BE 06/1, 105 (P264844)

Legal tablet & envelope excavated in Sippar-Yahrurum (mod. Tell Abu Habbah), dated to the Old Babylonian (ca. 1900-1600 BC) period and now kept in Penn Museum, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Metadata / catalogue

Flat catalogue

As CSV As TSV

Expanded catalogue

As JSON

Linked catalogue

As TTL As JSON-LD As RDF/JSON As RDF/XML

Text / annotations

Text data

As ATF As JTF

Linked annotations

As TTL As JSON-LD As RDF/JSON As RDF/XML

Related publications

As CSV As BibTeX

Chemical Data

Seal Chemistry

As CSV

Museum Collection(s)

Penn Museum, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Museum Number

CBS 09478

Period

Old Babylonian (ca. 1900-1600 BC)

Provenience

Sippar-Yahrurum (mod. Tell Abu Habbah)

Artifact Type

Tablet & envelope

Material(s)

Clay

Genre / Subgenre(s)

Legal (Purchase of a special kind of house. Many seal impressions.)

Language(s)

-

Measurements

-

Has seal impression(s)

tablet
obverse
1. _1(disz) 1/2(disz) sar e2-du3-a_ la ru-ug-gu-bu
 ts: išten mišil mūšar bītam epšam la ruggubu
 it: Un sar e mezzo di terreno edificabile attrezzato e scoperto
2. i-na zimbir{ki}-ia-ah-ru-rum
 ts: ina sippar-iaḫrurum
 it: a Sippar-jaḫrurum,
3. sza i-na t,up-pi2-szu la-bi-ri-im
 ts: ša ina ṭuppīšu labirim
 it: che nel suo contratto precedente
4. _e2 ki-gal2_ sza-at,-ru
 ts: maškanam šaṭru
 it: (come) terreno vuoto era registrato;
5. _da e2_ hu-un-gu-lum _dumu_ {d}na-bi-um-e2-gal-li
 ts: ṭēḫi bīt ḫungulum mār nabium-ekalli
 it: (da un lato) adiacente alla casa di Ḫungulum figlio di Nabium-ekalli,
6. sza _ki dumu-mesz_ {d}iszkur-ma-an-szum2 _masz2-szu-gid2-gid2_
 ts: ša itti mārī adad-manšum bārîm
 it: che dai figli di Adad-manšum il divinatore
7. i-sza-a-mu
 ts: išāmu
 it: ha comprato
8. u3 _da sila_
 ts: u ṭēḫi sūqim
 it: e (dall'altro) adiacente alla strada,
9. _sag-bi sila-dagal! lu2-mesz_ i3-si-in-na{ki}
 ts: pūssu ribīt awīlī isinna
 it: il suo lato anteriore (confina con) il viale "degli isinnati",
10. _egir-bi e2_ ARAD-{d}i-ba-ri _dumu e2-dub-ba-a dumu_ ARAD-{d}ma-mu
 ts: warkassu bīt warad-māmu mār bīt ṭuppi mār warad-māmu
 it: il suo lato posteriore (confina con) la casa di Warad-ibari, lo scriba militare (lit. figlio della casa delle tavolette), figlio di Warad-māmu;
11. sza _ki_ i3-li2-i-qi2-sza-am _dumu_ a-li-lu-mur
 ts: ša itti ili-iqišam mār alilumur
 it: (questo lotto), che da Ili-iqišam, figlio di Alilumur,
12. {disz}hu-un-gu-lum _dumu_ {d}na-bi-um-e2-gal-li
 ts: ḫungulum mār nabium-ekalli
 it: Ḫungulum figlio di Nabium-ekalli,
13. i-na _mu_ am-mi-di-ta-na _lugal-e {d}kal-{d}kal-a bar su3-ga_
 ts: ina šattim ammi-ditana šarrum lamassat mešrī
 it: nell'anno (in cui) Ammi-ditana il re, numi tutelari di (forme) decorative (fece),
14. a-na _6(disz) 5/6(disz) gin2 ku3-babbar_ qa2-du _si-bi_ i-sza-mu
 ts: ana šeššet parasrab šiqil kaspim qadu atra išāmu
 it: per 6 sicli e 150 grani d'argento, incluso un extra, aveva comprato;
15. _ki_ hu-un-gu-lum _dumu_ {d}na-bi-um-e2-gal-li
 ts: itti ḫungulum mār nabium-ekalli
 it: da Ḫungulum, figlio di Nabium-ekalli,
16. {disz}il-ta-ni _lukur {d}utu_
 ts: iltani nadīt šamaš
 it: Iltani, naditu di Šamaš
17. _dumu-munus_ i-bi-{d}nin-szubur
 ts: mārat ibi-nin-šubur
 it: figlia di Ibbi-nin-šubur,
18. i-na _har ku3-babbar_-sza
 ts: ina šewirīša kaspim
 it: col suo anello d'argento
19. _in-szi-in-sa10_
 ts: išām
 it: ha comprato
20. _sa10 til-la-bi-sze3_
 ts: ana šīmīšu gamrim
 it: al suo prezzo pieno,
reverse
1. _1(u) 7(disz) gin2 ku3-babbar in-na-an-la2_
 ts: sebēšeret šiqil kaspam išqul
 it: 17 sicli d'argento ha pagato
2. u3 _1/2(disz) gin2 ku3-babbar si-bi_ isz-ku-un
 ts: u mišil šiqil kaspam atra iškun
 it: e mezzo siclo d'argento in più ha stabilito.
3. _inim-bi al-til sza3-ga-a-ni al-du10_
 ts: awassu gamrat libbašu ṭāb
 it: La sua trattativa è conclusa, il suo cuore è soddisfatto.
4. _u4-kur2-sze3 lu2 lu2-ra_
 ts: ana warkat ūmī awīlum ana awīlim
 it: Nei giorni futuri, uomo contro uomo
5. _inim nu-ga2-ga2-a_
 ts: ul iraggum
 it: non reclami.
6. _mu_ {d}utu {d}a-a {d}amar-utu am-mi-s,a-du-qa2 _lugal-e in-pa3-de3-mesz_
 ts: nīš šamaš ayya marduk ammi-ṣaduqa šarrum itmû
 it: (Nel) nome di Šamaš, Ayya, Marduk (e) Ammi-ṣaduqa il re, hanno giurato.
  single ruling
7. _igi_ {d}iszkur-ma-an-szum2 _ugula dam-gar3-mesz_
 ts: maḫar adad-manšum akil tamkārī
 it: Dinnanzi ad Adad-manšum, il responsabile dei mercanti;
8. _igi_ a-wi-il-{d}iszkur ra-bi si-ik-ka-tum
 ts: maḫar awīl-adad rabi sikkatum
 it: dinnanzi ad Awīl-adad, ufficiale;
9. _igi_ i-din-esz18-dar _di-ku5_
 ts: maḫar i(d)din-ešdar dayyānum
 it: dinnanzi a Iddin-ištar, il giudice;
10. _igi_ a-wi-il-{d}utu _di-ku5_
 ts: maḫar awīl-šamaš dayyānum
 it: dinnanzi ad Awīl-šamaš, il giudice;
11. _igi_ u-bar-rum _ugula gidri_
 ts: maḫar ubarrum akil ḫaṭṭātim
 it: dinnanzi a Ubarrum il colonnello;
12. _igi_ il3-szu-ib-ni _sza3-tam e2 {d}utu_
 ts: maḫar ilšu-ibni šatam bīt šamaš
 it: dinnanzi a Ilušu-ibni, contabile del tempio di Šamaš;
13. _igi_ il3-szu-na-s,i-ir _dumu_ il3-szu-ba-ni
 ts: maḫar ilšu-nāṣir mār ilšu-bānī
 it: dinnanzi a Ilšu-nāṣir, figlio di Ilšu-bānī;
14. _igi_ be-el-szu-nu _dumu_ il3-szu-ba-ni
 ts: maḫar bēlšunu mār ilšu-bānī
 it: dinnanzi a Belšunu, figlio di Ilšu-bānī;
15. _igi_ ARAD-{d}ul-masz-szi-tum _dumu_ sig-an-nu-ni-tum
 ts: maḫar warad-ulmaššītum mār ipqu-annunītum
 it: dinnanzi a Warad-ulmaššītum, figlio di Ipqu-annunītum;
16. _igi_ ib-ni-{d}iszkur _dumu_ gi-mil-{d}amar-utu
 ts: iIbni-adad mār gimil-marduk
 it: dinnanzi a Ibni-adad, figlio di Gimil-marduk;
17. _igi_ ARAD-{d}i-ba-ri _dub-sar_
 ts: maḫar warad-ibari ṭupšarrim
 it: dinnanzi a Warad-ibari lo scriba.
  single ruling
  blank space
  seal impression
bottom
18. _iti szu-numun-a u4 2(disz)-kam_
 ts: waraḫ dumuzi šinā ūmam
 it: Il mese di Dumuzi, il giorno 2
19. _mu_ am-mi-s,a-du-qa2 _lugal-e alan-a-ni du10-bi i3-MUSZ3-a {d}pap-nun-na nun asz-sza4-a e2-babbar-ra-sze3 in-na-an-ku4-ra_
 ts: šattum ammi-ṣaduqa šarrum ṣalamšu alikam (?) kima (?) ana pap-nunna rubêm gitmālim ana e-babbar ušelu
 it: l'anno (in cui) Ammi-ṣaduqa, il re, la sua statua con il suo ginocchio piegato (?) per Pap-nunna, la signora unica, in Ebabbar ha fatto portare.
left
  blank space
  seal impression
seal 1
1. hu-un-gu-lum
 ts: ḫungulum
 it: Ḫungulum,
2. _dumu_ {d}na-bi-um-e2-gal-li
 ts: mār nabium-ekalli
 it: figlio di Nabium-ekalli,
3. _ARAD_ {d}utu
 ts: warad šamaš
 it: servo di Šamaš.
seal 2
1. {d}iszkur-ma-an-szum2
 ts: adad-manšum
 it: Adad-manšum,
2. _ugula dam-gar3_
 ts: akil tamkarī
 it: responsabile dei mercanti,
3. _dumu_ {d}iszkur-szum2?-x?
 ts: mār adad-šum...
 it: figlio di Adad-šum... (?),
4. _ARAD_ am-mi-s,a-du-qa2
 ts: warad ammi-ṣaduqa
 it: servo di Ammi-ṣaduqa.
seal 3
1. i-din-esz18-dar#
 ts: i(d)din-ešdar
 it: Iddin-ištar,
2. _dumu_ ip-qu2-an-nu-ni-[tum]
 ts: mār ipqu-annunītum
 it: figlio di Ipqu-annunītum,
3. _ARAD_ am-mi-s,a-du-qa2
 ts: warad ammi-ṣaduqa
 it: servo di Ammi-ṣaduqa.
seal 4
1. a-wi-il-{d}[utu]
 ts: awil-šamaš
 it: Awil-šamaš,
2. _dumu_ i-lu2-{d}nin-[x]
 ts: mār ilu-nin...
 it: figlio di Ilu-nin...
3. _ARAD2_ am-mi-s,a-du-qa2
 ts: warad ammi-ṣaduqa
 it: servo di Ammi-ṣaduqa.
seal 5
1. il3-szu-na-s,ir
 ts: ilšu-nāṣir
 it: Ilšu-nāṣir,
2. _dumu_ il3-szu-ba-ni
 ts: mār ilšu-bānī
 it: figlio di Ilšu-bānī,
3. _ARAD_ {d}nin-szubur?
 ts: warad ilabrat (?)
 it: servo di Ilabrat (?).
seal 6
1. u-bar-rum
 ts: ubarrum
 it: Ubarrum,
2. _dumu_ e2?-mah?-x-e3?
 ts: mār emah ... (?)
 it: figlio di Emaḫ-...,
3. _ARAD_ {d}nin-urta?
 ts: warad ninurta
 it: servo di Ninurta (?).
seal 7
1. be-el-szu-nu
 ts: bēl-šunu
 it: Bel-šunu,
2. _dumu_ il3-szu-ba-ni
 ts: mār ilšu-bani
 it: figlio di Ilšu-bani,
3. _ARAD_ {d}nin-urta?
 ts: warad ninurta
 it: servo di Ninurta (?).
seal 8
1. ARAD-{d}ul-masz-szi-tum
 ts: warad-ulmaššītum
 it: Warad-ulmaššītum,
2. _dumu_ ip-qu-an-nu-nu-tum
 ts: mār ipqu-annunītum
 it: figlio di Ipqu-annunītum,
3. _ARAD_ {d}suen
 ts: warad sîn
 it: servo di Sin.
seal 9
1. a-ia-bi
 ts: aiabi
 it: Aiabi
2. lu-ud-lu-ul
 ts: ludlul
 it: Ludlul
3. AN-bi-x
 ts:
 it: ...
4. x x x x x
 ts:
 it: ...
seal 10
1. {d}amar-utu-[...]
 ts: marduk ...
 it: Marduk ...
2. na-s,i-ir-[...]
 ts: naṣir ...
 it: Naṣir ...
seal 11
1. a-wi-il-{d}[iszkur]
 ts: awīl-[adad]
 it: Awīl-adad
2. ra-bi si2-ik-ka?-[tum]
 ts: rabi sikkatum
 it: ufficiale,
3. _dumu_ ip-qu2-{d}ga-[x]
 ts: mār ipqu-ga...
 it: figlio di Ipqu-ga...,
4. _ARAD2_ am-mi-s,a-du-qa2
 ts: warad ammi-ṣaduqa
 it: servo di Ammi-ṣaduqa.

Consult previous versions and their differences
Consult sign list of Old Babylonian (ca. 1900-1600 BC)
Consult word list of Old Babylonian (ca. 1900-1600 BC)

 • Artifact type: Tablet & envelope
 • Material: Clay
 • Measurements (mm):
 • Weight:
 • Artifact Preservation:
 • Condition Description:
 • Join Information:
 • Seal no.:
 • Seal information:

  RIME 4.03.10.2002-2005

 • Artifact comments:

 • Genre(s): Legal (Purchase of a special kind of house. Many seal impressions.)
 • Language(s):


 • primary: BE 6/1, 105

  [Ranke1906BE6/1] Ranke, Hermann. 1906. Babylonian Legal and Business Documents from the Time of the First Dynasty of Babylon, Chiefly from Sippar. The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania. Series A: Cuneiform Texts 6/1. Philadelphia: University of Pennsylvania, Department of Archaeology.

 • history: Fs Kraus p.426-483, p. 468

  [Wilcke1982Kaufverträge] Wilcke, Claus. 1982. “Zwei Spät-Altbabylonische Kaufverträge Aus Kiš. Mit Zwei Exkursen. A: Nudunnûm Und Nīšītum; B: Quasi-Hüllentafeln Und Kanīkāt/Ṭuppāt Ummatim.” In Zikir Šumim. Assyriological Studies Presented to F.R. Kraus on the Occasion of His Seventieth Birthday, edited by Govert van Driel, Theo J. H. Krispijn, Marten Stol, and Klaas R. Veenhof, 426–83. Leiden: E.J. Brill.

 • Composite No.:
 • Museum No.: CBS 09478
 • Accession No.:

Created Creator Type Authors Project Reviewer Status Action
2023-12-10 at 08:21:33 Guidi, Carlo Atf Guidi, Carlo Lafont, Bertrand approved View
2023-01-19 at 10:20:17 Pagé-Perron, Émilie Artifact Földi, Zsombor J.; Jiménez, Enrique; Pagé-Perron, Émilie Electronic Babylonian Library Pagé-Perron, Émilie approved View
2019-09-19 at 01:39:14 Lafont, Bertrand Atf Guidi, Carlo CDLI approved View
2019-09-19 at 01:37:59 Lafont, Bertrand Atf Guidi, Carlo CDLI approved View
2019-06-05 at 09:16:43 Lafont, Bertrand Atf Lafont, Bertrand CDLI approved View
2019-04-16 at 06:06:20 Lafont, Bertrand Atf Guidi, Carlo CDLI approved View
2019-04-16 at 06:03:58 Lafont, Bertrand Atf Guidi, Carlo CDLI approved View
2019-04-16 at 05:54:34 Lafont, Bertrand Atf Guidi, Carlo CDLI approved View
2019-04-16 at 05:52:16 Lafont, Bertrand Atf Lafont, Bertrand CDLI approved View
2018-06-24 at 08:47:57 Jagersma, Bram Atf Jagersma, Bram CDLI approved View
2017-10-13 at 15:03:17 Englund, Robert K. Atf Englund, Robert K. CDLI approved View
2016-11-20 at 01:45:54 Foxvog, Daniel A. Atf Foxvog, Daniel A. CDLI approved View
2016-11-11 at 14:18:58 Foxvog, Daniel A. Atf Foxvog, Daniel A. CDLI approved View
2005-04-25 at 00:00:00 CDLI Artifact Englund, Robert K.; Fitzgerald, Madeleine; Foxvog, Daniel A.; Frayne, Douglas R.; Peterson, Jeremiah; Veldhuis, Niek; Zimmermann, Lynn-Salammbô Penn Museum CDLI approved View

Consult this artifact as presented on the website of collections and projects:

General Notes: -
CDLI Notes: -
Cite this Artifact
“BE 06/1, 105 Artifact Entry.” (2005) 2023. Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). February 1, 2023. https://cdli.ucla.edu/P264844.
BE 06/1, 105 artifact entry (No. P264844). (2023, February 1). Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). https://cdli.ucla.edu/P264844 (Original work published 2005)
BE 06/1, 105 artifact entry (2023) Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). Available at: https://cdli.ucla.edu/P264844 (Accessed: July 23, 2024).
@misc{2023BE,
	note = {[Online; accessed 2024-07-23]},
	year = {2023},
	month = {feb 1},
	title = {BE 06/1, 105 artifact entry},
	url = {https://cdli.ucla.edu/P264844},
	howpublished = {https://cdli.ucla.edu/P264844},
}

TY - ELEC
DA - 2023/2/1/
PY - 2023
ID - P264844
LB - CDLI:P264844
M1 - 2024/7/23/
TI - BE 06/1, 105 artifact entry
UR - https://cdli.ucla.edu/P264844
ER - 
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.