CDLI Lexical 000014, ex. 013 & 000027, ex. 14 (P010576)

Lexical tablet excavated in Shuruppak (mod. Fara), dated to the ED IIIa (ca. 2600-2500 BC) period and now kept in Vorderasiatisches Museum, Berlin, Germany

Metadata / catalogue

Flat catalogue

As CSV As TSV

Expanded catalogue

As JSON

Linked catalogue

As TTL As JSON-LD As RDF/JSON As RDF/XML

Text / annotations

Text data

As ATF As JTF

Linked annotations

As TTL As JSON-LD As RDF/JSON As RDF/XML

Related publications

As CSV As BibTeX

Chemical Data

Seal Chemistry

As CSV

Museum Collection(s)

Vorderasiatisches Museum, Berlin, Germany

Museum Number

VAT 12751 +

Period

ED IIIa (ca. 2600-2500 BC)

Provenience

Shuruppak (mod. Fara)

Artifact Type

Tablet

Material(s)

Clay

Genre / Subgenre(s)

Lexical (ED Fish (witness); ED Metals (witness))

Language(s)

Sumerian

Measurements

-

Witness

tablet
obverse
  (lines preceded by 1(gesz2))
column 1
1. NE#-SUHUR
2. x [...]
3. [...]
4. IGI-[...]
5. nim-zubud
6. zubud#?-ku6#
7. PAP-ku6#
8. gam-gam-ku6
9. LAK225-ku6#
10. utuwa-ku6#
11. UD#-ku6#
12. ubix(|SZE.SUHUR|)-ku6#
13. AB-ubix(|SZE.SUHUR|)-ku6#
14. izi-ku6#
15. szah2#-ku6#
16. usz-ku6#
17. LAK025-ku6#
18. ab2-ku6#
19. HI-ku6#
20. ASZ-ku6#
21. U-ku6#
22. hab2-ku6#
column 2
1. nun#-ku6#
2. nun-sila3#-ku6#
3. gir#
4. kin-ku6#
5. gir2-ku6
6. szum#-[...]-ku6#
7. me#?-[...]
8. [...]
9. mul#-[ku6]
10. ab-[x]
11. PAD#-ku6#
12. esirx(LAK173)#-ku6#
13. gur7-ku6#
14. musz#-ku6#
15. du6#?-ku6#
16. ur4-ku6#
17. tur#-ti-ku6
18. tu-ku6
19. HA@t@g-ku6
20. uga-ku6
21. NAM-ku6#
column 3
1. gakkul2#-ku6
2. kuszu2-ku6#
3. mu11-ku6#
4. lu2#-ku6#
5. szeg9#-ku6#
6. LAK262#?-ku6#
7. dara3#?-[ku6]
8. [...]
9. [...]
10. [...]
11. [...]
14. [...]
15. [...]
16. [...]
17. [...]
18. nin#-[...]
19. [...]
20. kar#-[...]-ku6#
21. bi2-DU#-balag-za-ku6
22. SU-ku6
23. bahar2-ku6
24. musz-ku6
25. engar-ku6
column 4
1. eren2-ku6
2. kad4-ku6#
3. mur-ku6#
4. |SZU2+E2|-ku6#
5. gesz-ur3-ku6#
  10 lines traces
16. nig2#-la2#-sag#-ku6#
17. mes-nam-e3-ku6
18. erinx(|MUSZ&MUSZ|)!-na-ku6
19. bul5-ku6
20. sim-ma-ku6
21. mun-ku6
22. szesz-ku6
column 5
1. sza3-bar!-ku6#
2. u4-tab#-ku6#
3. ninda2-ku6#
4. |NINDA2xDIM@g|-ku6#
5. pisan-ku6#
6. |GA2xNE|(LAK688)-ku6#
7. nigin2-gir2-ku6#
8. PA#?-UD#?-ku6#
9. [tum12]{muszen#}-ku6#
10. [...]-asar2#-ku6
11. [...]-da#-ku6#
12. SAL#-SAL-ku6#
  blank space
13. szen#
14. URI#
16. mud3#
17. SZU2#-|NUNUZ.AB2xBI|#
18. takax(LAK492)
19. gan
20. szukurx(|DUGxNI|)
21. banszur
22. gu
23. AN gu
column 6
1. dim#
2. dim#
3. [...]
4. x
5. [...]
6. [...]
7. |LAGABxSIG7|# [...]
8. |GU&GU|#
9. gu# [x?]
10. AN gu# [x]
11. [...]-gu#
12. [...]-gu#
13. gal gin2#
14. 2(asz) szu gin2
15. 1(asz) szu gin2
16. tuku gin2#
17. dilmun gin2#
18. bulug4#
19. AN bulug4
20. sila3# bulug4#
21. AN sila3# bulug4#
22. me bulug4#
23. AN me# bulug4#
reverse
column 1
1. szu bulug4
2. AN szu bulug4
3. gur szu bulug4
4. AN gur szu bulug4
5. bur bulug4
6. AN bur bulug4
7. gigir2 bulug4
8. AN gigir2 bulug4
9. mar-szu
10. AN mar-szu
11. bar-us2
12. AN bar-us2
13. nu-A
14. AN nu-A
15. nu-HA@g
16. AN nu-HA@g
17. nu-|KASKAL.KASKAL|
18. AN nu-|KASKAL.KASKAL|
19. DIM
20. SAG@g#
21. [...]
22. [...]
column 2
1. AN EDIN
2. TAR-TAR{uruda}
3. ti{uruda}
4. x x uruda
5. a-gar5
6. lu3-lu3
7. lu3
8. hud4-ba13 gir2
9. AN hud4-ba13 gir2
10. hud4 |SAGxTAK4| gir2
11. AN hud4 |SAGxTAK4| gir2
12. udu gir2
13. AN udu gir2
14. ab2 gir2
15. AN ab2 gir2
16. ku6 gir2
17. AN ku6 gir2
18. sza3 gir2
19. AN sza3# gir2
20. lib# gir2#
21. AN lib gir2#
22. szilig gir2#
column 3
1. AN szilig gir2
2. x gir2
3. x gir2
4. zadim# gir2
5. AN zadim gir2
6. ti gir2
7. AN ti gir2
8. aszgab gir2
9. AN aszgab# gir2#
10. x gir2
11. [...] gir2#
12. [...] gir2#
13. [...] gir2#
14. sur# gir2#
15. AN#-sur# gir2#
16. szar2 gir2
17. AN szar2 gir2
18. |KAxGI| gir2
19. AN |KAxGI| gir2
20. sal# [gir2]
21. [...] gir2#
22. USZ
23. AN USZ
column 4
1. bar-USZ
2. [...]
3. [...]
4. [...] AN
5. x x
6. [...] |SAGxTAK4|#
7. gizzalx(|NU11@90.PI|)
8. AN gizzalx(|NU11@90.PI|)
9. DU uri
10. AN DU# uri#
11. GAR-il uri#
12. AN GAR-il# uri#
13. szu gan#-kid3#{uruda}
14. AN szu GAN kid3#{uruda}
15. NAGA sila3
16. AN NAGA sila3
17. szum
18. AN szum
19. szum# ku3
20. [...]
21. [...]
22. [AN] szum# ku3-sig17#
column 5
1. szum ku3-babbar
2. AN szum# ku3#-[babbar]
3. |HIxASZ2| bulug4#
4. AN |HIxASZ2| bulug4
5. nig2-sila3-DU
6. AN nig2-sila3-DU
  blank space
column 6
  blank space

Consult previous versions and their differences
Consult sign list of ED IIIa (ca. 2600-2500 BC)
Consult word list of ED IIIa (ca. 2600-2500 BC)

 • Artifact type: Tablet
 • Material: Clay
 • Measurements (mm):
 • Weight:
 • Artifact Preservation:
 • Condition Description:
 • Join Information:
 • Seal no.:
 • Seal information:
 • Artifact comments:

 • Genre(s): Lexical (ED Fish (witness); ED Metals (witness))
 • Language(s): Sumerian


 • N.d. [Deimel, Anton, SF (1923) 009 (1429522)]

  history


 • Composite No.:
 • Museum No.: VAT 12751 +
 • Accession No.:

 • Provenience: Shuruppak (mod. Fara)
 • Elevation:
 • Stratigraphic Level:
 • Excavation No:
 • Findspot Square:
 • Findspot Comments:

Consult this artifact as presented on the website of collections and projects:

  There is no external resource for this artifact yet.

This artifact is a witness to the following composite(s):

Composite Score
CDLI Lexical 000014 (ED Fish) composite (P499078) View the score

General Notes: -
CDLI Notes: -
Cite this Artifact

“CDLI Lexical 000014, Ex. 013 & 000027, Ex. 14 Artifact Entry.” 2001. Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). December 4, 2001. https://cdli.ucla.edu/P010576.

CDLI Lexical 000014, ex. 013 & 000027, ex. 14 artifact entry (No. P010576). (2001, December 4). Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). https://cdli.ucla.edu/P010576

CDLI Lexical 000014, ex. 013 & 000027, ex. 14 artifact entry (2001) Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). Available at: https://cdli.ucla.edu/P010576 (Accessed: February 5, 2023).

@misc{2001CDLI,
 • note = {[Online; accessed 2023-02-05]},
 • year = {2001},
 • month = {dec 4},
 • title = {CDLI {Lexical} 000014, ex. 013 & 000027, ex. 14 artifact entry},
 • howpublished = {https://cdli.ucla.edu/P010576},
}

TY - ELEC
DA - 2001/12/4/
ID - P010576
LB - CDLI:P010576
M1 - 2023/2/5/
TI - CDLI Lexical 000014, ex. 013 & 000027, ex. 14 artifact entry
UR - https://cdli.ucla.edu/P010576
ER -