Transliteration history

EA 029 (P271184)

Update made on 2013-03-20 at 09:46:23 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
'&P271184 = EA 029
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
1. [a-na {disz}nap-hu-u-ri-ia _lugal kur_ mi-is,-ri-i _szesz_]-ia# ha-ta-ni-ia sza a-[ra]-am#-mu-u2-usz u3 sza i-ra-['a-ma-an-ni]
2. [qi2-bi2-ma um-ma {disz}du-usz-rat-ta _lugal] kur_ mi-it-ta-an-ni# _szesz#_-ka-ma e-mi-ka sza i-ra-'a-mu-ka a-na ia-szi szul-mu# [a-na ka-a-sza]
3. [lu-u2 szul-mu a-na] {munus}te-i-e lu#-[u2] szul#-mu# [a]-na {munus}ta-a-du-he2-e-pa _dumu-munus_-ia# _dam_-ka lu-u2 szul#-[mu]
4. [a-na _dam-mesz_-ka re-e]-he2#-ti# lu-u2 szul-mu a-na _dumu-mesz_-ka a-na _lu2-mesz gal-mesz_-ka a-na _{gesz}gigir-mesz_-ka a-na _ansze#-kur-[ra-mesz_-ka]
5. [a-na _erin2-mesz_-ka a-na] _kur#_-ka u3 a-na mim-mu-ka dan-nisz2 dan-nisz2 dan-nisz2 lu-u2 szul#-[mu]
$ double ruling
6. [isz-tu _sag] lugal#_-ru-ti-ia a-di# {disz}ni-im-mu-u-ri-ia-ma a-bu-ka a-na ia-szi il-ta-nap-pa-ra el su2-lu-um#-me#-[e]
7. [u2-ul il-ta-nap-par2] mi-im-ma sza-nu#-[u2] sza il-ta-nap-pa-ru ia-nu mi-nu-um-me-e a-ma-a-tu4 gab2-ba2-szi-na#-a-[ma]
8. [sza {disz}ni-im-mu-u-ri]-ia# a-bi-ka sza# [a-na] ia-szi il-ta-nap-<pa!>-ru u3 {munus}te#-[i]-e _dam_-at ; {disz}ni-im-mu-u-ri-ia ra#-bi-tu4
9. [ra-'i-im-tu4] _ama_-ka gab2-ba2-szu-nu-ma i-de4-szu-nu a-na {munus}te-i-e-ma _ama_-ka ; gab2-ba2-szu-nu-ma szi-ta#-[a]-al#-szu-nu-ti
10. [sza il-ta-nap-pa-ru] a-bu-u2-ka a-ma-a-te-_mesz_ sza it-ti-ia id-da2-na-am <ab>-bu-bu
$ double ruling
11. [ra-a'-mu-tu? it-ti? _szesz_]-ia 1(u)-szu dan-nisz2-ma sza it-ti {disz}ni-im-mu-u-ri-ia a-bi-i-ka sza ni-ir-ta-na-'a-a-mu
12. [u3 mi-nu-um-me-e sza] {disz}ni-im-mu-u-ri-ia a-bu-ka it-ti-ia id-da2#-nab-bu-bu szu-u2 ia-szi lib3-bi i-na mi-ni-im-ma#
13. [a-ma-ti u2-ul ul-te]-im-ri-is, u3 mi-nu-um-me-e a-ma-tu4 sza a-qab2-bu-u2-ma u3 am-mi-tu4 i-na u4-mi sza-a-szu
14. [i-te-pu-usz u3 a-na-ku] ad-du-szu _sza3_-szu i-na mi-ni-im-ma a-ma-ti u2-ul ul-te-im-ri-is, u3 mi-nu-um-me-[e]
15. [a-ma-tu4 sza i-qab2-ba]-am#-ma u3 am-mi-tu4 i-na u4-mi sza-a-szu-ma e-te-pu-usz#
$ double ruling
16. e-nu-[ma {disz}x ...] a-bu-szu sza [{disz}ni]-im-mu-u-ri-ia a-na {disz}ar#-ta-ta-a-ma a-ba2 a-bi-ia isz-pu-ru u3 _dumu-munus_-su2#
17. sza [a-pa a-bi-ia a-ha-at] a-bi-ia i-te-ri#-is-si2 5(disz)-szu 6(disz)-szu il#-ta-par2 u3 u2-ul id-di-na-asz#-szi# im-ma-ti-i-me-[e]
18. 7(disz)-szu# a-[na a-pa a-bi-ia il]-ta#-par2 u3 i-na e-mu-u2-qi2-im-ma it-[ta]-din-szi un-du {disz}ni-im-mu-u-ri-ia a-bu-ka a-na {disz}szut-tar#-[na]
19. a-bi-ia# [ki-i isz-pu]-ru# u3 _dumu-munus_-su2# sza a-bi-ia a-ha-a-ti at-tu-ia ki-i i-ri-szu 3(disz)-szu u3 4(disz)-szu il#-ta#-[par2]
20. u3 [u2-ul id-di]-na-asz-szi im-ma-ti-i-me-e 5(disz)-szu u3 6(disz)-szu il-ta-par2 u3 i-na e-mu-u2-qi2-im-ma it#-[ta-din-szi]
21. un#-[du] {disz}ni-im-mu-u-ri-ia [a]-bu#-ka# a-na ia-szi ki-i isz-pu#-ru u3 _dumu-munus_-ti ki-i i-ri-szu u3 u2-[ul-la]
22. [la-a] aq-bi i-na ma-a-ah-[ri-im-ma a-na _lu2?]-dumu-kin_-ri-szu aq-ta-bi um-ma-a ; a-na-an-din-asz-szi-i-ma-a-ku _dumu-kin_-ka i-na sza-nu-ut-tim#-[ma]
23. [ki-i] il-li-ka u3 [_i3]-mesz_ [a-na] qa#-aq-qa-di#-sza it-ta-ab-ku# u3 te#-er#-ha-ti-i-sza ki-i el-qu2-u2 u3 at-ta-din#-[szi]
24. [u3 te]-er-ha-tu4 sza {disz}ni-im-mu-u-ri#-[ia a-bi-i]-ka sza [u2-sze]-bi#-lu _za3-mesz_ la i-szu _an_ u3 _ki_ usz#-te-el-li la-a [aq-bi]
25. [u2]-ul# a-na-an-din-asz-szi u3 {disz}ha-a-ma-asz#-szi# [x] sza _szesz_-ia#-ma# a-na gal-le#-[e] a-na# {disz}ni-im-mu-u-ri-ia al-tap-ra-asz-[szu]
26. [u3 i]-na 3(disz) _iti_ [a]-na ha-mut-ti dan-nisz2-ma [...] u3 4(disz) _kusz#-[mesz] ku3#-sig17#_ ma-lu-[u2] ul-te#-[bil2-ma?]
27. [musz]-szir3# szu-kud-du [sza] a-bi#-[i-ka] a-he-in-na _ta-am3_ sza u2-sze-[bi-lu]
$ double ruling
28. [im]-ma-ti#-i-me#-[e _dumu]-munus#_-ti at-ta-din#-szi u3 ki-i ub#-la-asz-szi u3 ; {disz}ni-im-mu-u-ri-ia a-bu-ka ki-i i-ta-mar-szi x [x x]
29. [u3 mi-im-ma u2]-ul# ih-du [u3] ih-ta-du [dan-nisz2?] dan-nisz2-ma u3 iq-ta-bi _szesz_-ia um-ma-a i-na ku8-u2-ul _sza3_-szu#
30. [...] it#-ta-din-szi u3 i-te-pu-usz u4-mu am-mi-tu4 pa-ni#-i-tu4 it-ti _kur_-szu-ma i-na muh-hi _dumu-kin_-ia
31. [... ki-i]-me-e a-mi-lu-tu4 me-he2-er#-[szu] ki-i i-mu-ru u3 u2-kap-pa-as-su2 u3 ka-an-na {disz}ni-im-mu-u-ri-ia
32. [_lu2-dumu-mesz-kin_-ia ki-i] me-eh-ru-ti u3 ki-i it#-ba2-a-[ru]-ti uk-te-te-eb#-bi-it u3 i-na _sza3 e2-mesz_-ti sza a-na {munus}ta-du-he2-pa
33. [... _lu2-dumu-mesz]-kin#_-ia gab2-ba2-szu-nu-ma sza asz-bu [us?]-se2-eh-he2-er u3 i-na lib3-bi _lu2-dumu-mesz-kin_-ia sza i-ru-bu
34. [... id]-di#-nu ia-nu sza {disz}gi-li-ia [li?]-sza-a-an-szu# sza# _ku3-sig17_ sza 1(disz) li-im _su_ i-na _ki-lal-bi_ it-ta-din
35. [... ma?]-lu-u2 {disz}ni-im-mu-u-ri-ia a-na [{munus]}ta#-[a-du]-he2#-e-pa it-ta-din ; u2 {munus}ta-a-du-he2-e-pa
36. [...]-ia it-ta-ta-ad-din# u3 a-[na _lu2-dumu-mesz]-kin#_-ia ; {disz}ni-im-mu-u-ri-ia i-na ra-'a-a-mi
37. [...] uk-te-te-eb-bi-is#-su2#-nu [u3 {disz}ni-im-mu]-u-ri-ia {disz}ni-i-u _lu2-dumu-kin_-szu il-ta-par2-szu
38. [...] sza ad-du-ia u3 it-ta#-[bal-szu-nu a]-na# gal-le-e i-na ma-ah-ri-ia 7(disz) _su-mesz_ sza _ku3-sig17-mesz_
39. [ma-lu-u2 it-ta-ta2-ad-di u3 1(disz) li]-sza-a-nu sza# [_ku3-sig17_] sza# [1(disz) lim _su_ i-na _ki-lal-bi_ sza {disz}gi-li-ia u3 a-ka-an-na]
40. [...] x _a-mesz_ [... ra]-a-'a-mi u2-te-te-et-te-er la#-am# _lu2-dumu-mesz-kin_-ia
41. [... a]-na musz-szu#-[ri ...] aq-ta-pa#-a ul-la-a ; u2-sze-bi-la a-na# gal-e-e
42. [...] u3 te#-e-ma il-tak2#-na-asz#-[szu] ki#-[i]-[me-e x x] ta#-ak-ka-al i-na gal-le-e i-na sza-pa-a-ri-szu
43. [... u2]-ul# u2-sze-e-bil2-an-ni-ma sza# mi-im#-ma# mi# [...] sza# u2-sze-bi-lu pa-ta la i-szu u3 a-ka-an-na
44. [{disz}ni-im-mu-u]-ri-ia a-bu-u2-ka i-na mi-im-ma# a-ma-[ti a-di? 1(disz)]-en pa-ti a-na szu-um-ru-s,i u2-ul um-te-esz-x
45. [u3 a-ma-te-_mesz_] sza# a-qab2-bu-u2 gab2-ba2-szu#-nu#-ma ma-am-ma# [sza-na]-am-ma ; szi-i-bu-u2-ta u2-ul a-qab2-bi {munus}te-i-e-ma
46. [_ama_-ka] szi-[i]-it sza a-qab2#-bu-u2 u3 {munus}te-i-e-[ma _ama_]-ka szi-ta-a-al-szi szum-ma i-na a-ma-ti sza a-qab2-bu-u2
47. [1(disz)]-en a-ma-tu4 la# ki#-i-na-ti i-pa#-asz-szi-ma [szum-ma a-ma]-tu4 sza la ; {disz}ni-im-mu-u-ri-ia a-bi-i-ka szum-ma
48. [{disz}ni-im-mu]-u-ri-ia a-bi-i-ka it-ti-ia# a-ha#-misz# [ra-a-ma u2-ul u2]-ne2-ep-pi2-isz szum-ma {disz}ni-im-mu#-u-ri-ia a-bi-i-ka
49. [u2]-ul# iq-bi# im-ma-ti-i-me-e _ku3-sig17-mesz_ sza [_kur_ mi-is,]-ri#-i i-na _kur_ ; ha-ni-gal-bat u2-sze#-em#-s,i u3 sza-ar-ru-um-ma
50. [x _x]-mesz_ u2-ul u2-sze-eb-bal# e-te#-ri-isz [2(disz) _alam]-mesz_ sza _ku3-sig17_ up-<pu>-ku-u2-tu4 musz-szu-ru-tu4 a-szar {disz}ni-im-mu-u-ri-ia
51. [a-bi]-ka u3 iq-ta-bi# {disz}ni#-im-mu-[u]-ri-ia a-bi#-[i-ka] mi#-nu-u2 _alam-mesz_ sza _ku3-sig17-mesz_ sza# la mi-im-ma-ma
52. [sza] _szesz#_-ia i-ri-szu musz-x sza [_ku3-sig17_-ma] u3 sza# [_{na4}]za-gin3-kur_ e-ep-pu-usz-ma u2-sze-e-bil2-ak-ku#
53. [u3] a-ka-an-na {disz}ni#-im-mu-u-ri-ia [a]-bu#-ka i-na a-ma#-ti a-i-im#-ma a-ma-ti a-na la a-ma-ti la ut-te-e-er
54. [u3] lib3-bi i-na a-ma-ti a-i-im-ma u2-ul u2-sze-em-ri-is,
$ double ruling
55. [u3 _szesz_]-ia# {disz}[ni]-im#-mu-u-ri-ia a-na szi-i-im-ti-i-szu ki-i il#-li-ku iq-ta-bu-usz u3 sza# iq-bu-u2
56. [la-a mim]-ma [...] i-na# ru-uk-ki ul-te-eb-szi-il u3 a-na-ku i-na u4-mi sza-a-szu ab-ta-ki
57. [i-na qa-bal mu-szi at]-ta#-sza-ab _ninda-mesz_ u3 _a-mesz_ i-na u4-mi sza-a-szu u2-ul el#-hi#-im# u3 am-ta-ra-as,
58. [um-ma-a lu-u2 mi-ta-ku a]-na-ku-ma u3 lu-u2 mi-i-it [x] i-na _kur_ ad-du-ia u3 i-na [_kur] szesz#_-ia 1(disz)? _gaszan?-mesz_-ma
59. [u3 _szesz_-ia sza a-ra-am-mu-u2]-usz# u3 sza# i-ra-'a-ma-an-ni lu#-u2 pa-li-it, it-ti _an_ u3 ; _ki#_ [...] sza# ni-ra-'a-a-mu
60. [...] am-mi-tu4# i-na lib3-bi-ni [u3] lu#-u2 nu-u2-ur-ri-ik
$ double ruling
61. [... {disz}]nap#-[hu-u-ri]-ia#-me _dumu_-szu ra#-bu-u2 sza {disz}ni-im-mu-u-ri-ia sza {munus}te-i-e _dam_-szu
62. [...] x sza#-ru#-ta i-ip-pu-usz-szi# u3 aq-ta-bi um-ma-a la mi-i-it {disz}ni-im-mu-u-ri-ia
63. [... {disz}nap-hu-u-ri]-ia _dumu_-szu# ra-bu-[u2] sza [{munus}te-i]-e _dam_-szu ra-bi-ti i-na ma-asz-ka-ni-szu-ma
64. [...] la u2-sze#-[en]-nu-u2 a-ma#-[a-tu4 mi]-im-ma-ma isz-tu ma-asz-ka-ni-szi-na ki-i sza pa-na-a-nu
$ double ruling
65. [...]-ia a-qab2-bi# um-ma-a {disz}nap#-hu-u-ri-ia#-ma _szesz_-ia i-na lib3-bi-ni sza ni-ra-'a-a-mu
66. [...] {disz}ni-im-mu-[u]-ri-ia a-bi-i-szu 1(u)#-szu i-ma#-'i-id asz-szum {munus}te-i-e _ama_-szu sza <_szesz_-ia!> _dam_-at
67. [{disz}ni-im-mu-u-ri-ia ra]-bi#-ti ra-im-tu4 bal-ta-at u3 i-ta-ar-ra#-as, a-ma-a-tu4 a-na pa-ni {disz}nap-hu-u-ri-ia
68. [_dumu_-szu sza {disz}ni-im]-mu#-u-ri-ia mu-ti-szu ma#-a-ti-isz dan-nisz2 dan-nisz2 sza ; ni-ir-ta-na-'a-a-mu
$ double ruling
69. [u3 un-du _szesz_-ia]-ma# i-na ma-a-ah#-ri-im-ma a-na [ia-szi] ki-i isz-pu-ru un-du {disz}gi-li-ia ki-i u2-me-esz-sze-ru-ma
70. [u3 un-du _szesz_-ia]-ma# {disz}ma-ne2-e ki#-i isz-pu-[ru] u3 _alam-mesz_ sza _gesz-mesz szesz_-ia u2-sze-bi-la u3 _ku3-sig17-mesz_
71. [sza {disz}ni-im-mu-u-ri]-ia#-ma# [iq]-bu#-[szu]-nu# ki#-[i a-ta]-mar#-szu-[nu] ki-i la _ku3-sig17-mesz_ u3 ki-i la up-[pu-ku]
72. [...] esz?-szu u3 am#-[ta-ra-as,] ap-pu-na dan-nisz2-ma isz-tu ; pa-na-a-nu-um#-ma#
73. [... _ku3-sig17]-mesz#_ ap#-pu-na {disz}ni-im-mu-[u-ri]-ia# _szesz_-ia sza a-na ia-szi id-di-na _szesz_-ia
74. [la? u2-sze-bi-lam?]-ma# u3 ar-ta-'u#-ub ki-[x x]-ma ma-a-ti-isz dan-nisz2 ; a-na-ag-ge-e-er
75. [...] u3 a-na-ku um-ma-a [a-qab2-bi-i?]-ma-a [{disz}ni]-im#-mu-u-ri-ia _szesz#_-ia ta-a-mu-ur-ti
76. [... u2-sze]-bi-lu sza {disz}nap-hu-u-ri-ia _szesz#_-ia sza-nu#-[u2-ti]-ma# e-li-i-[szu] u2-ul u2-re-et-ti#
77. [... sza a]-bi-szu-ma sza u2-sze#-bi-lu u3 ki-[i ...]-_mesz_ ; ip-[x] x [x x]-su2? [...] ul#-te-em#-ri#-is,#
78. [...] x-ma u3 a-na pa-ni {disz}ma-ne2-e [... u2-ul] ul-te-em-ri-is,
79. [mi]-im-ma#-[a]-ma
$ double ruling
80. [...] x [...] sza _szesz_-ia id-di#-na u2-sze-e-el-li u3 x [...]
81. [... aq-ta-bi a]-na# _lu2-mesz gal-mesz_-ia um#-ma#-a it-ti _szesz_-ia i-na ku8#-ul#
82. [lib3-bi-ia ...] _ab-ba-a-mesz_-ia ap-pu-na#-ma# it-ti _ab-ba-a-mesz_-szu
83. [sza _szesz_-ia ir-ta-ta-'a-a-mu u3?] qi2-i-sza-a-ti-_mesz_ sza _szesz_-ia ul#-te-e-bi-la-am-ma
84. [... lu-u2] ni-ih-du dan-nisz2 u3 u4-ma pa-na-a lu-u2 ni-i-pu-usz
85. [...] it#-ta-as,-s,i2-ma [u3] i-na qa#-bal# mu-szi at-ta-sza-am-ma
86. [...] sza# it#-ta#-as,#-s,i2-ma# u3 {disz}ma-ne2-e u2-nu-te-_mesz_
87. [...] ma u3 it-te-he2 u2-nu-te-_mesz_ a-na pa-ni-ia#
88. [... u2]-uh-ha-ra-am#-ma# u3 ah#-ta#-du# i-na u4-[mi]
89. [sza-a-szu x ...] it#-ti# _lu2#-mesz_ [u2]-ba2-ru#-ti# ; {disz}ma#-ne2#-e-ma _lu2-dumu-kin#_-[szu]
90. [sza _szesz_-ia ...] ih#-[ta]-du u3 li-iq-pa-[ak-ku]
$ double ruling
91. [... {disz}pi-ri-iz-zi u3 {disz}tul-up]-ri a-na# du#-ul-[lu-hi] a-na gal-le-e ; al-ta-par2-[szu-nu]
92. [...] al-ta-par2# u3 [... u2]-sze#-bil2#-[la-asz]-szu# u3 asz-x [...]
93. [...] x 3(disz) me e x [...]
94. [...]
@reverse
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [... um]-te-esz-x
$ double ruling
5. [...] x x [...] dan-nisz2 [...]
6. [...] a it-ti [{disz}ni-mu-u-ri]-ia# _szesz_-[ia]
7. [...] x-du-ti sza x [...]
8. [...]-u2 u3 na?-ar-ka# [...]
9. [...] sza# [i]-na# te#-er#-s,i# {disz}ni-im-mu-u-ri#-[ia a-bi-ka]
10. [...] a _dumu_-ia a-na 1(u)-szu lu-u2 [...]
11. [...]-ka i-te-ne2-ep-pu-szu u3 an-nu-tu4 [...]
12. [...] a?-du szu-u2 {munus}te-i-e _ama_-ka a-na [...]
$ double ruling
13. [... ta]-aq-pa-a u3 a-ni-[na] i-na-an-na a-ma-a-tu4 sza _ama_-ka sza a-na [{disz}]gi-li-[ia ...]
14. [... _alam-mesz_] sza# _ku3-sig17-mesz_ up-[pu-ku]-tu4# musz-szu-ru-tu4 e-te-ri-isz u3 me#-er#-re-sze-[ti-ia]
15. [... x x a?]-da#-ag-gal [_lu2]-dumu-mesz-kin_-ia _szesz_-ia la u2-masz-x-szu-nu-ma# u3 la [...]
16. [...] u2-ul ut-te-er-ra#-[asz]-szu# u3 te-e-ma ul isz-ku-na-an-ni u3 _alam#-mesz_ sza# [_ku3-sig17-mesz_]
17. [up-pu-ku-tu4 musz-szu-ru-tu4 sza? a-na? a-bi-ka? e-ri-szu?] i-na-an-na# [a-na] ka#-a-sza e-te-ri-isz-ma u2-ul ta-ad-di-na u3 me-re-[sze-ti-ia]
18. [sza e-ri-szu te-e-ma] ul# ta-asz-ku#-na#-[an-ni u3] _lu2-dumu-mesz-kin_-ia ul-tu4 4(disz) _mu-mesz_-ti ta#?-da-ag#-[gal-szu-nu]
19. [...] a sza i-ti-la-ka [...] a a-na ka-[a sza ...]
20. [...] a ki-i [x]-ti-ib [...]
21. [...] sza# a-na da#-x [...] x al [...] ; sza [...]
22. [...] {munus}te-i-e _ama_-ka# [...] x-ma szum#-ma# am-mi-tu4 [...] x-ma [...]
23. [...] ka-la-[ma] ha-mut-ta la musz#-szu-ri [...]
$ double ruling
24. [...] ih#-mu-du a-an-nu-u2 [... ki]-i sza pa#-na-a-nu isz-tu zi-[i?]-ma-an a-[bi-i-ka]
25. [...] sza# a-na ma-am-ma 2(disz) [...]-szu# u3 sza ; ni-ir-ta-na-['a-a]-mu# el# [sza pa-na-a]-nu#
26. [... i-na te-er]-s,i _ab-ba-a-mesz_-ni [...] isz-tu lib3-bi [...] x x
27. [... x x i]-na# lib3-bi-szu-nu ir-[ta-na-'a-a-mu ma-a]-ti#-isz dan-nisz2 u3 _szesz_-ia# it-ma-am-ma lu la i-sze-em#-me
28. [... ki-i sza pa-na]-a-nu u2-pa-an pa-ti [isz-tu] zi#-[i-ma]-an# a-bi-i-ka lu#-u2 la u2-sze-esz-sze#-[er]
29. [... x {munus}te-i]-e _ama_-ka [... te-sze]-em#-me szum#-[ma] {munus}te-i-e i-[na?]-an-di#-ka it-ti-ia [...]
30. [... i]-qab2#-bi la# [ta]-ar#-ta-na-'a-am#-[me] u3 la ta-[ar]-ta-na-'a-am u3 ki-i pi2-[i]
31. [...]-ta# lu-[u2] la# it-te-er u3 [a-qab-bi? a-na?]-ku a-ma-a-tu4 sza ana muh-hi#
32. [sza _szesz_-ia e-pi2-szi? u3 am-mu]-tu4 at#-ta# [i]-na#-an-na a-na muh-hi [_szesz_-ka? lu-u2?] te#-pu-usz u3 mi-nu-um-me-e
33. [a-ma-a-tu4 ...] sza# i-na muh-hi#-[ni] sza in-ne2-ep-pu-szu [u3 am]-mu#-tu4# i-na-an-na at-ta 1(u)-szu
34. [...] dan#-nisz2# ul#-[lu]-u2 sza ul-li-i [u3] a-ma-ti-szu lu-u2 la u2-na-ak-kar3
35. [... am-mu]-tu4# _szesz_-ia [lu-u2? i-pu?]-usz# u3 mi-nu-um-me-e a-ma-tu4 sza _szesz_-ia
36. [...] ul-lu-u2 sza ul-li#-[i] i-na mi-ni-im-ma a-ma-ti _sza3_-szu
37. [lu-u2 la u2-szam2-ra-as, ... lu-u2] ni-ir-ta-na-'a-am u3 lu-u2 ni-ha-ad-du a-di ni-i-nu-u2-ma
38. [... i]-na? la-e-e-szi-na u2-la-al-la u3 i-qab2-bu-u2 um-ma-a ki-i
39. [...] x-i szum-ma ka-an-na el _kur-kur-mesz_-ti gab2-ba-szi-na-ma ma-ti#-isz
40. [dan-nisz2 ... i]-qab2-bu-u2 _kur-kur-mesz_-tu4 ; gab2-ba-szi-na-ma i-na muh-hi-ka#
$ double ruling
41. [... _alam]-mesz_ sza _ku3-sig17-mesz_ up-<pu!>-ku-tu4 musz-szu-ru-tu4 isz-tu ma-ha-ar {disz}ni-im#-mu#-[u-ri]-ia-ma#
42. [a-bi-ka e-te-ri-isz u3 _ku3-sig17]-mesz_ ma-at-ta sza szi-ip-ra# [la ep]-szu dan-nisz2 dan-nisz2 e-te-ri-isz i-na-an-na _szesz_-ia _alam#-mesz_
43. [sza _ku3-sig17-mesz_ up-pu-ku-tu4] musz#-szu-ru-tu4 li-id-di#-na u3 _ku3-sig17-[mesz_] ; ma-a-at-ta sza szi-ip-ra la [ep]-szu dan-nisz2 dan-nisz2 _szesz_-ia#
44. [li-id-di-na? u3 _alam]-mesz#_ sza _ku3-sig17-mesz#_ a-bu-ka-ma a-na a-na ia-szi id#-[di]-na# am#-mi-i-ni-im-ma i-na lib3-bi-ka# [im]-mar-s,a# u3 la x [...] szum-ma
45. [... u2]-ul e-te-ri-isz# u3 a-bu-ka ap-pu-[na]-ma# a-na# ia-szi u2-ul id-di-na u3 i-na-an-na-ma# a-szar _szesz_-ia#-ma# e-te#-ri#-isz
46. [...] x u3 la-x ki#-x-a ia-nu-um-ma-a ap-[pu]-na# a-szar a-bi-ka-ma _alam-mesz_ sza e-ri-szu it-ta-an-na u3 i-na-an-na
47. [a-szar _szesz_-ia sza-nu-ti-ma e]-te-ri-isz# u3 _szesz_-ia sza-nu-ti-ma# la e-ep-pu#-usz-ma-a la i-na-an-di-na-a lib3-bi-i u2-szam3-ra-as,
48. [...] x [...]-u2 sza a-ma-a-ti gab2-bi-im-ma# {munus}te-i-e-ma# _ama_-ka szi-i-it ; u3 {munus}te-i-e-ma _ama_-ka sza-[a]-al#-szi
49. [szum-ma] _alam#-mesz_ sza [_ku3-sig17]-mesz#_ ma-a-at-ta a-szar a-bi-[ka u2]-ul# [e-te]-ri#-isz u3 a-bu-ka a-na ia-szi ul id-di-na u3 _szesz_-ia#
50. [_alam-mesz_ sza _ku3-sig17-mesz_] up-pu-ku-tu4# musz#-szu-ru-tu4 u3 _ku3-sig17-mesz_ [ma-a-at-ta] _szesz#_-ia# li-id-di-nam-ma u3 _szesz_-ia lib3-bi lu la u2-szam3#-ra-as,
51. [u3 i-na _kur szesz_-ia _ku3-sig17]-mesz_ ki-i [e-be]-ri ma-a-ta-at u3 [lib3-bi _szesz_]-ia lu-u2 la u2-sze-em-ri-is, szum-ma ka-ra-asz-ka
52. [sza aba ab _e2_-ia] la e-ep-pa-asz u3 mi-na-a e-ep-pu-us-su2-nu
$ double ruling
53. [...] _szesz_-ia# {disz}gi-li-ia-ma li-du-ur-ra-asz-szu sza _szesz_-[ia] _sza3_-szu-u2 u2-szam3-ra-as, {disz}gi-li-ia-ma u2-ta-ar-ra-asz-szu
54. [a-na _szesz_-ia aq-ta-bi a]-na#-[kub] um#-ma-a _lu2-dumu-mesz-kin_-[szu sza] _szesz_-ia a-na ha-mut-ti [u2]-ta-a-ar-ra-ak-ku-ma-a-ku im#-ma-ti-i-me-e _szesz_-ia-ma ; _dumu-mesz-kin_-ia
55. [it-ta-hi-is-su2-nu u3 a]-na#-ku# an#-nu-tu4 an-ni-ka-a-[am at]-ta-hi-is-su2#-nu ; um#-[ma] lu-u2 a-na-ku-ma im-ma-ti-i-me-e _lu2-dumu-mesz-kin_-ia u2-masz-x-ma
56. [...] a te-e-ma i-sza-ak-[ka]-nu-ni u3 {disz}ma-[ne2-e] u2-masz-x-szu-ma u3 {disz}gi-li-ia a-na _szesz_-ia# ki-i pa-ni-ti
57. [... u2-ta-ar]-ra#-[asz]-szu im-ma-ti-me-e _szesz_-ia _lu2-dumu-mesz-kin_-ia# ki#-i ma-asz#-szi#-ti# i-na-ah-hi-is-su2#-nu u3 a-na-ku ki-i ah-su2-su2
58. [x i]-na#-an-na ap-pu-na a-ma-tu4 sza _szesz_-ia sza a-na ka#-[ar]-s,i2# mi-im#-ma# ip-pa-asz-szi asz-szum mi-i-ni-i sza _szesz_-ia
59. [x x] et,-lu szu-u2 u3 i-na _{gesz}gu-za_ a-bi-szu _dingir_-lu-um#-ma it-ta-sza-ab u3 sza lib3-bi-szu _szesz_-ia lu i-pu-usz#
$ double ruling
60. [u3 a-na _szesz_-ia] aq-ta-bi um-ma-a _szesz_-ia _lu2#-dumu-mesz-kin_-ia ul u2-masz-x-szu#-nu#-ti-ma-a-ku u3 ma-a-ti-isz i-na-ah-hi-is-su2-nu-ti-i-ma-a-[ku-ma]
61. [kar-s,i-szu?] u3 _szesz_-ia lu-u2 ag#-gal# ag-gal#-ma-a-ku {disz}ma-zi-pa-a-at-li _lu2-dumu-kin_-ia a-ha a-bi-szu sza {disz}gi-li-ia-ma a-na [_szesz_-ia]
62. [al-ta-par2-szu] u3 a-na he-du#-ti a-na# _szesz#_-ia al-ta-par2-szu u3 _szesz_-ia lu-u2 la ; ut-ta-az-za-am ki-i-me-e {disz}gi-li-ia ul asz-pur#-[szu]
63. [u3 a-na he-du]-ti# u2-ul asz-[pur]-szu u3 ul-lu-u2 _lu2-dumu-kin_-ia sza a-na _szesz_-ia asz-pu-ru _szesz_-szu-ma sza {disz}gi-li-ia _dumu-ama_-szu-ma [x x]
64. [u3 a-na _szesz_]-ia# a-na gal-le-e asz-pur-szu ki-i _szesz_-ia la u2-masz#-x-szu# ha-mut-ta la i-du-ur-ra u3 _szesz_-ia a-na [x x]
65. [x x me]-e-re-sze-ti-ia sza e-ri-szu te-e-ma u2-ul isz-ku-na-an-ni u3 asz-szum an-ni-ti {disz}gi-li-ia u2-ul asz-pur#-szu#
66. [u3 _szesz_-ia] a-na ta-az-zi-i-im-ti u3 a-na mi-im-ma-ma# lu-u2 la u2-ta-a-ar#
$ double ruling
67. [u3 {disz}ma-zi-pa]-at#-li a-na _szesz_-ia sza asz-pu-ru a-ha a-bi-szu sza {disz}gi-li-ia-ma u3 _alam-mesz_ sza _ku3-sig17-mesz_ up-pu-ku-tu4 musz-szu#-ru#-tu4
68. [_szesz_-ia li-id-di-na] u3 _ku3-sig17-mesz_ ma-a-at-ta# sza szi-ip-ra la ep-szu sza ka-ra#-asz-ki sza a-na _szesz_-ia e-ri-szu _szesz_-ia li-id-di-na#-[an]-ni#
69. [u3 _szesz_-ia lib3]-bi# lu-u2 la# u2-sza-am-ra-as, u3 lu-u2 la i-gal-la u3 [i-na _kur] szesz#_-ia _ku3-sig17_ ki-i e-be-ri ma-a-ta-at#
70. [u3 a-na-ku lib3]-bi sza# _szesz_-ia [lu-u2 la] u2-[sza]-am!#-ra#-[as,]
$ double ruling
71. [u3 _szesz_-ia] el a-bi-szu ra-'a-mu-ta [u3 _szesz_]-ut#-ta 1(u)-szu li-te-et-te-er-an-ni u3 it-ti# [_szesz_]-ia# ni-ir-ta#-[na-'a]-am dan#-nisz2# dan-nisz2-ma#
72. [u3 _lu2]-mesz-dumu-kin_-ia# _szesz_-ia ha-[mut]-ta# li-me-esz-x-szu-nu-ti-ma u3 {disz}ma-ne2-e it#-ti _lu2-[mesz]-dumu-kin_-ia _szesz_-ia li#-isz-pur-szu-ma li#-il#-li#-[ku]-ma#
73. [x x] pu#-[u2] sze-ri-ia x [...] _szesz_-ia li-id-di-na u3 {disz}gi-li-ia a-na _szesz#_-ia lu#-usz-pur-ma u3 ge-[er]-ra ra-pa#-a a-[na] _szesz#_-ia
74. [lu-u2 u2-ki]-il u3 [mi-nu]-um#-me-e a-ma-a-tu4 gab2-ba2-szi-na-a-ma sza _szesz_-ia# i-dab2-bu-bu u3 am-mu-tu4 lu-u2 e-pu-usz#
75. [...] lu-u2-pu-usz# [x x]-lu ep-szu u3 i-na-an-na a-na _szesz_-ia ki-[i] pa-ni-ti u2-ul asz-pur ka-a-am-ma ki-i [x x]
76. [...] u3 _szesz_-ia [lu-u2?] i-ta-a-an-ni _szesz_-ia lu-u2 la ut-ta-az-[za-am] u3 a-na _szesz_-ia sza-pa-a-ra ra-ba-[a]
77. [asz-pur-ma?] {disz}gi-li-ia# [a-sza]-ap#-par2-ma u3 sza-pa-a-ra ra-pa-a a-na _szesz#_-ia ; a-sza-ap-par2#
$ double ruling
78. [u3 _szesz_-ia asz-szum {disz}ar]-te#-esz-szu-pa u3 {disz}a-sa-li iq-ta-bi-szu-nu um-ma szu-u2-ma i-na _kur_ sza _szesz_-ka ih-ta-du-me ul-te-ri#-[bu]
79. [a-na ...]-szu-nu u3 ul-te#-ri-bu _ARAD2-mesz_-ia re-e-hu-tu4 sza i-na _kur_ mi#-is,-ri-i u2-szi-bu {disz}ma-[ne2-e]
80. [...] a-na# pa-ni-ia [i-te]-ru#-ub u3 ub-ti-i-ir-ru-u2-szu-nu a-na pa#-[ni]-ia# u3 i-dab2-bu#-[bu-ma?]
81. [...] u3 aq-ta-bi a-na pa-ni-szu-nu szu-um-gu-nu am-mi-i-ni [...]-ma-me [...]
82. [_szesz_-ia? sza-a]-al-szu ki-i-me-e e-te-pu-us-su2-nu i-na x-x-re-ti u3 iz#-_szu#-[mesz_] asz-[ta-ka-an-szu-nu]
83. [x x]-szu-nu 1(disz)-en a-na i-di# 1(disz)-en a-na _iri_-ia sza qa-an-ni _kur_-ti ul#-[te]-bil# u3 sza-ni-ta [...]
84. [...] u3 asz-szum an-ni-ti la a-du-uk-szu-nu _szesz_-ia [x] szu#-nu ki-i [...]
85. [ki-i? _szesz_]-ia u2-ul iq-bi u3 _szesz_-ia u2-ul as-'a-al i-na-an-na _szesz#_-ia ; ne2-e-pe2-el-ti# [...]
86. [...] li-isz-gu#-un u3 ki#-[i-me]-e _szesz_-ia ha-sze-eh-szu-nu# u3 a-ka-an-na lu-u-pu-us
$ double ruling
87. [a-nu-um-ma a]-na# szul#-ma-ni sza [_szesz_-ia] 1(disz) _ga-zum ku3-sig17_ tam-lu-u2 _kur-sag_ bu-ur-hi-isz 1(disz) _{gesz}tukul-sag-na4_ x x
88. [...] x _{na4}za-gin3#-[kur ...]-mesz#_ 1(disz) _szu_ sza _szu-mesz na4-kur_ 1(disz) _szu_ ru-uh-tu4# [_ku3-sig17]-gar_ 3(disz) _tug2-mesz_ 3(disz) _szu-tug2_ [...]
89. [...] _tug2#-gu2# iri_ [...] _pan-mesz_ 3(disz) _{kusz}e2-amar-ru [ku3-sig17]-gar [...]-mesz zabar#_ szar-mu# [...]
90. [...]-ti-a-an-nu tam-gu-u2-tu4 3(disz) _gesz_ [... a]-na# szul-ma-ni sza _szesz_-ia ul#-[te-bil2]
$ double ruling
91. [... sza] _ku3-sig17-mesz_ 1(disz) _szu_ sza _szu-mesz na4_ [... _szu_] an-s,a-pa-a-tu4 [...]
92. [...] 2(disz) _tug2-mesz_ a-na szul-ma-[ni sza {munus}te]-i-e _ama_-ka ul#-[te-bil2]
$ double ruling
93. [...] 1(disz) _szu_ sza _szu-mesz na4#_ [... _szu_ an]-s,a-pa-[a-tu4 ...]
94. [...] _tug2-mesz_ [a]-na# szul#-ma-ni# [sza {munus}ta-a-du-he2-pa _dumu]-munus#_-ia-ma [ul-te-bil2]
$ double ruling
'

Page 1 of 1, showing 1 record(s) out of 1 total

    First Page

Page 1 of 1, showing 1 record(s) out of 1 total