Transliteration history

EA 033 (P271098)

Update made on 2013-03-20 at 09:46:23 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
'&P271098 = EA 033
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
1. a-na _lugal kur_ mi-is,-ri _szesz_-ia
2. um-ma _lugal kur_ a-la-szi-ia _szesz_-ka
3. a-na ia-szi szul-mu
4. a-na mah-ri-ka lu-u2 szul
5. a-na _e2_-ka _dam_-ka4 _dumu_-ka
6. _ansze-kur-ra_-ka _{gesz}gigir_-ka
7. u3 a-na lib3-bi _kur_-ka
8. [_ma]-gal_ lu szul-mu
$ single ruling
9. [sza2]-ni-tam u3 isz-te-mi a-na-ku
10. [a]-nu#-ma asz-ba-ta _ugu_-li
11. [_{gesz}gu]-za e2_ a-bi-kab
12. x x-te bi-ri-mi
13. [x] sza#-la-mi
14. [u3 isz]-te-mi szu-ul-ma-na
15. [sza _szesz_]-ia u3 usz-ta-bar#-[ra-ku a-na]-ku
16. [sza-ap]-ra-ta 2(disz) me _uruda-mesz_ [i-na-na]
17. [sza x]-te-bi-ra-ku x x
18. x am 1(u) _gun [uruda-mesz_]
$ single ruling
19. [u3] _dumu#_ szi-ip-[ri-ia]
20. [sza] isz#-ta-kan# [t,up-pa]
21. [a]-na mu-hi-[ka ki-ma]
22. ar-hi-isz usz#-[szi-ir-szu]
@reverse
1. u3 szu-up-ra#-[am-ma u3]
2. _lu2#_-ia sza iq#-[bu it-ti-ka]
3. _szesz#_-ia la-a u2-[kal-la-szu]
4. usz#-szi-szu ki-ma [ar-hi-isz]
$ single ruling
5. u3 _mu-kam_ u3 _mu-[kam_-ma]
6. _dumu_ szi-ip-ri-ia-ma [a-na pa-ni-ka]
7. li-li-ki u3 at-ta#-[ma]
8. _dumu_ szi-ip-ri-ka ip-pa#-[ti]
9. _mu-kam mu-kam_-ma i pa-ni-ia#
10. li-li-ki-ma
$ blank space
# traces of black ink
'

Page 1 of 1, showing 1 record(s) out of 1 total

    First Page

Page 1 of 1, showing 1 record(s) out of 1 total