa-al-la-ni-a _i7_ in-na-a-a _i7-mesz_ e-te-bir
75. a-na _iri_ u2-a-ia-is na-gi-i tuk-la-te-szu sze-pit mi-is,-ri sza _kur_ ur-ar-t,i sza pat-ti _kur_ na-'i-ri aq-t,e-rib
76. _iri_ u2-a-ia-is _iri_ dan-nu-ti-szu bir-tu-szu _gal_-tu sza _ugu_ kul-lat bi-ra-a-te-szu dun-nu-na-at-ma nu-uk-ku-lat ep-sze-es-sa
77. _lu2 erin2-mesz_ ti-du-ki-szu ek-du-ti _lu2_ da-a-a-li mu-sze-ri-bu t,e3-em _kur-kur-mesz_ li-mi-ti-szu2 szu-szu-bu qer-bu-usz-szu
78. _lu2 en-nam-mesz_-szu a-di ki-is,-ri-szu-nu i-na lib3-bi u2-sze-li-ma it-ti _bad3_-szu dan-ni mun-dah-s,i u2-szal-mi
79. sza _iri_ bir-ti szu-a ti ku-tal-la-sza2 ak-szu-ud _lu2_ qu-ra-di-szu i-na _igi abul_-szu2 ki-ma as-li u2-nap-pi-is,
80. _{gesz#}kiri6-mesz_-szu2 ak-szit,-ma _{gesz}tir-mesz_-szu2 ak-kis kul-lat _gesz_ gup-ni-szu nak-su-ti u2-pah-hir-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
81. _iri_ bar-zu-ri-a-ni _iri_ u2-al-t,u-qu-ia _iri_ qu-ut-ta _iri_ qi-ip-pa _iri_ a-sa-pa-a
82. 5(disz) _e2 bad3-mesz_-ni dan-nu-ti a-di 4(u) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu8 i-na {d}bil-gi aq-mu
$(dividing line)
83. _ta iri_ u2-a-ia-is at-tu-musz a-na na-gi-I sza {disz}ia-an-zu-u2 _lugal kur_ na-'i-ri aq-t,e-rib
84. {disz}ia-an-zu-u2 _lugal kur_ na-'i-ri 4(disz) _danna_ qaq-qa-ru _ta iri_ hu-bu-usz-ki-a _iri lugal_-ti-szu2 a-na _gaba_-ia il-li-kam-ma isz-sziq2 _giri3-min_-ia
85. ma-da-ta-szu _ansze-kur-ra-mesz la2_-at ni-i-ri _gu4-mez_ u3 _u8-udu-hi-a_ i-na qe2-reb _iri_ hu-bu-usz-ki-a _iri_-szu2 am-hur-szu
$(dividing line)
86. i-na ta-a-a-ar-ti-ia {disz}ur-za-na _iri_ mu-s,a-s,ir-a-a e-pisz an-ni u3 gil-la-ti e-ti-iq ma-mit _dingir-mesz_ la ka-ni-szu be-lu-ti
87. ek-s,u _lu2_ szad-da-a 'u3-u2 sza i-na a-de-e {d}a-szur _{d}utu {d}ag {d}amar-utu_ ih-t,u-ma ib-bal-ki-tu it-ti-ia
88. a-lak mah-ri-ia sza ta-a-a-ar-ti gir-ri u2-szab-t,il-ma it-ti ta-mar-ti-szu ka-bit-te la isz-szi-qa _giri3-min_-ia
89. bil2-tu ma-da-at-tu ta-mar-ta-szu ik-la-ma a-na sza2-'a-al szul-mi-ia e-de-nu-u2 la isz-pu-ra _lu2_ rak-ba-szu
90. i-na szu-hu-ut, lib3-bi-ia kul-lat _{gesz}gigir-mesz_-ia _ansze-kur-ra-mesz_ ma-a'-du-ti gi-mir _karasz_-ia har-ra-an _kur_ asz-szur{ki} u2-sza3-as,-bit
91. i-na tu-kul-ti-szu _gal_-ti sza {d}a-szur a-bu _dingir-mesz_ be-el ma-ta-ti _lugal_ kisz-sazt _an_-e _ki_-tim a-lid <gim-ri> _en en-en_
91. i-na tu-kul-ti-szu _gal_-ti sza {d}a-szur a-bu _dingir-mesz_ be-el ma-ta-ti _lugal_ kisz-szat _an_-e _ki_-tim a-lid <gim-ri> _en en-en_
92. sza ul-tu u4-um s,a-a-t,i _dingir-mesz kur_ u3 _kur_-i sza kib-rat _limmu2_-i a-na szu-tuq-qu-ri-szu la na-par-szu-di ma-na-ma
93. it-ti i-szit-ti-szu-nu kit-mur-ti a-na szu-ru-ub e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra isz-ru-ku-usz {d}en-lil2-la2 _dingir-mesz {d}amar-utu_
94. i-na qi2-bi-ti s,ir-te sza _{d}ag {d}amar-utu_ sza i-na man-za-az _mul-mesz_ sza szu-ut-be2-e _{gesz}tukul-mesz_-ia is,-ba-tu ta-lu-ku
95. u3 i-da-at dum-qi2 sza le-qe-e kisz-szu-ti _{d}ma2-gur8 en_ a-ge-e a-na szul-pu-ut _kur_ gu-ti{ki} u2-sza2-ni-ha _en-nun_
96. i-na an-ni szu-qu-ri sza _{d}utu_ qu-ra-di sza _uzu-mesz_ ti-kil-ti sza a-lak i-di-ia u2-sza2-asz2-t,i-ra a-mu-ti
97. it-ti 1(disz)-et _{gesz}gigir giri3-min_-ia e-de-ni-ti u3 1(disz) _lim_ pit-hal-li3-ia szit-mur-ti s,a-ab _gesz-pan_ ka-ba-bi as-ma-ri-i
97. it-ti 1(disz)-et _{gesz}gigir giri3-min_-ia e-de-ni-ti u3 1(disz) _lim_ pit-hal-li3-ia szit-mur-ti s,a-ab _{gesz}pan_ ka-ba-bi as-ma-ri-i
98. _lu2_ qu-ra-di-ia ek-du-ti mu-du-ut ta-ha-zi u2-zak-ki-ma har-ra-an _iri_ mu-s,a-s,ir ur-hu mar-s,a-ti as,-bat-ma
99. _kur_ ar-si-u2 _kur_-u2 dan-nu sza mu-lu-szu ki-i me2-le-e sim-mil-ti mu-la-a la i-szu-u2 um-ma-ni u2-sze-li
100. _id2_ za-ban _an-ta_-u3 sza _ug3-mesz kur_ na-'i-ri u3 _kur_ hab-hi _id2_ e-la-mu-ni-a i-qab-bu-szu-ni e-te-bir
101. i-na bi-rit _kur_ sze-i-ak _kur_ ar-di-ik-szi _kur_ u2-la-a-ia-u2 _kur_ al-lu-ri-u2 _kur-mesz_-e e-lu-ti
102. hur-sza2-a-ni sza2-qu-ti sim-mil-at _kur-mesz_-e pa-asz2-qa-te sza ni-ba- ed-ku-ma i-na bi-ri-szu2-nu a-na me-te-eq zu-uk _giri3-min_ la _tuk_-u2 da-rag-gu
103. na-at-ba-kat3 _a-mesz_ dan-nu-ti i-na lib3-bi-szu-nu szu-ut-tu-qa-a-ma szi-it ti-ib-ki-szu2-nu a-na 1(disz) _danna-a-an_ i-szag-gu-mu ki-ma {d}ad-di
104. kul-lat _gesz-mesz_ hi-szih-ti _gurun!(DUG)_ u3 _gesztin-mesz_ a-pi-isz hi-it-lu-pu-ma a-na sa-naq ne2-re-bi-szu-nu ma-lu-u2 pul-ha-a-te
105. sza _lugal_ a-a-um-ma a-szar-szu-nu la e-ti-qu-ma u3 _nun_-u2 a-lik pa-ni-ia la e-mu-ru du-rug-szu-un
106. _gisz_ gup-ni-szu-nu _gal-mesz_ u2-kap-pi-ir-ma pa-asz2-qa-a-te sim-mil-a-te-szu2-nu i-na ak-kul-li _zabar_ lu ah-si
106. _gesz_ gup-ni-szu-nu _gal-mesz_ u2-kap-pi-ir-ma pa-asz2-qa-a-te sim-mil-a-te-szu2-nu i-na ak-kul-li _zabar_ lu ah-si
107. gir-ra qa-at-na me-te-qa su-u2-qa sza zu-uk _giri3-min_ s,e-la-nisz e-ti-qu-ma a-na me-te-eq um-ma-ni-ia i-na bi-ri-szu-nu u2-t,ib#
108. _{gesz}gigir giri3-min_-ia i-na ti-ka-a-ti e-mid-ma u3 a-na-ku i-na tar-kub-ti _ansze-kur-ra-mesz_ mih-rit um-ma-ni-ia as,-bat-ma
109. _lu2_ qu-ra-di-ia a-di _ansze-kur-ra-mesz_ a-li-kut i-di-ia il-ten2-nu-u2 u2-qa-tin-ma i-na pu-usz-qi-szu-nu u2-sze-tiq
110. asz2-szu la na-par-szu-di-szu _lu2#_ szu-ut _sag-mesz_-ia _lu2 en-nam-mesz_ a-di kis-is,-ri-szu-nu ur-tu u2-ma-ir-ma hi-it-mu-t,i-isz asz2-pur
@column 2
1. [... a]-ka-ma gir-ri-ia e-mur#-ma# [...] pi#? ub x x [...]
2. [...] x x na-bu-szu2-ma#? _un#-mesz#_ [...] u2#-dan-ni-nu [...]
3. [... _kur_ ur]-ar-t,i-ma a-na _iri_ [...] x lugal-ti-szu szu-bat {d}hal-di#-[a _dingir?_-szu x]
4. [... _kur_] ur#-ar-t,i a-na pat, gim-ri-szu sza el sza2-a-szu2 i-na sza2-ma-mi u qaq-aq-ri la i-du-u2 (x) [x x]
5. [...] szum#?-szu#? [...] x sza# ul-la-nu-usz-szu _{gesz}gidru_ u3 a-gu-u2 la in-na-asz2-szu-u2 si-mat re-e2#-u2#?-[ti?]
6. [x] x x mal#-ku _sipa ug3-mesz kur_ ur#-ar#?-[t,i ...] x ub-ba-lu-szu-ma a-a-um-ma i-na lib3-bi _dumu-mesz_-szu2 s,a-bi-tu _{gesz}gu-za_-szu2
7. [a]-di# _ku3-gi_ u3 _ku3-babbar_-li-szu2 i-na _iri_ mu-s,a-s,ir ma-har {d}hal-di-a u2-sze-ri-bu-ma i-qi-szu qi-sza2-as-su
7. [a]-di# _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_-li-szu2 i-na _iri_ mu-s,a-s,ir ma-har {d}hal-di-a u2-sze-ri-bu-ma i-qi-szu qi-sza2-as-su
8. [_gu4]-mesz#_ kab-ru-ti _udu-mesz_ ma-ru#-ti a-na la ma-ni ma-har-szu2 i-naq#-qu#-u2# a-na gi-mir _iri_-szu i-szak-ka-nu ta-kul#-tu
9. [igi] {d}hal-di-a _dingir_-szu _aga_ be-lu-ti ip-pi-ru-szu-ma u2-sza2-asz2-szu-szu _{gesz}gidru lugal#_-ti _kur_ ur#-ar#-t,i u3 _un-mesz_-szu2 i-x-u2# _numun_-szu
10. _ugu# iri_ szu-a-ti ri-gim um-ma-ni-ia gal-tu ki-ma _{d}iszkur_ u2-asz2-gi-im-ma a-szi-bu-ut# lib3#?-[bi-sza? ...] x _be ha [...] x mi_
11. _un-mesz_-szu2 _lu2_ szi-i-bu _munus_ szi-ib-tu _ugu ur3-mesz e2-mesz_-szu-nu e-lu-ma s,ar-pisz i-ba-ku-[u2 ...] x
12. asz2-szu e-t,er na-pisz-ti-szu-nu _ugu_ er-bi rit-ti-szu-nu ip-tasz-szi-lu-ma qa-ti-szu-nu x [...] _u2_ x x [x?]
13. asz2-szu sza {disz}ur-za-na _lugal_ ma-lik-szu-nu a-na zi-kir {d}a-szur la isz-hu-tu-ma ni-ir be-lu-ti-ia# is-lu-ma i-mi-szu ar-du-ti
14. sza _un-mesz iri_ szu-a-ti sza2-lal-szu-nu ak-pid-ma sza {d}hal-di-a tu-kul-ti _kur_ ur-ar-t,i aq-ta-bi szu-s,a-a-szu
15. mih-rit _ka2-gal_-szu szal-t,isz u2-sze-szi-ib-ma _dam_-su _dumu-mesz_-szu2 _dumu-munus-mesz_-szu2 _un-mesz_-szu2 _numun e2# ad_-szu asz2-lu-la
16. it#-ti 6(disz) _lim_ 1(disz) _me_ 1(u) _ug3-mesz_ 1(u) 2(disz) _ansze_ ku-dini 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) _ansze-mesz_ 5(disz) _me_ 2(u) 5(disz) _gu4-mesz_ 1(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 3(u) 5(disz) _udu-nita2-mesz_ am#-nu-ma a-na _bad3 karasz_-ia u2-sze-rib
17. [ana iri] mu#-s,a-s,ir szu-bat {d}hal-di-a szal-t,isz e-ru-ub-ma i-na _e2-gal_ mu-szab {disz}ur-za-na e-tel-lisz u2-szi-ib
18. [...] nak#-mu-ti sza i-szit-tu kit-mur-tu du-usz-szu-u2 ki-in-gi ni-s,ir-te-szu-nu u2-pat-ti-ma
19. [3(u) 4(disz) _gun_ 1(u) 8(disz)] _ma#-na ku3-sig17_ 1(disz) _me_ 1(gesz2) 7(disz) _gun_ 2(disz) 1/2(disz) _ma-na ku3-babbar urudu-hi-a babbar_-u2 _an-na {na4}gug {na4}za-gin3 {na4}babbar-dili_ ni-siq-ti _na4-mesz_ a-na mu-u'-de-e
20. [x _{gesz}szibir-mesz] zu am-si {gesz}esi {gesz}taskarin_ a-di _{gesz}na5-mesz_ sza ih-zu-szi-na szu-pu-szu _ku3-gi_ u3 _ku3-babbar_
20. [x _{gesz}szibir-mesz] zu am-si {gesz}esi {gesz}taskarin_ a-di _{gesz}na5-mesz_ sza ih-zu-szi-na szu-pu-szu _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
21. [x _{gesz}]banszur#?-mesz zu2 am-zi {gesz}esi {gesz}taskarin gal-mesz_ si-mat _lugal_-ti sza ih-zu-szi-na szu-pu-szu _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
22. 8(disz) _gesz_ mah#-ri#-s,i# dan-nu-ti u3 _gesz_ sa-al-li _u2_ ur-qi _zu2 am-si {gesz}esi {gesz}taskarin_ sza ih-zu-<<szi>>-szu-nu _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
23. 6(disz) _gesz_ kan-ni _gesz_ kan#-kan#-ni _gesz_ tah2-KAL _{gesz}gu-za-mesz {gesz}gan bi-lul zu2 am-si# {gesz#}esi {gesz}taskarin_ sza ih-zu-szu#-nu <<szu>> _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
24. 6(disz) _gir2-mesz ku3-sig17#_ te#-[rin]-nat _ku3-sig17 gir2-tur ku3-sig17_ sza _nim#-[ku3]-gi# na4_ pur-si-it _{na4-gesz}nu11-gal_ tam-lit _na4-mesz ku3-sig17_
25. 1(u) 1(disz) kap-pi _ku3-babbar_ {disz}ur-sa-[a]-di# nak-ta-mi-szu kap#-[pi sza]-_kur#_ ta-ba-li _gesztu-ii-mesz ku-gi_ qur-pi-si _ku3-babbar_ szil-ta-hi _ku3-babbar_ ni-ih-su _ku3-sig17_
26. 3(u) 4(disz) kap-pi _ku3-babbar szu-si-mesz_ dan-na-[at-te] qa#-al-la-a-[te qa-ta]-na-a-te lut,-t,i u3 su-sa-ni _ku3-babbar_
27. 5(u) 4(disz) kap-pi _ku3-babbar_ s,u-pu-ti <a-di> nak-te-[mi-szu-nu] _gu2#-zi-mesz_ s,ip-ra-a-te _u4-sakar-mesz har-mesz ku3-babbar_
28. 5(disz) a-za-na-at _ku3-babbar_ qa-bu-a-te mu-kar-ri-[si nab]-li _nig2-na-mesz kur_ ta-ba-li u3 mu-qa-te-rat _ku3-babbar_
29. 1(u) 3(disz) ki-u2-ri _urudu_ tap-ha-a-ni _urudu_ nar3-ma-ka-a-[te] _urudu#_ a-sa-al-la-te _urudu utul2-mesz urudu_ qu-li-a-te _urudu_
30. [2(u) 4(disz)] kan-ni _urudu_ ki-u2-ri _urudu_ hu-ru-pa-a-te _urudu_ kur#-[ku]-ri _urudu_ qu-ul-li _urudu_ na-as-ri _urudu e2_ bu-s,i-ni _urudu_
31. [1(disz)] _me_ 2(u) u2-de-e _urudu_ dan-nu-<ti> qa-lu-ti e pisz-ti _kur_-szu2-nu sza ni-bit _mu_-szu2-nu a-na sza2-t,a-a-ri la t,a-a-bu
32. [...] ka-nu-nu _an-bar_ ne2-se-pi2 _an-bar_ na-as-ri _an-bar_ a-ru-ut-hi _an-bar e2_ bu-s,i-ni _an-bar_
33. [1(disz)] _me_ 3(u) lu-bul-ti bir-me _gada_ ta-kil-tu u3 _sik2-mesz_ lu-bul-ti ta-bar-ri sza _kur_ ur-ar-t,i u3 _kur_ hab-hi
34. [a]-di bu-szi-e _e2-gal_-li3-szu2-asz2-lu-lam-ma ak-mu-ra _nig2-ga_-szu2 _lu2_ szu-ut _sag-mesz_-ia _lu2_ re-di-ia <a>-na _e2_ {d}hal-di-a asz2-pur-ma
35. {d}hal-di-a _dingir_-szu u3 {d}ba-ag-bar-tu {d}1(u)-5(disz)-szu a-di _nig2-ga e2-kur_-szu ma-'a-at-ti mal ba-szu-u2
36. [...] 4(disz)# _gun_ 3(disz) _ma-na ku3-sig17_ 1(disz) _me_ 1(gesz2) 2(disz) _gun_ 2(u) _ma-na_ 6(disz)-szu _lal ku3-babbar_ 3(disz) _lim_ 6(disz) _me gun zabar_ szi-bir-tu
37. [6(disz) a]-ri at _ku3-sig17_ sza i-na at-ma-ni-szu2 im-nu u3 szu-me-lu it-'u-la-a-ma ih-tal-la-a sza2-ru-risz
38. [u3 _sag]-du_ lab-bi na-ad-ru-te s,ur-ru-szi-in a-s,u-nim-ma 5(disz) _gun_ 1(u) 2(disz) _ma-[na]_ sa-a-mu ru-usz-szu-u2 ti-is,-bu-tu _ki-la2_
39. [1(disz) ... qar]-ni sze-[la-la-te] asz2-kut-ti _ka2-mesz_-szu2 sza2 2(disz) _gun ku3-sig17_ sa-gi-ru# [i]-na [szu-qu]-ul-ti szap-ku
40. 1(disz) _sag-kul ku3-sig17_ rit-te a-me-lu-ti ri-kis mu-tir-te sza a-bu-bu mu-up-par-szu [szur-bu-s,u] s,e-ru-usz-[szu]
41. 1(disz) sik-kat3 _ku3-sig17_ ka-la-at sik-ku-ri mu-dan-ni-na-at ri-kis _e2-kur_ na-s,i-rat bu-sze-e nak-mi u3 ma-ak-ku-[ri]
42. 2(disz) nam-za-qi _ku3-sig17 {d}lamma_-at a-ge-e na-szat _gesz_ mit,-t,i u3 kip-pa-te sza szi-_har giri3-ii_-szi-na szuk-bu-sa lab-bi na-ad-ru-te
43. er-bet ta-szu-nu mar-kas ba-a-bi u2-su-um pa-pa-hi sza 2(disz) _gun_ 1(u) 2(disz) _ma-na ku3-sig17#_ szu#-qul-tu s,ab-tu-ma mu-kil-lu _{gesz}ig_
44. 1(disz) _gir2 ku3-sig17 gal_-u2 nam-s,a-ar i-di-szu sza 2(u) 6(disz) _ma-na_ 3(disz)-su _ku3-sig17_ szit#-ku-nu _ki-la2_
45. 1(disz) _gir2 ku3-sig17 gal_-u2 nam-s,ar i-di-szu sza 2(u) 6(disz) _ma-na_ 3(disz)-su _ku3-sig17_ szit#-ku-nu _ki-la2_
46. 1(gesz2) 3(u) 6(disz) szu-kur-ri _ku3-babbar_ qur-pi-si _ku3-babbar {gesz}pan ku3-babbar_ szil-ta-hi _ku3-babbar_ sza-ni#-ih#-si2 u3 ih-zi _ku3-sig17_
47. 1(u) 2(disz) a-ri-at _ku3-babbar_ dan-na-a-te sza _sag-du_ a-bu-bi _ur-mah_ u3 _am#_ bu#-un-nu-u2 ni-ip-hi-szi-in
48. 1(gesz2) 7(disz) ki-u2-ri _ku3-babbar_ kan-ni _ku3-babbar_ ka-nu-ni _ku3-babbar_ sa-al-li ur-qi _ku3-babbar_ sza ih-zi u3 ni-ih-si _ku3-sig17_
49. 1(gesz2) 2(disz) mu-s,a-ri-ir-te _ku3-babbar_ lu-rin-te _ku3-babbar_ u2-de-e _ku3-babbar_ la mit-ha-ru-ti sza ni-ih-si u3 ih-zi _ku3-sig17_
50. 3(u) 3(disz) _{gesz}gigir-mesz ku3-babbar {gesz}pan ku3-babbar_ isz-pat _ku3-babbar_ mit,-t,i _ku3-babbar {gesz}gidru ku3-babbar_ ma-an-zi-a-sze _ku3-babbar_ a-ri-at _ku3-babbar_ s,ip-rat _ku3-babbar_ pur-di-i <_ku3-babbar_> szu-ri-ni _ku3-babbar_
51. 3(disz) _me_ 1(gesz2) 3(u) 3(disz) kap-pi _ku3-babbar_ dan-nu-ti qa-al-lu-ti ni-pisz-ti _kur_ asz-szur{ki} _kur_ u2-ar-t,i u3 _kur_ hab-hi
52. 2(disz) qar-na-at _am gal-mesz_ sza ih-zu-szi-na u3 nik-ka-su-szi-na <_ku3-babbar_> u3 kam-mat _ku3-sig17_ szu-tas-hu-ra ih-zi-szi-in
53. 1(disz) tim-bu-ut-te _ku3-sig17_ sza a-na szul-lu-um par-s,i sza {d}ba-ag-bar-ti al-ti {d}hal-di-a szu-tam-lu u2 ni-siq-ti _na4#-mesz_
54. 9(disz) lu-ba#-re-e <ta>-al-bul-ti _dingir_-ti-szu sza ni-ip-hi _ku3-sig17_ ia-ar _ku3-sig17_ szi-bit-su-nu i-na mu-ur-de-e s,u-ub-bu-tu
55. 7(disz)-szu2 _kusz-da-e-sir_ sza _mul-mesz ku3-sig17_ mul-lu-ma it-ti isz-tuh-hi ku3-babbar sza kip-lu u3 ih-zi _ku3-sig17_
56. 1(disz) _{gesz}na2 zu2_ ma-a-a-al-ti _ku3-babbar_ tap-szu-uh-ti _dingir_-ti ma tam-lit _na4-mesz ku3-sig17_
57. 1(disz) _me_ 3(u) 9(disz) _{gesz}szibir-mesz zu2 {gesz}banszur-mesz zu2_ sa-al-li ur-qi _zu2 gir2 zu2 gir2-tur-mesz zu2 {gesz}esi_ sza ih-zu-szi-na _ku3-sig17_
58. 1(u) _{gesz}banszur-mesz {gesz}taskarin_ mah-ri-s,i _{gesz}taskarin_ ne2-me-di _{gesz}esi {gesz}taskarin_ sza ih-zu-szu-nu _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
59. 2(disz) _gi-du8_ 1(u) 4(disz) _na4-mesz_ sa-ma-hu-te ti-iq-ni _dingir_-ti szu-ka-ni {d}hal-di-a u3 {d}ba-ag-bar-ti _dam_-szu2
60. 2(u) 5(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 1(u) 2(disz) a-ri-at _urudu_ dan-na-a-te qa-al-la-a-te s,ip-rat _urudu_ qur-pi-si _urudu_ u3 gul-gul-lat _urudu_
61. 1(disz) _lim_ 5(disz) _me_ 1(u) 4(disz) szu-kur-ri _urudu_ dan-nu-ti qa-al-lu-te sze-la-at szu-kur-ri _urudu_ dan-na-a-te pur-di-i _urudu_ ku-ta-hi _urudu_ a-di _ki-ta-mesz_-szu2-nu _urudu_
62. 3(disz) _me_ 5(disz) _lim_ 4(disz) _me_ 1(u) 2(disz) _gir2-mesz urudu_ dan-nu-ti qa-al-lu-te _{gesz}pan-mesz urudu_ a-za-na-te _urudu_ u3 szil-ta-hi _urudu_
63. 6(disz) _me_ 7(disz) ki-u2-ri _urudu_ dan-nu-ti qa-al-lu-te nar3-ma-ka-a-ti _urudu_ a-sa-la-a-te _urudu utul2-mesz urudu_ qu-li-a-te _urudu_
64. 3(disz) ki-u2-ri _urudu_ dan-nu-ti sza 5(u)-a-a i-<na> min3-da-at _a-mesz_ lib3-ba-szu2-nu s,ab-tu a-di kan-ni-szu-nu dan-nu-ti _urudu_
65. 1(disz) ha-ru-u2 _urudu gal_-tu sza 1(gesz2) 2(u) i-na min3-da-at _a-mesz_ lib3-ba-sza2 s,ab-tu a-di kan-ni-sza2 _gal_-i _urudu_
66. sza _lugal-mesz_-ni sza _kur_ ur-ar-t,i a-na e-pesz _udu-siskur-mesz_ ma-har {d}hal-di-a u2-mal-lu-u2 _gesztin-mesz_ ma-qi-te
67. 4(disz) {d}s,a-lam _urudu ni-gab-gal_-li ma-s,ar _ka2-mesz_-szu sza 4(disz) kusz3 mu-la-a-szu2-nu a-di _ki-tusz-mesz_-szu2-nu _urudu-hi-a_ szap-ku
68. 1(disz) s,a-lam ut-nen-ni man-za-az _lugal_-ti sza {disz}{d}1(u)-5(disz)-_bad3 dumu_ {disz}isz-pu-e-ni _lugal kur_ ur-ar-t,i _ki-tusz_-szu _zabar_ szi-ip-ku
69. 1(disz) _gu4 1(disz) gu4-ab2_ a-di _gu4-amar_-sza2 sza {disz}<{d}>1(u)-5(disz)-_bad3 dumu_ {disz}isz-pu-e-ni _urudu-hi-<a>-e2_ {d}hal-di-a a-na e-qi u2-ter-ru-ma isz-t,uru# s,e-ru-usz-szu2-un
70. 1(disz) s,a-lam {disz}ar-gisz-ti _lugal kur_ ur-ar-t,i sza _aga mul_-ti _dingir_-ti ap-ru-ma _szu-ii_ 1(u)-5(disz)-szu2 ka-ri-bat a-di _e2_-szu 1(gesz2) _gun urudu-hi-a ki-la2_
71. 1(disz) s,a-lam {disz}ur-sa-a it-ti 2(disz) _ansze-kur-ra-mesz_ pit2-hal-li3-szu2 _lu2-{gesz}gigir_-szu2 a-di _ki-tusz_-szu2-nu _urudu-hi-a_ szap-ku
72. sza tasz-ri-ih-ti ra-ma-ni-szu ma-a i-na 2(disz) _ansze-kur-<ra>-mesz_-ia u3 1(disz)-en _lu2-{gesz}gigir_-ia _lugal_-ut _kur_ ur-ar-t,i ik-szu-du qa-ti ba-rim _edin_-szu2-un
73. a-di _nig2-ga_-szu2 ma-at-ti sza ni-i-ba la i-szu-u2 asz2-lu-la
74. e-zib u2-de-e _ku2-gi ku3-babbar an-na zabar an-bar zu2 {gesz}esi {gesz}taskarin_ u3 gi-mir _gesz-hi-a_ ka-la-a-ma
75. sza ul-tu2 _uru e2-gal_-li3 u3 _e2-dingir_ um-ma-na-at {d}a-szur {d}marduk a-na la ma-ni isz-lu-lu-ni
76. _nig2-szu-mesz e2-gal_-li3 {disz}ur-za-na u3 {d}hal-di-a a-di _nig-ga_-szu3 ma-a'-di sza _ta_ qe2-reb _uru_ mu-s,a-s,ir asz2-lu-la
77. um-ma-na-te-ia rap-sza2-a-te i-na gi-ip-szi-szi-na e-mid-ma a-na qe2-reb _kur_ asz-szur-_ki_ u2-szal-di-id
78. _un-mesz_ na-gi-i sza _uru_ mu-s,a-s,ir it-ti _un-mesz kur_ asz-szur-_ki_ am-nu-ma il-ku tup-szik-ku ki-i sza asz3-szu-ri e-mid-su-nu-te
79. isz-me2-ma {disz}ur-sa-a qaq-qa-risz ip-pal-si-ih na-ah-lap-a-te-szu2 u2-szar-rit,-ma usz-sze-ra i-de-e-szu
80. isz-hu-ut, ku-bu-us-su pi-rat-su ih-si-ip-ma u2-rep-pi-is lib3-ba-szu i-na ki-lal-li-szu2 bu-up-pa-nisz is-sa-hi-ip
81. iz-ziz-ma s,ur-ru-szu ih-mu-t,a ka-bat-tusz i-na pi-i-szu it-tasz-ku-nu qu-ub-be2-e mar-s,u-u2-te
82. i-na _kur_ ur-ar-t,i a-na pat, gim-ri-szu2 si-pit-tu u2-sza2-as,-rih-ma gir-ra-nu sza du-ur u4-me i-na _kur_ na-'i-ri u2-sza2-asz2-kin2
$(dividing line)
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
83. i-na e-mu-qi s,i-ra-a-te sza {d}a-szur _en_-ia i-na li-i-te da-na-ni sza {d}en {d}ag _dingir-mesz_ tik-li-ia
84. i-na an-ni ke-e-ni sza {d}utu _di-ku5-gal dingir-mesz_ sza t,u-u2-de ip-tu-ma s,u-lu-lu isz-ku-nu _ugu_ um-ma-ni-ia
85. i-na nar3-bi sza {d}nergal dan-dan dingir-mesz a-lik i-di-ia na-s,ir _karasz_-ia
86. _ta kur_ su-um-bi na-gi-i i-na bi-rit _kur_ ni-kip-pa _kur_ u2-pa-a _kur-mesz_-e mar-s,u-ti a-na _kur_ ur-ar-t,a e-tar-ba
87. i-na _kur_ ur-ar-t,i _kur_ zi-kir-ti _kur_ ma-an-na-a-a _kur_ na-'i-i-ri u3 _kur_ mu-s,a-s,i-ri
88. ki-ma lab-bi na-ad-ri sza pu-luh-tu ra-mu-u2 e-el-lisz at-tal-lak-ma la a-mu-ra mu-ni-ih-hu
89. sza {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-a {disz}me-ta-at-ti _kur_ zi-kir-ta-a-a i-na da-ab-de-e s,e-e-ri _erin2-hi-a_-szu2-nu ma-at-tu u2-szam-qit
90. 4(disz) _me_ 3(u) _uru-mesz_-ni sza 7(disz) na-ge-e sza {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-[a] gi-mir-tu ak-szud-ma u2-szah-rib _kur_-su
91. sza {disz}ur-za-na _uru_ mu-s,a-s,ir-a-a {d}hal-di-a _dingir_-szu {d}ba-ag-bar-tu {d}isz-tar-szu2 a-di bu-sze-e _e2#-kur#_-szu2 ma-a'-di
92. it-ti 6(disz) _lim_ 1(disz) _me_ 1(u) _un-mesz_ 1(u) 2(disz) _ansze_ ku-dini 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) _ansze-mesz_ 5(disz) _me_ 2(u) 5(disz) _gu4-mesz_ 1(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) 5(disz) _udu-mesz [dam_-su] _dumu-mesz_-szu2 _dumu-munus-mesz_-szu2 asz2-lu-la
93. i-na ne2-re-bi sza _kur_ an-da-ru-ut-ta _kur_-i mar-s,i _sag uru_ hi-ip-par-na at-tu-s,i-a szal-misz# a-na# _kur_-ia a-tu-ra
$(dividing line)
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
94. 1(disz)-en _lu2-en {gesz}gigir 2(disz) lu2_ sza-pit-hal-li3 3(disz) _lu2_ kal-la-ba-a-ni de-e-ku
95. _lu2-eme-sag-mesz {disz}dug3-ga-im_-{d}a-szur _lu2-agrig gal_-u2 i-na _ugu_ {d}a-szur be-li2-ia ul-te-bi-la
96. t,up-pi {disz}{d}ag-szal-lim-szu-nu _lu2-dub-sar_ szar-ri _gal_-u2 _lu2-gal-gi#-bur3 lu2_ um-ma-an _{disz}lugal-gi-na lugal kur_ asz-szur-_ki_
97. bu-uk-ru {disz}har-ma-ak-ki _lu2-dub-sar lugal bal-til-ki_-u2
98. i-na li-i-mi _{disz}{d}innin-bad3 lu2-gar-kur uru-limmu2_-ha na-s,u
Update made on 2007-01-11 at 01:49:42 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P285665 = TCL 03, AO 05372
@obverse
@column 1
1. a-na {d}a-szur a-bu _dingir-mesz en gal_-e a-szib e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra _e2-kur_-szu2 _gal_-i a-dan-nisz a-dan-nisz lu szul-mu
$(dividing line)
2. a-na _dingir-mesz_-ni _dingir-nam-mesz {d}inanna-mesz_ a-szi-bu-ut e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra _e2-kur_-szu2-nu _gal_-i a-dan-nisz a-dan-nisz lu szul-mu
$(dividing line)
3. a-na _dingir-mesz_-ni _dingir-nam-mesz {d}inanna-mesz_ a-szi-bu-ut _iri_ {d}a-szur4 _e2-kur_-szu2-nu _gal_-i a-dan-nisz a-dan-nisz lu szul-mu
$(dividing line)
4. a-na _iri_ u3 _ug3-mesz_-szu2 lu szul-mu a-na _e2-gal_-li3 a-szib lib3-bi-sza2 lu szul-mu
$(dividing line)
5. a-na {disz}lugal-gi-na _sanga ku3 ir3_ pa-lih _dingir_-ti-ka _gal_-ti u3 _karasz_-szu a-dan-nisz a-dan-nisz szul-mu
$(dividing line)
6. i-na _{iti}szu-gar-numun-na_ mu-kin t,e3-em ad-na-a-ti _iti_ gasz-ri _ibila_ a-sza2-red-di sza {d}en-lil2 kasz-kasz _dingir-mesz_ {d}nin-urta
7. sza a-na pu-uh-hur um-ma-ni szul-lu-um ka-ra-szi i-na t,up-pi mah-ri isz-t,u-ru-szu _en_ ne2-qi {d}nin-szi-ku3
8. ul-tu _iri_ kal-ha _iri lugal_-ti-ia am-musz-ma _i7_ za-ban _an-ta_-u2 i-na kisz-sza2-ti-szu szam-risz e-bir
9. _u4 3(disz)-kam_ asz2-szu ha-t,a-am pi-i musz-tar-hi ka-as pu-rid-di qar-dam-mi a-na {d}en-lil2 {d}nin-lil2 pal-hisz usz-kin-ma
10. 1(u) _i7_ za-ban _ki-ta_-u2 sza ne2-ber-ta-szu2 pa-asz2-qa-at um-ma-na-at {d}utu {d}marduk pal-gi-isz u2-sza2-asz2-hi-it,
11. i-na ne2-re-bi sza _kur_ kul-la-ar _kur_-i zaq-ri sza _kur_ lu-lu-mi-i sza _kur_ za-mu-a i-qab-bu-szu-ni e-tar-ba
12. i-na _kur_ su-um-bi na-gi-i pi-qit-ti um-ma-ni-ia asz2-kun-ma sza _ansze-kur-ra-mesz_ u3 _{gesz}gigir_ a-mu-ra mi-na-a-szu-un
13. i-na tu-kul-ti-szu2-nu _gal_-ti sza _an-szar_ {d}utu {d}ag {d}marduk u2-szal-lisz-ma a-na qe2-reb hur-sza2-a-ni as-di-ra ta-lu-ku
14. a-na _kur_ zi-kir-te u3 _kur_ an-di-a sza {d}uri3-gal {d}iszkur u2-ri3-gal-li a-li-kut mah-ri-ia u2-szat-ri-s,a ni-ir-szu-un
15. i-na bi-rit _kur_ ni-kip-pa _kur_ u2-pa-a _kur-mesz an-ta-mesz_ sza gi-mir _gesz-mesz_ hi-it-lu-pu-ma qer-bi-szun3 e-szi-tum3-ma pit-lu-hu ne2-reb-szu2-un
16. ki-ma _{gesz}tir_ ere-_igi ugu_ ta-mir-ti-nu s,il-lu tar-s,u-ma a-lik ur-hi-szu-nu la im-ma-ru sza2-ru-ur {d}utu-szi e-tiq-ma
17. _i7_ bu-u2-ia _i7_-tu4 bi-ri-szu-nu a-di _2(u) 6(disz)-am3_ e-bir-ma um-ma-ni i-na gi-ip-szi-sza2 la ig-lud-du _a-mesz_ mi-li
18. _kur_ si-mir-ri-a _szu-si kur_-i _gal_-tu sza ki-ma sze-lu-ut szu-kur-ri zaq-pat-ma _ugu_ hur-sza2-a-ni szu-bat {d}be-let-dingir-mesz sza2-qa-at re-e-szi
19. sza e-lisz re-sza2-a-sza2 sza2-ma-mi en-da-ma szap-la-nu szur-szu-sza3 szuk-szud-du qe2-reb a-ra-al-li
20. 1(u) u3 ki-ma _edin_ nu-u2-ni i-di me-te-qa la i-sza2-at-ma pa-nisz u3 ar-kisz szum-ru-s,u mu-lu-u2-sza2
21. i-na a-hi-sza2 hur-ri na-at-ba-ak _kur-mesz_-e hu-du-du-u2-ma a-na i-tap-lu-us ni-t,il _igi-min_ szit-pu-rat pu-luh-tu
22. a-na me-le-e _{gesz}gigir_ szit-mur _ansze-kur-ra-mesz_ la t,a-bat-ma a-na me-te-eq _lu2_ zu-uk _giri3-min_ szup-szu-qu ma-lak-sza2
23. i-na pi-it ha-sis-si u3 sza2-dal kar-sze sza {d}e2-a u3 {d}be-let-dingir-mesz i-szi-mu-ni-ma a-na sa-pan _kur_ a-a-bi ip-tu-u2 pu-rid-di
24. ak-kul-li e-re-e dan-nu-ti sag-bu-u2-ia u2-sza2-asz2-szi-ma pu-lu-uk _kur_-i zaq-ri pi-la-nisz u2-par-ri-ru-ma u2-t,i-ib-bu gir-ru
25. mih-rit um-ma-ni-ia as,-bat-ma _{gesz}gigir_ pit-hal-lu4 s,a-ab ta-ha-zi a-li-kut i-di-ia ki-ma _te8{muszen}-mesz_ qar-du-ti s,e!(AD)-ru-usz-sza2 u2-szap-risz
26. s,a-ab hup-szi kal-la-bu _egir_-szu2-nu u2-sza2-as,-bit-ma _ansze-a-ab-ba-mesz ansze-mesz_ bil-ti ki-ma tu-ra-hi tar-bit _kur_-i isz-tah-hi-t,u zuq-ti-sza2
27. um-ma-na-at {d}a-szur gap-sza-ti me-li-sza2 pa-asz2-qu-ti t,a-bisz u2-sze-li-ma el-en _kur_-i szu-a-tu ak-s,u-ra usz-man-ni
28. _kur_ si-na-hul-zi _kur_ bi-ru-at-ti _kur-mesz_ be2-e-ru-te sza ur-qit-su-nu _u2_ kar-szu
29. _kur_ tu-ur-ta-ni _kur_ si-na-bi-ir _kur_ ah-szu-u2-ru u3 _kur_ su-u2-ia _kur-mesz_ si-bit-ti-szu2-nu nam-ra-s,i-isz at-ta-bal-kat3
30. 1(u) _i7_ rap-pa-a _i7_ a-rat-ta-a _i7-mesz_ ti-ib-ki-szu-nu i-na mi-li-szi-na i-ki-isz e-ti-iq
31. a-na _kur_ su-ri-ka-asz2 na-gi-i sza _kur_ man-na-a-a sza pat-ti _kur_ kar-al-li u3 _kur_ al-lab-ri-a at-ta-rad
32. {disz}ul-lu-su-nu _kur_ ma-an-na-a-a asz2-szu a-na tu-ur-ri gi-mil-li-szu sza _mu-an-na_-szam la-pa-rak-ku-u2 a-lak ger-ri-ia isz-me-ma
33. szu-u2 a-di _lu2 gal-mesz_ szi-i-bi ma-li-ki _numun e2 ad_-szu2 szak-ka-nak-ki u3 re-de-e mu-ma-'i-ru-ut _kur_-szu
34. i-na ul-lu-us, lib3-bi u3 hi-du-ut pa-ni ul-tu qe2-reb _kur_-szu2 ba-lu li-i-t,i hi-it-mu-t,i-isz u3-s,a-am-ma
35. ul-tu _iri_ i-zi-ir-ti _iri lugal_-ti-szu2 a-na _iri_ si-ni-hi-ni bir-ti pu-lu-uk _kur_-szu a-di mah-ri-ia il-li-ka
36. ma-da-at-ta-szu _ansze-kur-ra-mesz_ s,i-in-da-at ni-i-ri a-di til-li-szu2-nu _gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_ ub-lam-ma isz-sziq2 _giri3-min_-ia
37. a-na _iri_ la-ta-sze-e _bad3_ sza i-na _ugu i7_-ti sza _kur_ la-a-ru-e-te na-gi-i sza _kur_ al-la-lab-ri-a aq-t,e-rib
38. sza {disz}en-ibila-sum-na _kur_ al-lab-ri-a-a ma-da-ta-szu _ansze-kur-ra-mesz gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_ am-hur a-na _kur_ par-su-asz2 at-ta-rad
39. _lu2 en-iri-mesz_-ni sza _kur_ nam-ri _kur_ sa-an-gi-bu-ti _kur_ e2-ab-da-da-ni u3 _kur_ ma-da-a-a dan-nu-ti a-lak ger-ri-ia isz-mu-ma
40. 1(u) szu-uh-ru-ub ma-ta-a-ti-szu2-nu sza i-na _mu-an-na_-ia mah-ri-ti i-na uz-ni-szu2-nu ib-szi-ma sza2-hur-ra-tu2 it-ta-bi-ik _ugu_-szu2-un
41. ma-da-ta-szu-nu ka-bit-tu ul-tu qe2-reb ma-ta-a-ti-szu-nu isz-szu-nim-ma i-na _kur_ par-su-asz2 u2-szad-gi-lu pa-ni-ia
42. sza {disz}ta-al-ta-a _kur_ el-li-pa-a-a {disz}uk-sa-tar {disz}du-ri-si {disz}sa-tar-e-szu2 _lu2 en-iri-mesz_-ni sza _i7_-ti
43. {disz}an-zi-i sza _iri_ hal-hu-bar-ra {disz}pa-a-a-uk-ku sza _iri_ ki-lam-ba-te {disz}u2-zi-i sza _iri_ ma-a-li
44. {disz}u2-a-ki-ir-tu sza _iri_ na-ap-pi {disz}ma-ki-ir-tu sza _iri_ e2-sa-ag-bat {disz}ki-ta-ak-ki sza _iri_ u2-ri-an-gi
45. {disz}ma-asz2-da-a-a uk-ku sza _iri_ ki-in-ga-ra-ku {disz}u2-zi-tar sza _iri_ qa-an-ta-a-u2 {disz}pa-a-uk-ku sza _iri e2_-kab-szi
46. {disz}hu-um-be2-e sza _iri_ e2-zu-al-za-asz2 {disz}u2-zu-ma-an-da _iri_ ki-si-lah-ha {disz}bur-bu-ra-zu sza _iri_ e2-{d}1(u)-5(disz)
47. {disz}ba-ag-par2-ar-na sza _iri_ zak-ru-te {disz}da-ri-i sza _kur_ sza2-par2-da {disz}usz-ra-a sza _iri_ ka-an-za-ba-ka-ni
48. {disz}szar-ru-ti sza _iri_ kar-zi-nu-u2 {disz}ma-asz2-dak-ku sza _iri_ an-dir-pa-ti-a-ni {disz}ak-ku-us-su sza _iri_ u2-si-gur {disz}bir-ta-tu sza _iri_ s,i-bur-a-a
49. {disz}za-ar-du-uk-ku sza _iri_ ha-ar-zi-a-nu {disz}ma-asz2-dak-ka sza _iri_ a-rat-is-ti {disz}sa-tar-pa-nu sza _iri_ ba-ri-ka-nu {disz}kar-ak-ku sza _kur_ u2-ri-ka-a-a
50. 1(u) _ansze-kur-ra-mesz_ pe-tan bir-ki _ansze_ pa-re-e s,ar-hu-ti _ansze_ ud-ri i-lit-ti _kur_-szu-nu _gu4-mesz_ u2 s,e-e-ni am-hur
$(dividing line)
51. _ta kur_ par-su-asz2 at-tu-musz a-na _kur_ mi-is-si na-gi-i sza _kur_ ma-an-na-a-a aq-t,e-rib
52. {disz}ul-lu-su-nu a-di _ug3-mesz kur_-szu i-na tag-mir-ti lib3-bi sza e-pesz ar-du-ti i-na _iri_ si-ir-da-ak-ka bir-ti-szu2 u2-qa-'i ger-ri
53. ki-ma _lu2_ szu-ut-_sag-mesz_-ia _lu2 en-nam-mesz_-sza _kur_ asz-szur{ki} _zi3-da-mesz gesztin-mesz_ a-na ta-kul-ti um-ma-ni-ia ka-re-e isz-pu-uk-ma
54. _dumu_-szu2 _gal_-u2 it-ti _igi-sa2_-e szul-ma-ni u2-szat-li-man-ni-ma a-na kun-ni szar-ru-ti-szu2 ip-qid-da na-ra-a-szu
55. _ansze-kur-ra-mesz gal-mesz la2_-at ni-i-ri _gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_ ma-da-ta-szu2 am-hur-szu-ma asz2-szu2 tur-ri gi-mil-li-szu il-bi-na ap-pu
56. _giri3-min kur_ ka-ak-mi-I _lu2 kur2_ lem-ni _ta_ qe2-reb _kur_-szu pa-ra-si-im-ma sza {disz}ur-sa-a i-na dab2-de-e _edin_ suh-hur-ta-szu2 sza2-ka-ni
57. _kur_ ma-an-na-a-a sap-hu a-na asz2-ri-szu tur-ri _ugu lu2 kur2_-szu2 i-na li-ti uz-zu-zi-im-ma ma-s,e-e mal lib3-bi
58. szu-u2 a-di _lu2_ ra-ban-ni _lu2_ sza2-kin2 t,e3-em _kur_-szu2 u2-s,al-lu-ni-ma i-na pa-ni-ia _ugu_ er-be2 rit-ti-szu2-nu ip-tasz-szi-lu ki-ma kal-bi
59. re-e-ma ar-<szi>-szu-nu-ti-ma ut-nen-ni-szu-nu al-qe at-mu-szu-nu sza te-nin-ti asz2-me2-ma aq-bi-szu-nu a-hu-lap
60. 1(u) asz2-szu da-na-ni szu-tu-ri sza {d}a-szur {d}marduk isz-ru-ku-ni-ma _ugu_ kul-lat mal-ki sza kisz-sza2-ti u2-szar-bu-u2 _{gesz}tukul-mesz_-ia
61. sa-kap _kur_ ur-ar-t,i tur-ri mi-is,-ri-szu-un _ug3-mesz kur_ man-na-a-a dal-pa-a-te szup-szu-hi aq-bi-szu-nu-ti-ma ir-hi-s,u lib-bu
62. sza {disz}ul-lu-su-nu _lugal_ be-li2-szu-nu _{gesz}banszur_ tak-bit-ti ma-har-szu ar-ku-su-ma _ugu_ sza {disz}ir-an-zi a-bi a-lid-di-szu2 u2-szaq-qi2 _{gesz}gu-za_-szu2
63. sza2-a-szu-nu it-ti _ug3-mesz kur_ asz-szur{ki} i-na _{gesz}banszur_ hi-da-a-ti u2-sze-szib-szu-nu-ti-ma ma-har _an-szar_ u3 _dinger-mesz kur_-szu2-nu ik-ru-bu _lugal_-ti
64. {disz}zi-i-zi-i sza _iri_ ap-pa-tar {disz}za-la-a-a sza _iri_ ki-it-pat-a-a _lu2 en iri-mesz_-ni sza _kur_ gi-zi-il-bu-un-di na-gi-i
65. sza i-na _kur-mesz_-e ni-su-ti a-szar ru-uq-te usz-bu-ma i-na szid-<di> _kur_ man-na-a-a u3 _kur_ ma-da-a-a ki-ma {gesz}ri par-ku
66. u3 _ug3-mesz_ a-<szi>-bu-ut _iri-mesz_-ni szu-a-tu-nu a-na e-mu-qi ra-ma-ni-szu2-nu tak-lu-ma la i-du-u2 be-lu-tu
67. sza i-na _lugal-mesz_-ni a-li-kut mah-ri-ia a-a-um-ma szu-bat-su-un la e-mu-ru-ma _mu_-szu2-nu la isz-mu-u2 la im-hu-ru bi-lat-su-un
68. [i-na] zi#-kir-szu2 _gal_-i sza {d}a-szur _en_-ia sza szuk-nu-usz mal-ki sza _kur-mesz_-e u3 ma-har _igi-sa2_-e-szu2-nu isz-ru-ku szi-rik-ti
69. [me-te]-eq# ger#-ri-ia isz-mu-ma pu-luh-ti me-lam-me-ia ik-tum3-szu-nu-ti i-na qe2-reb _kur_-szu-nu im-qut-su-nu hat-tu
70. [1(u)] ma#-da-ta-szu-nu _ansze-kur-ra-mesz_ s,i-in-da-<at> ni-i-ri a-na la ma-ni _gu4-mesz_ u3 _u8-udu-hi-a_
71. _ta# iri_ ap-pa-tar u3 _iri_ ki-it-pat isz-szu-nim-ma i-na _iri_ zi-ir-di-ak-ka sza _kur_ man-na-a-a a-di mah-<ri>-ia ub-lu-ni
72. asz2#-szu e-t,er na-pisz-ti-szu-un i-ba-lu-ni-ma a-na la na-qar _bad3-mesz_-szu2-nu u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
73. u3 a-na sza2-lam _kur_-szu-un _lu2_ qe-e-pu _ugu_-szu-nu ap-qid-ma i-na _szu-min lu2_ szu-ut-_sag-mesz_-ia _lu2 nig2-kur kur_ par-su-asz2 am-nu-szu2-nu-ti
$(dividing line)
74. _ta iri_ zi-ir-di-ak-ka _iri_ bir-ti sza _kur_ ma-an-na-a-a at-tu-musz
75. 3(u) _danna_ qaq-qa-ru i-na bi-rit _kur_ ma-an-na-a-a _kur_ e2-kab-si u3 _kur_ ma-da-a dan-nu-ti szit-mu-risz! al-lik-ma
76. a#-na _iri_ pa-an-zi-isz bir-ti-szu2 _gal_-ti sza _ugu# kur#_ zi-kir-te u3 _kur_ an-di-a a-na ka-a-di na-da-at
77. sza# a-na la a-s,e-e mul-tah-t,i ka-le-e _giri3-min lu2# kur2# ugu_ na-ge-e# ki#-lal#-la#-an rak-sa-tu aq-t,e-rib
78. sza# _iri_ bir-ti szu-a-ti rik-si-sza2 u2-dan-nin-ma _sze-pad-mesz i3#?-[mesz gesztin?]-mesz#_ u3#-[nu-ut ta]-ha-zi i-na lib3-bi u2-sze-li
$(dividing line)
79. _ta iri_ pa-an-zi-isz at-tu-musz _i7_ isz-tar-a-u2-ra-a _i7#?_-tu4#? e-te-bir a-na _kur_ a-u2-ka-ne2-e na#-gi-i# sza# _kur#_ zi-kir-te aq-t,e-rib
80. 1(u) 1(disz) me-ta-at-<<ta>>-ti _kur_ zi-kir-ta-a-a sza ni-ir <{d}a-szur> is,-lu-ma# sze-t,u-tu {disz#}ul#-lu-su-nu _lugal_ be-li2-szu2 il-qu-u2 i-mi-szu _ARAD2_-su
81. a-na {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-a sza ki-i sza2-szu-ma ta-szim-tu la i-du-u2 ne2-ra-ri la e-t,ir _zi_-szu2 it-ta-kil-ma
82. _ugu kur_ u2-asz2-di-rik-ka _kur_-i mar-s,i pal-hisz e-li-ma ma-lak ger-ri-ia a-na ru-qe-e-te it,-t,ul2-ma ir-ru-t,u _uzu-mesz_-szu2
83. kul-lat _ug3-mesz kur_-szu2 u2-pah-hir-ma a-na _kur-mesz_-e ru-qu-u2-te nam-ra-s,i-isz u2-sze-li-ma la in-na-mir a-szar-szu-un
84. u3 szu-u2 _iri_ pa-ar-da _iri lugal_-ti-szu2 pa-nu-usz-szu la i-qer-ma bu-sze-e _e2-gal_-szu2 e-zib-ma u2-s,i ka-ma-ti-isz
85. _ansze-kur-ra-mesz_-szu2 u3 s,a-ab ta-ha-zi#-szu u2-zak-ki-ma a-na re-s,u-ut {disz}ur-sa-a ne2-ra-ri-szu u2-bil2 ki-it-ru
86. _lu2 erin2-mesz_ ti-du-ki-szu ek-du-ti sza i-na ne2-re-bi sza _kur_ u2-asz2-di-rik-ka a-na ka-a-di usz-bu a-duk-ma
87. _iri_ isz#-ta-ip-pa _iri_ sak-ta-tu-usz _iri_ na-an-zu _iri_ a-u2-ka-ne2-e _iri_ ka-a-ba-ni _iri_ gur-ru-su-pa _iri_ ra-ak-si
88. _iri_ gim-da-ak-rik-ka _iri_ ba-ru-nak-ka _iri_ u2-ba-ba-ra _iri_ si-te-ra _iri_ ta-asz2-ta-mi _iri_ te-sa-am-mi-a
89. 1(u) 2(disz) _iri-mesz_-szu2-nu dan-nu-ti _e2-bad3-mesz_-ni a-di 1(gesz2) 2(u) 4(disz) _iri-mesz_-ni sza se-eh-ri-szu2-nu gi-mir-tu ak-szu-ud
90. 1(u) _bad3-mesz_-szu2-nu ap-pu-ul _e2-mesz_ qer-bi-szu2-nu {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma ki-ma sza a-bu-bu u2-ab-bi-tu _dul_-nisz u2-kam2-mir
$(dividing line)
91. _ta kur_ a-u2-ka-ne2-e at-tu-mus <a-na> _kur_ u2-isz-di-isz na-gi-i-sza _kur_ man-na-a-a sza {disz}ur-sa-a e-ki-mu-usz aq-t,e-rib
92. el-la-mu-u'3-a {disz}ur-sa-a _kur_ ur-ar-t,a-a-a la na-s,ir zi-kir {d}a-szur {d}marduk la pa-li-hu ma-mit _en en-en_
93. _lu2_ szad-du-u'3-a _numun_ ne2-er-ti sza ta-szim-tu la i-du-u <a-na> da-ba-ab tusz-szi nu-ul-la-ti ti-is,-bu-ra szap-ta-a-szu2
94. sza {d}utu _di-ku5 gal dingir-mesz_ zi-kir-szu2 kab-tu la na-as,-ru-ma _mu-an-na_-szam a-na la e-ge-e e-te-ti-<qu> _gesz-hur_-szu2
95. _egir_ hi-t,a-a-te-szu2 mah-ra-a-te gul-lul-tu _gal_-tu sza he-pe-e _kur_-szu u3 szum-qut# _ug3-mesz_-szu2 e-pu-usz-ma
96. i-na _kur_ u2-a-usz _kur_-I _gal_-i sza it-ti szi-kin2 _im-dir_ i-na qe2-reb _an_-e um#-mu-da# re-sza2-a-szu
97. sza isz-tu _u4_-um s,a-a-ti _numun_ szik-nat _zi_-tim a-szar-szu la e-ti-qu-ma# a-lik ur#-hi# la# e-mu-ru du-rug-szu2
98. u3 is,-s,ur _an_-e mu-up-par-szu s,e-ru-usz la i-ba-a'-u2-ma a-na szu-us,-bu-ub kap-pi _tur-mesz_-szu2#? [la iq]-nu#?-nu# qin-nam
99. _kur_-u2 zaq-ru sza ki-ma sze-el2-ti pat-ri zaq-pu-ma hur-ri na-at-bak _kur-mesz_-e ru-qu-[u2-te ...] _u2#_ s,ur#-ru#-usz#-szu#
100. 1(u) i-na um-sze _gal-mesz_ u3 dan-na-at _en-te-na_ sza qa-asz2-tu szu-kud-du <i-na> sze-rim li-la2-a-ti usz#?-[ta?-ba?-ru?]-u2 ni-pi-ih-szu-un
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
@column 2
1. 1(u)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 1(u)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 1(u)
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. 1(u)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. 1(u)
42. ki-ma _munus_ ha-risz-ti i-na _{gesz}nu2_ in-na-di-ma ak-lu u2 _a-mesz_ i-na pi-i-szu ip-ru-us-ma mu-ru-us, la _zi_-e e-mid ra-man-szu2
43. li-i-ti {d}a-szur be-li2-ia a-na _u4_-mi s,a-a-ti _ugu kur_ ur-ar-t,i asz2-kun-ma pul-hat-su a-na la ma-sze-e e-zi-ba ah-ra-tasz
44. da-na-an kisz-szu-ti-ia szu-tur-tu u3 ti-bu-ut _{gesz}tukul-mesz_-ia szur-bu-ti sza <i-na> kib-rat 4(disz)-i la im-mah-ha-ru-ma la i-ne2-e'-u2 ar-kisz#
45. i-na qe2-reb tam-ha-ri da-ap-ni _ugu kur_ ur-ar-t,i u2-szam-ri-ru _ug3-mesz kur_ zi-kir-te u3 _kur_ an-di-a as-hu-pa i-mat mu-u2-ti
46. _giri3-min lu2 kur2_ lem-na _ta_ qe2-reb _kur_ man-na-a-a ap-ru-us-ma lib3-bi {disz}ul-lu-su-nu be-li2-szu-nu u2-t,ib-ma a-na _ug3-mesz_-szu2 dal-pa-a-te u2-sze-s,i nu-u-ru#
47. a-na-ku {disz}lugal-gi-na na-s,ir kit-ti la e-ti-iq i-te-e {d}a-szur {d}utu szah-tu mu-up-par-ku-u2 pa-lih {d}ag {d}marduk
48. i-na an-ni-szu-nu ke-e-ni ta-as,-mir-ti _sza3_-ia ak-szud-ma _ugu_ szar-hi mu-s,a-li-ia az-zi-za i-na li-it-ti
49. _ugu_ kul-lat _kur-mesz_-e ka-la-a-szu-<nu> szah-ra-ar-tu at-bu-uk-ma qu-u2-lu u3 di-im-ma-tu e-mid-da _ug3-mesz_ nak-ra-ti
50. i-na hu-ud lib3-bi u3 ri-sza2-a-ti it-ti _lu2 nar-mesz {gesz}za3-mi2-mesz_ u3 ta-ba-li a-na qe2-reb usz-man-ni-ia e-ru-ub
51. 1(u) a-na {d}uri3-gal {d}iszkur u3 {d}isz-tar be-li2 ta-ha-zi _dingir-mesz_ a-szi-bu-ut _an_-e _ki_-tim u3 _dingir-mesz_ a-szi-bu-ut _kur_ asz-szur{ki}
52. _udu siskur2-mesz_-e tasz-ri-ih-ti eb-bu-ti aq-qi-ma i-na la-ban ap-pi u3 ut-nen-ni ma-har-szu-un az-ziz-ma u2-szar-ba-a _dingir_-su-un
53. a-na _kur_ an-di-a u3 _kur_ zi-kir-te a-szar pa-nu-ia szak-nu ger-ri u2-szab-t,il-ma a-na _kur_ ur-ar-t,i asz2-ku-na pa-ni-ia
54. _kur_ u2-isz-di-isz na-gu-u2 sza _kur_ man-na-a-a sza {disz}ur-sa-a e-ki-mu-ma ra-ma-nu-usz u2-ter-ru
55. _iri-mesz_-szu2 ma-a'-du-ti sza ki-i _mul-mesz an_-e mi-i-na i-szu-u2 gi-mir-tu ak-szu-ud
56. _bad3-mesz_-ni-szu-nu du-un-nu-nu-ti a-di szi-pi-ik usz-szi-szu-nu has,-ba-ti-isz u2-daq-qi-iq-ma qaq-qa-risz am-nu
57. qi-ra-a-te-szu-nu ma-a'-da-a-ti la-a mi-na u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_ la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
$(dividing line)
58. _ta kur_ u2-isz-di-isz at-tu-musz a-na _iri_ usz-qa-ia bir-ti _gal_-ti re-esz mi-is,-ri sza _kur_ ur-ar-t,i aq-t,e-rib
59. sza i-na ne2-re-bi sza _kur_ za-ra-an-da na-gi-i ki-ma _{gesz}ig_ ed-lat-ma ka-la-at _lu2 dumu_ szip-ri
60. u3 i-na _kur_ ma-al-la-u2 _kur {szim}li_ pul-uk-kisz a-s,a-at-ma _ugu_ ta-mir-ti _kur_ su-u2-bi szu-tal#-bu-szat sza2-ru-risz
61. 1(u) _ug3-mesz_ a-szi-bu-ut na-gi-i szu-a-tu i-na _kur_ ur-ar-t,i mal ba-szu-u2 le-'u-ut
62. mu-re-e mur ni-is-qi s,i-ih-hi-ru-ti i-lit-ti _kur_-szu _dagal_-tim sza a-na ki-s,ir _lugal_-ti-szu2 u2-rab-bu-u2 i-s,ab-ba-tu _mu-an-na_-szam
63. a-di a-na _kur_ su-u2-bi na-gi-i sza _ug3-mesz kur_ ur-ar-t,i _kur_ ma-na-a-a i-qab-bu-szu-ni la il-leq-qu-ma la in-nam-ma-ru li-ti-ik-szu2-un
64. s,e-ru-usz-szu-un hal-la la ip-tu-ma a-s,u-u2 se-eh-ru u3 ta-a-ru si-mat ta-ha-zi la kul-lu-mu szup-t,u-ur# s,i-mit-tu
65. _lu2 eren2-mesz_ szu-nu-ti sza bir-ti u3 na-gi-i a-bi-ik-ti {disz}ur-sa-a _en_-szu2-nu e-mu-ru-ma ki-ma szur-usz kib-ri _i7_ ir-bu-ba _suhusz_-szu2-un#
66. a-lik pa-ni-szu-nu mu-du-ut qab-li sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_ ip-par-szid-du i-mat mu-u2-te sah-pu-ma iq-ru-bu s,e-ru-usz-szu-un
67. da-lil {d}a-szur be-li2-ia sza i-na pu-hur _lu2_ mun-dah-s,i-szu-nu mul-tah-t,u la i-szi-tu-ma u2-sza2-an-nu-szu-nu-ti-ma ik-szud-du mi-tu-ti-isz#
68. _iri_ usz-qa-ia tu-kul-ti _kur_-szu a-di si-hir _iri-mesz_-ni-sza2 har-be2-esz u2-sze-mu-u2 bu-sze-e-szu2-nu e-zi-bu-ma is,-bu-tu2 a-rah la ta-a-ri
69. i-na ti-bu-ut _{gesz}tukul-mesz_-ia dan-nu-ti a-na bir-ti szu-a-ti e-li-ma bu-sze-e-sza2 szad-lu-ti asz2-lu-lam-ma a-na qe2-reb usz-man-ni-ia u2-sze-rib
70. _bad3_-sza2 dan-nu sza tem-min3-szu _ugu_ ki-s,ir _kur_-i szur-szu-du-ma u3 8(disz) ina 1(disz) _kusz3_ ma-szi-ih ku-bur-szu
71. 1(u) ul-tu gaba-dib-bi-szu as,-bat-am-ma a-di usz-szu zaq-ru-te ak-szud-du isz-te-nisz ap-pu-ul-ma qaq-qa-risz u2-szam-hi-ir
72. _e2-mesz_ qer-be2-e-sza2 {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma _{gesz}ur3-mesz_-szi-na szi-hu-ti di-tal-li-isz u2-sze-mi
73. 1(disz) me 1(u) 5(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-sza2 ki-ma ab-ri a-qu-ud-ma qu-tur-szu-un ki-ma a-szam-sza2-ti pa-an _an_-e u2-szak-tim
74. ki-ma sza a-bu-bu u2-ab-bi-tu qer-bi-sa u2-sze-pisz-ma ki-ma kam-ri asz2-pu-ka _iri-mesz_-ni-sza2 asz2-bu-ti
75. _iri_ a-ni-asz2-ta-ni-a _e2_ su-gul-la-te-szu i-na mi-s,ir _kur_ sa-an-gi-bu-te bi-rit _iri_ usz-qa-ia u3 _iri_ tar-ma-ki-sa ep-szu-u
76. a-di 1(u) 7(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu2 ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu sze-hu-ti i-na {d}bil-gi aq-mu
77. _buru14-mesz_-szu-nu _u2_ pu-e-szu-nu asz2-ru-up qi-ra-te na-kam-a-te u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_ la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
78. ki-ma e-ri-bi di-ku-ti bu-ul _karasz_-ia i-na u2-szal-li-szu2 ad-di-ma _u2-hi-a_ tuk-la-ti-szu2 is-su-hu-ma u2-szah-ri-bu _a-gar3_-szu2
$(dividing line)
79. _ta iri_ usz-qa-ia at-tu-musz a-na _kur_ ba-ri tu-kul-ti bu-li-szu sza _kur_ sa-an-gi-bu-tu i-qab-bu-szu-ni aq-te-rib
80. _iri_ tar-u2-i _iri_ tar-ma-ki-sa _e2 bad3-mesz_-ni dan-nu-ti sza i-na _kur_ da-la-a-a ta-mir-ti _e2 sze-PAD-mesz_-szu2 ma-at-ti ep-szu
81. 1(u) _bad3-mesz_-ni-szu-nu dun-nu-nu-ma szal-hu-szu-nu kas,3-ru hi-ri-is,-s,a-ni-szu-nu szup-pu-lu-ma szu-tas-hu-ru li-mi-is-sun2
82. sza i-na qer-bi-szu-nu _ansze kur-ra-mesz_ na-kam-ti ki-s,ir _lugal_-ti-szu2 i-na u2-re-e szu-zu-zu-u2-ma u2-szam-ru-u2 _mu-an-na_-szam
83. _ug3-mesz_ a-szi-bu-tu na-gi-i szu-a-tu ep-szet be-lu-ti-ia sza i-na _iri-mesz_-ni li-me-ti-szu-nu e-tep-pu-szu e-mu-ru-ma ir-szu-u2 gi-lit-tu2
84. _iri-mesz_-ni-szu-nu u2-masz-sze-ru-ma i-na na-ba-li a-szar s,u-ma-mi mad-ba-re-esz in-nab-tu-ma nap-sza2-ta i-sze-e'-u2
85. na-gu-u2# szu#-a-tu# hu-ha-risz as-hu-up-ma i#-na# bi#-rit _iri-mesz_-szu-nu dan-nu-ti u2-szak-di-ra a-nu-un-tu
86. _bad3-mesz_-ni-szu-nu# [dan]-nu#-ti# ul#-tu# [gaba-dib-bi-szu-nu as,-bat a]-di# tem-min3-ni-szu-nu ak-szu-ud ap-pul-ma qaq-qa-risz u2-szam-hi-ir
87. _e2-mesz_ qer-bi-szu#-nu {d}bil-gi# [u2-sza-as,-bit-ma _{gesz}ur3]-mesz#_-szi-na sze-hu-u2-ti di-tal-li-isz u2-sze-mi
88. _buru14_-szu-nu ma-a'-du asz2-ru-up# [qi-ra-te na-kam-a-te u2]-pat#-ti#-ma# _sze#-PAD#-mesz#_ la# ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
89. 3(u) _iri-mesz_-ni li-mi-ti-szu-nu [ki-ma ab-ri a-qu-ud-ma qu-tur-szu-un ki-ma a-szam-sza2-ti] pa#-an _an_-e u2-szak-tim
$(dividing line)
90. _ta iri_ tar-ma-ki-sa at-tu-musz# [...] aq#-t,e-rib
91. 1(u) _iri_ ul-hu _iri_ dan-nu-ti sza i-na _giri3-min# [kur_ kisz?-pal?] [...] x-si#?-[x?]
92. u3 _ug3-mesz_-szu2 ki-ma nu-u2-ni a-na [s,u-um-me-szu-nu _a-mesz_ ...] i#-szat-tu-u2 la i-szab-bu-u2#
93. {disz}ur-sa-a _lugal_ ma-lik-szu-nu i-na bi-ib-lat# [lib3-bi-szu ... mu]-s,e#-e ma-a-mi u2-szak-lim
94. pa-gu ba-bil2 _a-mesz_ szu-du-ti ih-[ri-ma ... _a-mesz] he2#-nun_ ki-ma pu-rat-ti u2-szar-di
95. a-tap-pi la mi-i-na s,ur-ru-usz-sza2 u2-sze-s,a-am#-[ma ...] lu-u2 u2-szam-ki-ra qar-ba-a-te
96. _a-gar3_-szu2 ar-bu sza ul-tu _u4_-um ul-lu-ti# [...] x-du-ma _girin_ u3 _gesztin_ ki-ma zu-un-ni u2-sza2-az-nin
97. _gesz_ dul-bu _gesz_ szu-rat-hu ba-ti _e2-gal_-li3-[szu2 ...] x ki-ma _gesz-tir ugu_ ta-mir-ti-szu2 ta-ra-nu u2-sza2-asz2-szi
98. u3 i-na qer-bi-ti-szu na-di-ti a-ra-ah#-[hi ...] x ... ri#-gim {d}a-la-la _du10-ga_ u2-szal-sa-a _ug3-mesz_-szu
99. 3(disz) me _ansze sze-numun-mesz_ ku-pat {d}nisaba i-na _ab#-[sin2-mesz_-szu2] u2#-szah-[ni]-ib-ma sze-am i-na pa-szir3-te us,-s,a-bu te-li-tu
100. _a-sza3 a-gar3_-szu2 ar-bu-ti sah-hi-isz u2-sze-mi# x-[x-x] x-ma di-isz pa-an szat-ti# szam#-mu u3 ri-i-tu la ip-pa-rak-ku-u2 ku-s,u har-pu
101. 1(u) a-na tar-ba-as, _ansze-kur-ra-mesz_ u3 su-gul#-li u2-ter-szu-ma _ansze-a-ab#-[ba_] gi#-mir _kur_-szu kut-tum-te u2-szal-mid-ma i-szap-pa-ku er-re-tu
102. _e2-gal_ szu-bat# _lugal_-ti a-na mul-ta-'u-ti-szu2 i-na a-hi _i7_-ti ib#-[ni] _gesz-ur3-mesz szim-li_ u2-s,al-lil-szi-ma i-ri-sa u2-t,ib
103. _iri_ sar-du-ri-hu-ur-da bir-tu a-na ka-a-di-szu2 i-na _kur_ kisz-te-er [_du3_-ma ... _kur_ ...]-ti#-na-a-a tu-kul-ti _kur_-szu i-na lib3-bi u2-sze-rib
104. _ug3-mesz_ na-gi-i szu-a-ti a-mat ma-ru-usz-ti sza i-na pa-an {disz}ur-sa-[a _lugal_-szu2-nu] u2#-szap-ri-ku isz-mu-ma u'3-a iq-bu-u2 im-ha-s,u sza2-par2-szu-un
105. _iri_ ul-hu _iri_ dan-nu-ti-szu-nu a-di _iri_ sar-du-ri-hu-ur-da bir-ti tuk-[la-ti-szu2-nu u2]-masz-sze-ru-ma a-na sza2-hat _kur_-e pa-asz2-qa-te ip-par-szid-du mu-szi-tasz
106. i-na szu-hu-ut, lib3-bi-ia li-mi-it na-gi-i szu-a-ti ki-ma im-ba-ri# [as-hu-up]-szu#?-ma szid-du u3 pu-u2-tu ak-s,u-ra szu-ri-pisz
107. a-na _iri_ ul-hi _iri_ tar-ma-a-te-szu2 sza {disz}ur-sa-a e-tel-le-lisz e-ru-ub#-[ma a-na qe2-reb] _e2#-gal_-li3 szu-bat _lugal_-ti-szu2 szal-t,isz at-tal-lak
108. _bad3_-szu dan-nu sza i-na _na4 kur_-i zaq-ri ep-szu i-na qul-mi-i _an-[bar_ u mar]-ri# _an-bar_ has-ba-ti-isz u2-daq-qi-iq-ma qaq-qa-risz am-nu
109. _gesz-ur3-mesz szim-li_ sze-hu-ti ta-as,-lil-ti _e2-gal_-li3-szu2 as-suh# [i-na ka]-la#-pi
110. qi-ra-a-te-szu2 na-kam-a-te u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_-su ma-at-tu la# [ni-i]-bi# um-ma-ni u2-sza2-kil
111. 1(u) _e2 gesztin-mesz_-szu2 sza ni-s,ir-te e-ru-ub-ma um-ma-nat {d}a-szur _dagal-mesz#_ [ki-ma _a]-mesz i7_ i-na _kusz_ na-a-de _kusz_ masz-le-e ih-bu-u2 _gesztin du10-ga_
112. _i7_ hi-ri-tu _i7_ tuk-la-te-szu a-ru-ur-sza2 as-kir6!-ma _a-mesz_ du-[usz]-szu#-ti a-na ru-szum-di u2-ter
113. a-da-ap-pi ha-li-li si-lit-te s,ur-ri-sza2 u2-ha-t,i-im-ma sza2 x-[x-x]-szu# isz-qi-la-si-na u2-ka-lim {d}utu-szu
114. a-na _{gesz}kiri6-mesz_-szu2 as-ma-a-ti bu-un-na-ne2-e _iri_-szu2 sza _girin_ u3# _gesztin#-mesz_ za-a'-na-a-ma ki-ma ti-ik _an_-e i-na-tu2#-ka
@reverse
@column 1
1. _lu2_ qu-ra-di-ia ek-du-ti u2-sze-ri-ib-ma x ki-ma {d}iszkur u2-sza2-asz2-gi-mu ri-gim ka-la-bi _an-bar_
2. _girin_-szu2 ma-a'-du sza mi-ni-tu la i-szu-u2# iq-t,u-pu-ma a-na an-hu-ti lib3-bi la e-zi-bu da-re-esz szat-ti s,u-uh-hu
3. _gesz-mesz_-szu _gal-mesz_ si-mat _e2-gal_-li3-szu2 ki-ma _munu5_ asz2-t,i-ma _iri_ ta-nit-ti-szu u2-ma-si-ik-ma u2-szat,-pi-la na-gu-szu
4. _gesz#_ gu#-up#-ni szu-a-tu-<nu> is,-s,a mal ak-szit,-t,u u2-pah-hir-ma a-na gu-ru-un-ni ag-ru-un-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
5. _buru14_-szu-nu ma-a'-du sza ki _gi#_ a-pi ni-i#-ba la i-szu-u2 szur-szisz as-suh-ma a-na musz-szi-e te-s,i-ti la e-zi-ba szu-bul#-tu2
6. _a-gar3_-szu as-mu sza ki-i za-gin3-du-re-e s,er#-pa szak-nu-ma i-na di-sze u3 hab-bu-ri szu-ru-szat ta-mir-tu
7. 1(u) i-na _{gesz}gigir_ pit-hal-li3 me-te-eq ki-mar-ri#-ia ki-ma {d}iszkur ar-hi-is-ma sah-hu tu-kul-ti _ansze-kur-<ra>-mesz_-szu2 ki#-szub-ba-nisz um-mi
8. _iri_ sar-du-ri-hu-ur-da dan-na-su-nu _gal_-tu a-di 5(u) 7(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-sza2 sza _kur_ sa-an-gi-bu-tu na-gi-i
9. si-hir-szu-nu ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _gesz-ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu i-na {d}bil-gi aq-mu-ma di-tal-li-isz u2-sze-mi
$(dividing line)
10. _ta iri_ ul-hi at-tu-musz a-na a-tur# un-na-te re-esz _iri-mesz_-ni dan-nu-ti sza _kur_ sa-an-gi-bu-te na-gi-i aq-t,e-rib
11. na-gu-u2 asz2-bu s,i-bit _kur_-szu sza ul#-tu ul-la-a a-na ru-up-pu-usz _kur_-szu-nu is-ki-lu _lugal_ pa-ni a-li-kut mah-re-e-szu
12. _iri#_ hu#-ur-nu-ku _iri_ ha-ar-da-ni-a _iri_ gi-zu-ar-zu _iri_ sza2-asz2-zi-is-sa _iri_ hu-un-du-ur-na _an-ta_-u2
13. _iri#_ x-[x]-x-si# _iri#_ u3#-at-zu#-un-za _iri_ a-ra-zu _iri_ sza-{disz}s,i-ni-a _iri_ hu-un-du-ur-na _ki-ta_-u2
14. _iri_ el-[... _iri_ ...]-x-nak _iri_ s,i-it-tu-ar-zu _iri_ zi-ir-ma _iri_ sur-zi-i _iri_ e-li-ia-di-ni-a
15. _iri_ da-ag#-[... _iri_ ...] _iri#_ s,ur#-zi-al-di-u2 _iri_ ar-mu-na _iri_ ki-in-asz2-ta-ni-a
16. 2(u) 1(disz) _iri-mesz_-ni dan#-nu#-[ti ... sza ki-ma] _gesz#_ gap-ni tar-bit _kur_-i _ugu szu-si-mesz kur_ ar-za-bi-a a-s,u-ni
17. _bad3-mesz_-ni dun-nu-nu-[ti ... sza ...] x 2(disz) _usz-ta-am3_ ti-ib-ki gaba-dib-u2 la-ni-szu-nu la-mu-ma
18. a-na man-za-az mun-dah-s,i#-[szu-nu ...] x-ri-szu-s,u-u2 a-na e-pesz ta-ha-zi szu-tal! bu-szu pul-ha-a-ti
19. hi-ri-is,-s,i szup-pu-lu-te a-na tu#-[kul-ti ...] ne2#-reb _abul-mesz_-szu-nu ru-uk-ku-sa di-ma-a-ti
20. _i7-mesz_ ba-bi-lat _a-mesz_ mi-li i-na x [...] x i-na ta-mir-ti-szu-nu la i-szu-u2 ba-t,il-tu
21. _ug3-mesz_-szu-nu i-na t,uh-di u3 mesz-re#-[e ...]-re#-di mal ba-szu-u2 rit-pu-szu si-kil-tu
22. _e2-gal-mesz_ rab-ba-a-te szin-na-at x-[...] _gesz_ ne2-me-du szu-ut-ru-s,u si-mat _lugal_-ti
23. _gesz-ur3-mesz szim-li_ e-ri-szu _du10-ga ta#_ [...] x ha#-x-ma sza e-ri#-bi#-szi#-na#-ki#-ma ha-szur-ri i-za-qa lib3-bu-usz
24. _ug3-mesz kur_ sa-an-gi-bu-te na-gi-i a-szi#-[bu-ut kur] u3# a-szi-bu-ut _iri-mesz_-ni szu-a-tu-nu gi-mir-tu
25. a-ka-ma ger-ri-ia sza a-na 1{disz} _danna-[ta-am3_ x]-x-tu _ugu kur_ ur-ar-t,i a-na pat, gim-ri-szu2 szit-ku-na#-at# e#-szi#-tu
26. sza ma-ad-gi-li-szu-nu sza# na-gu-u2 a-na na-ak#-[ri] _ugu# szu-si-mesz kur_-e di-ma-a-te ru-uk-ku-sa-ma szu-zu-uz-za a-x-[...]
27. qi-da-at ab-ri sza _giri3-min_ nak-ri ul-lu-[x-x]-ti-ma di-par sze-rim li-la2-a-te e-mu-ru-ma u2-ad-du-u2# [...]
28. ti-ib a-nun-ti-ia szam-ru sza la isz-sza2-na#-[nu] isz#-hu-tu-ma szu-har-ra-tu it-ta-bi-ik-szu-nu-ti-ma ig-[...]-zi
29. a-na bu-szi-i-szu-nu ma-a'-di pa-na la isz-szu-[u2] _bad3-mesz_-szu-nu dan-nu-ti u2-masz-szi-ru-ma e-mid-du sza2-[ha]-tu
30. ki-ma ur-pat li-la2-a-te sza-pi-ti na-gu-u2 szu-a-tu#-ak#-tum3-ma gi-mir _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti ki-ma a-kal mit-hur-ti as#-hu-up
31. i-na bi-rit kur ar-za-bi-a kur ir-ti-a _kur-mesz_-e sza2-[qu]-ti 1(u) 2(disz) danna qaq-qa-ru ma-la-ku asz2-kun-ma u2-ka-s,i-ra#-usz#-man-ni
32. i-na sza2-ha-te nar3-qit lib3-bi szu-nu qu-ra-di-ia ek#-du-te ki-ma bi-ib-bi usz-bi-i'-ma a-na sze-me-e ur-ti-szu2-nu la [e]-zi#-bu ha-a-t,u
33. um-ma-na-at {d}a-szur rap-sza2-a-te gi-mir _iri-mesz_-[ni]-szu-nu e-re-bisz u2-szak-tim-ma sza2-lil-ia er-hu#-ti# u2-sze-ri-ba ur-szi-szu-un
34. bu-su-u2 ma-ak-ku-ru# ni#-s,ir#-te _lugal#_-ti#-[...] ub#-lu-nim-ma i-szit-ta-szu-nu kit-mur-tu ik#-szud#-du qa-ta-a-a
35. s,a-ab hub-szi kal-la-bu na#-[asz2 _{gesz}pan_ as-ma-re-e a-na] _bad3-mesz_-szu-nu u2 sze-li-ma it-ti pa-asz2-qi [u3] a-s,i-te na-qi-ri u2-sza2-as,-bit2#
36. _{gesz}ur3-mesz sim-li_ ta-[as,]-lil-ti _e2-gal_-mesz u2-[na]-si-ih-ma [_ug3]-mesz kur_ ma#-na#-[a-a] _kur#_ na#?-'i#?-ri#? li#?-[x-x] a#? x x _u2#_ rag? x x [...]
37. kir#-hi-szu-nu e-lu-ti-sza ki-ma _kur-mesz_-e szur-szud-bu-du a-di tem-mim-ni-szu-nu ba-s,i-isz# u2#-x-[...] x x
38. i-na _e2-mesz_-szu-nu nak-la-a-te {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma qu-tur-szu-nu u2-szat-bi-ma pa-an _an_-e ki-ma im-ba-ri u2-sza2#-as,-bit
39. tab-ka-a-ni _gal-mesz_ sza _sze-PAD-mesz sze-gig-mesz_ sza i-na _u4_-me ma-a'-du-ti a-na ba-lat, _kur_ u3 _ug3-mesz_ isz-pu-ku qi-ra-a-te
40. nap-har um-ma-ni-ia i-na _ansze-kur-ra-mesz ansze_ pa-re-e _ansze-a-ab-ba ansze-mesz_ u2-sza2-az-bil2-ma i-na qe2-reb usz-man-ni-ia ki-ma _dul-mesz_ u2-szap2-pik
41. a-kul t,uh-di u3 nisz-be2-e _ug3-mesz_-ia u2 sza2-kil-ma s,u-ud-de-e tak-bit sza ta-a-a-ar-ti _kur_ asz-szur{ki} e-pu-szu i-na hi-du-ti
42. _{gesz}kiri6-mesz_-szu la-la-a-na-ti ak-szit,-ma u2-szab-t,i-la mal-ti-su
43. _{gesz}tir-mesz_-szu rab-ba-a-ti sza ki-ma a-pi ed-lu-ti hi-it-lu-pu is,-s,u-szi-in ak-kisz-ma u2-nam-ma-a ta-mir-tu-usz
44. kul-lat _gesz_ gup-ni-szu nak-su-ti ki-ma hi-im-ma-at a-szam-szu-ti u2-pah-hir-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
45. 1(disz) me 4(u)# 6(disz)#? _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu ki-ma ab-ri a-qu-ud-ma qu-tur-szu-un ki-ma a-szam-sza2-ti pa-an _an_-e u2-szak-tim
46. _ta iri-mesz_-ni dan-nu-ti sza _kur_ sa-an-gi-bu-te at-tu-musz a-na _kur_ ar-ma-ri-li-i na-gi-i aq-t,e-rib
47. _iri_ bu-bu-ti bir-tu _iri_ hu-un-du-ur sza 2(disz) _bad3-mesz_-ni la-mu-u2 pi-i di-im-ti tu-bal-e ma-hi-ri ru-uk-ku-su
48. _iri_ a-a-le-e _iri_ s,i-ni-isz pa-la-a _iri_ s,i-ni-u2-nak _iri_ ar-na _iri_ szar-ni-i
49. 7(disz)# _iri-mesz_-ni dan-nu-ti a-di 3(u) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu sza i-na _giri3-min kur_ u2-bi-an-da _kur_-e na-du-u2
50. si-hir-szu-nu ap-pul-ma qaq-qa-risz am-nu _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu i-na {d}bil-gi aq-mu-ma di-tal-li-isz u2-sze-mi
51. qi-ra-a-te-szu-nu na-kam-a-ti u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_-su-nu ma-'a-at-tu sza la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza-a-kil
52. _buru14_ tuk-lat _ug3-mesz_-szu2 u3 _u2_ pu-e nap-szat bu-li-szu ab-ri-isz a-qu-ud-ma ar-bu-ti-isz u2-sza2-li-ka ta-mir-tu-usz
53. _{gesz}kiri6-mesz_-szu2-nu a-kis-ma _{gesz}tir-mesz_-szu2-nu ak-szit, nap-har _gesz_ gup-ni-szu-nu a-na gu-ru-un-ni ag-ru-un-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
54. i-na me-taq-[ti]-ia a-na _iri_ ar-bu _iri_ e2-ad-szu sza {disz}ur-sa-a u3 _iri_ ri-ia-ar _iri_-szu sza {disz}{d}1(u)-5(disz)-bad3 a-lik
55. 7(disz) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu sza _szesz-mesz_-szu2 _numun lugal_-ti-szu2 i-na lib3-bi-szu-nu szu-szu-bu-ma# dun-nu-nu ma-s,ar-tu
56. _iri-mesz_-ni szu-a-tu#-nu ap-pul qaq-qa-risz am-nu _e2_ {d}hal-di-a _dingir_-szu ab-re-esz a-qu-ud-ma u2-szal-pi-ta sa-a-gi-szu
$(dividing line)
57. _ta kur_ ar-ma-ri-ia#-li-i at-tu-musz _kur_ u2-i-zu-ku _kur szim-li_ sza szi-pik-szu
58. _iri_ an-za-li-a _iri_ ku#-a-ia-in# _iri_ qa-al-la-ni-a _iri_ bi-it-a-a _iri_ a-lu-ar-za _iri_ qi-u2-na _iri_ al-li#-i
59. _iri_ ar-zu-gu _iri_ szik2#-ka-nu _iri_ ar-di-u2-nak _iri_ da-ia-zu-na _iri_ ge-e-ta _iri_ ba-a-ni-u2
60. _iri_ bir-hi-lu-za _iri_ de#-e-zi-zu _iri_ di-li-zi-a _iri_ a-ba-in-di _iri_ du-a-in _iri_ ha-as,-ra-na
61. _iri_ pa-ar-ra _iri_ a-ia-s,u-un _iri_ a-ni-asz2-ta-ni-a _iri_ bal-du-ar-za _iri_ sar-u2-ar-di-i
62. _iri_ szu-ma-at-tar _iri_ sza2-al-zi-i _iri_ al-bu-u2-ri _iri_ s,i-qar-ra _iri_ u2-a-ia-is la-bi-ru
63. 3(u) _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti sza i-na a-hi a-ab-ba gal-la-ti ti-bi-ik _kur-mesz gal-mesz_ sa-ad-ru-ma szu-us,-bu-tu2 ki-ma us-si
64. _iri_ ar-gisz-ti-u2-na _iri_ qa-al-la-ni-a bi-ra-ti-szu dan-na-a-te ru-uk-ku-sa bi-ru-usz-szu#-un
65. el-en _iri_ ar-s,i-du u3 _iri_ mah-un-ni-a kak-ka-bisz a-s,a-ma a-na 4(disz) _usz-ta-am3_ in-na-at,-t,a-lu szur-us#-sin#
66. _lu2_ qu-ra-di-szu a-sza-ri-tu2 um-ma-ni-szu le-'u-tu ta-ha-zi na-asz2 ka-ba-bi as-ma-ri-i tu-kul-ti kut-szu2 szu-lu-u2 qe2-reb-szin#
67. ki-szit-ti _iri_ ar-ma-ri-ia-li-i na-ge-e i-te-e-szu-nu e-mu-ru-ma it-ru-ra isz-da-a-szu-un
68. _iri-mesz_-ni-szu-nu it-ti mar-szi-ti-szu-nu u2-masz-sze-ru-ma a-na qe2-reb bi-ra-a-ti szu-a#-ti#-na# ki-ma is,-s,u-ri ip#-par#-szu
69. um-ma-ni ma-'a-at-ta-tu a-na _iri-mesz_-ni-szu-nu u2-sze-li-ma _nig2-szu_-szu2-nu a-na mu-u'-de-e isz-lu-lu _nig2-gur11_-szu-un
70. _bad3-mesz_-ni-szu-nu dan-nu-ti a-di 1(gesz2) 2(u) 7(disz)
71. i-na _e2-mesz_ qer-bi-szu-nu {d}bil-gi u2-sza2-as,-bit-ma _{gesz}ur3-mesz_ ta-as,-lil-ti-szu-nu di-tal-li-isz u2-sze-mi
72. qi-ra-te-szu-nu na-kam-a-te u2-pat-ti-ma _sze-PAD-mesz_ la ni-i-bi um-ma-ni u2-sza2-a-kil
73. _{gesz}kiri6-mesz_-szu-nu ak-kis-ma _{gesz}tir-mesz_-szu-nu ak-szit, kul-lat _gesz_ gup-ni-szu-nu u2-pah-hir-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
$(dividing line)
74. _ta kur_ a-ia-di at-tu-musz _i7_ qa-al-la-ni-a _i7_ in-na-a-a _i7-mesz_ e-te-bir
75. a-na _iri_ u2-a-ia-is na-gi-i tuk-la-te-szu sze-pit mi-is,-ri sza _kur_ ur-ar-t,i sza pat-ti _kur_ na-'i-ri aq-t,e-rib
76. _iri_ u2-a-ia-is _iri_ dan-nu-ti-szu bir-tu-szu _gal_-tu sza _ugu_ kul-lat bi-ra-a-te-szu dun-nu-na-at-ma nu-uk-ku-lat ep-sze-es-sa
77. _lu2 erin2-mesz_ ti-du-ki-szu ek-du-ti _lu2_ da-a-a-li mu-sze-ri-bu t,e3-em _kur-kur-mesz_ li-mi-ti-szu2 szu-szu-bu qer-bu-usz-szu
78. _lu2 en-nam-mesz_-szu a-di ki-is,-ri-szu-nu i-na lib3-bi u2-sze-li-ma it-ti _bad3_-szu dan-ni mun-dah-s,i u2-szal-mi
79. sza _iri_ bir-ti szu-a ti ku-tal-la-sza2 ak-szu-ud _lu2_ qu-ra-di-szu i-na _igi abul_-szu2 ki-ma as-li u2-nap-pi-is,
80. _{gesz#}kiri6-mesz_-szu2 ak-szit,-ma _{gesz}tir-mesz_-szu2 ak-kis kul-lat _gesz_ gup-ni-szu nak-su-ti u2-pah-hir-ma i-na {d}bil-gi aq-mu
81. _iri_ bar-zu-ri-a-ni _iri_ u2-al-t,u-qu-ia _iri_ qu-ut-ta _iri_ qi-ip-pa _iri_ a-sa-pa-a
82. 5(disz) _e2 bad3-mesz_-ni dan-nu-ti a-di 4(u) _iri-mesz_-ni sza li-mi-ti-szu-nu8 i-na {d}bil-gi aq-mu
$(dividing line)
83. _ta iri_ u2-a-ia-is at-tu-musz a-na na-gi-I sza {disz}ia-an-zu-u2 _lugal kur_ na-'i-ri aq-t,e-rib
84. {disz}ia-an-zu-u2 _lugal kur_ na-'i-ri 4(disz) _danna_ qaq-qa-ru _ta iri_ hu-bu-usz-ki-a _iri lugal_-ti-szu2 a-na _gaba_-ia il-li-kam-ma isz-sziq2 _giri3-min_-ia
85. ma-da-ta-szu _ansze-kur-ra-mesz la2_-at ni-i-ri _gu4-mez_ u3 _u8-udu-hi-a_ i-na qe2-reb _iri_ hu-bu-usz-ki-a _iri_-szu2 am-hur-szu
$(dividing line)
86. i-na ta-a-a-ar-ti-ia {disz}ur-za-na _iri_ mu-s,a-s,ir-a-a e-pisz an-ni u3 gil-la-ti e-ti-iq ma-mit _dingir-mesz_ la ka-ni-szu be-lu-ti
87. ek-s,u _lu2_ szad-da-a 'u3-u2 sza i-na a-de-e {d}a-szur _{d}utu {d}ag {d}amar-utu_ ih-t,u-ma ib-bal-ki-tu it-ti-ia
88. a-lak mah-ri-ia sza ta-a-a-ar-ti gir-ri u2-szab-t,il-ma it-ti ta-mar-ti-szu ka-bit-te la isz-szi-qa _giri3-min_-ia
89. bil2-tu ma-da-at-tu ta-mar-ta-szu ik-la-ma a-na sza2-'a-al szul-mi-ia e-de-nu-u2 la isz-pu-ra _lu2_ rak-ba-szu
90. i-na szu-hu-ut, lib3-bi-ia kul-lat _{gesz}gigir-mesz_-ia _ansze-kur-ra-mesz_ ma-a'-du-ti gi-mir _karasz_-ia har-ra-an _kur_ asz-szur{ki} u2-sza3-as,-bit
91. i-na tu-kul-ti-szu _gal_-ti sza {d}a-szur a-bu _dingir-mesz_ be-el ma-ta-ti _lugal_ kisz-sazt _an_-e _ki_-tim a-lid <gim-ri> _en en-en_
92. sza ul-tu u4-um s,a-a-t,i _dingir-mesz kur_ u3 _kur_-i sza kib-rat _limmu2_-i a-na szu-tuq-qu-ri-szu la na-par-szu-di ma-na-ma
93. it-ti i-szit-ti-szu-nu kit-mur-ti a-na szu-ru-ub e2-hur-sag-gal-kur-kur-ra isz-ru-ku-usz {d}en-lil2-la2 _dingir-mesz {d}amar-utu_
94. i-na qi2-bi-ti s,ir-te sza _{d}ag {d}amar-utu_ sza i-na man-za-az _mul-mesz_ sza szu-ut-be2-e _{gesz}tukul-mesz_-ia is,-ba-tu ta-lu-ku
95. u3 i-da-at dum-qi2 sza le-qe-e kisz-szu-ti _{d}ma2-gur8 en_ a-ge-e a-na szul-pu-ut _kur_ gu-ti{ki} u2-sza2-ni-ha _en-nun_
96. i-na an-ni szu-qu-ri sza _{d}utu_ qu-ra-di sza _uzu-mesz_ ti-kil-ti sza a-lak i-di-ia u2-sza2-asz2-t,i-ra a-mu-ti
97. it-ti 1(disz)-et _{gesz}gigir giri3-min_-ia e-de-ni-ti u3 1(disz) _lim_ pit-hal-li3-ia szit-mur-ti s,a-ab _gesz-pan_ ka-ba-bi as-ma-ri-i
98. _lu2_ qu-ra-di-ia ek-du-ti mu-du-ut ta-ha-zi u2-zak-ki-ma har-ra-an _iri_ mu-s,a-s,ir ur-hu mar-s,a-ti as,-bat-ma
99. _kur_ ar-si-u2 _kur_-u2 dan-nu sza mu-lu-szu ki-i me2-le-e sim-mil-ti mu-la-a la i-szu-u2 um-ma-ni u2-sze-li
100. _id2_ za-ban _an-ta_-u3 sza _ug3-mesz kur_ na-'i-ri u3 _kur_ hab-hi _id2_ e-la-mu-ni-a i-qab-bu-szu-ni e-te-bir
101. i-na bi-rit _kur_ sze-i-ak _kur_ ar-di-ik-szi _kur_ u2-la-a-ia-u2 _kur_ al-lu-ri-u2 _kur-mesz_-e e-lu-ti
102. hur-sza2-a-ni sza2-qu-ti sim-mil-at _kur-mesz_-e pa-asz2-qa-te sza ni-ba- ed-ku-ma i-na bi-ri-szu2-nu a-na me-te-eq zu-uk _giri3-min_ la _tuk_-u2 da-rag-gu
103. na-at-ba-kat3 _a-mesz_ dan-nu-ti i-na lib3-bi-szu-nu szu-ut-tu-qa-a-ma szi-it ti-ib-ki-szu2-nu a-na 1(disz) _danna-a-an_ i-szag-gu-mu ki-ma {d}ad-di
104. kul-lat _gesz-mesz_ hi-szih-ti _gurun!(DUG)_ u3 _gesztin-mesz_ a-pi-isz hi-it-lu-pu-ma a-na sa-naq ne2-re-bi-szu-nu ma-lu-u2 pul-ha-a-te
105. sza _lugal_ a-a-um-ma a-szar-szu-nu la e-ti-qu-ma u3 _nun_-u2 a-lik pa-ni-ia la e-mu-ru du-rug-szu-un
106. _gisz_ gup-ni-szu-nu _gal-mesz_ u2-kap-pi-ir-ma pa-asz2-qa-a-te sim-mil-a-te-szu2-nu i-na ak-kul-li _zabar_ lu ah-si
107. gir-ra qa-at-na me-te-qa su-u2-qa sza zu-uk _giri3-min_ s,e-la-nisz e-ti-qu-ma a-na me-te-eq um-ma-ni-ia i-na bi-ri-szu-nu u2-t,ib#
108. _{gesz}gigir giri3-min_-ia i-na ti-ka-a-ti e-mid-ma u3 a-na-ku i-na tar-kub-ti _ansze-kur-ra-mesz_ mih-rit um-ma-ni-ia as,-bat-ma
109. _lu2_ qu-ra-di-ia a-di _ansze-kur-ra-mesz_ a-li-kut i-di-ia il-ten2-nu-u2 u2-qa-tin-ma i-na pu-usz-qi-szu-nu u2-sze-tiq
110. asz2-szu la na-par-szu-di-szu _lu2#_ szu-ut _sag-mesz_-ia _lu2 en-nam-mesz_ a-di kis-is,-ri-szu-nu ur-tu u2-ma-ir-ma hi-it-mu-t,i-isz asz2-pur
@column 2
1. [... a]-ka-ma gir-ri-ia e-mur#-ma# [...] pi#? ub x x [...]
2. [...] x x na-bu-szu2-ma#? _un#-mesz#_ [...] u2#-dan-ni-nu [...]
3. [... _kur_ ur]-ar-t,i-ma a-na _iri_ [...] x lugal-ti-szu szu-bat {d}hal-di#-[a _dingir?_-szu x]
4. [... _kur_] ur#-ar-t,i a-na pat, gim-ri-szu sza el sza2-a-szu2 i-na sza2-ma-mi u qaq-aq-ri la i-du-u2 (x) [x x]
5. [...] szum#?-szu#? [...] x sza# ul-la-nu-usz-szu _{gesz}gidru_ u3 a-gu-u2 la in-na-asz2-szu-u2 si-mat re-e2#-u2#?-[ti?]
6. [x] x x mal#-ku _sipa ug3-mesz kur_ ur#-ar#?-[t,i ...] x ub-ba-lu-szu-ma a-a-um-ma i-na lib3-bi _dumu-mesz_-szu2 s,a-bi-tu _{gesz}gu-za_-szu2
7. [a]-di# _ku3-gi_ u3 _ku3-babbar_-li-szu2 i-na _iri_ mu-s,a-s,ir ma-har {d}hal-di-a u2-sze-ri-bu-ma i-qi-szu qi-sza2-as-su
8. [_gu4]-mesz#_ kab-ru-ti _udu-mesz_ ma-ru#-ti a-na la ma-ni ma-har-szu2 i-naq#-qu#-u2# a-na gi-mir _iri_-szu i-szak-ka-nu ta-kul#-tu
9. [igi] {d}hal-di-a _dingir_-szu _aga_ be-lu-ti ip-pi-ru-szu-ma u2-sza2-asz2-szu-szu _{gesz}gidru lugal#_-ti _kur_ ur#-ar#-t,i u3 _un-mesz_-szu2 i-x-u2# _numun_-szu
10. _ugu# iri_ szu-a-ti ri-gim um-ma-ni-ia gal-tu ki-ma _{d}iszkur_ u2-asz2-gi-im-ma a-szi-bu-ut# lib3#?-[bi-sza? ...] x _be ha [...] x mi_
11. _un-mesz_-szu2 _lu2_ szi-i-bu _munus_ szi-ib-tu _ugu ur3-mesz e2-mesz_-szu-nu e-lu-ma s,ar-pisz i-ba-ku-[u2 ...] x
12. asz2-szu e-t,er na-pisz-ti-szu-nu _ugu_ er-bi rit-ti-szu-nu ip-tasz-szi-lu-ma qa-ti-szu-nu x [...] _u2_ x x [x?]
13. asz2-szu sza {disz}ur-za-na _lugal_ ma-lik-szu-nu a-na zi-kir {d}a-szur la isz-hu-tu-ma ni-ir be-lu-ti-ia# is-lu-ma i-mi-szu ar-du-ti
14. sza _un-mesz iri_ szu-a-ti sza2-lal-szu-nu ak-pid-ma sza {d}hal-di-a tu-kul-ti _kur_ ur-ar-t,i aq-ta-bi szu-s,a-a-szu
15. mih-rit _ka2-gal_-szu szal-t,isz u2-sze-szi-ib-ma _dam_-su _dumu-mesz_-szu2 _dumu-munus-mesz_-szu2 _un-mesz_-szu2 _numun e2# ad_-szu asz2-lu-la
16. it#-ti 6(disz) _lim_ 1(disz) _me_ 1(u) _ug3-mesz_ 1(u) 2(disz) _ansze_ ku-dini 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) _ansze-mesz_ 5(disz) _me_ 2(u) 5(disz) _gu4-mesz_ 1(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 3(u) 5(disz) _udu-nita2-mesz_ am#-nu-ma a-na _bad3 karasz_-ia u2-sze-rib
17. [ana iri] mu#-s,a-s,ir szu-bat {d}hal-di-a szal-t,isz e-ru-ub-ma i-na _e2-gal_ mu-szab {disz}ur-za-na e-tel-lisz u2-szi-ib
18. [...] nak#-mu-ti sza i-szit-tu kit-mur-tu du-usz-szu-u2 ki-in-gi ni-s,ir-te-szu-nu u2-pat-ti-ma
19. [3(u) 4(disz) _gun_ 1(u) 8(disz)] _ma#-na ku3-sig17_ 1(disz) _me_ 1(gesz2) 7(disz) _gun_ 2(disz) 1/2(disz) _ma-na ku3-babbar urudu-hi-a babbar_-u2 _an-na {na4}gug {na4}za-gin3 {na4}babbar-dili_ ni-siq-ti _na4-mesz_ a-na mu-u'-de-e
20. [x _{gesz}szibir-mesz] zu am-si {gesz}esi {gesz}taskarin_ a-di _{gesz}na5-mesz_ sza ih-zu-szi-na szu-pu-szu _ku3-gi_ u3 _ku3-babbar_
21. [x _{gesz}]banszur#?-mesz zu2 am-zi {gesz}esi {gesz}taskarin gal-mesz_ si-mat _lugal_-ti sza ih-zu-szi-na szu-pu-szu _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
22. 8(disz) _gesz_ mah#-ri#-s,i# dan-nu-ti u3 _gesz_ sa-al-li _u2_ ur-qi _zu2 am-si {gesz}esi {gesz}taskarin_ sza ih-zu-<<szi>>-szu-nu _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
23. 6(disz) _gesz_ kan-ni _gesz_ kan#-kan#-ni _gesz_ tah2-KAL _{gesz}gu-za-mesz {gesz}gan bi-lul zu2 am-si# {gesz#}esi {gesz}taskarin_ sza ih-zu-szu#-nu <<szu>> _ku3-sig17_ u3 _ku3-babbar_
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
$(dividing line)
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
$(dividing line)
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Page 1 of 1, showing 4 record(s) out of 4 total

  First Page

Page 1 of 1, showing 4 record(s) out of 4 total