Transliteration history

EA 151 (P270915)

Update made on 2022-03-06 at 22:18:27 by Dahl, Jacob L. for Dahl, Jacob L.
'&P270915 = EA 151
&P270915 = EA 151
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
1. a-na _lugal {d}utu_-ia _dingir_-ia _dingir-mesz_-ia
2. um-ma {disz}a-bi-_lugal ARAD2_-ka
3. 7(disz) u 7(disz) a-na _giri3-mesz lugal en_-li2-ia8 am-qut
4. a-na-ku ip-ru isz-tu szu-pa-li
5. _kusz_ sze-ni _lugal en_-li2-ia
6. an-nu-u2 a-na-an-s,ar2 _iri lugal_
7. sza ip-qi2-id i-na qa-ti-ia ma-gal
8. pa-nu-ia a-na a-la-ki
9. a-na a-ma-ri pa-ni _lugal_ be-li-ia#
10. u3 la-a i-le2-e isz-tu
11. qa-ti {disz}zi-im-re-da _iri_ s,i2-du-na{ki}
12. isz-me2-ni-ma e-nu-ma
13. i-ra-bu u3 i-pu-usz
14. nu-kur-tum it-ti-ia li-id-din-ni
15. _lugal en_-li2-ia 2(u) _lu2-mesz_ a-na
16. na-s,a-ri _iri lugal_ be-li-ia
17. u3 li-ru#-ub# a-na mah-ri-[ti]
18. _lugal_ be-li-ia a-na da-ga-li
19. pa-ni-szu _du10-ga_-ta# at-ta-din
20. pa-ni-ia a-na mi-ru-ti :" u2-pu-ti
21. _lugal# en_-li2-ia li-isz-al
22. _lugal#_ be-li-ia _{lu2}maszkim2_-szu
23. e-nu-ma at-ta#-din pa-ni-ia
24. a-na mah-ri-ti _lugal_ be-li-ia#
25. a-nu-um-ma _lu2-kin_-ri#-[ia]
26. usz#-sze-ir-ti a-na [mah-ri]
27. _lugal#_ be-li-ia u3 li#-[wa-asz-szar]
28. [_lugal_] be-li-ia _lu2-[kin_-ri-szu]
29. [u3] _dub#_-pa#-szu a-na# [ia-szi]
30. u3 li-ru#-ub# a-na [mah-ri-ti]
31. _lugal en_-li2-ia ma [...]
@reverse
1. at#-ta-din pa-ni#-[ia a-na]
2. a-na mah#-ri-ti a-[na a-ma-ri]
3. pa-ni _lugal en_-li2-[ia u3]
4. la-a i-te-zi-ib [_lugal_ be-li]
5. _ARAD2_-szu isz-tu qa-ti#-[szu]
6. li-it-ta-din pa-ni#-[szu]
7. _lugal_ be-li-ia u3 id#-[din]
8. _a-mesz_ a-na szi-it-ia9 _ARAD2#_-[szu]
9. u3 _gesz-mesz_ a-na _ARAD2_-szu [u3]
10. i-de4 _ARAD2_ be-li e-nu-ma#
10. i-de4 _lugal_ be-li e-nu-ma#
11. i-na _igi#_ {d}ab-ba ni-ta-s,a#-ab#
12. ia-nu _a-mesz_ u3 ia-nu _gesz-mesz_
13. a-na ia-szi-nu a-nu-um-ma
14. usz-sze-er {disz}dingir-lugal _lu2-kin_-ri
15. a-na mah-ri _lugal_ be-li-ia
16. u3 at-ta-din 5(disz) _gun zabar_
17. _{gesz}pesz3-gid2_-ma 1(disz) _{gesz}usan_ gi3-na-zu
18. _lugal_ be-li-ia isz-ta-par a-na ia-szi#-[nu]
19. sza ta-asz-me isz-tu _kur_ ki-na-a'2-na
20. u3 szu-pur a-na ia-szi
21. _lugal kur_ da-nu-na _ba-usz2_
22. u3 sza-ar-ra _szesz_-szu
23. a-na _egir_-szu u3 pa-asz-ha-at
24. _kur_-szu u3 _e2 lugal iri_ u2-ga-ri-it{ki}
25. i-ku-ul i-sza-tu4 mi-szi-il#-szu
26. i-kul2 u3 mi-szi-<il>-szu ia-nu
27. u3 _lu2-mesz erin2 kur_ ha-at-ti ia-nu
28. {disz}e-ta-ka3-ma pa-wu-ri
29. _iri_ qi2-id-szi u3
30. {disz}a-zi-ra nu-kur2-tu4
31. it-ti {disz}bir-ia-wa-zi
32. nu-kur2-tu4
33. a-ta-mur ha-ba-li
34. {disz}zi-im-ri-da
35. e-nu-ma ip-hu-ur
@left
1. _{gesz}ma2-mesz erin2-mesz_ isz-tu _iri-hi-a_ {disz}a-zi-ra#
2. a-na _ugu_-hi-ia u3 da-mi-iq e-nu-ma i? u2# [...]
3. _lu2-giri3_ be-li-ia ip#-li-hu gab2-bu li-id-din#
4. pa-ni-szu _lugal_ a-na _ARAD2_-szu u3 li-sa3-hir2 :" yi-s,a [...]
'
4. pa-ni-szu _lugal_ a-na _ARAD2_-szu u3 li-sa3-hir2 :" yi-s,a [...]
Update made on 2013-03-20 at 09:46:23 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
'&P270915 = EA 151
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
1. a-na _lugal {d}utu_-ia _dingir_-ia _dingir-mesz_-ia
2. um-ma {disz}a-bi-_lugal ARAD2_-ka
3. 7(disz) u 7(disz) a-na _giri3-mesz lugal en_-li2-ia8 am-qut
4. a-na-ku ip-ru isz-tu szu-pa-li
5. _kusz_ sze-ni _lugal en_-li2-ia
6. an-nu-u2 a-na-an-s,ar2 _iri lugal_
7. sza ip-qi2-id i-na qa-ti-ia ma-gal
8. pa-nu-ia a-na a-la-ki
9. a-na a-ma-ri pa-ni _lugal_ be-li-ia#
10. u3 la-a i-le2-e isz-tu
11. qa-ti {disz}zi-im-re-da _iri_ s,i2-du-na{ki}
12. isz-me2-ni-ma e-nu-ma
13. i-ra-bu u3 i-pu-usz
14. nu-kur-tum it-ti-ia li-id-din-ni
15. _lugal en_-li2-ia 2(u) _lu2-mesz_ a-na
16. na-s,a-ri _iri lugal_ be-li-ia
17. u3 li-ru#-ub# a-na mah-ri-[ti]
18. _lugal_ be-li-ia a-na da-ga-li
19. pa-ni-szu _du10-ga_-ta# at-ta-din
20. pa-ni-ia a-na mi-ru-ti :" u2-pu-ti
21. _lugal# en_-li2-ia li-isz-al
22. _lugal#_ be-li-ia _{lu2}maszkim2_-szu
23. e-nu-ma at-ta#-din pa-ni-ia
24. a-na mah-ri-ti _lugal_ be-li-ia#
25. a-nu-um-ma _lu2-kin_-ri#-[ia]
26. usz#-sze-ir-ti a-na [mah-ri]
27. _lugal#_ be-li-ia u3 li#-[wa-asz-szar]
28. [_lugal_] be-li-ia _lu2-[kin_-ri-szu]
29. [u3] _dub#_-pa#-szu a-na# [ia-szi]
30. u3 li-ru#-ub# a-na [mah-ri-ti]
31. _lugal en_-li2-ia ma [...]
@reverse
1. at#-ta-din pa-ni#-[ia a-na]
2. a-na mah#-ri-ti a-[na a-ma-ri]
3. pa-ni _lugal en_-li2-[ia u3]
4. la-a i-te-zi-ib [_lugal_ be-li]
5. _ARAD2_-szu isz-tu qa-ti#-[szu]
6. li-it-ta-din pa-ni#-[szu]
7. _lugal_ be-li-ia u3 id#-[din]
8. _a-mesz_ a-na szi-it-ia9 _ARAD2#_-[szu]
9. u3 _gesz-mesz_ a-na _ARAD2_-szu [u3]
10. i-de4 _ARAD2_ be-li e-nu-ma#
11. i-na _igi#_ {d}ab-ba ni-ta-s,a#-ab#
12. ia-nu _a-mesz_ u3 ia-nu _gesz-mesz_
13. a-na ia-szi-nu a-nu-um-ma
14. usz-sze-er {disz}dingir-lugal _lu2-kin_-ri
15. a-na mah-ri _lugal_ be-li-ia
16. u3 at-ta-din 5(disz) _gun zabar_
17. _{gesz}pesz3-gid2_-ma 1(disz) _{gesz}usan_ gi3-na-zu
18. _lugal_ be-li-ia isz-ta-par a-na ia-szi#-[nu]
19. sza ta-asz-me isz-tu _kur_ ki-na-a'2-na
20. u3 szu-pur a-na ia-szi
21. _lugal kur_ da-nu-na _ba-usz2_
22. u3 sza-ar-ra _szesz_-szu
23. a-na _egir_-szu u3 pa-asz-ha-at
24. _kur_-szu u3 _e2 lugal iri_ u2-ga-ri-it{ki}
25. i-ku-ul i-sza-tu4 mi-szi-il#-szu
26. i-kul2 u3 mi-szi-<il>-szu ia-nu
27. u3 _lu2-mesz erin2 kur_ ha-at-ti ia-nu
28. {disz}e-ta-ka3-ma pa-wu-ri
29. _iri_ qi2-id-szi u3
30. {disz}a-zi-ra nu-kur2-tu4
31. it-ti {disz}bir-ia-wa-zi
32. nu-kur2-tu4
33. a-ta-mur ha-ba-li
34. {disz}zi-im-ri-da
35. e-nu-ma ip-hu-ur
@left
1. _{gesz}ma2-mesz erin2-mesz_ isz-tu _iri-hi-a_ {disz}a-zi-ra#
2. a-na _ugu_-hi-ia u3 da-mi-iq e-nu-ma i? u2# [...]
3. _lu2-giri3_ be-li-ia ip#-li-hu gab2-bu li-id-din#
4. pa-ni-szu _lugal_ a-na _ARAD2_-szu u3 li-sa3-hir2 :" yi-s,a [...]
'

Page 1 of 1, showing 2 record(s) out of 2 total

    First Page

Page 1 of 1, showing 2 record(s) out of 2 total